Author Topic: Мистика  (Read 15058 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Rasate

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 2173
 • Gender: Male
 • Българите носят произходът си- в своето име.
Мистика
« on: July 12, 2010, 18:19 »
You are not allowed to view links. Register or Login!v=djl3hw0Sjbc&feature=related

Offline Rasate

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 2173
 • Gender: Male
 • Българите носят произходът си- в своето име.
Ynt: КАТАРИТЕ-ЧИСТИТЕ
« Reply #1 on: July 17, 2010, 11:43 »
КАТАРИТЕ-ЧИСТИТЕ

.....................
...."- Наистина ли, сихди, искаш да останеш гяур, неверник, по-жалък от псе и по-отвратителен от плъх, който яде само нечистотии?
- Да.
- Сихди, аз мразя неверниците и се радвам, че след смъртта си отиват в джехенна, там, където живее дяволът. Но теб искам да спася от вечната гибел, която ще те сполети, ако не се обърнеш към екраар бил лисан (към правата вяра). Ти си много по-добър и по-различен от другите господари, на които съм служил, и затова ще те спечеля за правата вяра, щеш или не щеш.
Така говореше Халеф, моят слуга и водач, с когото се промъквахме през клисурите и овразите на Джебел Аурес….
… Тъй като владееше всички диалекти, които се говореха от Уеляд Бу Седа до устието на Нил, той се ползваше с пълното ми доверие и аз се отнасях с него повече като с приятел, отколкото като със слуга. Като не отговорих на последните му думи, той продължи:
- Знаеш ли, сихди, какво става с гяурите след смъртта им?
- Какво?
- След смъртта си всички хора, независимо от това дали са мюсюлмани, християни, евреи или нещо друго, попадат в бараш.
- Това състоянието между смъртта и възкръсването ли е?
- Да, сихди. От това състояние всички излизат събудени от звука на тръби, когато дойдат ал Джоом ал ахър (денят на Страшния съд) и ал ахирет, краят. Тогава всичко загива освен ал курс (Божият трон), ал рух (Светия дух), ал лаух ал мафус и ал калам (дъската и калема на Божието провидение).
- И нищо друго ли не оцелява?
- Не.
- Ами раят и адът?
- Сихди, ти си умен и мъдър. Веднага забеляза какво пропуснах и затова е страшно жалко, че искаш да си останеш проклет гяур.
 Но аз се заклевам в брадата си, че ще приемеш правата вяра, щеш или не щеш..........."


 Учението на катарите води началото си от гностицизма на антична Александрия, където ранното християнско учение е абсорбирано от религиите, философиите и културата на Древността, често водейки до създаването на еретични течения. Именно такова е учението на Богомилите и Катарите
 
Правата Вяра,Адът и Раят,Добро и Зло,Слънце и Тъмнина –ДУАЛИЗЪМ

КАТАРИТЕ наречени ЧИСТИТЕ  са наречени така поради техният начин на живот.

Наречени са още и boulgres(деформация от българи и влияние на богомили)
patarinos(доброволно бедни)
poplicanos(бирници)
албигойци
“Muchos padres de la Iglesia y otros autores antiguos consideraban también cátaros a los ‘novocianos’
San Isidoro de Sevilla, en sus ‘Etimologías’,
habla de cátaros y de novocianos, afirmando que a pesar de la diferencia de nombres, siguen la misma doctrina ;
San Agustín, en su obra ‘De haeresibus’ (XVLI P.L., tomo XLII, col. 36), dice que los miembros de una rama de los maniqueos se llamaban cátaros

Всичко каквото знаем за катарите го знаем от техните палачи!В продължение на 20 години са ги изтрепали и прогонили от Окситания
Една процъфтяваща провинция!
Сега им викат „Оксита” главно в двете части на Пиринеите (френска и испанска)
Най интересното извеждане на името е от Фернан Ниел „Добри мъже”
Мъже правещи добро!
Теологично са дуалисти ,учението им идва преди Христос от Зороастризма ,Маздаизма или Мъдрият(Добър )Бог -Ахура Мазда
после като  Йоанитите (Евангелието на Йоан)
.........
"Евангелие на Йоан"
"8:52. Юдеите Му рекоха: Сега знаем, че имаш бяс. Авраам умря, също и пророците; а Ти казваш: Ако някой опази Моето учение, няма да вкуси смърт до века.
53. Нима Ти си по-голям от баща ни Авраама, който умря? И пророците умряха. Ти на какъв се правиш?
54. Исус отговори: Ако славя Аз Себе Си, славата Ми е нищо; Отец Ми е, Който Ме слави, за Когото вие казвате, че е ваш Бог;
55. и пак не сте Го познали. Но Аз Го познавам; и ако река, че не Го познавам, ще бъда като вас лъжец; но Аз го познавам и пазя словото Му.
56. Баща ви Авраам се възхищаваше, че щеше да види Моя ден; и видя го и се зарадва.
57. Юдеите Му рекоха: Петдесет години още нямаш, и Авраам ли си видял?
58. Исус им рече: Истина, истина ви казвам, преди да се е родил Авраам, Аз съм."

-Йоановото евангелие си е гностично отвсякъде.
И  цитатът, го потвърждава отвсякъде. Точно този цитат ме смути най-силно - как може да бъде, тоест да съществува един човек, преди да се е родил...
И започнах да се ровя в много други текстове, за да го проумея.
Обяснението е точно това, че Йоановото ев-е е гностичен текст -
гностиците са вярвали, че :

-Христос е еонът, създаден заради падението на София

 
- последният еон от излъчените от бога, който е направил случаен непремерен финт и се е отдалечил много от Първопричинителя си, затова се наложило идването в материята и на Еманоил(Христос)-Логоса

- този, който ще спаси искрата в душите на хората, попаднала благодарение на София в плен на материята.

-той е Първият Адам, създаден от Бога, затова и е бил преди Авраама, ала само като Дух, а по времето на Исус, се въплътява в тялото му и слиза до нивото на потъналия в материята еон София, за да го изведе отново до Бога.
 ;)
Около 1166–1176 г. в Сан Феликс дьо Караман до Тулуза е свикан катарски събор, на който се обсъжда манихейството. Това бележи началото на Великата схизма на богомилството. Създалите се противоречия предизвикват вниманието на Ватикана и през 1209 г. папа Инокентий III обявява кръстоносен поход срещу албигойците катари, обявявайки ги за еретици. Център на обсадата става катарската крепост Монтсегур, в която през 1243 г. са изгорени живи над 200 катарски лидери. Според преданието само четирима от тях успяват да избягат, носейки вързопи с катарски книги, между които се предполага, че е било и прословутото Лионско евангелие.
папа Инокентий III-"Caediteeos!NovitenimDominusquisunteius" („Избийте ги всичките Бог ще познае своите”)

Ако други части на катарската Библия, достигнали до наши дни, са спорни, то няма никакъв спор относно катарското четене на молитвата „Отче наш”. Конструкцията на превода на молитвата предлага 3 интересни фрагмента, които се различават от текста на латинската Вулгата. Предполага се дори, че молитвата е била изписвана с готската азбука по традицията на Вулфила. Ето и самия текст на молитвата, наричана „Катар Патер”:


„Отче наш, който си в Небето, да се свети Твоето име, Твоето царство да дойде, Твоята воля да стане на земята, както е в Небето. Дай ни днес нашия допълнителен (лат. supersubstancialem) хляб и прости ни дълговете, както ние прощаваме на нашите длъжници. И пази ни от изкушение, и освободи ни от зло. Твое е Царството, силата и славата довеки веков. Амин.”


Последната част на молитвата, наричана още доксология, е позната на протестантските читатели, но за католиците тя е сигурен знак за ерес. Католическата църква отрича катарската доксология, тъй като тя липсват в Йеронимовата Вулгата. Въпреки това думите „Твое е Царството, силата и славата” присъстват както в раните гръцки ръкописи, така и в техните славянски преводи („яко твое ест царство”), което само по себе си потвърждават богословската връзка между катари и богомили. Фразата се среща и в ранноапостолското учение дидаке, а по-късно е приета и от Англиканската църква в авторизираната версия на Библията. Тази традиция в английските преводи води началото си от Новия завет, направен от Уилям Тиндел през 1525 г.


Другата безспорна катарска част на молитвата е фразата „допълнителен (лат. supersubstancialem) хляб”. Гръцката дума, преведена на латински supersubstancialem, е επιουσιον, за която не се знае какво означава. Това, което обаче със сигурност се знае за нея, е, че не означава „ежедневен”.


По-интересното е, че значението на тази дума остава познато не само на богомили и катари, но и на ранните английски реформатори, между които и Джон Уиклиф. Около 1380 г. ранноанглийският превод на Уиклиф превежда Матей 6:9 така: „нашият хляб, нашата друга субстанция” ( англ. oure breed ouer othir substaunce. Използваната от Уиклиф дума substaunce или substance на съвременен английски може да означава вещество, материя, плътност, твърдост, реалност, действителност, състояние, съдържание, същност и същина. По същия начин босненските богомили четат молитвата „Отче наш”: „дай ни ежедневния ни хляб от друга същност”. Подобен е прочитът на лионския превод: е dona a noi lo nostre pa qui es sabre tota cause („хлябът, който е над всичко друго”). Така четат и старолатинските версии: Il pane nostre sopra tucte le substantie da a nnoi oggi („нашия хляб над всяка същност”).

Целта на катарската аскеза е да се възстанови божественото начало благодарение на вътрешно пречистване и медитация, а принципите на катарската духовност могат да бъдат изразени със свещените думи: “Опознай себе си и ще опознаеш тайните на природата и боговете.”

You are not allowed to view links. Register or Login
You are not allowed to view links. Register or Login
You are not allowed to view links. Register or Login

Offline EvroPOMAK

 • Global moderator
 • ****
 • Posts: 1410
 • Gender: Male
 • POMAK - POMAKY
Re: Мистика
« Reply #2 on: November 28, 2010, 23:03 »
Малко история за един от най-старите предци и музикално-певческите творци и големи планински звезди на Помаките - "Орфейя" !  ::)  ;)   
Отделно от това, вътре малко неуместно съчетаване или сравняване на делата му с тези на един от Аллаховите пророци - Иса пейгамберина!      8)  ;)

ОРФЕЙ- ЧОВЕКЪТ, КОЙТО СТАНА БОГ
 
Има личности, чийто пример продължава да буди възхищение дори и хилядолетия след смърта им. Нашият Орфей е доказателство за това. Създадени са много статуи, художествени мозайки и фрески изабразяващи славният певец. Името на тракийският благородник е преплетено в безброй легенди и предания, а учението му е оказало изключително голямо значение в оформянето на европейската култура. На Орфей се приписват въвеждането на постенето, прогонването на епидемии, предсказването на бъдещето и пречистването от греховете. Не кой да е, а сам хиперборейският  Аполон, дава на великият тракиец златна лира, от чийто струни се отронват вълшебни звуци трогващи дори  строгите богове.

Певецът с магически глас не само е лекувал душите на болните, но е показал пътят към божественото. Няма друг мъдрец, мислител и философ, който в онази отдалечена епоха да е успял да проникне така дълбоко в съществото на битието и да се докосне до безкрайните полета на вечността. Поради тази причина мнозина тръгват по стъпките на великият тракиец и в последствие биват създадени учения подобни на неговото. Питагоризмът и вярата на келтските друиди нямаше да съществуват без мъдростта литнала от устните на Орфей, попила в старата тракийска земя и в сърцата на нейните обитатели, а после чрез техните слова разпространила се навсякъде и посяла семето на любовта към доброто.
 
Учението на славният тракиец променя значително обществото на древна Гърция. Проклий твърди, че цялата елинска теология ( наука за божственото) е рожба на орфеевата мистагогия ( въвеждане в мистериите). Знае се също, че известните мислители Питагор и Платон са почерпили много от изворът на знанието потекъл от сърцето на безсмъртният тракиец. Орфеевата доктрина става дори основа на елинската духовност, наука и философия, като продължава да оказва силно влияние дори и във ранните векове на християнството. Вярата във възкресението и в безсмъртието на душата се считат за основни принципи на орфеизма. Това е причината траките да приемат сравнително лесно носещото същите идеали Исусово учение. Интересна подробност е това, че ранните християни са наричали Спасителя Вторият Орфей! Няма грешка, Христос е наричан Вторият Орфей! Това показва колко важна е била личността на благородният тракиец в древността и какъв дълбок отпечатък е оставила в съзнанието на хората. Орфей е отъждествен с нашият Господ от когото идва спасението и просветлението. В това разбира се няма нищо чудно, и Орфей, и Христос са носители на доброто, изцеляват болни, борят се със злото и имат достъп до вечната мъдрост. Двамата са орисани с жестока и мъченическа смърт, но побеждават телесното и се сливат с вечността. Житейският им път става пример за подражанение на тези търсещи абсолютната истина за човещкото съществуване.
 
Има много и различни предания за Орфей. Разбира се най-известно е това, в което благородният тракиец се влюбва в красивата нимфа Евридика, намира щастието в съвместният живот с нея, но загубва съпругата си, ухапана от отровна змия. От мъка по нея той слиза дори във ада, успява да трогне лодкарят Харон, който го превежда през Стикс в света на мъртвите. С песните си и опияняващата мелодия на своята лира разтърсва сърцето на бог Хадес, който му връща любимата при условие, че тя ще върви след Орфей, но докато той стигне светът на смъртните не бива да се обръща назад и да поглежда към любимата си.  Можеш ли обаче да вървиш из смрязяващите кръвта подземия на ада и да не се безпокоиш за тази, с която си делил всичко. Нали с всяка стъпка ще те нападат мисли добре ли е тя, следва ли ме, ще бъдем ли отново заедно?  Разтърсван от терзания Орфей се обръща, за да види как опечалената Евридика се стапя в мрака, отнесена обратно в ледената прегръдка на Хадес. Като мълния болката прониква в сърцето на младият тракиец. Със сълзи на очи той отново умолява богът на смъртта да му върне любимата, но този път господарят на подземният свят е неумолим. Нито сладкият глас, нито вълшебната мелодия на златната лира го трогват. Прокрусен от мъка Орфей се завръща в света на хората, но там няма радост за него. Вместо весела музика пръстите му изтръгват тъжни ноти от струните, гласът, който е омайвал дори дивите зверове сега докарва само сълзи и тъга.  Срещайки празнуващи вакханки Орфей намира смърта си.Служителките на богът на екстаза биват разгневени от поведението на певецът, който вместо да слави Дионис оплаква загубената си любов. В пристъп на неконтролируема ярост вакнанките убиват Орфей, разкъсват тялото му на части, а главата му хвърлят в река Марица, чиито води я отнасят чак до остров Лесбос. Скърбящите музи събрали частите от орфеевото тяло и ги погребали с почести в подножието на Олимп. Преданието разказва, че славеите от това място пеели много по-запленяващо отколкото тези от други региони. Това разбира се се дължало на факта, че тленните останки на тракийският музикант лежат там.
 
Това е легендата предадена от елините. Те обаче са приели всичко буквално и не са успели да вникнат в смисъла на тази трагична и вълнуваща история. А историята на Орфей и Евридика съдържа дълбока мъдрост. В съдържанието са вплетени важни концепти, до които велики мислители ще достигнат едва след дълги векове. Чак около хиляда години след великият тракец, Буда ще заключи, че привързването води до нещастие, че материалният свят е една илюзия, която ни е оплела с невидими окови причиняващи страданиие на душа и тяло. По-мъдър урок е трудно да се даде. Не е възможно по-добре да се каже, че трябва да живеем днес, сега, да се насладим на всеки момент, да обръщаме внимание на близките си, защото хубавият сън може внезапно да свърши. Всеки момент е уникален и никога няма да се повтори, такова е естеството на света. Нито плач, нито молби ще върнат загубеното, затова е по-добре да се радваме на любовта и топлината давана от близките ни докато можем. Трябва да превърнем момента във вечност обръщайки очи към красотата на човешките отношения и пиейки от щастието поднесено ни от божията обич. Да, душата е безсмъртна, отново ще потеглим по определен път, но вече няма да е същото, а не е и нужно. Децата са щастливи защото за тях всичко е ново. Танцуващите листи на дървото, безкрайният полет на облаците, опияняващият аромат на цветята, щумът на водопада и танцът на морските вълни изглеждат съвсем различно в детските очи. Невинните се радват истински и затова детската душа е изпълнена със светлина. Младите кипят от енергия защото не са натоварени с бремето на светските грижи, които животът струпва на плещите ни. Колкото и стоически да гледаме на изпитанията те оставят дълбоки белези в нашето съзнание и ни карат да остаряваме.
 
Опитът да се търси вечен живот и да се победи смърта носи само печал. Орфей постига невъзможното карайки Харон да допусне в царството на мъртвите, звършва подвиг смилявайки Хадес и измолвайки съпругата си обратно...но всичко е напразно. Един поглед назад и красивият пясъчен замък се срива...
Поуката в тази тъжна история е, че човек не трябва да се самопогребва в миналото. Можеш да хвърлиш много усилия, да направиш чудеса, но просто няма да си струва, в крайна сметка ще бъдеш затрупан от тъга и печал. За да победиш смърта трябва просто да се научиш да живееш като бог. Да се изпълниш с доброта и любов, да създаваш красота и да не се привързваш към нищо защото и няма смисъл, ще бъдеш разкъсан на части от своите собствени спомени и терзания. С отслабването на духовната сила идва и краят а тялото. Вместо да се покриваш със сивата прах на един безкраен живот е по-добре да се прераждаш отново и отново, и да поглеждаш на света с очите на дете, да бъдеш обновен и чист всеки път, за не носиш бремето на спомените от предишният живот. Само така щастието и радостта могат да траят вечно. Плътта е временна, колкото и добре да се грижим за телата си, те са обречени на гибел и тлен, така е било, така и ще бъде. Привързването към материалното неизбежно ще накара душата да страда.
 
Орфеевото послание е ценно, то е един важен житейски урок, но в древността е било разбрано само от малцина. В Тракия учението на безсмъртният певец става популярно макар да бива леко променено от по-късни мислители като Залмоксис- обожественият гетски духовен водач. Всъщност тази промяна е в положителна насока защото се касае за развитие, т.е. следва се напътствието на обаятелният учител човек да не се приковава към миналото, а  да гледа напред, да се пречиства постоянно и да се обновява непрекъснато. Залмоксис успява с прости думи да предаде мъдростта на Орфей и с това печели боговението на своят народ, а дори и на други далечни племена (келтите).
 
Няколко века след Залмоксис Посидоний свидетелства за друго тракийско орфическо общество, така наречените ктисти. Те били от племето на мизите ( наречени в по-късни времена българи) които се въздържали от месоядство и се хранели само мляко, сирене, мед и зеленчуци. Поради тази причина Омир ги нарича богобоязливи и капнобати. С възхищение гръцкият историк Страбон разказва за тяхната духовна извисеност. Ктистите не се боели от нищо, въздържали се от насилие и живеели в хармония с околният свят, това ги е направило чисти. Да, самата дума ктисти е гръцкото предаване на българското прилагателно чисти. Понеже в езикът на южните ни съседи няма нито звук, нито буква Ч, то те предават тракийската дума чисти като ктисти.
Неин вариант срещаме в санскритските чита-чист, чистота и свита- светлина. Една интересна подробност е това, че ранните тракийски християни са наречени катари, т.е. чисти. Тяхното верую бива демонизирано от гърците и е наречено ерес, с което се започва жестокото преследване на хората, които ние познаваме като богомили....
 
Дали Орфей е предполагал как неговото учение ще промени света, дали е осъзнавал въздействието си върху хората? Как е приел ролята си на духовен водач, откъде е почерпил силата да се придържа към доброто дори и в тежки изпитания? На много въпроси няма да получим отговор, но едно е ясно, славният тракиец е заслужил напълно своето обезсмъртяване. Част от него живее и във нас, защото ние сме потомци на тези, които жадно попиваха орфеевата мъдрост, видяха света с очите на Господа и се преродиха във вечността. Добротата и чистосърдечето са типични черти на българина, както също благородството и милосърдието. Само тези, които са духовно чисти и нравствено извисени са в състояние да простят на враговете си и да им отвърнат с добро както правеха дедите ни. Ние сме особен народ, дадени са ни много дарби и положителни качества, затова и сме орисани да разпространяваме посланието на любовта. Премеждията и неволите не са пречупили предците ни, няма да пречупят и нас защото всъщност са закалка за битката на доброто срещу злото. Придържайки се към старите си идеали ние се връщаме към нашите корени, а това е най-сигурният начин да оцелеем в тези трудни времена. Няма  от какво да се страхуваме, искрата на живота гори вечно в сърцата на смелите.
You are not allowed to view links. Register or Login

Offline Rasate

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 2173
 • Gender: Male
 • Българите носят произходът си- в своето име.
Re: Мистика
« Reply #3 on: November 30, 2010, 15:07 »
ЗАГАДКАТА НА ЖЕЛЯЗНАТА КОЛОНА В ДЕЛХИ


Tя се издига в южните покрайнини на индийската столица, не е известно на колко години е и не ръждясва. Загадъчната колона от Делхи представлява солиден железен стълб с диаметър около 0.4 м, височина 7 м и тегло 6 тона. Два надписа върху полираната снага на монумента дават основание на специалистите да определят приблизителна възраст от 1600 г., но други оценки показват, че е възможно легендарната колона да е съградена дори преди 4000 г. Първият текст е епитафия на индийския цар Чандрагупта ІІ, починал през 413 г. сл. Хр. В епитафията се казва, че в памет на царя тази колона е отлята и поставена на планината, наречена Краката на Вишну. Археолозите предполагат, че тя е стояла пред храма на Вишну в Алахабад и е била украсена отгоре с изображението на свещената птица Гаруда. Според втория надпис няколко века по-късно цар Ананг Пал пренесъл колоната в Делхи.

Свидетелство за напреднала металургия в древността, неръждаемата колона от Делхи показва удивителна устойчивост на екстремално високи температури и влажност през мусонния период. Изследователите са озадачени не само от липсата на ръжда, но и от химичния състав на паметника, изработен от висококачествено желязо. Дори посредством съвременните технологии желязо с такава чистота може да бъде получено само чрез електролиза и в много малки количества. Използваната преди поне 1600 години технология далеч надхвърля предполагаемите възможности на индийските майстори от времето на обединителя Чандрагупта.

Археометалургичните и спектрални анализи на желязната колона показват наличието на частици шлака, фосфор и отсъствието на сяра и магнезий. Подобни характеристики се откриват в състава и на подпорни греди в храма “Сурия” в Конарак (град в крайбрежния щат Ориса) и на желязната колона на храма “Моокамбика” в Колур, разположен върху хълмовете Кодачадри по западното крайбрежие. Железните конструкции са устояли на времето, въпреки местоположението си в райони, известни с влажният си климат, ускоряващ процесите на корозия на металите. Според д-р Р. Баласубраманиам посочените примери доказват, че металурзите от епохата на Гуптите (300-500 г. сл. Хр.) са произвеждали желязо със специфични характеристики, устойчиво на дълготрайно атмосферно влияние.

В потвърждение на хипотезата за голямата възраст на артефакта от Делхи са откритите от археолозите железни предмети в селището Раджа Нал Ка Тила в долината на река Карманаса, окръг Сонебхадра. Те са датирани към 1300-1200 г. пр. Хр., четири столетия по-рано от предполагаемото начало на желязната ера в Индия. Наличието на толкова древни продукти на сложни технологии според противниците на дарвиновата еволюция е свидетелство за съществуването в прастари времена на високоразвита цивилизация, свързана с легендарния изчезнал континент Лемурия в Индийския океан. На свой ред споделящите теорията за палеоконтактите са убедени, че желязната колона от Делхи е сакрален предмет, оставен от посетили в далечни епохи нашата планета братя по разум, за да ни напомня, че не сме сами във Вселената …

Автор:Мирослав Минчев

Offline Rasate

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 2173
 • Gender: Male
 • Българите носят произходът си- в своето име.
Re: Мистика
« Reply #4 on: December 09, 2010, 22:40 »
КАМЕННАТА ЕРА ЕДНА ГОЛЯМА ЛЪЖА

ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ ХОРАТА ПРЕДИ 80 000 ГОДИНИ
СА ПРИТЕЖАВАЛИ УМЕНИЯ И РАЗБИРАНИЯ
КОЛКОТО ТЕЗИ ДНЕС?


Знаете ли,че неандерталците, живяли преди 80 000
години,които еволюционистите рисували като
хора-полумаймуни, са изработвали музикални инструменти
и са свирили на тях?

Всички ние съвременните хора изучавахме
тази добре префасонирана измислена кабинетна история
за каменната ера и за първобитните хора, за еволюцията
на Дарвин и самочувствието ни като човеци беше смачкано,
беше изравнено с земята от тези наши "учени - еволюционисти",
които с настървение все още твърдят не потвърдени теории
за произхода на човешката цивилизация и животинският свят.
Все още тези поддръжници на дарвиновата теория не искат
да признаят,че теорията за еволюцията на видовете банкрутира.
Причината за това тяхно непризнание е:
- материализмът като основа на теорията.
- и неверниците, езичниците и еретиците,
които не вярват в божественото начало на човека
и изобщо на живите организми.

НАМЕРИХА СЕ УЧЕНИ, КОИТО ОТХВЪРЛИХА
ТАЗИ ТЕОРИЯ И СТАНАХА ТРЪН В ОЧИТЕ НА
ЕВОЛЮЦИОНИСТИТЕ.

Днес учените: археолози, биолози, химици, математици,
доказват с неопровержими факти и артефакти, че
животът се е зародил преди милиони години, такъв какъвто
е и днес.В храмовете, в манастирите и музеите се пазят и
съхраняват древни документи, факти, статуетки, летописи,
хроники от дълбоката древност, от как свят светува.

Хората, които вярвали в Господ - великият творец на всичко
живо, тези хора знаят че и в миналото и сега човекът винаги
си е бил - човек! А, другите, които са вярвали в идоли,
кланяли са се на идоли, обричали са живи хора в приношения
за тези идоли, тези хора и днес са такива,каквито са били
преди хиляди години. Тогава е имало и атеисти и сега си ги има.

Учените еволюционисти казват, че когато маймуната се е изправила
на задните си крайници и предните и "ръце" били свободни,
тогава е започнала да кове желязо и да прави каменни сечива.
Така живяли маймуно -човешките същества хиляди години
преди да се научат да ходят като истински човек.

Археологическите доказателства, тези останки, които виждаме по
музеите са доказателство, че са направени от високоцивилизован
човек. Тези накити с пробити дупки за ланецът, тези красиви обици,
тези красиви гривни, тези художествени амфори и златни съдове
са изработка на човешко същество с творчески умения и способно
да разсъждава и фантазира. Тези човешки качества, не са
приоритет на човекоподобно същество.

Множество учени от различни страни провели изпитания,
за да проверят дали толкова древни артефакти биха могли да бъдат
изобретени в условията, които еволюционистите предлагат
в своите теории в условията на първобитния човек преди
8 000 години.
Изследванията доказали, че не може камена игла да пробие
твърд предмет, без намесата на железен чук или шило.
Каменоделството и каменорезбата са специални профили, които
се изработват със специални инструменти и технологии.
Големите каменни блокове не могат да се отрежат с
каменни длета. Нужна е техника, която да ги изреже, да ги
превози, да ги шлифова, и да ги подреди в правелен ред,
така че каменните блокове да не стърчат от реда.

НЕ Е ИМАЛО КАМЕННА ЕРА.
Днес учените, археолози не подкрепят теорията на Дарвин.
Преди 80 000 години човекът е ходил на два крака
обути в красиво оформени сандали, за да го предпазват
от горещите пясъци.

Историята познава какви ли не тълкуватели на древността
еволюционисти, нагаждащи към своите недоказани теории
открития намерени от съвременните учени.
Според еволюционистите в миналото се е произвиждал бронз
при тогавашните условия на труд - през "Бронзовата ера".
НО,
Ако се е произвеждал бронз би трябвало това общество да познава и други минерали освен бронза, като например - оловото, калай, арсен, антимон, цинк и мед.
Медната руда се намира на доста дълбоко място, тя не е
самородна, няма и самородна мед, медта се намира под формата
на прахови частици и се извлича чрез висока температура в
пещи. Би трябвало неандерталците живяли по времето на бронзовата епоха да имат рудници, от които да придобиват металите, а за да ги обработват, би трябвало да имат пещи,
за да ги оформят в предмети - би трябвало да имат и необходимите инструменти и подходящи съоръжения за да им придават художествен вид. За да ги украсяват би трябвало да имат и необходимите  материали - бои с които рисували фреските по стените на пещерите.
Би трябвало да познават огъня, за да изливат медтта и да изработват от нея посуда за хранене и художествени предмети за украса в храмовете и домовете си.
Изобщо, това си е цяла техническа апаратура, уреди чрез
които да се оформи във вида, в който да търгуват, да
го предложат като подарък и т. н.

А, как ви се струва хипотезата за оборудването на
100 000 кавалерия. Тези коне как са ходили без подкови?
За изработването на 100 000 подкови са били нужни доста
килограми зелязо. Този метал не се намира по пътя,
той не е самороден. Този метал се добива от желязна руда,
която се намира дълбоко в земята и са необходими съоръжения
за да се добие, да се обработи, да се оформи за да се използва.

ЗАТОВА, Каменната епоха, Бронзовата епоха и Желязната
епоха са НЕЛЕПИ приказчици за мънички дечица, а не за
големи хора, които имат желание да се запознаят с миналото на
своите деди.
ВСИЧКИ БЛАГА които имаме днес, сме си ги придобили ние самите.
ЧОВЕКЪТ сътвори оръдията, оръжията, благата, за да му е
приятно и удобно да живее и да се радва на живота.
Затова днес ние летим със самолети, планери и въртолети.
Затова днес обработваме метали, придобиваме злато, то
също не е самородно, а се добива с труд.
Декоративни предмети и сурови материали за рисуване са
били открити при археологически разкопки от времето, през което
еволюционистите казват, че хората все още не са познавали
изкуството.

Но, как тогава да си обясним находките доказващи високата
култура на шумерите, една цивилизация живяла преди
6 000 години пр.н.е., ами културата на ацтеките;културата на
маите; културата на египтяните; как да си обясним появата на пирамидите;
стъпаловидните пирамидални строежи; свинксовете;крепостните стени и дворцовите сгради. Човекоподобни маймуни не могат да мислят и да вземат рационални решения.
Въпреки множеството от доказателства, потвърждавали и показвали че в древността само разумен човек може да строи величествени постройки, само разумен човек може да обработи с
помощта на инструменти необходимите му съдове и накити.
Само разумен човек би се справил с обработката на златото и
среброто, с медта и диамантените украшения с които са се
фукали принцовете и принцесите, вождовете и шаманите.
Качества като ум, разум, разсъдък, художествени умения,
музикални умения, строителни умения, медицински умения,
астрологическите календари измайсторени от древните
народи не са паднали от небето. Човекът ги е създал.

Хората живели в миналото не са били първобитни!
Нито са били полумаймуни!
Нито са били диваци!
БИЛИ СА цивилизовани хора, ходещи на двата си крака
винаги обути със сандали, използвали са природните
богатства за лична употреба и за търговия. Днес,
човечеството живее по същият начин използвайки
природните богатства по същият начин.

16 500- годишни  астрономически схеми в ЛАСКО.
В резултат на дълги изследвания на д-р Майкъл Рапенглък
-изследовател от Мюнхенския университет, разкрил, че
рисунките по стените на известната пещера в Ласко в
Централна Франция имат астрономическо значение.
Той пресъздал на компютъра си рисунките, използвайки
фотограметрична техника, която показва, че геометричните фигури правят линии, които имат специално значение за движението на звездите, Луната и Слънцето. След това подреждане станало  ясно, че тези линии се отнасят към различните съзвездия и движението им спрямо Луната.

ВВС съобщи преди известно време, че:
"Праисторическата карта на нощното небе бе открита на стените
на прочутите пещери в Ласко /Централна Франция/, датирани
преди 16 500 години и представя три ярки звезди, известни днес
под името "Летен триъгълник". Открити през 1940 г., стенописите
разкриват таланта на далечните ни предшественици и техните
научни знания".
От тези открития еволюционистите са шашнати.
Те нямат отговор и не могат да си обяснят откритието.
То няма аналог с тяхната теория за еволюцията.

7 000- годишни рисунки на жирафи, създадени с всички
подробни детайли, сякаш стадото се движи. Показани на
снимков материал учените - еволюционисти останали учудени.
Тези 7 000- годишни релефи представлявали рисунка на човек,
който свири на музикален инструмент с три струни. Такъв инструмент бил забелязан днес при едно от племената в Африка. Африканец свирил на същият инструмент, но с повече струни.
Човекът бил от племето Дзу от Ботсвана.

През 1995 година, немският археолог Хартмут Тим, открил няколко дървени останки в Шонинген,Германия, това били копия за лов на диви животни.
Копията били датирани от преди 400 000 години.
Робин Денел, един от археолозите на Шефилдския университет,
чийто доклад бе публикуван в сп."Nature", казва, че било невъзможно да се поправи времето и да бъдат интерпретирани по погрешен начин.
"Тези изображения - казва той - могат да бъдат направени само от
разумни хора с много добри умения. Използването на осъвършен-
ствувани копия още през средния плеистоцен, може да означава,
че множество настоящи теории, относно ранното човешко
поведение и култура трябва да бъдат преразгледани".
Това поредно доказателство, подкопава основите на
теорията за еволюцията.

Още едно доказателство, че ЧОВЕКЪТ и преди 11 000 години
си е бил ЧОВЕК.
Преди 11 000 години шамани са построили огромен кръг
от Т- образни каменни блокове в колони по-високи от
човешки ръст, този кръг е бил с диаметър 20 метра.
Този строеж бил открит от археолози в местността
Гьобекли Тепе/Турция/ близо до Урфа. Мономента е датиран
отпреди 11 000 години. Ръководителят на археологическите
разкопки проф. Клаус Шмид изказва мнението, че тази постройка
може да бъде издигната само от човек, запознат с технологията
на изграждане на монолитни строежи, човек с разум и инжинерни
способности.

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИКА НА 8 000 ГОДИНИ.
Археологическите разкопки направени в Пакистан, разкрили
че преди повече от 8 000 години, зъболекарите са пробивали
зъбите на пациентите си с подходящ инструмент, за да премахнат
изгнилата част. По време на разкопките проф. Андрея Кусина,
от университета в Мисури - Колумбия, забелязала малки
дупчици в зъбите с големина около 2,5 мм в диаметър.
После подлагайки ги под микроскопа, Кусина вижда, че дупчиците
били с идеална гладкост стига до убеждението,че само с точен
инструмент може да се достигне такава гладкост.

В своята книга " Скритата история на човешката раса" от авторите
археолози - Майкъл А. Кремо и Ричард Л. Томпсън преобръщат
картината на човешката еволюция с главата надолу.
Тази книга излага пред обществото всички доказателства за
първите хора, които са се родили като абсолютни човешки
същества и ние днес - съвременните хора не се различаваме
по нищо от тях.

Антрополози и археолози от Канада откриват останки на хора,
сечива, оръдия, накити в местността Шегайанда в Северната
част на езерото Гурон през 50-те години на миналия век.
тези сечива и накити били датирани от преди 125 000 години,
но поради факта че учените са на мнение, че човечеството
не е по-възрастно от 120 000 години, разкопките били скрити
и никой не ги изнесъл в пресата. учените не посмяли да
се противопоставят на официалната научна дата за
възрастта на човечеството.

В своята книга "Древни следи" британския изследовател
и писател Майкъл Бейджънт описва как през 1891 г била
златна верижка на 320 милиона години. Верижката била
намерена във въглен съвсем случайно, когато учените
търсили фосили от древно селище. Верижката показвала
проба 8-каратово злато, но най-вероятно това е златно
покритие на метала.

ЕВОЛЮЦИОННАТА ИЗМАМА
Еволюционната теория се е появила с цел отричане
на истината за сътворението, духовността и вярата
на човека в божественото начало.
през последните 30- години учените се осмелиха и отрекоха
еволюцията като доказаха, че човешкото общество
се е родило заедно със сътворението на Света.
Доказвайки, че Еволюцията е една голяма ЛЪЖА в
историята на науката, учените, институтите в САЩ
и Европейската комисия отхвърлиха еволюцията
като защитиха чрез доказателства и архиологични
находки, че човечеството не е преминало през
еволюцията на Дарвин. А учените от цял свят
доказаха, че теорията на Дарвин за еволюцията,
не отговаря на истината и е една голяма фалшификация.

Животът се поражда от живот!
Не може от мъртва клетка да се роди живот.
Условията, при които се развиват живите клетки
са различни, за да се обяснят със случайност.
По-късно във времето, когато учените открили
ДНК - молекулата, учените-еволюционисти били
изненадани - как така,една клетка създава живот?
"Изчислено е, че ако трябва да изпишем кодираната в ДНК
информация, то трябва да съставим една огромна
библиотека от 900-томни издания с по 500 страници.

И..........ето дилемата:
"ДНК, може да бъде копирана единствено с помощта
на някои съдържащи се в нея ензими. Синтезирането
на тези ензими може да се извърши единствено
в рамките на информацията в ДНК, тъй като те зависят
една от друга. За да стане копирането трябва и двете да
съществуват едновременно"- казват биолозите.
Много рядко, но все пак се случват мутации при
някои клетки, подложени на химическа обработка.
Така както при инцидента с Чернобил и изхвърлената
в атмосферата радиация, която години след случая
не можа да изчезне. Нито въздуха да се пречисти
тогава се родиха много недъгави деца. Тогава умряха
много хора. Тази радиация повлия на бременните майки,
тези които бяха с по-слаби организми родиха деца
с увредени органи, както вътрешни, така и външни.
Имаше родени с две грави и едно тяло, имаше родени с
малки недъгави телца, които си останаха такива и след
като порастнаха.
Затова учените казваха и доказваха, че мутациите са ВРЕДНИ.
Други метации и днес се забелязват, мутират хора
хранещи се с отровна храна, хората които пият некачествени
лекарства тровят организма си, а тези които пият отравна
вода, тровят кръвта си. Химичните реакции и химическите
частици в храната, водата и медикаментите след време
променят структурата на ДНК молекулата, които поражда
мутации в организма на човека.

ЕВОЛЮЦИОНЕРИТЕ НЕ МОГАТ ДА ОБЯСНЯТ
СТРУКТУРАТА НА ОКОТО И УХОТО.

Човешкото око.
Как ние виждаме?
Светлинните лъчи идващи от даден предмет идват във обърнат
вид върху ретината, после тези светлинни лъчи се превръщат
в електронни сигнали и достигат до едно малко петно в задната
част на мозъка, което се нарича визуален център. После тези
сигнали се приемат в центъра на мозъка като картина,
след серия неусещани от човека процеси.
Ние знаем, че мозъкът е изолиран и там където е, е пълен мрак.
Но, учените доказват, че там се намира най-прекрасната
място на света.
Картината, която се формира в окото е ясна и отчетлива, при
здравото око. ако окото боледува, човек вижда предметите
като през перде. изучавайки основно сътворението на окото,
учените създадоха изкуствено такова.

Човешкото ухо
Как ние чуваме? Как чува мозъкът?
Дразненията, вибрациите, които са толкова мънички, че човекът
нито ги вижда, нито ги усеща, когато те достигат до мозъка, под
формата на електрохимични нервни импулси.
В учебниците по биология, физиология, биохимия можем да
видим много примери за тези процеси. В мозъка съществува
едно съзнание, което възприема всичко - образ, звук, аромати и
вкусове,без да се нуждае от органите, които ние човешките
същества имаме. Това съзнание не принадлежи на нервите, нито на  мастните слоеве, нито на неутроните. Това съзнание принадлежи  единствено на ДУШАТА. Тя не се нуждае от нос, уши, очи, уста.
Тя не е материя.

КАКВО ОТХВЪРЛЯ СЪВРЕМЕННАТА НАУКА?
1. Твърдението, че Земята е център на Вселената.
2. Евалюционното развитие.
3. Никога не е съществувала каменната епоха.
4. Никога не е същесвувала желязната епоха.
5. Никога не е съществувал австралопитекът.
6. Никога не е съществувал хомо хабилис.
7.Никога не е съществувал хомо еректус.
8. Пирамидите са построени само, чрез необходимата техника
и в строежите са учавствали строители инжинери, а не роби,
както пропагандират древните историци.

Откритията на находките преживели хилядолетия,
за да ги намерим ние днес, са доказателството, че
преди много хилядолетия на Земята са живяли
висококултурни цивилизации, устройвали си живота
според техните разбирания и природните ресурси.
Съобразявайки се с тези изисквания тези цивилизации
са ни оставили достатъчно доказателства за тяхното
съществуване, за да не си губим времето с разни
измислени и недоказани теории на древните материалисти.
Защото, както някои казват: "В основата на еволюционната
теория стои - материализмът".
А, духовното начало няма нищо общо с материалната еволюция.


dalida

Offline Rasate

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 2173
 • Gender: Male
 • Българите носят произходът си- в своето име.
Re: Мистика
« Reply #5 on: December 10, 2010, 12:53 »
Истина или Илюзия
Има ли извънземни
ИЛИ ЕДНО ИНТЕРВЮ С БИВШ СЛУЖИТЕЛ ПО ОХРАНАТА НА БАЗАТА ДЪЛСИ

Следващата информация е списък от въпроси, които бяха отправени към бившия служител по охраната на базата Дълси Томас Едуин Кастело приблизително година преди смъртта му (или изчезването му). Въпросите са последвани от неговите отговори:

ВЪПРОС: Кога точно е конструирана (горното обитавано от хора ниво) инсталацията Аrchuleta?

ОТГОВОР: - Чух, че и Дълси е била стартирана през 1937-38 от военни инженери, разширявана през годините, повечето от работата е била свършена през 1965-66, когато са били свързани тунелите към базата Page [Аризона], която е едно от по-старите подземни инсталации. Базата е наречена PERICA. Повечето от местните американци (индианците) живеещи в областта знаят за базата, и биха могли да ни разкажат за подземните форми на живот, които често се наблюдават близо до тези общества, Голямата Стъпка (Bigfoot), и др. (Бележка: Бележките към базата Дълси се отнасят главно към горните нива, а не към крайно ниските нива, които включват обширни естествени пещери и, както някои вярват е много древна тунелна система. Това би включило тунелите осветени от фосфорен пентоксид, който сивите извънземни избягват, и произходът на който е неизвестен. В действителност източници ни информираха, че някои от подземните инсталации на NORAD в Колорадо били конструирани във вече съществуващи пещерни системи, което предполага, че Рей Палмър и Ричард Шейвър са били прави, когато през 1940-те са писали за правителственото търсене на древна подземна пещера и тунелна система, които да се използват за техни цели. - Брантън)

 

В -- Поради какви причини са били построени (горните) инсталации? Запознат ли сте с предполагаемите подобрения направени от корпорацията Rand, като високо-ефективната сонда или пробивна машина, способна да стопи скала, използваща ядрено задвижвани 'пробивни конуси' с върхове от волфрам-графит?

О -- Според няколко висши служители по поддръжката, част от нея (инсталацията) е била взривена от ядрени устройства през 60-те на 20. век. Има секции, като тунелите за совалки, които бяха образувани от напреднала машина за тунели, която оставя стените на тунели гладки. Готовите стени в тези тръби, напомнят полирано черно стъкло.

В -- Кой е построил първоначално инсталацията Дълси?

О -- Природата първо е създала пещерите. Драконианците (The Draco) [рептилиански т.е. влечугоподобни хуманоиди] използват пещерите и тунелите от векове. По късно, чрез плановете на корпорацията Rand, тя е била разширена на няколко пъти. Първоначалните кухини включвали ледени пещери и серни извори, които 'извънземните' намерили префектни за своите нужди. Пещерите на Дълси съперничат на пещерите Carlsbad по големина. (Бележка: Пещерите Carlsbad и особено близките пещери Lecheguilla са 'официално' сред най-дълбоките в света, с няколко 'разклонения', които остава да бъдат изследвани от професионални спелеонавти - Брантън)

 

В -- За какво точно се използват животинските (и човешки) органи като кръв, анална тъкан, очи, репродуктивни органи, езици, и т.н. - т.е. органите придобити от осакатяванията на добитък и хора?

О -- Прочетете т.нар. Документи Дълси (за повече информация).

В -- Дали разнообразната електромагнитно-контролирана въздушна или космическа флота -- (която се наблюдава), че напуска и пристига в планината Archuleta -- се управлява от хора, 'извънземни същества', или едновременно и от двете?

 

О -- Archuleta Mesa е малка област... апаратите напускат (и са съхранявани) в пет зони. Едната е SE на DULCE, една е близо до Durango Co., една е в Taos, Ню Мексико, главната част от флотата се съхранява в Лос Аламос (подземно). (Бележка: Мисля, че Томас Кастело споменава 'съвместно-операционната' флота. От комбинирани източници, обаче изглежда, че сякаш Дълси е абсолютно заобиколена от всички страни от 'извънземни' бази, и че връх Archuleta -- въпреки явно централната връзка на цялата подземна мрежа - е въпреки това само една част от цялостен комплекс, за който някои твърдят, че е почти с големината на Манхатън! Един източник индикира, че съществуват камери на няколко хиляди фута в земята под самия град Дълси, които са част от ниво първо на инсталацията. Тази близост може да обясни защо инсталацията се описва като 'базата Дълси'. Явно дори с високо-охранителния си пропуск, Томас Кастело е бил запознат само с една част от цялостния мега комплекс, който лежи под областта. Независимо от степента на активност, която кипи там, различни източници са склонни да признаят, че Дълси лежи върху главни кръстопътища, съсредоточаване или зона на 'пресичане' на извънземна активност, дори като че ли 'ядрото' на извънземната активност се разширява към Лос Аламос. Лос Аламос и планинските региони източно и югоизточно от него и около националната гора на Санта Фе изглежда са главно 'гнездо' на рептилоидни/сиви сили в северна америка, въпреки че също има голямо количество 'бърлоги' разпръснати из подземните мрежи между Дълси и Зона 51. Изглежда, че Дълси е главна точка за извънземна и подземна рептилианска активност, централна 'инфилтрационна' зона за операции на повърхността, както и операционна база за отвличания, имплантирания и осакатявания, както и главно съсредоточаване за суб-совалкови терминали, НЛО портове, и др. - Брантън)

 

В -- Други предполагат, че някои от съществата под Дълси не са с 'извънземен' произход, и че всъщност произлизат от сауриански или рептилоидни същества също като Велосирапторите или Stenonychosaurus Equallus -- 'змиеподобна' раса или раси подобни на тези в третата глава на книгата на Генезиса?

 

О -- Да, някои от 'рептоидите' са от тази планета. Управляващата каста на 'извънземните' са рептилианците. Бежовите или белите същества се наричат Драконианци (The Draco). Други рептилиански същества са зелени, някои са кафяви. Те са много древна раса на земята, живеещи под земята. Може би едно от драконианските същества е 'съблазнило' Ева в Райската градина. Рептоидите правилно считат себе си за 'местни Теранци'. Може би те са тези, които се наричат Паднали Ангели. Може би не, в другия случай, ние сме считани като 'незаконно пребиваващите' на земята.

 

В -- Някои предполагат, че т.нар. 'Е.Т.' бази и тунели, или голяма част от тях са буквално на хиляди години... конструкции на древна раса, която е придобила значително ниво на научна сложност, и които са били разрушени от божествено-иницииран катаклизъм, който се осъществил след като те се опитали да слеят науката си с окултни/свръхестествени сили. Например някои предполагат, че феноменът на Бермудския триъгълник може би е резултат на излязъл от контрол експеримент на обитателите на Атлантида, който причинил пространствено-времево бедствие, което продуцирало 'електромагнитно радиоизлъчване' в зоната на триъгълника и на други места след като те случайно изгубили силните енергии в света, който знаел много малко за тях. Дали вашите наблюдения клонят към потвърждение или отхвърляне на такава възможност?

О -- Не съм сигурен за божествената част, но тези 'извънземни' смятат себе си за 'местни Теранци'.

В -- Какво място заемат малките сиви извънземни?

О -- Те работят за, и са контролирани от Драконианците. Има други същества със сива кожа, които не са в съюз с Драконианците.

В -- Говорил ли сте някога с някое от 'извънземните' в базата?

О -- Откакто бях Висш техник по сигурността в тази база, аз съм комуникирал с тях на дневна база. Ако имаше някакви проблеми със сигурността или видеокамерите, аз бях този на когото се обаждаха. Обикновено работата се върши от рептилианската 'работническа каста', която обикновено върши физическата работа в долните нива на Дълси. Решенията включващи тази каста обикновено се вземат от белите Драконианци. Когато човешки работници причиняват проблеми на работническата каста, рептоидите отиват до белия дракониански 'шеф', и Драконианеца ми се обажда. Понякога, имах чувството, че това е безкраен проблем. Няколко човешки работника се възмущават от поведението, с което живее работническата каста оприличавано на 'глупости' и 'връщай се на работа'. Когато има нужда, интервенцията се превръща с жизненоважно средство. Най-големият проблем бяха човешките работници, които идиотски се въртяха около 'забранените зони' на 'Извънземната секция'. Предполагам в природата на хората е, да са любопитни и да се чудят какво има зад бариерите. Твърде често някой намира начин да пресече бариерите и да си пъха носа наоколо. Камерата близо до входа обикновено ги спира, преди да се озоват в сериозна беда. Няколко пъти съм нареждал на човешки работници да се върнат.

В -- Има ли други места, които са свързани със 'совалковата мрежа' освен тези, които споменахте, и ако е така, къде са входовете им?

A -- КЪДЕ!?! НАВСЯКЪДЕ! ТЕ ПРЕСИЧАТ СВЕТА КАТО БЕЗКРАЙНИ ПОДЗЕМНИ ШОСЕТА. КАТО МАГИСТРАЛА САМО, ЧЕ ТАЗИ Е ПОД ЗЕМЯТА... Подземните шосета са като магистрали само, че са под земята. Тези магистрали зависят от електрични мотори (за камиони, коли и автобуси) за павираните пътища, и са за ограничено пътуване. Има и друг стил на превозване на товари и пътници, който се използва за бързо пътуване. Световната мрежа е наречена "Суб-глобална Система". Тя има "междинни точни" във всяка страна. Има совалкови тръби, които 'изстрелват' влаковете с невероятни скорости използвайки маг-лев и вакуумен метод. Те пътуват със скорост превишаваща скоростта на звука. Част от вашия въпрос включва разположението на входовете към тази база. Най-лесният начин да се отговори е да се каже, че всеки щат има такива. Често, входовете са замаскирани като пясъчни кариери, или минни операци. Други по сложни портали се намират във военни бази. Ню Мексико и Аризона имат най-голямо количество входове следвани от Калифорния, Монтана, Айдахо, Колорадо, Пенсилвания, Канзас, Арканзас и Мисури. От всички щати Флорида и Северна Дакота имат най-малко количество входове. Уайоминг има път, който води директно в подземната магистрала. Пътят не се използва, но може да бъде реактивиран ако решат да го направят, с минимални усилия. Той е разположен близо до езерото Brooks.

В -- Има ли някакви 'бази' в щата Юта? (Бележка: Томас спомена няколко зони около Юта -- Колорадо, Ню Мексико, Аризона, Невада и Айдахо, където има 'връзки', но говори малко за Юта, който според някои източници лежи директно върху една от най-големите естествени пещерни системи в Северна Америка, за която се смята, че стига дълбоко под западната част на Скалистите планини както и под басейна Bonneville). Чували ли сте нещо за твърдението, че има подземна инсталация в планините Wasatch Mountains...?

О -- Salt Lake, Lake Powell Area, Dark Canyon, Dougway Grounds, Modena, Vernal. Всички имат изходи там. Другите също. (Бележка: Има много слухове за древни 'тунелни' системи, които се пресичат по време на изкопаването на подземните нива под главни индустриални зони и алеи в центъра на Солт Лейк Сити. Многобройни истории за тези тунели включват: изследователи, които са влизали в тунелите и никога не са се завърнали; съобщения за 'гущероподобни хора' долу в лабиринта от тунели; съобщения за сиви работещи с хората върху електронно оборудване и масивни строителни проекти, които се провеждат в огромни пещери под планините на изток; съобщения за хора, които са част от азиатско-базираното царство 'Agharti', което поддържа колонии в тунелите и пещерите - и които са в конфликт с рептилоидите, сивите, и група колабориращи хора фашисти от масивна подземна мрежа от инсталации под региона Neu Shwabenland на Антарктида; съобщения за мъже в костюми, които са били видени да вървят насам натам, носещи картечници (узита); съобщения за бездънни шахти; големи тунели, които са осветени и са 'достатъчно големи, че в тях да се кара камион'; секции от тунелни стени, които изглеждат солидни, и въпреки това, през тях може да премине ръката на човек, когато ги докосне. Стаи, които излъчват зеленикава фосфорецираща светлина; отвлечени, които са били отведени в подземия и срещнали всякакви видове тунели; дискове, които са били видени да се появяват от планините на изток и атакуващи идващите НЛО-та над долината; фанатици на тема Тъмници и Дракони, които са били в тунелите и разказващи странни истории за проходи дълги цели мили и приличащи на лабиринт; съобщения за връзки към тунелните системи чрез канализационно-дренажната система и специално под централната "Crossroads"зона; съобщения за извънземна активност подобна на тази, която бе описана във връзка с Дълси, Ню Мексико.

 Има известна история, за която не се говори открито - и две версии... и двете може да са истина. В едната версия работник от мормонски храм проникнал в подземен тунел под 'площада' в центъра на Солт Лейк Сити и вървял известно време през серия от подземни катакомби докато се натъкнал на 'гущероподобен' човек. Съществото се опитало да го нападне, но човекът избягал и успял да намери обратно пътя до повърхността. Той започнал да разказва на други хора какво се е случило и кратко след това дошло 'правителството' и затворило много от тунелите водещи към подземните нива на храма. Навярно е имало разгорещени дебати относно колко от подземната система трябва да се позволи да се контролира от това вероизповедание. Подобен диспут явно се е случил на югозапад, където LDS църквата поддържа голяма инсталация за съхранение под планината Granite в каньона Little Cottonwood, в горните нива на обширна мрежа от пещери. Фашистки ЦРУ елементи и Сивите дошли и взели контрола над големите пещери дълбоко в планината и наредили на работниците в складовете да стоят далеч от 'забранените зони' - и заявили, че "американското правителство" сега ги използва за цели свързани с "националната сигурност" и, че е техен "патриотичен дълг" да поддържат тайната. Другата версия засяга пазач, който влязъл в тунел близо до зоната с кина под алеята Crossroads покрай улицата и южно от площада с храма, докато са се провеждали изкопни работи в тази част на алеята. Работникът влязъл в тунела и срещнал 'гущероподобен' човек, плюл си на петите, и след това разказал на приятелите си работници какво е видял. ФБР и/или местната полиция скоро пристигнала и запечатала тунела.

Друга история включва млад мъж, който заедно с приятел, са използвали  had used a chain tied to his pickup truck to rip-up a manhole cover in the area near the 'Mall' and the 'Square'. Те пътували през лабиринт от канализационни проходи и се натъкнали на шахта, която се спускала в серии от 5 малки 'стаи' една под друга, и от долната стая водел тунел към голяма камера, където те видели изглеждаща бездънна шахта, голям югозападен тунел осеян със светлини 'толкова голям, че да се кара в него', и следите на някакъв тип от трипръсто двуного същество.

Други източници твърдят, че ранните пионери и заселници в областта, които изследвали тези тунели влезли в контакт с и в някои случаи дори се присъединили към подземните Telosian-Agharti-Melchizedek-Mayan колонии под равнините на Солт Лейк, долината Солт Лейк и Западните скалисти планини.

В -- Дали "совалковата система" на планината Archuleta, е свързана със совалкова система, която според твърденията се разпространява от планината Shasta в северна Калифорния?

О -- Да. Планината Shasta е главно място на Извънземни-Рептилиански-Човешки-Elder Race срещи. Започвайки с Cleveland, Grover всеки президент в американската история е посещавал града Telos. Предполага се, че Труман е посетил Долното (Подземно) Царство в ролята на Висш Властелин на Земята. Предполага се също, че там се е срещнал с Краля на Света, и му е дал "Ключовете за САЩ". (Бележка: Дали поради управлението на 'Краля' на царството Agharti по това време е имало доброжелателни или други мотиви, подчиняването на Америка на външна суперсила без Конгресно одобрение би се тълкувало като висше предателство. Въпреки, че неизбрани/назначени 'индивиди' работещи в Изпълнителния-Военен-Индустриален клон на 'правителството' може да изберат да направят такова нещо по собствена воля без Конгресно или Сенатско одобрение, подобен акт не може да се отнася за Америка, която е базирана на Декларацията за Независимост, Американската Конституция и Хартата на Правата. Очевидно има две 'нации', окупиращи САЩ, традиционната 'Америка' на обиновените хора установена от бащите основатели и водена от 'Електоралното' Правителство, и 'подземната нация' подкрепена от Баварските ложи, и водена от 'Корпоративното' Правителство, което се бори с оригиналната 'Америка' на собствената и почва. Някои предвиждат неизбежна цивилна (?) война между Електоралното/Конституционално/На Повърхността правителство на САЩ, и съвместно хуманоидно-рептилоидно Корпоративно/Национал-Глобално Социалистическо/Подземно правителство на Новия Световен Ред, което инцидентно беше купено и беше заплатено от Американските данъкоплатци и други непривлекателни правещи-пари проекти. Тази война явно ще провокира военна инвазия от страна на Обединените Нации/Новия Световен Ред на САЩ, която, според известното предсказание на Джордж Вашингтон през 1777, ще завърши с американска победа в резултат на Божествена намеса. Нещо такова може би е неизбежно, ако не се занази свободата в този свят, и отвъд. Никога не бива да забравяме, въпреки че копроративния елит на НСР и техните дракониански господари възнамеряват да 'обезлюдят' повърхността на тази планета и също така и подземните системи. Според един Флотски разузнавателен източник, Масоните със степен 33-плюс [според твърдения има няколко степени над 33-тата степен, които взаимодействат директно с драконианците и са част от междупланетарно свързани ложи] възнамеряват да установят пещери с лява и дясна политическа насоченост една срещу друга за да обезлюдят подземните просранства, така че да могат да наложат абсолютен Баварско-Дракониански глобален контрол и на 'двата' свята. 33+ и по-високите степени според този източник възнамеряват да оцелеят в супер-секретните укрепени пещери, докато масоните със степен 33 и по-ниска и респективно техните леви и десни армии ще бъдат оставени да умрат във войните на повърхността и под нея. Възможно е 33+ Масоните да оцелеят през холокоста в техните бази споменати в Алтернатива-3 на Луната и Марс, ако тези бази са все още активни. Запомнете, корените едновременно на десните национал-социалисти и левите Глобални социалисти могат да се проследят обратно чак до Бавария. Не е ли интересно, че легендарния 'дракон' има две 'крила' - ляво и &##1076;ясно - като двете се контролират от едно 'чудовище'? В същината си, войната е между Юдейско-Християнско базираната Конституционална Американска Република и базираната на Луциферианския култ Социалистическа империя на Бавария. Едновременно левите и десните движения са Machiavellian-ски крайности създадени от Баварското Черно Благородство ('Черно' тук се отнася до нещо скрито, което не може да се види, и не чрено като цвят на кожата) за да подбудят глобален хаос. Има няколко твърдения, че сътрудничеството с рептилианците е започнало с Луциферианските култове на Бавария, и по-късно е било донесено в Америка чрез инфилтрацията на Шотландския Обред и фашисткото ядро на NSA-CIA. Въпреки това рептилианското присъствие в пещерите под Северна Америка датира от няколко века, въпреки това масивното рептилианско 'заразяване' на тези системи изгледа е започнало в началото на 20. век. 'Планинанта Archuleta' може да се счита като 'столица' на извънземния сегмент на 'секретния' (Баварско-Дракониански) правителство на Новия Световен Ред в Америка - с дълбоки подземни системи под международното летище на Денвър, което е 'столица' на човешкия сегмент на секретното правителство. - Брант❲н). Труман е получил гаранция за ново хай-тек знание, и победа над всички врагове на земята. След това той е бил представен на Samaza и Khoach, извънземни от aliens from Bootes и Tiphon [Драко], които са рептилиански 'крале' или Посланници. Труман осъвременил '100-те Договора' (които започнали през 1933, с Рузвелт) и помолил магнитно напредване, космически знания и експерименти. Khoach се съгласил, Samaza се съгласил отчасти. Той разменил заложници за генетични експерименти и напредване в областта на магнетизма, но отказал космическата част и лъчевите оръжия.

В -- Споменахте ли някаква намеса на Розенкройцерите (Rosicrucians), високите степени на Фримасоните, или Йезуитите в подземните инсталации и/или с извънземните? (Този въпрос е базиран на допускането, което правят някои от изследователите, че много от масонските ложи били, започвайки през 1776, инфилтрирани от Баварското Илюминати. Голяма част от масонския свят е крайно контролиран от Баварско-подкрепените 33+ степени на Масонството на Шотландския Обред, 'Обред' който според ранния масонски познавач Rebold може да бъде проследено, назад до йезуитския колеж Клермон в Париж  - Обред, който подкрепя, разрушението на националните суверенитети в замяна за световното правителство, разрушението на религиозните и особено юдейско-християнските движения, и разрушението на семейната структура, която да бъде заместена от 'държавен' контрол над децата, и т.н., като противоположност на по-традиционния протестантско-християнски Йоркски Обред на Масонството, който Шотландският Обред се опита да подкопае от началото му в Масонството. Този въпрос беше също базиран върху твърденията на бившия Масон 33-та степен, Джеймс Шау, че главната квартира на Шотландския Обред е в "Къщата на Храма" - която лежи в северния връх на пентаграм образуван от улици във Вашингтон D.C. - е пълен с всякакви знаци на змийския култ във формата на фрески, резби, статуи, и др., обрисувани змийски фигури. Всъщност, от това което ми казват моите източници, не само, че има степени над 33-тата, но самата 33-та степен е съставена от две ядра - външно и вътрешно ядро,  33-та степен и 33+ степен. В миналото, когато посвещаването в 33-тата степен е било достигнато, на потенциалния просветен му е била давана Библия или Кръст и му е било казвано да плюе върху тях или по-някакъв начин да ги "омърси". Ако той откажел да направи това на него му е било казвано, че е направил "правилното решение" и оставал във външното ядро на 33-тата степен, мислейки, че те 'най-накрая са 'пристигнали'. Ако те са  извършили този акт на богохулство, на тях им е било казвано, че са направили "правилното решение", и те са изпращани във вътрешното ядро на "33-тата +" степен, която е трамплинът за отскачане към по-висшите нива, които взаимодействат със съвместните хуманоидно-рептилоидни Аштарски ложи или клонове на 'Змийския култ' на другите планети, в подземните градове, и вероятно дори в другите измерения. Един източник информира, че бившия президент Джордж Хърбърт Уолкър БУШ (старши) - който ⭅ бил едно време ШЕФ на MJ-12 - е достигнал до 42-ра степен, въпреки че той може да е придобил по високи нива, оттогава до сега. Бих предположил, че човекът който държи посвещението във висшите нива може би е 'дракониански-крал' на самата империя на Драконис, или каквото и да е названието на лидера или лидерите на Драконианската империя. - Брантън).

О -- Да, така е, но това е много обширен и тежък въпрос, и аз няма да коментирам по-нататък. Аз не съм Масон, или член на някаква друга тайна братска група. Има една организация, на която съм член (в САЩ). Групата обикновено се нарича 'Централна единица" (Central Unit). Приятно ми е да ви кажа, че аз съм член на "Суб-Галактичната Лига" на Коста Рика.

В -- Има ли някаква истина в твърденията, че ЦРУ/'Извънземните' са установили 'бази' на Луната и Марс?

О -- Аз също чух за това, но нямам доказателство т.е. не съм го видял със собствените си очи. 'Извънземните' според твърденията имат бази на няколко луни на Юпитер и Сатурн. ЦРУ оперира в други страни, но не съм чувал да оперират на други планети (Бележка: Тука, може би трябва да отнасяме висшата спрямо ЦРУ агенция, Националната Агенция за Сигурност (NSA), чиито персонал според твърденията пилотира 'черно-бюджетни НЛО-та' между Луната и базите в Dreamland. - Брантън).

В -- Чували ли сте някакви подмятания или слухове предполагащи, че може би има по-долни нива под нивото ULTRA-7 на базата в Дълси, и също, каде може да водят тези нива и какво има в тях?

О -- ДА. Правите добро предположение... Разбира се, имаше много разговори, но това не значи, че то е там. Въпреки това, ще ви кажа, че видях асансьори, които бяха 'забранени' ако нямате достъп UMBRA или по-висш пропуск. В тази база, информацията ми се предлага на база "само толкова колкото е нужно да знаеш"! (Моят достъп беше ULTRA-7)

В -- Някои настояват, че САЩ/Секретното Правителство е развило своя флота от дискове основно на топ-секретните антигравитационни експерименти проведени от нацистките-германски учени по време на ВСВ. Чували ли сте нещо за това?

О -- Когато работех във Фото-Сигурността, чух много разговори, но никога не съм видял доказателства, но веднъж във ВВС аз обработих ролка филм, която показваше летателен апарат като този на ADAMSKI,'със свастика върху него. (Бележка: Писмо от 'R.J.M.' от Пенсилвания датирано 31-01-91 заявява: "...Имам много видеота на НЛО-та. Имам също 'Тайната земя' (1947). Тя показва оазиса на Bunger и говори, че е открита топла земя на Южния Полюс. Един германски автор твърди, че нацистите имат фотолента с битката с Бърд. На края на филма, се казва: 'Корабите на Бърд се посрещнаха и победиха от най-твърдите батальюни на Антарктида.' Не мисля, че те са говорили за метеорологичните условия..." Друг източник, заявява, че е имало загуби и от двете страни, и Битката за Антарктида срещу последния батальон на нацистите - които са се укрепили в подземни бази под планините на Neu Schwabenland, Антарктида - завършила в патова ситуация. Въпрос: Защо Адолф Хитлер и Ева Браун биха инсценирали самоубийство след като Хитлер прекара толкова много енергия екзекутирайки над 5000 нацистки служители, които били 'подозрени', че стоят зад опита за убийството му в бункера 'Wolf', особено ако те са имали заден изход чрез секретната нацистка полярна база? Броят на THE PLAIN DEALER от 18-ти Март 1994 (Cleveland, Ohio) има една AP история озаглавена "Докторите заявяват, че изгореното тяло не би могло да е на Хитлер". Част от него гласи: "...Френски съдебни експерти, казват, че овъгленият труп, за който се мисли, че е на Хитлер, не е неговото тяло... експерти фалшифицирали удостоверителните доклади наредени от Йосиф Сталин за да успокоят съветския диктатор... [От Еон: от същия автор имаше твърдение в Omega Files, че по време на разговор проведен между един човек (май, че беше французин журналист или нещо подобно) и Сталин и Жуков, ставаше ясно, че Сталин и Жуков знаят, че Хитлер не е мъртъв и, че казват, че не са намерили достатъчно доказателства за смъртта му] тялото е всъщност на един непознат германец. Съдебните експерти прекарали повече от две години анализирайки докладите за аутопсията подготвени от съветски съдебни следователи в дните следващи предаването на Третия Райх през 1945... тялото (за което се твърди, че е на Хитлер) има един зъб повече и само един тестис... никой немски доктор, който е преглеждал Хитлер преди смъртта му не е споменавал такава аномалия." Интересно е също, че когато вземем предвид добре познатия 'отвлечен', Барни Хил, спомняйки си преживяното под регресивна хипноза, както е записано в енциклопедията на паранормалното, "Мистериите на съзнанието, Времето и Пространството". Барни и съпругата му Бети били отвлечени от сиви хуманоиди "от Зета Ретикули". Въпреки това, едно от 'съществата' на борда, което е било описано от Барни Хил под регресивна хипноза е описано със следните думи, взети от стр. 1379 на енциклопедията: "...друга фигура има зло лице... Той изглежда като германски нацист. Той е нацист... Очите му! Очите му. Никога не съм виждал такива очи преди!" Спомнете си, че това се случило 15 години след като Европа беше предполагаемо де-нацизирана. Изглежда сценарият Дълси има някаква връзка с Антарктида, както и възможните 'нацистки' връзки: Германски 'туристи' са обхождали и претървали Ню Мексико, изследвайки мини и пещери и купувайки земя и минерални права, точно след края на ВСВ; нацистко-свързаното замесване на ЦРУ и поставянето от тяхна страна на няколко Нацистки СС агенти - които са били донесени в САЩ чрез Проект Кламер - в Дълси и други подземни инсталации; замесването на тайните Баварски ложи в Дълси; и възможната връзка Дълси-Антарктида с 'Алтернатива 003'. Друга интересна връзка е фактът, че секретните нацистки групи замесени в конструкцията и оперирането на подземните бази под планините на Neu Schwabenland и на други места в Антарктида били наречени ULTRA групи. ULTRA е също кодовото име за базата Дълси! Също така изглежда има директна връзка между базата Дълси и базата Монтаук в Лонг Айлънд - която според творденията е/била съвместно оперирана от Драконианските Рептилоиди, Орионските Сиви и Баварското общество Туле, което е подкрепяло нацистката политика. -Брантън)

В -- Том, имаше ли достъп до извънземна флота? Бил ли си някога вътре в тях?

О -- Да, често ги виждах в гаражи, има много от тях. Главната флота се съхранява в Лос Аламос. Да, влязох в няколко апарата. Имаше две неща, които ми привлякоха вниманието, странното еластично (гъбесто) чувство на подовете, и необикновената розова светлина на осветлението. Екипажът заяви, че подът става назъбен по време на полет, и виолетовия тон на светлината се променя на ярко синьо-бял. Цялата вътрешност на апарата е смален, ако се сравни с ръста на човек. Помещенията са извити и тесни, но някакси, когато влезете вътре сякаш е по-обширно отколкото изглежда. Някои области, най-външните (отдалечените) секции, почти се чувстват и изглеждат като живи. Никога не съм летял с такъв апарат.

В -- Можете ли да ми дадете повече информация, относно рептилианската раса, какво правят на шесто ниво? (Нивото е наречено Залата с кошмарите.)

О -- Работничеста каста върши ежедневната работа, бършейки подовете от латекс, читейки клетките, носейки храна на гладните хора и другите видове. Работата им също е да формулират подходящата смесица от съществата тип едно и тип две, които Драконианците са създали. Работещата каста е във всички нива както и на компютърните терминали. Говорещи базисно, рептилианските раси са активни на всички нива на базата Дълси. Има няколко вида 'раси' извънземни, които работят в източната секция на ниво шест (Без съмнение са включените и колаборационните фракции на Нордиците. - Брантън). Тази секция обикновено се нарича "извънземната секция". Драконианците са неоспоримите господари на нива 5-6-7. Хората са на второ място по командване в тези нива. Трябваше да споря често с един дракониански шеф. Името му е трудно за произнасяне, Khaarshfashst [произнасяно гърлено кхах-шш-фахш-сст]. Аз обикновено го наричам 'Карш' и той мрази това. Драконианските лидери са много формални, когато говорят на човешката раса. Тези древни същества ни смятат за по-низша раса. Карш ме нарича "Лидер Кастелло", но това е използвано в саркастичен смисъл. Въпреки това, работническата касте е приятелски настроена достатъчно, докато им позволите да говорят първи. Те ще ви отговорят ако се обърнете към тях. Те са много предпазливи същества, и считат, че повечето хора са враждебни. Те винаги изглеждат изненадани, когато видят, че много от хората са отворени и заслужаващи доверие.  Няма сприятеляване с извънземните off hours. Забранено е да се говори, с която и да е извънземна раса (в залите или асансьорите) без ясно ориентирана бизнес (работна) причина. Хората могат да говорят с хората, и извънземните могат да говорят с извънзмните, но това е доколтото е необходимо. На работното място, обаче, е различно. Има "свободна реч" в лабораториите. Другарството в лабораториите достига и до секцията на компютърните банки. В тези области, всеки говори с всеки. Въпреки това, всичко се променя в минутата когато пресечете прага на залата. Изведнъж, всички разговори стават стриктно формални. Странно е да се повярва, но няколко пъти трябваше да арестувам някой, само защото е говорил на извънземен. Странно място.

Продължава:

Offline Rasate

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 2173
 • Gender: Male
 • Българите носят произходът си- в своето име.
Re: Мистика
« Reply #6 on: December 10, 2010, 13:45 »
Продължение
В -- Точно какво ви накара да осъзнате, че нещо лошо става в Дълси? На мен ми изглежда, че мястото очевидно е ужасяващо, и не е нужно човек да е Айнщайн да разбере, че това е място където се извършват престъпления! Защо ви отне толкова време? Are you the guy who blew the whistle?

О -- Има няколко неща, които трябва да знаете. Аз направих клетва, под смъртна заплаха, че нищо от това, което видя или чуя няма да разпрозстраня. Също, подписах отказ от право, което заява, че доброволно ще подаря живота си ако бъда виновен в 'предателство'. В базата Дълси предателство е 'всичко което споменава детайлите на дневните операции в тази инсталация'. Когато дойдох за пръв път, в ефект беше политиката "need to know". Историята, която ни казаха 'хончосите' (От Еоn: хората охраняващи отвън базата) в, че това е "Три-Биотрансферна Инсталация с напреднала технология, занимаваща се с напредничава методология за медицински и ментални ползи." Което е моден начин да кажат, че те наистина рискуват човешки живот само за да видят какво ще се случи. Ако се получи медицинско лекарство, то ще бъде възвестено на повърхността на земята като невероятно ново лекартство, което е открито след години изследвания на някоя добре позната медицинска лаборатория. Истинската история на лекарството никога не се обяснява. В края на краищата базата Дълси е секретна инсталация! Тези хора са много добри в това, което правят. Те не казват истината за нещастните хора, които свъшват в "Залата на Кошмарите". Аз работих с извънземни. Трябва да възприемете идеята за сигурността и секретностт на това място. Да, знам че не беше обикновена болнична работа, но в началото аз 'купих' целия пакет. Всеки ден ми беше напомняно през интеркома, в асансьорите, че "това място се занимава с високорисково напреднало медицинско и лекарствено тестване за лекуване на лудост, така че, моля никога не говорете на пациентите, това може да пропилее години работа." Аз съм разумен, когато лекарите казват да не им говоря, кой съм аз, че да развалям деликатната ситуация? Но един човек някак ми привлече вниманието. Той постоянно заявяваше, че е Джордж С - и че е бил отвлечен и че е сигурен, че някой го търси. Не знам защо той ми се наби в главата, открих, че си спомням лицето му, мислейки, че той не изглеждаше или звучеше като луд, но много от пациентите казваха това. Следващия уикенд убедих един мой приятел, ченге, да проведе разследване за пациента. Изобщо не споменах за базата. Изпитах болезнено чувство, когато компютърът потвърди, че Джордж С е изчезнал. Това, което е по-лошо, ченгетата помислиха, че това е поредния човек, който се е уморил от всекидневната работа и split. Това беше началото. Am I the one that blew the whistle? Не. Следващия Понеделник потърсих Джордж, но него го нямаше. Нямаше документи, които да обясняваха какво му се е случило. Един друг служител по сигрността дойде при мен, и ми каза, че той и няколко служители от лабораторията искат една извънработна среща в един от тунелите. Любопитството взе връх и аз казах ОК. Онази нощ, се появиха около девет човека. Те казаха, they knew they were risking me turning them in, но искали да ми покжат няколко неща, които мислели, че трябва да видя. Един по един те показаха, записи, които доказаха, че много пациенти са изчезнали хора. Имаше изрезки от вестници, дори снимки, които те някакакси са вкарали в базата. Те се надяваха да ги върна отново навън, without me turning them in to the honchos. Можех да видя страха в очите им когато говореха. Един човек заяви, че е по-добре да загуби живота си опитвайки, отколкото да загуби душата си като не върши нищо. Това бяха думите, които обърнаха течението. Аз им казах за Джордж и за нещата, които открих за него вън. След няколко часа, ние си дадохме дума да опитаме да изложим на показ базата Дълси.

В -- Името Залата на кошмарите е описателно, но със сигурност тя има и 'нормално' име, с което се нарича в документите?

О -- В документите тя беше наречена "Вивариумът". Тя описва базата Дълси като "охранявана инсталация за грижи към био-форми от всички видове." В техния доклад това е преразказано като "частен подземен био-терминален парк, с приюти за животни, риби, птици, влечуги, и хора." След като видите този 'парк', името Залата на Кошмарите е по-подходящо отколкото официалното. 'Помещенията' зза пациентите в Залата на Кошмарите fall short of the pretty picture the manual describes.

В -- Вие споменахте един рептилиански лидер, Khaarshfashst, знаете ли нещо за него, например откъде е той? Дали е от Земята или от друга планета?

О -- Името му значи "пазител на законите". Те полчават име след като достигнат "възраст на самоосъзнаване". Те не оценяват времето като важен фактор в "самоосъзнаването" както хората го правят. Upon their "age of awareness" they are cognitive of the station or position they are destined to fulfill. По това време те избират или позволяват на някой да си избере име. Името им ще включва позицията, която заемат и няколко персонално избрани букви. Всяка буква има персонално значение, познато само на извънземния и на този, който избере името му. Откакто името на Карш значи пазител на законите неговото име включва kaash [памет или пазя, базова дума за 'акашки' запис] и fashst [закон, базова дума за бърз или връзвам]. Рептилианците избират родилното им място да бъде не само личен въпрос но и тайна. За тях раждането, или появата на живот, се смята като едно от тайните обреди на живота. Те смятат Земята или Тера за тяхна "родна планета", но няколко рептоиди обсъждат няколко звездни карти. Повечето от тези звезди бяха в Млечния Път. В тези звездни карти лежат звездите и планетите на Планетите на Вярността (Васалната Зависимост). Земята е една от планетите в техните търговски пътища. Ако някой човек запита ясни въпроси за Васалната Зависимост, Извънземните отнасят въпроса към Драконианците. Драконианците пък, отнасят въпросите към техния супервайзер (мен). Аз нямам информация за звездите, защото информацията която ми се доставя е на база "need to know" (т.е. да знеш колкото ти е наобходимо да си вършиш работата). Аз не се 'нуждаех' от тази информация.

В -- Дали някой от работническата каста се присъедини към бунта? Можеш ли да ми дадеш някакви имена?

О -- Единници от рептилианския janitorial екипаж, ни позволиха да знаем, че те знаят, че ние се опитваме да саботират работата извършвана на нива шест и седем. Един от тях, на име Schhaal, тайно формира малка група от рептилоиди, със същата цел както моята група (Забележете подобието между този сценарий и мини сериите по NBC "V", които сега са на разположение на видео касети след като години не бяха достъпни. Оригиналният автор на идеята за "V" е бил един изследовател, който е познавал Томас Кастело на лична основа. Той е имал връзки в Холивуд и е написал motion picture script, който е бил видян и 'взет назаем' без разрешение от един служител на NBC и пре-написан като мини-серии. Шоуто е базирано на рептилианските хуманоиди от Сириус-Б, които са дошли на Земята, под маскировката на добронамерени човекоподобни космически братя за да донесат новият ред на универсалния мир. В реалността те имат таен план да изразходят ресурсите на планетата Земя и да отвличат хората за биологична субстанция. Планът е оспорен от човешка съпротива, която отказва да се подчини на рептилианците, и тези противници в замяна работили с тайна група рептилианци, които не се съгласили с планът на техните лидери за планетата Земя. Възможно ли е тези мини-серии да имат действителна основа в реалността? - Брантън). Sshhaal пое голям риск като ме информира. Той беше открит дотолкова, колкото позволяваше уникалната ситуация. Един ден го открих, когато инспектирах камера в един изходен тунел. Той се приближи, спря (височината на рептилоидите е около 210-240 см според повечето свидетели -Брантън), очевидно хвърляйки някакъв несъществуващ боклук, и тихо каза, "Няколко от нас се съгласиха, че вие сте единствен в интереса си към документите за изчезнали хора. Ако е така, вървете напред. Аз ще ви настигна. Ако не е вярно, унищожете живота ми сега!" Съцето ми почти изскочи от гърдите, но аз тихо завървях към една от широките стени. До края на живота си ще си спомням тези думи! Това беше първият път, когато разбрах, че рептилианците могат да имат индивидуални мисли и мнения. Основно, те формират единен фронт с малко разнообразие от интереси. Или най-малкото, така е било както ние сме си мислили. Това беше няколко дни преди да го чуя отново. Докато той вървеше до мен в познатата зала на шесто ниво, го чух да казва "Влез в изходния тунел на ниво шест, север, след смяната си. Следващите няколко часа бяха дълги и изпълнени с мисли за предателство, или по-лошо, но аз не трябваше да се притеснявам. Свързах се с един от оригиналните (съпротивителни) хора, и само ги уведомих, за всеки случай. Гордън искаше да тръгне с мене, но аз го убедих да изчака няколко метра от изхода и да се преструва, че е имал проблем с картата си (електронна, като картите за голф). Когато отидох там, имаше трима от тях. SHHAAL преди това ми беше представил FAHSSHHAA и HUAMSSHHAA [базовата дума за името е SSHHAA или помощник]. С това, аз бързо завлякох Гордън от залата и петимата говорихме и вървяхме в тъмните тунели около три часа. След този ден, съзместната съпротивителна група ставаше все по-голяма и смела. В края на краищата, всичко свърши, когато беше иницииран военно нападение през изходните тунели и те екзекутираха всеки, който беше в тяхната листа, човек или изввънземно. Ние се борихме, нито работническата класа, или работниците в лабораториите имаха оръжия. Само служителите по охраната и няколко компютърни служители имаха flash guns (един вид оръжия, за по-кратко ще ги наричам 'бластери' - от Еоn). Последвалото беше клане. Всеки крещеше и бягаше за укритие. Залите и тунелите бяха пълни догоре. Бяхме сигурни, че това са Делта Форс (поради униформите и метода, който използваха), които избраха да нападнат при обръщането на смените, едно усилие, което уби и много хора, които не бяха в листите (Бележка: Ако Томас Кастело е прав във своето твърдение, тогава базирано на цялостните разкрития, както и на разкритията на други като Робърт Лазар, Фил Шнайдер и т.н., войните в Дълси били резултат от най-малко пет припокриващи се фактора или сценария, които се утвъждават или се повтарят един друг. Те също може би включват конфликт на интереси в самите MJ12, и явно са замесени различни охранителни сили включително Делта Форс, Черните Барети, Военновъздушните Сини Барети, Тайните Служби, Дивизия 5 на ФБР, десантни части на ЦРУ и охраната на базата Дълси. Разнообразните фактори, които изглежда играят във войните в Дълси биха включвали враждебност към Сивите за тяхното убийство на няколко учени и охранителен персонал във Войните Groom под Зона 51, три години по-рано описани от бившия агент на MJ 12 по Специалните Обучения Майкъл Уолф; случайни (?) срещи между извънземни и човешки конструкционни работници и охранителни сили близо до Дълси както е описано от Фил Шнайдер; атака по 'съпротивлението' на базата Дълси, което явно е наредено от 'корави' колаборационисти и разузнаването на дълбоките нива, както е описано от Томас Кастело; опит за спасяване на няколко от нашите най-добри учени, които са били заловени от извънземните след като те открили "Великата Измама" включваща нарушаване на установените договори, като перманентно отвличане на хиляди хора в Дълси и други бази, бог знае за какви цели, както е описано от Джон Лиър - възможно ли е MJ12 / PI40 да не са знаели за тези отвличания, въпреки че тяхната по-висшестояща агенция Черните Монаси / MAJIC е била наясно и се е съгласила за действителна размяна на човешки живот срещу технология?; и друг фактор би отворил спор относно дали човешкията персонал по сигурността би носил бластери като противоположност на картечници. Всички тези са явно допринасящи фактори към 'споровете', които се повдигнаха в базата Дълси в началото на 1979. - Брантън). Ние, до ден днешен не знаем кой ни е предал. Гордън Енъри бягаше до мен, когато ние бягахме в изходните тунели на трето ниво, и той умря след като няколко куршума се забиха в гърба му. Изпарих убиеца и продължих да бягам. Все още бягам. Гордън ще бъде запомнен.

В -- Разкажи ми повече за бластера. Дали е трудно да се борави с него, или е като оръжието от Стар Трек, което може да зашеметява или убива на различни степени

О -- Това е напреднало лъчево оръжие, което може да оперира на три различни фази. Фаза едно, като Стар Трек, което зашеметява и може да убие, ако лицето има слабо сърце. На фаза две, то може да повдигне всичко без значение колко тежи. Фаза три вече е сериозна работа. Тя може да се използва да парализира всичко, което се движи, животно, човек, извънземен или растение. На по-горната позиция на същата фаза, оръжието причинява временна смърт. Мога да ви уверя, че докторът ще установи, че лицето е мъртво, но тeхния живот продължава да съществува в някакво странно предверие на ада, нещо като страховито състояние на не-смърт. От един до пет часа след това човекът се съживява, бавно; първо започват да действат телесните функции, и в няколко минути се възвръща пълното осъзнаване. В това състояние извънземните учени ре-програмират човешкия мозък и посяват грешна информация. Когато личността се събуди, той си 'спомня' грешната информация като информация придобита по време на живота си. Няма начин човекът да научи истината. Човешкият мозък си 'спомня' и вярва напълно на грешната информация. Ако се опитате да го информирате, те биха ви се изсмяли или се биха ядосали. Те никога не вярват на истината. Техният мозък постоянно забравя преживяното по време на ре-програмирането. Питате дали бластерът е труден за боравене. Две годишно дете може да го използва с едната си ръка. Той напомня ярка свелина, с черни стъклени конично конвертирани лещи. От страни има три хлътнали топки в три извити каналчета. Всяка топка е с различен размер. Колкото по-близо е топката до ръката, толкова е по-малка силата. Просто е. Всяка топка също има три степени, с автоматично спиране на всяка позиция. Най-силната позиция ще изпари всичко, което живее. Тази степен е толкова силна, че не оставя следа от това, което е изпарило.

В -- Дали оръжието е наречено бластер или има друго име в наръчниците?

О -- Всички ги наричат бластери (Flash Guns), или по-общото "The Flash" или "моят Flash", когато говорят за тях. В ръководството оръжието за пръв път е споменато като ARMORLUX Weapon. След това, то е обяснено като бластер ( Flash Gun).

В -- Какъв друг тип на сигурност има в Дълси? Какво друго е използвано срещу непозволени влизания?

О -- Ще спомена няколко, но би било почти невъзможно да ги покрия всичките. Едно оръжие, освен бластера, най-вече използва някакъв вид звук. Сложено в почти всяка лампа (и повечето камери) това е устройство, което би могло да накара човек да изпадне в безсъзнание за секунди като използва някакъв тих тон. В Дълси ги има също и VCR камери, очно сканиране, банки за отпечатъци на ръка, монитори за тегло, лазери, ELF (крайно ниски честоти) и EM (електромагнитно) оборудване, сензори за топлина и детектори за движение и няколко други методи. Няма начин да влезете много навътре в базата без да ви усетят. Ако го направите до второ ниво, ще бъдете забелязан на 5-ия метър. Най-вероятно ще станете 'пациент' и повече никога няма да видите дневна светлина. Ако сте 'късметлия', ще бъдете репрограмирани и ще станете едни от безбройните шпиони на Управляващата каста.

В -- Според няко собщения, базата Дълси е място , където живеят (други) извънземни

Offline Rasate

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 2173
 • Gender: Male
 • Българите носят произходът си- в своето име.
Re: Мистика
« Reply #7 on: December 10, 2010, 13:52 »
На земята от много векове се води една борба за надмощие описано в много религиозни текстове при различни религии,митове и легенди при различните народи и тази борба е между Хуманоиди и Рептилоиди.
Развитие:
Тези подземни обитатели- Telosian-Agharti(Teros) първоначално установили териториални съглашения с Рептилоидите и Сивите, преди те да започнат да нахлуват в техните подземни територии през началото на 20 век. Сключени били договори като част от един опит за отлагане на вероятен между-видов конфликт, докато схватките между хуманоидите [Teros] и рептилоидите [Deros] в пещерните мрежи на Северна Америка се увеличавали с течение на годините през 20-те, 30-те и 40-те. Поради колективния разум, с който до известна степен тези хора(норманоидите Teros)  си взаимодействат, решиха,че е възможно 'обръщането' на безчувствените рептилианци в същества притежаващи емоции и състрадание към земните хора и им беше  позволен достъп до груповото съзнание. Рептилианците обаче, веднъж получили достъп, незабавно започнаха да се възползват от колектива,като го използваха за да контролират хората на подсъзнателна база. Леснотата, с което се случи това може би бе усилена от факта, че ретилоидите и Сивите вече оперираха като част от колектив или групово съзнание, което беше много по-сложно отколкото това на самия колектив Ashtar или Astarte(хуманоидите норманоиди), към който клонят голяма част от  агхартианците ('Aghartians'). Това предполага, че рептилианския 'колектив' или кошер е абсолютно лишен от всякаква грижа, интерес или състрадание към човешките същества. Отделни рептилоиди опериращи отделно от драконианския колектив, може би са 'опитомени' от други свободни от колектива норманоиди и в някои случаи - както според твърденията били 'опитомени' от андро-плеядианските светове. Ако не-хората(рептилии и хибриди) могат да бъдат отделени от 'колектива', те могат да бъдат репрограмирани да говорят (so-to-speak) и дори да придобият индивидуално съзнание и степен на емоционализъм.Ако бъдат намерени средства за отделянето им от колектива в такъв случаи не би било препоръчително да се даде равен статут на тези същества сред хората(норманоиди), дори при абсолютно раболепие и би било подходящо те да бъдат наблюдавани и да се осъществява непрекъснат мониторинг върху тях.
Когато се занимаваме с рептилианските сили, отначало би трябвало да им се предложи безусловно капитулиране, и ако това не се приеме, тогава би трябвало да се узаконят военни действия и специално в светлината на многото временни и постоянни 'отвличания' на рептилоидите и Сивите и земните хора ,които са взели в плен (онези, които са още живи) в техните подземни системи. Много от договорите, които хуманоидите са направили с рептилоидите 'под масата', не са били спазвани... и особено след войните Groom от 1975 и войните Дълси от 1979, по време на които много от мрежата от подземни американски бази (които между другото бяха финансирани от американските данъкопланци) бяха завзети от американците. Някои източници твърдят, че извънземните са използвали предимството на хаоса особено по време на войните Дълси и започнали да завземат няколко от по-старите подземни колонии. Това явно довело до разцепление в колектива 'Ashtar', като много хуманоиди и хибриди се отцепили и се присъединили към интервенционистите от Драко-Орионската империя. Системата Сириус-Б, която - освен Арктурус и Сол (слънцето) - е била главен център на активност на колектива 'Ashtar', откакто той е бил разклатен от това разцепление между двете противостоящи ащарски фракции и според твърденията избухнала война из системите Сириус, която продължила няколо години, според някои 'контактьори'... явно отражение на делението в подземните мрежи на Северна Америка между плеядианско-подкрепените сириуски хуманоиди и орионско-подкрепените сириуски-рептилоиди, които едновременно са поддържали операции в подземните нива преди да избухнат войните Дълси. Войните Дълси са били само върха на пословичен айсберг, ако вземем предвид, че целите събития които са се случили в Дълси са имали верижен ефект из целия сектор на галактиката. Преди да се случи разцеплението, рептилоидите били поканени да вземат участие в 'мирните преговори' в Телос и на други места като акт на добра воля, но рептилоидно-сивите колективисти били по-заинтересувани от разширяването на тяхната империя и задоволяването на техния ненаситен апетит за завоевания, отколкото да правят мирни преговори, въпреки че се съгласили с мирните договори те не възнамерявали да ги спазват. Има остатъчно сътрудничество, подобно на това в подземните инсталации близо до Paradox Невада, където колективисти хуманоиди и рептилоиди от Сириус и Слънцето все още поддържат сътрудничество поради нужда - за да установят глобална контролна система, въпреки голямото количество от хуманоиди в подземните системи, които са във война с колективистките-инфилтраторски рептилоиди, които в противен случай бийа 'асимилирали' тези хуманоиди в техния колектив чрез измама, шпионаж и майнд контрол. Сега няколко контактьори като Алекс Кулиър, Рей Келър, Стан Джонсън и други твърдят, че конфликтите в Сириус между андро-плеядианските подкрепени ащарски сили и драко-орионските подкрепени ащарски сили - които бяха инфилтрирани и командвани от драко-орионски агенти - сега се разпростират към Слънчевата система, докато и двете междузвездни суперсили са се фокусирали върху тази стратегическа система, възнамеряващи да защитят интересите си една от друга."
 
Откровението на Йоан-Апокалипсис: Глава 20

1 И видях, че слизаше от небето един ангел, който държеше в ръката си ключа на бездната и една голяма верига.
2 Той улови змея, старовременната змия, която е дявол и сатана, и го върза за хиляда години,
3 и, като го хвърли в бездната, заключи и я запечата над него, за да не мами вече народите, преди да се свършат хилядата години, след което той трябва да бъде пуснат за малко време.
4 И видях престоли; и на тия, които бяха насядали на тях бе дадено да съдят; видях и душите на ония, които бяха обезглавени поради свидетелствуването си за Исуса, и поради Божието слово, и на ония, които не се поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белега на челото си и на ръката си; и те оживяха и царуваха с Христа хиляда години.
5 Другите мъртви не оживяха докле не се свършиха хилядата години. Това е първото възкресение.
6 Блажен и свет оня, който участвува в първото възкресение; над такива втората смърт не ще има сила; а те ще бъдат свещеници Богу и на Христа и ще царуват с Него хиляда години.
7 И когато се свършат хилядата години, сатана ще бъде пуснат от тъмницата си,
8 и ще излезе да мами народите в четирите краища на земята, Гога и Магога, да ги събере за войната, - чието число е като морския пясък.
9 И те се разпростряха по цялата широчина на земята и обиколиха стана на светиите и обичния град; но огън падна от [Бога из] небето, та ги изпояде.
10 И дяволът, който ги мамеше, биде хвърлен в огненото жупелно езеро, гдето са и звярът и лъжепророкът; и ще бъдат мъчени денем и нощем до вечни векове.

Автор:Брантън
You are not allowed to view links. Register or Login

Offline Rasate

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 2173
 • Gender: Male
 • Българите носят произходът си- в своето име.
Re: Мистика
« Reply #8 on: December 10, 2010, 19:30 »
You are not allowed to view links. Register or Login
You are not allowed to view links. Register or Login
You are not allowed to view links. Register or Login
You are not allowed to view links. Register or Login
You are not allowed to view links. Register or Login
You are not allowed to view links. Register or Login
 8) 8) 8) 8) 8)

Offline Rasate

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 2173
 • Gender: Male
 • Българите носят произходът си- в своето име.
Re: Мистика
« Reply #9 on: December 11, 2010, 14:43 »

You are not allowed to view links. Register or Login
You are not allowed to view links. Register or Login

You are not allowed to view links. Register or Login
You are not allowed to view links. Register or Login
Блиц интервю с академик Казначеев:
ИЗВЪНЗЕМНИТЕ ВЕЧЕ СА ЗАПОЧНАЛИ ДА ЗАВОЮВАТ НАШАТА ПЛАНЕТА

Академик Казначеев е бивш директор на един от засекретените институти за изследване на човешкия мозък. Той знае много за нашествието на извънземните на Земята, правил е опити с човешкия мозък, превръщал е нормални хора в зомби.

Как ще действат извънземните, ако решат да нападнат планетата Земя? -
- Ако жителите на друга цивилизация решат да нападнат Земята, ще действат скрито и внимателно. Но аз мога да кажа и дано не ви прозвучи като шега, но извънземните вече са започнали да превземат нашата планета. Ще коментирам следните факти: преди десет години учените Щермер и Ван дер Пол уловили загадъчни сигнали, които идвали от друга планета. Освен това те открили, че някакво тяло, издигнато високо, прави сянка върху Земята. Специалистът по проблемите на извънземните цивилизации Брейсуел твърди, че това е работа на извънземен, който изпраща тайни послания на хората от планетата Земя. След това ние също проведохме изследвания на този феномен, но не можахме нито да го отречем, нито да го потвърдим.
- Но ако това все пак е истина?
- Нека тогава си представим какви са възможните по-нататъшни действия на извънземните, които са решили да покорят Земята. С кораби-майки, на летящи чинии, те ще предприемат десант към Земята и ще се устроят на няколко секретни бази. Ще превърнат вида си като земните хора, ще се внедрят в някои земни организации на ключови постове, за да могат подмолно да насочват нашата цивилизация там, където ще бъдем подчинени на извънземните. Първите групи от извънземни, приели телата и лицата на земни хора, ще се внедрят в академиите на науките и ще започнат да “разгадават” полетите на НЛО и чудесата, които стават около тях. И ще забраняват и осуетяват всякакви публикации, които разкриват някакви техни тайни.
- Но вие не помните ли, че преди няколко години беше забранено да се печатат всички информации, репортажи и да се публикуват снимки, които се отнасят до извънземните?
- Това не беше случайно. Ентусиастите, които изучаваха упорито проблема с НЛО, бяха преследвани, осмиваха ги и ги уволняваха от работа. Днес ситуацията е променена. Вече всички вестници пишат за извънземните, за летящите им чинии, за зомбирането и т.н. Но почти три четвърти от населението на Земята не вярва на всичко това и възприема всичките тези публикации като журналистическа измислица, някаква нескопосана фантастика. В това време в света се случват странни неща. Човечеството променя своя биологичен вид буквално пред очите ни. Все повече стават т.нар. контактьори – хората, които чуват странни гласове и сигнали от Космоса, притежават феноменални екстрасенски способности. Учените го свързват с изменението на магнитното поле, но дали някой може да каже по какъв начин се променя то – по естествен или по изкуствен път? Едва ли!…
- А как, според вас, се появи синдромът “зомби”? Говори се, че много зомбирани хора ходят по земята, истина ли е това?
- Знам една хипотези, която би могла да обясни синдрома “зомби”. Става въпрос за хора, които са станали жертви на психотерора – това са хора с повишена чувствителност към електромагнитните излъчвания. На места, където обикновеният човек не изпитва нищо, зомбите усещат силна болка по различни места на тялото си, изпитват страх, у тях възникват нарушения на двигателните органи и психиката им. Причината може би е в сгъстения смог над градовете, който постепенно продължава да се сгъстява. Днес всеки жител на нашата планета буквално се къпе в океан от невидими магнитни вълни. Прелитащите самолети също облъчват земята с мощни локатори. И това е една от причините хората да се чувстват странно и да не могат сами да се познаят.
- Например?
- През 1988 г. ми позвъни един познат от Рига и ми се оплака, че отдавна гледа по телевизията един и същи филм – “Сняг”. И този филм се върти по абсолютно всички програми на телевизията. Вече десет години, каза той, не можем нито да гледаме телевизия, нито да слушаме радио. Тръгнах да видя за какво става въпрос и знаете ли какво се оказа? Само на десетина метра от дома на моя приятел беше разположена мощна радиостанция за заглушаване. Тоест, техника, създадена да води война на всички предаватели в радиус 20-30 километра. Понякога напрежението на магнитното поле е толкова силно, че включените радиоприемници направо започват да вият. Да не говорим колко опасно е това напрежение за здравето. Това, което видях около дома на моя приятел, силно ме възмути и позвъних в Научния институт за изучаване на аномални явления. Оттам така ми се смяха на това, което им разказах, че ми стана неудобно.
- Какво, не искат да признаят, че съществува такъв проблем ли?
- Не, признават, че има такъв проблем, но не искат да го коментират. Бях много аргументиран, но въпреки това разговор, какъвто исках, не се получи. Започнаха да ме съветват да не сгъстявам боите и да не плаша хората, ако започна да публикувам някакви научни съобщения от името на моя институт. Аз обаче настоявах на своето, че подобно напрежение, което е повече от 1000 В/м, нарушава жестоко работата на нервната, на сърдечната и на ендокринната система. А електромагнитните полета, които излъчват тези заглушители край дома на моя приятел, предизвикват сериозни увреждания на имунната система, които много приличат на СПИН. И как да чуя онова, което ме съветват – да не плаша хората с болести.
- Само в Рига ли има такива заглушители?
- Не, разбира се. Такива има и в Одеса. Когато замервахме напрежението на един от тях, се оказа, че то е завишено повече от 10 пъти. А това ще рече, че хората, които живеят там, са в голяма опасност…
И ДНЕС НИЩО НЕ СЕ Е ПРОМЕНИЛО
Въпреки че Здравното министерство приема решение през 1985 година да изсели от този район застрашените хора, такива мерки не са взети и до днес. Една криминална статистика сочи, че точно в този район стават най-много убийства и извращения. Проблемът е в това, че заглушителите са притежание на КГБ, а това е неприкосновена зона и никакви министерски укази не важат в този случай. Най-страшното е, че сред жертвите на пси-оръжието има и психично обременени хора и те много бързо се превръщат в зомби.
Всъщност, какво точно значеше зомби?
Това са психически обременени хора, които са атакувани от неизвестен все още вирус, който се образува под въздействието на мощно електромагнитно поле. А може би става въпрос за алергия към магнитното поле, въздействието на агресивни пришълци от други светове, експерименти, които се провеждат от КГБ, или всичко това, взето заедно.
Едва ли някой би ни дал разумен отговор на този въпрос.....

 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)

Offline Rasate

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 2173
 • Gender: Male
 • Българите носят произходът си- в своето име.
Re: Мистика
« Reply #10 on: January 25, 2011, 08:50 »
Ихааа! Армада гигантски НЛО идела към Земята


Във виртуалното пространство се появиха спекулации, че огромни НЛО приближават планетата ни.

Три гигантски неидентифицирани летящи обекта с дължина десетки километри се движели към Земята, твърди астрофизикът Крейг Каснов, цитиран от агенция РосБизнесКонсалтинг.

Пристигането на огромните кораби се изчислявало за средата на декември 2012 г., което съвпада с края на календара на маите.

Единият от приближаващите обекти имал форма на цилиндър, а друг – на диск.

Земляните реагирали различно на тази информация. Някои смятали, че извънземните идвали, за да спасят хората от ужасните катаклизми, които можело да настъпят, ако предсказанието на маите за края на света през 2012 се окаже вярно.

Други – напротив – били сигурни, че намеренията на пришълците изобщо не са дружелюбни.

Според Крейг Каснов на човечеството не му оставало друго, освен да чака.

Космическите обекти пък скоро щели да могат да се видят и с телескоп. Чакаме.
You are not allowed to view links. Register or Login


You are not allowed to view links. Register or Login
Системата SETI е открила извън пределите на Слънчевата система няколко големи НЛО, които се движат към нашата планета. Това е съобщено в интернет портала Pulsar, където са представени и снимки на загадъчните небесни тела, копирани от sky-map.org – интерактивната карта на звездното небе. SETI е създадена, за да събира данни за извънземни цивилизации.

 

Засега не се съобщават конкретни данни за местонахождението и скоростта на предвижване. Известно е само, че неидентифицираните летящи обекти се намират след орбитата на Плутон и са с внушителни размери – около 240 км дължина и 50-80 км ширина.


Експертите от проекта SETI недвусмислено са подчертали изкуствения произход на обектите: „NASA знае за тези обекти от известно време и те са реални. Но NАSA не желае да даде повече информация на обществото. Чуждоземните кораби се движат към Земята и правителствата на различните държави са наясно с този факт."

За да разгледате онлайн обектите на сайта sky-map.org трябва в реда за търсене да въведете следните координати: 19 25 12 -89 46 03 – първят голям кораб

16 19 35 -88 43 10 – вторият голям кораб

02 26 39 -89 43 13 – пръстеновиден обект
You are not allowed to view links. Register or Login
От сети отричат.
You are not allowed to view links. Register or Login
You are not allowed to view links. Register or Login

Offline Rasate

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 2173
 • Gender: Male
 • Българите носят произходът си- в своето име.
Re: Мистика
« Reply #11 on: January 25, 2011, 16:27 »
You are not allowed to view links. Register or Login
You are not allowed to view links. Register or Login

Offline Svetla

 • Advanced member
 • *****
 • Posts: 364
 • Gender: Female
Re: Мистика
« Reply #12 on: February 03, 2011, 17:57 »
Лектор Рудолф ЩАЙНЕР:

Влиянията на Луцифер и Ариман

]+ Вметка за българите от лектора,[/ Превод :Иван Стаменов

...................
През първите векове на християнството влиянието на Луциферовото въплъщение беше още силно в Южна Европа, Северна Африка и Мала Азия. И когато се случи Мистерията на Голгота, тя можеше да се разбере предимно чрез Луциферовата мъдрост. Гносисът, който пое задачата да осмисли новото от Мистерията на Голгота, беше проникнат и наситен от Луциферова мъдрост. По тази причина трябва да се подчертае и обобщи, че по-напред, в началото на трето хилядолетие пр. Хр. имаше китайско въплъщение на Луцифер; в началото на нашата ера стана въплъщението на Христос. Важно е да се разбере, че значението на Христовото въплъщение беше осъзнато, понеже силата на Луциферовото въплъщение се беше запазила. Тази сила всъщност не избледня от съзнанието на хората до четвърти век сл. Хр., като дори тогава, че и след това имаше своето своеобразно продължение.

(следва вметка за българите)

Въпреки всичко, имаше много хора, живеещи в южните и централни области на Европа, които мислеха по следния начин: „Наистина, моето вътрешно същество има независим живот във времето между заспиването и събуждането ми – то принадлежи на добрия свят и на област от злия свят.“ Отново и отново хората мислеха и премисляха за дълбочината на силите, които внасят доброто и злото в човешката душа. Те силно усещаха факта, че човешката душа се намира в свят, където силите на доброто и злото воюват помежду си. През първите векове на християнството в южните и централните части на Европа все още нямаше (масово) такива чувства, но през пети и шести век станаха все по-чести и по-чести. Това състояние на душата процъфтя особено сред тези, които получиха познания и учения от Изтока – а както знаем, такива учения от Изтока могат да се разпространят по много начини. Разпространението беше най-широко в онези области, които впоследствие станаха известни с името България. По чуден начин това име се наложи, въпреки че тези области се населяваха от различни народи.
-
И така, в по-късните векове, всъщност за много продължителен период в Европа, тези с най-силно развито такова състояние на душата бяха наричани българи. За хората от Западна и Централна Европа, живяли през по-късните векове на християнството и в първата половина на Средновековието, българите бяха човешките същества, които най-силно усещаха противодействието между космическите духовни сили на доброто и злото. По цяла Европа срещаме името българи, ползвано за хора като тези, които описах. Душите, за които говоря тук, в по-голяма или по-малка степен бяха в това състояние. Имам предвид душите, които и в по-нататъшния ход на своето развитие запазиха тези могъщи картини от свръхсетивните церемонии, в които самите те дейно участваха и които се случиха в духовния свят през първата половина на 19 век. Всичко, което тези хора преживяха, съзнавайки, че участват в битката между доброто и злото, беше пренесено от тях между смъртта им в онзи живот до новото им раждане. А в промеждутъка, докато стояха сред могъщите космически картини, тези души получиха специфичен оттенък и оцветяване.
Тайната на съняКъм всичко това може да се добави още нещо. Тези души всъщност бяха последните в европейската цивилизация, които опазиха малко от онова специално усещане на етерното и астралното тяло при събуждане и по време на сън. Като се разпознаваха по тези общи отличителни способности на вътрешния им живот, те като цяло живееха в (свои отделни) общини. А от останалите християни, които все повече и повече се приобщаваха към Рим, тези по-особени хора бяха разглеждани като еретици. Еретиците тогава все още не бяха толкова жестоко заклеймявани, както през по-късните векове. И все пак на тях се гледаше като на еретици. Всъщност останалите (християни) винаги имаха смътно, обезпокоително чувство за тях. Имаха впечатлението, че тези хора виждат повече, отколкото останалите хора – сякаш са свързани с Божественото по различен начин: чрез факта, че възприемат сънното състояние по-различно от останалите хора, сред които живеят. А останалите хора отдавна бяха загубили това умение и вече бяха по-близки до състоянието на душата, което стана почти всеобщо за Европа от 14 век насам. (Рудолф Щайнер – „Духовни състояния в еволюцията, водещи към антропософското общество“)

(продължение на лекцията)

И така, към тези две въплъщения – на Луцифер в древни времена и това на Христос, което даде смисъла на земята – ще се добави и трето въплъщение в не толкова далечно бъдеще. А събитията в наше време вече така се нареждат, че да го подготвят. За въплъщението на Луцифер в началото на трето хилядолетие пр. Хр. можем да обобщим: чрез Луцифер хората постигнаха умението да ползват органите на интелекта си и силата на умствената прозорливост. Самият Луцифер в човешко тяло беше първият, който се възползва от силата на интелекта, за да придобие онова, което човечеството получаваше чрез откровения и предимно от съдържанието на Мистериите. Това, което сега се подготвя и определено ще се случи на земята в недалечно бъдеще, е действително въплъщение на Ариман.

Продължение: You are not allowed to view links. Register or Login


Offline Rasate

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 2173
 • Gender: Male
 • Българите носят произходът си- в своето име.
Re: Мистика
« Reply #13 on: May 23, 2011, 16:40 »
You are not allowed to view links. Register or Login

Offline ali m

 • Senior member
 • ****
 • Posts: 107
Re: Мистика
« Reply #14 on: February 27, 2012, 01:03 »
  Приятели не се заблуждавайте най-добрата мистична система е ислямската развита в науката Ирфан-са постигане познанието на Аллах(Богът).Суфиите от различните направления са разработили различни системи за духовно усъвършенстване с цел постигане познанието на Великия Творец!А това познание е основата за сътворяване на всички творения!В едно предание от прославения пратеник Мохаммед(СААС) предава думите на Аллах(Богът),който повелява:"Бях скрито съкровище и пожелах да бъда познат затова сътворих творение от което на бъда познат"
                                                                                                                                                                                                                                           


"کنت کنزا مخفیا واحببت ان اعرف ف خلقت الخلق لکی اعرف"

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42