Author Topic: Зачукал Мутю, зарукал  (Read 2901 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline bogutevolu

  • Charter member
  • *****
  • Posts: 1000
  • Gender: Male
Зачукал Мутю, зарукал
« on: May 12, 2008, 17:27 »
Зачукал Мутю, зарукал
на Алиминкини портици:
-Ялай, Алиме, отвори!
Майка хи са обадила:
Почекай, Мутю, постой,
че е Алиме заспала.
по кропо и по шалваре.
Почекай, Мутю, поседи
барем да си е погизде,
че е хаджийска дощере
и бинбашицка снашица

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42