Author Topic: Китчице моя,севгилна  (Read 3170 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline bogutevolu

  • Charter member
  • *****
  • Posts: 1000
  • Gender: Male
Китчице моя,севгилна
« on: May 13, 2008, 17:02 »
Китчице моя,севгилна,
Млочко та садих и праших,
Млочко та кичих и носих.

Айся та китко ъставям
На мойна сестра по-мучка,
Тя д ата сади и праши,
Тя да та кичи и носи.
Я ще далечко да ида
Раифу млда невяста,
Майци му драга снашица.

Ага си таму атиде,
Раифува майка викаше:
-излези ,Раиф погледни
Каква ти водя невяста
На конче и на килимче!

Майчинко мила и драга
Яце е мучка и будалева.
Дали с сята майчинку,
На мене измет да прави,
Нах тебе ихтибар да има?

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42