Author Topic: Джеляти носят главата на Дельо хайдутин  (Read 3365 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline bogutevolu

  • Charter member
  • *****
  • Posts: 1000
  • Gender: Male
Джеляти носят главата на Дельо хайдутин

Отдолу идат двамина,
Дваминана са джаляте..
Чрвена корпа носеха,
В корпна глава челеща.

Ная е глава комитска,
Комитска комитаджийска..
В среде деридере спреха,
Главана на кол побиха,
И врют женине сбраха,
Главана да си познаят.

Врют женине минаха,
Главона си погльоднаха-
Никой ми глава непозна!
Ага атиде София
та си главона познала:
ная е глава на Деля,
на Деля баш комитана!

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42