Author Topic: Синове, мои синове  (Read 2742 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline bogutevolu

  • Charter member
  • *****
  • Posts: 1000
  • Gender: Male
Синове, мои синове
« on: May 13, 2008, 17:39 »
Синове, мои синове,
оти сте кимни кахорни,
дали ви поле нетревно,
дали ви стадо нездраво?
- Майчинку, стара майчинку,
нашено поле най-тревно,
нашено стадо най-здраво,
ам си сме кимни кахорни:
ага нах тува да дойдем,
та си през гора минахме.
Всреде горана видехме
до триста ворли хайдуте,
женско си дете държаха.
То си ни беше, мале ле,
нашена мила сестрица.
Един ми вода носеше,
един ми дърва цепеше,
един ми огънь кладеше,
пък друг ми шишен сгадаше,
на шишен да я навират
на огън да е опекот.

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42