Author Topic: Белен ми ветер дуеше  (Read 3347 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline bogutevolu

  • Charter member
  • *****
  • Posts: 1000
  • Gender: Male
Белен ми ветер дуеше
« on: May 12, 2008, 10:50 »
Белен ми ветер дуеше,
Приз високана планина,
Асаню щален друлеше,
Овнине напреш мамеше.

Неговен овен най напреж,
Асане ми си следеше,
Другине овни водеше,
С каносанкине алоци,
С бурмосанкине рожкове.

Асан на овен думаше:

Овенчо вакал каматен,
Ага ми минеш приз градон,
Висоце доржи главота,
Ситно ми мести ногите,
Ухгун да цонкат ченкове.

Тебе ще да та питат овенчо,
Моми и млади невести:
Женен ли ти е сайбията?
Пък ти хим речи : не ми е!

Offline bogutevolu

  • Charter member
  • *****
  • Posts: 1000
  • Gender: Male
Ynt: Белен ми ветер дуеше
« Reply #1 on: May 12, 2008, 10:52 »
Белен ми ветер дуеше
През високана планина.
Овчеран шелан друлеше,
овнине напреж мамеше.
Неговен овен най-напреж,
овчеран ми си следеше,
другине овни водеше
с каносанкине алоци,
с бурмосанкине рожкове,
овчер на овен думаше:
-Овенчо вакал каматан,
ага ми минеш през градон,
висоце доржи главота,
ситно ми мести ногите,
уйгун да цонкат чанкове.
Теб ща та питат, овенчо,
моми и млади невести:
-“Женен ли ти е сайбие?”
Пък ти хми рече “Не ми е!”

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42