Author Topic: Златоградски говор  (Read 7870 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Тоска

 • Charter member
 • *****
 • Posts: 2347
 • Gender: Male
 • % 100 + POMAK
Златоградски говор
« on: May 06, 2008, 10:25 »
Златоградският говор обхваща гр. Златоград (Даръ̀дере) и близките му села Стàрцево, Недèлино и др. Л. Милетич в своя труд „Die Rhodopemundarten” (c. 71—98) отнася тоя говор към павликянския и дава двата говора заедно. Проучванията, които направих през 1959 г., обаче показват, че това е самостоятелен диалект, който по своите характерни особености представя преход между родопските и източните рупски говори.

 

Златоградският говор има следните особености:

 

1. Широко е (ê) вместо стб. ѣ под ударение пред мека сричка, което понякога преминава и в ’а: бềли, белềшка, врềме, дềте, но и вр’àме, д’àте. Пред твърда сричка обаче има само гласна a c предходна мека съгласна: б’àла, д’àдо, мл’àко, пл’àва, хл’àп.

 

2. Липса на преглас на гласната a след мека съгласна и пред мека сричка: йàгне, йàк’и, йàре, йàсли, пол’àни, туйàг’и, жàби, шàпки, чàши.

 

3. Самостоен развой на еровите гласни, при който вместо стб. ъ има гласна ъ, a вместо стб. ь — гласна е: дъш, дъ̀ска, сън; ден, жèна (жъна), лèсно.

 

4. Самостоен развой на носовите гласни, при който вместо стб. ѫ има гласна ъ, a вместо стб. ѧ — гласна е: зъп, мъш, път, ръкà, гъ̀ба; зет, клèтва, лèшта, пèтък, тèшко, йèдри, йезѝк, жèдна, жèтва, шèта.

 

5. Наличие на акане, т. е. на гласна a вместо неударена гласна o в предударена сричка: агнѝште (огнище), адàвна, акà (ока), апàшка, балѝ (боли), дабрè, катèл, насѝлка, прадàва, тачѝлка. В следударена сричка обаче гласната o ce пази непроменена: лòбọда, пòтọн, лèснọ, мл’àкọ, сѝчкọ, ѝметọ .


Offline Тоска

 • Charter member
 • *****
 • Posts: 2347
 • Gender: Male
 • % 100 + POMAK
Ynt: Златоградски говор
« Reply #1 on: May 06, 2008, 11:31 »
Az namerih tezi ne6ta ot drug forum (forum.zlatograd.com) Spored men tezi dumi sa mn razli4en ot ofitsialen bylgarski


айлЯк - Свободен
аль я ейсей аль не я ейсей - така ли е или не е така
Антерия - Риза
Бално ми е - Мъчно ми е
Бинавель - Отдавна; Едно време
Биски - Гърди
Бохча -
Будалев - Луд
Бурзань - Лейка
Бутия - Бедра
Бъркуш - Микс; Смес
Бърне - Устни
Бърчина - Възвишение; Бърдо
Врис - Извор; Чешма
Врит - Всички
втасал - узрял
втасали ли са карпузите - узрели ли са дините
Вчикан - Дребнав; Перфектционист
скала - стълба
Въз скала и низ скала Нагоре - надолу по стълбата
Възвивам - Организирам; Занимавам се с …
Възвъра - Шумотевица
възфатам - Започвам (залавям се за работа)
Вър са рипкай - Махай се; Върви по дяволите
галиба - явно, каточели
Гинар - Кладенец
Грехлъчка - човек на който не му върви
Гуреле - Очен секрет
Гюбелек - Царевичен кочан
Гюс - Деколте
Да са ни спетлаиш - Да не се спънеш
Да та ни измами вратът - Да не се подведеш
Де подиш? - Къде отиваш?
джумбиш - смях,веселие
Джурапе - Чорапи
Един карар - Едно и също
ейнакъв - онакъв,онзи
ейсакъв - такъв,този
ейсей - Това
Ейтув - Тука
за къв чемер ти е ейтва - за какво нещо ти е това
забулел съм са - затъжил съм се
Заграхът; Заиф - Човек за съжаляване
Замахни капията - Затвори вратата
зегечнах - Закъснях
Ида лу ейсе - Идвам веднага
избейхутя - побърквам
Изрипкай - Излез
Изтурах го - Изсипах го
кабадалия - желаещ
кабахать - вина
Казандисвам - Спестявам; Печеля
Капия - Врата
Китап - Книга
Крати са - Свърши
куветь -сила
Куку майци - Обръщение на фотограф (зеле…)
Кьошк - Чардак; Беседка
Кюприя - Мост
лафя - говоря
летещива хъва - дъждовно време
Лехень - Леген
Льъ - Виж
Ляйким - ама , ляйким го ядахме - ама го ядохме (в смисал опатихме, в беда сме)
манахо - Много, пълно е
мейдан - Свободно време
Мисалька,мисаль - кърпа в която се носи храна и се постелва и сервира на нея
Михлюк - Гадинка; Твар
Му бле - Не се разсейвай
Му будале будалъ будалева - Не се излагай; Не говори глупости
Му дава джавап - Стига пълни глави , спри да говориш - човека говори с цел вдигане на шум
Плендене - лигавене
Му ми са пленди - недей да ми се лигавиш
Вчикан - настоятелен,Му са вчиква -Не ми досаждай,спри да настояваш
Му са въси - Не се ядосвай
Му са излага - Не се излагай
Му са фтика - Не се навирай, Спазвай дистанция
Му си дава изеть - Не си давай зор, Не се прави труда
мурфко - малко(сипи ми мурфко винце)
мърмарисам - говоря постоянно безсмислено неясно,говоря под носа си
стига си мърмарисал че ми наду главата - стига си говорил че ми напълни главата
мъсус - нарочно
Навъзбърце - Нанагорно (свързано със златоградския квартал Бърце който е доста по-висок)
Низбърце - Надолу
А ти дойде възбърце - а ти дойде нанагорнище, използва се и при затруднено положение
Нагадам - Поправям; Нагласям
Нафручила - Набръчкала; Намръщила
Нахтар - Ключ
нахудам - намирам,(не мойте му нахада махана)
Нехте - Нокти
Ноги - Крака
О хандзърин! - О калпазанин!
обихадам - обикалям,разхождам се
Обчухна - Освежих се
Оджек - Огнище
ортосах са - свърших си работата
отбавям - развалям,отбавили ми са са 3 буркана дренки-развалиха ми се 3 компота от дренки
Отвъде - В другата стая
Пасулька - Молец,буби които ядът вълнени платове
Изпасали са са джурапене - чорапите са станали на дупки
Пенджура - Прозорец
Пода да зема хавъ - Отивам да взема въздух
Пода си - Отивам си
поимай ги - събираи ги,заведи ги
Польъчка - Полека
Потон - Обор
Прави си хасап - Направи си сметка
Приварих та - Изпреварих те
Притрали - Приспива ми се
Пущину опустела -
рахать - Спокойствие, чувство на задоволство
Рукам - Крещя; Викам
сабахлен - сутрин
Сайбия - Собственик; Стопанин
сахать - часовник
Себеп - Купон; Парти
Синдик - Сандък
содень - Днес
Сокак - Улица
соя са я избъйхутил - този се е побъркал
Тепца - Тава
Тумбалка - Топче от прежда
Търлъ - Нива
Тюмбелек - Кован чан; Хлопка ,значение - Твърдоглавец
Фата да скапва - Започва да вали
Фати ми вера - Повярвай ми
фатИ ли риби - хвана ли риба
Фушня - Измама
Фъзль - Излишно
Хандзърин - Пакостник
Харкома - Съд за мляко от алуминий
Хубаве съм - Добре съм
Хъзър - Готово
Хърле - Сополи
чалъм - начин,тънкост
чемер - за къв чемер ти я ейтва - за какво ти е това(търси се точен превод)
Шенлик - Веселие; Парти; Забава
Шоша - Шише
Шупшек - Чаша
шуште - Боклук
Шъльмен - Охлюв
Щи лична вода - Ще те полея
Щу носиш? - Какво носиш?
Щу правиш - Какво правиш
Я та галям - Обичам те
яваш - полека
Язък - Жалко
Яла ейтува - Ела тук
ятце - Много
Яца си са нагодила - Много си се издокарала
Яца си камматна - Много си красива

Offline Тоска

 • Charter member
 • *****
 • Posts: 2347
 • Gender: Male
 • % 100 + POMAK
Ynt: Златоградски говор
« Reply #2 on: May 06, 2008, 11:41 »
Na primer ot forum.zlatograd.com

You are not allowed to view links. <a href="https://www.pomak.eu/board/index.php?PHPSESSID=2u74mojm4at3tbin36vt2knktf&amp;action=register">Register</a>&nbsp;or&nbsp;<a href="https://www.pomak.eu/board/index.php?PHPSESSID=2u74mojm4at3tbin36vt2knktf&amp;action=login">Login</a>

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42