Author Topic: Гоцеделчевски говор  (Read 9051 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Тоска

 • Charter member
 • *****
 • Posts: 2347
 • Gender: Male
 • % 100 + POMAK
Гоцеделчевски говор
« on: May 06, 2008, 10:32 »
Гоцеделчевският (неврокòпският) говор обхваща Гоцеделчевско. На изток той се свързва с родопските говори, a на север с разложкия говор.

 

Гоцеделчевският говор има следните характерни особености:

 

1. Полупрегласен ятов изговор, при който вместо стб. ѣ под ударение пред твърда сричка има ’а, a пред мека сричка широко е: б’àл, м’àстọ, р’àка,ч’ув’àк, бềли, гол’ềми, д’ềт’е, мềсец, см’ềш’н’и.

 

2. Ерова гласна вместо стб. ѫ и ъ: път’, зъп, къ̀штạ, ръ̀кạ; сън’, дъш’, лъ̀ж’е̥, снъ̀хạ, съ̀хнạ.

 

3. Особен дифтонгоиден характер на o под ударение, т. е. изговор уо вместо о:  уòт’и, уòч’и, гуòст, муòст, куòн’.

 

4. Честа употреба на меки съгласни в краесловието: пет’, път’, зет’, глат’, суол’, козèл’, каѝл’, ден’, кàмен’, рèмен’, бастỳн’, кърф’, нош’.

 

5. Членна форма за м. р. под ударение -ъ и без ударение -ạ: срạмъ̀, зъбъ̀, груòбạ, въ̀рхạ.

Offline Chechliya

 • Ace
 • Advanced member
 • *****
 • Posts: 322
 • Gender: Male
 • Flight instructor
  • Pomak Leaks
Ynt: Гоцеделчевски говор
« Reply #1 on: November 06, 2008, 09:58 »
Вижте и You are not allowed to view links. Register or Login. По принцип във Веда Словена има песни на много интересен език. Ето една илюстрация на какъв "български" са говорили чечлиите:

Стара му Друда пее:
“Юдю ми Друдю,
хаде ти веке, хаде,
хаде ти на небе,
на небе при Бога.
Апен ти удле,
кусум ти жине,
Аре на Яра.”
Я си юда вели ютговори:
“Тусе буне уара
Думияда у хае
Сетум хае удуна,
ухута жим жиневи.”
Рече юда ни утрече
и са порти расторили,
катънци искапали.”

Offline stomi_mc

 • Avarage member
 • ***
 • Posts: 71
 • Gender: Male
 • О Лъжница, ти най-красивото селце на света
Ynt: Гоцеделчевски говор
« Reply #2 on: November 06, 2008, 17:36 »
You are not allowed to view links. Register or Login
Гоцеделчевският (неврокòпският) говор обхваща Гоцеделчевско. На изток той се свързва с родопските говори, a на север с разложкия говор.

 

Гоцеделчевският говор има следните характерни особености:

 

1. Полупрегласен ятов изговор, при който вместо стб. ѣ под ударение пред твърда сричка има ’а, a пред мека сричка широко е: б’àл, м’àстọ, р’àка,ч’ув’àк, бềли, гол’ềми, д’ềт’е, мềсец, см’ềш’н’и.

 

2. Ерова гласна вместо стб. ѫ и ъ: път’, зъп, къ̀штạ, ръ̀кạ; сън’, дъш’, лъ̀ж’е̥, снъ̀хạ, съ̀хнạ.

 

3. Особен дифтонгоиден характер на o под ударение, т. е. изговор уо вместо о:  уòт’и, уòч’и, гуòст, муòст, куòн’.

 

4. Честа употреба на меки съгласни в краесловието: пет’, път’, зет’, глат’, суол’, козèл’, каѝл’, ден’, кàмен’, рèмен’, бастỳн’, кърф’, нош’.

 

5. Членна форма за м. р. под ударение -ъ и без ударение -ạ: срạмъ̀, зъбъ̀, груòбạ, въ̀рхạ.


bratle ot kade nameri tolkova info we
vsi4ko e to4no kakto go kazva6  :)

Offline tsigahrah

 • Member
 • **
 • Posts: 9
 • Gender: Male
Ynt: Гоцеделчевски говор
« Reply #3 on: April 13, 2009, 14:18 »
Ето от тука: You are not allowed to view links. Register or Login
Прекрасен учебник за българските диалекти. Писан е още 60-та година, когато нашите баби и дядовци са били живи, здрави и млади....  :)

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42