Author Topic: Гагаузите  (Read 52577 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Isyankar

 • Guest
Гагаузите
« on: August 16, 2009, 10:48 »
Доц. д-р Пламен Павлов: Да се разследват всички звена, които имат отношение към даването на българско гражданство

16 август 2009 | 09:35 | Агенция „Фокус”

Историкът доц. д-р Пламен Павлов, преподавател във Великотърновския университет „Свети Свети Кирил и Методий” и бивш председател на Агенцията за българите в чужбина пред Агенция “Фокус”.Фокус: Доц. Павлов, какво очаквате от Втория световен конгрес на гагаузите, на който ще присъствате?
Пламен Павлов: Първият конгрес на гагаузите от цял свят беше през 2005 г. Тогава в управителното тяло на този конгрес бяха избрани и българи, един от които е известният арабист Киряк Цонев. Между 18 и 20 август ще се проведе Вторият международен конгрес на гагаузите в Комрат, столицата на Гагауз-Ари. По Конституцията на Република Молдова, трите района с гагаузко население са обособени в автономия с по-особен статут. Самите гагаузи я наричат република, а според молдовските власти е автономия. Трите района са Комрат, Чадъ-Лунга и Вулканещи. Трите области са обединени в тази единица – Гагауз-Ари на гагаузки. Правата, с които се ползва, са – да има свой председател – башкан, който има статут на министър към Министерски съвет на Молдова.

Фокус: Какви ще са основните теми, които ще се разглеждат на конгреса?
Пламен Павлов: Те са свързани със състоянието на гагаузите по света. Много внимание се отделя на гагаузката история като там отново има опити тя да се отдалечава максимално от българската. В някои материали отново се правят връзки с Тюркския каганат, с узите, печенезите, кого ли не, но не и с България. Факт е, че бившият башкан на Гагаузия преди десет години му подарих книгата „Българите” и той тогава усмихнато каза за „нашия прадядо хан Кубрат”. Там българската връзка не е забравена, но има най-различни опити те да бъдат откъснати от България и дори – да бъде прекъсната връзката с България. Тези гагаузи, които са живели там, са живели някога в Източна България, а не – в Средна Азия.
Мисля, че нашите сънародници от Гагаузия ни дават пример какво трябва да прави самата България, защото за съжаление от събора на Рожен, такъв панбългарски форум не е свикван и това е голяма грешка.

Фокус: Какви са гагаузите по народност?
Пламен Павлов: Става дума за една общност от 153 000 души според последното преброяване, която обаче вече сигурно е по-голяма, тъй като раждаемостта сред нашите сънародници е сравнително висока. Става дума за една неразделна част от българския народ, която поради исторически причини се разглежда като нещо отделно от нас, българите.
Това е един по-странен аналог на Македонския въпрос. Така както от една част от над 1,4 млн. души и още няколкостотин хиляди в съседните страни се създаде изкуствена македонска нация, така в бившия Съветски съюз – Молдова и Украйна (където също има около 25 000 гагаузи) се създаде една гагаузка нация. Усилията на създателите на това творение са – да се направи всичко възможно те да бъдат напълно отделени от българите от България. Формира им се съзнание, че са народ, който съществува още от древни времена, че са тюрки, а не – славянобългари, че имат своите исторически корени в средновековните номадски народи от степите на Евразия... И дори – че са покръстени селджукски турци (има и такава теория, която напоследък има все повече и повече адепти)... Тези теории са разобличени от българската наука много отдавна. А специално селджукската теория е разгромена преди повече от 60 години от проф. Петър Мутафчиев. Но те се използват с чисто политическа цел, както е в случая с Македония, за да се внуши трайно усещане у самите гагаузи, че са всичко друго, но не и българи. Историческата истина, подкрепена с многобройни изследвания, както и фолклорът на гагаузите, показват, че те са българи.
Те са една българска общност, която по различни причини е възприела като разговорен т.нар. гагаузки език. Език, който е тюркски, който е силно повлиян от османо-турския разговорен език, по време на турското робство. Това обаче е език, който те са възприели вторично. Първоначално те са говорили на езика, на който говорим всички ние, българите.

Фокус: Каква е връзката на гагаузите с бесарабските българи?
Пламен Павлов: И до днес в автономната Гагаузия или Гагауз-Ари, вторият по важност елемент са българите – бесарабските българи. Най-високият процент на смесени бракове е между българите гагаузи и бесарабските българи. Т.е. ние трябва винаги да помним и да се борим за тази историческа истина, че става дума за част от нашия народ. В България и днес има гагаузи с българско самосъзнание, гагаузи има и в част от Гърция, в Турция и на други места по света. Тези хора са с българска етнокултурна природа. Тюркоезичието са го придобили впоследствие. Такива случаи има и с много други народи: има го при гърците в отделни части на Мала Азия, при евреите в целия свят, които говорят различни езици, но това не им пречи да се чувстват един народ. Могат да се дадат много примери и нашият случай с гагаузите не е изключение. Тази голяма общност в Бесарабия, днешните държави Молдова и Украйна, се е породила в резултат на изселническо движение от източните български земи на север по време на руско-турските войни. Това става особено по време на войните 1806 – 1812 и 1829 г. – Дибичовата война и похода на Дибич Забалкански. Когато тези хора се озовават в новата си родина – Руската империя, те се декларират единствено като българи и като никакви други. Едва няколко десетилетия по-късно руската статистика започва да разграничава българи – тюркофони, т.е. гагаузите и славяноезични българи. Впоследствие и Руската империя, и Румъния, която десетилетия наред владее тези земи, започва да внедрява съзнателно у гагаузите чувство на нещо, различно от българите, по старата максима – разделяй и владей.

Фокус: Каква е политиката на България спрямо гагаузите?
Пламен Павлов: Проблемът е, че България в продължение на много и много години няма адекватна позиция по този въпрос и не полага достатъчно усилия да върне гагаузите към техните български корени. В този смисъл – участието ми, както и на други хора, поканени от България в този конгрес, е един жест от страна на България, че ние не сме забравили тази част от българския народ. Когато бях председател на Агенцията за българите в чужбина, бях вторият човек, който беше ходил при тях. Това беше възприето много радушно от страна на интелигенцията и университетските учени. Преди мен беше ходила покойната Блага Димитрова в качеството си на вицепрезидент. Това са двата жеста, Блага Димитрова и аз сме единствените, които сме ходили при тях на някакво държавно равнище, за да им кажем – вие сте българи, държавата мисли за вас, ние болеем за вас и т.н. Факт е, че последните правителства продължиха линията на интерес и внимание към бесарабските българи. И президентът Първанов, и Сергей Станишев, и кой ли не, минавайки за Тараклия, столицата на българския тараклийски район, минаваха през Комрат без да спрат и да кажат поне едно добър ден. Това повече не бива да продължава. Имам уверението на проф. Божидар Димитров и на Райна Манджукова, новите лица за българите в чужбина, че това повече няма да продължава. Имам честта да отнеса на нашите сънародници – гагаузи приветствие от Божидар Димитров и от Райна Манджукова. Както и един подарък – икона на Свети Георги като едно пожелание за активизиране на връзките с тях и преодоляване на това изоставане.
Проблемът с българското гражданство.
Българите – гагаузи, както всички останали българи от чужбина, би трябвало, стига да отговарят на условията, без всякакви проблеми да получават българско гражданство. За съжаление – последните ръководства на държавата и на Агенцията за българите в чужбина, не само, че не улесняват, ами и затрудняват по всякакъв начин този процес. Той е най-явен в случая с Македония. Има много спекулации в медиите от хора, които не са наясно с въпроса, че едва ли не – български паспорти се раздават. Факт е, че от 1,4 млн. жители в Македония, само 22 000 имат български паспорти. И когато има случаи като този със Спаска Митрова, виждаме, че ние все още нямаме достатъчно воля като държава да се намесим и да защитим правата на нашите сънародници. Подобен е случаят и с Молдова и Украйна. Хората, които имат там български паспорти, съвсем не са чак толкова много, а сред тях гагаузите са много малко, да не кажа, че практически ги няма като статистика. Интерес от страна на гагаузите към българско гражданство също има. И е крайно време те да получават българско гражданство, да се засилват техните връзки с България, а не – с Турция. Тъй като там Република Турция действа много последователно. Тя един вид ги представя като външни турци – християни, нещо, което е най-малкото исторически невярно. Разбира се, тюркофонията на гагаузите дава основание на Турция и други тюркоезични държави да проявяват внимание към тях и в това може би няма нищо лошо. Но да се твърди, че те са турци християни и че са всякакви други, но не и българи, е просто престъпно и не отговаря на никаква историческа истина. Крайно време е в това отношение България да играе ролята си на отечество на всички българи по света.

Фокус: Бавят ли се преписките за българско гражданство?
Пламен Павлов: Аз съм много обезпокоен от сигнали, идващи от различни страни, включително и от Молдова, за корупционните вериги, които са създадени, за получаване на български паспорти. Защото е факт, че хората не получават паспорти в тримесечния срок, който е предвиден в закона, а понякога преписките се влачат по пет години. Аз призовавам новото българско правителство – да обърне внимание на Прокуратурата и да се разследват всички звена, които имат отношение към получаването на българско гражданство, и да се види за какво става дума. Аз не мога да отправям персонални или някакви други обвинения, тъй като това не е моя работа, но е факт огорчението на нашите сънародници включително и от Молдова, включително и от Македония към тази порочна практика, и към създадените вериги от посредници. Като казвам, че трябва да се направи проверка, адрес на тази проверка трябва да бъдат Министерството на правосъдието, българските мисии в чужбина или поне някои техни отдели и секции, и, за мое голямо съжаление – Агенцията за българите в чужбина. Трябва да бъде проверено как са се давали удостоверения, тъй като по този начин се руши имиджът на България, руши се образът на България и всичко се превръща в някаква безскрупулна и долнопробна търговска операция.
Тъй като и сред гагаузите вероятно ще бъдат повдигнати тези въпроси, в качеството си на бивш председател на Агенцията за българите в чужбина познавам и ме познават страшно много хора и винаги ми е било болно да се червя от името на България за нещо, за което аз нямам вина. Нито за това протакане, нито за всички други не особено чистоплътни неща, които се свързват с проблема с българското гражданство. Имам лично доверие на Божидар Димитров и Райна Манджукова като на хора, с които съм работил дълги години, че ще вземат решителни мерки това да бъде пресечено там, където трябва.

Денка КАЦАРСКА

Всички мнения, оценки и твърдения в текста са лични и не ангажират Агенция „Фокус”.

© 2009 Всички права запазени. Позоваването на Информационна агенция "Фокус" е задължително!


You are not allowed to view links. Register or Login

Offline mustafa_b

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 2359
 • Gender: Male
  • Всичко за село Корница
Re: Гагаузите
« Reply #1 on: August 16, 2009, 11:55 »
Quote
Те са една българска общност, която по различни причини е възприела като разговорен т.нар. гагаузки език. Език, който е тюркски, който е силно повлиян от османо-турския разговорен език, по време на турското робство. Това обаче е език, който те са възприели вторично. Първоначално те са говорили на езика, на който говорим всички ние, българите.

Тоя ме кефи :D Пламен Павлов косвено потвърждава тезата, че помаците първоначално са говорили турски, а българският е "език, който са приели вторично."

Подобни автори стават смешни в стремежа си да поддържат на всяка цена Великобългарския шовинизъм.

Offline mustafa_b

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 2359
 • Gender: Male
  • Всичко за село Корница
Re: Гагаузите
« Reply #2 on: August 16, 2009, 12:12 »
"Помаците са турска общност, която първоначално е говорила езика, който говорят всички турци, но впоследствие по различни причини е възприела вторично българския език." - Ето за това говорим. Този автор в прав текст потвърждава тази теза.

Нали езикът бе най-силният аргумент при доказване на етнически произход? Според Павлов обаче, може и без него. Важното е всичко где що сме набелязали за българи, да твърдим, че са българи, пък когато (където) се налага може и без език, антропология и други подобни критерии за етническа принадлежност.  

Offline mustafa_b

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 2359
 • Gender: Male
  • Всичко за село Корница
Re: Гагаузите
« Reply #3 on: August 16, 2009, 12:32 »
Чудя се как така в 21.в, когато светът се глобализира и става едно голямо село, все още се намират такива екземпляри, които се занимават с глупости като печално известните "възродителни процеси".

Quote
Проблемът е, че България в продължение на много и много години няма адекватна позиция по този въпрос и не полага достатъчно усилия да върне гагаузите към техните български корени.

Offline Subeyi Kurt

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 3444
 • Gender: Male
Re: Гагаузите
« Reply #4 on: August 16, 2009, 13:24 »
You are not allowed to view links. Register or Login
"Помаците са турска общност, която първоначално е говорила езика, който говорят всички турци, но впоследствие по различни причини е възприела вторично българския език." - Ето за това говорим. Този автор в прав текст потвърждава тази теза.

Нали езикът бе най-силният аргумент при доказване на етнически произход? Според Павлов обаче, може и без него. Важното е всичко где що сме набелязали за българи, да твърдим, че са българи, пък когато (където) се налага може и без език, антропология и други подобни критерии за етническа принадлежност. 
You are not allowed to view links. Register or Login
Чудя се как така в 21.в, когато светът се глобализира и става едно голямо село, все още се намират такива екземпляри, които се занимават с глупости като печално известните "възродителни процеси".

Mustafa, az otdavna veçe ne se çudya a samo se smeya na takiva nauçni izmişlyotini ot B.Dimitrovskiya ekol.  Za tyah te oşte sa si vnuci na  bivşi robi. İnteresno e zaşto nikoy sultan ne se e setil da gi islyamizira sled kato gagauzite govoryat na seldjukski dialekt sışto kakto i Kırdjaliyskite sela. Prez 30'te godini na minaliya vek po sporazumenie s Gırciya ot tam doydoha 650 000 musulmani ot koito poveçeto sa Pomaci i ot Turciya otidoha 1.350.000 hristiyani ot koito nyakoi osobenno karamancite byaha turskogovoryaşti i daje oşte si govoryat na turski v Gırciya. Zaşto li nikoy sultan ne se e setil da islyamizira pone tezi turskogovoryaşti Karamanci. Ne e li smeşno da se tvırdi za nasilstvena islyamizaciya prez Osmanskoto vladiçestvo. Estestvenno e çe i Gagauzite si imat svoeto ustno predavane i si se znayat koi sa kakvi sa. Gırcite si imat svoi tezi za Gagauzite, bılgarite tehni. Sled perestroykata Gagauzite masovo poseştavat TR. Pomogna im se da si obrazuvat svoyata TV. Republikata im ne se kazva Gagauz Ari a Gagauz Yeri ( mysto kıdeto jiveyat gagauzite).
Rezultata ot B.D. politika i podhvat kım ''makedonskite bılgari ''e izvesten. Moje sıs sigurnost da se predpoloji çe i s Gagauzite şte se poluçi sıştoto. Gagauzite idvat v TR i si predstavyat tehniya folklor i kultura dokato BG oşte ne se e setila za tova i si misli çe oşte ne e iztırvala vlaka. Da se smeeş li da plaçeş li?  Ami to ne moje ednovremenno da si bılgarin, slavyanin, trakiec, makedonec, kuman, pomak,tatarin, gagauzin i pr.zaştoto taka se vliza v aktivnata zona na drugi dırjavi. Etniçeskata politika na edna dırjava iziskva planirana posledovatelnost.
Sega im hrumnalo çe gagauzite bili bulgari i çe tryabvalo da gi prisıedinyat kım bılgarskata naciya. V statiyata ne vidyah nişto sıştestvenno svırzano s proizhoda na Gagauzite koeto podtvırjdava slabata poziciya na BG v tazi tema. Vıpreki tova az im pojelavam uspeh za da ne izçezne v dılbinite na istoriyata ponyatieto bılgarin.

Isyankar

 • Guest
Re: Гагаузите
« Reply #5 on: August 16, 2009, 21:25 »
Доц. Павлов е емоционален човек и в случая се гневи на това, че всички гагаузи биват подвеждани под общ знаменател и отделяни напълно целенасочено от българите. Самият той в предавания по темата се е питал няма ли между тях узи, кумани и пр. В случая обаче става дума за една тюркска .добавка към основното местно население, което може би е било славяно-българско. Защо? Ами изводите се правят от данъчните регистри и тези на кадиите, които османската власт по българските земи води още от началото на XV век, когато е завзела там властта. В села, които днес се водят като чисто "гагузки", имената на "немюсюлманите" от онова време са преобладаващо славянски, т.е. Слав, Ради, Добри, Милкана, Вълчо, Вида, Момчил и пр. (останалите са християнски - Димитър, Георги и др. и могат да бъдат и "гагузки"), а също топонимите и хидронимите - Речица, Водна и пр. Тези имена идват същите и до наши дни в същите населени места, покрай християнските. Християнските са ясни - българските царе и византийските императори са покръстили доста печенези, узи, кумани, но славянските откъде са и защо преобладават? Очевидно е, че може би има някакъв тюркски примес в гагаузите (вероятно узки), но със сигурност има и широк славяно-български пласт, така че не може да разглеждаме тези хора днес като чак съвсем чужди на българите. Само ще вметна като връзка с тематиката на форума, че по време на Руско-турските войни още от XVIII век насам, когато са бягали от Одринско на север, спасявайки се като православни християни от османските войски, те са били наричани от българите в Загоре и Северна България още "македонци", в съответствие и отглас от някогашната византийска тема "Македония" в Одринска Тракия. Също така мнозина от тях са записани по същия начин и в руските регистри. Самите себе си те са наричали по народност българи. Гагаузи са ги наричали турците, а покрай тях постепенно и останалите - българи, гърци и пр. Пак повтарям - нищо лошо няма, ако не са българи, но нещата на практика са доста по-сложни...
Колкото до това, че е възможно тюрки още от Аспарухово време да са се наричали "българи" - да, напълно е възможно. Вярно е, че прабългарското ядро не е тюркоезично (прабългарските надписи с гръцки букви не могат да се разчетат чрез тюркските езици), но заедно с ядрото са дошли тук и други съюзни на българите племена във Велика България, може и тюркски. В края на краищата, народността освен биологическа, е още и историческа категория.

Offline daczo

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 524
Re: Гагаузите
« Reply #6 on: August 17, 2009, 09:15 »
Subigi kurt kato si chist turchen,kazhi mi ima li turska duma ,,subigi,,i kakvo znachi.Azeri,Gagauzi,Turkmeni,polvinata sviat sa turci.Nachelo s pomacite.Kurdite sa takiva turci,che predpochitat da se biiat sys svoite bratia.Pomacite sled kato imat vtorichen bylgarski,neka poslushat Mustafa i se vyrnat kym majcheniia turski.Nie bylgarite niama za tova da plachem.Vsichko shte byde na svoeto miasto.Baj Tosho tova iskashe.Ataka tova iska.Dori glasuvajte na Ataka,Te shte pomognat  da se priberete kym majcheniia ezik.Alal vi.

Offline mustafa_b

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 2359
 • Gender: Male
  • Всичко за село Корница
Re: Гагаузите
« Reply #7 on: August 17, 2009, 09:25 »
You are not allowed to view links. Register or Login
Subigi kurt kato si chist turchen,kazhi mi ima li turska duma ,,subigi,,i kakvo znachi.Azeri,Gagauzi,Turkmeni,polvinata sviat sa turci.Nachelo s pomacite.Kurdite sa takiva turci,che predpochitat da se biiat sys svoite bratia.Pomacite sled kato imat vtorichen bylgarski,neka poslushat Mustafa i se vyrnat kym majcheniia turski.Nie bylgarite niama za tova da plachem.Vsichko shte byde na svoeto miasto.Baj Tosho tova iskashe.Ataka tova iska.Dori glasuvajte na Ataka,Te shte pomognat  da se priberete kym majcheniia ezik.Alal vi.

Смешко :D

sedef52

 • Guest
Re: Гагаузите
« Reply #8 on: August 17, 2009, 10:00 »
Изтрито от модератор поради нарушения на правилата!

Offline mustafa_b

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 2359
 • Gender: Male
  • Всичко за село Корница
Re: Гагаузите
« Reply #9 on: August 17, 2009, 10:09 »
You are not allowed to view links. Register or Login
Мустафа ,от кое  село си?Кой тъп ходжа ти е промил петте грама помашки мозък, че толкова се турчееш?Ходи на екскурзия в Турция  да видиш колко сме близки с турците.

Хехе, това е още по-весело от мнението на daczo  :D

"Турчеене", "родолюбие", "връщане към корените", "майчин език", "българщина"... В кой век живеем, а все още мислим като в края на 19в.

Иначе във връзка с въпроса ти - лично аз предпочитам да се англичея. 5-грамовият ми мозък е промит от медийната американизация ;)

Offline Сидхарта

 • Historian
 • *****
 • Posts: 887
Re: Гагаузите
« Reply #10 on: August 17, 2009, 10:09 »
Не мога да не се съглася с това което казва по въпроса Исианкар. За мен ,Гагаузите са предосманско население живеещо в пределите на средновековната Българска държава  плод на многовековна тюркска инфилтрация .На места поради по голямата си многобройност те налагат езика си ,асимилирайки месното славяноезично българско население но възприемайки много от бита и културата му, както и самосъзнанието което си изграждат като българско.По настоящем има над 20 теории за произхода на това население.

Isyankar

 • Guest
Re: Гагаузите
« Reply #11 on: August 17, 2009, 10:10 »
You are not allowed to view links. Register or Login
Subigi kurt kato si chist turchen,kazhi mi ima li turska duma ,,subigi,,i kakvo znachi.Azeri,Gagauzi,Turkmeni,polvinata sviat sa turci.Nachelo s pomacite.Kurdite sa takiva turci,che predpochitat da se biiat sys svoite bratia.Pomacite sled kato imat vtorichen bylgarski,neka poslushat Mustafa i se vyrnat kym majcheniia turski.Nie bylgarite niama za tova da plachem.Vsichko shte byde na svoeto miasto.Baj Tosho tova iskashe.Ataka tova iska.Dori glasuvajte na Ataka,Te shte pomognat  da se priberete kym majcheniia ezik.Alal vi.

Ти не разбра ли новината, Субиго от оня ден вече е помак, никакъв турчин не е. Толкова ме зарази с новата си идентичност, че викам щом един турчин може да намери нещо общо с помаклъка, а аз дето съм кръвно свързан с него да не мога и аз вече ще се пиша помак през 2011 година. Направо му се възхищавам как преоткри себе си...

Offline Subeyi Kurt

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 3444
 • Gender: Male
Re: Гагаузите
« Reply #12 on: August 17, 2009, 11:31 »
İsyankyar: ''но заедно с ядрото са дошли тук и други съюзни на българите племена във Велика България, може и тюркски.''
İsyankyare, zatova çe sled tolkoz dostoverni fakti za Tyurkskata jilka v Bılgarskata naciya pişeş çe ''може и тюркски'', ot men poluçavaş slab (2) po istoriya ;D i te si smeya na bılgarştinata. :D. Şto za akademik se pişeş ne mi e yasno. 
Jalko çe oşte ne si razbral çe ne e vajno kakıv si po proizhod a za kakvo se boriş. Az se borya sreştu prostaştinata i bılgarştinata v BG. Da si prost si e çoveşko no da se uporstvuva v prostotiyata e prostaştina. Da si bılgarin, rodolyubec i patriot e edno, no da prenebregvaş, diskriminiraş ili podtiskaş drugite komponenti na bılgarskata naciya, tova e bılgarştina. Anladın mı?

Isyankar

 • Guest
Re: Гагаузите
« Reply #13 on: August 17, 2009, 12:39 »
You are not allowed to view links. Register or Login
Da si bılgarin, rodolyubec i patriot e edno, no da prenebregvaş, diskriminiraş ili podtiskaş drugite komponenti na bılgarskata naciya, tova e bılgarştina. Anladın mı?

През последните 20 години, най-подтискания елемент на българската нация е етнобългарския, който се състои от множество етнографски поделементи, но е безспорен факт, че етномнозинството на българския елемент е най-подтискания елемент в българската нация. Ако и това не признаеш - значи просто не си обективен.

Offline Subeyi Kurt

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 3444
 • Gender: Male
Re: Гагаузите
« Reply #14 on: August 17, 2009, 13:26 »
İsyankyar, zaşto da ne priznaya çe bılgarskiya element e nay-podtiskaniya sled kato tova se vijda.
Dostatıçno e da spomena samo 10 minutnoto predavane na Turski ezik i to vseki den i po bılgarska TV. Ee, da, ot tova po-golyama gavra ne moje i da ima. Pojelavam vi skoro otırvane ot tova iztezanie.

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 
anything