Author Topic: Майчинко, моя ,майчинко  (Read 2699 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline bogutevolu

  • Charter member
  • *****
  • Posts: 1000
  • Gender: Male
Майчинко, моя ,майчинко
« on: May 13, 2008, 17:04 »
Майчинко, моя ,майчинко,
Вторник ще сватба да имаш,
Врит щет майчинко да дойдат
Ходжене от джамиене,
Моллине ат медресене,
И ти немой седна да плачеш.

Станми майчу разтръси
Мояна прикия писана,
Отвари пъсртри съндъци,
Извади тръба яглъци,
И хи на ситно нарежи,
Ла врит хи дарве обдари

Пък мояна севда дарите,
Басма инглиз яглъчка,
Пък вътре бяли журапе,
И ризчица чубиклиена
С бурунджикави ръкаве.

Ако хи за хаир нерачи
Вав пари му ги фатите!

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42