Author Topic: Rumların Bulgaristan Faliyetleri  (Read 5990 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline AlperenKIRIM

  • Advanced member
  • *****
  • Posts: 358
Rumların Bulgaristan Faliyetleri
« on: April 24, 2010, 15:27 »
Okuduğum bazı yazılarda Rumların Bulgarlar üzerindeki etkileri öğreniyorum. Mesela Osmanlı'nın son dönemlerinde Balkanlarda Bulgar varlığından Dünya habersiz gibi , Tuna'dan Ege denizine kadar olan bölgede sadece Türklerin ve Rumların isimleri geçmekte , hatta Rusların ilk araştırmalarında kurmayı planladıkları Balkan devletleri içinde Bulgaristani Sırbistan'a ekledikleri görülür.

Bilindiği üzere ulusal akımların etkilediği en son halklardan biridir Bulgarlar. Peki bu ulusal kimliklerini kazanmalarında Rumların ne tür etkileri olmuş olabilir?

Yakın zaman kadar ne Bulgar adından ne de Bulgar dilinden kimsenin haberi yoktu yer yüzünde. Siyasi olarak Türklere dini olarakta Rum kilisesine bağlı dağlarda ve ovalarda yaşayan köylü bir halk.

Yakından incelendiğinde Bulgarlarda ilk ayaklanmaların Türklere karşı değil de Rumlara karşı olduğunu görürüz , İncili kendi dillerinde okumak istemeleri Rum kilisesinden ayrılmak istemeleri gibi olayları takip edersek Rumların sistemli asimilasyon politikaları ile karşılaşırız.

Konu hakkında bilgisi olanlar konuyu daha da açabilir.

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42