Author Topic: Manyas gölü kıyısında yaşayan Don Kazakları - Don Cossaks lived near the Manyas  (Read 17140 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline bogutevolu

  • Charter member
  • *****
  • Posts: 1000
  • Gender: Male"Fatih Pınar
Rusya
Manyas Gölü kıyılarını 200 yıl boyunca yurt tutan Don Kazakları'nın Rusya'ya dönmesinin üzerinden yarım asır geçti. Aksina Şukadrina 13 yaşında ve üzerinde dilini bilmediği, Anadolu denen bir coğrafyanın kumaşı, boncuğu, renkleri... Ve ailesinin 40 yıl önce Türkiye'den getirdiği giysiler hafızasına üç beş kelime kazıyacak belki: Üçpeşli, bindallı, entari... "

Atlas dergisinden...


Source: Fatih Pinar 
Russia

Once Don Cossaks lived near the Manyas (Apolyont) lake along the 200 years and then returned to Russia half a century ago. Aksina Shukadrina is 13 years old and she wears a dress made by cloth, bondzhuks and colours from Anatolia.  And dress that her family was brought it from Turkey 40 years ago will teach her some turkish words in her mind: Üchpeshli, bindalli, entari ...

From Atlas review

Manyas Lake is in Balikesir Province, Marmara region, Western Turkey
Former name of the lake is Apolyont.

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42