Author Topic: Halil İnalcık - Balkanlar'da eski süreç Türkiye'de yeniden sahneleniyor  (Read 7421 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline bogutevolu

 • Charter member
 • *****
 • Posts: 1000
 • Gender: Male
Balkanlar'da eski süreç sahneleniyor

Burak ARTUNER 24.08.2009

Halil İnalcık, bugün Türkiye'de yaşananları Osmanlı İmparatorluğu'nun son günlerine benzetenlere cevap verdi: Avrupa'da, Balkanlar'daki süreci günümüzde tekrar sahneye koymak eğiliminde olanlar var
Hocam, Türkiye'nin etnik bir bölünme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu düşünüyor musunuz? "Tarihçilerin Kutbu" kitabınızda bundan endişe duyduğunuza dair açıklamalarınız olmuştu... Aradan geçen 4 yılda bu yöndeki endişeleriniz ortadan kalktı mı yoksa arttı mı? Etnik kimlik, dünyada her devlet içinde bir gerçektir. Fransa'da, Hollanda'da, ABD'de kendi kültür değerleri ve sembolleri olan etnik azınlıklar yaşar. Bu etnik gruplar siyasi bir maksatla çalışmaz, yalnız kendi kültür kimliklerini korumak için toplum içinde Anayasa garantisi altında ayrı kurumlara sahiptir. Fakat belli bir etnik grup, kültür ayrıcalığı ötesinde birtakım siyasi hedefler iddia ederse, tabii bu, o memleket için tehlikelidir. Buna hiçbir devlet izin veremez. Hükümetlerin yapması gereken şey, etnik kültür kimliğinin korunması için garanti vermek, etnik kültürlere kendilerini ifade edecek hukuki bir nizam tanımaktır.

OSMANLI ŞEMSİYESİ ALTINDAYDI
Osmanlı'nın son dönemlerinde yaşananları günümüzdekilere benzetenler var... Bulgar halkı yüzyıllarca devletin himayesi altında kendi günlük yaşamını sürdürmekte idi. Kilisesine gidiyor, kendi millî adetlerini hiçbir müdahaleye maruz kalmadan uyguluyordu, bu alanda devletin müdahalesi yoktu. Aksine Osmanlı devleti Ortodoks kilisesini tanıyor, cemaatin tarihî kültürel varlığına saygı gösteriyordu. Kendi kültür geleneğini sürdüren bu cemaatler üzerinde bir devlet şemsiyesini oluşturuyordu. Osmanlı egemenliğinde Balkanlar'da Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan yüzyıllarca bir düşman istilasına maruz kalmamıştır. 19'uncu yüzyıla gelince, bu milletler kendi devletlerini kurabilmişler, Osmanlı devletinin hâkimiyet şemsiyesi altında, kültürlerini koruyabilmişlerdir.

FRANSIZ DEVRİMİ ETKİSİ
Buna karşı İspanya'da hiçbir Müslüman, hiçbir Yahudi kalmamıştır. Katolik İspanya devleti yüzbinlerce Müslüman'ı, 100 bin kadar Yahudi'yi ülkeden sürüp atmış, onlara Osmanlı sahip çıkmıştır. Büyük Yahudi tarihçi S. Baron, "Dünyanın hiçbir yerinde Osmanlı himayesi altındaki Yahudiler kadar serbest ve mutlu bir yaşam süremediler" tespitini yapıyor. Cemaatlerin, milli kimlik kazanmaları, milli bir devlet peşinde koşmaları şöyle bir süreçle olmuştur: Rum, Sırp gençler batı ülkelerinde üniversitelerde okumuşlar, Fransız devriminin milletlerin self detarmination (kendi kaderini tayin) prensibini benimsemişler. Bir ulusalcı intelligentsia (aydınlar kesimi) ortaya çıkmıştır. Paris'te, Viyana'da, Odessa'da Rumen, Bulgar, Sırp komiteleri kendilerinin hür bağımsız bir devlete sahip olması, Osmanlı boyunduruğundan kurtulma ideolojisini özümseyip, halklarını bu doğrultuda harekete geçirmek üzere ihtilâl komiteleri kurup halkı tahrik ve tehditle isyanlar çıkarmışlardır. Halkları için bir milli tarih yazmışlar, bir kelimeyle milli bilinçlenme sürecini başarmışlardır.

AYNI SÜRECİ SAHNEYE KOYMAK
Bu hareketleri, ya demokrasi ideolojisi ya da Osmanlı'ya karşı siyaset icabı, batı devletleri desteklemişlerdir. Osmanlı devletine notalar vererek bu halkların iddialarını içeren bir takım dosyaları kabullenip Osmanlı'ya karşı siyasi baskılara başlamışlardır. Bu süreç sonunda o milletlerin bağımsızlıklarını tanımışlar, devletlerini himayede ayak diremişlerdir. İlk defa Yunanlar, Avrupa'nın baskısıyla 1830'da bağımsız bir Yunan devletini kurmuşlardır. Osmanlılar Yunan isyanını bastırdıkları halde, Avrupa büyük devletleri ortak bir donanma ile gelip Navarin'de Osmanlı donanmasını yaktılar. 1830'da Yunan bağımsız devletini tanıdılar. Osmanlı imparatorluğunu böyle parçaladılar. Avrupa'da, Balkanlar'daki bu süreci günümüzde tekrar sahneye koymak eğiliminde olanlar v a r - dır.

You are not allowed to view links. Register or Login

Offline daylek

 • Adviser
 • ****
 • Posts: 551
 • Gender: Female
 • pomakinka gorda sam jena... SorguluYorum
Tamda konuyla ilgili bir proje inceleme fırsatı bıldum yakın zamanda; bir fotoğraf sanatçısı Kerim Bora'nın projelerinden biri Türkiye'nin pek çok bölgesinden yaklaşık 1000 kişiyle yaptığı röportajlar Türkiye'de ki sorun adledilen pek çok konuyla ilgili ve konu başlıklarından biri 'Kimlik ve Ötekileştirme' her kesimden ve farklı kimlikten insanla yapılan konu üzerine röportajlar. Videoyu izlediğimde gördümki Türkiye'de ki farklı kültürlerden insanlar birbirlerini anlama cabası içerisinde bu Türkiye açısından çok büyük bir ilerleme ve bence insanların korktuğu süreci şimdilik öteleyen ancak daha uzun vadede daha demokratik yaklaşımların sergilendiği bir sürece götürmekte...

You are not allowed to view links. Register or Login 

vakti olan akadaşlar! baya bir uzun ama mutlaka inceleyin Türkiye ve dünyanın pek çok yerinde ki savaşlar gerçekten halkların savaşı değil, soğuk yada sıcak savaştan çıkarı olan insanların savaşları ve çatışmaları yaşanan herşey...

Offline bogutevolu

 • Charter member
 • *****
 • Posts: 1000
 • Gender: Male
@ Daylek

Verdiğin linkteki çeşitli kesimlere ait kimselerin ifade ettikleri görüşleri ilgiyle izliyorum. Kendime daha yakın olandan başladım. Türkiyede Sünni müslümanların kendilerini ifade ederken bu denli dobra dobra konuşmaları beni umutlandırdı. Neden dobra dobra, çünkü konuşanlar cemaat İslamcılığıyla nalıncı keseri gibi kendilerine yontmadan özgürlüğü herkes için özgürlük olarak istemeleri kişisel bazda insanların sağduyusunun hala canlı olduğunu gösterdi. Vaktim oldukça diğer kesimlerin görüşlerini izleyeceğim.

Gerçek şu ki egemen elit kesimlerin dayattığı dar düşünce zırhı artık parçalanıyor. Türkiye eninde sonunda tüm kesimleriyle özgür bir ülke olacak. Elitler geçmişte ipin kendi ellerinden kaymaya başladığında hemen büyük çaplı bir provokasyon ile duruma el koyup borularını bir sonraki darbeye kadar idare edebiliyorlardı. Ama artık darbe, post-modern darbe, çete vesaire yapılabilecek başka dalavereler de kalmadı. Artık topluma hak ettiği özgürlüğü verin. O zaman kan akmayacaktır. Ülke bölünmeyecektir. Kendi dilinde konuşmak ve kendi kökenini bilmek tehlike olarak görülmeyecektir. Çünkü bu toplum kendi davranış sınırlarını bilen bir toplumdur.

Meselenin özü şu: Bir kişiye dokuz pul, dokuz kişiye bir pul düzeni tehlikeye düştükçe egemenler durumlarını garantiye alacak her türlü eylemi gözünü kırpmadan yaparlar.

Teşekkürler.

Offline daylek

 • Adviser
 • ****
 • Posts: 551
 • Gender: Female
 • pomakinka gorda sam jena... SorguluYorum
You are not allowed to view links. Register or Login
@ Daylek

Verdiğin linkteki çeşitli kesimlere ait kimselerin ifade ettikleri görüşleri ilgiyle izliyorum. Kendime daha yakın olandan başladım. Türkiyede Sünni müslümanların kendilerini ifade ederken bu denli dobra dobra konuşmaları beni umutlandırdı. Neden dobra dobra, çünkü konuşanlar cemaat İslamcılığıyla nalıncı keseri gibi kendilerine yontmadan özgürlüğü herkes için özgürlük olarak istemeleri kişisel bazda insanların sağduyusunun hala canlı olduğunu gösterdi. Vaktim oldukça diğer kesimlerin görüşlerini izleyeceğim.

Gerçek şu ki egemen elit kesimlerin dayattığı dar düşünce zırhı artık parçalanıyor. Türkiye eninde sonunda tüm kesimleriyle özgür bir ülke olacak. Elitler geçmişte ipin kendi ellerinden kaymaya başladığında hemen büyük çaplı bir provokasyon ile duruma el koyup borularını bir sonraki darbeye kadar idare edebiliyorlardı. Ama artık darbe, post-modern darbe, çete vesaire yapılabilecek başka dalavereler de kalmadı. Artık topluma hak ettiği özgürlüğü verin. O zaman kan akmayacaktır. Ülke bölünmeyecektir. Kendi dilinde konuşmak ve kendi kökenini bilmek tehlike olarak görülmeyecektir. Çünkü bu toplum kendi davranış sınırlarını bilen bir toplumdur.

Meselenin özü şu: Bir kişiye dokuz pul, dokuz kişiye bir pul düzeni tehlikeye düştükçe egemenler durumlarını garantiye alacak her türlü eylemi gözünü kırpmadan yaparlar.

Teşekkürler.


:) şunu ayır edebilmemiz gerekiyor artık sadece Türkiye'de ki değil tüm dünyada ki insanların;

Ne için savaş kimin için savaş verdiği?

ve abim kesinlikle söylediğin gibi "Elit kesimlerin dayattağa dar düşünce zırhı artık parçalanıyor"

tam olarak benimde söylemeye çalıştığım buydu ve emin olun bunu sadece oturduğum yerden izleyerek görmem (ki dar kapsamlı sadece bana sunulanla) bile müthiş heyecan ve umut verici hem Türkiye adına hem dünya düzeni adına.

Bunun dışında Osmanlı İmparatorluğunun vakti zamanında göstermiş olduğu muazzam hoşgörü ENTERESAN. Neden enteresan çünkü kendi içinde müthiş kalıpları ve yönetim biçiminin despotik yaklaşımları bu hoşgörüyle nasıl bir arada bu kadar yıl tutulabilmiş çok şaşırtıcı ve tabiki bu diğer dünya devletlerinde muazzam bir korkuya neden olmuştur. Zaten bu korku Osmanlı İmparatorluğu nu parçalamaya yönelik yaklaşımları ve içten pazarlıkları getirmiştir diye düşünüyorum... Osmanlı İmparatorluğu'nda var olan hoşgörü ortamıda bu içten pazarlıkların yayılması konusunda harika bir zemin olmuştur. Ancak dikkat diyorum bu noktada aynı hoş görünün karşılığı ne kadar günümüz çatısında o yüzden detay şeklinde bir sürü farklılık gösterilebilir dün ve bugün arasında tabi bunu anlamak isteyene... :)

Offline rodoplar

 • Avarage member
 • ***
 • Posts: 57
 • Gender: Male
Şu anda gündemde olan sözde demokratik açılım özde kürt açılımının dayanağı amerikanın ıraktan çekilmeden önce enerji güvenliğini sağlamak için türkiye kürtlerini sözde demokratikleşme adı altında türkiyede gevşek bir federasyon yapılaşmasına doğru yönlendirmektir. Kürt açılımı sonucunda doğu ve güneydoğuda federatif yapı için gerekli zemin oluşturulursa şu anda ırakta sünni ve şiilere karşı zor durumda olan kuzey ırak ve barzani yönetiminin eli güçlenecek böylece bölgede bulunan yüzmilyarlarca dolarlık petrol rezervinden elde edilecek gelirin uluslararası petrol kartelleri ile birlikte paylaşımı istikrar kazanacaktır.   

Offline daylek

 • Adviser
 • ****
 • Posts: 551
 • Gender: Female
 • pomakinka gorda sam jena... SorguluYorum
You are not allowed to view links. Register or Login
Şu anda gündemde olan sözde demokratik açılım özde kürt açılımının dayanağı amerikanın ıraktan çekilmeden önce enerji güvenliğini sağlamak için türkiye kürtlerini sözde demokratikleşme adı altında türkiyede gevşek bir federasyon yapılaşmasına doğru yönlendirmektir. Kürt açılımı sonucunda doğu ve güneydoğuda federatif yapı için gerekli zemin oluşturulursa şu anda ırakta sünni ve şiilere karşı zor durumda olan kuzey ırak ve barzani yönetiminin eli güçlenecek böylece bölgede bulunan yüzmilyarlarca dolarlık petrol rezervinden elde edilecek gelirin uluslararası petrol kartelleri ile birlikte paylaşımı istikrar kazanacaktır.   

Haklı olabilirsiniz sayın "rodoplar" ! ancak Türkiye'nin kürtler konusunda ki meseleleri konuşulmadığı yada konuşulamadığı için bu boyuta kadar gelebilmiş ve Amerika gibi sömürünün had safhasına gelmiş ülkelerin Türkiye üzerinden yol açmaya çalışmaları noktasında sonuçlanmıştır... ANCAK; Türkiye eğer durumunun farkında olursa herşey samimice yeteri kadar konuşulabilirse insanlar durumlarının ve içinde bulunduğu ortamın farkına varabilirse bizi direk yada dolaylı yolla sömürmelerine engel olabiliriz ama eğer bütün herşey kapalı kapılar ardında konuşulursa herkes anlamak istediğini anlar ve yapmak istediğini yapmaya çalışır yani İLETİŞİM+ANLAYIŞ+ÇÖZÜM böylece herşey daha net ortalığa saçılır ve bahis konusu olan sadece Kürtler değildir zira Türkiye sadece Kürtlerden ve Türklerden oluşmuyor Türkiye kozmopolit bir yapıya sahiptir bu yapı içinde eşit ve dengeli olarak önyargısız bir şekilde nasıl yaşayabilirler bunun konuşulması gerekiyor Türkiye'de. Bugün baktığınızda pekçok farklı din, dil, ırk mensubu insan Türkiye topraklarında yaşamakta bunun bilincinde olmak gerekiyor. Birbirinden farklı kültürler birbirine öcü olarak gösterilmektense birbirini anlamaya çalışmaları insani açıdan daha mantıklı çıkarımlara varmamızı sağlar.

İşin özü daha evrensel bir boyuttan bakmak gerekiyor bu pencereye sizin bahsettiğiniz o pencerede bir lekedir efendim...

Offline rodoplar

 • Avarage member
 • ***
 • Posts: 57
 • Gender: Male
Evet sözde demokratik açılım ya özde ?

You are not allowed to view links. Register or Login

Offline daylek

 • Adviser
 • ****
 • Posts: 551
 • Gender: Female
 • pomakinka gorda sam jena... SorguluYorum
kendi içlerinde ki çelişki bile açıkça görülmekte bu linkte işte tamda bu nokta üzerinde durulması gerekiyor!!!!!!!! bunların insanlara anlatılması gerekiyor ve verdiğin linkte bu net olarak ortada;

" 1 Eylül’de DTP gövde gösterisi gibi bir mitinge hazırlanıyor. PKK ise gönderdiği mesajlarda 1 Eylül’de yeniden çatışmara girişeceklerini bildiriyor.."

bu barış çağrıları adına bir çelişkidir...;)


Offline bogutevolu

 • Charter member
 • *****
 • Posts: 1000
 • Gender: Male
Halil İnalcık Hocamızın röportajında önemsediğim konuları vurgulamak istiyorum. Açılım yada demokratikleşme kavramından anlamak istediğim anlam da budur. Kabul etmek gerekir ki Türkiyede Kürt sorunu diğer bütün etnik kimliklerin kendini özgür bir ortamda ifade edebilmesinde engel olmuştur. 

Halil İnalcık: "Etnik kimlik, dünyada her devlet içinde bir gerçektir. Fransa'da, Hollanda'da, ABD'de kendi kültür değerleri ve sembolleri olan etnik azınlıklar yaşar. Bu etnik gruplar siyasi bir maksatla çalışmaz, yalnız kendi kültür kimliklerini korumak için toplum içinde Anayasa garantisi altında ayrı kurumlara sahiptir. Fakat belli bir etnik grup, kültür ayrıcalığı ötesinde birtakım siyasi hedefler iddia ederse, tabii bu, o memleket için tehlikelidir. Buna hiçbir devlet izin veremez. Hükümetlerin yapması gereken şey, etnik kültür kimliğinin korunması için garanti vermek, etnik kültürlere kendilerini ifade edecek hukuki bir nizam tanımaktır. "

Offline daylek

 • Adviser
 • ****
 • Posts: 551
 • Gender: Female
 • pomakinka gorda sam jena... SorguluYorum
You are not allowed to view links. Register or Login
Hükümetlerin yapması gereken şey, etnik kültür kimliğinin korunması için garanti vermek, etnik kültürlere kendilerini ifade edecek hukuki bir nizam tanımaktır. "


Bunu alkışlıyorum ! :) sana bu yüzden abi diyorum, abicim :D

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42