Author Topic: Хасибе е болна легнала  (Read 3490 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline bogutevolu

  • Charter member
  • *****
  • Posts: 1000
  • Gender: Male
Хасибе е болна легнала
« on: May 13, 2008, 17:56 »
Хасибе е болна легнала
Вав Тъмраш село големо,
В Асан аговоно коначе
На високине кьошкьове.

Хасибе тихо ромони:
-Станими любе,собери
Твоине отбор сеймене,
Та си хи напред изпитай
Кой си ми верва сърцено
И още конче хранено.-

Стана та си хи посбра
И си хи наред питаше.
Кафеджияна викаше:

Я си ми веравам сарцесо
и още конче хранено!-

стана кафеджи вазсьодна
негово конче хранено,
на Карабалкан заморкна
в чепелли село осомна
в дервишкине дворове
та си порука почука:
-Дервишку бела кадану,
Излези порти отвори,
Голем ти хабер носиме
От твояна бела Хасибе
Нощон ми денчек да сториш
Сас душа д ая завтасаш!-

Стана ми Дервишка,надена
Нейно морно фередже,
Жьолтине чизми с кичилки,
Че си возседна кончено и си
На конен ромони:

-Коньо лю сисви каматан,
Превзимай коню ,прегребай,
Пътюве да си превземем,
Сас душа да си завтасам
Моена бела Хасибе!


İzvor: 
You are not allowed to view links. Register or Login

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42