Author Topic: Турци мажире търнуват  (Read 2846 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline bogutevolu

  • Charter member
  • *****
  • Posts: 1000
  • Gender: Male
Турци мажире търнуват
« on: May 13, 2008, 17:50 »
Турци мажире търнуват,

Ватанене си аставят,
Прадават бяли конаци ,
Куповат пъстри талийги
Да карат бяли ханъмки!

Хамнъмки жално плачеха и
Милиничко се молеха
Дейгиди Слимия касъба
Дейгиди бяли конаци
Кина ми във вам астана
Момина прикия писана!

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42