Author Topic: Османски думи в българския език - 1850 г.  (Read 35353 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Тоска

 • Charter member
 • *****
 • Posts: 2347
 • Gender: Male
 • % 100 + POMAK
абас - везни за мерене на бисер
абат - католически свещенник, игумен
абеля - лозе
абраш - с петна по кожата (козината)
абсида - полукръгла сводеста част на постройка
авгур - древноримски жрец
август - първия римски император
авджилък - лов
авджия - ловец
авелзамански - много стар, отдавнашен
авер - приятел
авлак - място за ловитба
авлия - двор
автокефален - самостоятелен, независим
агалар - господар
агалък - господство, охолство
агарянин - турчин, мохамеданин
аглок - голяма сватбена кърпа
агнец - голямо мъжко агне
агъл - кошара, обор
ада - остров
адаш - съименник
адет - обичай
аджаип - особен, чудноват
аджамия - неопитен
аджеба - например
аджем - персийски
аджер - змей, хала / бърз кон / буен
адлийка - стара монета
адъм - крачка
аздисан - разлудуван
азлък - край на цигаре / част от кремъклия където е барута
азмак - мочур, тресавище
азър - сега
аид - преизподня
ай - ага / луна
айва - дюля
айвания - овощна градина
айгър - жребец
айдънлък - светлина
айлак - незает, свободен
айланли алтън - златно огледало
айлък - заплата
айналия - хубав
ак - бял
акбунар - чист кладенец
акинджия - разбойник, грабител, нападател
акме - връхна точка
аксамит - кадифе
аксу - бяла вода, чиста вода
актопрак - бяла пръст
акче - стара турска сребърна монета
акшам - вечер
акънтъ - течение
аладжа - топъл минерален извор / пъстър, шарен
алай - войскова част, свита, конвой, дружина / пасаж
аламан - рибарска лодка
аламански - немски
алан - ливада
алат - инструменти
алатурка - по турски
алафранга - френски, европейски
алащисвам - навиквам, привиквам
алах керим - каквото бог даде
алебарда - копие с брадва
алев - пламък
алма - украса
алта - висок
алтар - жертвеник
алтън - злато, жълтица, златен
алтълък - турска сребърна монета от 6 гроша
алтъпатлак - револвер
алча - жадувам
алчак - ниско място, нисък
алън - чело
аманет - нещо поверително / залог / знак, белег
амвон - издигнато място за проповед в храм
амуди - отвесен
анат - паметник
анахтар - ключ
ангъш - ритла на кола
анджак - тъкмо, само
апачик - отворено, зинало
апса - затвор
апсида - засводено пространство, източната част на православен храм (олтар)
ар - празно място
араба - кола
арабаджия - превозвач с кола - колар, майстор който прави коли
ара-бахче - междинна градина
аралък - междина, пролука
арания - голям котел
арап - арабин
арап гечит - цигански брод
арбия - пръчка за пълнене на оръжие
аргасам - обработвам кожа
аргат - слуга, ратай
аргилоди - глинен, глинест
арк - канал, вада
аркадаш - другар
аркан - примка
армуд - круша
армудие - стара турска монета
арнаут - албанец
арнисам - преставам, спирам, отказвам се, напускам, прекъсвам
арпа - ечемик
артък - излишен, в повече
архонт - военоначалник
аршин - мярка за дължина ок.68 см. (терзийски аршин) или ок. 79 (зидарски аршин)
арък, арк - вада
аръш - теглич на кола, процеп
ас - древноримска единица за тегло ок. 327 гр. / древноримска монета
асарии - дребна гръцка или латинска монета
аскер - войска
аслан - лъв
асма - лоза
аспра - дребна монета
асъл - истински
ат - силен кон
атеш - огън
атриум - централно открито помещение, предверие, зала
аферим - браво
афие - доносник
ахпап - другар, приятел
ахрянин - родопски помак
ахтар - бакалин
ахчия - готвач
ахчийница - гостилница
ахчигьоз - буен, хитър, опитен
ачик - ясен, явен, открит
ачиклък - открито, голо място
ашама - изхабяване, ръждясване
аязма - извор с лековита вода
аяк - крак
аянин - турски управител
аяр - степен на чистота на благороден метал и качество на скъпоценен камък
баас дере - дълбок усоен дол
бабаджан - едър, силен човек, юнак
бабаит - юнак, мъжага
бабе - съд за ракия
бабка - стара сребърна монета
бабяк - стомах
бадана - боядисване, измазване
бадева - даром / напразно
бадън, бадъм - бъчва
базбая - голям, важен, значителен
базилика - храм / седалище на архонт, базилевс
базилиск - змиевидно животно със златна корона, като на петел / украшение с него
базиргян - търговец, търгаш
баир - могила, хълм
байлама - тамбура
бакаджик - височина от която се вижда надалеч
бакия - дълг
бакрач - котел, котле
бактисам - дотягам, омръзвам
бакър - меден, меден съд
бакърджия - медникар
балабан - едър, грамаден
балван - много голям камък
балдър - много отдавна
балтаджия - водач на дружина
балталък - участък за сечене на гората
балтия - брадва
балък - риба
балъкчия - рибар
бамбашка - друг, съвсем различен
бандера - ориентир, пирамида / скеле
бараба - трошач на камъни / бездомен работник
барабар - заедно
барачест - космат, рошав
барашък - сговор,спогодба
барбут - стара монета / вид хазартна игра
басамак - стъпало на стълба, стълба
баския - одялана града, летва
баскън - обир
бастисвам - нападам
батак - мочурище, тресавище, блато / безизходица, забъркано положение
батал - голям, безформен
баталясал - изоставен
батардисам - потопя, унищожа
батисам - съсипя
бахча - градина
бахчеванджия - градинар
бачия - мандра
баш - прав, главен / тъкмо / глава
башибозук - нередовен турски войник / нередовна войска от кюрди, албанци и черкези
башия - главатар, първенец
баш кишиш - владика
башлък - качулка / капител
бая - голям, много, доста
баялдисвам - припадам
беглик - данък за животни
безбели - вероятно
безистен - голяма сводеста сграда с вътрешни магазини
бей - титла за високи чинове в Турско / феодал, господар
бейзаде - знатен, богат
байлербей - бей на бейовете
бейлик - богатство / княжество
беклеме - стражница, стража
бекчия - пазач
бел - права лопата
бели пари - сребърни пари
белки, белким - нима / дано
беллеме - потник под седло
белли - явно, известно
бент - преграда за отбиване на вода, заприщена вода
берат - султански указ, грамота
бербер - бръснар
берекет - плодородие
беч - изба, подземие
бешик - люлка
бешлик - турска сребърна монета от пет гроша
бешюзлук - стъкло от 500 драма (ок. 1,5л.)
биз-бизе - насаме, интимно
билюк - голямо количество, множество
билюкбашия - главатар
билюр - далекоглед / кристал
бина - постройка
бинбаши - офицер, началник на 1000 души
бинеджия - ездач
бинек - ездачен кон, яздешком
бинекташ - камък за качване на коня
бинлик - съд за вино (над 3л.) 1000 драма / дамаджана
бир - един
бичкия - ръчен трион
бичме - дълга четвъртита греда
бише - звяр, хищник
близница - стомана
близна - празнина
боаз - планински проход, теснина, дефиле
бодак - чеп
бозав - сив
бозалък - трева, целина обрасла с трева
бозгун - размирен, смутен / смутно време
бозлук - целина
бозмас - смесен, лош, фалшив
бойлия - пушка с дълга цев
бол - много
бостан - градина с дини
бостанджия - лице с полицейски задължения / градинар
ботур - пън, дънер
бочка - бъчва, бъклица
бошандисам - раздвижа се
бошлаф - празни приказки
боюк - голям
боюк чал - голям, висок връх
брантия - стара жена или мома
брекна - набъбна
буджак - кът, ъгъл ( до огнището)
бузгун - поражение
букаи - окови
букачка - младо буково дърво
буклуджа - дребна гора, шумак
булван - буца
бумага - записка
бумбак - дълбок речен вир
бунар - дълбок кладенец
бурия - тръба
бурма - пръстен
бурмалия - завит, засукан
бурун - земна издатина / нос
булчав - рошав
бучакчия - ножар
бучак - нож
бучарда - назъбен каменарски чук
бучук - половин
бушама - преграда
буюклия - мустакат
буюр - заповядайте
буюрултия - писмена заповед
бъкел - дървен съд за вода
бърдук - стомна
бюз-бютюн - изцяло, съвсем
бюлбюл - славей
бютюн - цяло
ваданлък - домашни потреби
ваджия - пущина
вакуф, вакъф - имот подарен на джамия
валия - управител на вилает
валма - слуга в метох
вало - було
валог - падина под височина
вапцвам - боядисвам / закъсвам
варак - съвсем тънки листи злато или сребро
варакладисан, варакосан - украсен с варак
варда - стража
вария - тежък железен чук
варка - лодка
варош - старинна част на град
вастагарка - тарга за пренасяне на строителни материали
ватах - съдебен чиновник, надзирател
веда - вещица / знание
ведом - известен
ведро - дървен съд за вода
везеница - наниз, редица, върволица
везир - висш правителствен чиновник в Турско
везне - каса
велик везир - главнокомандващ
велит - лековъоръжен войник
веля - казвам, говоря, заповядвам
венедишки - венециански
вересия - задължение, заем
веси - теглилка, везни
вестиарий - пазител на облеклата в двореца
вет - вехт, стар
веха - висок прът със знак
вещер - врач, врачка
веяло - корабно платно, ветрило
вигла - пост, наблюдателница, стража
видам - жизнена сила
видня - рудничарска пещ
вилает, виляет - област в турската държава
виран - разнебитен, износен
вирище - водовъртеж
вис- планинска височина
витка - нещо извито, завито
влагалище - склад, съкровищница
влак - брана или шейна от дърва
власина - козина
водник - водач
водяв - течен
воз - върху
вощуна - непречистен восък
врана - широк отвор на бъчва или каца
вранило - чернило
враница - лодка, ладия
врак - останки
врекел - чувал,торба
врело - буен извор
вретище, вреща - голяма торба, чувал
врис - извор, кладенец
връвище, вървище - планинска пътека
врятен - мярка за повърхнина ок. 2,5 дка.
всуе - напразно
всъде - навсякъде
втрапен - замаян / като трап , в трап
входник - коридор
вцъклен - втренчен
въбел - дълбок кладенец, извор
въза - препаска
възгечтисвам - отказвам се
въпа - езеро, локва, вдлъбнатина
върляк - върло място, стръмнина
въртило - чекрък на кладенец / долната част на воденичарско колело
въртеп - свърталище
въртоп - понор, водовъртеж, вдлъбнатина / планинска теснина, пещера
га - когато, кога
гавазин - въоръжен пазач, телохранител
гага - клюн
гагаузи - тюрки християни
гаджал - чужденец
гази - турски военоначалник - победител
гайле - грижа
гарпъ - запад
гато - когато
гебердясъм - умра, пукна
гебре - кесия от козина за чистене на коне
гевгир - каменна или тухлена зидария, свод
гевезен - виолетов, морав
гевендия - проститутка, лека жена
гевредисан - крехък, чуплив
гегалийка - дълга арнаутска пушка
гедже - нощ
геджура - беда
геена - преизподня
гезаджия - надзирател на десятъка
гезентия - коридор
гезия - памучен плат
гем - дълъг ремък на юзда
гема - скъпоценен камък с гравиран образ / пръстен с такъв
гениш - широк
герак - ястреб
геран - дълбок кладенец от който се вади вода с кофа
герен - ниско място край река, място за пасище
герие - подложка за рамо при стрелба с пушка
гериз - отходен канал
герчек - наистина
гечинмек - поминък
гечит - брод
гидик - занаятчийски инвентар / тясно място за минаване
гирме - дърво за залостване
глама - голяма скала, висок рид
глед - поглед, изглед
глиф - йероглиф
глъб - дълбочина
гмеж - гъмжило, множество
гнел - чим
горун - дъб
грамуда - голяма буца
грот - пещера
грош - венецианска сребърна монета
груп - вързоп с пари
гумнище - харман
гурбет - работа в чужбина
гъгър - шум от говор
гъжба, гъжва - чалма
гърбач - бич
гьобек - движение на таза и корема при танц
гьобекташ - издигната площадка в баня
гьоз - преграда / колело на печка / свод на мост / око
гьозбояджия - фокусник, шарлатанин
гьозгьоре - явно, очевидно
гьозлем - наблюдавам, следя
гьоклия - небесно син
гьол - езеро
гьостерица - тояга, сопа
гьотере - изцяло, наведнъж
гьоч - преселване
гюбре - тор
гювез - синьочервен
гюверджеле - селитра
гюгум - гюм
гюдюл - нащърбен предмет
гюзел - хубав
гюл - рози

Offline Тоска

 • Charter member
 • *****
 • Posts: 2347
 • Gender: Male
 • % 100 + POMAK
гюлле - армейска кълбовидна граната
гюлпана - розоварна
гюляаджилък - търговия с розово масло
гюля - розово масло
гюм - дълбок метален съд с тясно гърло
гюме - полуподземна ловна къща
гюмрукчия - митничар
гюмюш - сребро, сребърен
гюн - ден
гюнеш - слънце
гюнеш дугмасъ - изгрев
гюнеш батмасъ - залез
гюнлюк - надница
гюрлюк - изобилие
гюрюк - сгъваемо покривало
даалия - планински разбойник
давия - съдебно дело, процес
давранма - стой, не мърдай
даг - планина
дал - клон
дам - обор
дамар - водна или рудна жила
дамга - печат, петно
дамла - сърдечен удар
дарак - гребен за ръчно влачене на вълна, машина за влачене
дардана - голям тежък кораб
дарейка - златна персийска монета
дармон - решето с едри дупки
дармоня - пресявам
даскал - учител
даяня - издържам
дебой - турски съдебен архив
дебуш - излаз, изход, излаз за войска на открито
деве - камила, камилски
деведжия - камилар
девлет - държава
деврие - караул, нощна стража
дегнек - тояга, пръчка
дакада - десетица, десет дни, група от десет
дексам - приемам, възприемам
делибашия - луда глава / нередовни войски
делия - буен човек
демек - сиреч, значи, тоест
демир - желязо, железен
демирджия - железар
денар - римска сребърна монета
дениз - море
денк - голям вързоп
дервиш - мохамедански монах / дървен сарашки инструмент
дервен - проход, клисура
дервенджия - пазач на проход
дере - дол, долчина, поток, рекичка
деребей - турски самовластник
дередже - състояние, положение
дери - кожа
дерман - мир, спокойствие
дермен - воденица, мелница
дерменджия - воденичар, мелничар
деруга - бразда, линия
джаба - даром
джаваир - скъпоценен камък, скъпоценност
джаде - шосе
джам - стъкло
джамал - зидана печка
джамбаз - търговец на добитък
джамликен - прозорец
джанабет - проклет, зъл, опък
джандар - стражар
джан-джун - жива душа
джара - рана
джаран - геранило на кладенец
джебе - конски ход
джебелник - козиняв чувал
джевиз - орех
джевизлък - орешак
джевре - кърпа
джезаджия - инспектор по ангарията
джезве - съд за варене на кафе
джелат - палач
джелеп - прекупвач на добитък
джендем - ад, пъкъл
дженуп - юг
джепане - боеприпаси
джерид - нов
джимбиз - тояга с железен край
джин - дух
джингъртин - медни съдове
джинджия - зъл дух
джинс - род, коляно
джира - дърво върху което се върти камък
джирах - хирург
джирит - стрела
джихадие - едра турска сребърна монета
джоглина - могила
джуздан - чанта, потфейл
джука - устна
джумая - пазарище
джумба - издаден ъгъл
джумбюш - веселба, веселие
джумфур - размирица, въстание
джунджурии - дребни неща, дрънкулки
дзидина - развалина
дзифт - черна смола, асфалт
дибидюс - съвсем, напълно
диван - меко канапе / държавен съвет в Турция
диванхана - хол, предверие, трем
дивит - метална кутия с мастилница
диз - коляно
дизгини - дълги ремъци на юзда
дизия - наниз от златни монети
дикат - внимание, бдителност
диканя - дъски със забити остри кремъци
дикилиташ - изправен камък, побит камък
дикис - покъшнина
дил - език
дилаф - щипци за огън, маша
дин - вяра
динсиз - неверник, безбожник
ип - твърде, съвсем
дипсиз - без дъно
диптих - две съединени дъсчици за писане, намазани с восък / двустранна икона
дипчик - приклад на пушка
дирек - дървен стълб, дървена греда
дирхем - арабска сребърна монета
дирлик - разбирателство
дисаги - две скачени торби
дискос - метално блюдо за нафора
дифан - голяма мрежа за ловене на риба
диш - зъб
диш парасъ - данък за изхабяване на зъбите плащан от поробените на турците
дишло - дърво между конете във впряга
длака - изглед
доган - сокол
доганджия - соколар
долама - долна дреха
долап - колело за извличане на вода, тепавичарско колело / съд за печене на кафе, пуканки и др...
домузлук - място между улея на воденицата и колелото
доница - дървено ведро
достлук - приятелство
драгоценен - скъпоценен
драгун - синя слива
драм - стара мярка за тегло ок. 3.2 грама
драхма - сребърна гръцка монета / стара аптекарска мярка ок. 3,7 - 3,9 гр.
дрен - дрян
дрика - погребална колесница
друм - път
дувар - каменна стена, зид
дудук - дървена свирка
дукат - венецианска златна монета
дукато - дребна монета
думан - мъгла, прах, пушек
дупла - златна монета за наниз
дургун - ленив, бавен
душман - враг
душник - одушник
дъня - удрям, продънвам
дьонме - християнин приел мохамеданството
дюзени - инструменти
дюзлук - равнина
дюкян - магазин, работилница
дюлбия - далекоглед
дюлгер - зидар, строител
дюлюм - мярка за земя равна почти на 1 декар
дюрук - връх
дякон - помощник на свещенника
евала - браво, благодарност
евет - така, тъй, наистина
еветчия - угодник
евжи - къща
евза - капсул на огнестрелно оръжие
евзалийка - евзалия пушка
егира - мохамеданско летоброене
егрек - лятна кошара за добитък
едек - запасен кон / поводи на животно
едем - рай / благодатен край
еджел - смърт, съдба
едикт - важен указ, закон
ези - страна на монетета със стойността
еквер - всевисшния
екзарх - глава на автономна източноправославна църква
екзегет - тълкувател
екимджийски - медицински
екин - посев, реколта
екседра - място за почивка / приемна, гостна / място за сядане до стена
ексик - по-малко, незначително
ел - ръка
елав - калай
елавник - молив
елей - маслиново масло
еленин, елин - грък
елзевир - вид обувки
ели - ветровит
елмаз - диамант
елпезе - тютюневи листа наредени като ветрило
ем - храна за добитък
емелик - храна, прехрана
емениджия - обущар който изработва емении
емения, еминия - плитка обувка, без ток
емир - титла на владетел от мюсюлманския изток
емпория - тържище, пазар
емирнаме - писмена заповед
емиш - овощия
емляк - данък за имот
емниет - доверие
ендезе - лакът, малко по-малко от аршин
ени - нов
еникьой - ново село
еничар - потурчен християнин, войник от турската пехота
енверие - бляскава украса
енколпие - нагръдна икона
енория - район обслужван от един свещенник
ентеше - кована сребърна или златна гривна
енфие - тютюн на прах за смъркане
еня - грижа
епарх - духовен глава
епархия - църковноадминистративна единица
епистимия - наука
епитимия - наказание от духовник на духовник
епитроп - лице държащо парите на черква, черковен настоятел
еретик - разколник, сектант
еркич - козел
ерлия - местен жител
ерминия - книга за иконописци с църковните правила
ерокирик - проповедник
ески - стар
ескиджия - вехтошар
еснаф - сдружение на занаятчии от един и същ бранш / дребен занаятчия
ефенди - господар, богат човек, господин
ефес - дръжка на сабя, меч и др.
ефория - настоятелство
еш - втори подобен, свързан с първия
ешик - праг
ешкия - разбойник, бандит
ешмак - навес над огнище
жамадак - елек
желва - кълвач
желка - костенурка
жерда - върлина
жерка - мелница,воденица / стомах
жеч - жлъчка
животен - животински, жизнен
жид - евреин
жидав - сух,слаб
жидов - еврейски
жлеб - голямо корито за грозде
жоп - тояга
жупел - сяра / ярост
жълта махмудия - златна турска монета
жълтица - златна монета

Offline Тоска

 • Charter member
 • *****
 • Posts: 2347
 • Gender: Male
 • % 100 + POMAK
забитин - турски военен управител на населено място / пазач
заим - крепостно владение / турски спахия задължен да изкара войници на свои разноски
зайре - зърнени храни
зам - за да
заман - винаги, всякога
замба - инструмент за пробиване на дупки / печат за метални предмети
замк - лепило от смола
зандан - затвор, тъмница
запт - държа, вардя
заптие - турски униформен стражар
зарар - загуба, вреда, щета
зарбхане - монетарница
зарф - метална подложка за кафена чаша
засека - преграда от дървета, камъни и др.
заструг - кръгъл дървен съд с похлупак, захлупци
зат - наистина
зачя - сярна киселина
звонк - монета
зебек - леко въоръжен турски войник / дребен човек
зевгар - чифт, двойка волове (биволи)
зевзек - шегобиец
зеде, зейде - излишно, в повече
зембелек - пружина
зенгин - богат, заможен
зенгия - стреме
зехир, зеир - отрова
зилове - два бронзови кръга (муз.инструмент)
зимбал - плетена торба от лико (папур)
зифт - черна смола получена от асфалт
злота - златна полска монета
зографин - художник, иконописец
зорбаджа - насилие
зорладисвам - принуждавам
зулум - насилие, пакост, поразия
зуница - пояс / небесна дъга
зурна - дървен музикален инструмент
зъм - змия
зъркели - очи
зърцала - очила
зюмруд - изумруд
зян - загуба, щета
ибаадет ери - място за молитва
ибрик - съд за поливане
игумен - управител на манастир
иждивение - разноски
избушвам - изкъртвам, издънвам
издаяня - издържа, устоя
изин - разрешение
изкяря - спечеля
излак - дълбок кладенец
измагеря - наглася, натъкмя
измекяр - ратай
измет - работа, обслужване
измирна - тамян, смирна
измичам - измъквам
измятам - изкривявам от влага или топлина, изменям се
изпраскан - опитен, опечен, съвършен
изсуна - измъкна
изтипаря - напечатам, обрисувам / ритна, ударя
изтипосам - представя в някакъв вид, изобразя, фотографирам
изукам - извиквам
изхуквам - изгонвам, изпъждам
изчемрея - изчезна
изчухна - изсъхна
икилик - две оки, двойка / едра сребърна монета
икиндия - времето 4-5 ч. след обед
икрам - почит
илан - змия
илач - лекарство
илдъръм - светкавица, гръмотевица
илдъшка - стара жълтица
иливан - благоухание, парфюм
илям - присъда
имам - мохамедански духовник, висш духовен съновник
имарет - дом за пътници и бедни
имдадие - подкрепа / реквизиция
имовина - имот
империал - златна руска монета
ингерек - змия
ингилиз - англичанин
индикт - период от 15 години
инок - монах, калугер
интизап - налог за продажба на добитък
интифа - вземам под внимание, сверявам
инша - писание
ираде - султански указ
ирмилик - турска сребърна монета от двадесет пари
испат - доказателство
истер истимез - щеш не щеш
истилям - допитване
ифгира - клевета. злословие
ичкия - алкохол
ишарет - таен знак
ишлеме - ръчна изработка / работа с чужди материали
ишлик - работилница, ковачница
ищах - охота, желание
ищира - покупка
йаръм - половин
йекун - сума
йероглифи - образни писмени знаци (рисунки) означаващи понятия, срички и звукове / неразбираеми писмени знаци
йеромонах - монах със сан на свещенник
йок - не
йокуш - стръмнина
йолджия - пътник
йолу - пътека, път
йорс - наковалня
йълдъз - звезда
йълдъръм - гръм
каба - дебел, мек / поляна
кабадаия - тузар, конте
кабак - гълъб / кръчма
кабардисам - набъбвам, шупвам / назрявам
кабахат - вина
кабзалийка - стара пушка с кабзи
кабул - съгласен, приемам
кабурлук - калъф за револвер
кавак - бяла топола. явор
кавардисвам - запържвам
каваф - обущар
каверна - кухина
кавърджик - къдрав, засукан
када - голяма каца за грозде
кадем - талисман
кадемлия - късметлия
кадеш - дим, пушек, сажди
кадилък - турски духовен съд
кадия - съдия
кадуз - голяма каца
кадъна - съпруга на турчин, туркиня
каза - околия
казан - голям бъкърен съд, котел
казанджия - майстор на казани
казен - разгневен, свиреп, лют
казлач - червена пръст, вид глина
казма - права лопата
казъл - червен
казън - смърт, наказание
каик, каяк - лодка, вид шейна
каикчия - лодкар
кайл - съгласявам се
кайт - отметка, бележка
кайдисвам - нарязвам, накълцвам
каимакам - околийски управител
кайме - банкнота
каймет - цена, стойност
кайнак - извор, кладенец
кайряк - суха песъчлива или камениста почва, стръмно място
калаис - скъпоценен камък, тюркоаз
калайма - калайдисване / лустро
каламица - тръстика
калауз - търговски посредник / водач, разводач, пазач / голяма часовникова стрелка / топка на врата
каластир - мотика с дълга дръжка
калафат - кълчища
калафатя - запушвам с кълчища
калбурджия - майстор на решета
калдърма - площадка от каменни плочи
калдъръм - каменна настилка
кале - крепост, укрепление / развалина
калевра - плитка кожена обувка
калем - молив / длето за плоча / пръчка за присаждане / цев за прежда
калимана - кръстница / невестулка
кало - добро, хубаво
калпазан - фалшификатор
калтак - седло
калфа - помощник на майстора
калци - потури
калцун - висока обувка / дълъг чорап
калъч - сабя
кама - клин / двуостър нож
камара - грамада, натрупани на едно място неща
камарашин - ключар
камбур - гърбав
камъш - тръстика
кан - кръв
канлъ - кървав
канара - стръмна остра скала, зъбер
канат - капак на прозорец или врата / дъсчена ритла за кола
канджа - кука, въдица
кандил - стара лампа, фенер
канжул - кука за верига
кания - ножница
кантар - уред за измерване на тегло / мярка за тегло - 44 оки
канташ - тъмночервен скъпоценен камък
кантърма - кожена амуниция на кон
капан - затворено място
капасъз - нехранимайко, разбойник
капистра - верига и оглавник на кон, вол, бивол
капична - катурна, обърна
капище - езически храм, светилище
капия - врата / учреждение / ножница
капламак - подплата
капланче - тигърче
капсамунин - грабител, гладник
каптърдисвам - заграбя
капудан паша - главен паша
капуджия - вратар, портиер
капула - задната част на кон за втори човек
кара - черен
карабаджия - шивач на аби
караач - бряст
карабаджак - чернокрак
карабаш - черноглав, калугер
карабела - крива сабя
карабосан - боядисан, почернен
караван - керван
каравана - разлат съд с две дръжки
каравела - кораб с платна
каравокир - капитан на кораб
карагьоз - палячо, комедия с кукли
карагьозчия - актьор
караджа - сърна / мургав, черен
караджейка - вид слива / малка воденица
карайолу - черен път
каракавак - черна топола
каракач - дърво за окачване над огнище
каракол - патрул / полицейски участък
караконджул - зъл дух, вампир, таласъм
каракулак - боен нож с разширена дръжка
караманец - круша
караманлия - малоазийски грък
карамфилка - вид стара пушка
каранлък - тъмнина
карар - положение, мярка
караташ - черен камък
каратопрак - чернозем
карафа - шише за вода
карач - неплодородна земя
карачам - черен бор
карашик - смес
кардаш - брат, побратим
карез - омраза, злоба
каролин - вид стара монета
карпа - скала, зъбер
карпуз - диня
картал - орел
карток - свърталище
каршилък - огниво на стара кремъклия пушка
карък - леха, бразда
касаба - град
касавет - безпокойство
касап - майстор който коли добитък / кръвник, главорез
касапница - кланица / масово избиване
касатура - войнишки нож, щик
касела - сандък
касканджия - завистник
касначе - решето, сито
кастел - укрепен замък, кула
кастер - калаен съд за ракия
кат - етаж, слой, комплект
каталани - разбойници
каталясвам - капвам, преуморявам се
катарага - подвижна стълба
катил - убиец
катун - циганска палатка, бивак
катър - кръстоска между магаре и кобила
каук - островърха шапка, качулка с дълги краища
каун - пъпеш
кауш - килия
кафадар - помощник
кафтан - дълга горна дреха
качак - беглец, контрабанда
качак капусу - врата за бягство, задна врата, контрабанден път
каш - издигната част на седло, вежда
кашерджия - кашкавалджия
кашмер - срам, присмех
кая - скала
каялък - каменисто място
каямет - облага
каяфет - външност
квадрига - колесница с 4 коня
кебарин - знатен, благородник
кебе - наметало
кевгир - каменна или тухлена зидария, зидан
кедер - повреда, недостатък / тъга, скръб
кедерлия - който има недостатък / натъжен
кез - мерник
кезап - азотна киселина
келево - валяк на кладенец, чакрък и др.
келеме - запустяла нива
келяво - болно животно / место със слаба растителност / нищожно
кемане - цигулка
кемер - свод между колони / кожен пояс за пари / лавица
кемерлия - сводест
кемил - разумен, мъдър
кенар - ръб, край на плат, ивица
кенарлия - окрайчен
кендра - мандало на врата
кепазя - срамя, безчестя
кепча - меден съд с дълга дръжка / мрежа с обръч
керана - работилница, дюкян
керван - върволица от коли
карванбашия - водач на керван
кервансарай - голям хан за керванджии
кереп - горна част на воденичарска вада
керкенез - вид сокол
керпеден - клещи
кертисвам - срязвам
керхане - публичен дом
кесар - цар
кесиджия - разбойник, обирач на коли
кесим - на отсек, едно над друго, всички заедно
кескин - лют, силен, резлив
кесия - торба за пари, единица варираща от 10000 до 50000 акчета
кестерме - направо, напряко, безогледно
кетип - писар
кефалия - главатар
кехая - селски глашатай / главатар на овчари
кехрюбар - кехлибар
кечи - коза, кози
кешиш - калугер, монах
кибар - важен
кивгир - свод, зидан
кивот - ковчег, сандък
киек - дърво за биене на тъпан / стрела на кантар
кил - глина
киновар - яркочервена боя
кир - господин
кираджия - превозвач на чужди стоки
кирасир - тежко въоръжен конник
киреч - вар
кириш - греда, жица, тетива, струна
кирия - наем, заплащане на услуги
кирпич - непечена тухла
китап - книга, писание
кифор - ковчег за мъртвец
клаподан - тънка усукана жица от злато, сребро или мед (сърма)
клерк - книжар, писар
клефте - крадец, хайдутин
климия - дърво за заклинване
клир - духовенство / поставка за книги
клювка - клюн
клюз - отвор за верига / посока
клюнк - тръба
клюс - клопка от железни дъги с пружини
кованджия - пчелар
кованлък - пчелин
коджа - доста, голям
коджабашия - селски кмет, старейшина
козлук - преграда в обор
колай - начин, средство
колайлък - леснина
коландисвам - употребявам
колджия - надзирател, пазач
колник - тесен коларски път
колтук - въже за привързване
комат - къшей хляб
комшулук - съседство, врата между дворове
конак - околийско управление / къща за отсядане
кондак - приклад на пушка / ударник, спусък
кондика - правилник, устав, летописна книга на църква, манастир и др.
кондил - перо за писане, калем, писалка / възелче
кондисвам - отсядам, спирам се
кондурдисвам - поставям
конушмак - разговор
конфуз - мъмрене, посрамване
конч - горнище на ботуш
копан - бут от кокошка / чук за чукане на лен
копанар - който прави копани
копаня - разлат дървен съд
коптор - схлупена колиба
коркма - плашило
корпия - скорпион
коруба - дънер, хралупа
коруп - купа
коруджия - горски пазач, пазач
косатник - накит за глава от плитки с мъниста и монети, плитка
косер - назъбен градинарски нож
коситро - олово или калай
костадинка - златна корубеста монета
котак - монетен накит за глава
котора - помещение за добитък, кочина / тясна стаичка
котсузин - човек причиняващ беди
кочия - файтон, каляска
кошуля - долна дреха
кошум - ремъци за впрягане
кройцер - австрийска монета
крачна - пристъпя
крина - мярка за зърнени храни
круп - оръдие
крут - суров, строг
кръклъзи - ножици за стрижене на овце и кози
кръп - къс
ктитор - основател, дарител на храм, манастир

Offline Тоска

 • Charter member
 • *****
 • Posts: 2347
 • Gender: Male
 • % 100 + POMAK
лавдано - лекарство от опиум
лагъм - подземен прокоп
лаз - анадолски търговец
лайла - леговище
лакуна - пропуск, липса
лакърдия - преказка, шега
лала - възпитател
лале - брънка, халка
лампада - факел, светилник
ланда - степ, пущинак
ландон - луксозна конска кола
ланц - верижка за часовник
ларец - кутия, сандъче
ластар - крехък лозов израстък / израстък на дърво
ластуна - пълзящо стъбло, царевично стъбло
лати - ризница, броня
латинец - католик
лаф - дума, приказка, разговор
ахна - зеле
левка - криво дърво
лезет - вкус
лелек - щъркел
леп - хубав
леса - четвъртит предмет плетен от тънки пръти, рибарски кош
лествица - стълба
лефта - голяма жълтица
лефтер - свободен, неженен
лефуш - вид револвер
либра - мярка за тежина равна на 500 грама
ливан - тамян
ливанто - парфюм
ливра - мярка за тегло на зърнени храни
лизгар - права лопата
лиман - пристанище
лин - голям дървен съд за мачкане на грозде
лингурин - циганин, скитник
лира - стара турска златна монета
лис - плешив
лиска - вид плочест камък
литра - ритла / сто драма или четвърт ока
лоб - чело, череп
лобут - бой
логотет - помощник на царя
логофет - писар
лонгоз - гъста, затънтена гора
лорон - ремък, препаска
лучерна - лампа
лъджа - топъл минерален извор или баня
лъка - кривина
людски - чужди
маане - турска народна песен
маара - пещера
магаза - склад
маган - инструмент за чистене на памук
магерница - манастирска кухня
мадан - стара железодобивна пещ
маджар - унгарец
маждрак - копие
маза - изба
мазгал - тесен отвор в крепостна стена
мазмата - изложение, описание
мазул - стръмен планински дол
маказ - разклонение, ножица
макина - машина
максул - добив, реколта, производство
максус - специално, нарочно
мал - стока, имущество
малачка - биволица
маламен - златен
малджилък - иманярство
малица - бухалка, голям дървен чук
малсайбия - собственик
манара - брадва
манаф - малоазиатски турчин
манга - въглищарско огнище
мангизи - пари
мангър - пара, монета
мандало - ключалка за врата
мандия - мантия
манишки - калугерски
манук - господар
мараза - разпра, свада
марангоз - дърворезбар, дърворезба
маргарит - бисери
мартак - тънка греда
мартир - мъченик
мартина - стара пушка
мартиризя - измъчвам
масаре - обсада
маслаат - работа
маслак - басейн
масраф - разноски, разход
масур - цев, тръба, цева, царевичен кочан
матара - манерка
матима - урок, сюжет
матрапаз - прекупвач
мауна - голяма лодка
мафаза - кутия за скъпоценности
махна - недостатък
махмудия - стара жълтица
махмуз - шпора
махрама - кърпа за глава
машал - факел, светилник
машалла - браво
мегданлък - широко празно място
меджидие - турска сребърна монета 20-25 гроша и златна 100-120 гроша
меджлис - съвет
медресе - турско духовно училище
медун - мъжка мечка
езат - разпродажба
мезра - землище, мера
мека махмудия - 23 каратова златна монета
мекере - подлец
мектуб - писмо
мекян - дом
мембрана - кожа, пергамент за писане
мемлекет - местност, край, страна, родно място
менгеме - панта
мера - свободна земя, имот
мерам - цел
мердевен - подвижна стълба
мерджан - корал
мерия - пасище
меркез - управление
мермер - мраморен, мрамор
мертебе - степен, положение
месал - нощви
меситин - посредник
метелик - монета от 10 пари
метан - нисък поклон
метериз - окоп, бойница
метох - дом за монаси от голям манастир
мехкемет - съдилище
мечет, мечит - джамия
меше - дъб
мешелик - дъбова гора
мешин - обработена кожа
милет - народ
милетбашия - народен глава / църковен глава
милиарен - на който е означено разстояние
миндал - бадем
миней - черковна книга
минзил - поща, куриер
минсофа - широк, миндер
миралай - полковник в турската войска
мириада - множество от 10000
митра - златна корона на висш духовник
митювелия - разпоредник с вакъфски имоти
мишкувам - търся, ровя
млат - голям чук
млатя - удрям, бия се
мних - монах
моканин - влашки пастир
молепсан - заразен
молла - мохамедански съдия в голям град, проповедник
молоз - объл голям камък
мошия - имение, чифлик
мукадиян - свещен, който носи щастие
мукает - намирам време, погрижвам се
мум - свещ
мумджия - свещар
мунасъп - удобен, подходящ
мурабе - бой, война
мурафет - умение, майсторство, сръчност
мусандра - ниша с капак
мусафир - гост, пътник
муска - талисман
мускал - мярка за тегло - 1,5 драма, такова шишенце с розово масло
муслук - канела на чешма
мусрат - помощ от бога
мутафчия - майстор козинар
муфта - безплатно
мухабет - приятелски разговор
мухаджир - бежанец
мухтар - български старейшина в Турско
муш - шпионин
муща - обущарски чук
мърва - пепел и жар, въглищен прах
мъзда - възмездие
мюдирис - учител
мюдюр - управител на малък град
мюезин - духовник пеещ от минаре
мюзевир - клюкар, измамник, клеветник, доносник
мюлк - недвижим имот
мюнц - стара австрийска златна монета
мюстешар - съветник
мютесариф - управител на окръг
мюфтия - висш мюсюлмански духовник
мюхюр - печат
ющерия - клиент
мязам - приличам
набъкан - натъпкан
навуи - навуща
наг - гол
нагроква - нагорчава
нагъгрен - сгърчен, набразден
наджак - брадва, секира, гега
назландисвам - не се съгласявам
назлън назлън - едва едва
назъм - обичай, ред, правило
назър - управител на монетарница
найде - намери
налбант - ковач на подкови
намаз - мохамеданска молитва, обредно умиване
намяра - да се намира
наплатник - голям свредел за дупки в наплати
наплат - сектор от колело
нара - вик, врява
наргиле - водна лула
нафиле - напразно
нафора - късчета осветен хляб
нехир - река
нахия - област, община
небетчия - мливар, чакащ ред на воденица
ней - вид кавал
нефелен - негоден
нефез - глътка дим
нещер - хирургически нож
низам - ред, система
низамин - редовен войник в османската империя
ниет - намерение, умисъл
никия - вдълбана в стената ниша
нишан - знак, белег / личба, знамение / мишена за стрелба / вид орден
нишанджия - добър стрелец
нишеджилък - добра стрелба
нобил - благороден
ногавица - наколенници от кожа
номизма - стара златна монета
нотабил - достопочтен, знатен
нур - небесен огън, светлина
нуфуз - човек, лице
обиталище - свърталище, жилище
обител - манастир
обкоп - изкоп, окоп
облук - седло
образ - лице / икона
оброк - обещание, обет / обредна служба / облог / место където се извършват обреди
обсида - наплат на колело
обуз - тежка граната
ова - поле
оварда - щедър
овеся - окача
овде - тук
овраг - дол със стръмни брегове
овърлак - натрошен
овърлак таш - натрошени камъни, трошляк
одаджия - готвач на дружина овчари
одая - стая, килер
оджак - огнище, стая с огнище
одма - веднага
одун - дърво
одър - открит вход на къща / надигнато място
ок - дърво между конете на кола, дърво отпред на рало / стрела
ока - стара мярка за тегло ок. 1,28 кг.
оклоп - ризница, броня / дръжка на оръжие
окно - улей на воденица
околище - кръгло място
октоих - осмогласник
окумуш - начетен, опитен, отракан
олук - улей, отводен канал, водосток, водоскок
омуз - рамо
онлук - сребърна монета от десет пари / голям сандък
орак - сърп
орда - армия, размирици
орман - гора
орозан, оросан - хоросан
орта - среден
ортак - съдружник
орталък - множество хора, тълпа, околност
ортама - дебело въже
осмарство - кожарство
отбирам - разбирам
отвалям - отмествам
отвод - чардак, трем
отзев - пролука
отземам - отнемам
отлак - пасище / данък тревнина
отлук - място за сено
отлукана - плевня
отрок - дете

Offline Тоска

 • Charter member
 • *****
 • Posts: 2347
 • Gender: Male
 • % 100 + POMAK
павун - паун
падало - място в планината където отсядат пътници / водопад
пазвант - нощен пазач
пазия - парапет
пазлив - страхлив, предпазлив
пай - дял, част, участие
пайтак - кривокрак
пал - вид гълъб
пала - шорока крива сабя
палабуюклия - човек с гъсти извити мустаци
паламарка - дървена ръкавица за жътва
паламут - дъбилно вещество от жълъди
палдъм - ремък
паликар - грък, гръцки войник
пампор - параход / влак
панагон - придавка, над всичко
панакида - намазана с восък дъска за писане
пангар - маса пред черква за свещи
панго - обущарска маса
пандур - стражар християнин в Турско
панта - безделник
панцир - броня, ризница
папаз - поп, свещенник
паприца - част от воденица, която предава въртенето на оста на камъка
папукчия - обущар, който шие папуци
папур - царевично стебло
папуци - вид пантофи / меки обувки
паралия - ниска кръгла маса, кована медна тепсия
парастас - служба за покойник, приношение
парасъ - пари за нещо
паратик - напразен, безполезен
перекенде - имот в чуждо землище / бездарник
парлама - външен вид, показ
парлант - блестящ
пармак - дърво от ограда, прозорец, парапет, спица от колело
парса - сума, бакшиш
паршив - келяв, жалък
паспал - полепнало брашно
пастал - напластени листа
пат - дървено легло, одър
патаклама - сбиване, бой
патардия - шум, врява
патер - католически свещенник
патрида - отечество
патриций - римски благородник
пафти - украсени метални плочки за женски колан
пахар - кана, чаша, дълбока паница
паянта - наклонено дърво което крепи гредите
педепсвам - възпитавам
пезул,пизул - издадено или вдлъбнато място като лавица, малко прозорче
пексимет - сухар
пелит - глина
пелка - двойна брадва, бичкия
пендар - голяма златна монета за накит
пенджер - прозорец
пепележка - воденично колело с перки
перекенде - малоценен човек
перпера - стара златна монета
петало - подкова
петлица - копче, прорез за копче
пехца - пещ
пиастра - сребърна монета
пилик - монетен накит
пиринч - месинг
пиростия - триножник за огнище, саджак
пис - мръсен
писмар - писар
пищол - пищов
пладня - държа стадото на сянка
побит - набит, вкопан
повитак - място обрасло с повитица
подвал - дебела подложена греда / изба, подземие
подница - разлат глинен съд за печене на хляб / изба, зимник
полис - затвор за измъчване, карцер
полугар - кошара за добитък
понор - място където водата се губи
пораза - зараза
поразник - проклетник
потир - чаша за причащие
охлупци - малък дървен съд с похлупак за сол, сирене и др.
пракса - опитност, обиграност
праксам - упражнявам, усвоявам
праматарин - търговец на галантерия
пранга - верига, окова
прапорец, пряпорец - знаме, висулка
прахтор - агент
превезло - дръжка прехвърляща съд
прекоп - изкоп, канал
препинам - препъвам
преслап - седловина
примас - първи по сан католически духовник, епископ, архиепископ
примикюр - титла на царски съновник
принцепс - първенец, пръв управител
приор - първи, старши / игумен на католически манастир
припас - силях
припек - място на слънце
приправа - преструване
прислан - препасан
присой - място обърнато към слънцето
притка - забита в земята пръчка
пробел - празнота
промка - тясно място за преминаване, прелез
прония - земите на болярин
прорицател - пророк
просуля - провися се
протка - малка врата на ограда, врата
протовестиарий - висш съновник в средновековна България
протогер - глашатай
протодякон - пръв дякон
протойерей - пръв свещенник
протокелиот - титла на придворен болярин
протомайстор - първомайстор
протопоп - главен свещенник
протопсалт - главен псалт
протосеваст - титла на висш болярин
протостратор - главен военоначалник
протък - едро решето
пръждосам - премахвам, оттървавам се / проклинам
пръквам - раждам се / явявам се ненадейно
псалтир - книга с Давидовите псалми
пукал - пръстен съд за вино
пул - кръгла метална украса
пунгия - кожена кесия за кремък, огниво, прахан и пари
пупал - барут
пупест - коремест
пурия - желязна тръба в главина
пусат - оръжие
пусия - засада
пусталък - необработено място
пусула - компас / зрителна тръба, далекоглед / лекарска слушалка / бележка, записка
пъзлак - места с камениста почва и храсти
пъна - стъпвам
първак - силна ракия / първа рожба / първи плод / първолак
пърнар - вечнозелен храстовиден дъб / клон
пъртина - пътека в снега
пюшкюн - миндер
рабош - дръвце на което чрез резки с нож се отбелязват сметки
раван - вид конски ход
равин - еврейски духовник, законник
разбой - стан / грабеж
разве - нима, освен
разгеле - тъкмо
разкиркитен - разкривен, разнебитен
разкръст - кръстопът
разкръстник - път с разклонение
разлив - място където се разлива река
разлог - планинска котловина
разсип - време когато месечината намалява
разсоха - разклонено като вилка дърво, чатал
разтег - разстояние между опънати встрани ръце ок. 1,5 м.
разтоп - разтвор
ракам - смятам, броя
ракаджия - производител на ракия
ракла - подпорна стена
ракъ - ракия
рамазан - мохамедански пост
рамбашия - главатар
рат - война, войска
рахат - спокойствие, спокоен
рахатлък - спокойствие
рахмет - задгробно блаженство
рача - искам
рачун - сметка, изчисление
рая - християните в Турско
реал - испанска сребърна монета
ребър - хребет
регалии - символи на царската власт
регула - правило
редиф - запасняк в турската войска
редут - малко укрепление в главното
рез - острие / ключалка, резе
рехим - залог
риж - с цват на ръжда
ризик - съдба, късмет
ровя - заравям, погребвам
ротонда - сграда с кръгъл план
руба - дреха / момински дарове
рубе - малка жълтица
рудбе - орден
рудина - горска поляна, планинско пасище
руина - развалина
рукан - сечиво като нож с две дръжки
руп - сребърна монета / мярка за дължина 1 / 8 аршина
рупа - дупка, галерия от която са вадили руда
рупи - стари рудници
русалии - изпълнители на обредни игри
русаля - неделята след Спасовден
русан - хоросан
руфет - еснафска задруга
ручило - дългата тръба на гайда
рушини - отломки
рушкам - ровя, тършувам
ръкатка - гърне с дъговидна дръжка отгоре
ръкоятка - ръкохватка
ряз - рязане
саалам - истински, същински
сабат - разговор
сабахалян - утре сутрин
сабахлен - сутринта
абур - търпение
савак - подвижна преграда на вода, канал и др. / място за водопой
сагмал - стадо дойни овце
саг пара - куп монети
саде - само
саджак - железен триножник на огнище, пиростия
сажен - куп дърва / стара мярка за дължина равна на 3 аршина
садразам - велик везир
саз - източен музикален инструмент със струни и дълга дръжка / тръстика
сазлък - място обрасло с тръстика
сайбия - стопанин, господар
сайвант - навес, заслон, сушина
сайдисвам - почитам, уважавам
сака - голям съд за носене на вода
сакам - искам
саканя - тревожа се
саклет - мъка
сакуля - голям чувал
сакълдисвам - притеснявам се
сакън - недей, не бива
саландар - монета от 49 драхми
салаш - дъсчена барака
салма - буен / барака, заслон
сал - само
салтамарка - къса горна дреха
салтанат - разкош, блясък, тържественост, великолепие
салхана - кланица
самоков - воден механизъм с голям чук / железодобивна пещ
самсар - пор, бялка
самсурин - проклетник, негодник
самун - хляб с кръгла форма
санджак - административен окръг
антим - дребна монета
сантур - струнен музикален инструмент
сап - дръжка на сечиво
сапа - задница на добитък / страничен
сапикасвам - съглеждам, съзирам
саплък - голям куп слама
сара - ред, редица
сарай - дворец, палат, хубава къща
сараф - търговец на пари (валута)
сарач - седлар
сардисам - обкръжавам
сарп - строг, суров, твърд
саръ - жълт
сарък - прът, препаска за глава
саръяр - жълта скала, бряг
сатрап - жесток, деспотичен, тиранин
сатър - вид плоско широко сечиво
сафирясам - дойда на себе си
сахан - купа
сахат - час, часовник
сахатник - часовник
сахатчия - часовникар
сахил - бряг
сахтия - обработена кожа
сач - връшник за печене на хляб / плитък тиган
сачак - издадена стряха
сачикбрус - зелен камък
сая - помещение за добитък / навес, подслон / дълга горна женска дреха
свет - светлина / свят
свинак - вид дребен габър
свитка - искра
свише - от всевисшния
свърток - свитък, пакет
сгур - остатък от изгоряло
себап - добро дело
себеп - причина, повод
севаст - титла на болярин
сеид - титла на управител
сеиз - коняр
сеир - зрелище
сеймен - турски военен полицай
секин - златна монета
секрет - тайна, таен
селемет - помощ, спасение
селям - поздрав
селямлък - салон за мъже в турски къщи
семер - самар
семерджия - самарджия
сенет - запис, разписка
сенище - призрак
сепер - прикритие
сераскер - военен министър / управител на военна област
серив,серлив - непрана вълна
серенк - кобилица на геран
сермия - капитал
серт - сприхав, избухлив, лют
сефа - веселба, удоволствие
сефалък - открито място, простор
сефер - военен поход, отделно действие, пътуване, път
сечник - пън, дърво
сиджим - връв, тънко въже, тънка кожена ивица
силях - кожен пояс с прегради за пищови и ножове / оръжие
сим - сребро
симен - сребърен
симпур - сяра
синия - ниска кръгла дървена маса, голяма кръгла тава
синкел - съветник
синклит - съвет
сифалия - приятен
скали - неподвижна каменна стълба
скалисвам - прекопавам
скалица - стълба
скемле - стол без облегало
скенджа - стискало за измъчване
скид - тънко дълго копие
скит - малък манастир
склав - роб, пленник
склеп - гробница
склоп - покрив, връшник
склянки - пясъчен часовник
скомен - столче
скорах - нож
скорен - ботуш
скорпидия - старинна обсадна машина
скуфа - шапка на православен духовник
скъдел - керемида
слик - лик, образ
слог - съгласие, сговор / полегата местност
слон - заслон, колиба
слъп - клон на дърво
смирна - благовонно масло, доброкаяествен тамян
соба - стая за спане / печка
соват - пасище / добитък
сойгунджилък - грабителство
сойка - сгъваемо ножче
сокак - улица
солак - левак
солук - дъх, дишане
сондурма - отвод пред къща, пруст
соп - улей, тръба
сотник - казашки офоцерски чин
софта - мохамедански религиозен проповедник
спахия - турски конен войник / владетел на земи
спеша - бързам, сблъскам
сприя - вихър, стихия
сребърник - стара сребърна пара
средорек - място оградено от река
ставило - дъсчена преграда за спиране на водата на воденичен улей
стамбол - златна турска монета
становит - запънат, застопорен
стас - ръст, бой
стеза - пътека, път / следа, диря
сток - улей
столнина - седалище, столица
стратиот - войник
стратопедарх - военоначалник
стратор - пазач
стрелница - бойна кула
строп - етаж
струга - капчук, суходол
стружна - дъскорезница
стубел - чучур на чешма
стубла - кладенец с дървен или каменен обръч
стъгда - мегдан
стъп - етаж
стъпица - клопка, капан
стърга - тесен проход за животни
су - вода, река
субаш - полицейски началник в Турско
сува - мазилка от хоросан
сувария - въоръжен конник
суват - лятно пасище на планина
сулица - вид копие
султани - златни турски монети
султан шериф - златна монета със султанска тугра
сулфато - хинин
сур - светлосив
сус - млък
сърмо - злато
сърт - хребет, било на хълм, бърдо
сърча - стъкло
съръндак - мъжка сърна
сюнгия - щик
сюнет - обрязване на малки момчета
сюргюн - заточение, изгнание
сюрдисвам - заточвам, устройвам
сюрек - голямо стадо добитък
сюрат - образ, лице
юрия - голямо мн

Offline Тоска

 • Charter member
 • *****
 • Posts: 2347
 • Gender: Male
 • % 100 + POMAK
табак - кожар / щавена кожа / плътна хартия / тютюн
табан - стъпало, равнина
табиет - характер, обичай
табия - укрепление, окоп
таборагас - началник на турско войсково поделение
тагар - крина
тагарджик - кожена торба
тагма - военен отред
тазе - пресен
тазчия - водач на хрътки
тай - конче
такрир - писмен документ
таксидиот - пътуващ калугер
таксират - нещастие, беда
такъм - комплект принадлежности / накит, носия
талаз - вълна
таламбаз - тъпан, барабан
талант - количество злато или сребро
талар - чиния, кошница, каче
талер - западноевропейска сребърна монета
талига - каруца
талим - начин, подход / военно обучение
талимат - документ за собственост на добитък
талпа - дебела дъска
талян - преградено с мрежи пространство в морето
таманя - пресмятам
тамахкяр - скъперник, алчен
танадисам - забележа, разпозная
тандър - вид печка
танто - квит
тананджа - дръжка на пушка
тапия - писмен документ
тарабука - ударен музикален инструмент с форма на гърне
таран - тежка греда за разбиване на стени
тарапана - монетарница
тарла - нива
тарпазан - перило, парапет на стълба
тартан - наметало
тасма - лента, дълга изрезка
тат - крадец, разбойник
татарин - преносвач на поща в Турско
тахта - дъска
таш - камък, скала
ташлък - камънак
ташчъ - каменар
твърд,твърдина - крепост
твърда махмудия - 21 каратова златна монета
тевекелия - щедър
тедарик - приготовление
тезгере - носилка, тарга
тек - нечетен, сам, самичък
теке - мохамедански молитвен дом
текерлек - колело
текийка - минутка
текме - ритник
текмил - точно
текне - корито
телалин - глашатай
телкия - седло
темане - мюсюлмански поздрав с ръка
темел - основа на сграда
темесук - полица
темпло - иконостас
тендил - променен, маскиран
тепе - хълм, могила
тепегьоз - нахалник
тепеджик - приклад на пушка
тепелик - сребърен накит за глава
теразосам - закрепя на земята
терам - търся, диря
терджуманин - преводач
терезия - теглилка, везни
тереке - наследство
терем - женско отделение в господарска къща
терзия - шивач
терк - образец, модел
терминус - край, крайна точка
терсана - корабостроителница, каторга
терсене - опак, неразбран човек, неудобно, лошо
тертип - ред, наредба, начин
тесак - войнишки нож
тескере - документ за свободно движение в турската държава
теслимя - предавам
тестия - стомна с широко гърло
тетик - спусък на пушка
теферич - разходка, гуляй на открито
техна - усамотено място
технитар - занаятчия
тиара - корона
тикла - каменна или пръстена плоча
тилне - тъпа част на сечиво
тимар - имот владение на спахия
типик - църковен устав
типосвам - печатам, фотографирам
тир - насип между мочури, бряг на вада
титрица - пайета, брокат
тишлер - дърводелец
тлакана - плевник
ток - течение
токмак - дървено чукало
топ - оръдие
топал - куц, хром
топ карач - китка брястове
топоришка - дръжка на сечиво
топрак - землище
топтан - изведнъж, изцяло
топурдия - врява, шум
торлак - селянин
точило - колело
трап - дупка, улей, склон
трагето - площад
трапеза - ограда на кладенец / подиум, поставка / покривка за хранене
трат - следа, диря, стъпка / миризма
требник - свещеничешка книга
тримиро - тридневно гладуване
трифил - детелина
тропар - черковна песен в чест на светец
трошляк - дребни камъни, чакъл
труптина - тяло без глава
рупя - мъча, измъчвам
тубдил, тибдил - изравнено, заравнено, заличено
тугра - султански знак заместващ подписа, монограм
туджарин - тежък търговец
туз - богаташ
тузла - солена мина, солница
тузлу - солен
тулум - одрана като торба жовотинска кожа / търбух, шкембе
тулумба - помпа за вода
тумба - голяма група хора, тълпа / могила, възвишение
тумрук - дървени окови
тумрукхана - зандан, където се изтезават затворници
тумрукчия - тъмничар
туна - беда
туралия - подпечатан / като златна лира
турма - гъст пушек
тутор - надзирател
тутун - дръж
туч - медна сплав, бронз / бронзов звънец
тълмач - тълкувател / преводач
търмък - земеделско гребло
тюмбелек - малък тъпан
тюрбе - гробница
тюрлия - род, вид, сорт
тютюрме - лъскав метален кръст с дупка
тюфек - пушка
тюфекчия - оръжейник
тюфлек - сламеник
уврат - мярка за земя ок. 1000 кв.м.
з - добър, подходящ
узун - дълъг
уйдурма - нещо натъкмено, скроено, нагласено
укуш - стръмнина, рът
улак - пратеник, вестител
улям - присъда
урум - грък
урума - болест от нечист дух
усое - сенчесто място
уста - майстор
устабашия - първомайстор
усталък - майсторство
усул - метод, способ, начин
ухатка - гърне с полукръгла дръжка
учурум - свободно място
уюн - игра, номер
фаис - лихва
фаисчия - лихвар
факир - мохамедански аскет / ловък фокусник / необикновено сръчен човек
факлия - голяма свещ
фаля - дупчица на кремъклия пушка откъдето се възпламенява
фанара - пара
фанариот - гръцки духовник
фандък - леска, лешник / турска златна монета / наниз
фандъклия алтън - стара турска жълтица
фараш - широка лопата
фарфор - порцелан
фаша - изрезка от кожа, сноп
фелон - свещеническа одежда
фертиг - готово
фата - съдба
фетва - писмен отговор на мюфтия
фил - слон
филджан - чаша за кафе
филдиш - слонова кост
фиоринт - стара австрийска монета
фирида - долапче в стена
фишек - ръчно приготвен патрон / илюминация / увити пари
фишеклик - патрондаш
флорин - италианска златна монета
фрате - католишки калугер
френгия - западниевропейски
фукара - бедняк, сиромах
фур - чувал
фурча - четка
хабер - известие, вест / познание, понятие
хава - състояние, положение, настроение / време, климат
хавуз - басейн
хаджия - лице ходило на светите места - Йерусалим и Мека
хадър - зелен
хазна - държавно съкровище / много пари
хазнатар - пазител на хазна
хазър - готов, приготвен, тъкмо, така и така
хаир - добро, благочестие
хаирсъз - лош, безделник, негодник
хайван - животно, глупак, проклетник
хайдамак - нехранимайко, вагабонтин
хайдут - крадец, разбойник
хайдутлук - кражби, грабежи, разбойничество
хайлаз - безделник
хайле - доста, твърде много, значително
хайта - разбойник
хайър - не
хак - заплата, възнаграждение, дял, част, право, заслуга
хал - състояние, положение
халач - дръндар
халик - създател, всевисшен
хамам - турска баня
хамал - носач, возач
хане - дом, къща
ханзър - гад, мръсник
хапуз - арест, затвор
харап - пустош
харач - личен данък за мъже в Турско
харба - късо копие
харбия - желязна пръчка за пълнене на оръжие
харем - отделение за жени
харен - добър
харзовул - писмена молба, заявление
харизма - подарък
харман - вършило
харсъз - разбойник, крадец
хас - чист, истински / обръщам внимание
хастане - болница
хасъл - истински, наистина, точно
хасър - рогозка
хат - писмо указ
хата - грешка. злополука
хаталия - опасен
хатипин - мохадедански проповедник
хатър - добро
хахамин - еврейски свещенник
хаят - пруст, килер, коридор
хвак - примка, капан, клопка
хеким - лекар
хелиаст - съдия
хемен - близко, почти, едва
хендек - ров, изкоп, трап
хергеле - стадо коне
хесап - сметка
хина - водовъртеж, фуния
хисар - крепост
хора - област
хорище - кръгово пространство
хромел - ръчна мелница / камък на мелница
хрумица - мярка за дължина - чепер
хюкюмет - представител на властта
хумба - подземие, изба, бордей
хъз - сила, устрем
цвол - стрък, ствол
цесар - цар, царица
ер - вид дъб
цехин - стара венецианска златна монета
цибър - тънък
циция - скъперник
цъкло - стъкло
чаглаян - водопад
чадър - палатка, шатра
чаир - ливада, пасище
чакмак - огниво, ударник на пушка
чактисвам - запъвам ударник / разбирам, досещам се
чакъл - трошляк, чакъл
чакър - сив, пъстър, сивоок
чал - планински връх
чалгия - музика, свирене
чалдисвам - умопобърквам се / повреждам се
чалнат - побъркан
чало - заоблен връх
чалъм - начин, способ, умение
чам - дървен материал от иглилистни / лодка
чамалюга - топка
чамсакъз - втвърдена смола от дърво
чамур - кал
чамурли - кален
чамуга - сопа
чан - камбана, звънец, хлопка
чанак - паница
чандия - таван, покрив
чапа - мотика
чападжия - копач
чапкън - развратник, немирник
чапраз - метална тока за женски колан / подвиване зъбците на трион
чапрашък - забъркан, неясен, заплетен, сложен
чарда - стадо говеда
чарк - зъбчато колело / механизъм за гайтани
чарклия - назъбен
чарпалак - съчки, клони
чаршия - търговска улица или площад
чаталат - раздвоен, чаталест
чатър, чатърлък - кръстопът, разклонение
чауш - турски сержант
чевръст - бърз. здрав
чеверме - печено месо на шиш или скара
чегаря - кастря, подрязвам
чейре - израз на лицето
чейрек - четвърт, ивица, поемане при пушене / златна турска монета
чекма - издадена част от сграда
челеби - господин, господар
челик - стомана / детска игра
чембер - обръч, плоско желязо
чемер - отрова / дявол / голяма мъка, проклетия
чемерен - злокобен, зловещ
чемерика - отровно растение
ченгене - циганин, цигански
ченгия - танцьорка
чепраз - нашивка от гайтани
черек - четвърт, четвъртина / четвърт от бяла меджидия / калаен съд за четвърт ока / шиник
череме - късмет
черепия - подница
черибашия - цигански главатар
чернец - калугер
черник - ладия / манастир / черно
чернило - мастило / траурни дрехи
черясло - желязо за чукане
четеля - рабош
чеч - копа сено, купен
чибук - лула
чивгар - втори впряг / ярем
чивитен - син
чивия - клечка, клин, гвоздей
чиздосан - набръчкан
чизгия - черта, резка
чизми - ботуши
чикакчия - лечител
чилингир - ковач на фина железария
чиплак - оголен
чирен- дръжка на нож
чиреп, чирип - глинен съд, череп, вдлъбнатина в скала
читак - турчин
чифте - два еднакви предмета, четно число / двуцевка / ритник на кон или магаре
чифчилък - земеделие
чифчия - земеделец
члун, члън - лодка
чобан - овчар
чолак - с откъсната ръка или пръст
чомак - дебела сопа с топка
чоп - жребий
чукла - дънер
чукур - трап, ров, яма
чун - лодка
чур - пушек, опушено
чурук - изгнил, развален, болен
чуруклук - празнота, пропуск
чуря - пуша, димя
чутура - дълбок дървен съд за чукане / глава / кратуна
шавар - папур
шандан - свещник
шанец - окоп, изкоп, ров, канавка
шапшак - съд за гребане на вода
шарада - загадка
шарап - вино
шарапана - съд за изтискване на грозде
шаспо - стара бойна пушка
шафк - цвят
шах - мохамедански учител / дух
шахат - свидетел
шашав - глупав
шашарма - бъркотия, измама
шашка - сабя
шеит - мъченик на вярата
шей - предмет, вещ, нещо
шейрет - хитрец
шейтан - дявол
шериат - религиозно-битови правила у мохамеданите
шерифи - турска златна монета
аркъ - изток
шехзаде - княз, принц
шимал - север
ширт - ключалка
шишане - стара пушка с широка цев
шишман - дебел
шубе - страх, съмнение
щандарт - знаме
щерна - съд или басейн за събиране на вода
щулци - кокили
щърб - беззъб
щърн - огромен
юва - бездомник
юз - съд събиращ сто драма - 1 / 4 ока
юзбащия - капитан в армията или полицейски началник
юзенгии - стремена
юзлук - монета от сто единици / съд от сто драма
юк - товар, товар пари от 100000 гроша / бреме
юклук - долап за дрехи
юрнек - образец
юрт - запустяло място, двор
юртище - запустяло място между къщи
юртлук - имение, земя, пусто място
юрук - турски пастир, скитник
юруш - пристъп, атака
юсте - прибавка
стюн - по-горен
юшур - данък в натура
яба - дървена вила
ябанджия - чужденец, другоселец
явер - адютант
язлък - отворено помещение на къща пред стаите
яй - пружина, ресор
йлак - лятн

Offline rado

 • Senior member
 • ****
 • Posts: 190
Здравей, Йондер. Ами относно думите които си поместил много от тях нямат нищо общо с османските заемки или са латински или старобългарски  :)

Offline Тоска

 • Charter member
 • *****
 • Posts: 2347
 • Gender: Male
 • % 100 + POMAK
Zdravei @rado
Da prav si no pove4eto ot tezi dumi (%70) sa osmanski (turski-iranski/farsi) ima6e nqkolko dumi koito sa latinski ili protobolgarski za6toto az znam i moga da razbera sys turski

halikan

 • Guest
blagodaryati onder

Offline rcn

 • Senior member
 • ****
 • Posts: 195
v edno smeseno selo v haskovsko bulgarite kazvat timarya timarish - demek da podredish izchististish

posle v edin angliyki film edno prevedeno izrechenie beshe 'iskash li da go timarish' i
stavashe duma da se chesh kon s greben

a dumata чешма ne e li turska?

Offline Rahmie

 • Charter member
 • *****
 • Posts: 1981
 • Gender: Female
You are not allowed to view links. Register or Login
v edno smeseno selo v haskovsko bulgarite kazvat timarya timarish - demek da podredish izchististish

posle v edin angliyki film edno prevedeno izrechenie beshe 'iskash li da go timarish' i
stavashe duma da se chesh kon s greben

a dumata чешма ne e li turska?

Kolko interesno i bogato neshto e ezikat i dumite.

A nashite izpolzvat dumata "timarish" za savsem drugo neshto. Edin primer. Temari, timari tva znaschi tova neshto go priberi, digni nyakade ili skriyi.. :) Ili za chovek ako ne go nameryat kato go tarsyat "Kade sa byashi timaril..."

Zatova bi bilo dobre da spodelyame "dumite i smisalat" vav opredelenata za tova tema. Otkadeto mojem da se nauchim za poveche dumi i tehniyat smisal po razlichnite kraishta...

Offline rcn

 • Senior member
 • ****
 • Posts: 195
не знам преводача така бе превел

Offline mechta

 • Senior member
 • ****
 • Posts: 198
за да съставиш такъв речник първо научи турски език и някой от арабските езици, пример -персийски и т.н.

десс

 • Guest
[aeva]
You are not allowed to view links. Register or Login
табак - кожар / щавена кожа / плътна хартия / тютюн
табан - стъпало, равнина
табиет - характер, обичай
табия - укрепление, окоп
таборагас - началник на турско войсково поделение
тагар - крина
тагарджик - кожена торба
тагма - военен отред
тазе - пресен
тазчия - водач на хрътки
тай - конче
такрир - писмен документ
таксидиот - пътуващ калугер
таксират - нещастие, беда
такъм - комплект принадлежности / накит, носия
талаз - вълна
таламбаз - тъпан, барабан
талант - количество злато или сребро
талар - чиния, кошница, каче
талер - западноевропейска сребърна монета
талига - каруца
талим - начин, подход / военно обучение
талимат - документ за собственост на добитък
талпа - дебела дъска
талян - преградено с мрежи пространство в морето
таманя - пресмятам
тамахкяр - скъперник, алчен
танадисам - забележа, разпозная
тандър - вид печка
танто - квит
тананджа - дръжка на пушка
тапия - писмен документ
тарабука - ударен музикален инструмент с форма на гърне
таран - тежка греда за разбиване на стени
тарапана - монетарница
тарла - нива
тарпазан - перило, парапет на стълба
тартан - наметало
тасма - лента, дълга изрезка
тат - крадец, разбойник
татарин - преносвач на поща в Турско
тахта - дъска
таш - камък, скала
ташлък - камънак
ташчъ - каменар
твърд,твърдина - крепост
твърда махмудия - 21 каратова златна монета
тевекелия - щедър
тедарик - приготовление
тезгере - носилка, тарга
тек - нечетен, сам, самичък
теке - мохамедански молитвен дом
текерлек - колело
текийка - минутка
текме - ритник
текмил - точно
текне - корито
телалин - глашатай
телкия - седло
темане - мюсюлмански поздрав с ръка
темел - основа на сграда
темесук - полица
темпло - иконостас
тендил - променен, маскиран
тепе - хълм, могила
тепегьоз - нахалник
тепеджик - приклад на пушка
тепелик - сребърен накит за глава
теразосам - закрепя на земята
терам - търся, диря
терджуманин - преводач
терезия - теглилка, везни
тереке - наследство
терем - женско отделение в господарска къща
терзия - шивач
терк - образец, модел
терминус - край, крайна точка
терсана - корабостроителница, каторга
терсене - опак, неразбран човек, неудобно, лошо
тертип - ред, наредба, начин
тесак - войнишки нож
тескере - документ за свободно движение в турската държава
теслимя - предавам
тестия - стомна с широко гърло
тетик - спусък на пушка
теферич - разходка, гуляй на открито
техна - усамотено място
технитар - занаятчия
тиара - корона
тикла - каменна или пръстена плоча
тилне - тъпа част на сечиво
тимар - имот владение на спахия
типик - църковен устав
типосвам - печатам, фотографирам
тир - насип между мочури, бряг на вада
титрица - пайета, брокат
тишлер - дърводелец
тлакана - плевник
ток - течение
токмак - дървено чукало
топ - оръдие
топал - куц, хром
топ карач - китка брястове
топоришка - дръжка на сечиво
топрак - землище
топтан - изведнъж, изцяло
топурдия - врява, шум
торлак - селянин
точило - колело
трап - дупка, улей, склон
трагето - площад
трапеза - ограда на кладенец / подиум, поставка / покривка за хранене
трат - следа, диря, стъпка / миризма
требник - свещеничешка книга
тримиро - тридневно гладуване
трифил - детелина
тропар - черковна песен в чест на светец
трошляк - дребни камъни, чакъл
труптина - тяло без глава
рупя - мъча, измъчвам
тубдил, тибдил - изравнено, заравнено, заличено
тугра - султански знак заместващ подписа, монограм
туджарин - тежък търговец
туз - богаташ
тузла - солена мина, солница
тузлу - солен
тулум - одрана като торба жовотинска кожа / търбух, шкембе
тулумба - помпа за вода
тумба - голяма група хора, тълпа / могила, възвишение
тумрук - дървени окови
тумрукхана - зандан, където се изтезават затворници
тумрукчия - тъмничар
туна - беда
туралия - подпечатан / като златна лира
турма - гъст пушек
тутор - надзирател
тутун - дръж
туч - медна сплав, бронз / бронзов звънец
тълмач - тълкувател / преводач
търмък - земеделско гребло
тюмбелек - малък тъпан
тюрбе - гробница
тюрлия - род, вид, сорт
тютюрме - лъскав метален кръст с дупка
тюфек - пушка
тюфекчия - оръжейник
тюфлек - сламеник
уврат - мярка за земя ок. 1000 кв.м.
з - добър, подходящ
узун - дълъг
уйдурма - нещо натъкмено, скроено, нагласено
укуш - стръмнина, рът
улак - пратеник, вестител
улям - присъда
урум - грък
урума - болест от нечист дух
усое - сенчесто място
уста - майстор
устабашия - първомайстор
усталък - майсторство
усул - метод, способ, начин
ухатка - гърне с полукръгла дръжка
учурум - свободно място
уюн - игра, номер
фаис - лихва
фаисчия - лихвар
факир - мохамедански аскет / ловък фокусник / необикновено сръчен човек
факлия - голяма свещ
фаля - дупчица на кремъклия пушка откъдето се възпламенява
фанара - пара
фанариот - гръцки духовник
фандък - леска, лешник / турска златна монета / наниз
фандъклия алтън - стара турска жълтица
фараш - широка лопата
фарфор - порцелан
фаша - изрезка от кожа, сноп
фелон - свещеническа одежда
фертиг - готово
фата - съдба
фетва - писмен отговор на мюфтия
фил - слон
филджан - чаша за кафе
филдиш - слонова кост
фиоринт - стара австрийска монета
фирида - долапче в стена
фишек - ръчно приготвен патрон / илюминация / увити пари
фишеклик - патрондаш
флорин - италианска златна монета
фрате - католишки калугер
френгия - западниевропейски
фукара - бедняк, сиромах
фур - чувал
фурча - четка
хабер - известие, вест / познание, понятие
хава - състояние, положение, настроение / време, климат
хавуз - басейн
хаджия - лице ходило на светите места - Йерусалим и Мека
хадър - зелен
хазна - държавно съкровище / много пари
хазнатар - пазител на хазна
хазър - готов, приготвен, тъкмо, така и така
хаир - добро, благочестие
хаирсъз - лош, безделник, негодник
хайван - животно, глупак, проклетник
хайдамак - нехранимайко, вагабонтин
хайдут - крадец, разбойник
хайдутлук - кражби, грабежи, разбойничество
хайлаз - безделник
хайле - доста, твърде много, значително
хайта - разбойник
хайър - не
хак - заплата, възнаграждение, дял, част, право, заслуга
хал - състояние, положение
халач - дръндар
халик - създател, всевисшен
хамам - турска баня
хамал - носач, возач
хане - дом, къща
ханзър - гад, мръсник
хапуз - арест, затвор
харап - пустош
харач - личен данък за мъже в Турско
харба - късо копие
харбия - желязна пръчка за пълнене на оръжие
харем - отделение за жени
харен - добър
харзовул - писмена молба, заявление
харизма - подарък
харман - вършило
харсъз - разбойник, крадец
хас - чист, истински / обръщам внимание
хастане - болница
хасъл - истински, наистина, точно
хасър - рогозка
хат - писмо указ
хата - грешка. злополука
хаталия - опасен
хатипин - мохадедански проповедник
хатър - добро
хахамин - еврейски свещенник
хаят - пруст, килер, коридор
хвак - примка, капан, клопка
хеким - лекар
хелиаст - съдия
хемен - близко, почти, едва
хендек - ров, изкоп, трап
хергеле - стадо коне
хесап - сметка
хина - водовъртеж, фуния
хисар - крепост
хора - област
хорище - кръгово пространство
хромел - ръчна мелница / камък на мелница
хрумица - мярка за дължина - чепер
хюкюмет - представител на властта
хумба - подземие, изба, бордей
хъз - сила, устрем
цвол - стрък, ствол
цесар - цар, царица
ер - вид дъб
цехин - стара венецианска златна монета
цибър - тънък
циция - скъперник
цъкло - стъкло
чаглаян - водопад
чадър - палатка, шатра
чаир - ливада, пасище
чакмак - огниво, ударник на пушка
чактисвам - запъвам ударник / разбирам, досещам се
чакъл - трошляк, чакъл
чакър - сив, пъстър, сивоок
чал - планински връх
чалгия - музика, свирене
чалдисвам - умопобърквам се / повреждам се
чалнат - побъркан
чало - заоблен връх
чалъм - начин, способ, умение
чам - дървен материал от иглилистни / лодка
чамалюга - топка
чамсакъз - втвърдена смола от дърво
чамур - кал
чамурли - кален
чамуга - сопа
чан - камбана, звънец, хлопка
чанак - паница
чандия - таван, покрив
чапа - мотика
чападжия - копач
чапкън - развратник, немирник
чапраз - метална тока за женски колан / подвиване зъбците на трион
чапрашък - забъркан, неясен, заплетен, сложен
чарда - стадо говеда
чарк - зъбчато колело / механизъм за гайтани
чарклия - назъбен
чарпалак - съчки, клони
чаршия - търговска улица или площад
чаталат - раздвоен, чаталест
чатър, чатърлък - кръстопът, разклонение
чауш - турски сержант
чевръст - бърз. здрав
чеверме - печено месо на шиш или скара
чегаря - кастря, подрязвам
чейре - израз на лицето
чейрек - четвърт, ивица, поемане при пушене / златна турска монета
чекма - издадена част от сграда
челеби - господин, господар
челик - стомана / детска игра
чембер - обръч, плоско желязо
чемер - отрова / дявол / голяма мъка, проклетия
чемерен - злокобен, зловещ
чемерика - отровно растение
ченгене - циганин, цигански
ченгия - танцьорка
чепраз - нашивка от гайтани
черек - четвърт, четвъртина / четвърт от бяла меджидия / калаен съд за четвърт ока / шиник
череме - късмет
черепия - подница
черибашия - цигански главатар
чернец - калугер
черник - ладия / манастир / черно
чернило - мастило / траурни дрехи
черясло - желязо за чукане
четеля - рабош
чеч - копа сено, купен
чибук - лула
чивгар - втори впряг / ярем
чивитен - син
чивия - клечка, клин, гвоздей
чиздосан - набръчкан
чизгия - черта, резка
чизми - ботуши
чикакчия - лечител
чилингир - ковач на фина железария
чиплак - оголен
чирен- дръжка на нож
чиреп, чирип - глинен съд, череп, вдлъбнатина в скала
читак - турчин
чифте - два еднакви предмета, четно число / двуцевка / ритник на кон или магаре
чифчилък - земеделие
чифчия - земеделец
члун, члън - лодка
чобан - овчар
чолак - с откъсната ръка или пръст
чомак - дебела сопа с топка
чоп - жребий
чукла - дънер
чукур - трап, ров, яма
чун - лодка
чур - пушек, опушено
чурук - изгнил, развален, болен
чуруклук - празнота, пропуск
чуря - пуша, димя
чутура - дълбок дървен съд за чукане / глава / кратуна
шавар - папур
шандан - свещник
шанец - окоп, изкоп, ров, канавка
шапшак - съд за гребане на вода
шарада - загадка
шарап - вино
шарапана - съд за изтискване на грозде
шаспо - стара бойна пушка
шафк - цвят
шах - мохамедански учител / дух
шахат - свидетел
шашав - глупав
шашарма - бъркотия, измама
шашка - сабя
шеит - мъченик на вярата
шей - предмет, вещ, нещо
шейрет - хитрец
шейтан - дявол
шериат - религиозно-битови правила у мохамеданите
шерифи - турска златна монета
аркъ - изток
шехзаде - княз, принц
шимал - север
ширт - ключалка
шишане - стара пушка с широка цев
шишман - дебел
шубе - страх, съмнение
щандарт - знаме
щерна - съд или басейн за събиране на вода
щулци - кокили
щърб - беззъб
щърн - огромен
юва - бездомник
юз - съд събиращ сто драма - 1 / 4 ока
юзбащия - капитан в армията или полицейски началник
юзенгии - стремена
юзлук - монета от сто единици / съд от сто драма
юк - товар, товар пари от 100000 гроша / бреме
юклук - долап за дрехи
юрнек - образец
юрт - запустяло място, двор
юртище - запустяло място между къщи
юртлук - имение, земя, пусто място
юрук - турски пастир, скитник
юруш - пристъп, атака
юсте - прибавка
стюн - по-горен
юшур - данък в натура
яба - дървена вила
ябанджия - чужденец, другоселец
явер - адютант
язлък - отворено помещение на къща пред стаите
яй - пружина, ресор
йлак - лятн
[/aeva]
Много от думите ,които си дал не са с тюркски корен,а замки в османо турксия от други езици-Чернец е славянска,таран е иранска,фата-българска,абат-латинска(Тюрките не са познавали обсадната техника-Чингиз хан я взима от китайците,след превземането на северен Китай,а западните тюрки или от Персия или от Византия).

Offline rcn

 • Senior member
 • ****
 • Posts: 195
You are not allowed to view links. Register or Login

Много от думите ,които си дал не са с тюркски корен,а замки в османо турксия от други езици-Чернец е славянска,таран е иранска,фата-българска,абат-латинска(Тюрките не са познавали обсадната техника-Чингиз хан я взима от китайците,след превземането на северен Китай,а западните тюрки или от Персия или от Византия).

десс, за отричаното и подценявано от теб и много други турско, тюркско, османско и т.н. влияние по тези земи има една приказка - прозореца веднъж се чупи само ама все вее от него след това.

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42