Author Topic: Bir gazete haberi: Türkleşmiş pomaklar  (Read 39423 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline parko

 • Member
 • **
 • Posts: 5
 • Gender: Female
Bir gazete haberi: Türkleşmiş pomaklar
« on: June 11, 2008, 00:06 »
7 haziran sayılı Sözcü gazetesinden alıntı. Kayseri Erciyes, Elazığ Fırat ve Malatya İnönü Üniversitesi tarafından hazırlanan raporla,Türkiye'deki etnik grupların nüfusları belli oldu. Proje kapsamında insanların hangi kökenden, mezhepden yada tarikattan olduklarının profili çıkarıldı. Buna göre bazılarına göre Türk, bazılarına göre Slav ırkından olan Pomaklar da 600 bin civarındalar ve tamamıyla Türkleşmiş durumdalar! deniyor. Ve haritada belirttiklerine göre sadece Ankara civarında pomaklar. Şimdi ben istanbulda yaşaıyorum ve burda yaşayan tanıdığım yüzlerce pomak var. Ve sizinde bildiğiniz gibi daha bir sürü şehirlerde yaşayan pomaklar varken, bu gazete yada üniversiteler neye göre bu araştırmayı yapmışlar, böyle bir sonuca varmışlar? Konunun en can sıkıcı tarafı da,Türk'leşMİŞ!!! kısmı. Pomaklar bu araştırmayı yapanlardan daha Türktür!!!  Bu konuyla ilgili gazeteyede mail yolladım fakat hiç bir cevap alamadım.TÜRK'leşmiş derken acaba patriyotlar alınmasın ama, bizi onlarla mı karıştırıyorlar acaba? Çünkü araştırmaya göre adı geçmeyen tek grup Patriyotlar!

Bursa

 • Guest
Ynt: Bir gazete haberi; Türkleşmiş pomaklar
« Reply #1 on: June 11, 2008, 17:35 »
Sevgili dostum gazete haberine tepkinizi çok iyi anliyorum.Aynı hisleri taşiyorum daha fazlasınıda yazmak isterdim lakin kafam çok karışık..

Offline Тоска

 • Charter member
 • *****
 • Posts: 2347
 • Gender: Male
 • % 100 + POMAK
Ynt: Bir gazete haberi; Türkleşmiş pomaklar
« Reply #2 on: June 11, 2008, 17:36 »
Daha çok karışacak bursa merak etme ;)

Ziyaretçi

 • Guest
Ynt: Bir gazete haberi; Türkleşmiş pomaklar
« Reply #3 on: June 12, 2008, 15:26 »
kafamın karışıklığı gazete haberine değil.. Kökenim konusunda araştırma yapıp gerçeklerle yüzleşmeye yetecek vasıflara sahibim.. Sanırım kafa karışıklığımı yanlış yorumladınız.. Yorum yapmadım. Siteyi incelemem daha cok vaktimi alacak .. Sağlam olmasi için yorumlarımı şimdilik esirgedim. Saygılarımla.

Offline bello

 • Adviser
 • ****
 • Posts: 588
 • Gender: Male
 • Göçler, göçler, göçler...
Ynt: Bir gazete haberi; Türkleşmiş pomaklar
« Reply #4 on: June 12, 2008, 15:34 »
Herkesin kafası çok karışacak.. ama inanın sonuç çok olumlu olacak ;)

Ziyaretçi

 • Guest
Ynt: Bir gazete haberi; Türkleşmiş pomaklar
« Reply #5 on: June 12, 2008, 16:16 »
You are not allowed to view links. Register or Login ( tarihte asl olan birinci el kaynaklardır ) sitede bahsedilen Vodina dedelerimizin ninelerimizin göç etmiş olduğu kent..röportajda bahsedilen filidar-gündoğdu ise bizim köyümüz..) insanlarin kimlikleri uğruna verdiği mücadele birinci ağızdan..ölmeden önce anne annem babannem dedelerimle söyleşilerim bana gereken bilgileri verdi sizlerlede bu yazıyı paylaşmak istedim zevkle okumanız dileğiyle..

Ziyaretçi

 • Guest
Ynt: Bir gazete haberi; Türkleşmiş pomaklar
« Reply #6 on: June 12, 2008, 16:21 »
vermiş oldugum site adresini elle yazmak zorunda kaldigim için bariz bir hata olmuş bir kez daha doğru olarak yazmaya çalışacağım
You are not allowed to view links. Register or Login

Offline bogutevolu

 • Charter member
 • *****
 • Posts: 1000
 • Gender: Male
Ynt: Bir gazete haberi; Türkleşmiş pomaklar
« Reply #7 on: June 12, 2008, 16:38 »
Toplumlar durağan değil, devingendir. Bu sosyal yasa göz ardı edilmekte ve kimi toplumlar kendilerine binlerce yıllık kökenler arama çabasındadırlar. Halbuki tarihe baktığımızda şimdi adı kalmamış bir çok toplumun varlığını göreceğiz. Bu bağlamda Pomak tanımının tarihsel kaynaklarda belirtildiği tarih 1830’dur. Pomak kavramının kayda geçirilmesi bu tarihten önceleri de Pomak toplumunun var olduğunu göstermektedir. Ancak bu tarihten önce ne Türk nede Bulgar kaynaklarında Pomak tanımına rastlanmamaktadır.

Pomaklar bu tarihten sonra bu adla yada sıfatla tanımlanmış ve daha önce ait olduğu toplumdan ayrışmış bir toplum olarak ortaya çıkmıştır. Daha önce slav dilli Müslüman bir toplum olarak Osmanlı millet sistemi din esasına göre ayrımlandığı için ayrı bir etnik tanıma tabi tutulmamaktaydı. Bu yüzden Pomaklar dil yönüyle Bulgarlara din yönüyle Türklere izafe edilmeye çalışılan bir toplum olmuştur. Bu durumda Pomak toplumu hem Bulgarların hem de Türklerin ilgi alanına girmektedir.

Balkanların artık kaynamaya başladığı ve Balkan uluslarının Osmanlı imparatorluğundan bağımsızlık kazanmak için başka güçlerin yardımına dayanarak ayaklandıkları zamanda bizim gibi dili Türkçe olmayan Müslümanlar bu zorlu süreç içinde Osmanlı devletinden yana oldular.  1878 Türk-Rus savaşının Osmanlı devleti açısından bozgun ve felaketle sonuçlanmasından en çok bizim gibi müslüman ancak kendi ana dillerini konuşan Balkan toplumları zarar gördü. Başımıza 1878 ve 1913 Balkan savaşlarının akabinde göç yolları gözüktü. Türklerle birlikte yine milyonlarca Balkanlı Müslüman Osmanlı ülkesinin Trakya ve Anadolu topraklarına aktı.

Balkanlardaki Pomak, Arnavut, Makedon, Boşnak, Patriyot, Giritli vesair adlarla anılan bir çok Türkçe konuşmayan Müslüman gruplar Türkiyede yeni bir sosyal süreç ile karşı karşıya kaldılar.

Bu toplumların en önemli özelliği çoğunun hem Balkanlarda kendi asıl yurtlarında hem de Türkiyede parçalarının kalmış olmasıdır. Bu toplumlar göç sonucu ikiye veya daha fazla parçaya bölünmüşlerdir. Daha sonra her toplum parçası başka ulus devletlerin egemenliği altına girmiştir. Her ulus devlet kendine ait ulusal değerler üzerinde toplumlarına resmi dille eğitim ve ulusal kimlik bilinci aşılamıştır. Bu durumda dili Türkçe olmayan Müslüman toplumlar için yavaş yavaş bir adaptasyon süreci yaşanmıştır.

Türkiyede bir asimilasyon süreci değil, çoğu yerde gönüllü bir adaptasyon sürecinin yaşandığı kanaatindeyim. Her ulus devletin kendi ulusal bütünlüğünü kurmak ve korumak adına yaptığı yasal uygulamaları temel insan ve toplum haklarına uyumlu olmak şartıyla normal görmekteyim. Bu nedenle siyasal açıdan Türkiyedeki etnik grupların etnik ayrım peşindeki taleplerinin haklı ve yasal olmadığına inanmaktayım.

Ancak işin başka bir boyutu var ki, toplumsal ve kültürel boyutta bu toplumların kendi kültürel mirasını koruma yönündeki sivil etkinliklerinin engellenmemesi gerekir. Bu etkinlikler; ayırımcılık anlamında değil, bu ülkenin sahip olduğu bir kültürel zenginlik anlamında makul karşılanmalıdır.

Bu ülkenin zenginliğinin sergilenmesi kavramını öne sürerken azınlık kavramını kullanmıyoruz. Biz Türkiyede bu anlamda yeni azınlıkların yaratılmasına taraftar olmayız. Pomaklar da Türkiyede hiçbir zaman kendilerini azınlık olarak görmediler. Bundan sonrada Türkiyedeki Pomaklar açısından söyleyelim kendimizi asla bir azınlık olarak görmeyeceğiz. Biz bu ülkenin bir parçasıyız. Bir realitesiyiz. Zaten  bu realitenin varlığının bilinmesi ve yok sayılmaması yeter.

Burada vurgulamak istediğimiz en önemli nokta şudur. Türkleşme olgusu Anadoluya gelip yerleşmiş tüm Balkan ve Kafkasya kökenli göçmen toplumlar için geçerlidir. Türkleşme olgusu başlangıçta bu göçmen toplulukların köylülük aşamasında yavaşça yürürken Türkiyede şehirleşmenin ivme kazanmasına paralel olarak hızlanmıştır. Bu anlamda Türkiyedeki Pomak toplumunun Türkleşmiş olduğu saptaması yadsınamaz bir gerçektir.

Anayasanın Türk tanımı etnik açıdan Türk olma zorunluluğunu içermez. “Türk” demek; Türkçe konuşan ve Türk Kültürüne bağlı olan demektir. Bu noktadan gerek Pomaklar ve gerek başka göçmen gruplar açısından bakacak olursak hepsi de çoğunluk itibariyle eski ana dillerini ve kültürlerini unutma sürecindedir. Köylerde kısmen ve dar kapsamda eski ana diller hala konuşulmakta ise de, hem köylerde hem de şehirlerde Türkçe asıl iletişim aracı olarak egemen durumdadır.

Bu durumda zaten bazı istisnalar dışında Türk devleti ve toplumuna entegre olmuş ve asla tehdit oluşturmayan bu grupların kendi eski kültürlerini özgün bir miras olarak sürdürmelerinde bir sakınca olmamalıdır. Elbette bu etkinliklerin amaç ve hedefi açık olmalıdır. Devlet ve ulusun bütünlüğünü hedef alan  yıkıcı faaliyetlere izin verilmesi beklenmemelidir.

Bu arada bazı kardeşlerimizin göçün üzerinden bir asır geçtikten sonra yeni nesillerin kendilerini yüzde yüz Türk bilmeleri de, işte bu sürecin doğal bir sonucudur. Tavsiyemiz, sadece yerel kaynaklardan ibaret dar kapsamlı bilgiler ise idare etmesinler. Başka kaynakları da araştırsınlar. Sonuçta kendileri hakkında kararı kendileri versinler.

Benim kişisel araştırmalarım sonucu halen objektif olduğunu iddia edemiyeceğim algılarıma göre; ne biz Pomaklar ve ne de dünyadaki diğer ulusların saflığından söz etmek, ancak saflıkla izah edilebilir. Evet bizim genetik formasyonumuz içinde önemli ölçüde  Türk genetik kalıtımı mevcuttur. Ancak bunun gibi bir çok farklı genetik miras, 1396 yılında Bulgaristanın Osmanlı egemenliğine geçmesine kadar ki süre içinde belli bir formasyona ulaştıktan sonra Osmanlı yüzyılları esnasında yine ciddi bir değişime uğramıştır. 19. yüzyılda yaşanan isyan ve savaşlar ortamındaki tercihlerimiz nedeniyle bize Pomak tanımı verilmiştir.

Toplumlar devingendir. Pomak toplumu bugün Bulgaristan, Türkiye, Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk ve Kosova devletlerinin sınırları içinde yaşamaya devam ederken yeni siyasal durumlar nedeniyle elbette yeni yeni etkiler almaktadır. Bu yüzden akademik çevrelerin çok iyi tanımladığı gibi Türkiyedeki Pomaklar açısından Türkleşme olgusu söz konusudur. Bu nedenle Türkiyedeki Pomakların Türkleşmiş olması gerçeği kimseyi şaşırtmamalıdır.

Bu nedenle amacımız parçalanmış toplumumuz arasındaki kültürel bağları yeniden kurmak ve son kalan kültürel mirasımızı gelecek nesillerimize devredebilmektir.

Offline ümitarda

 • Member
 • **
 • Posts: 11
 • Gender: Male
 • silistreli
Ynt: Bir gazete haberi: Türkleşmiş pomaklar
« Reply #8 on: July 07, 2008, 22:17 »
ROMANYADAKİ BİR GAZETE DE POMAKLAR KİMDİR DİYE SORUYOR? ARADINDAN DA ; UNUTULMUŞ BİR MİLLET DİYOR" ROMEN GAZETECİ. iNANIYORUM Kİ ROMENLER BİZİ BİZDEN DAHA İYİ BİLİYORLAR. OKUMAYA VE SİZLERİ BİLGİLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİM

Offline daylek

 • Adviser
 • ****
 • Posts: 551
 • Gender: Female
 • pomakinka gorda sam jena... SorguluYorum
Ynt: Bir gazete haberi: Türkleşmiş pomaklar
« Reply #9 on: July 08, 2008, 11:21 »
hayretler içindeyim ya ? bumudur yani akademisyenlik üniversite kapsamında araştırmalardan bahsediliyo ya. bu nası gazete bunası üniversite. akademisyenlik bu demek ki arkadaşlar oturduğun yerden uydur uydur yaz ne ala memleket ne ala iş bu böyle... bu adamlara kimse sormazmı peki trakyadaki onlarca pomak köyü ne oldu diye ben trakyalıyım bana da vahiy geldi zaten sen pomaksın diye...:)   

Offline balaban

 • Member
 • **
 • Posts: 16
Ynt: Bir gazete haberi: Türkleşmiş pomaklar
« Reply #10 on: July 08, 2008, 13:06 »
You are not allowed to view links. Register or Login
7 haziran sayılı Sözcü gazetesinden alıntı. Kayseri Erciyes, Elazığ Fırat ve Malatya İnönü Üniversitesi tarafından hazırlanan raporla,Türkiye'deki etnik grupların nüfusları belli oldu. Proje kapsamında insanların hangi kökenden, mezhepden yada tarikattan olduklarının profili çıkarıldı. Buna göre bazılarına göre Türk, bazılarına göre Slav ırkından olan Pomaklar da 600 bin civarındalar ve tamamıyla Türkleşmiş durumdalar! deniyor. Ve haritada belirttiklerine göre sadece Ankara civarında pomaklar. Şimdi ben istanbulda yaşaıyorum ve burda yaşayan tanıdığım yüzlerce pomak var. Ve sizinde bildiğiniz gibi daha bir sürü şehirlerde yaşayan pomaklar varken, bu gazete yada üniversiteler neye göre bu araştırmayı yapmışlar, böyle bir sonuca varmışlar? Konunun en can sıkıcı tarafı da,Türk'leşMİŞ!!! kısmı. Pomaklar bu araştırmayı yapanlardan daha Türktür!!!  Bu konuyla ilgili gazeteyede mail yolladım fakat hiç bir cevap alamadım.TÜRK'leşmiş derken acaba patriyotlar alınmasın ama, bizi onlarla mı karıştırıyorlar acaba? Çünkü araştırmaya göre adı geçmeyen tek grup Patriyotlar!

1990 lı yıllardı kızıl ordunun baküye baskın yapıp azerbaycan ın bağımsızlık taleplerini bastırma opereasyonu sonrası azerbaycanda genel konjoktür azerbaycan ın türkiyeye katılması yönünde büyük bir talep oluşmuştu ve hatta toplanan azerbaycan meclisi azerbaycan ın türkiyeye ilhakını oyluyordu sabaha kadar yapılan diplomatik çalışmalar sonucu oylama türkiyenin ikna etmesi ile iptal edildi

bu sırada amerikada tedavi amacı ile bulunan dönemin cumhurbaşkanı turgut özala konu hakında gazetecilerin sorduğu soruya karşılık cumhurbaşkanı nın cevabı tarihe kayıt düşecek kadar ilginç ti  ( onlar irana daha yakın )

bu yüzden ne üdüğü belirsiz bir gazetecinin kurduğu yanlış cümle sizi şaşırtmasın zira sadece din birliği olan türkiyedeki pomaklar türk toplumu içinde asimile oldu da kültür birliği dil birliği olan üzerlerinde sistematik olarak asimilasyon uygulanan katliamlara uğrayan bulgaristanda ve yunanistandaki pomaklar neden asimile olmadı dersiniz buralarda hala pomak varlığından nasıl söz edilebiliyor dersiniz kafanız karışmasın kimsenin asimile olduğu falan yok

buradaki tek fark pomakların kuman kıpçak kültürünün anadolu türkmen kültürü ile bire bir oturmaması aynı şekilde bu kültürün gerek yunan gerek bulgar kültürü ile de birebir oturmaması dil birliği de olsa din birliği de olsa kültürel anlamda mutlaka kendini tanımlayabilmektedir her ne kadar türki olarak kültür birliği olsada tüm türki kavimlerde bu kültürel farklılıklar var olup bu durum kavimlerin bire bir karışmasına engeldir

kaldı ki tüm türki kavimleri çok büyük oranda etkilemiş olan kıpçak kültür yapısı baskın bir kültürel yapı özelliği taşıdığından her ortam ve durumda mutlaka kendini tanımlayabilmektedir bu durum kuman kıpçak kültürüne ait pomaklarda da belirgin bir yapı olarak ortaya çıkmakta ve her türlü baskın yönetici toplumu oluşturan kültürün tüm etkilerini günümüze kadar sınırlayabilmiş özgün yapısını muhafaza edebilmiştir

yine bahse konu pomak nüfusuna dair çeşitli dönemlerde yapılan spekülasyonlar tamamen gerçek dışıdır en son baz alınan nufus sayımında anadiliniz sorusuna istinaden verilen pomakça tanımlamasına göre resmi kayıtlara giren rakkam olan 600,000 takdir edersiniz ki gerçekleri yansıtmaktan çok uzaktır zira sorunun
soruluş biçimi günlük hayatta kullanılan dil olarak sorulmakta ve  bu suretle gerçeği yansıtması mümkün görülemez bu gerçek verilen rakkamın yaklaşık üç katı olmalıdır ki bu da 1,800,000 gerçek rakkam olarak yaklaşık değerleri vermesi açısından doğru olur

diğer ülkelerde de siyasal yapıların bu rakkamları kasıtlı olarak düşük gösterme eğliminde oldukları zaten malumdur.

Offline bogutevolu

 • Charter member
 • *****
 • Posts: 1000
 • Gender: Male
Ynt: Bir gazete haberi: Türkleşmiş pomaklar
« Reply #11 on: July 08, 2008, 17:55 »
Değerli balaban

Pomakların sayısının açıklanan sayının üç katı olması gerektiği yani 1 800 000 olması bana oldukça radikal bir yaklaşım geldi. Bilebildiğimiz kadarıyla Pomakların yaklaşık üçte biri yerinde kalmış, üçte ikisi ise şimdiki Türkiye sınırları içine göçmüştür.

Benim kişisel tahminlerim azami 500 000 civarında olması yönündeydi. O nedenle araştırma sonucu ortaya çıkan 600 000 sayısını ben kendi açımdan makul bulmuştum.

Türkiyedeki Pomak sayısının 1 800 000 civarında olması yönündeki yaklaşımınıza yorum yapmayacağım. Olabilir zira Türkiyeye göç etmiş Pomakların büyük çoğunluğu Pomakçayı unutmuş yada unutmakta olduğundan ayrıca aidiyet açısından araştırma sonuncunda belirtildiği gibi hemen hemen tümüyle Türkiye Türkleriyle bütünleşmiştir.

Ancak diğer yandan Pomakların yazınızda sunduğunuz Kuman Kıpçak kültürü ile bağlantılarını ortaya koymanız gerektiğini yani savınızı belgelemeniz gerektiğini düşünüyorum. Mesela Makedonyadaki Kumanova şehrinin ifade ettiği tarihsel bağlamdan hareketle işin bir tarafından başlayabilirsiniz.

Ben şahsen özellikle Vardar Makedonyasında gerek kuzey göç yolunu izleyen Türk boyları ile gerekse Bizans döneminde Balkanlara yerleştirilen ve bir kısmı hristiyanlaşıp yerel kültürler içinde eriyen Türk kültür izlerinin araştırılıp kanıtlarıyla ortaya konulmasına taraftarım. Böylelikle halen ancak kısmen var olduğuna inandığım Kuman - Kıpçak bağlantısı anlamlı olabilir. Aksi takdirde pomak külütüründeki diğer bir çok kültürel kalıtımı elimine ederek sadece bir kültüre indirgemek çok da sağlam olmaz.


Offline balaban

 • Member
 • **
 • Posts: 16
Ynt: Bir gazete haberi: Türkleşmiş pomaklar
« Reply #12 on: July 08, 2008, 18:27 »
günümüze uyarlanması ile pomakça konuşanlar olarak tesbit yapılacak olursa 600.000 rakkamı bile çok fazla gelebilir lakin kendini pomak olarak tanımlayanlar şeklindeki bir yaklaşım sanırım gerçek değerlendirme açısından doğru olandır ki bu durumda 1,800,000 hiç abartı değil bu anlamda radikal olarak görmüyorum

genel tarihsel persfektifi yanlızca rodoplarla sınırlamak belli bir çerçevenin etrafında dolaşmak gibi olacaktır bu anlamda etkileşim içinde oldukları toplulukların tarihsel etüdü yapılırsa yani çok yönlü değerlendirmeler içinde ancak gerçeğe ulaşılabilir kanısındayım

bu bağlamda yanlızca dil yada yanlızca yakın geçmişte etkileşim yapıları doğru sonuca ulaşmada zorluk getireceği gibi gerçekçi olmasıda o oranda güç olacaktır

bakın yakın tarih buna tanıktır ki toplumların dilini,dinini,benliğini değiştirebilirsiniz ancak değiştiremeyeceğiniz bir şey vardır ki o da toplumların tarihleri boyunca alışkanlıkları ile edindikleri kültürel birikimi ile fizyonomik yapısıdır

örnek:(biraz magazinsel olacak ancak bir gerçek olarak da karşımızdadır)AB uyum sürecinde türkiyede yasaklanan kokoreç ve işkembe yasağı na oluşan tepki diğer hiç bir konuda bukadar şiddetli olmamıştır  :)

bu bağlamda toplumların dinini dilini değiştirmek kültürel alışkanlıklarını değiştirmekten her zaman kolay olmuştur bakın orta asyada ki türki devletlerede anadil neredeyse yok olma dönemindedir günlük hayatta ve eğtimde tamamen rusça hakim olmuştur bir kaç nesil sonra artık orta asyada hafif çekik gözlü rus milletleri mi olacak dersiniz   :o yada bunlara siz rus sunuz denebilir mi ? kaldı ki toplum içinde kendilerini rus olarak görenler de az değil .

Offline bello

 • Adviser
 • ****
 • Posts: 588
 • Gender: Male
 • Göçler, göçler, göçler...
Ynt: Bir gazete haberi: Türkleşmiş pomaklar
« Reply #13 on: July 08, 2008, 19:33 »
Doğru söze ne denir...

Ziyaretçi

 • Guest
Ynt: Bir gazete haberi: Türkleşmiş pomaklar
« Reply #14 on: July 08, 2008, 22:31 »
  Ben bunca yazılanlardan sonra şuna takılmış durumdayım :
  Bir kere Türkiye 'de 1950 li yıllarda olması lazım yanlışım varsa düzeltinsin..Etnik sayım yapilmiyor.Etik açıdanda uygun değil kanımca..En büyük etnik unsur olan Kürtlerin bile net bir sayı ile ifade edilemediği bir dönemde bir gazetenin veya bir bilim adamının Türkiye de Pomak sayısını 600.000 olarak ifade edebilecek gücüde kudretide olduğuna inanmiyorum.En basitinden burada gözlemlediğim kadari ile çok farklı Türkiye coğrafyalarından olan arkadaşlarım var açık bir soru sizlere:
  -kimse sizin yasadiğiniz köy , kasaba, semt e gelip sizlerin adedinizi sordu mu ?
  Bizim köyümüze dizi çekmekten başka gelen kimse olmadi.Bu yüzden rakamsal ifadeler sağlıklı degil.Şimdi diyebilirsiniz çok mu önemli yoo degil ama rakamlar bana abarti geldi.
  Ayrıca bir çok kez ifade ettim.Bazı bilimsel olarak sunulan yazılardan cımbızladiğim cümleleri delil göstererek '' Türkiyedeki Pomakların Asimile oldugunu'' söyleyenleride art niyetli olarak ifade ediyorum.Asimile kavramının içini kendinizce nasıl doldurdunuz bilemiyorum ama asimile kavramı çok farklıdır.Kimliğinizi tamamen inkar etmek sureti ile bulunduğunuz ülkenin etnik kimliğini sahiplenmedir asimilasyon..ve kendi kanaatimdir katılır katılmazsınız.Pomakların (salt) Slav ırkına mensup oldukları savınıda benimsemiyorum.Balkan coğrafyasının ne derece çorba oldugunu bilen arkadaşlarımız hak verir, günümüzde de ciddi örnekleri var Arnavut Türkten kız almiş ,Pomak Arnavut'a kız vermiş....( din faktörüdür etkili olan )bunlar elit örnekler olarak azınlıkta kalmayacak kadar da çok.. ayrıca Karadenizin Kuzeyinden inerek Balkan coğrafyasinda kimlik yitimine uğramış olan Türk kavimlerinide olaya katarsak o bölgenin ve Pomakların tek bir millete ait olduğunu söylemek bir parca gözleri gerçeklere kapamak demektir.
                                                                                                 herkeze içten saygılar

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42