Author Topic: Сафие Сюльмана рукала  (Read 3169 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline bogutevolu

  • Charter member
  • *****
  • Posts: 1000
  • Gender: Male
Сафие Сюльмана рукала
« on: May 13, 2008, 17:37 »
Сафие Сюльмана рукала,
Рукала и калесала:
-Скоро Сюльмане да дойдеш,
Сая сам вечер самичка,
Нема ни боба ни ага!-

Стана ми Сюльман,атиде
Низ Арда низ дюкянено,
Да сбира дрбен армаган:
Два юза смокини,стафиди
Лимоне и портокале,
Две оки благи ябълки
Ирми беш ендезе
Юнена басма червена
За фустан и за шелваре.

Че стана Сюлман атиде
На Сафининкини дворове.
Та си почука порука
На шамшир капийе шерани:
Стани ми Сафие,отвори
Носям ти дребан армаган!

Сафе му тихо ромони:
Полека чукай Сюльмане,
Че ще та чуе любено,
Любено още братяна.-

Кайно си дума думеха,
Чифте са пушки пукнаха
Та си Сюлмана удриха
От лева страна в сарцено.

Сюлман си тихо продума:
Пусни ма пусни Сафийе
Бин туклу имам шилета,
Халал да ти са до адно,
Стотина жолти алтоне
Халал да ти са до адин!

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42