Author Topic: Трябва ли да има граница свободата на словото  (Read 3797 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline gece yolcusu

 • Adviser
 • ****
 • Posts: 297
СЛОВОТО
Обект на много полемики в Европа и САЩ, както и причина за повечето конфронтаций във форума и напускането на много членове.Основатело ли е за това напускане, изтъкването като причина, изсказването на някого.
Къде е границата между диалога и прерастването му в лични словесни нападки, и могат ли те да са предпоставка за прерастване във физическа саморазправа.
Възможно ли е въобще игнорирането на различното мнение.
Това, би ли довело до монопол и капсулация, което от своя страна, да е още по голяма предпоставка за засилване на междугрупови конфликти, породени от страха от не чутото друго мнение.

Ето мнението и заключението на съдия Оуен Робъртс по дело за обида в САЩ.

..........................
В сферата на религиозната вяра, и в тази на политическата вяра, възникват остри различия. И в двете области убежденията на един човек може да изглеждат като най-груба заблуда на неговия ближен. За да убеди другите в своята гледна точка, убеждаващият, както знаем от опит, понякога прибягва до преувеличения, до очерняне ... . Но хората в този народ са предрешили, с оглед на историята, че въпреки вероятността за прекаляване и злоупотреби, тези свободи са, в дългосрочен план, крайно необходими за осветеното мнение и правилното поведение от страна на гражданите на една демокрация.”..................

Как мисли Европа.

Все още не е ясно дали карикатурите на Мохамед ще бъдат преследвани наказателно като “расистка реч” в Дания, но различни други устни и писмени нападки срещу мюсюлмани предизвикаха правни действия в редица европейски страни. Според Christian Science Monitor, британски прокурори подготвят дело срещу лидери на дясната британска Национална партия основано на речи, в които един от тях нарекъл исляма “нечестива” вяра. В Италия пък, авторката Ориана Фалачи се изправя пред съдебен процес по-късно тази година по обвинения, че е оклеветила мюсюлманите в книгата си Силата на разума.
.....................


Становището на Ватикана:

...........................
Да погледнем изказване на Ватикана от преди седмица (статията е писана през февруари 2006 г.), което се възмущава от насилническите реакции срещу карикатурите, но продължава с декларация, че “свободата на мисълта и изразяването ... не могат да предполагат право да се обиждат религиозните чувства на вярващи”, независимо от коя религия са те. Според Католическата информационна служба, Ватиканът вярва, че там, където свободното слово прекрачва границата и става обидно за религията, държавната власт “може и трябва” да се намеси.
..........................................


Какво казва Корана с посочен пример за появила се муждугрупова разправа:

Сура Ал Имран /Родът на Имран/ 111
"Не ще ви навредят, освен с обида.Ако се сражават с вас, ще ви обърнат гръб.После няма да им се помогне."


Offline PETER

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 1028
 • Gender: Male
Я да видим какво казва и Конституцията на България.
Щото на кой му пука какво е казал Ватикана, или какво пише в някаква си книжка.:)


Чл. 6.
(1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.
(2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

...

Чл. 37.
(1) Свободата на съвестта, свободата на мисълта и изборът на вероизповедание и на религиозни или атеистични възгледи са ненакърними. Държавата съдейства за поддържане на търпимост и уважение между вярващите от различните вероизповедания, както и между вярващи и невярващи.
(2) Свободата на съвестта и на вероизповеданието не може да бъде насочена срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала или срещу правата и свободите на други граждани.
Чл. 38.
Никой не може да бъде преследван или ограничаван в правата си поради своите убеждения, нито да бъде задължаван или принуждаван да дава сведения за свои или чужди убеждения.
Чл. 39.
(1) Всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово - писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин.
(2) Това право не може да се използва за накърняване на правата и доброто име на другиго и за призоваване към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпления, към разпалване на вражда или към насилие над личността.
Чл. 40.
(1) Печатът и другите средства за масова информация са свободни и не подлежат на цензура.
(2) Спирането и конфискацията на печатно издание или на друг носител на информация се допускат само въз основа на акт на съдебната власт, когато се накърняват добрите нрави или се съдържат призиви за насилствена промяна на конституционно установения ред, за извършване на престъпление или за насилие над личността. Ако в срок от 24 часа не последва конфискация, спирането преустановява действието си.


Offline gece yolcusu

 • Adviser
 • ****
 • Posts: 297
Петер,
мисля, че посочения ает от корана, по-скоро може да се тълкува в полза на свободното слово.Израза " не щи ви навредят освен с обида", е своеобразено значение, че такива съществуват и ще съществуват, което не ги забранява, сиреч те са свободно слово, както и това, че който смята нещо за обидно за него, просто да го подмине, освен ако не е прераснало във физическа саморазправа.
Конституцията - че някой не я харесват е тяхно право, според мен - точна си е!

Offline gece yolcusu

 • Adviser
 • ****
 • Posts: 297
You are not allowed to view links. Register or Login
Петер,
значи според Буковски "пъклен план" е да се цензурира критиката към гей обществото, а не е "пъклено", че въобще има такова.Нещо май са му разместени ценностите, от което следва, че и изводите му са противоречиви.По тази логика би следвало да е "пъклено" и критикуването на религиозните групи, защото защитата трябва да е равнопоставена нали.Ако определим атеистите също като група, критиките срещу тях също не биха били в синхрон с посочените от Буковски настроения.И кво излиза - когато малцинствена група изтъкне накърнени права от част от обществото /защото всички не могат да са на едно мнение/, то същата тази част от обществото не си дава сметка, че и те са в някаква група, /независимо дали е официално призната/ но със сигурност попадаща под закона за свобода на словото, и че в даден момент и тя може да се нуждае от същата защита.И не видях някъде Буковски да се възмущава от това, че религиозните групи също са защитени, което да сметне за цензура, и да посочи, че това накърнява правата примерно на такива като тебе, а визира само гейове и феминистки.
 В същност, Буковски накрая ще се окаже прав, защото групи, които са издънка на обществото, към тях наистина трябва да има гражданска нетърпимост, и цензурирането на такава би се отразило наистина зле на обществото.И след като той не засяга религиозността, може се окаже вярващ човека.

Offline PETER

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 1028
 • Gender: Male
Не го знам Буковски дали е вярващ, ама знам че е расъл през цоциализъма.
Аз също съм расъл през цоциализъма, та предполагам:
Тогаз да се критикува религията беше масова практика. Т.е. политкоректното говорене не се е отнасяло за религията. Та, според мен, затуй на Буковски не му е дошла идеята да свърже и религията с политкоректното говорене. Т.е. за него да се критикува религия е било естествено. 

Иначе и ти не си го схванал за какво говори. А той говори за модел. Цитирам:
"По същия модел започнаха да налагат исканията си и други малцинствени групи – хомосексуалисти, цветнокожи, сектанти и др. Появиха се закони за т.нар. hate speech – език на омразата. Нещо, което много ми напомня за член 70 от Наказателния кодекс на Съветския съюз, защото дефинициите са неустойчиви. Аз бях съден по този член. Езикът на омразата може да се прилага към всяка проява на признаване на расови разлики или сексуална ориентация. Вие нямате право да признаете съществуващ факт. Ако публично го обявявате, ставате виновен за извършване на престъпление."

Ето го модела:
За шега с комунист - затвор
За шега с хомо - затвор
за шега с религиозен - затвор

Точно и заради тоя модел на цензура падна цоциализма.
Ще паднат и други политкоретни простотии.

Offline gece yolcusu

 • Adviser
 • ****
 • Posts: 297
You are not allowed to view links. Register or Login
.Т.е. за него да се критикува религия е било естествено. 

Не може критиката към религията да е нормална, а критиката към която и а е друга група да не е нормална.Просто няма равнопоставеност.Също така ако трябва да има свобода на словото, то израза на искане от дадена група, не означава че то трябва да е одобрено, ако е в противовес  с общо приетите правила и закони, но и не означава, че не трябва да има публичност на тези искания.
 

Offline PETER

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 1028
 • Gender: Male
Така е - не може,и не означава... Съгласен съм.:)

То и затова лафа му е че "когато патологията стане норма, то нормата става патология"

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42