Author Topic: Sayılar  (Read 9128 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline bogutevolu

 • Charter member
 • *****
 • Posts: 1000
 • Gender: Male
Sayılar
« on: January 11, 2011, 16:27 »
Slavic
East

Russian   odín   dva   tri   chety're   pyat'   shest'   sem'   vósem'   dévyat'   désyat'
Belarussian   adzín   dva   try   chaty'ry   piac'   shesc'   sem   vósem   dzéviac'   dzésiac'
Ukrainian   ody'n   dva   tri   choty'ry   pyat'   shist'   sim   vísim   devyat'   desyat'

West                              

Polish   jeden   dwa   trzy   cztery   pie,c'   szes'c'   siedem   osiem   dziewie,c'   dziesie,c'
Czech   jeden   dva   tr^i   chtyr^i   pêt   shest   sedm   osm   devêt   deset
Slovak   jeden   dva   tri   shtyri   pät'   shest'   sedem   osem   devät'   desat'
West   jeden   dva   try   shtyry   pet   shest   sedem   ossem   devat   desat
East   jeden   dva   tri   shtyri   pejc   shesc   shedzem   osem   dzevec   dzeshec

South                               

Old Church Slavonic+   jedinu   diva   trije   chetyre   pe,ti   shesti   sedmi   osmi   deve,ti   dese,ti
Macedonian   eden   dva   tri   chetiri   pet   shest   sedum   osum   devet   deset
Serbo-Croat   jèdan   dvâ   trî   chètiri   pêt   shêst   sëdam   ösam   dëve:t   dëse:t
Slovene   ena   dva   tri   shtiri   pet   shest   sedem   osem   devet   deset

Bulgarian   edín   dva   tri   chétiri   pet   shest   sédem   ósem   dévet   déset
Pomak   anno   dve   tri   chetri   pet   shes   sédem   ósem   dévet   déset

Offline bogutevolu

 • Charter member
 • *****
 • Posts: 1000
 • Gender: Male
Re: Sayılar
« Reply #1 on: January 13, 2011, 09:55 »
Bulgarian   edín   dva   tri   chétiri   pet   shest   sédem   ósem   dévet   déset
Pomak   anno   dve   tri   chetri   pet   shes   sédem   ósem   dévet   déset

1)   “Edin” Pomakçada yada bizim orta rodoplar şivesinde “adin” şeklinde kullanılır. “Anno” kelimesi Bulgarcada “edno” biçiminde standardize edilmiştir. Kelimenin nötr biçimidir. Kelime içindeki –dn- harfleri kaynaşarak “anno” diye söylenmiştir.

2)   “Dve” ile “dva” arasında şivesel fark dışında fark yoktur. Orta Rodoplar Lakavisa kökenli Beşpınar köylüleri “düve” biçiminde telaffuz eder.
3)   “Tri” hemen bütün slav dil ve şivelerinde aynı olduğu gibi birçok batı dilinde de aynı biçimdedir.
4)   “Chetiri-Çetiri” kelimesinde bizim pomakçamızda bir “i” sesi düşmüştür. “Çetri” diye söylenir.
5)   “Pet” bütün slav dil ve şivelerinde aynıdır.
6)   “Shest – şest” kelimesinin sonunda t harfi bizim dilimizde düşmüştür. “Şes” olarak söylenir.
7)   “Sédem” aynıdır.
8 )   “Osem”  aynıdır.
9)   “Dévet” aynıdır.
10)   “Déset” aynıdır.

Offline Karacaovalı Pomak

 • Avarage member
 • ***
 • Posts: 97
 • Gender: Male
Ynt: Sayılar
« Reply #2 on: February 11, 2011, 14:24 »
Vodina (Voden) - Karacaova (Moglena) Pomak ağızından sayılar ;

1-İdna,idin,adna
2-dve
3-tri
4-çetri
5-piet
6-şiez
7-Sedam
8-Vuosum
9-Dievet
10-Dieset

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42