Author Topic: Помаците в Кърджалийска област  (Read 7706 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline BG POMAK

  • Senior member
  • ****
  • Posts: 239
Роден съм през 1961г.в с.Припек, общ. Джебел, живея от 1982г. в гр. Кърджали. По професия съм строителен инженер със специалност ПГС и втора ВК.                                                                                            Много малко се пише във форума за помаците от област Кърджали, за това желая да дискутираме проблемите и успехите на това население. Убеден съм, че то е едно от най-будното и развито между помашкия етнос.
За сведение помаците в област Кърджали са населени в следните населени места:
1. Кърджали около 8 000, като например от с. Припек има 120 семейства преселени в Кърджали. Най-много в Кърджали са преселниците от Кирковския край.
2. Община Кирково
3.Община Джебел и община Джебел-селата Припек, Мрежичко, Полянец, Слънчоглед, Плажище.
4 Община Ардино.
5.гр.Момчилград
За обединение на помаците в Кърджали се работи от 2002г. В резултат на това през същата година  е регистрирано по ЗЮЛНЦ сдружение на помаците "Развитие". През 2003г. е регистрирано сдружение на помаците и в Момчилград, наречено "Карлък". През 2004г. е регистрирано сдружение и в Джебел "Алада".

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42