Author Topic: pomak.eu ve genel tavrımız  (Read 3478 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline bogutevolu

  • Charter member
  • *****
  • Posts: 1000
  • Gender: Male
pomak.eu ve genel tavrımız
« on: March 15, 2009, 09:37 »
Pomak.eu web sitesi bir avuç Pomak gencinin iyi niyetli inisiyatifi ile yayın hayatına başladı. İyi niyetle diyoruz çünkü bizim sadece kendimizi ifade etmekten başka bir amacımız yoktur ve olamaz. Sadece Pomak kültürü ve geleneklerinin unutulmaması için bir paylaşım platformu olarak etkinlik göstermektedir. Pomak toplumu bugün Pomakların yaşadığı ülkelerin neredeyse hiç biri tarafından görmezden gelinmesine rağmen bir gerçekliktir. Sesini çıkarmayanı kimse duymaz. Öyleyse Pomaklar da bu dünyada sesini çıkarmalı ki sadece kendini gören uluslar arasından bizim de var olduğumuz bilinsin.
 
Sitemiz demokratik bir platform olduğundan Pomaklarla ilgili lehte ve aleyhte her görüşe açık olduğundan bu durum gerek içimizden ve gerekse dışımızdan pek çoklarını rahatsız etmiş durumda.. Pomakları Bulgar yada türk olarak göstermeye çalışan tezler de aynı biçimde burada yayınlanmıştır. Onlar bizi biz olarak görmek ve tanımlamak değil; kendileri nasıl görmek istiyorlarsa o yöne çekmek istiyorlar. Pomaklar Pomaktır. Başkası değildir. Bizim asli ve temel tezimiz ve görüşümüz budur.
 
Ancak bu site de başkalarına aşağılama ve karalama yapılmadan her görüşe tolerans gösterilir. Her görüşe ancak başka bir görüşle karşılım verilebilir. Burada bizim benimsemediğimiz görüşlere de yer vardır. Beğenmediğimiz tezleri burada sansürle yok edemeyiz. Ancak onlara karşı fikirle karşılık verebiliriz.
 
Sitemiz özgür ve demokratik bir forumdur. Ancak bunu yanlış anlayanlar da vardır. Burayı kendi tek yanlı görüşlerine göre bir kavga alanı olarak kullanmak isteyenlere tolerans gösterilemez. Burada mesaj silme işlemi beğenilmeyen görüşlere değil, başkasına tahammül edemeyen, düşüncelere küfür ile karşılık vermeyi üslup sayanlara uygulanmıştır.
 
Hatta bu arada yöneticilik görevi objektif  kriterlere uymak zorunda olduğundan, yöneticilik görevini kötüye kullananlara da burası kapalıdır.
 
Sitemiz her türlü siyasi eğilimin dışındadır. Hiçbir tarafın tarafı değildir. Siyasi propagandaya kapalıdır. Çünkü burası Pomak toplumunun sesidir. Kimsenin kendi propagandasına alet olarak kullanılamaz.
 
Pomaklar az bir kısmı hariç olmak üzere müslümandırlar.  İslamiyet Pomak kültürünün en önemli ögelerinden birisidir. Ancak biz öncelikle dinsel ayırımların fazla abartılarak dinin insanlar arasında düşmanlıkların körüklenmesinde kullanılmasına karşıyız. Bizim için İslamiyet Pomakları birleştiren bir değerdir. Ama başkalarına kin ve düşmanlık duymak için kullanılan bir  faktör değildir.  Pomaklar arasında az da olsa bir kısım insanların Boyan Saruev isimli bir kimse tarafından hristiyanlaştırıldığı bizim için üzücü bir gerçektir. Bir Müslüman olarak kardeşlerimizin din değiştirmesini onaylamıyoruz. Ancak kimseye de dinsel tercihinden dolayı ayırımcılık yapma niyetinde değiliz. Bu sitede Boyan Saruev’in isminin anılmamasının sebebi sonuçta o kimsenin dolaylı propagandasını yapmamaktır.
 
Web sitemiz ticari kaygılardan uzaktadır. Sitemizi alet ederek para kazanmak hiçbir yöneticinin kabul etmeyeceği bir durumdur. Ayrıca bu site üzerinde hiç kimsenin parasal desteği yoktur ve olmayacaktır. Sitemiz ticari bir şirket mantığı ile değil gönüllü birliktelik ile çalışmaktadır. Bizim para ve diğer maddi çıkarlar ile ilgimiz yoktur.
 
Sitemiz uluslar arası nitelikte bir kültürel paylaşım platformu olduğundan Pomakların yaşadığı her ülkenin kendi iç ve dış hassasiyetlerine saygılıdır. Biz her zaman Pomaklara yaşadıkları ülkelerin yasal sistemi içinde kalmalarını öğütlüyoruz. Bizi istemediğimiz radikal ve aşırı yollara çekmek gayretleri Pomaklara ihanetten başka bir şey değildir.
 
Bu site Pomakların bağımsız ruhunu temsil etmektedir. Pomaklar  bir asırdan beri üzerinde uygulanan bütün baskı ve asimilasyon politikalarına karşı bilinç ve kimliğini korumasını bilmiştir. Pomaklar son derece sabırlı ve dirençli insanlardır. Kimden gelirse gelsin Pomaklar sabırlı bir dirençle bütün bu kampanyaların üstesinden gelecektir.  Üzülerek söyleyelim ki bu kampanyalar tümüyle yalan ve karalama üzerine kurulmuştur. Bu yalancılara karşı tek silahımız doğruluktur. Biz nasıl görünüyorsak oyuz. Öküz altında buzağı arayanlar bir şey bulamayacaklardır.

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42