Author Topic: Re: От ОСМАНСКИТЕ АРХИВИ- Re: From the " Ottoman archives "  (Read 58814 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline venci

 • Member
 • **
 • Posts: 6
Re: ИЗ ОСМАНСКИТЕ АРХИВИ
« Reply #30 on: September 19, 2010, 16:49 »
You are not allowed to view links. Register or Login

Радушев, Евгени (1998). „Демографски и етнорелигиозни процеси в Западните Родопи през XV-XVIII век (Опит за преосмисляне на устойчиви историографски модели)“


Част 5.

Това е само началото на постепенната трансформация на Неврокоп от
християнски в мюсюлмански град...................................Според Чечлията хората са били богомили :

Quote
По-скоро в документа от 1478-1479 година, който ти си публикувал, се вижда, че жителите на Чеча са били богомили. Точно това е намекнал и Евгений Радушев в "Помаците, част 1" на страница 284 с изречението "Заслужава да се отбележи обаче, че из останалото османско пространство на Балканите подобно развитие се наблюдава само на още едно място - Босна." Босненските богомили са приели исляма през 15 век и Радушев прави същия паралел и при чечките помаци. То си се знае открито, че Родопите, Македония и Босна са били средищата и скривалищата на богомилите. Ето за това е опасно да се разглеждат документи извън контекст - човек си мисли едно, а то е друго.

Точен линк не мога дам, тъй като е форум от друг сайт - пак

Offline Dobrev

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 500
 • Gender: Male
Re: ИЗ ОСМАНСКИТЕ АРХИВИ
« Reply #31 on: September 20, 2010, 16:41 »
You are not allowed to view links. Register or Login
Според Чечлията хората са били богомили :

Според Хюсеин Мехмед също са били богомили и павликяни, но доказателства така и не се намериха. Това, че някои хора тълкуват и изкривяват както им е угодно части от изречения показва единствено желанието им да "търсят под вола теле".


Ето какво пише самият Евгений Радушев в книгата му "Помаците":

По съвсем друг начин стоят нещата в контекста на етнорелигиоз-
ните процеси. Цялата етнокултурна ситуация. представена в езиковия.
етнографския и фолклорния комплекс, а напоследък и в многобройните,
новооткрити за българската изследваческа практика османски извори
позволява без уговорки да се каже, че в бившата османска каза Невро-
коп протекло интензивно нреминаване на местно българохристиянско
население към исляма
. Възможно е категоричното “без уговорки“ да пре-
дизвика подозрения у някои читатели, още повече. че не много отдавна,
но време на печално известния “възродителен процес", цялото мюсюл-
манското население на днешна България бе обявено за българско по ет-
нически произход. Затова бързам още тук да обърна внимание, че пред-
ставените в настоящия труд османски извори (официална държавна до-
кументация поднесена в превод на български език) по безпрецедентен
досега начин доказва, че мюсюлманското население в тази планинска
област е следствие от преминаването към исляма на местно българох-
ристиянско население.
Този материал предлага възможности,  анализи
и изводи със сериозна претенция за достоверност. далеч налхвърлящи
периметъра на емпирично изведените заключения въз основа на
българоезичието на местните мюсюлмани. на техния фолклор и пр. или пък
измъкнати из сумрака на историческите митове. Освен това, съшата тази
документация разкрива едно развитие на ситуациите. при което се нала-
га   говорим за продължителен , да го наречем - "пълзящ” процес на
религиозно обръщенство сред родопските българи, а не за периодично
провеждани терористични акции за масово налагане на исляма, в какво-
то изкушение вече изпаднаха доста български изеледвачи.
В същото време слепва да ее изтъкне. че доказателственият мате-
риал за етническата принадлежност на неврокопските мюсюлмани, ек-
спониран върху днешните обшествени реалности, но без да се отчете
нуждата от защита на човешките права на това население, се превръ-
ша в “ровичкане в миналото”. без какъвто и да е позитивен резултат.
Във връзка с това през последните години този проблем, тъй характе-
рен за Централните и Западните Родопи, отново ангажира внимани-
ето на българската учена общност. Опитите на историци и етнолози
 да установят последиците от политиката на комунистическия режим
върху етническите и религиозните малцинства разкриха едно законо-
мерно поведение-реакция сред българомюсюлманите: повечето от тях
проявяват готовност да се идентифицират с турския или арабския ет-
нос или пък се определят по религиозен признак като мюсюлмани, но
отбягват да се представят за българи.
Пред подобна ситуация се изправих и аз по време на теренни проуч-
вания из неврокопеките села през 1994 г. Мнозинството от българомю-
сюлманите там е подвластно на мита, че техните деди се настанили в
Родопите като мюсюлмани някъде през ХІ - ХІІ век - очевидно генетич-
ната връзка се търси извън българския етнос и извън Балканите. Като до-
казателство повсеместно се сочат надгробните паметници. върху които
е изписана датата на смъртта по мюсюлманското летоброене (Хиджра).
Така например надгробие от 1160 по Хиджра се възприема като поло-
жено през ХІІ век, “'време, далеч преди появата на турците но нашите
места“ - отбелязват хората. А в конкретният случай става дума. за 1747 г.

На пръв поглед това е един наивен начин да се отхвърли дълго нат-
рапваната идея за проведени в османското минало насилствени акции за
"помохамеданчване” пред които дедите на тези хора не устояли. Днеш-
ните потомци са наясно и с това, че фикцията за испямизационен апо-
калипсис се превърна в идеологема, положена в основите на “възроди-
телния процес“, който при българомюсюлманите обхвана 60-те - 80-те
години на ХХ век. Ала колкото и наивни да изглеждат обясненията на
родопските селяни, те всъщност демонстрират едно състояние на масо-
вата психика. което не може да се определи иначе освен като отказ от
принадлежност към българския етнос.


(Става дума за османските регистри, постъпили в хода на започналия през 1993 обмен на архивни документи между Османския архив – гр. Истанбул и Ориенталския отдел при Народна библиотека  Св. св. Кирил и Методий.)


====================================================

Евгений Радославов Радушев е роден на 11 октомври 1952 в гр. София. Завършва  Софийския университет “Св. Климент Охридски” - специалност “Турски език и  литература” (1977). През 1978 - 1981 г. e редовен аспирант (докторант) в Института  по балканистика - БАН под научното ръководство на проф. Вера Мутафчиева. Защитава дисертация за кандидат на историческите науки (доктор по история) на тема “Османски аграрни институции през Х\/ІІ - Х\/ІІІ век” (1982). От 1983 до 2002 работи последователно в Института по балканистика и Ориенталския отдел към Народна библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”. Изследователската му дейност е насочена към проблеми от историята на българските земи и Балканите през османската епоха. Автор на монографии, студии, статии, съставител на документални сборници. Изнася курсове от лекции в Историческия факултет на Софийския университет и в Югозападния университет - Благоевград. През 2003 получава научната степен “доктор на историческите науки” с дисертация на тема “Християнство и ислям в Западните Родопи с долината на река Места”.
Понастоящем преподава в департамента по история на университета “Билкент” - Анкара, Р Турция.

Offline venci

 • Member
 • **
 • Posts: 6
Ynt: ИЗ ОСМАНСКИТЕ АРХИВИ
« Reply #32 on: September 20, 2010, 17:38 »
Тия работи са подходящи за темата Митът Време разделно :)

Offline Dobrev

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 500
 • Gender: Male
Re: ИЗ ОСМАНСКИТЕ АРХИВИ
« Reply #33 on: September 20, 2010, 20:32 »
Евгений Радушев - "Помаците"

sirrio

 • Guest
Re: ИЗ ОСМАНСКИТЕ АРХИВИ
« Reply #34 on: September 30, 2010, 16:23 »
Вижте една книга (в оригинал) за турците от Османската империя и за самата империя

You are not allowed to view links. Register or Login

You are not allowed to view links. Register or Login

sirrio

 • Guest
Re: ИЗ ОСМАНСКИТЕ АРХИВИ
« Reply #35 on: September 30, 2010, 16:28 »
Вижте какво пише и за робството, което някои абсолютно отричат да е съществувало

You are not allowed to view links. Register or Login

sirrio

 • Guest
Re: ИЗ ОСМАНСКИТЕ АРХИВИ
« Reply #36 on: September 30, 2010, 16:32 »
Публикувам тези материали не заради друго, а защото някои хора във форума многократно са изказвали мнения изопачавайки историята, че в Османската империя едва ли не всички са живяли прекрасно и безгрижно. Тотално отричайки реални исторически факти. Иначе съм далеч от мисълта да ровим в миналото и да задълбаваме в тази тема.

Offline Hashashin

 • Defendor of the Truth
 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 2013
 • Gender: Male
 • Has odabaşi
Ynt: ИЗ ОСМАНСКИТЕ АРХИВИ
« Reply #37 on: September 30, 2010, 16:56 »
Еничарите са част от бруталните практики на Османската империя и не знам как някой може да ги отрича. Но да се радваме че тази империя отдавна е в историята и да се поучим от нейните грешки, за да не ги повтаряме пак. Нали това е смисъла на историята, да се учиш от миналото за да не го повтаряш!

Offline Marlboro

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 1355
Re: ИЗ ОСМАНСКИТЕ АРХИВИ
« Reply #38 on: October 04, 2010, 04:11 »
"Еничарите са част от бруталните практики на Османската империя и не знам как някой може да ги отрича."

Vseki otri4a i az sum edin ot tqh.
Eni4erite sa  dobrovolci , koito sa izbirani ot vsqko semejstvo nezavisimo ot religiq i narod,tezi koito ne sa imali powe4e ot 3-ri mom4eta v semejstwo ne sa vzimali za (YENI CHERI- nov vojnik)

"Но да се радваме че тази империя отдавна е в историята и да се поучим от нейните грешки, за да не ги повтаряме пак."

Samo v Bulgaria- ot SSSR i Greek-ot Vizantiq sa izgladeni mozucite bez gunki.
No pove4eto Evropejski,Amerikanski i svetovni istorici kazvat ,4e  Osmanskata imperiq e bila mnogo po tolerantna ot Evropa prez tezi tumni vremena.
Inkviziciqta,progonvaneto i iztrebvaneto na evreite i nehristiqnite,izgaraniqta po kladite na ezi4nicite iztrebvaneto na kazacite ot rusnaci,vsi4ki tezi sa namerili pokoj v  Osmanskata Imperiq.


Казват, че звездите падали, но според мене Небето просто замерва с камъчета прозореца на своята любима.

Na mene puk mi kazvat ,4e prosto nqkoi asteroidi udrad glavite na horata no te ne yse6tat.

Offline Hashashin

 • Defendor of the Truth
 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 2013
 • Gender: Male
 • Has odabaşi
Re: ИЗ ОСМАНСКИТЕ АРХИВИ
« Reply #39 on: October 04, 2010, 08:31 »
You are not allowed to view links. Register or Login
"Еничарите са част от бруталните практики на Османската империя и не знам как някой може да ги отрича."

Vseki otri4a i az sum edin ot tqh.
Eni4erite sa  dobrovolci , koito sa izbirani ot vsqko semejstvo nezavisimo ot religiq i narod,tezi koito ne sa imali powe4e ot 3-ri mom4eta v semejstwo ne sa vzimali za (YENI CHERI- nov vojnik)

"Но да се радваме че тази империя отдавна е в историята и да се поучим от нейните грешки, за да не ги повтаряме пак."

Samo v Bulgaria- ot SSSR i Greek-ot Vizantiq sa izgladeni mozucite bez gunki.
No pove4eto Evropejski,Amerikanski i svetovni istorici kazvat ,4e  Osmanskata imperiq e bila mnogo po tolerantna ot Evropa prez tezi tumni vremena.
Inkviziciqta,progonvaneto i iztrebvaneto na evreite i nehristiqnite,izgaraniqta po kladite na ezi4nicite iztrebvaneto na kazacite ot rusnaci,vsi4ki tezi sa namerili pokoj v  Osmanskata Imperiq.


Казват, че звездите падали, но според мене Небето просто замерва с камъчета прозореца на своята любима.

Na mene puk mi kazvat ,4e prosto nqkoi asteroidi udrad glavite na horata no te ne yse6tat.

Ти чуваш ли се като говориш цигарен човеко? За това от Пелопонес до Татрите и от Черно море до Алпите всички народи в народните си песни пеят как османлиите вземат децата им за еничари брутално и насила. За това в България и Сърбия са обезобразявали малките момчета, че да са негодни за еничари, поради същата причина в Хърватско са им татуирали кръстове на лицата, за това майката в село Голица заклала петела, казвайки на османлиите че е заклала сина си, намазала с кръвта му къщата, и така спасила детето. Чувал ли си народната песен "Яничари ходят мамо''? Явно че не си. Как можеш да кажеш, че е било доброволно вземането на децата, след като това е била най-голямата трагедия за едно семейство- да бъдат ударени от Девширме- кръвния данък. Да повтарям ХРИСТИЯНСКИ- защото еничарите произхождат само и единствено от християнска семейства. Чак в последните години, когато кръвният данък е преустановен биват рекрутирани и мюсюлманиНаправи си една лека справка в това какво са писали самите османлии по въпроса и след това говори пълните си глупости.
По отношение на Османската империя- изключилтелната й толерантност се състои в заробване на цели села и продаването им на робските пазари, в изгарянето на църкви и манастири, в отвличането на девойки, в карането на населението 4 дни в седмицата да работи ангария на бея. Абе изключително толерантна държава, пример за подражание! Аллах да дари великият Ататюрк с дженнет, че прати тази империя в историята веднъж за винаги!

А астероида явно е цапнал тебе и ти верно не си се усетил.

Чуй тази народна песен и тогава говори, че доброволно вземали еничарите и че вземали там където има много момчета. Тук са взели единственото дете!

You are not allowed to view links. Register or Login
Ето ти и текста:

Яничари ходят, мамо, от село на село,
мъжки рожби вземат мамо, яничари правят.
Взели кого взели, мамо, взели и Стоила,
а Стоил си беше, мамо, едничък на майка.

Плакала йе много годин Стоилова майка,
все за Стоил тя си мисли, дребни сълзи рони.
Плакала йе много годин, три пъти по седем,
коси вече побелели, очите изтекли.

Offline ЖАРКО ЖЕГЛЕВ

 • Adviser
 • ****
 • Posts: 1480
 • Gender: Male
Re: ИЗ ОСМАНСКИТЕ АРХИВИ
« Reply #40 on: October 04, 2010, 09:58 »
Devşirme usulünün Yıldırım Beyazıt zamanında edildiği iddia edilmektedir. Osmanlı Devleti devşirme usulünü sistemli hale getirip geniş çapta uygulamışlardır. Askere alınacak çocuklar, Osmanlı uyruğunda olan Hristiyan halktan alınacaktı.Çocuklar arasından 12-22 yaş arasındakiler tercih edilecekti. Evli ve ailenin tek erkek çocuğu alınmazdı. Kanun gereğince asil ailelerin çocukları tercih edilirdi. Bu çocuklar Türk ailelerin yanlarına verilerek İslamiyeti, Türkçe’yi, Türk örf ve adetlerini öğrendikten ve sünnet edildikten sonra acemi ocağına alınırdı. Burada belli bir süre eğitim gördükten sonra yeniçeri ocağına kayıt olurlardı. Bu devşirmelerin evlenmeleri ve askerlik sanatından başka bir işle meşgul olmaları yasaktı. Devşirmeler son olarak yapılan elemeden sonra zeka testine tabi tutulurlar ve nitelikleri yüksek olanlar, saray ve saltanat hizmetine alınır; bir kısmı da yeniçeri ocaklarına asker olarak alınırdı.


В горепосочения текст се отбеиязва че не са взимани деца от семействата които са били женени или е било само едно. Според закона са предпочитани деца с добри родови корени. Предпочитани са били деца на възраст от 12 до 22 години сред християнски семейства поданици на Османската държава.You are not allowed to view links. Register or Login

Offline Hat

 • Moderator
 • *****
 • Posts: 1059
 • Gender: Male
Re: ИЗ ОСМАНСКИТЕ АРХИВИ
« Reply #41 on: October 04, 2010, 10:14 »
You are not allowed to view links. Register or Login
Еничарите са част от бруталните практики на Османската империя и не знам как някой може да ги отрича. Но да се радваме че тази империя отдавна е в историята и да се поучим от нейните грешки, за да не ги повтаряме пак. Нали това е смисъла на историята, да се учиш от миналото за да не го повтаряш!
Вярно е че е имало и бруталност това е било неизбежно но не е било толкова черно,както е описано в Бьлгарската история.При нас историята е пренаписана и богато украсена ти добре знаеш това.Никак не се учудвам,че някаде пише,че е имало толерантност в Османската империя  не се вьзмущавай така приеми го по спокойно.

sirrio

 • Guest
Re: ИЗ ОСМАНСКИТЕ АРХИВИ
« Reply #42 on: October 04, 2010, 12:22 »
Обърнете внимание, че въпросната книга не е написана от случаен автор, а от един начетен и ерудиран английски свещеник, който прекарва почти целия си живот в Индия (Мадрас) и познава както християнството, така и исляма. Бил е дори директор на ислямско училище. Има и много публикувани книги за християнството, исляма и юдаизма. Умира в Бангалор през 1932 г.

You are not allowed to view links. Register or Login

You are not allowed to view links. Register or Login

Offline Hashashin

 • Defendor of the Truth
 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 2013
 • Gender: Male
 • Has odabaşi
Re: ИЗ ОСМАНСКИТЕ АРХИВИ
« Reply #43 on: October 04, 2010, 13:58 »
You are not allowed to view links. Register or Login
Devşirme usulünün Yıldırım Beyazıt zamanında edildiği iddia edilmektedir. Osmanlı Devleti devşirme usulünü sistemli hale getirip geniş çapta uygulamışlardır. Askere alınacak çocuklar, Osmanlı uyruğunda olan Hristiyan halktan alınacaktı.Çocuklar arasından 12-22 yaş arasındakiler tercih edilecekti. Evli ve ailenin tek erkek çocuğu alınmazdı. Kanun gereğince asil ailelerin çocukları tercih edilirdi. Bu çocuklar Türk ailelerin yanlarına verilerek İslamiyeti, Türkçe’yi, Türk örf ve adetlerini öğrendikten ve sünnet edildikten sonra acemi ocağına alınırdı. Burada belli bir süre eğitim gördükten sonra yeniçeri ocağına kayıt olurlardı. Bu devşirmelerin evlenmeleri ve askerlik sanatından başka bir işle meşgul olmaları yasaktı. Devşirmeler son olarak yapılan elemeden sonra zeka testine tabi tutulurlar ve nitelikleri yüksek olanlar, saray ve saltanat hizmetine alınır; bir kısmı da yeniçeri ocaklarına asker olarak alınırdı.


В горепосочения текст се отбеиязва че не са взимани деца от семействата които са били женени или е било само едно. Според закона са предпочитани деца с добри родови корени. Предпочитани са били деца на възраст от 12 до 22 години сред християнски семейства поданици на Османската държава.You are not allowed to view links. Register or Login

Законите слабо са били спазвани и всички го знаем добре.

Offline Hashashin

 • Defendor of the Truth
 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 2013
 • Gender: Male
 • Has odabaşi
Re: ИЗ ОСМАНСКИТЕ АРХИВИ
« Reply #44 on: October 04, 2010, 14:01 »
You are not allowed to view links. Register or Login
Вярно е че е имало и бруталност това е било неизбежно но не е било толкова черно,както е описано в Бьлгарската история.При нас историята е пренаписана и богато украсена ти добре знаеш това.Никак не се учудвам,че някаде пише,че е имало толерантност в Османската империя  не се вьзмущавай така приеми го по спокойно.
Че има преувеличава има, това е така. Но поради тази толерантност ли завладените от Османската империя народи се бориха със всички сили да се освободят- българи, гърци,арменци, араби, кюрди, сърби? Както християни така и мюсюлмани са давали мило и драго само и само да не са в Османската империя, това повече от ясно говори за нейната ''чутовна толерантност''

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42