Author Topic: Бежанците от Сирия-заплаха за Турция или България?  (Read 4018 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Nazmi

  • Charter member
  • *****
  • Posts: 3895
  • Gender: Male
  • Да почива в мир!
В световен машаб масово днес има движение на народи!
 В състояние ли е Европейския съюз и държавите членки да реагират на хилядите емигранти от Сирия,Афганистан.....да завладеят европейски земи със статус на емигранти.
Преминават през трудни изпитания рискувайки живота си за да стигнат до крайна дестинация-главно Германия,Франция...! Какво е нашето отношение към тях,и какво да бъде,как да ги приемем или отхвърлим......!!!???
 Въпрос на който Европа трябва да отговори сега,днес.
 Защото всеки ден по границите висят съдбите на хиляди семейства с деца чакащи.....!


  In the world today there Mashabane mass movement of peoples!
Can the European Union and Member States to respond to thousands of immigrants from Syria, Afghanistan .....?
European lands to conquer status of emigranti.
Goo through difficult tests risking their lives to reach the final destination, mainly Germany, France ...!

What is our attitude towards them, and what to be, how to accept or reject ...... !!! ???
Question that Europe must respond now, every day dnes.
Beacouse border hang fates of thousands of families with children waiting .....!

Offline Subeyi Kurt

  • Forum fan
  • *****
  • Posts: 3439
  • Gender: Male
500 milionna Evropa se zatrudni pri 1 milyon bejanci. Drug vid na bolestta ksenofobiya.

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42