Author Topic: Da lafime pomashki  (Read 35466 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline kiozeren

 • Member
 • **
 • Posts: 11
Ynt: Da lafime pomashki
« Reply #60 on: March 12, 2010, 13:03 »
iske4eli, aie so vorna nazad gliodo dumme kat vam,al nema drigi insane det da dumiot ei sai. i6to da dumio as insane ot isuioren(oreo) galiba i moet jins duda ot tamuzene zoveme sa kuruivi i sivkovte ako gi zno6 nos ni seliam

Offline Nazmi

 • Charter member
 • *****
 • Posts: 3895
 • Gender: Male
 • Да почива в мир!
Re: Da lafime pomashki
« Reply #61 on: May 30, 2010, 02:59 »

Брей,иди в оремага и речи на бубайко ти да си доде,оти сабалем ша варвим в касабота  / RE: Гоце Делчев/, ,ако ни ще ,-я сама ша фана рейса и ша ти купя симид.

Offline Kaplan

 • Adviser
 • ****
 • Posts: 752
 • Gender: Male
Re: Da lafime pomashki
« Reply #62 on: October 09, 2010, 17:38 »
 Адна пуучителньа тарихьо ут Чеча  :)

Рудил са на Ибраим ефйенди можку дяте.  На чувячеца т'ва дятенце си му било... Ни гу скясвал, како, що бендисвалу му го давал...
Растяло тва дяте растяло ама ут акъла на бубайкуму сйертеву, джансъзево и айъпсъзево  дяте станалу... Буба му акъл зиоль да му дава ама без файдо.
 Бир гюн наполнил Ибраим ефйенди адна турбинка с шайки на дятету му и му нарядалу: '' джанъм, ага видишь че сас хер инсань ше са скарашь нимо са алате, ами зйомьи адна шайка и я заби в нашена портьа.
Пуслушелу дятету бубайку си. Сяки диень вместу да са ала, то забивалу по ирми по кърк шайчинки на портана... Душло вакът ага тва дяте са умирилу, спрялу да са ала сас сички... и артекь низабивалу шайки по портана... 
Бубайку му па му рйекъль-  шимде ше почниш ана пу ана шайка да извадашь ага видиш че ората почнат да вазетисват с тйеб. Минол вакъть, душол замань и дятету извадильу хепсье шайки.
 Закаралу гу бубайку му тугава при тяната порта и му реколь:
- Ая, како станало тукь вижь... ''джанъм видиш че от узун заман от тйеб нема по сакънево дяте в сйелуту, ама виж бу кадарь дупки си уставил по портана..''
 Аношь кату си казаль на някуй тьожка дума на някуй ти уставешь в нйега гуляма рана и нйема да забури тва дйету му си казал, като и да му са извиняваш.
 Ер замань в нйега ше има дупка дйету да му напомне за т'ва куйоту му си кликал!

Речник:  ;)

Тарихьо - история
Скясване -  каране (карам се)
Бендисва - харесва, препочита
сйертев - твърдоглав
джансъзев - бездушен
айъпсъзев - безсрамен (безсрамник)
файдо - полза
Бир гюн - един ден
джанъм -  в този случай се използва като - Сине, синко...
ага - когато
хер инсане - всички (хора)
алате - карате (те се карат)
ирми - двадесет
кърк - четиридесет
артекь - вече
шимде - сега
вазетисват - приказват, говорят
вакъть, заман - време
хепсйе - всички
узун заман - дълго време
сакънево - спокойно, послушно
бу кадар - колко, колкото...
ер замань - всяко време

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42