Author Topic: Мехмед са болан разболе  (Read 2809 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline bogutevolu

  • Charter member
  • *****
  • Posts: 1000
  • Gender: Male
Мехмед са болан разболе
« on: May 13, 2008, 17:09 »
Мехмед са болан разболе
Вав равно поле широко.
Чузда е майка помайчил,
Чузда е сестра посестрил,
Чузди е братя побратил..
Майци си тихо ромони:
Майчинко чузда селенку,
Пусни ми хабер нах майка,
Нах майка и нах бубайка,
Че сам са болан разболял,
От глава с очи негледам,
От лошо с ноги неходям.
Де да е майка да дойде,
До мене близко да сьодне
Глава са да ми подаржи,
думица да ми продума
и да ма хитро попита:
кина та боли сино лю,
главона ли та болеше
или та сорце боеше?
Майчинко стара майчинко,
Дама болеше главоса
Боле ще и ще арниса,
Ам си ма боли сарцесо,
Болима и не арнисава!
Нова му коща градеха
Вав Мадан до джамияна,
Вав зеленине ливади,
Под високана минаря.
Другаде коща градеха
Без дваре и без камене!

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42