Author Topic: Karacaova Pomaklarına ait Masal--Supilvina Pyetel  (Read 8862 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Karacaovalı Pomak

  • Avarage member
  • ***
  • Posts: 97
  • Gender: Male
Karacaova Pomaklarına ait Masal--Supilvina Pyetel
« on: March 21, 2010, 12:31 »
Supilvina Pyetel

Şo ima,şo nema.Edna kuyka edna nana imala,edna pyetel edna kuçe.Tie nogu fakir bile.İdin dyen pyetel na nana mu muriçeuv.
-Nanu,yas ki odam pari da izvadiş.
İspadna da rabote,odi odi,ud napret gulema reka spadnala.Muriçie:
-Pyetel bratko na dyeka?
-Ki odam pari da izvadam.
-İ yas da doydam mi?
-Yola ama nemojiş da odiş sovmoriş
-Bre yas kak da sovmoram.Ti supilvina novga,yas gulema reka dyenta noykita ki şeytam ne sovmorum.
Gulema reka udiuv udiuv,duyudno meysta.Muriçeov na pyetel:
-Bratko pyetel,yas sovmuriy beyav.
-yas netriçiy ki souvmoriş.Sega şu ki praviş.Vlezo u myen ; pyetel muriçiuv.
Pyetelut Gulema rekata agoutnov.Namta upatut devam,pak utişov.Parnegu vofk ispadnov.
-Pyetel bratko na dyeka
-Ki odam pari da izvadam
-İ yas da doydam mi?
-Yola ama nemojiş da odiş sovmoriş.
Edna zaman vofkut sovmoriuv.Pyetelut i vofkut u natre gu zeuv.Pak otişov.
Parnegu na pret lisitsa ispadnauv.İ vona:
-Pyetel bratko na dyeka taka?
-Ki odam pari da izvadam
-İ myen ma zyeviş mi par tyep?
-Ki a ta zyevam ama sovmoriş.
İ vona edna zaman sovmurila.İ nia pyetelut u ratra aziela.
Utişle utişle,na padişata kuykita utişle.Ud na druf i dyen trem imala.
Pyetelut vars tremtu sa iskaçiuv.Tam pyauv.
-Eey bre Padişa nay arnata moma a sakam.
Vie çule.Na padişata abier mu da dyela.Padişa emir mu da dyuv.
-Zive tugu u kokoşkite firleytigu.
İzmikiartu gu zeile gu farlile u kokoşkite.Sabayletu şo videle.Edna kokoşka nov ustanalu.Çünküm pyetelut lisitsta a izvadile na druf.Vona sa riçiele kokoşkite ki gu iskauvvet ki gu byet pyetelut.Sapravilo tam na ters.
U zasra pyetelut jiv ispadnauv.Ne umreov.Pak taka peye.
-Eey bre Padişa nay arnata moma a sakam.
Padişa mu riçie :
-Zevgu no farligu na ayvayntu.Koyntu i magartu akoguglosat tam.
Va pat pyetelut vofkut na druf gu izvadiuv.Ni koyn,ni magaru istaviuv.Pak taka peye pyetelut.
Padişa pak riçiov :
-Zevgu vo farligu na furna.Zare nogu zarar pravi.Na ka izgore.Vo gu isfarlile u furnta.Pyetelut gulam rekta izvadiuv ud natre.Ni voygin ustanauv,ni pyepal.Sata izansiuv.Pa ispadnauv pyetelut na tremtu.Pak peye.
Padişa va pat riçiov :
-Farleytigu altinskite odaye.Pyetelut altunut izeov si ikladiuv u cebut.İspadnouv na patut.
Doma si duydiuv.Mu viknouv na nana mu.
-Pravmi yatak,çarşafut gu postieli,idin stap zievi,udrime pomeat.
Nanu mu gu idriuv.Koga gu idriuv,toyginta ispadnale parite.Zengin sapraviuv.Arnu da jivie.


Yarım Horoz

ne varmış ne yokmuş. "Bir evde bir nene varmış, bir horoz eve bir köpek. Onlar çok fakir imişler. Günün birinde horoz nenesine demiş:
- Nene, ben para kazanmaya gideceğim.
Çikmiş kazanmaya. Git, git, önüne koca dere çıkıyor eve diyo:
- horoz kardeş, nereye böyle?
- Para kazanmaya gidiyorum.
- Geleyim mi ben de?
- Gel, ama gezemesın, yorulursun.
- bre ben nasıl yorulurum. Sen bir buçuk ayaklan, ben koca dere gün gece geziyorum yorulmam.
Gidiyor, gidiyor koca dere horozla bir yere kadar hem diyor horoza:
- A horoz kardeş, ben yoruldum.
- Demedim mi sana ki yorulacaksın. Ya şimdi ne yapacağız. şimdi gir içime?
Karacaova giriyor horozun içine. Sonra yola devam, gene gidiyor, gidiyor, çıkıyor kurt.
- Horoz kardeş, nereye böyle?
- Kazanmaya.
- Geleyim mi ben de?
- Gel ama yorulursun.
Bir vakit sonra kurt yoruluyor. Horoz onu da alıyor içine. Gene gidiyor çıkıyor tilki: Oda:
- Horoz kardeş, nereye böyle?
- Gideyorum para kazanmaya.
- Alır mısım beni de?
- Alırım ama yorulursun..
O da bir vakit sonra yoruluyor. Onu da horoz alıyor içine. Gidiyorlar,gidiyorlar Padişahın konağına. Dışarda bir gübrelik varmış. Horoz da biniyor gübrenin üstüne ötüyor:
- Padişahın en güzel kızını isterim!
Bunlar duyuyorlar. Gidiyorlar veriyorlar haber padişaya. Padîşah da emir veriyor:
- Alın horozu, atın tavuklara.
Hizmetçiler atıyorlar horozu tavuklara. Sabah ne gürsünler! Bir tavuk kalmamış, çünkü horoz çikarmiş Tilkiyi içinden. Onlar güya zannetmişler tavuklar tepeleyecek
horozu. Olmuş tam tersine. Gene sabahleyin horoz sag çıkmış gübreliğe.
Gene öyl ötmüş:
- Ben padişahın en güzel kıznı isterim!
Padişa gene sölemiş:
- Alın bunu, atın hayvanlara. Eşekler, beygirler tepelesin.
Bu defası horoz çikarıyor kurtu. Ne beygir ne eşek kalıyor. Gene ayni ötüyor gübrelikte. Padişah gene emrediyor:
- Atın bunu fırına, zira çok ziyan yapti. Yansın!
Bunu atıyorlar fırına. Horoz çikari koca dereyi. Ne ateş kalıyor ne kül. Hepsini götürüyor. Gene horoz çıkıyor gübreliğe. Gene öyle ötüyor. Padişah gene emrediyor:
- Onu atın altın odasına!
Horoz. Altınları cebine atıyor. Yoluna çıkıyor. Evine gelince, bağırıyor nenesine:
- Yap bir yatak, ser çarşaf, bir sopa al, vur karnıma.
Ne vakit vuruyor nenesi karnına paralar çıkıyor.Zengin oluyorlar.İyi yaşıyorlar.

Offline bogutevolu

  • Charter member
  • *****
  • Posts: 1000
  • Gender: Male
Ynt: Karacaova Pomaklarına ait Masal--Supilvina Pyetel
« Reply #1 on: March 22, 2010, 11:12 »
Karacaova Pomak şivesinden bir masal..
Sık sık köylerimizdeki kültür mirasımıza ait kalıntıların orijinal biçimleriyle yazıya geçirilmesi konusunda teşvikte bulunuyorum.  Bu açıdan karacaova-bizofka kardeşimizi kutluyorum.

 

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42