Author Topic: Исторически фалшификати ! Как митовете раждат фалшификации?  (Read 103565 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

feggaria

 • Guest
You are not allowed to view links. Register or Login

   Има църкви и то много и даже повече от 1000г запазени. ;)Ама кой да чете ;D

Пак лъха невежество от изказването ти. Тези църкви са византийски и много от тях са превърнати в джамии, а днес в Истанбул има само една бълг. църква и тя е строена 1849 година. Хубаво е обаче, че най-голямата християнска черква "Света София" строена още от Юстиниан Велики отново връща блясъка си.

Offline havaika

 • Adviser
 • ****
 • Posts: 880
 • "Изчистването на мюсюлманите по икономически причи
  • http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=229&aid=5676
You are not allowed to view links. Register or Login
Пак лъха невежество от изказването ти. Тези църкви са византийски и много от тях са превърнати в джамии, а днес в Истанбул има само една бълг. църква и тя е строена 1849 година. Хубаво е обаче, че най-голямата християнска черква "Света София" строена още от Юстиниан Велики отново връща блясъка си.
  Много ти са повърхностни знанията за църквите. ;DПоне от обща култура да се беше подготвил преди да коментираш ;)

Offline ЖАРКО ЖЕГЛЕВ

 • Adviser
 • ****
 • Posts: 1480
 • Gender: Male

You are not allowed to view links. Register or Login
Дико Диков
ГРАДОУСТРОЙСТВО, БИТ,
РАСТИТЕЛНОСТ И ГРАДИНИ В
СОФИЯ
Факти, бележки и коментарии по източници от 17 – 20 век
.
.
..
...
Бележка.  Май вестника е бил прав за богатството на българите                  -    сравни с
писаното в материала за Ловеч за укритата част от богатството на Петър
Димитроолу по време на войната А в града е имало и хора далеч по богати от    .         - 
него

Стр. 133-137. Доклад от   10  1876  ноември г.
Мисията католическата мисия в Пловдив която датира от  (       ,       40-   те години на   ХІХ в  .)
изпрати тук   отец Тимоте*.     (  ,   При първото си пътуване до София в 1875 г.)   той ми
каза че бил много затруднен понеже к ,         ,               ато търсел участък за построяване на
църква попаднал само на високи цен ,              ,           и и смятал че ще бъде за предпочитане
мисията да направи тази покупка от име          .  то на обикновено частно лице Отвърнах
му че имам причина да смятам че Софийс ,          ,             кият управитл е предразположен да
улесни закопуването на участък от мисията при условията определени от              ,   
регламента приет от посланиците ,   . Махзар паша          всъщност търси начин да намали
влиянието на българското духовенств                о и затова подкрепя развитието на
еврейското училище в Самоков като си з   ,   ,   ,   атваря доколкото е възможно очите пред
действията на американските мисионери установени в същия град   ,     **Ö
î     - Добре е            - ми каза един път той     ,    в такъв град като Самоков където българите са
много сплотени да ги видим в борба с други общности ,        î
При второто си посещение       о тец Тимоте .[ ]   ,   -    , ми каза че той току що е закупил терен
но среща затруднения от страна на посо              ( ,    )    лството френското в Цариград към което
се обърнал за получаване на необход  ,                   . имото разрешение за строеж на църква
Разбрах че г н посланикът иска от мисия ,  -     ,     , та преди да направи някакви постъпки
да му бъде отговорено на следните четири въпроса              :

1.     ,          Дали вече е закупен теренът върху който ще се построи църквата и къщата на
свещеника?
2.       Дали този терен е мюлк  ( .   -   ,   ,     , тур владение имот недвижимо имущество
собственост или не )  ?
3.         ? Какви ще са размерите на църквата и на къщата
4.             Съществуват ли опасения от страна на местните власти в София или жителте
на квартала където е разположена сградата ,    ?
Веднаж запитах   о тец Тимоте .[ ]        ,   дали са изпратили отговор на тези въпроси но той
ми отговори отрицателно Такава безоч  .        ливост спрямо посолството на Франция от
страна на протежета на френското посолство ми вдъхна известни опасения                 
относно бъдещето поведение на мисият    ,       а която имаше намерение да се установи
в София  Ö
Този мисионер на когото трябва да призная жив ум неуморен дух и задълбочено ,       ,   
познание на османската администрация ми отговори   ,  ÖîГ н Лутероти -    [   . австрийски в
[ ]   ]             ,           ице консул се съгласи да ни отстъпи терен върху който да построим нашата
църква както и да контролира строежа й ,      .
В началото ще си дава вид че той строи     ,        ,    къща за своя лична сметка а когато
всичко свърши ще направи постъпки пред Френското консулство да получи  ,               
документ който да урежда положението й ,  ì    î.      Този последен отговор само потвърди
опасенията ми  Ö
Няколко дена по късно ми казаха че първоначално закупеният терен от    -     ,            г н-
Лутероти                          за петдесет лири е бил преотстъпен от него на мисията за седемдесет и
пет лири Това обяснява как едно добро дело е доходно понякога и защо са .***           
казали на   о тец Тимоте .[ ]   ,     ,           ,     че терен закупен от името на общината ще струва
скъпо Тогава написах доклад за тази сделка до Н егово п ревъзходителство г н
.        .[ ] .[ ] -
посланика на Франция но трябваше да забавя изпращането му  ,      Ö
Махзар пашаÖ     писал на г н Лутероти -   ,             че мюсюлманските жители на квартала му
изпратили колективно прошение срещу построяването на църква посред тяхн                ите
къщи,  а моят колега отговорил че ще построи обикновено жилище за себе си     ,                Ö
Накрая предприемачите имали трудности с         о тец Тимоте .[ ]  ,  ,   който смятал че може
да построи църквата си за осемстотин лири Но тъй като на петдесет сантиметр      .       а
от повърхостта открили вода трябвало да се правят дълбоки дебели и здрави     ,          ,     
основи от това следва че след като се свършила първоначално определената Ö     ,             
сума били необходими други хиляда и двеста лири за да се завърши започнатия ,       ,     
строеж Строежът бил спрян на половината Ö                   от предвидената височина и останал
непокрит Такова е състоянието в което се намира от вече близо петнадесет .       ,               
месеца поради липса на пари защото        ,     ,       ( )   разбрах че посолството френското е
отказало помощ от две хиляди франка на Н егово в исокопреосвещенство              [ ]   [ ]
м онсеньор Рейноди [ ]    (           )        шефа на католическата мисия в Пловдив Ако не виждах в
построяването на римска т е католическа църква в София само      ( . .   )       
прозелитизъм то щях да се задоволя с изчакване на заповеди в това ****,           
отношение но тъй като тази сграда трябва да бъде под покровителството на ,                     
Франция сметнах за свой дълг да преценя доколко може да бъде полезна или ,                       
вредна за френското влияние в тази страна            .
Днес имам честта да предам на Ваше превъзходитлство това проучване което с         ,   е
свежда до следните три въпроса        :
1.            ? Има ли интерес Франция да поощрява изграждането на римска църква в София
2.             В случай на изграждането на църква под покровителството на Франция на кого
ще бъде най добре да се повери извършването на богуслужението    -             ?
3.       ,      Ако Франция подкрепи изграждането на тази църква трябва ли да се извърши
започнатият строеж или да се избере друг терен ,      ?
План на църквата приложен е план на квартала      (         )
Теренът върху който бяха положени осн ,              ,         овите на църквата ми се струва лошо
избран Първо разположен е в началото к . ,     ,      вартал известен с чести заболявания от
треска понеже е нисък и което беше д ,                         оказано от наличието на вода на
[ ]    Ö              дълбочина петдесет сантиметра Освен това тази църква се намира обградена
от мюсюлмански къщи в съседство е с училище на тази общност и само на    ,                     
няколко метра от джамия      Ö
Накрая за да се икономисат двадесет и четири метра зидария тази църква е ,                   ,     
построена в края на улицата вместо в ср    ,     .     едата на терена Вследствие на това към
улицата не можаха да бъдат направени отвори на партерния етаж                  Ö
Тези неудобства които произтичат от разполагането на тази църква ме карат ,       ,   да
вярвам че ще бъде по добре въпреки вече направените разходи да се изостави ,    - ,    ,   
започнатия строеж и да се и            -   . збере по подходящ терен
*  [  ] Тимоте Тимотео Савояр от Биала Италия католически мисионер от ордена на ,  —     
капуцините интелигентен и активен човек заел се с построяването на ,         ,         
католическата църква в София Заместник на Франсоа Рейноди   .    .
Франсоа Доминик Рейноди от ордена на капуцините От края на      .    1867 г.   е назначен
за апостолически викарий в Пловдивската католческа епископия Бел на            .   ( .   7 
съставителите).
**  Американският съвет в сътрудническтво с методиската епископална църква             
открива през   50-те          ( години на миналия век ХІХ в  .)    . мисия сред българите
Софийската станция е основана       .    от мисионера Чарлс ф Морс през 1862 г.   От 1869
г.           .     тя е преместена в Самоков През 1870   г.           в Самоков се премества и
мисионерското девическо училище от Стара Загора и мъжкото от Пловдив Бел                  .  ( .9
на съставителите ).
***  ,  ,        Има податки че мястото върху което е била построена католическата църква
е било закупено на името на жената на австрийския вицеконсул Емили                    — 
Лунтероти Бел на съставителите . ( .14  ).
****   ( .)  - Прозелетизъм фр  ,             усърдие което се полага за привличане на
новопокръстени в дадена вяра      . :(

...
..
.

Offline EvroPOMAK

 • Global moderator
 • ****
 • Posts: 1410
 • Gender: Male
 • POMAK - POMAKY
Чия работа е българската история?
 
В далечната 1977 година, в едно родопско село – Сърница, седяхме със 109-годишния Мустафа ага на стълбите пред дома му. И дори не съзнавах какво ми се случва. На мен, начинаещия журналист.  А имах среща с Историята. Очи в очи.
 
Седмица по-късно се върнах в Сърница. Вече с цял екип колеги от Пловдивския телевизионен център. За зла участ, Мустафа ага береше душа. Беше го повалила обикновена, но фатална за възрастта му настинка. Естествено, камерата остана отвън на двора. По-късно Пловдивската телевизия излъчи документалния филм „Моите води”, на когото сценарист бе моят приятел Иван Есенски. Но Мустафа ага го нямаше сред старците на селото, които разказваха истории от миналото, кои от кои по-интересни.
 
Но защо ви разказвам всичко това? Преди всичко, заради една поучителна история, която успях да запиша на касетофона си, преди старецът да отпътува за отвъдното. От нея ставаше ясно, че Батак е бил нападнат не от турци, а от помаци. Също така, че след Освобождението, когато Мустафа ага е бил 9-10-годишен*, батачани, с помощта на македонски харамии бастисали на свой ред Сърница (тогава Бабек) и околните села. Някои от батачани са се завърнали с местни момичета. И дори се оженили за тях. И след време съвсем случайно Мустафа ага и баща му, пазарувайки в Батак, се срещнали с една от тях – с бабечанската фамилия Парутеви.
 
Но има една дори още по-съществена причина, за която най-вече ми е думата. Ние – българите, обичаме Родината, тачим историята и героите, без които не можем. Не винаги обаче Родина и история за тъждествени. Не заради някаква заблуда на днешното или вчерашното поколение. А защото тя, историята, само до преди двайсетина години бе работа не на историците, а на Българската комунистическа партия.
 
Най-важните събития и факти в нея се интерпретираха и одобряваха не в научните, а в партийните кабинети. Там се решаваше кой български цар е велик и кой не толкова. Там се роди версията за първото в света антифеодално въстание на Ивайло. За една нощ там, в кабинетите, можеха да бастисат народния поет Иван Вазов, на следващата пък да изтикат княз Александър Батенберг в трета глуха, на по-следващата да измислят мощното, почти югославско българско партизанско движение. Пак в същите кабинети, някъде съвсем накрая на дългата нощ, дори се роди историческата теория, че българските турци не са нищо друго, освен помохамеданчени българи и по тази причина трябва да се завърнат в лоното на народността. А да отварям ли дума за българо-руските и българо-съветските отношения? И за това що сладък сироп се изля върху тях във времето, когато по магазините захарта бе дефицит?
 
Ето защо, когато днес текат споровете за историята, когато младите слагат на фланелките си лика на Ботев, когато образователният министър патетично защитава Апостола на свободата, който, между нас казано, няма нужда от това, трябва да мислим с главите, а не с краката си. И знаете ли защо? Защото един ден вашето дете ще тръгне на училище, ще му кажат за тежкото турско робство и за злините, на които е бил подложен народът през всичките тези пет века. Но детето ви непременно ще си зададе въпроса, който и аз си зададох преди много години: а какви са тези китни подбалкански градове? Градове, в които са процъфтявали занаятите и са вървели гайтани за целия пазар на империята. Че дори и на запад. Каква е тази фабрика в Сливен, която е обличала и обувала цялата турска армия? Защо в Панагюрище турчин не е смеел да влезе на кон? Защо имаме толкова издигнати българи край Високата порта, като например рода Богориди? Защо в Цариград живеят 50 000 българи и излизат сума ти вестници? Много, много такива въпроси може да си зададе вашето дете. Но не мислите, че отговори на тях няма. Има. Дори в нашата история, и в нашата историография. Дадоха ги хора като покойният проф. Тончо Жечев в прекрасната си книга „Българският Великден или страстите български”. Даде ги Вера Мутафчиев и в романите, и в документалистиката си. И дори не само те. Върнете се назад, още по времето на Захарий Стоянов. Отворете биографиите му на Ботев и Левски. И четете. И не се притеснявайте, че ще падне ореолът над главите на двамата титани на българските освободителни борба. Напротив, тъкмо защото ще ги видите с човешките им слабости, ще разберете по-добре тяхното величие.
 
Слава Богу, дебатът върху българската история припламна отново. И дано този път да завърши бързо. Има какво да си говорим. И да ви кажа под секрет, това е преди всичко наша работа. А не на Министерството на образованието. Още по-малко пък на Комисията по дискриминацията.
 
Пламен Даракчиев
 
(17.08.2012)
 
-------------
* Като десетгодишен хлапак, Мустафа ага бе видял с очите си Агмед ага Барутанлията, а кървавата му ръка погалила детската му главица. Очите на кръволока би тъжни, много тъжни. И няма как да е било другояче.

You are not allowed to view links. Register or Login

Offline BG POMAK

 • Senior member
 • ****
 • Posts: 239
Вече влизам в сайта само профилактично с необходимите предпазни средства, които използвам за това, че сайта е вече мухлясал. Какво става бе хора, защо е необходимо толкова подробно да се връщате в миналото и да демонстрирате познания.Там вони.Дайте да говорим за настоящето и бъдещето на нашите помаци. Хората изнемогват, а вие ги връщате в нанайси години.Аз веднъж обявих с какво да ангажираме вниманието на помаците, а то е предлагане на алтернатива за излизане от това лошо състояние. Трябва да се съветват хората в посока в която да намерят препитание. Ръководителите на сайта се фукат, че той се поддържа от помаци извън България. Дайте контакти с тези хора за да се намерят работни места на наши гастербайтери.Аз самия обявих, че имам строителна фирма в България и търся работници.
Явно тук този сайт се занимава само с глупави писания и не обръща внимание на такива неща.В сайта основно участват няколко безделници, които си препращат определени писурщини, които само те ги разбират. Сериозните предложения ги подминават, защото такъв им е багажа на писурковците.
Аз определено се заканвам на тези писурковци, че този текст ще го публикувам във всички теми с надежда някой да му обърне внимание. но аз съм сигурен, че има заговор.

Offline havaika

 • Adviser
 • ****
 • Posts: 880
 • "Изчистването на мюсюлманите по икономически причи
  • http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=229&aid=5676
И тогава българите мохамедани, заедно с останалите българи християни, под ръководството на Вътрешната Македоно-Одринска Революционна Организация, продължиха борбата против турците. През 1912-1913 г. мнозинството от помаците с радост посрещнаха освободителните български войски и се радваха на турския разгром. /В интерес на истината трябва да се признае, че по време на войната пострадаха и някои българомохамедански селища, но тепърва трябва да се изяснява провокационната роля, която са играли турските войски в тези събития/. Тогава много от тях, след като се освободиха от натиска на фанатизираните ходжи, приеха отново християнството, религията, която дедите им бяха изповядвали повече от 10 века. По този повод Карнегиевата комисия съобщава: “В Даръ дере /днес Златоград/ един помак. запасен офицер от турската армия, сe яви сам на властите и остави да го покръстят, възхитен от идеята, че българите ще донесат само добро”. Постепенно сред тогавашното българско правителство се поражда идеята, че всички българи мохамедани трябва да бъдат покръстени. Трябва да се подчертае, че по време на тази кампания не е покръстен нито един турчин. Ето как Карнегиевата комисия описва тези събития: “Българският Свети Синод реши да ги покръсти /бьлгаромохамеданите/ масово, като за успеха на делото разчиташе на помощта на гражданските и военни власти, без да смятаме тая на въстаничаскиге чети. Изобщо не стана нужда да се прибягва до насилие: заплашванията и вероятността за тяхното изпълнение в случай на нeпокорност бяха достатъчни, за да накарат цeли сeла да възприeмаг обреда на кръщението… В повечето околии помаците се съобразяваха с външните обреди на българската църква и слушаха с покорен вид свещениците и калугерите… Това умопомрачение, явно противоречащо на обикновената българска толерантност спрямо мюсюлманите, живеещи във вътрешността на България, трябва да се причисли към най-неоправданите насилия. Когато се прави ..........
You are not allowed to view links. Register or Login
"Изобщо не стана нужда да се прибягва до насилие: "  Затова след време пак помаците си връщат вярата и имената,защото са искали да се покръстят доброволно ;D ;D

Offline sultan selim

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 707

You are not allowed to view links. Register or Login!

Offline fotakiev

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 707
Не разполагаме с никакви сведения за църковно-административното устройство през този период,
 
освен с факта, че хан Персиан покорява смолените и завзема Смоленската епископия, чийто местоположение и седалище все още не е ясно къде се е намирало – във вътрешността на Централните Родопи или в западното им подножие. В състава на Втората българска държава централнородопският масив е от началото на ХІІІ век, като трайно остава по време на управлението на цар Иван Асен ІІ (1218-1241) и след това при цар Иван Александър (1331-1371) и неговите наследници, но и за този период, както за предходния на Първата българска държава, нямаме никакви данни за църковно-административното устройство в района.

След завладяването на Беломорието и на Тракийската низина от османските турци, Централните Родопи през втората половина на ХІV век също падат под османска власт. С времето разрухата и човешките жертви постепенно са преодолени от местното население, което скоро се стабилизира икономически и отново възстановява своите унищожени селища, църкви и манастири. Първоначално в административно отношение южната част на централнородопския регион е в пределите на Гюмюрджинско-Енидженската кааза, а северната в Пловдивската кааза. Впоследствие обаче южната част на Централните Родопи е обособена в отделната кааза Ахъ челеби, а северната в нахията Рупчос към Пловдивската кааза.

 През втората половина на ХVІІ век централнородопското население е подложено на масова ислямизация, която започва с мъченическата смърт на св. Висарион Смоленски на 29 юли 1670 г. и унищожаването на Смоленската епископия, подчинена по това време на Ксантийската митрополия. За съжаление за живота и мъченическата смърт на еп. Висарион Смоленски, както и за унищожената по това време Смолянска епископия черпим сведения само от т.н. „Исторически бележник” – летописна книга на село Райково (днес квартал на гр. Смолян), която обаче не съществува, а до нас са достигнали само извадки от нея, направени от Рада Казалийска. Но повечето от съвременните историци ги отхвърлят като възрожденски фалшификат, а св. Висарион обявяват за легендарна личност. През втората половина на ХХ век, архимандрит Поликарп Даков от Бачковския манастир (вече покойник) прави запитване до Вселенската патриаршия
 
дали в диптисите й фигурира името на еп. Висарион и получава положителен отговор

 You are not allowed to view links. Register or LoginOffline Rasate

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 2173
 • Gender: Male
 • Българите носят произходът си- в своето име.
You are not allowed to view links. Register or Login
Перперикон - неизчерпаем извор на съкровища и реликви"Освен с рудниците Перперикон е привличал вниманието и с това, че в този период е важен християнски център в Източните Родопи. През XIII-XIV в. Перперикон вече е обособена архиепископия.Втората находка, представена в пресклуба на БТА от проф. Овчаров, е бронзов кръст-енколпион, на който е изобразена Св. Богородица Оранта (молеща се). В четирите краища на кръста са изобразени Светите апостоли."
You are not allowed to view links. Register or Login
Абе как историците -кръстоносци до сега не намериха артефакти,че в Родопите е имало мюсюлмани.Ние от луната ли сме паднали ;D ??? ::)

Какви мюсюлмани бре Анам-има си архиви-мюсюлманите в Родопите ги търси чак към 15 век.И то икономически,а не религиозни мюсюлмани-и хабер са си нямали каква е религията,ни за коран и пр. ислямски ритуали-казвали са бог е велик и Мохаммад е негов пророк-взимали някакво мюсюлманско име и готово-няма да плащаш харадж.
Сега пък положението е друго-пълно е с мюсюлмани по традиция(с християните положението е същото)-които по убеждения са си атеисти.

Поздрави

Offline havaika

 • Adviser
 • ****
 • Posts: 880
 • "Изчистването на мюсюлманите по икономически причи
  • http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=229&aid=5676
You are not allowed to view links. Register or Login
Какви мюсюлмани бре Анам-има си архиви-мюсюлманите в Родопите ги търси чак към 15 век.И то икономически,а не религиозни мюсюлмани-и хабер са си нямали каква е религията,ни за коран и пр. ислямски ритуали-казвали са бог е велик и Мохаммад е негов пророк-взимали някакво мюсюлманско име и готово-няма да плащаш харадж.
Сега пък положението е друго-пълно е с мюсюлмани по традиция(с християните положението е същото)-които по убеждения са си атеисти.

Поздрави

  Къде го чукаш, къде се пука. ;D Ами още по зле говори твоето мнение.Турците дошли и са пазили като зеницата си  хритиянските "находки" за да ги намерят поръчкови историци и да доказват че е нямало мюсюлмани в Родопите. ;) ;D
  Другото което е че погледнато исторически Родопите са били български само скромните 244г:
     Родопите през вековете под Българско владичество,от 1300г история Родопите са владени от българско царство само 244 скромни години ;D ;D:
847г-893г
924г-967г
1207г-1218г
1230г-1246г
1344г-1371г
1913г-2012г
  За тия години не се е сяло жито , а са се заравяли кръстове.Къде копнат наши историчари само кръстове откриват ;D ;D  Приказки за наивници  ;)  Прекалиха с поръчките на БПЦ. ;D
    Другото което е: Нали помниш как милиционерите  и доброволци с червени ленти на ръкава "ОФ" ходиха с чукове и що е мюсюлманско ставаше на първокачествен чакъл за пътища?Ето така се пише история.Което ти отърва заравяш  и после откриваш,което не ти отърва>>>>на чакъл и пепел. ;)

Offline skoti3

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 565
You are not allowed to view links. Register or Login

  Къде го чукаш, къде се пука. ;D Ами още по зле говори твоето мнение.Турците дошли и са пазили като зеницата си  хритиянските "находки" за да ги намерят поръчкови историци и да доказват че е нямало мюсюлмани в Родопите. ;) ;D
  Другото което е че погледнато исторически Родопите са били български само скромните 244г:
     Родопите през вековете под Българско владичество,от 1300г история Родопите са владени от българско царство само 244 скромни години ;D ;D:
847г-893г
924г-967г
1207г-1218г
1230г-1246г
1344г-1371г
1913г-2012г
  За тия години не се е сяло жито , а са се заравяли кръстове.Къде копнат наши историчари само кръстове откриват ;D ;D  Приказки за наивници  ;)  Прекалиха с поръчките на БПЦ. ;D
 

И когато Родопите не са били под Българска власт преди Османското владичество са били в територията на християнска Византия. Тук не искам да се натрапвам, но просто споделям един факт. Дори и преди да дойдат българите, тези земи са били в територията на християнска Византия поне 3 века.  Та не виждам нищо не логично да няма кръстове.

Offline havaika

 • Adviser
 • ****
 • Posts: 880
 • "Изчистването на мюсюлманите по икономически причи
  • http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=229&aid=5676
You are not allowed to view links. Register or Login
И когато Родопите не са били под Българска власт преди Османското владичество са били в територията на християнска Византия. Тук не искам да се натрапвам, но просто споделям един факт. Дори и преди да дойдат българите, тези земи са били в територията на християнска Византия поне 3 века.  Та не виждам нищо не логично да няма кръстове.
  А къде е мюсюлманското наследство? Къде е гроба на дядо ми? Защо няма паметна плоча(при условие,че имаше поставена,но изписана със "старите" имена арабски)?След Византиици и български владетели дошли Османците.Заварили,запазили, оставили християнските паметници!Слет това дошли варварите с чуковете и пренаписали набързо историята. ;)

Offline skoti3

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 565
You are not allowed to view links. Register or Login
  А къде е мюсюлманското наследство? Къде е гроба на дядо ми? Защо няма паметна плоча(при условие,че имаше поставена,но изписана със "старите" имена арабски)?След Византиици и български владетели дошли Османците.Заварили,запазили, оставили християнските паметници!Слет това дошли варварите с чуковете и пренаписали набързо историята. ;)


В момента спора беше друг,  и той не е свързан с това, което са правили комунистите. Да дошли Османците, съвсем не е така, че са запазили всичко, защото е имало доста разрушени църкви, част от тях направени Джамии. Но това не е спора, говорим за преди това ?

Offline havaika

 • Adviser
 • ****
 • Posts: 880
 • "Изчистването на мюсюлманите по икономически причи
  • http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=229&aid=5676
You are not allowed to view links. Register or Login

В момента спора беше друг,  и той не е свързан с това, което са правили комунистите. Да дошли Османците, съвсем не е така, че са запазили всичко, защото е имало доста разрушени църкви, част от тях направени Джамии. Но това не е спора, говорим за преди това ?
Това не е отговор ! Исляма е дошъл след Византия по масово.Къде са гробовете на мюсюлманите?Защо не се намират от археолозите от БАН? На теб ти отърва да говорим "за преди това ". ;D
Зададох ти въпроси -отговори и не овъртай.Историята не се дели на християнска и мюсюлманска ;) Изглежда имаш познания само по едната част  ;D

Offline skoti3

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 565
You are not allowed to view links. Register or Login
Това не е отговор ! Исляма е дошъл след Византия по масово.Къде са гробовете на мюсюлманите?Защо не се намират от археолозите от БАН? На теб ти отърва да говорим "за преди това ". ;D
Зададох ти въпроси -отговори и не овъртай.Историята не се дели на християнска и мюсюлманска ;) Изглежда имаш познания само по едната част  ;D

Ти па никога не си дал отговор като хората. В момента спора беше абсолютно друг, и не споря за ВП. Нима няма останали Джамий от Османско време, нима Българската държава е унищожила абсолютно всичко- едва ли.  Без да се замислям се сещам за Томбул Джамия и за Баня Башъ.  Аз не деля историята на религии, това го правиш ти, като се опитваш да изкараш едва ли не, че българите постоянно тормозят мюсюлманите и мюсюлманите никога нищо не  са правили през Османско време , ако е било вярно така нямало е да има последствия спрямо мюсюлманите след това. НЕ обвинявам никога, това е в историята, но това една истина. За разлика от теб дето обвинява днеска всичко подред. И така спора беше за Исляма преди Османската империя, може да е имало в някои места мюсюлмани, но масовото приемане на Исляма става през Османско време. И само да доуточня, за да се изопачават думите ми, никога никъде не съм говорил за насилствено приемане на Исляма.

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42