Author Topic: Pomak.eu web sitesi  (Read 4365 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline bogutevolu

  • Charter member
  • *****
  • Posts: 1000
  • Gender: Male
Pomak.eu web sitesi
« on: March 30, 2009, 14:47 »
Pomak.eu web sitesi bir avuç Pomak gencinin iyi niyetli inisiyatifi ile yayın hayatına başladı. İyi niyetle diyoruz çünkü bizim sadece kendimizi ifade etmekten başka bir amacımız yoktur. Sitemiz sadece Pomak kültürü ve geleneklerinin unutulmaması için bir paylaşım platformu olarak etkinlik göstermektedir. Pomak toplumu bugün Pomakların yaşadığı ülkelerin neredeyse hepsi tarafından görmezden gelinmesine rağmen bir toplumsal bir realitedir. Sesini çıkarmayanı kimse duymaz. Öyleyse Pomaklar da bu dünyada sesini çıkarmalı ki sadece kendini gören uluslar arasında bizim de var olduğumuz bilinsin.
 
Sitemiz demokratik bir platformdur. Bu nedenle Pomaklarla ilgili lehte ve aleyhte her görüşe açıktır. Ancak objektif tutumumuz pek çoklarını rahatsız etmiş durumdadır. Objektif araştırmaların yanısıra Pomakları Bulgar yada Türk olarak göstermeye çalışan tek yanlı tezler de aynı biçimde sitemizde yayınlanmaktadır. Kimileri bizi biz olarak görmek ve tanımlamak değil; kendileri bizi nasıl görmek istiyorlarsa o yöne çekmek istiyorlar. Pomaklar Pomaktır. Başkası değildir. Bizim asli ve temel tezimiz ve görüşümüz budur.
 
Bu sitede aşağılama ve karalama yapılmadan her görüşe tolerans gösterilir. Her görüşe ancak karşıt bir görüşle karşılık verilebilir. Burada bizim benimsemediğimiz görüşlere de yer vardır. Beğenmediğimiz tezleri burada sansürle yok edemeyiz. Ancak onlara karşı fikirle karşılık verebiliriz.
 
Sitemiz özgür ve demokratik bir forumdur. Ancak bunu yanlış anlayanlar da vardır. Burayı kendi tek yanlı görüşlerine uygun bir kavga alanı olarak kullanmak isteyenlere tolerans gösterilemez. Burada mesaj silme işlemi beğenilmeyen görüşlere değil, forum kurallarına uymayanlara, başkasına tahammül edemeyip düşüncelere küfür ile karşılık vermeyi üslup sayanlara uygulanmaktadır.
 
Hatta yöneticilik görevini yürütenler dahi forumun objektif  kriterlerine uymak zorunda olduğundan, yöneticilik görevini kötüye kullananlara da burası kapalıdır.
 
Sitemiz her türlü siyasi eğilimin dışındadır. Hiçbir tarafın tarafı değildir. Siyasi propagandaya kapalıdır. Çünkü burası Pomak toplumunun sesidir. Kimsenin kendi propagandasına alet olarak kullanılamaz.
 
Pomaklar az bir kısmı hariç olmak üzere müslümandırlar.  İslamiyet Pomak kültürünün en önemli ögelerinden birisidir. Ancak biz öncelikle dinsel ayırımların fazla abartılarak dinin insanlar arasında düşmanlıkların körüklenmesinde kullanılmasına karşıyız. Bizim için İslamiyet Pomakları birleştiren bir değerdir. Ama başkalarına kin ve düşmanlık duymak için kullanılan bir  faktör değildir.  Pomaklar arasında az da olsa bir kısım insanların Boyan Saruev isimli bir kimse tarafından hristiyanlaştırıldığı bizim için üzücü bir gerçektir. Bir Müslüman olarak kardeşlerimizin din değiştirmesini onaylamıyoruz. Ancak kimseye de dinsel tercihinden dolayı ayırımcılık yapma niyetinde değiliz. Bu sitede Boyan Saruev’in isminin çok fazla anılmamasının sebebi sonuçta o kimsenin dolaylı propagandasını yapmamaktır.
 
Web sitemiz ticari kaygılardan uzaktadır. Sitemizi alet ederek para kazanmak hiçbir yöneticinin kabul etmeyeceği bir durumdur. Ayrıca bu site üzerinde hiç kimsenin parasal desteği yoktur ve olmayacaktır. Sitemiz ticari bir şirket mantığı ile değil gönüllü birliktelik ile çalışmaktadır. Bizim para ve diğer maddi çıkarlar ile ilgimiz yoktur.
 
Sitemiz uluslar arası nitelikte bir kültürel paylaşım platformu olduğundan Pomakların yaşadığı her ülkenin kendi iç ve dış hassasiyetlerine saygılıdır. Biz her zaman Pomaklara yaşadıkları ülkelerin yasal sistemi içinde kalmalarını öğütlüyoruz. Pomakları radikal ve karanlık yollara çekme gayretleri Pomaklara ihanetten başka bir şey değildir.
 
Bu site Pomakların bağımsız ruhunu temsil etmektedir. Pomaklar  bir asırdan beri üzerinde uygulanan bütün baskı ve asimilasyon politikalarına karşı bilinç ve kimliğini korumasını bilmiştir. Pomaklar son derece sabırlı ve dirençli insanlardır. Kimden gelirse gelsin Pomaklar sabırlı bir dirençle aleyhte yürütülen kampanyaların üstesinden gelecektir.  Üzülerek söyleyelim ki aleyhte yürütülen kampanyalar tümüyle yalan ve karalama üzerine kurulmuştur. Bu yalancılara karşı tek silahımız doğruluktur. Biz nasıl görünüyorsak oyuz. Öküz altında buzağı arayanlar bir şey bulamayacaklardır.

Offline bogutevolu

  • Charter member
  • *****
  • Posts: 1000
  • Gender: Male
Ynt: Pomak.eu web sitesi
« Reply #1 on: March 30, 2009, 15:21 »
Vurgulamakta yarar gördüğüm en önemli nokta: pomak.eu web sitesi etnik milliyetçilik niyetiyle kurulmuş bir site değildir. Web sitemiz bir toplum olarak pomakların kültür ve geleneklerini yansıtan ve tanıtan bir paylaşım platformudur. Amacımız toplumsal yapımızı ortaya koymaktır. Ulus milliyetçiliğinin kendini tek yönlü tanımlama ve kendi içindeki farklı olanları yok sayan asimilatif rüzgarlara dayanabilmek için kendi toplumsal farkımızı tanımlıyoruz. Ayrılıkçı ve bölücü nitelikte bir eğilim göstermek istemiyoruz. Pomaklar Bulgar ve Türk toplumu arasında her iki ulusun kültürüne bakan yönleriyle özgün pomak kültürüne sahiptir. Bu kültürün  bir tarafını diğerinden soyutlayıp bütünselliğinden kopararak ya bulgar yada türk kültürüne dönüştürme çabaları bizim toplumsal kültürümüzün inkarı demektir. Halbuki Pomaklar Türk ve Bulgar ulusları arasında değerli bir köprü niteliğindedir.

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42