Author Topic: Pomakça eğitim - LAOS milletvekilleri: “Pomaklar Yunan boyunun torunlarıdır” !  (Read 5634 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline rodoplar

  • Avarage member
  • ***
  • Posts: 57
  • Gender: Male
LAOS milletvekilleri, Eğitim Bakanına’na sundukları soru önergesiyle Batı Trakya’da Pomakça eğitim istediler. LAOS Atina milletvekilleri Andonis
Georgiadis ve Athanasios Plevris tarafından sunulan soru önergesinde iskeçe ili Pomakları Kültür Derneği’nin mektubuna da yer verildi.
 
LAOS milletvekilleri Yeorgiadis ve Plevris, 18 Mart Perflembe günü sundukları soru önergesinde Pomakları, “Kadim Agrian Yunan boyununun torunları ” olarak nitelendirdiler. Georgiadis ve Plevris, Pomakların yıllardan beri “zorla Türkleştirildiğini” de iddia ettiler. Soru önergesinde;okullarda Türkçe’nin yerine Pomakça’nın dahil edilip edilmeyeceği soruldu. LAOS milletvekilleri Plevris ve Geordiadis’in soru önergesi şöyle:
 
“iskeçe ili Pomakları Kültür Derneği, Yunan devletine gönderdiği (ilişikteki) yazıyla, okulda kendileri için yabancı bir dil olan Türkçe’nin ve bunun uzantısı olarak Türk kültürünün öğretilmesi hakkındaki endişlerini dile getirmektedirler. Kadim Agrian Yunan boyunun torunları olan Pomaklar, yıllardan beri zorla Türkleşirilmeleri amacıyla saldırgan Türk propagandasına maruz kalmaktadırlar. Bu, Türkiye’nin dış
politikası olup, Gümülcine’deki Türk Başkonsolosluğu bu politikanın mızrak ucunu teşkil etmektedir.

Yunan Pomakları, çocuklarına artık Türkçe’nin öğretilmemesini ve Pomak köylerinde azınlık okullarının açılmamasını talep etmektedirler. Pomak
kardeşlerimize destek vermek, milli bir borç ve yüce bir milli gerekliliğin yanısıra, Türkiye’nin ve Trakya’daki yandaşarının propagandası ve Türkleştirme çabalarına karşı bir cevap teşil edecektir. Dolayısıyla ilgili Sayın Bakana Sorulur:

1)Pomak köylerinde azınlık okullarına paralel olarak faaliyet gösterecek devlet okulları açacak mısınız?

2)Okul öncesi eğitimde Yunanca’yı ön plana çıkarmak için Pomak köylerinde devlet anaokulları ve kreşleri açacak mısınız?

3)Pomakça’yı Türkçe’nin yerine okullara ve Trakya’daki sosyal hayata dahil etmek niyetinde misiniz?

4)Selefinizin görevi sırasında, Bakanlığın iskeçe dağlık bölgesindeki Pomak köylerinde dört devlet ilkokulu açmak kararı neden uygulanmadı? Bu
konuda ne yapacaksınız?
 
5)Öğrencilerin Yunanca’nın yanısıra Pomakça ve Pomak kültürünü öğrenecekleri pilot okullar açmak gibi
bir niyetiniz var mıdır?”

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42