Author Topic: Pomak sülale isimleri  (Read 47488 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline agusa

 • Candidate member
 • *
 • Posts: 4
 • Gender: Male
Re: Pomak sülale isimleri
« Reply #15 on: July 03, 2009, 17:29 »
balıkeesır gönen eski elbizlik olan yeni ismi hafız hüseyin bey köyü.bizm köyün sülaleri.
bıyıkvalar
kunduvolar
emercvalar
mangırvalar
hanzovalar
macırvalar
karamirvalar
kubakvalar
alagvalar
mimboşovalar. benim sülalem
cugutvalar
peltekvalar
kalaskular
carnivalar
arabvalar
kurtvalar
malasanvalar
kumruşvalar
zelinalar
asalavalar
catvalar
acıvalar
kırşvalar
hankinalar
musovolar
copurvalar
angalivalar
bükvalar
karasinvalar
ömercvalar
islamvalar
alukvalar
Offline nurdan

 • Candidate member
 • *
 • Posts: 1
Ynt: Pomak sülale isimleri
« Reply #16 on: January 30, 2010, 00:49 »
bende manisalıyım =)
dedemin sülalesi sülüski, anneanneminkide Sebiyuski =)

Offline Тоска

 • Charter member
 • *****
 • Posts: 2347
 • Gender: Male
 • % 100 + POMAK
Ynt: Pomak sülale isimleri
« Reply #17 on: January 31, 2010, 09:48 »
You are not allowed to view links. Register or Login
bende manisalıyım =)
dedemin sülalesi sülüski, anneanneminkide Sebiyuski =)

İzmir -Şemiklerde sebuyiskilerden uzak akrabalarımız var.

**Manisa turgutalp-ayvacık ve beşpınar köylerinden birbirleriyle doğrudan ve dolaylı olarak akraba olmayan pomak varmı? acaba ? :) 

Offline pomakersin

 • Candidate member
 • *
 • Posts: 3
Ynt: Pomak sülale isimleri
« Reply #18 on: February 01, 2010, 05:52 »
parapanski
melkuski

Offline pomakersin

 • Candidate member
 • *
 • Posts: 3
Ynt: Pomak sülale isimleri
« Reply #19 on: February 01, 2010, 05:56 »
parapanski ile melkuskiler KIRKLARELİ ilinin Armutveren küyünde yaşamaktadırlar. ;) :)

Offline mechta

 • Senior member
 • ****
 • Posts: 198
Re: Pomak sülale isimleri
« Reply #20 on: April 21, 2010, 15:18 »
 •     РОДОВЕТЕ В СЕЛЧЕ
  Аз както ги знам от старите хора така ги казвам, но  не всичките знам, който знае да ги допълни, като вземе молива и сам разпита  по-старите хора.
  Имамови – с. Фотиново - турци
  Мугленчов – от с. Мугла, дядо Ибрям е арабин,  доведено дете на Имамви от Мека.
  Оджакви – от с. Фотиново – турци.
  Зонви – от Балабан – с. Ягодина – помаци.
  Юсменви – от с. Фотиново – турци.
  Теритви – от Гирит* – турци(Гирит - остров Крит,  след 1860 година започва гонение на мюсюлманите там, мнозина избягват към  по-сигурните места в империята).
  Меркови –
  Кьосеви –
  Порязви – дошли от север
  Алиботви – от с. Фотиново – турци
  Караалилови –
  Топалови – от с. Фотиново турци
  Ислямви – от с. Фотиново – турци
  Чалъосманнар(Фотенчови, Фотенлиеви) – от Фотиново –  турци
  Каратокмаклар (Маджирлер) – от с. Михалково – турци(  преди войната е било изцяло турско село)
  Саръпъйъклар – от с. Фотиново – турци
  Мюфтюлер –
  Садъклар – от с. Осиково – помаци
  Кадирчаушлар – от Турция (Кадир е бил офицер от  Анадол) – турци
  Карабугалар –
  Джебирлер –
  Фазлълар – от с. Грохотно – турци
  Сакаджълар – от Анадол – носачи на вода в армията  - турци
  Арнаутлар – от Албания – торбеши, или горани(помаци)
  Шурелер –
  Асаначушлар –
  Кертиксалилер –
  Семизлер –
  Балабанлълар – от с. Ягодина – помаци
  Еминефендилер от Чанакчъ (с. Розово- Пазарджишко) –  турци
  Белигашкалар –
  Стамболулар – от Истанбул Турция - турци

Offline bogutevolu

 • Charter member
 • *****
 • Posts: 1000
 • Gender: Male
Re: Pomak sülale isimleri
« Reply #21 on: April 22, 2010, 09:38 »
РОДОВЕТЕ В СЕЛЧЕ :
SELÇE KÖYÜNDE SÜLALELER

Аз както ги знам от старите хора така ги казвам, но  не всичките знам, който знае да ги допълни, като вземе молива и сам разпита  по-старите хора.
Yaşlılardan bildiğim kadarıyla böyle söylüyorum, ancak herkesi bilmiyorum. Bilenler kaleme alınanlardaki eksiklikleri tamamlayabilirler ve kendileri daha yaşlı insanlara sorabilirler.

Имамови – с. Фотиново – турци
İmamovi-Fotinovo köyü-Türk

Мугленчов – от с. Мугла, дядо Ибрям е арабин,  доведено дете на Имамви от Мека.
Muglençov – Mugla köyünden, İbram dede raptır. Mekke’den İmamovilere çocukken getirilmiş.

Оджакви – от с. Фотиново – турци.
Ocakvi-Fotinovo köyünden_Türk

Зонви – от Балабан – с. Ягодина – помаци.
Zonvi-Balaban’dan-Yagodina köyü-Pomak

Юсменви – от с. Фотиново – турци.
Yusmenvi-Fotinovo köyünden-Türk

Теритви – от Гирит* – турци(Гирит - остров Крит,  след 1860 година започва гонение на мюсюлманите там, мнозина избягват към  по-сигурните места в империята).
Teritvi-Girit’ten-Türk (Girit-Girit adası, 1860 yılından sonra orada Müslümanlara yönelik zulüm başladığından, çoğunluk imparatorluğun daha güvenli bölgelerine kaçtılar.)

Меркови – Merkovi
Кьосеви – Kösevi

Порязви – дошли от север
Poryazvi-Kuzeyden gelmişler.

Алиботви – от с. Фотиново – турци
Alibotvi-Fotinovo köyünden-Türk

Караалилови – Karaalilovi

Топалови – от с. Фотиново турци
Topalovi-Fotinovo köyünden Türk

Ислямви – от с. Фотиново – турци
İslamovi-Fotinovo köyünden-Türk

Чалъосманнар(Фотенчови, Фотенлиеви) – от Фотиново –  турци
Çalıosmanlar (Fotençovi, Fotenlievi: Fotençolar, Fotenliler)- Fotinovo’dan-Türk

Каратокмаклар (Маджирлер) – от с. Михалково – турци(  преди войната е било изцяло турско село)
Karatokmaklar (Macirler)- Mihalkovo-Türk (Savaştan önce tümüyle Türk köyü imiş)

Саръпъйъклар – от с. Фотиново – турци
Sarıbıyıklar-Fotinovo köyünden-Türk

Мюфтюлер – Müftüler

Садъклар – от с. Осиково – помаци
Sadıklar-Osikovo köyünden-Pomak

Кадирчаушлар – от Турция (Кадир е бил офицер от  Анадол) – турци
Kadirçauşlar-Türkiye’den )Kadir Anadoludan bir subay imiş)-Türk

Карабугалар – Karabugalar (Karaboğalar)

Джебирлер – Cebirler

Фазлълар – от с. Грохотно – турци
Fazlılar-Grohotno köyünden-Türk

Сакаджълар – от Анадол – носачи на вода в армията 
- турци
Sakacılar-Anadoludan-Orduda su taşıyıcısı-Türk

Арнаутлар – от Албания – торбеши, или горани(помаци)
Arnautlar-Arnavutluktan- Torbeş yada goran (Pomak)

Шурелер –Şureler
Асаначушлар – Asançauşlar
Кертиксалилер – Kertiksaliler
Семизлер –Semizler

Балабанлълар – от с. Ягодина – помаци
Balabanlılar- Yagodina köyünden-Pomak

Еминефендилер от Чанакчъ (с. Розово- Пазарджишко) –  турци
Eminefendiler Çanakçı’dan (Rozovo köyü- Pazarcık)-Türk

Белигашкалар – Beligaşkalar

Стамболулар – от Истанбул Турция – турци
Stambolular-Türkiye İstanbul’dan-TürkFotinovo köyündeki sülale isimleri çok ilginç..
33 adet sülale isminden 15 adetinin yanına Turtsi yani Türkler kaydı düşülmüş.
Diğer sülale isimlerinin yanına pomatsi vesaire kayıtları gösteriyor ki buradaki Turtsi tabiri bizim bildiğimiz Müslüman tabirine eş değer anlamda değil.
Doğrudan Türk asıllı olduklarını ima ediyor.
Fazla açıklama yok ama zaten konu başlığı Pomak sülale isimleri diyor.
Yani kökeni Türk olsa da şimdi Pomak olarak bilinen sülaleler.

Sülale isimlerinin bir kısmı Pomakça-bulgarca çoğul eki olan –i ile sona eren isimler.
Ama bir çoğu da doğrudan Türkçe olan sülale isimleri..
Bunlar mesela bizim Orta Rodoplarda hiç rastlanmayan özellikler.
Köyde başka yerlerden gelenler arasında ilginç kayıtlar var.
Birisi Mekke’den gelmiş. Arap kökenli, ama şimdi onların nesli Pomak olmuş.
Birisi Girit’ten gelmiş. Giritli derken Girit müslümanı mı, yoksa Anadoludan Girite mi gitmiş ayrı konu..
Birisi Macirler denmiş, demek o da başka yerden oraya göçle gelmiş.
Birisi kuzeyden bir yerden gelmiş. Poryazvi sülalesi.
Balaban diye bir yerden gelen bir sülale. Balabanlılar..
İstanbullu bir sülale.. Stambolular.
Arnavutluktan gelen Torbeş yada Goran olduğu belirtilen bir sülale.
Anadoludan gelen bir sülale: Sakacılar. Orduda su taşıma görevlisi iken buraya yerleşmiş.
Çanakçı diye bir yerden göç eden bir Türk kökenli sülale.

Balkan savaşları sırasındaki göçleri yansıtıyor.
Demek ki bu köy özellikle fazla göç almış.
Pek çok yerden bu köye sığınılmış.

Acaba yanına Türk kaydı düşülen sülaleler halen kendilerini nasıl tanımlamaktalar.
Türk mü yoksa Pomak mı?

Bu belge bize Pomakların kendine özgün bir millet olduğunu gösteriyor.
Milletleşme süreci yaşadığını gösteriyor.
Bulgar devleti kendince bu süreci değiştirmeye çalışmış.
Türkiyede ise zaten siz Türksünüz deniyor.
Halbuki etnik kökeni ne olursa olsun en az 400 yıllık bir süreç içinde farklı bir gelişim yaşanmış.
Oradaki insanlar ne Bulgarlara ne de Türklere tam benzemeyen kendine mahsus özellikler kazanmış.
Farklı kökenlerden gelen halk ortak bir kültür rengine bürünmüş,Offline mechta

 • Senior member
 • ****
 • Posts: 198
Re: Pomak sülale isimleri
« Reply #22 on: April 22, 2010, 13:15 »
Teşekürler arkadaşlar, Fatma hanım Türkçe dilinde de anılarını yazmıştır. onları ilave ediyorim: Anılar Orta Rodop  ağızı ile yazılmıştır.
 •     1912 SENESİ –  KEBİRE ANNEM BANA ANNATTIRDİIĞI
  Birinci Balkan savaşında on yaşındaymiş. O çok  görgüler görmüş ama episi akılımda degil. Bazıları yazalım.
  Fotan Selçe  arasında türklen bulgar ududu var di. Çal tepesi’nde türk kalesi vardi. Kövün  kenarında kışla vardi. Orada çok askerler vardi. Kalede bekçiler vardi.
  Babası bir akşam  gelmiş kaveden  güçlü güçlü, Ey kızannarım,  marebe tez olacak, gavur bütün insanı buradan kovacak.
  Bir sabah toplar  patladı, insan kalkıştı kaçmaya hayvanlarlen beraber. Annemler dört kardeş, en  ufağı bir yaşında. Alır sırtına Kavala’ya kadar taşır. Bütün Rodop insanı  Kavala’ya Drama’ya dökülmüş. Kim geçmiş Türkiye’ye gitmiş. Gavur itişir,  Kavala’ya, dayadır ve geri çevirir. “Erkez kövüne dönsün”, demiş. Erkekleri  isir almış, karı kızan geri dönmüş. Dönmüş ama ne görsün, kövler kül olmuş.
  KEBİRE’NİN KIZI  FATMA NE DUYMUŞ ANNATIR
  Erkekleri döve döve  götürümişler. Dedeme bir dipçik vurular dedem yere düşmüş, kafirler sanmış  yölmüştür. Akşam olanakadar kalkar karanlıkta, annemleri itişir Çukur köve (Zabırdo)yakın.  Annem veri şamisini, nenem veri fercesini öyle yererler Selçe’ye. Dedem ep  saklı dururmiş tarlalrda sayalarda. Selçe’de tek dört eski yev kalmış. Dönen  insanlar o dört yeve yerleşmiş. Gavurlar erbir idareyi yeşaları toplamış o  zaman yevleri yakmışlar. Kimi aç kimi tok kış kıyamet insan cefa çekmiş.
  Gavur gelir insanı  toplar bir yere, kim adını değiştirir, ona idare var, kim deyiştirmez ona satır  var. Zor zemanlar, açlık çekilmez. Kapı başında bir yandan candar, bir yandan  papaz, bir da bakır su dolu, papazın yelinde krıst(haç), candarın yelinde  makaz. Keser saçından salar suya, papaz bandırır krıstı suya, sorar: “Adın ne?”  “ Ayşe.” “Yöp krıstı!” Yöpersin, alır yelle su, serper sana: “ Ayde Şina!” Salar  dışarı. Başkası aynı şekilde: “Adın ne?”   “Rayme.” “Aydi, Rayna!”
  Erkekleri sade  kafalarını isladırmış, krıstı yöptürürmüş. “Adın ne?” “Veli.” “Aydi Vasil!” Bütün  erkekleri deyiştirmişler. İsirler tez döner, adı deyişmiş, sonra dönen türk  adıyle. İnsana idare vermişler yölmeyecek kadar.
  Dedemler her kış  gömermişler kompir tarlada, koyunnara misir brakırmişler sayada. Varmiş ambarcıklar  döşeme altında, kormişler tereke kuzulara. Kışın beslenirmiş.
  Dedem da artik meydana  çıkmış, getirirmiş ordan azar azar misir kompir(mısır patatez). Kaynadırmiş nenem.  Aşağa ukari zahmet görmemişler. Kardaşlarını da idare etmiş, onnar martta dönmüş,  Ferat amıca Yakıp amıca isirlikten.
  Yazınsı iyniden  başlamışlar yevler yapmaya. Muhtar koymuşlar bir gavur, Kara İvan. Çok izet  verimiş genç gelinnere, yevden yeve gezermiş, kızları aramiş. Birkaç sene  muhtar durmuş.
  Balkan savaşından  bir astalık bastırmış insanı, kimi üçer kimi beşer kişi yölmüş, cami yanında  gömmüşler insanları. (sözde kolera hastalığı -1914-18y.)
  SELÇE NEREDE,  HAVANLI NEREDE
  Dedem bir gün gider  balkana. Bir da karşısına çıkar bir tay, bir ayacığı kırır. O yana bu yana  çarır: Ey, tay burda, gelin alın. Kimsa çıkmamış, dedem alır tayı yeve, yapar  yakı, bağlar ayağını hayvanın. Annem der, o sevinmeyi unudamayız.
  Bizde hayvanat  çoktu, gavurlar herşeyi topladı. Biz sipsivri kaldık.
  Tay savdı, büyüdü  beygir oldu. 
  Annem olur 12  yaşında, unu niyşanlamışlar Yemin efendinin oluna, unun çift üküzü varmiş, ama  annem altı gün niyşannı durmuş, yavuklusunu asker almışlar. Erif ne ana ne  bubadan, marebede ziyan olmuş. Kendi iki sene izmekar durmuş ole yüküzleri  kazanmış. Niyşanda anama iki da altın vermiş. Anam iki sene beklemiş yarisini,  gelmemiş. Sonra babama yevlenmiş. Annem niyşanlanmadan evel unu başkası  istermiş, Ferat amicamin karısının kardeşi.
  Yemin efendinin  Alis’nin varmiş dayısı. Karar görmüşler dedemeler iç güvesi versinler.  Gitmişler bir ayşam mumare(istemeye), dedem söz vermiş. Sermişler sofrada  niyşanı. Çarır Kebire gelsin. Orda Kebire burda Kebire arada yok Kebire, sabah  olur yok Kebire. Feratka ingem saklamış bir tepede otlar içinde. Nenemler episi  deli olmuş, dedem almış balkanı, bütün kövlü kalkmış aramaya. İki gün annem  saklı durmuş tepede. O erif irakta işlermiş, gelmemiş, annem çıkmış meydana.  Kimi insanlar Balkana: ”Ey Ahmedaa kızını bulduk!” O da döner . Annemi  niyşannamışlar. Ferat amıca karıy brakmış ve başka karı almış. Dedemin  acısından annem üç sene beklemiş yavuklusunu, gelmemiş, babamı almış.
  BABAMIN  HİKAYESİNDEN BİRAZ
  Babamın annesi Fotan’dan Selçe’ye yevlenmiş. 14-15  yaşında iki erkek çocukları olmuş, bu olur türklük zamanında. Çocuklar büyümüş,  Kadir ile İsmail. Kadir yevlenmiş. Asker olmuş, çavuş olmuş.
  Nenemin kocası  yölmüş. Gelin nenemi kovar, o da Fotan’a dönmüş. Az zaman çok zaman nenem  evlenmiş iki kızan üstüne gitmiş – Hasan ve Hüsein. Dedemim ilk karısı yölmüş.  Nenem belki 52 yaşında imiş. Babam meydana gelmiş. Hasan amıcam evlenmiş. Babam  bir üç yaşında olmuş. Mehmed dedem da yölmüş Hüsein amıcam da evlenmiş.  Babamdan evel iki kız çocuğu olmuş. Hasan amıcamın kızanı yokmiş. Türkiye’ye  çekilmişler babamı bırakmamış onu da almışlar. Babam 19 yaşında dönmüş  Bulgaristan’a. O İzmır’de latinca okumuş iki sene, sonra Bursa’dan kardeşleri  göndermiş İstanbul’a medreseye. Orada da okumuş uzman olmuş. Sebebi neden  dönmüş, nenem dönmüş Selçe’ye çocuklarının yanına birisi kabul yetmemiş. Babam  unu toplamış kiraya çıkmış. Babam yevlenmiş bir çocuğu olmuş.
  Gel zaman git zaman  karısı geçinmiş(vefat etmiş). Agam kalmış iki aylık. Babam anneme yevlenmiş.  Annemin babası alır unları yevine. İki sene orada durmuşlar. Annemin kızkareşi  karşılar babama artık isik, o da dayanamaz çıkar kiraya. Bilmem neden gyavurlar  bubama diş kakar, o da kaçar, kimsa bilmez nereye, ben 3-4 aylık mişim. Ama  dedem ep yardım etmiş nenemlere. Babam ne zaman dönmüş ben 4 yaşındaymişim o  zamanlarda.
  Lamba soba saat  Selçe’de esmezdi. Babam yakmış soba yevin orta yerinde, lambayı asmış duvara.  Geldi akşamüstü, “Kalkın toplanalım, gideriz yevimize.” Kasım üstüydi, annem,  “Olmaz mi sabah kızannarı üşüdeceyiz.” “Yok korkulu.” Topladık pala pırtı  gittik, bir da ne görelim, yev sıcak lamba duvarda asılı yanar. Sabah oldu  komşular geldi yeni komşulara. Bir da köv sallanmış, mariy, gidin bakın Ocak  Amed ateşi yakmış yevin orta yerinde. Duvara da ateş yakmış. Kalmadı kim  gelmesin görsün. Bu Selçe insanı çok prosti(cahil). Yen zenginler ucakta(ocakta)  çira yakar o da ücü ateşte gerisi külde gömülü episi tutuşmasın.
  Mecilerde misin,  soymaya(mısır) bir dibek topraktan, bir çira içine düz bas.
  MAREBE
  1939, İKİNCİ DÜNYA  SAVAŞI!
  En evel dükannar  boşandı. Mallar saklandı. Bir sabah tellal maleden maleye gezer çarır: “ Ey  kövlüler, duyduk duymadık demeyin, German geçecek Bulgariya’dan, kimsaya bir  fenalık yapmaycak, erkez işine gitsin. Korkmayın!”
  Geçti geçmedi bir  afta bir sabah teyareler dizilmiş üçer üçer biri biri arkaya. Saat dörde dovru  kimisi geri dönerdi.
  Kırkıncı senesinde (1940)geldi  Mihalkovo’dan bir bulgar, o oldu muhtar Selçe’ye. Bir da korucu Kolyo Katsar  bir da zaabit Ankov bir da polis Yurukov. Bastırdılar insanı fereceleri atmaya  adları diğiştirmeye. Geceyleyin bekçiler kimsa kaçmasın, yandan kimsa gelmesin,  baya insan dövüldü.
  Bir akşam tarladan  geldik geç. Annem aldı kılmaya, ben aldım emek yapmaya. Bir da Ayşe alam  Çeliklli’den (köy) açtı kapıyı ve, “Ala, hayır olsun!” Dedim.”Ayırdır.” Annem  da bitirdi namazı, hoş beş. “Böyle yalanız mi?” Durdu düşündü, bana baktı  gülümsedi. Babamı savede(muhtarlığa) çardıydiler. “Git, dedi, ceviz altında  braktım torbamı getir.” “Ala, maytap oynma benimlen, gelmişin Mehmet’len.”  “Hayır, git!” Ben da gittim, bir da ne göreyim, Balıkçı Asan karıyle oturular,  “Ne(i)ye gelmezsiniz yeve,” Dedim, karısı, “Kabul edesanız.” “Ürüyün içeri!”  Geldiler, hoş beş babam da geldi, babam: “Nasıl geçtiniz bekçiden?” Alam: “Katsar  Kolyo bizim adam, aldattık, Rabiye astadır kardeşi gider dolaşsın.” Neyse  koyduk yemeye ne Allah verdiyse, yedik topladım sildim sofrayı aldım, Safinaz  inge vermedi çıkarim, arkasından bir basma serdi sofrada içinde cüncür müncür  şeyler. “Ey Amed aga, bunun için geldik.” Bubam bir baktı bana, ben da kapıdan  dişarı, dişarda bağırdım: “Olmaz!”, Kaçtım nenemlere. Onlar ne yapmış yevde  bilmem. Bir yam(zaman) annem geldi, “Hadi kızım, sordular mi, de istemem, zorla  seni kimsa alamaz.” Ben da gittim ama bubam vermedi ağızımı açim(açayim), “Gel  kızım, bunlarmiş kısmetin, seni ben veririm, fena olursa benim karşında.”  Toplamış basmayı bir top verdi yelime, mesele bitti.

Offline recep memis

 • Avarage member
 • ***
 • Posts: 94
Re: Pomak sülale isimleri
« Reply #23 on: April 22, 2010, 14:02 »

Sevgili  mechta;


bu anılar "canlı tarih",  müthiş bir tanıklık... hem olaylar, hem de kullanılan dil açısından belge niteliği taşıyor.  hepsi bu kadar mı?... devamı varsa paylaşılmasını çok istediğimi belirtmeliyim.

teşekkür ve sevgilerimle...

Recep Memiş

Offline bogutevolu

 • Charter member
 • *****
 • Posts: 1000
 • Gender: Male
Re: Pomak sülale isimleri
« Reply #24 on: April 22, 2010, 14:08 »
Burada anlatılanlardan anladığım Türkçe konuşan bu insanlar Türktür.
Savaş göçleri içinde Selçeye yerleşmişler.
Acaba halen Türkçe konuşmaya devam ediyorlar mı?
Kendilerini nasıl tanımlıyorlar? Pomak mı, Türk mü?
Bunları öğrenmek ilginç olurdu.
 
Zabırdo bizim köyümüz Bogutevo'nun karşı yakasında bulunuyor. Yakın sayılır.
Ancak bizim köylüler Türkçe bilmez, Pomakça konuşur ve kendilerini de Pomak olarak bilirler.
 
Bu açıdan bu göçmenlerin acaba etnik bilinçlerini koruyorlar mı, yani halen kendilerini Türk mü yoksa Pomak olarak mı biliyorlar. Merak ediyorum. Kültür değişmesi olmuş mu?

Offline AlperenKIRIM

 • Advanced member
 • *****
 • Posts: 358
Re: Pomak sülale isimleri
« Reply #25 on: April 24, 2010, 22:44 »
Bu Fotinovo hangi Fotinovo acaba? Kırcaali de ki mi yoksa Pazarcık taki mi? İkisini de az bucuk bilirim gitmişliğim var.

Offline mechta

 • Senior member
 • ****
 • Posts: 198
Re: Pomak sülale isimleri
« Reply #26 on: April 25, 2010, 08:14 »
Bu Fotinovo, Pazarcık Fotan'ı dır. benin kökenin oradan dır.

negü tir eşitgil ay bilge bügü
biliglig sözi bolsa aş teg yigü
(bilge hakim ne der, dinle;
bilgininin sözü yemek gibi yenilmelidir.)
            Yusuf Has Hacb "Ktadgu bilig"

Offline AlperenKIRIM

 • Advanced member
 • *****
 • Posts: 358
Re: Pomak sülale isimleri
« Reply #27 on: April 25, 2010, 16:18 »
Bir ilk bahar günü Filibe de sıcak havalardan yandığımız günlerde Pazarcık Fotinovo'sundan bir arkadaşım beni köylerine davet etti. Üzerime mont almamı söylediğinde şaşırdım :)

Pazarcık , Peştera üzerinden Rodop dağlarına tırmanmaya başladık , yollar rampa halında kıvraz ve ormanlık , bir noktadan sonra kendimizi karlı yollarda bulduk , serin harika bir hava artı güneş :)

Fotinovo köyü benim gibi bozkır step adamına oldukça garip geldi , nerdeyse 45 derece rampa da kurulmuş köy , evin kapısını açıyosun aşağı yuvarlanıyosun gibi :P ortasından dere geçen bir vadinin bir yakasında kurulmuştu köy , diğer yakasında ise ürkütücü bir orman vardı :)

Yanlış hatırlamıyorsam aşağı yukarı 3 bin nufuslu çoğunluğu Türklerden oluşan az sayıda Bulgar ve Pomak olan bir yerdi. Halk geçimini ormancılık ve avcılıktan sağlıyordu. Arkadaşım bana babasının mesleğini avcı diye söylerdi de bana garip gelirdi , oysa o bölgede avcılık bizim taraflarda ki gibi amatörce değil oldukça profesyonel ve kendi çapında da uluslararası olmuştu. Evler genelde iki-üç katlı bol ahşap malzemeli şirin evlerdi.

Avcılık muhabbetleri bol bir köydü evlerin içinde dondurulmuş türlü hayvanlar vardı , ayı, kurt , geyik v.s. bazı avcılar avladıkları kurt sayısı ile nam yapmışlardı nedeni ise kurdun en zor avlanan hayvan olmasıymış.

Köyde Pomaklar ile evlilikler var, genelde kız alınmak sureti ile , bundan başka 1989 göçünde köyden hiç göç olmamış Bulgaristan izin vermemiş buna rağmen Türkçeleri oldukça güzeldi , eski bir camileri ve cami avlusunda eski arapça yazılar olan mezar taşları vardı ve derenin üzerinde Osmanlı zamanından kalma köprüler. Köyde kahveye gittiğimde tesadüfen elime bir defter geçti , defterde ormancılık yapan kişilerin isimleri ve bazı bilgileri vardı , baya ilginç soy isimler gördüm , Çavuş, Onbaşı, Binbaşı, Yüzbaşı gibi.

Köye yakın bir de Yeni Mahala adında bir köy varmış onun nufusu 5 binmiş , orda da Türkler yaşarmış.

Hatırladıklarım bunlar , bence köy daha tam olarak keşfedilmemiş Türk araştırmacıların ilgilenmesi gereken yerler bence.

Offline Тоска

 • Charter member
 • *****
 • Posts: 2347
 • Gender: Male
 • % 100 + POMAK
Re: Pomak sülale isimleri
« Reply #28 on: April 25, 2010, 20:33 »
Evet bu köy zamanında ninemin bahsettiği köy olabilir. Bizlere söylediği Türk köyünün yaklaşık 30 km uzaklıkta olduğu ve zaman zaman düğünlerine iştirak ettikleriydi. Türkçe konusunda bogutevolu'nun söylediği gibi bizimkilerde * çoğu erkekler dahi türkçe bilmezlermiş. Kadınları hiç saymıyorum zira benim ninem 2001 yılında 101 yaşında izmir'de vefat etti ve rahmetli basit türkçe diyaloglar dışında türkçe bilmiyordu.
 
* Türkçe bilenler osmanlı ordusuna hizmet etmiş veya hoca olanlarmış.

Offline mechta

 • Senior member
 • ****
 • Posts: 198
Re: Pomak sülale isimleri
« Reply #29 on: April 25, 2010, 21:13 »
Sayın doslar, ben şu Orta Rodpılar'ın dört müslüman köyun bir paçaıyım. Bir dedem Fotan köyünden biri de Yeni mahale'den, anneannem Selçe köyünden, benin doğduğum köy ise Çelikli dir. Ve bu dört köy aralarında 14 - 35 km. mesafe çeker. herşeye ramen ben bu köylerin soylarnı soplarını, adet ve geleneklerini, aiızlarını bir dereceye kadar tanıyan biriyim. Bu köylerin ağızları, hem Türkçe açısından hem pomak dili açısından çok farlı bir görüntü arzederler. Üç köyde konuşma dili Türkçe'dir ve Selçe köyünde pomakça. Bu köyde de 1912 kadar Türkçenin hakimiyeti varmiş. Yeni mahale nufusu - 3500, Fotan - 1600, Selçe - 2000 üstünde. ve Çelikli - 200. Ne yazık ki bu köylerin hiç birinde Türkçe eytim yoktur.

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42