Author Topic: Помаците - какви са били ?  (Read 510709 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Rasate

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 2173
 • Gender: Male
 • Българите носят произходът си- в своето име.
Ynt: Помаците - какви са били ?
« Reply #1605 on: April 05, 2015, 21:15 »


You are not allowed to view links. Register or Login.

Или времето ,когато на север живеели русичките и синеоки ари- Саките,които имали градове,дворци унищожени в последствие от монголоидите ,наречени по късно алтайци.Това се забелязва в
You are not allowed to view links. Register or Login и You are not allowed to view links. Register or LoginYou are not allowed to view links. Register or Login ,как европоидите се заменят постепенно от метиси и монголоиди.

You are not allowed to view links. Register or Login свързва наименованието на древните българи САКАЛИБИ с това на племето[/font] САКИ ( ШАКА ) от Средна Азия. По късно това племе мигрира в СЕВЕРНА ИНДИЯ през т.н. [/font]ШАКА ера. Календара на САКИТЕ е същият, който използват ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ.[/font]В този календар всяка нова година е наречена с името “sal bagai”, което кореспондира с[/font] името БАГАИН при прабългарите. Характерна е и островърхата шапка с име КАЛАНСУВА [/font]при САКИТЕ и древните БЪЛГАРИ.От направено проучване излиза, че КАПИЛА - създателят на[/font] философията САНКХЯ е бил от същото племе САКИ. Тъй като той се явява син на [/font]прословути[/font]я мъдрец КАРДАМА от пураната ШРИМАД БХАГАВАТАМ и жена му ДЕВАХУТИ, следва че целия род на КАРДАМА е от племето САКИ. Родното място на БУДА се нарича [/font]КАПИЛАВАСТУ - по името на КАПИЛА. По името на племето от което произхожда, наричат [/font]ГАУТАМА БУДА - ШАКАМУНИ, което значи мъдрецът от племето ШАКА - САКА. [/font]Други автори пък смятат БУДА за преродения КАПИЛА по някой особености на неговата [/font]философия.                                                                                            [/font]
Интересна статия за произхода на индийската династия МАУРИ се намира на този САЙТ :
[/size]
You are not allowed to view links. Register or Login  [/size]Подчертава се тяхното родство със СКИТИТЕ, ИЗТОЧНИТЕ ИРАНСКИ ПЛЕМЕНА, ГЕТИТЕ и ГУТЕЙТЕ от Шумер - АТХАРВА ВЕДА е творение на ИРАНСКИТЕ СЛЪНЦЕ-ПОКЛОННИЦИ МАГИ.                                               Главните ДЖАТ племена , които и до днес съществуват в Индия - и именувани като БАХЛИКИ - са народ от областта БАЛКХ при реката ОКСУС - Аму Даря.т.е. това са ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ !!!!     [/size][/font][/size][/color]
[/color] [/size][/color]You are not allowed to view links. Register or Login[/size][/color]           [/size][/color]   Тук се дават много данни за страната БАХЛИКА-Бактрия, от гледна точка на различните извори - РАМАЯНА, МАХАБХАРАТА, ВЕДИТЕ и ПУРАНИТЕ.Prof Jean Przylusky has shown that Bahlika (Balkh) was an Iranian settlement of the Madras who were known as Bahlika-Uttaramadras i.e the northern Madras, living in Bahlika or Bacteria country. These Bahlika Uttara Madras are the Uttara Madras of the Aitareya Brahamana.Според горецитирания професор племето МАДРИ е обитавало страната БАХЛИКА и другото име на страната е било УТАРАМАДРА !                                                       [/color]      You are not allowed to view links. Register or Login   [/color]                                                   [/color] Panini documents the Madra janapada as a part of Vahika (Punjab) country with capital at Sakala or Sagala, modern Sialkot. Panini mentions two divisions of the Madras in Panjab or Vahika country i.e. the Purva (Eastern) Madras and the Apara (Western) Madras. The Purva- Madra extended from the Ravi to Chenab and the Apara-Madra from Chenab to the Jhelum. Thus, it appears probable that the Madras of Panjab was a section which had migrated from Bahlika (Bactria) country, the land of the Uttara Madras. Some verses in the Mahabharata allude to this connection of the Madras with the Uttara Madras.В своите съчинения Панини съобщава, че столицата на МАДРИТЕ в Пенджап се казва САКАЛА и че те са мигрирали от страната БАХЛИКА - БАКТРИЯ. Това дава връзката между МАДРИ и САКИ !!!  [/color]                                    [/color]  In the Mahabharata, Sakala is mentioned as chief city of the Vahika, said to be located on the Apaga river. King Salya had taken part in the Mahabharata war, on behalf of the Kauravas. Madri, the mother of Pandava-putras Nakula and Sehdeva, was a Madra princess. Madri has also been referred to as Bahliki i.e princess of Bahlika janapada/tribe and king Salya has been referred to as Bahlika-pungava i.e foremost among the Bahlikas. These references obviously connect the Vahika Madras to Bahlika i.e Bactria Madras i.e the Vedic Uttara-Madras, which is known to have been the earliest settlement of the Madra people.МАДРИ - майката на ПАНДАВИТЕ - НАКУЛА и САХАДЕВА , както и царя САЛИЯ , известни от войната описана в МАХАБХАРАТА са също от държавата БАХЛИКА - БАКТРИЯ (т.е пак от ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ !!!)      [/color]              You are not allowed to view links. Register or Login       [/color]                                 [/color]    Dr M. R. Singh's viewsRamayana testifies that the original home of the Kurus was in Bahli country. Ila, son of Parajapati Karddama was a was a king of Bahli, where Bahli represents Sanskrit Bahlika (Bactria). Also the kings from Aila lineage have been called Karddameyas. The Aila is also stated to be the lineage of the Kurus themselves (Ramayana , Uttarakanda, 89.3-23). The Karddamas obtained their name from river Karddama in Persia/ancient Iran. Moreover, Sathapatha Brahmana attests a king named Bahlika Pratipeya as of the Kauravya lineage. Bahlika Pratipeya, as the name implies, was a prince of Bahlika (Bactria). Thus, the Bahli, Bahlika was the original home of the Kurus.Thus Bahlika or Bactria may have constituted the Uttarakuru.Mahabharata and Sumangalavilasini also note that the people of Kuru had originally migrated from Uttarakutru.Bactria is evidently beyond the Hindukush i.e Himalaya. In ancient literature, Himalaya is said to be extending from eastern occean to western occean and even today is not separated from it (Kumarasambhavam, I, 1).The above identifiaction of Uttarakuru comes from Dr M. R. Singh (Geographiacl Data in Early Puranas, 1972, pp 63-65).[/color]=======================================
[/color]
[/color]Това е действителната информация за страната БАХЛИКА, ИЛА - сина на КАРДАМА и страната УТТАРА КУРУ откъдето произлиза племето КУРУ , рода на КАУРАВИТЕ и династията на АИЛА ПУРУРАВА.  [/color]                            You are not allowed to view links. Register or Login                                                    [/color]Balhara is a gotra of Jats found in Rajasthan. The Balhara (Balahara) gotra is also found among the Sikhs and Muslims.Balhara Jats were the rulers in Sindh from 8th to 10th century. In 710 AD Muhammad bin Qasim occupied Sindh. Brahman Raja Dahir was the ruler of Sindh at that time. Raja Dahir’s father Chach killed the Jat ruler of Deol state Sahasi Rai second of Rai Dynasty in year 650 AD by conspiracy and occupied the state. Other Jat states in Sindh were not powerful; they were also eliminated by the year 800 AD. This was the early period of Balhara Jat rulers in Sindh. Balharas ruled the area, which can be remembered as Bal Division. The area from Khambhat to Simari was under their rule and Manafir was their capital.Sir Henry Eliot has mentioned that after defeat of Jat Raja Sahasi Rai second, Raja Matta of Shivistan attacked Alore (the capital of Chach) with brother of Raja of Kannauj and his army. The Jat Raja Ranmal was the ruler of Kannauj at that time. He was famous as Rana. After that the other Jat rulers were eliminated except the Balharas. The Balharas were strong rulers from Khambhat to Sambhar. There are seven tanks of Balharas, Banka tank in the name of Banka Balhara and Lalani tank in name of Lalaji. There is one village named Balhara in Sikar district of Rajasthan.In 900 A D a King of this gotra was a powerful ruler in the Western Punjab. He has been greatly praised by historian Sulaiman Nadwi, who came to India as a trader. According to him this ruler was one of the four big rulers of world at that time in 857 A D. He was a friend of the Arabs and his army had a large number of elephants and camels. His country was called Kokan (Kaikan) 'near river Herat.The boundaries of this Kingdom extended from China to the Sea and his neighbors were the Takshak and Gujar kings. Their capital was Mankir.[/color]====================================
[/color]
[/color]Племената ДЖАТИ, че са потомци на СКИТИТЕ - ДРЕВНИ БЪЛГАРИ . Титлата БАЛХАРА се среща при ДЖАТИТЕ - ГЕТИТЕ от РАДЖАСТАН. Ето информация по-горе  за тях в СВОБОДНАТА ЕНЦИКЛОПЕДИЯ !   Едно изображение на древните САКИ - СКИТИ от двореца на цар Дарий в ПЕРСЕПОЛИС, ИРАН. Добре се виждат островърхите шапки КАЛАНСУВИ, характерни за ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ. Сцената представлява делегация от племето САКИ пристигаща на посещение при цар Дарий в двореца Персеполис .    Освен държавата БАХЛИКА - Бактрия, в древността е съществувала и още една държава на древните БЪЛГАРИ в Индия , или така наречената МАГАДХА , която се е намирала в пределите на днешния Индийски щат - БИХАР. От търсенето в Интернет се намериха следните факти за тази древна държава.
[/color]
[/color]-------------------------------------------
[/color]
[/color]От Пенджап арийците се разпростират на изток към долината на реката Ганг и 800 г. пр.Хр. се установяват в днешен Бихар, т.е. тогавашната МАГАДХА, която е първата значима Арийска държава със столица до днешния град ПАТНА.По онова време царува владетелят БИМБИСАРА -540 до 490 пр.Хр. и покровителства разпространението на ДЖАЙНИЗМА и БУДИЗМА. В тази връзка трябва да се каже, че около Разград у нас е намерена Джайнистка статуетка !                                         [/color] Статуетки на индийски божества, изровени в нашите земи. Богът със слонската глава Ганеша, син на Шива, намерен край с. Лозен. Изваяние на тибетски монах, охранител на Буда, изровено край видинското с. Винарово. В музея на Разград се пази намерената край града фигурка на Махавира, тирханкара на джайнистите.
[/color]
[/color] ---------------------------------------
[/color]
[/color]Бимбисара - 558 - 491 пр.Хр. , цар на МАГАДХА е често споменавано име от Будистките хроники във връзка с разпространението на учението на ГАУТАМА БУДА. След като напуска дома си, принц СИДХАРТА отива в държавата МАГАДХА и нейната столица РАДЖГРИХА, където намира своя ДУХОВЕН УЧИТЕЛ - АЛАРА КАЛАМА сред един от хълмовете осеян с пещери на отшелници. Просветлението, НИРВАНАТА той намира тук, както и началното разпространение на неговото учение. От Магадха започва и разпространението на ДЖАЙНИЗМА - от МАХАВИРА. Тук е роден и авторът на епоса РАМАЯНА - поетът ВАЛМИКИ. От тук е и принцесата СИТА, която е жена на владетеля РАМА, възпявана от епоса. BIMBISARA .                                                                              [/color] През IV в. пр. Хр. до Балхара достигат войските на Александър Велики. Въпреки че печели някои битки, на великия пълководец не се отдава да завладее трайно българската държава. В края на краищата, след като една македонска армия е изтребена до крак от българите, той е принуден да сключи мир, а десет хиляди от своите войници жени за местни девойки. С течение на времето в Централна Азия настъпва постепенно засушаване на климата и плодородната някога Таримска котловина се превръща постепенно в пустиня. Тези климатични промени, както и натиска на засилващия се Китай, предизвикват огромни раздвижвания на човешки маси. Част от хуните се предвижват на юг и запад. Това създава напрежение в района на Балхара. Един от царете на Балхара на име ИЛА (може би - Судиумна ), който бил син на Пражапати Кардама предава царството на сина си Саса Бинду, а сам се преселва в Индия. Отишъл със своя народ в Мадхиядеша (дн. Мадхия Прадеш), основава град с името Пратиштам. От този преселил се бактрийски цар произлязла една нова индийска династия (КАРДАМЕЯ - тази на АИЛА ПУРУРАВА), която носела името Кардама. Тя управлявала до XI век, а владетелската титла била “балхара”. Друга част от българите, още през IV – III век пр. Хр. се придвижила към Европа, където в Поволжието и при Урал се срещнали с останалите някога тука арийци. В Памир обаче, до X век се запазва княжество с име Бургар, за което ни съобщава Ибн Хаукал (X век), Ибн ал Асир – 1024 г. До същото откритие достига и академик Бартолд.                                                                                   [/color]В най-ранната ведическа литература, страната около град Балх е наричана Uttara Kuru, което на санскрит означава държавата Северната Куру. В държавата Утара Куру – Северната Куру се разиграват драматични събития, описани в древноиндийския епос Махабхарата, чиято историческа истинност никой не оспорва. Името Махабхарата се разтълкува като “Велико (повествование за битката между потомците на рода) Бхарата”. Основател на рода Бхарата и родоначалник на т.н. Лунна династия е легендарният цар Бхарата, чието име означава “благороден”. Един от потомците на Бхарата е цар Куру, управлявал в Северната Куру. Царският род Бхарата произхожда от древно индоарийско племе, което се споменава още в "Ригведа". Това племе по-късно влиза в основата на всички народности в Северна Индия, които образуват там държави в началото на I хилядолетие пр. н.е. Името на рода Бхарата дава и първото название на древна Индия - Бхаратаварша, Страната на потомците на Бхаратите. Тези факти и събития от ведическия епос на индийците са в съгласие с представата, че индо-ариите са дошли от района на град Балх. След смъртта на цар Куру от Лунната династия започва династична борба между неговите синове, Кауравите и техните първи братовчеди от рода Панду -Пандавите. Борбата за власт се превръща във 18-дневна война, в която са участвали всички известни дотогава на индийците народи. Кауравите губят сражението и всички загиват. Обаче победителите Пандави се отказват от властта и тръгват на пътешествие. В индийската литература, създадена през I хилядолетие пр. н.е. (Махабхарата и Рамаяна, даже в Кама сутра) градът Балх традиционно се назовава Бахлика. Със същото име Бахлика се назовава и страната с център този град и нейния народ. Древноиндийския автор Панини, живял през средата на I хилядолетие преди н.е. също споменава град Балх под формата «Бахлика». Много съвременни български изследователи [П. Голийски, П. Добрев) приемат, че названието на населението от района на гр. Балх стои в основата на българския етноним. По-късно, цивилизацията в Балх повлиява решително и на населението на днешен Иран. През VI-ти в. пр. н. е. в Балх живее големият мислител и реформатор Заратуштра. Реформирайки религията на иранците, той създава по същество монотеистична религия с главен бог Слънцето - Ахура Мазда. С помощта на новия владетел на Балхика, Виштаспа, тя става държавна религия отначало в Балх, а после в повечето ирански държави по това време. Новата монотеистична религия зороастризъм, описана в книгата “Авеста” е синтез на културата на уседналото земеделско население, осъзнало защитната роля на държавата срещу нашествията на северните ирански номади от района Туран.
[/color]
[/color]

You are not allowed to view links. Register or Login
[/color]       Събрано от [/color]You are not allowed to view links. Register or Loginbudha2[/url][/color][/size]

Offline Subeyi Kurt

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 3439
 • Gender: Male
Ynt: Помаците - какви са били ?
« Reply #1606 on: April 08, 2015, 19:42 »

You are not allowed to view links. Register or Login

You are not allowed to view links. Register or Login

Offline Rasate

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 2173
 • Gender: Male
 • Българите носят произходът си- в своето име.
Ynt: Помаците - какви са били ?
« Reply #1607 on: April 08, 2015, 21:32 »
Пълни глупости.


В този ред на мисли може да продължим.


Докато набедените за славяни принадлежат към една расова група ,това не се отнася за тези ,които днес наричаме тюрки.


Тюркските народности не само ,че не пренадлежат на една раса, но и вътре расовите етноси принадлежат към отделни расови подгрупи.


Т.е. не можем да сложим под общ знаменател турците и гагаузите например ,макар и да принадлежат към една раса, те се различават по принадлежността си към различни расовите подгрупи.
Това се отнася и за туркмените  и уйгурите например.


Да направим сравнение с т.нар. славяни. В по голямата си част славяните имат сходство съгласно местоположението си.


Т.е. чехите,словаците са генетично идентични,макар и да говорят донякъде на различни езици.При поляците и Лужишките сърби положението е същото,както и с почти цяла Източна Германия.


При българите и румънците е същото- все пак знаем как се появява "румънският" език.-тук трябва да спомена ,че румънците са в пъти по близки до българите отколкото до езиково близките им молдовци. ;D


Т.е. ако приемем славяните за белег- те възникват от две различаващи се по между си групи,които са оказали значително влияние до териториално близките не славяноезични народи


Казано с други думи австрийците са по близки до сърбите и хърватите отколкото да скандинавците,макар с последните да принадлежат към една езикова група.Същото се отнася и с Германия.


Т.е. езикът е белег на държавността - експанзията на Франките и завладяването на славяните на Елба води до постепенно езиково заместване на майчиният с държавният език.


Този процес е характерен за почти всички Европейски и до някъде и не европейски държави.


Така освен немски език се налага и руският език,и османо-турският , и испанският в Южна Америка и пр.


Огромна грешка е да се смята родината на тюрките е Алтай , при условие ,че това не е изобщо вярно.


Ако проследим археологията на местността  ще забележим ,че в древността тези земи са обитавани от европоидни народи наложили езикът си върху цялата област от Монголия до Британия в епогея на своята експанзия и оставили европоидни кургани на всякъде в областта -дори и в държавата на династията Цин.


За този народ се говори и в Махбхарата и Рамаяна ,които са още по древни.


Може да и не изгодно на С.Д. , но за тюрките никъде не се е писало до 5 век,но и за тогава доста се оспорва.


Само да спомена ,че най древните алтайски култури се намират в Япония и Корея ,но те са някъде от 5 век пр.н.е. - т.е. по нови са и от латинският език,който също е държавен език наложил се на владените от него територии.


Този език се налага от след монголите на всички покорени народи по подобие на всички по предни примери- латински,арабски,английски,испански,руски.


Поздрави
Offline Marlboro

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 1355
Ynt: Помаците - какви са били ?
« Reply #1608 on: April 09, 2015, 08:12 »
Quote
При българите и румънците е същото- все пак знаем как се появява "румънският" език.-тук трябва да спомена ,че румънците са в пъти по близки до българите отколкото до езиково близките им молдовци. [/size]


Tova naistina trqbva da e vqrno, shtoto vie taka narechenite "bAlgari" po tochno haidyti predi desetiletiq pri haidyshko-komynysticheskata era,  rymancite gi imahte i si gi narichahte "cigani-mamaligari", koeto sledva i dvata "etnosa" sa sbirshtina doshli ot razlichni posoki v razlichni vremena s razlichni kyltyri i ezici.


Quote
Т.е. езикът е белег на държавността - експанзията на Франките и завладяването на славяните на Елба води до постепенно езиково заместване на майчиният с държавният език.


"Slavqnite" sa razlichni grypi hora (Anti, Venedi Sklaveni i tn...) koeto ne e nikakuv "etnos" haidyte sa  govoreli na razlichni ezici predi da gi izychat vizantiiskite misioneri povikani ot princ Rastislav, Ok momche haidyshko, shto si tolkova neyravnovesen i obarkan v mozaka ,... a moje bi e ot razvaleniq Arak.
Quote
Огромна грешка е да се смята родината на тюрките е Алтай , при условие ,че това не е изобщо вярно.Kakvi dokazatelstva sa nyjni oshte za maloymni haidyti, bre momche haidyshko dali znaesh, che glavnokomandvashtiq na Ryskata armiq e turk ot Altai avtonomna repyblika Tuva.


Quote
Ако проследим археологията на местността  ще забележим ,че в древността тези земи са обитавани от европоидни народи наложили езикът си върху цялата област от Монголия до Британия в епогея на своята експанзия и оставили европоидни кургани на всякъде в областта -дори и в държавата на династията Цин.


"Evropeidni kyrgani" toq haidyt hepten izqde pachata, da se obesnqva na nqkoi zapadnoevropeec, che tehnite dedi sa pogrebani v kyrgani shte go zamervat s chehli i botyshi po syrata.
Tyrskite arheolozi-isledovateli otdavna prosledqvat tezi kyrgani i nameriha mnogo nahodki s dokazatelstva za turkskata im prinadlejnost, haidyte ti izpysna tozi vlak.


Quote
Може да и не изгодно на С.Д. , но за тюрките никъде не се е писало до 5 век,но и за тогава доста се оспорва.Dadoh ti cqla kniga s bezbroi iztochnici ot koga se govori za turkite i koi sa tehni dedi , haidyte,... estestvenno i v bambykovite prachici  e pisano za turkite na koito prachici kitaicite  gi narichat knigi, haidyshki. 
Quote
Този език се налага от след монголите на всички покорени народи по подобие на всички по предни примери- латински,арабски,английски,испански,руски.Mongolite govorqt KALKHA momche-haidytshko, OK ! I nikoga ne sa  govoreli turkski.
Mongolite nqmat nishto obshto s turkite te idvat ot Manchyriq dneshen severoistochen Kitai.

Offline Marlboro

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 1355
Ynt: Помаците - какви са били ?
« Reply #1609 on: April 09, 2015, 08:46 »
"При българите и румънците е същото- все пак знаем как се появява "румънският" език.-тук трябва да спомена ,че румънците са в пъти по близки до българите отколкото до езиково близките им молдовци."


Vqrno, vie "bAlgarite"  toest haidytite- komynisti predi desetiletiq nali im vikahte "cigani - mamaligari" ta zatova trqbva da sa n'ai-bliski do vas.

Kak ne se polychi ne razbrah, inak mnogo shteshe da ti haresa gorniq mi komentar !


No shte se opitam drug pat haidyshki.


Inache ne si dobre tam gore e qsno,  no da ti kaja, che ne si i zapoznat s ezika na mongolite momche-haidyche, mongolite govorqt KALKHA i te idvat ot Manchyriq  (severen Kitai) te  nqmat nishto obshto s ezika na turkite.

Offline Subeyi Kurt

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 3439
 • Gender: Male
Ynt: Помаците - какви са били ?
« Reply #1610 on: April 09, 2015, 17:38 »
Петър Добрев е автор на тези, приемани нееднонозначно сред академичните среди. Трудовете му са критикувани от някои автори, а методите му се определят като „свободна интерпретация на извори и паметници“.You are not allowed to view links. Register or Login[/font][/size]
You are not allowed to view links. Register or Login

Расате, ти си като удавник, хванал се за сламка ( Петър Добрев). Чети бе човек. Историята не е наука та да вярваме на платени ужким историци, които преднамерено искат да се искарат арийци, т.е. близки роднини с ромите в България. За произхода на народите си има точни науки и безспорни факти. Твоята цел е единственно да опровергаете че имате родство с тюрките. Срамувате се дори да споменавате че ви е управлявал Чака Ногай Хан, който е бил първия мюсулманин управлявал Дунавска България. Знам че такива като тебе имат комлекси за малоценност, но науката си е наука и трябва да се уважава.
Поздрави

Offline Rasate

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 2173
 • Gender: Male
 • Българите носят произходът си- в своето име.
Ynt: Помаците - какви са били ?
« Reply #1611 on: April 09, 2015, 19:01 »
Мога да ти кажа ,че за разлика от писателя Стоян Динков ,който ти на всякъде цитираш ,Петър Добрев е доктор на науките и основният му обект на изследване са въпросите на стопанската история и произходът на ранните цивилизации.

Тук познанията на двамата са не съизмерими и и всичко е в полза на Доктор И.Н.  Петър Добрев.

А за Чака -само хора не познаващи историческите източниците могат да твърдят ,че е бил български цар ,а камо ли да посочват и религията, която Чака е изповядвал.
За това твърдо заставам зад думите си ,че и ти и Марлборо сте празнодумци.Говорите измислени и недоказани неща- т.е. празни твърдения без доказателства.Това ние българите му казваме бръщолевене.
За Марлборо:


You are not allowed to view links. Register or Login

Offline Rasate

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 2173
 • Gender: Male
 • Българите носят произходът си- в своето име.
Ynt: Помаците - какви са били ?
« Reply #1612 on: April 09, 2015, 20:36 »


Quote
При българите и румънците е същото- все пак знаем как се появява "румънският" език.-тук трябва да спомена ,че румънците са в пъти по близки до българите отколкото до езиково близките им молдовци.

Quote

Tova naistina trqbva da e vqrno, shtoto vie taka narechenite "bAlgari" po tochno haidyti predi desetiletiq pri haidyshko-komynysticheskata era,  rymancite gi imahte i si gi narichahte "cigani-mamaligari", koeto sledva i dvata "etnosa" sa sbirshtina doshli ot razlichni posoki v razlichni vremena s razlichni kyltyri i ezici.


You are not allowed to view links. Register or Login

Quote
Т.е. езикът е белег на държавността - експанзията на Франките и завладяването на славяните на Елба води до постепенно езиково заместване на майчиният с държавният език.

Quote
"Slavqnite" sa razlichni grypi hora (Anti, Venedi Sklaveni i tn...) koeto ne e nikakuv "etnos" haidyte sa  govoreli na razlichni ezici predi da gi izychat vizantiiskite misioneri povikani ot princ Rastislav, Ok momche haidyshko, shto si tolkova neyravnovesen i obarkan v mozaka ,... a moje bi e ot razvaleniq Arak.


Принадлежността на Антите към славяните е отречено напълно- те принадлежат към Роксоланите.Венетите също вече се отричат ,че са били славяни.Само славините останаха.Забравяш за държавата Само.

От друга страна ще спомена няколко неща ,които казват в прав текст ,че не само езикът на който е създадена цялата кирилова книжовност е български.


Цар Михаил писал на Ростислав Панонски, че той извършил дело, „подобно великому цароу Коньстаньтиноу“. „..Дошьдьшоу (Константин Философ) iемоу Моравы сь великою чьстию прiеть iего Растислав, и оученикы сьбравь вьдасть ихь учити. Вь скор(ъ) же вьсь црьковный чинь пр(ъ)ложь
Източник: You are not allowed to view links. Register or Login


"Понеже пътят по суша (от Дурацо нататък) до самия Цариград минавал през българското царство, папа Николай изпратил заедно с хората за България и своя мисия за Цариград, състояща се от Донат Остенски, Лъв, свещеник при римската църква, и Марин, дякон при апостолското седалище, които били придружени от българите до Цариград. Дошлите в България по поръка на папа Павел и Формоза предали на българите цялата литургия (църковна служба) на български език."


Източник:Responsa ad consulta Bulgarorum. Part. I. 128. col. 1374 §609


Quote
Огромна грешка е да се смята родината на тюрките е Алтай , при условие ,че това не е изобщо вярно.


Quote
Kakvi dokazatelstva sa nyjni oshte za maloymni haidyti, bre momche haidyshko dali znaesh, che glavnokomandvashtiq na Ryskata armiq e turk ot Altai avtonomna repyblika Tuva.

Това няма нищо общо с произхода на тюрките -до 9 век те са били презирани от арабите като нечистоплътни.Дори Селджуките приели персийският като държавен език,което в последствие преминало и при Османците в техният Османо-турски.
Източник:You are not allowed to view links. Register or Login
Quote
Ако проследим археологията на местността  ще забележим ,че в древността тези земи са обитавани от европоидни народи наложили езикът си върху цялата област от Монголия до Британия в епогея на своята експанзия и оставили европоидни кургани на всякъде в областта -дори и в държавата на династията Цин.


Quote
"Evropeidni kyrgani" toq haidyt hepten izqde pachata, da se obesnqva na nqkoi zapadnoevropeec, che tehnite dedi sa pogrebani v kyrgani shte go zamervat s chehli i botyshi po syrata.
Tyrskite arheolozi-isledovateli otdavna prosledqvat tezi kyrgani i nameriha mnogo nahodki s dokazatelstva za turkskata im prinadlejnost, haidyte ti izpysna tozi vlak.


Курганите възникват със самите  индоевропейците в тяхната прародина откъдето те започват своята експанзия на изток,запад и юг с опитомяването на коня.
Всички кургани са с подчертан европоиден антропологичен облик, едва към началото на новото хилядолетие европоидните скелети постепенно се заменят от монголоидни такива.За скитското влияние в тази част на света свидетелстват древните тибетски текстове на авеста.

Докато тюрски древни текстове никъде няма, не само в района на Алтай, но и в Китай или някъде другаде,написани на каквато и да е писменост. ;D ;D ;D 


  • Курган I— до You are not allowed to view links. Register or Login в района на реките You are not allowed to view links. Register or Login и You are not allowed to view links. Register or Login. Тези култури започват развитието си от басейна на Волга и към тях принадлежат културите You are not allowed to view links. Register or Login и You are not allowed to view links. Register or Login.
  • Курган II-III — 4 хил. пр.н.е. Включва културите You are not allowed to view links. Register or Login и You are not allowed to view links. Register or Login в Северен You are not allowed to view links. Register or Login. Характерни за тях са каменните кръгове, колесниците и антропоморфни изображения на божества.
  • Курган IV (You are not allowed to view links. Register or Login) — началото на You are not allowed to view links. Register or Login. Тези култури обхващат целия район от You are not allowed to view links. Register or Login до You are not allowed to view links. Register or Login.
  • Първа вълна — експанзия предшестваща Курган I, която тръгва от долното течение на Волга и се насочва към река Днепър, предизвиквайки съжителство на курганната култура с културата You are not allowed to view links. Register or Login. Сътресенията от тази експанзия достигат до You are not allowed to view links. Register or Login и по You are not allowed to view links. Register or Login — до културите You are not allowed to view links. Register or Login и You are not allowed to view links. Register or Login в You are not allowed to view links. Register or Login.
  • Втора вълна — около средата на 4 хил. пр.н.е. Започва от културата Майкоп и довежда до поява и разпространение на курганизирани хибридни култури в You are not allowed to view links. Register or Login през цялото 3 хил. пр.н.е. Според Гимбутас, това съвпада с първото навлизане на индоевропейски езици в Западна и Северна Европа.
  • Трета вълна — 3000–2800 г. пр.н.е. Експанзия на културите Ямна отвъд степните райони. Характерните курганни погребения се разпространяват по цялата територия на Румъния и You are not allowed to view links. Register or Login, чак до Източна Унгария.

  Вторична прародина на индоевропейците и източник на експанзии се явява курганизираната хибридна You are not allowed to view links. Register or Login, която се разделя на два клона — You are not allowed to view links. Register or Login и на You are not allowed to view links. Register or Login (You are not allowed to view links. Register or Login). От тези култури по-късно се развиват You are not allowed to view links. Register or Login, You are not allowed to view links. Register or Login и You are not allowed to view links. Register or Loginиндоевропейски клон, а също някои изчезнали народи на Балканите и You are not allowed to view links. Register or Login в You are not allowed to view links. Register or Login и You are not allowed to view links. Register or Login.


  Докато тюрските реплики са едва от къснобронзовата ера(таштъкската култура.) .Първите монголидни скелети  се забелязват за първи път в края на Тагарската култура в слоеве от 3 век .пр.н.е.
 • Quote
  Може да и не изгодно на С.Д. , но за тюрките никъде не се е писало до 5 век,но и за тогава доста се оспорва.
 • Quote
  Dadoh ti cqla kniga s bezbroi iztochnici ot koga se govori za turkite i koi sa tehni dedi , haidyte,... estestvenno i v bambykovite prachici  e pisano za turkite na koito prachici kitaicite  gi narichat knigi, haidyshk
  i. 


  Книга ?!
  Аз не се интересувам от публицистика.Дай източници- например от 5 век.За думата тюрк или за някакъв надпис на тюркски език. ;D ;D ;D

  Quote
  Този език се налага от след монголите на всички покорени народи по подобие на всички по предни примери- латински,арабски,английски,испански,руски.
  Quote
  Mongolite govorqt KALKHA momche-haidytshko, OK ! I nikoga ne sa  govoreli turkski. Mongolite nqmat nishto obshto s turkite te idvat ot Manchyriq dneshen severoistochen Kitai.
  То тюрките и монголите възникват от един протоклон на метиси между Енисейци,Ари и Китайци.Дори езикът им носи енисейска граматика, фонетично е съставен от думи с енисейски,ирански или китайски произход.Поздрави

Offline Subeyi Kurt

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 3439
 • Gender: Male
Ynt: Помаците - какви са били ?
« Reply #1613 on: April 09, 2015, 23:20 »

Алтън Орда с Берке Хан превзема сегашните български земи като разбива византийската армия през 1265 г. Не може той да е мюсулманин а 40 г. по-късно синът на Ногай -Чака да не е. Излагаш се Расате. То бива пристрастност но твоето си е нахалство. В този период изобщо няма независима държава и не се говори никаде за България. Чети бе човек. Дошъл е тюрко-монголеца Чака Хан син на Ногай Хан, внук на Ченгиз Хан в Търново, дали му българите и жена да му е рахат и го провъзгласили за управител.( цар, хан, каган-каквото си избереш) :) Как е станало така бе Расате. Обясни ни та да знаем. Ако Чака не е мюсулманин какъв е тогава. И не ни натиквай постоянно руско-имперски материали и платени ужким историци с тапия от БАН. :) Поздрави.

Offline Marlboro

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 1355
Ynt: Помаците - какви са били ?
« Reply #1614 on: April 10, 2015, 00:10 »
You are not allowed to view links. Register or Login
Haidyshki, nali ti kazah koi sa tezi Besarabski bulgari,..osnovatelite turki na Asparuhovo Parvo hanstvo.You are not allowed to view links. Register or Login


Sled 20-tata minyta shte  podpalnesh klechkata pod potyra si.


===================


" Петър Добрев е автор на тези, приемани нееднонозначно сред академичните среди. Трудовете му са критикувани от някои автори, а методите му се определят като „свободна интерпретация на извори и паметници“ "


Haidytite vinagi sa praveli svobodni sachineniq v peshteri bez da gi vidi sveta , te pishat tezi sachineniq za manipylaciq na   smeseniq narod jiveesht v teritoriite ochertani ot velikite sili.


" Книга ?! Аз не се интересувам от публицистика.Дай източници- например от 5 век.За думата тюрк или за някакъв надпис на тюркски език.  "

Kolko si zle haidyte, nqma da kajesh "az sum haidyt i ne razbiram angliiski" no shte kajesh "hm, Kniga ? az ne se interesuvam ot pyblicistika" ,... da ama haidyte ti ne mojesh da razberesh dokazatelstvata s bezbroi iztochnici v tazi kniga shtoto e pisana na "izvanzemen" ezik za teb , koito ezik ne se govori v peshteri.

Offline Rasate

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 2173
 • Gender: Male
 • Българите носят произходът си- в своето име.
Ynt: Помаците - какви са били ?
« Reply #1615 on: April 10, 2015, 14:32 »
За коя книга говориш за тази за хазарите ли ?!


Първо много учени отричат достоверността на Орхонтските надписи ,камо ли към коя група принадлежат хазарите.


Според редица съвременни учени наследниците на древните хазарите са днешните хазари в Афганистан,които са наречени от руснаците с името хазарейци- за да ги отличават от древните.


Относно тези хазари- интересното ,че са единствените монголоиди говорещи на ирански език. ;D ;D ;D ;D ;D
Което не е много удобно за тюркистите.
Тюркистите несамо пренебрегват хазарите в Афганистан , но и аварите в Дагестан (носещ името Аварски хаганат до 10 век.) ,които говорят на нахчийски език.


Ако и двата народа говореха на тюрски сигурно щяха да се надпреварват да ги сочат като наследници на древните.


Подобно е и отношението с българите ,които също не говорят тюрски- а български език - писмен от 9 век- 200 години само след Кубрат ,50 след Омуртаг. ;D ;D ;D ;D ;D


Т.е Вие тюркистите сте шизофреници - как може езикът в рамките на едно поколение да се смени- при Омуртаг да говорим на тюрски , а след 50 години при Борис Папата и Императора да нарекат словенският писмен език също български .
Т.е. нито Папата ,нито Императора по онова време не са знаели на какъв език са говорили българите, а Вие сега знаете. ;D ;D ;D ;D ;D

Offline Marlboro

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 1355
Ynt: Помаците - какви са били ?
« Reply #1616 on: April 10, 2015, 19:15 »
Quote
То тюрките и монголите възникват от един протоклон на метиси между Енисейци,Ари и Китайци.[/size]Дори езикът им носи енисейска граматика, фонетично е съставен от думи с енисейски,ирански или китайски произход.Поздрави


Vaznikvat zad shirokiq zadnik na baba ti,... vzemi naychi malko za mongoloidnata rasa otkade idva bre, momche haidyshko !.
 Evropeidi se prdvijvat ot zapad na istok a mongolite ot Manchyriq tezi dve rasi se omeshvat v Centralna Aziq. 

Mongoloidite proizlizat ot Poloneziiskite ostrovi (potanaliq kontinent MU v Tihiq okean) koito sa preseleni po Aziq, Severna i Ujna Amerika.Offline Subeyi Kurt

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 3439
 • Gender: Male
Ynt: Помаците - какви са били ?
« Reply #1617 on: April 10, 2015, 22:32 »
You are not allowed to view links. Register or Login
  • [/size]You are not allowed to view links. Register or Login[/size][/size]You are not allowed to view links. Register or Login[/size][/size]You are not allowed to view links. Register or Login, You are not allowed to view links. Register or Login и You are not allowed to view links. Register or Login са мъртви езици. Поради липса на езиков материал от хазарски и тюрко-аварски те биват причислени към огурската група. [/size]
  • [/size]You are not allowed to view links. Register or Login[/color]

Offline Marlboro

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 1355
Ynt: Помаците - какви са били ?
« Reply #1618 on: April 11, 2015, 08:13 »
Quote
За коя книга говориш за тази за хазарите ли ?!


Ima li znachenie koq kniga ?
Za vas haidytite ne vajat nikakvi drygi knigi osven pisanite v peshteri (sled podpalvaneto na Osmanski tri vagona arhivi ) s komynistichesko-haidychki izdalbani sachineni klinopisi. ( Kaji zashto  haidyto-komynisti izdalbavaha nadgrobni muslumanski kamani ?)
A koga vi pritisnat pokazvate za dokazatelstva  Vizantiiski nadgrobni klinopisni nadpisi i s tezi nadpisi se ydrqte po kosmati gardi  "Az bAlgar, bAlgar"  kato vizantieca Paicii i karakachana ot Kotel Sofronii "Vrachanski" no te togava s leko izmenenie se typali "Az bOlgar, bOlgar".
Da no v tezi nadpisi ne se govori za "bAlgar" ami za bulgar-turkite,.. i tezi koito se machish da zablydish s kom-haidyshki manipylacii vaobshte ne se chyvstvat "bAlgar".


Quote
Според редица съвременни учени наследниците на древните хазарите са днешните хазари в Афганистан,които са наречени от руснаците с името хазарейци- за да ги отличават от древните.


Are be, seriozno li sa afganci ?,... smenqi po chesto trevata koqto pyshish, haidyshki . Puk te hazarite (ashkenazite) nie gi znaem omeshenite i razprasnatite po Evropa  sled padaneto im pod robstvo na Kievska Rys.


Katalyncite koito iskat da se otdelqt i te li sa ispanci, Sicilianci, Venecianci, Etruski i tn. i te li sa Italianci, Korsikanci i te li sa francyzi, jiveeshtite turki  v Rysiq i te li sa rysnaci, koito govori angliiski i te li sa amerikanci, koito govori "balgarski" i te li stanaha "bAlgari" koito nqmat nishto obshto s  bulgar - turkite , ha-a haidyte ? Da be shtqh da zabravq tvoite kosmati bratovchedi (medi) kurdi, koito govorqt turski i te li sa turci ?
Kak taka ne prisvoihte i romite "ciganite po haidyshki" za bAlgari, koito ne sa etnost,...E-mi te ne sa li indoevropeici kato baba ti ot Indiq.


Quote
Относно тези хазари- интересното ,че са единствените монголоиди говорещи на ирански език.      Което не е много удобно за тюркистите.Тюркистите несамо пренебрегват хазарите в Афганистан , но и аварите в Дагестан (носещ името Аварски хаганат до 10 век.) ,които говорят на нахчийски език.

Hazarite govoreshti iranski i pyshty  sa tezi ostanalite tam kadeto se govori "pyshty" i "iranski",... nie turcite kato govorim "bAlgarski s otkradnati kopski bykvi i chyjdi dymi" izliza taka , che nie stavame "bAlgari" spored tvoite tapi razsajdeniq.
Nikade drygade ne se govori iranski nito ot  hazarite nito ot avarite. V Degestan, Checheniq, Abhaziq, Osetiq i tn, vsichki govorqt turkski.
Haidyte, znachi preskachash tozi raion i hop v Azerbeidjan pochvat da govorqt turkski taka li ?,... koito azerbedjanci shte ti izqdat yshite ako ne gi narichash turci.
Quote
Подобно е и отношението с българите ,които също не говорят тюрски- а български език - писмен от 9 век- 200 години само след Кубрат ,50 след Омуртаг.     "bAlgari" nqma ima razlichni grajdani (narod) sled ochertanite granici ot velikite sili tova ne samo ti go znaesh veche go znae vseki haidyt.


Eto takuv turski sa govoreli Kybrat, Amyrdjak i Bori-"s" kato Kortagovite bulgari :   You are not allowed to view links. Register or Login


Az gi razbiram napalno tezi bulgari , ti razbirash li gi ?  ::)

Da ti preveda li k'vo kazva ?


Quote
Т.е Вие тюркистите сте шизофреници - как може езикът в рамките на едно поколение да се смени- при Омуртаг да говорим на тюрски , а след 50 години при Борис Папата и Императора да нарекат словенският писмен език също български .Т.е. нито Папата ,нито Императора по онова време не са знаели на какъв език са говорили българите, а Вие сега знаете.     Shizofrenici ?  8) ,..
chyvstvam papkane na nokti i skybane na kosmi  :laugh:
Moje, moje haidyte, sled krajbata na Kliment, Naym, Angelarii i Grozdat (vse vizantiiski podanici) da se prevarnat s otkradnati kopski bykvi i chyjdi dymi v "bAlgarski".
Papata i negovi hronisti ne govorqt za nikakvi "bAlgari" te govorqt za bulgari - turki.
Taka i pishat za Kumanskata turkska Imperiq  kato "Vtora Bulgarska Imperiq", shtoto e prodaljenie v sashtite teritorii.


Nie sega znaem, shtoto mnogo dobre znaem zashto te taka sa pisali i zashto sega ti taka pishesh.  8)

Offline Marlboro

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 1355
Ynt: Помаците - какви са били ?
« Reply #1619 on: April 11, 2015, 08:45 »
Доказателства за турска принадлежност в разбиранията на помаците за идентичност
Въведение
Думите на прочутия френски пълководец и политик Наполеон Бонапарт, че географията предопределя съдбата на една нация, отразяват значимостта на географското местоположение за нацията/националността. Ако въпросното местоположение е такова, че език, религия и култура са обединени, както е в Близкия Изток, Кавказ и Балканите, е трудно да се установят и класифицират националните идентичности върху тези географски територии. Нещо повече, борбата за взаимно подчинение между тези народи измества политическата стабилност и мира, при което различията, вместо да водят до положителен ефект, пораждат политически негативи като натиск, безредие, неопределеност, несигурност и пр.
География, в която историята смесва нациите: Балканите
Заради геополитическото и геостратегическото си разположение, Балканите са станали свидетели на събития, като имиграция, разселване, войни, нашествия и завоевания, които могат да разкъсат връзките във всяка една география. Този исторически процес ги е превърнал в поле на постоянни битки до степен, че, както отбелязва българската историчка Мария Тодорова, този период, максимално отдалечен от мира и спокойствието, създава понятието „балканизация“, намерило място в ругателския репертоар на Европа от началото на 20-те години на 20. в. със значение на „не просто разбиване на големи и жизнеспособни политически единици, но и завръщане към трибализма, реакционерството и варварството.“ (Todorova 2006:17).
. Балканите като турска културна география
За турците и тяхната история Балканите са не по-малко важен район от Анадола и Средна Азия. Защото, ако оставим настрана скитите, чиято тюркска принадлежност е предмет на дебат, историята на различните тюркски племена (като авари, българи, печенеги, къпчаци/кумани, узи) и особено на хуните, се проследява назад още до 4. в. в Европа и по-специално на Балканите.
[Хуните, които през 378 г. минават Дунава и се придвижват към Тракия, след 395 г. установяват господство върху целите Балкани и значителна част от Тракия.
След отслабване на хунската власт на Балканите и отмирането й със смъртта на Атила през 453 г., авари (средата на 6. в.), дунавски българи (7. в.), унгарски и някои тюркски племена (9. в.), печенеги, къпчаци (кумани) и узи (9-11. в.), и накрая османски турци (14. в.) населяват тези земи и установяват политическо и културно господство в региона (Kafesoğlu 1992: 52). При това положение, в противовес на разпространеното мнение, турците не са били съседи на Балканите, а техни преки жители от 1640 г. насетне.
[Преди османците, от юг на Балканите идват анадолските турци. Кейкаус, султан на селджуците, който през 1261 г. избягва от монголите и се укрива при византийците, е изпратен през 1263 г. от византийския император в Добруджа, заедно с 40 турски номадски групи, водени от прочутия суфи Саръ Салтък. Тази анадолско-тюркска общност, закриляна от водача на Златната орда Ногай, изгражда тук редица градове, сред които и Баба Салтък. Арабският пътешественик Ибн Батута, преминал през тези земи през 1332 г., говори за Баба Салтък като за „град, населен от тюрки,“ (İnalcık 2005: 20-21).
]Преди пристигането на османците на Балканите, особено внимание следва да се обърне на историческата роля и съществуването в този регион на печенегите, къпчаците/куманите и узите, мигрирали тук през 11-12. в. Смята се, че къпчаците/куманите са продължили да живеят на Балканите и да бъдат политически и културно активни до 15. в. Най-доброто доказателство за това е Codex Cumanicus (Кумански кодекс), написан от германски свещеници и италиански търговци, единственият екземпляр от който се пази в Библиотека Марциана във Венеция. Това произведение, написано на къпчакски тюркски и датирано от 11 юли 1303 г., включва не само латинско-персийско-къпчакски, къпчакско-немски и немско-къпчакски речници, но също и християнски химни, гатанки и граматически правила.
Тюркските народи, като хуни, авари, българи, печенеги, къпчаци/кумани, узи и др., достигнали Балканите от север преди османските турци, след като изгубили политическото си господство, претърпели културни изменения или изчезнали под властта на други балкански народности. И докато българите изгубили своя език и култура, хуните, аварите, печенегите и къпчаците/куманите останали под влиянието на други общности и изменили своите езици. Това са предшествениците на днешните помаци, торбеши, горани и пр. (Alp 2008:2-3), тъй като не може да се твърди, че тези тюркски народи просто са се изпарили. На практика, днешните имена на селища и места като Куманово (Македония), Куманица (София), Куманич (Неврокопско), Комана (Никополско) са само някои от наименованията, оставени от къпчаците/куманите на Балканите. (Uzunçarşılı 1988:183).
Известно е, че след епохата на Римската империя, най-стабилният и мирен период на Балканите е османското управление от средата на 14 до началото на 20. в. В този период османците възстановяват Балканите и оставят своя материален и морален отпечатък по тези земи. Затова и българската историчка Мария Тодорова е права, когато казва: „Абсурдно е да се търси османско наследство на Балканите, тъй като самите Балкани са наследство от османците.“ (Todorova 2000:46)
Една изключителна и скромна балканска общност: помаците
Проблемът с произхода на помаците, чиито идентичност и етнически корени са предмет на научна и политическа дискусия през последното столетие, е същинската тема на настоящото изследване. Дали помаците, наричани още ахряни, торбеши, горани и т.н., и с един и същ език, култура и вярвания, са местна ислямизирана общност или са турска общност, живееща на Балканите?
На Балканите никога не бива да се взема под внимание само един елемент, като раса, език или вероизповедание, тъй като те, по думите на Уинстън Чърчил, са „география, която не произвежда история, а я консумира“. Освен това, доколко вярно и научнообосновано би било да се определя „националност“ единствено въз основа на „език“ или „религия“?
За съжаление днес, в навечерието на стогодишнината от Балканските войни, регионът продължава да се възприема като място на насилствена миграция, етническо прочистване, деспотизъм, потисничество, религиозен натиск, насилствена промяна на националната принадлежност и геноцид за турците и свързаните с тях общности.
Много народи са засегнати от тези негативни процеси, но едва ли има друг, засегнат толкова, колкото помаците, тъй като в географията на Балканите няма друга общност, която да е принудена да израства и съзрява в жестоки условия, само и само за да съхрани своята идентичност. Помаците, възприемани като помохамеданчени българи, гърци, македонци, сърби и т.н. в съответните си страни, без да се държи сметка за това как те самите се възприемат, и под силния натиск на жестоки асимилационни политики, за съжаление, до ден днешен продължават да се борят с подобни примитивни практики.
Общността, наричана помашка, торбешка, горанска и т.н. в страните, където живее, в същността си е мюсюлманска и приема себе си за турска. Ето защо от хуманна и научна гледна точка е необходимо да се потърсят елементите на турска принадлежност в културните кодове и историята на тази общност, която никога не се е отказвала, нито е позволила да бъде откъсната от своята мюсюлманско-турска идентичност, устоявайки на натиска, тормоза и асимилационните политики в течение на векове, и тези елементи да бъдат подкрепени с научни аргументи.
В изследването ще бъде очертан паралелизмът между обичаите, свързани с раждането, смъртта, брака, храната и т.н. в социалната и колективната памет на общността, наричана с различни, яростно дискутирани на етническа основа имена като помаци, горани, торбеши и пр., и тези, които намираме в турската култура в Турция и Централна Азия. Така ще стане ясно, че претенциите, които й се приписват с названия като „помохамеданчени българи, гърци, македонци и сърби“, са безпочвени, а напротив, идеята за принадлежност към турската история и култура става по-силна.[
Помаците живеят в България, Гърция, Македония, Косово, Албания и Турция под името помаци, торбеши, горани, агаряни/ахряни и др. Живеят предимно в Родопите, Пирин и Вардарска Македония. Някои от местата, които населяват, но под различни названия, включват Ловешко, Плевенско, Тетевенско и Разградско в Северна България, Пловдивско в Средна България, Солун в Гърция, Битолско в Македония, Шкодренско в Албания и Косово. (Memişoğlu 1999:11).[
След Руско-турската война от 1877-1878 г. значителна част от това население мигрира в Турция, подобно на други турски и мюсюлмански общности. Днес тези имигранти живеят в градовете Одрин, Лозенград, Родосто, Чанаккале, Балъкшехир, Бурса, Сакария, Маниса, Ескишехир и др.
Тук не искам да обяснявам произхода на названията помаци, торбеши, ахряни, които разкъсват Балканите във вид на злостни националистични политики и „великобългарски“, „великогръцки“, „великосръбски“ и „великомакедонски“ мечти, бидейки резултат от идеи и нагласи, които правят региона необитаем за която и да било народност, без разлика на религия, език и националност, в продължение на над един век. Ясно е, че претенциите за произхода на повечето от тези местни наименования, ако не и на всички, са натрапени, неспособни да решат проблема с идентичността на споменатите общности и не водят до нищо добро по отношение на възприемането на идентичността. Библиографията в края на изследването посочва твърденията и изследванията по тази тема.
]Погрешното оклеветяване на османците
[Фразата „насилствено помохамеданчване“ показва, че османците, които са били символ на мира на Балканите, не са третирани справедливо. Исторически факт е, че Османската империя, която е използвала национална система, основана на вероизповеданието, не се е намесвала в езика, религията и културата на управляваните от нея народи. Ако османските турци бяха ограничавали езика, вероизповеданието и останалите свободи на тези народи и ги бяха асимилирали, то колко от тях биха успели да опазят своята индивидуалност до ден днешен и да продължат да съществуват като отделни нации? Ако можем да говорим за българска, македонска, гръцка, румънска, сръбска, албанска и пр. нации, това се дължи единствено на факта, че Османската империя им е дала свобода на вероизповеданието, езика и в други области. Турците-мюсюлмани дори не са направили опит да асимилират народите, живеещи в завладените от тях страни, било със сила, било постепенно. За да го постигнат, те не са се месили във вероизповеданието, езика и националността на разнородните по етническата си принадлежност християни. Думите на османските султани, управлявали над 55 царства и 33 народа, „Искам да видя моя народ в джамия, християните в църква и евреите в синагога“ не бива да бъдат забравяни.
Имат ли турски произход помаците/торбешите/гораните?
При използване на научни методи в обективни и безпристрастни изследвания и проучвания ще стане ясно преди всичко, че твърденията, че помаците, торбешите и гораните са българи, гърци, македонци или дори руснаци, се прокарват във връзка с определени политически планове и проекти.
Бих искал да споделя едно лично наблюдение. Общностите, известни като помаци, торбеши и горани, за които с определена цел се твърди, че са българи, македонци, гърци или сърби, възприемат това като обида и не желаят да бъдат запомнени с тези названия.
Проучвам и наблюдавам Балканите през последните 3 години. Трябва да отбележа, че ако помаците пожелаят да станат част от голямото турско семейство, това желание следва да бъде уважено, като се вземе предвид историческата роля на общността, както и факта, че под външен натиск в днешни условия те могат да потърсят убежище в Турция като своя родина. В крайна сметка окончателното решение по този въпрос ще бъде на самите помаци.
В това изследване ще бъдат аргументирани твърденията на наричаната помашка/торбешка/горанска и пр. общност в контекста на техните ритуали и вярвания (раждане, брак, смърт и др. в колективната памет), а не толкова с историческа информация и документи, за да бъде показано, че тяхната турска идентификация не е безпочвена.
За тази цел ще бъдат анализирани информация и документи, включително от писмени източници и по лични наблюдения, по следните теми:
Доказателства за турска култура в общностите на помаците/торбешите/гораните
Абстрактно културно наследство: обичаи, традиции и народни вярвания [
Редица популярни вярвания, обичаи и традиции, съхранени в колективната памет на помаци/торбеши/горани, показват, че те са били свързани не само с турците и Турция, но и с тюрките, изповядващи предислямския култ към Небесния бог. Това навежда на мнението, че те са били част от тюркските общности, дошли на Балканите първоначално като членове на този култ и чак по-късно избрали исляма. Действително, информацията и разкритията (Kalafat 1994, 2006, 2011; Aksoy 2011, Taşdelen vd. 2008) на социолози и фолклористи, които събират данни посредством наблюдение и работа на терен, показват, че тези общности, освен с турците в Турция, имат редица прилики и близости особено с казахите и киргизите в Централна Азия, като се започне от народните вярвания, ритуали и традиции, свързани с храната и кухнята, та до раждането, брака и смъртта. Редица елементи на това абстрактно културно наследство са наблюдавани и от автора на настоящото изследване, както е посочено по-долу:
Обичаи при раждане
В помашките/торбешките/горанските общности, както и при анадолските турци, новороденото се измива със солена вода. Анадолските и централноазиатските тюрки предпочитат момчетата, тъй като водеща е идеята за продължаване на рода и контрол върху семейството. При раждане семействата с добро финансово положение колят овце и кози, дават угощения, раздават подаръци и пари. Тези празенства, отразяващи радостта от новороденото, торбешите в Македония наричат „бабина“, а помаците от Пловдивско, преместили се в Измир, „симидал“. Подобни практики се наблюдават и при казахите и анадолските турци. (Taşdelen vd. 2008:14; Çetin 2011; Kalafat 2006:44).
В помашките/торбешките/горанските общности на 40-ия ден от раждането на детето се организира религиозна церемония. След 40-ия ден на бебето се връзва талисман, който да го закриля. Най-възрастната жена в дома слага бебето в люлката му. В казахската общност навърши ли детето 40 дни, всичи съседи и съселяни се събират в дома на бабата и дядото или родителите за люлчина церемония. (Taşdelen vd. 2008:14; Kalafat 2011:48). Тук е нужно да се отбележи, че числото 40 има различна и много важна роля в турската народна култура и вярвания.
В помашките/торбешките/горанските общности появата на първото зъбче и казването на първите думи са важен повод за радост. Както и при поникването на първото зъбче, така и при първите думи на детето се дават подаръци. В казахските общности поводът се отбелязва ритуално. Когато детето каже първите си думи, устройва се устна церемония, за да проговори то по-бързо. Колят се овце и на детето се дава да яде овчи език, за да говори добре. Гораните също дават овчи език на децата, които заекват, за да проговорят правилно. (Taşdelen vd. 2008:14-15; Kalafat 2011:48).
[ В помашките/торбешките/горанските общности бръснат косата на бебето, като оставят само бретон. Ако детето е момиче, на бретона се нанизват мъниста. Казахите режат косите на момчетата, като оставят кичур в средата на главата, за да ги пази от уроки. Пускането на бретон се наблюдава не само у гораните и казахите, но и при някои номадски общности в Централна Анадола (Taşdelen vd. 2008: 15).
В помашките/торбешките/горанските общности, както и при анадолските турски и централноазиатските тюркски общности, правото да кръсти детето се пада на най-възрастния мъж в дома. При този ритуал всяко семейство е длъжно да знае имената на седемте си основни предци. Това се практикува сред казахите и други централноазиатски общности. Интересно е, че гораните, които знаят имената на предците си седем поколения назад, кръщават децата си с турски имена като „Аслан“, „Демир“, „Туран“. Съществуването на тези имена навежда на мисълта за оцеляването им от предислямски времена до днес. (Taşdelen vd. 2008:15-16).
Сватбени и брачни обичаи
В помашките/торбешките/горанските общности семейната структура се доминира от мъжа. Големите семейства и родове са обичайни. В това отношение семейната структура при казахите съвпада с тази у централноазиатските тюрки. Уважението към бащата и родителския авторитет са извънредно силни в традиционната семейна структура в Анадола. (Taşdelen vd. 2008:17). Може да се каже, че подобна структура все още се поддържа сред онези помашки/торбешки/горански общности, които са мигрирали в Турция.
В помашките/торбешките/горанските общности, макар и в намаляваща степен, е обичайно булката да се краде с цел брак, както е при анадолските и централноазиатските тюрки. До неотдавна краденето на булката е било задължителен ритуал за легитимността на брака у алтайските и якутските тюрки. Сред централноазиатските и анадолските общности ритуалът се приема, ако е извършен с цел брак. Въпреки забраната сред казахите, в днешно време това е много често срещана форма на бракосъчетаване. (Taşdelen vd. 2008:17; Kalafat 2006:45).
Не са установени особени различия в сватбените ритуали на помаците/торбешите/гораните и тези в Центална Азия и Анадола. В деня на сватбата обичаят, който продължава да съществува в много части на Анадола, повелява младоженецът да бъде набит на влизане в стаята на булката под съпровода на тъпан и зурна. Традицията над главата на булката да се хвърля ориз, захар и жито, която също е запазена от времето на предислямската тюркска култура, се наблюдава често в Анадола и Централна Азия. (Taşdelen vd. 2008:17; Kalafat 2011:48)[
Друга прилика между помаците/торбешите/гораните и другите представители на турската културна география, анадолските и централноазитатските тюрки, е, че семейството на младоженеца продължава традицията да плаща определена цена за булката на нейния баща. По-разпространен в миналото, днес този ритуал започва да изчезва. Плащането на цена за булката е било обичайно за всички тюркски общности и е представлявало важна традиция. Най-често то се среща в Централна Азия. Обичаят е разпространен сред редица общности от степните народи. Сред казахите kalıñmal (цената, плащана за булката) е в основата на брака. (Taşdelen vd. 2008:17; Kalafat 2006:45; Kalafat 2011:47).
При гораните в миналото е съществувала практиката по-вързастен или по-млад брат да се жени за вдовицата на свой починал брат. Този вид брак се наблюдава в Анадола и Близкия Изток. Когато почине съпругът на млада и красива жена, тя се жени за негов по-голям или по-малък брат или за друг близък роднина. (Taşdelen vd. 2008:17).
[color=rgb(25, 7, 16) !important]Традицията булката да се къносва все още съществува в сватбените обреди на помаци/торбеши/горани, както и сред анадолските и близкоизточните турци. (Kalafat 2011: 47).[/color][/font]
Обичаи, като връзването на дарове по дърветата за късмет на младите момичета, украсяването със знаменца на дома, в който се вдига сватба, стъпването с десен крак през прага на дома на младоженеца, когато булката влиза в него, в знак на уважение и за късмет, поливането на вода пред булката на влизане в новия й дом, тъй като водата символизира изобилието, продължават да съществуват в Анадола и Близкия Изток. (Kalafat 2011:47).
Обичаи, свързани със смъртта
При помаците/торбешите/гораните в къща, където има покойник, не се готви. Съседите носят храна. Халва се поднася на седмия ден. Пред вратата на дома на покойника се поставя стол с пешкир върху него. Чете се Корана, а религиозни церемонии се извършват на 7-ия, 40-ия, 52-ия ден и на кръгла годишнина, при което се поднася храна.
Тези обреди, свързани със смъртта, са много сходни с практиките сред анадолските и близкоизточните турци. (Taşdelen vd. 2008:18-19; Kalafat 2006:47).[
Върху тялото на покойника се поставя нож или ножица, както при анадолските и близкоизточните турци. (Taşdelen vd. 2008:19).
[Конкретно културно наследство: съществени културни елементи
[В културата на помаците/торбешите/гораните, които по правило живеят в планински райони, животновъдството преобладава за сметка на земеделието. Това обстоятелство намира отражение и в тяхната кухня. Кухни, в които доминират храните с животински произход, като месо, мляко, сирене, масло, обикновено са резултат от влияние на близкоизточната арабска култура на Балканите и говорят за общности с номадски белези в миналото си. Националните кухни на казахи и киргизи, които също са номадски общности от Близкия Изток, също се основават предимно на храните от животински произход.
[/color][color=rgb(25, 7, 16) !important]В помашките/торбешките/горанските общности, където семейната среда е силно дисциплинирана и консервативна, останалите членове на семейството не сядат на масата, нито започват да се хранят преди бащата, в качеството му на стопанин в дома. Подобна семейна структура и поведение се наблюдават и при казахи, киргизи и турци. (Taşdelen vd. 2008:13-14).[/color]
Друга важна за етноложките изследвания традиция е поставянето на семейния знак върху надгробните камъни. Подобна традиция има и при казахите. На камъка се изписват името, възрастта, племето и рода на покойника, като се отбелязва и техния знак, ако има такъв. (Taşdelen vd. 2008:18).
В допълнение към писмените източници, лични наблюдения показват, че в животновъдството семейният знак се жигосва от собствениците и върху едрия и дребен рогат добитък.
Заключение[
Най-голяма стойност носи информацията, че хората от тази общност, включвана в състава на различни народи и националности и назовавана помашка/торбешка/горанска, се самоопределят като турци, в допълнение към всички установени сходства и близости. Защото човек е от онзи народ, на който чувства, че принадлежи. Думите на Мустафа Кемал Ататюрк, основателя на Република Турция, „Колко щастлив е онзи, който казва: „Аз съм турчин!“ трябва да бъдат помнени като определящи за турската нация.
Друг важен момент е, че помашките/торбешките/горанските турци се възприемат като турци мюсюлмани и нямат никаква етническа връзка с християнските балкански общности, а и босненските и албанските мюсюлмани ги приемат като отделна група. Това положение е посочено и от други изследователи. (Taşdelen vd. 2008:23).
Не бива да се забравя и какво мислят помаците (турски бежанци, с които разговарях заради това изследване). Всъщност думите на помашките граждани в Турция са доста проникновени: „Българската душевност ни е далечна. За нас „българин“ значи „православен християнин“. И това е дело на самите българи. Защото те много пъти искаха да ни покръстят, измъчваха ни, убиваха ни, променяха ни имената, гониха ни от земите ни... Затова ние горчиво се смеем на техните твърдения „Вие сте българи, били сте помохамеданчени насила...“ Да, ние сме помаци, но да не се забравя, че сме такива, защото сме мюсюлмани, турци и точка!“
Ясно е, че преценката за самосъзнанието на самата общност е по-важна и критерият „език“ не е достатъчно доказателство за националната й принадлежност. На помаците в България и Гърция, торбешите в Македония и гораните в Косово им е дошло до гуша от социален и политически натиск от османската епоха насам и те искат да се почувстват свободни. И това тяхно човешко желание не бива да се приема като прекомерно.[
Не трябва да се забравя, че тази общност, назовавана с различни имена и свързвана с различни народности, защитава идентичността си, като ясно заявява, че се смята за част от турския народ, а не от българския, гръцкия, македонския или сръбския; че иска да съхрани мюсюлманско-турската си идентичност; и че търси убежище в Турция, която възприема като своя родина, дори с риск за живота, както често се е случвало.
Може да се мисли и така: ако тези помаци, торбеши и горани, за които се твърди, че са изслямизирани насила, бяха действително от български, гръцки, македонски и сръбски произход, то защо тогава биват измъчвани от собствените си народи и принуждавани да напускат местообитанията си и да емигрират в Турция? Как могат да бъдат обяснени тази и други подобни дилеми?
[]Има една турска пословица: „Никой не е достатъчно богат, че да мине без съседа си.“ Ние живеем на Балканите от векове и ще продължим да го правим. Ако искаме да ги превърнем в география, управлявана от мира и спокойствието, а не в място, което се помни с битките и безредиците си, трябва да уважаваме взаимно различията си и да превърнем Балканите в земя на обща култура и цивилизация, като си сътрудничим. Ако не го направим сега, когато всяка балканска държава и народ отбелязват стогодишнината от Балканските войни, страхувам се, че това ще хвърли сянка върху нашето утре. Поздравявам всички ви с уважение, благодарност и пожелания за мир, спокойствие и братство на Балканите.

[/color]
Превод от английски: Елена Алексова[color=rgb(25, 7, 16) !important]
[/color][/size][/color]
[color=rgb(25, 7, 16) !important]
You are not allowed to view links. Register or Login

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42