Author Topic: Красива България: Златоград  (Read 12196 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Пламен Пасков

 • Guest

Offline Rahmie

 • Charter member
 • *****
 • Posts: 1981
 • Gender: Female
Ynt: Красива България: Златоград
« Reply #1 on: May 31, 2008, 12:39 »
Chudno krasivi snimki Plamene.

Blagodarya che gi spodelyash sas nas.
Jiv i zdrav!

Offline babacan

 • Candidate member
 • *
 • Posts: 4
Ynt: Красива България: Златоград
« Reply #2 on: May 31, 2008, 14:38 »
bil sam v zlatograd  ili deridere  da mnogo super grad no s pobalgarili se pomatsi :'( jalko poneje na balgarite ne im stiga da  nadviqt na tur4olqta posqgat na pomatsite te sa po lesni za6toto sa s dobri du6i meki kato pamuk no  samo za zlatograd da kaja ne vsi4ki sa takiva ama edno 70 na 100 i si vikat mitko dan4o van4o i taka natatak golqm sram za pomatsite  :-\

Offline Rahmie

 • Charter member
 • *****
 • Posts: 1981
 • Gender: Female
Ynt: Красива България: Златоград
« Reply #3 on: May 31, 2008, 21:50 »
Daylek,

Zlatograd-Darıdere
Rodoplarda bulunan cok guzel bir sehir.

Turkce birseyler ben bulamadim ama bilenler varsa yazarlar mutlaka. Ingilizceden bir faydasi olursa. :)

You are not allowed to view links. Register or LoginOffline Hashashin

 • Defendor of the Truth
 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 2013
 • Gender: Male
 • Has odabaşi
Re: Красива България: Златоград
« Reply #4 on: August 21, 2009, 14:53 »
Леле, голяма красота!!! Благодаря ти Ерон!

Offline ЖАРКО ЖЕГЛЕВ

 • Adviser
 • ****
 • Posts: 1480
 • Gender: Male
Re: Красива България: Златоград
« Reply #5 on: August 21, 2009, 15:04 »


DARIDERE

Bulgaristan'ın güneyinde bugünkü adı Zlatograd olan eski bir Osmanlı kasabası.

Yunanistan sınırına 7 km. uzaklıkta. Do*ğu Rodop dağlarının ulaşımı güç orman*lık bir bölgesinde, Kartal dağının altın*da deniz seviyesinden 550 m. yükseklik*teki derin ve uzun bir vadide, iki küçük çayın birleştiği noktada yer almaktadır. Osmanlı hâkimiyeti döneminde kurulmuş olup 1430'larda tesis edilen Edirne Mu*radiye Camii ve İmareti vakıflarına ait köylerden oluşan bir idarî birimin mer*kezi iken daha sonra Gümülcine kazası*na bağlı bir nahiye, XIX. yüzyılda da Da-ndere, Akpinar (bugün Bjal Izvor) ve Şa*hin (Bugün Yunanistan'da Ekhinos) adlı üç nahiye ile yirmi yedi köyü bulunan bir kaza merkezi haline gelmiştir. Bir*kaç cami, medrese ve tekkenin bulunduğu Dandere ve Şahin, bölgenin önem*li İslâmî merkezleri arasında yer alır. Ay*rıca burası, XIX. yüzyılda ve XX. yüzyıl başlarında Maden (Madan) ile birlikte böl*gede hıristiyan nüfusun yaşadığı yegâ*ne yer olma özelliğini de taşımaktaydı.
1931de ortaya çıkarılan ve Aynaroz'-da Athos dağındaki manastırda muha*faza edilen sahte olması muhtemel bir tarihî not defterine göre, "Dandere ka*zasının bütün köyleri 1661 tarihinden önce tamamen hıristiyan Bulgarlar ile meskûn olup kasaba merkezi Belovidovo adını taşıyordu. IV. Mehmed'in 21. saltanat yılında 1661'de Doğu Rodoplar'-daki bütün Bulgar nüfusun din değiş*tirmesi yolunda emir verildi, böylece Be-lovidovo'nun bir kısmı ve köylerinin ço*ğu İslâmlaştırıİdi. 1. Mahmud'un saltana*tı sırasında 1705 ilkbaharında Ana*dolu'dan Türk kolonileri gelerek bölge halkını zorla İslâmlaştırdılar, çoğunu da öldürdüler. Bu köyler arasında Niznets ve Perunovo bulunuyordu. Niznets'in adı sonradan Şahin, Perunovo'nunki ise El*malı olarak değiştirildi". Gerçek bir tarih kaynağı niteliği taşımayan bu not defte*rindeki bilgilerin yanlış olduğu bazı Bul*gar tarihçileri tarafından belirtildiyse de söz konusu bilgiler yaygın şekilde kulla*nıldı ve yerleşti. Buna karşılık bölgenin ve Dandere'nin gerçek tarihi, Osmanlı tahrir defterlerinden 1516'dan itibaren sağlıklı olarak takip edilebilmektedir.

Dandere yöresindeki İskân eski çağ*lara kadar iner. Şimdiki kasabanın bu*lunduğu yerde Trakyalılar'in milâttan önce III-I. yüzyıllardaki yerleşmelerinin izlerine rastlanmıştır. Trakyalılardın kü*çük bir grup halinde, maden bakımın*dan zengin olup şimdi terkedilmiş olan birçok maden yatağının bulunduğu bu bölgeye geldikleri belirtilmektedir. Ka*sabanın 3 km. kuzeybatısında Maden'e giden yol üzerinde, içinde XII. yüzyıldan XV. yüzyıla kadar çeşitli tarihlerde imal edilmiş eşyalara da rastlanan bir Orta*çağ mezarı bulundu. Müslüman Çatak köyünde (bugün Preseka) yapılan kazılar*da ise kilise kalıntıları ortaya çıkarıldı. Büyük bir müslüman köyü olan Uzundere'de de (şimdi Nedelino) iki ayrı yer*de "kaursko grobe" (kâfir mezarları) de*nilen, üzerinde ilkel şekilde haç işareti kazılmış bir taş bulunan mezarlar var*dır. Bütün bunlar, Osmanlı öncesi ve er*ken Osmanlı döneminde bölgenin çeşitli yörelerinde hıristiyanlann yaşadığını gös*terir. Rumeli'nin fethi ve iskânı sırasın*da XIV. yüzyıldan itibaren binlerce Yö*rük cemaatinin Gümülcine ile İskeçe ara*sındaki ovalara yerleşip hayvanlarını ci*vardaki Rodop yaylalarına salmalarının yol açtığı rahatsızlık sebebiyle hıristiyan nüfusun başka yerlere göçmüş olduğu söylenebilir. Nitekim XV. yüzyıl ortaları*na ait bir tahrire göre[480], 1453-1455'te Gümülcine kazası*nın 1513ü müslüman hanesi olmak üze*re toplam 2020 hâne nüfusu vardı. Bu*nun da 334 hanesini Yörük grupları oluş*turuyordu. Buranın yanındaki Karasu Yenicesi'nin (Yenice-i Karasu daha sonra İskeçe'nin kazası) 1528 tahririne göre nü*fusu 3290 hâne müslüman, 2029 hâne hıristiyandan ibaret olup müslüman nü*fusun 695 hanesini Yörükler teşkil edi*yordu. 1453-1455 tahririnin Darıdere'-deki II. Murad Vakfı iie ilgili kısımlarının da dahil olduğu bir bölümün kaybolma*sı, bölgenin bu dönemdeki durumunu aydınlatmayı güçleştirmektedir.

yazının devamı
You are not allowed to view links. Register or Login

Offline canseve

 • Member
 • **
 • Posts: 11
Ynt: Красива България: Златоград
« Reply #6 on: February 27, 2010, 17:45 »
искрени благодарности на г-н пасков

Offline pomag

 • Senior member
 • ****
 • Posts: 122
Ynt: Красива България: Златоград
« Reply #7 on: February 28, 2010, 18:26 »

Offline ЖАРКО ЖЕГЛЕВ

 • Adviser
 • ****
 • Posts: 1480
 • Gender: Male
Ynt: Красива България: Златоград
« Reply #8 on: February 28, 2010, 18:45 »

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42