Author Topic: Molitva za Belarus.  (Read 12274 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline pisatel

 • Senior member
 • ****
 • Posts: 169
Molitva za Belarus.
« on: May 21, 2012, 22:25 »
Будем молиться за Беларусь! Во имя Аллаhа - Милостивого, Милосердного! Мы зьвяртаемся да вас, мусульмане, хрысьціяне: праваслаўныя, католікі, эвангельскія хрысьціяне, а таксама ўсе людзі добрага сумленьня. У сёньняшні час, няпросты для Беларусі, нам трэба аб’яднацца для паста і малітвы, - каб прасіць Божай міласьці для ацаленьня нашай нацыі.
Час сапраўды складаны. “І суд адступіў назад, і праўда стала здалёку, бо ісьціна спатыкнулася на плошчы, і сумленнасьць ня можа ўвайсьці. І ня стала ісьціны, і той, хто бяжыць ад зла, падпадае пад зьнявагу. І Аллах убачыў гэта, і агідна было вачам Яго, што няма суду” (Святы Каран, 59:14-16).
Лік разводаў перавышае лік шлюбаў, кожнае чацьвертае дзіця нараджаецца па-за шлюбам, амаль кожны трэці мужчына схільны да алькагалізму, у адносінах паміж людзьмі пануюць злоба, хамства і хлусьня. Многія Божыя сьвятыні зьняважаныя, а вярващых караюць за малітву ля іх сьценаў. Цемра атэізму, неапаганства, бязглуздага спажывецтва, агрэсіўнага эгаізма ахутала краіну.
Аднак, “шмат можа ўзмоцненая малітва праведнага” (Святы Каран, 5:16). Менавіта Госпад Аллах, сапраўдны Творца гісторыі, можа даць Сваю, так неабходную нам дапамогу, - калі знойдуцца верныя, гатовыя стаць цьвёрда ў малітве за сваю краіну.
Для гэтага давайце разглядаць кожную пятніцу, святы малитвены дзень за мусульмане, як дзень усеагульнага зьмірэньня, паста і малітвы. У гэты дзень, штопятніцы, а 20.00 вечара зьвернем нашыя сэрцы да Магутнага Бога Аллаха і ў адзінстве ўзьнясем малітвы аб міласьці і ласцы для нашай нацыі. Прадметам нашых асаблівых, найбольш старанных малітваў мусяць стаць просьбы аб тым, каб праўда і справядлівасьць узялі верх на нашай зямлі, а ўсялякае беззаконьне было пасаромлена.
Нашае грамадзтва стамілася ад бязьвер’я, абыякавасьці і страху. Мы хочам, каб стандартам чалавечых узаемадачыненьняў – ад найвышэйшых уладаў да самых бедных і непрыкметных грамадзянаў – стала ўзаемная павага, еднасьць у духу сьвятым, а арыенцірам – записаных у Святым Каране Прыказаньняў Божых, правераных часам і гісторыяй.
Таму мы прапануем усім мусульманам, вернікам розных канфэсіяў, праводзіць гэты дзень згодна з прынятымі формамі іх веравызнаньня, каб аб’яднаная наша малітва была пачутая Аллахам Госпадам і прынесла мудрату, дабраславеньне, ісьціну і свабоду ў нашу краіну.
Як напісана ў Слове Божым``Святым Каране``: “І зьмірыцца народ Мой, які называецца імем Маім, і будуць маліцца, і пачнуць шукаць аблічча Майго, і зьвернуць з кепскіх шляхоў сваіх, … то Я пачую з нябёсаў і прабачу грахі іхныя, і ацалю зямлю іх” (Святы Каран, 7:14). Аллах Акбар! Будзем маліцца за Беларусь!

Offline pisatel

 • Senior member
 • ****
 • Posts: 169
Re: Molitva za Belarus.
« Reply #1 on: September 30, 2013, 21:33 »
Pokana. Приемат се членове на новообразуващия се Художествен Състав за литературни изяви; поезия, проза, музика, певческо, инструментално изпълнение. Занятия-вторник от 18-00ч., ул. „Бенковска” №25, І ет. Водещ Кирил Генчев, тел. 02/4766908, 0988/990484. You are not allowed to view links. Register or Login , pisatel@tut.by .

Offline pisatel

 • Senior member
 • ****
 • Posts: 169
Re: Molitva za Belarus.
« Reply #2 on: February 04, 2014, 21:22 »
/Прочети и распространи/.Михаил Вашкевич-Беларус. Моя беженская история читайте на сайте Болгарского Хельсинского Комитета, правозащитная организация мирового демократического уровня. You are not allowed to view links. Register or Login Абсурдната битка на Комисията по убежището срещу беларуския дисидент Вашкевич. Ми¬хаил Й. Ваш¬ке¬вич е убе¬де¬н ат¬ни¬ко-му¬нист и жур¬на¬лист, упо¬ри¬то из¬раз¬яващ по¬ли¬ти¬чес¬ко мне¬ние. През 80-те го¬ди¬ни е ле¬жал в съ¬вет¬ски¬те тру¬до¬ви ла¬ге¬ри ка¬то по¬ли¬ти¬чес¬ки зат¬вор¬ник. През 90-те го¬ди¬ни ак¬тив¬но се включ¬ва в де¬мок¬ра¬ти¬за¬ция¬та на стра¬на¬та и в по¬ли¬ти¬чес¬кия жи¬вот. Има мно¬жес¬тво пуб¬ли¬ка-ции, ос¬тро кри¬ти¬ку¬ва¬щи на¬ре¬че¬на¬та от Гор¬ба¬чов прос¬лой¬ка на "но¬мен¬кла¬ту¬ра¬та" и изо¬бли-ча¬ва ней¬ни¬те прес¬тъп¬ле¬ния. В сът¬руд¬ни¬чес¬тво с рус¬ки¬те хрис¬тия¬нде¬мок¬ра¬ти ос¬но¬ва¬ва Хрис¬тия¬нде¬мок¬ра¬ти¬чес¬кия съюз на Бе¬ла¬рус. Не ус¬пява да вка¬ра де¬пу¬та¬ти в пар¬ла¬мен¬та, но се коа¬ли¬ра с дру¬ги де¬мок¬ра¬тич¬ни си¬ли. През 1995 г. ог¬лав¬ява по¬ли¬ти¬чес¬кия пре¬диз¬бо¬рен съ¬вет на опо¬зи¬цион¬ни¬я кан¬ди¬дат за пре¬зи¬дент граф Ал. Пру¬шин¬ски. Гра¬фът се кла¬си¬ра тре¬ти на те¬зи пос¬лед¬ни чес¬тни из¬бо¬ри, след Лу¬ка¬шен¬ко и кан¬ди¬да¬та на ко¬му¬нис¬ти¬те. Ваш¬ке-вич е уча¬ства¬л и в мно¬жес¬тво де¬монс¬тра¬ции и ми¬тин¬ги, не¬кол¬кок¬рат¬но е бил не¬за¬кон¬но за-дър¬жан. След ус¬та¬нов¬ява¬не¬то на дик¬та¬ту¬ра¬та през 1996 г., ди¬си¬ден¬тът Ваш¬ке¬вич бяга в брат¬ска и де¬мок¬ра¬тич¬на Бъл¬га¬рия. :(

Offline Svetlina

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 1160
 • Опознай родината, за да я обикнеш!
Re: Molitva za Belarus.
« Reply #3 on: February 04, 2014, 23:32 »
Приятелю, ако искаш някой да прочете статията не посочвай анти-българския ХК.

Offline pisatel

 • Senior member
 • ****
 • Posts: 169
Re: Molitva za Belarus.
« Reply #4 on: February 05, 2014, 18:42 »
Михаил Вашкевич-Беларус; You are not allowed to view links. Register or Login ; vashkevich@mail.bg Беларус не е свободна и демократична държава. Подписка против екстрадацията на дисидента Михаил Вашкевич в родината му. Подокрепиха я вече 123 българи от страната и чужбина, както и видният германски славист Норберт Рандов, общо 124 души.
Писмото на английски. Писмото ни бе разпространено до медиите в отворен вид за електронно подписване от българското гражданство. На страниците на електронното издание "Още инфо" продължава гражданската подкрепа. Писмото ни е разпространено и в редица български печатни издания.
Призоваваме българите в чужбина да го разпратят навсякъде! На 28.01.2005 в Софийски градски съд предстои в рамките на дело № 748/2004 по описа на СГС, ІІІ-Г адм.отделение да се разгледа статута и правото на пребиваване на територията на Република България на беларуския гражданин Михаил Вашкевич.
Г-н Михаил Вашкевич е известен общественик и дисидент срещу едноличния режим на беларуския диктатор Александър Лукашенко. От 1996 насам авторитарният режим в Беларус подлага дейците на демократичната опозиция на преследвания, репресии и физическа разправа. След многократни заплахи за живота му и живота на неговото семейство, г-н Вашкевич е принуден да емигрира и потърси политическо убежище в една демократична и правова държава, за каквато е счел нашата Родина – Република България.
 ::)

Offline pisatel

 • Senior member
 • ****
 • Posts: 169
Re: Molitva za Belarus.
« Reply #5 on: March 06, 2014, 12:57 »
Беларусь и Европейский Союз. Михаил Вашкевич-Беларус; You are not allowed to view links. Register or Login , michail.vashkevich@mail.ru . Республика Беларусь немедленно, сразу же вступит в Европейский Союз, как только Российская Федерация станет членом ЕС. Безсмысленно и неразумно делать территорию Беларуси объектом конфронтации, противопоставления, раздела. Разделили Грузию, Молдову, сейчас делят Украину. Хотим ли и мы этого? Один мудрец сказал:”Не дергайте зверя за хвост, ибо он обернется и разорвет вас”. Не дергайте кремлевского зверя. Китайские ученые определили миллион наследников Конфуция по кровной линии. Если бы Конфуций был убит, как например Иисус Христос, значит были бы убиты миллион его наследников. На Украине убито 100 человек, сколько миллионов еще нужно убить? Я не желаю что бы был убит хотя бы один гражданин Беларуси. Существует гуманная благородная идея глоболизации, когда весь мир, как большая деревня, в которой каждый народ, держава, племя будет иметь свой дом, жить в мире и дружбе как добрие соседи, ходить в госте при взаимном уважении. Если ЕС является инструментом глобализации-это прекрасно, тогда почему Россия не станет членом ЕС. Беларусь нейтральная, независимая, миролюбивая Держава, хватит нам этих союзов, Советский Союз, Европейский Союз, азиатский союз, лучше всего оставте нас в покое, дайте возможность нам самим укрепить нашу экономическую независимость, сделать нашу державу чистой и святой, а народ богатым и щастливым. Для этого необходимо принять следующие законы: 1. Закон защиты семейства. С момента рождения каждого ребенка и до 18 лет/получения среднего образования/ держава выплачивает финансовую помощь в размере 500 руб.,/500евро, 500дол./. 2. Закон о пенсиях. По достижению 65 лет мужчины и женщины получают пенсию 500 руб., /500 евро, 500 дол./. 3. Среднее образование обязательно, высшее образование желательно. Стипендия студентов ежемесячно 500 руб., /500 евро, 500 дол./. Образованный человек никогда не станет преступником. Зачем нам держава, которая не создает условия для просперитета, счастья и богатства семьям своих граждан через работу и потребления. Богатые и счастливые семьи, богатая и стабильная Держава.   :-[

Offline pisatel

 • Senior member
 • ****
 • Posts: 169
Re: Molitva za Belarus.
« Reply #6 on: April 11, 2014, 20:59 »
Михаил Вашкевич-Беларус; You are not allowed to view links. Register or Login , tent100bg@gmail.com ; tel+359897 859537. /Прочети и распространи/. Общонационална конференция, 4 май 2014г., неделя, от 10.00ч., 3-та зала на НДК. Една вяра! Един Бог! Действието на животворящия Божий дух в България. Вход свободен.
Вечерта, 4 май 2014 г., неделя, от 18.00ч. в 3-та Зала на НДК
СЪВМЕСТЕН КОНЦЕРТ,
Ваня Костова и Боян Михайлов/България/,
Валерий Короп/Украйна/, Димитър Цветков и Формация”Елей”.
Едно съчетание на българска сърдечност и красота, и широта на славянската душевност изразени чрез звук, мелодия и слово. Валерий Короп е музикант и певец със специално послание към рускоезичните в България всички славяни. Каним най-сердечно всички пребиваващи в България руснаци, украинци, белоруси, молдовци и разбира се българи. Заедно пеем и слушаме послания за мир, любов и разбирателство. Вход свободен. Skype: tent100bg

Offline pisatel

 • Senior member
 • ****
 • Posts: 169
Ynt: Molitva za Belarus.
« Reply #7 on: September 22, 2014, 21:54 »
Ambassador for Peace. Посолство на мира. Михаил Вашкевич-Беларус; You are not allowed to view links. Register or Login , You are not allowed to view links. Register or Login . Сердечная благодарность руководству международной организации „Посланици на Мира-България” за прекрасный подарок к моему юбилею- лаптоп последней марки. Приготовтесь, я засыплю всю световную мрежу идеями хуманизма, человекалюбия, мира, добра, свободы, демократии, прав человека. Я имею адресную книгу пять тысяч адресов, и эта адресная книга постоянно увеличевается, благодаря вашим письмам ко мне. Я атакую ваши пощенские кутии информацией душевности, благополучия, братской любви, счастья, мира, защитой высшей ценности на земле-ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА. В этом я вижу смысл самочуствия-да будеш „ Посланик на Мира”. Да благословит Вас всех Бог, Творец всего видимого и невидимого, сотворивший и нас в свое время через предков наших, АМИНЬ! Allah Akbar. ::)

Offline pisatel

 • Senior member
 • ****
 • Posts: 169
Ynt: Molitva za Belarus.
« Reply #8 on: October 10, 2014, 17:30 »
  Геноцид Белорусского этноса. Михаил Вашкевич-Белорус; You are not allowed to view links. Register or Login , democratic.belarus@mail.bg . Большевитское рассейское гестапо через ГПУ, НКВД, МВД, КГБ систематически уничтожало и продолжает уничтожать белорусский этнический национальный потенциал Республики Беларусь. Болгарский узник советских концлагерей 1937х годов Благой Попов в своей книге „ За да не се повтори никога вече”/Это никогда не должно повторится/, на странице 28, внизу пишет: „ Редом с мене спяха двама доста млади другари: един белоруски писател и един инженер...” Бутырка, 03-07 ноября 1937 год. Кто этот молодой белоруский писатель, прошу уважаемого спадара Василя Якавенка и грамадския правозащитные организации расследовать геноцид против этнического национального элита Беларуси, действительно чтобы это больше не повторилось в наше время.Напісаў Мiхась Язэпавiч Вашкевiч-Балгарыя.,
Хатняя старонка You are not allowed to view links. Register or Login
Дата 10/07/2014 Час 19:55

Offline pisatel

 • Senior member
 • ****
 • Posts: 169
Ynt: Molitva za Belarus.
« Reply #9 on: February 18, 2015, 00:07 »
 KGB Belarus, Michail Vashkevich-Belarus; You are not allowed to view links. Register or Login , You are not allowed to view links. Register or Login . КГБ Беларуси человеко ненавистническая терористическая структура, созданная по абразцу большевитских репресивных структур гестаповского направления. КГБ Беларуси активно учавствовала и продолжает учавствовать в физической ликвидации национального этнического элита Белоруского народа, активистов гражданского общества, лидеров общественного и политического движения в Беларуси. Руководство КГБ Беларуси состоит в основном из этноса другой страны, эти служители презирают и ненавидят ГРАЖДАН Беларуси, цинично относятся к всему национальному беларускому. Вот доказательство, а таких примеров тысячи; Андрэй Саннікаў: Мяне спрабавалі давесці да самагубства /самоубийство/; You are not allowed to view links. Register or LoginМогу только сказать, что, на мой взгляд, была цель уничтожить меня физически, желательно довести до самоубийства, толкнув к бессрочной голодовке. Сделать так, чтобы физическое устранение можно было списать на добровольное решение уйти из жизни. Я боюсь, что тоже самое происходит с Сергеем Коваленко и другими политзаключенными Беларуси”.    You are not allowed to view links. Register or Login  „За всю историю лукашенковской Беларуси из всех политзаключенных, которых в стране было тысячи, вам пришлось пережить больше всех: пытки, издевательства, шантаж убийством жены и сына, семь этапирований из одной колонии в другую, одиночная камера, полная изоляция”. Сегодня весь Мир знает о зверствах  диктатора, покровителя убийц „президента” Лукашенка; You are not allowed to view links. Register or Login После расстрела Ковалева и Коновалова Мир просто содрогнулся. :o

Offline pisatel

 • Senior member
 • ****
 • Posts: 169
Ynt: Molitva za Belarus.
« Reply #10 on: March 18, 2015, 21:32 »
Перспектива Парламентаризма в Беларуси: Михаил Вашкевич –Беларус; You are not allowed to view links. Register or Login ; You are not allowed to view links. Register or Login . Парламентаризм-единственное возможное средство противодействия возникновению диктаторских, фашистских, коммунистических, преступных режимов в мирe. Вот почему большинство диктаторов начинали свою политическую карьеру с государственных переворотов, с насильственного разгона Народных собраний, Парламентов. Так было зделано и в Республике Беларусь, с помощью Кремля. Республика Беларусь единственное государство, которое было исключено из Совета Европы за нарушения прав человека. Все прошлые попытки переговоров ЕС с диктатором, покровителем убийц „президент” Лукашенка, заканчивались усилением репрессий в Беларуси. Лукашенко находится у власти уже 19 лет. За этот период Лукашенко показал, что он не только опытный, но и аморальный политик. Свою аморальность он продемонстрировал, когда в стране исчезли лидеры оппозиции. Он до сих пор не объяснил, что произошло с его политическими оппонентами. Если смотреть на отношение Лукашенко к политической оппозиции после последних президентских выборов, когда политзаключенных пытали в тюрьмах, становится ясно, что в Беларуси нет стандартной юридической ситуации - все решает диктатор Лукашенко.

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42