Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
🤝Сердечно поздравляю, дай Бог здоровье и любовь;🥰(handshake),ела на гости, давно не виделись.(pray)
2
Песента на живота   Очите му бяха отворени и тя, когато погледна в тях, видя неговото слънце, което бе огряло целия му живот. Неговата иглика, която с цъфтежа си бе зарадвала целия му живот. Това й стигаше да почувства, че не е живяла напразно.     You are not allowed to view links. Register or Login    2022-11-24              1 min read                                                       

   Разказ от Ибрахим Бялев
.
Първите петли в селото пропяха. Баба Стамена като ги чу се размърда в леглото. Първото нещо, което направи, бе да погледне дали бай Стамен до нея диша. В последно време суха кашлица му раздираше дробовете и гърлото. Ходеше на лекар, но лекарите като го виждаха, че е надхвърлил трапа на осемдесетте, изписваха му обезболяващи хапчета и си го изпращаха по живо, по здраво.
– Няма ти нищо, бай Стамене. Ти си от старите чинари. Тях кашлица не ги бори. Хайде, хайде, да влиза следващият.
Така този стар чинар остана в ръцете на баба Стамена, която го наливаше с диви билки и извари от разновидни корени. Но и те не му помагаха, пустяло. Често се свиваше на кълбо и до сълзи кашляше. А тя от него повече се плашеше и към Бога молитви отправяше. Но след като вчера в ръцете му видя алена кръв, до смърт се изплаши и реши да предприеме нещо по-сериозно, за да спаси своя чинар от гниенето в черната земя. Предпазливо стана от леглото и слезе в мазето. Оттам взе торба бяло брашно и замеси самун за цялата седмица. Докато го месеше, душата й се разплака и тя с тих, кадифен глас запя песента „Горице ситна зелена“, и продължи с „Излел е Дельо Хайдутин“. С последни сили изпя и песента „Въз подзиме съм легнала“. Мислите й пък като луди прескачаха от един спомен на друг, когато с бай Стамен бяха млади и зелени, и най-вече до уши един в друг влюбени. Той по това време за нея бе най-високият и прав смърч в планината. Най-красивият и пъргавият елен. Най смелият вълк, който нямаше нещо, което да не й обещае и свърши. След като му престана пък, той за нея се превърна в един непресъхващ извор, от който и до днес засищаше жаждата си от обич и уважение. От закрила и покорство. Но ето, че днес изворът й засъхна и от това засъхване сърцето й се разкъсваше. Затова набързо сложи самуните да втасват и напали пещта да се затопля. После нахрани кокошките и им събра яйцата. И след като изпече самуните реши от леглото да вдигне бай Стамен.
– А-а-а, станал си вече и си напалил огнището. Лежи бе, човече. Лежи. Отпусни тази душа и я нахрани със спокойствие. Кажи ми сега, какво искаш да ти приготвя за закуска? Че аз днеска съм решила да отскоча до касабата на пазара.
– Не може така. Кажи какво ти треба и аз ще ти го купя и докарам. Ти си жена и по касабато и пазаро сами да шеташ не е арно. Или и двата ще одим. Или язе ке отида сам и ке ти докарам що ти сака душата.
След това пак силно се разкашля. Баба Стамена със свито сърце се приближи до него и с кадифения си глас го замоли да се успокои и да си полегне обратно в леглото. След това му запържи няколко яйца и му ги даде в леглото да ги изяде. Наметна на главата черна забрадка и понечи да излезе, но пак бе смъмрена от бай Стамен:
– Каква е тази църна забрадка бе, жено? И да умра, не сакам да я носиш. Пък и не сакам оттатък да си те спомням като жаловита булка.
– Никъде няма да ходиш, щурчо. Но след като не сакаш да съм с черна, ще си сложа жълтата. – И я сложи. А на бай Стамен сърцето му сякаш наново се роди или бе забравило за оттатъшното.
– Ха така те сакам! Като грейнало ясно слънце на небето! Като цъфнала китка иглика в църна падина!
– Хайде, хайде, не говори много, а полегни и си нахрани душата със спокойствие. Аз тутакси ще отскоча и тутакси ще се върна. Ти сега кажи какво искаш от касабата? Та после да не ме хокаш напразно.
– Тебе искам, слънчице мое! Тебе и нищо друго. До мене ли си, слънцето не залязва! След това взе да пее любимата й песен: „Жени ме, мамо, жени ме, жени ме, стара бе мамо, женен да ходя…“.
На баба Стамена някаква благина обля цялото й тяло. Сърцето й пък от тази благина се разпръсна на стотици парченца. Затова не можа да се стърпи и се наведе и целуна дядо Стамен по бузите. А той на свой ред още по-гласовито продължи да пее нейната най-любима песен.
Преди да тръгне за касабата баба Стамена се качи на тавана, взе от сандъка жълтите пендари и ги мушна в пазвата си. Пътят за касабата минаваше покрай гробището на селото. И тя, докато минаваше покрай него, погледът й прескачаше от един бял мрамор на друг, на които бяха изписани все имена на познати и набори. Докато ги четеше, душата й някак си посивя, осиротя и на глас взе да моли Господ да пази нейния чинар, който цял живот с голяма обич й бе правил сянка. Със свито сърце застана и пред вратата на лекуващия лекар на бай Стамен. По някое време дочу гласа му:
– Хайде. Хайде да влиза следващият.
И тъй като вече в коридора не бе останал друг човек, тя открехна вратата на лекаря и почти проплака, че освен нея друг няма, та затова влиза тя.
– Хайде. Хайде влизай и казвай от какво се оплакваш. Че нямам никакво време. И аз имам семейство и, освен вашите болки и вайкания, още много други ангажименти.
– Докторе, прости ми. Аз, слава на Бога, съм добре.
– Тогава защо си дошла бе, бабо? Казвам ти, че нямам никакво свободно време.
– Аз, аз дойдох за бай Стамен. От вчера душа бере и кръв повръща. Защото мисли за мене, се опитва да го крие. Но има някои неща, които не могат да се скрият, пустяло. Като обичта например. И тя, пустяло, не може да се скрие от хората. – След това бръкна в пазвата, извади оттам жълтиците и ги подаде на лекаря. Той на това колкото се възмути, още повече се зарадва.
– Да, разбирам те, бабо Стамено. Но аз душа не давам. Има някои неща, които Господ решава. И това нещо от тебе не мога да го взема.
– Аз не искам душа от тебе, докторе. В нашето село си имаме доста добър поп и красива църква. Ако ми трябваше душа, щях да се обърна към Господа ми.
– Тогава какво искаш от мене? – сопнато я попита лекарят и продължи: – Ако някой научи за това нещо, ще ми отнемат дипломата.
– От тебе искам само едно. Поне един път да посетиш бай Стамен вкъщи. Че за тук вече няма сили. Кой знае, може пък и да се случи чудо, и върху душата му душа сложиш. А тези жълтици ги давам за семейството ти. Мен Господ не ме дари с рожби. Затова тези жълтици ги давам на тебе за тях. Дано и те изучат и като тебе станат лекари, и да даряват нуждаещите се с живот. – След това тя остави жълтиците на бюрото и с бързи крачки се забърза към своя чинар, към своята сянка.
Като изкачи хълма, от който се виждаше селото, първото, което забеляза, бе, че коминът им не кадеше. „Заспал е – си каза и ускори крачките. – Не, не. Заспал е. Няма как да загасне моето огнище. Сега ще се прибера и ще го изкъпя! След това с любимото ястие нахраня! После заедно ще пеем любимите ни песни…“ И веднага запя на глас любимата му песен: „Тежко мина моята младост, докторе…“. Но някаква буца заседна на гърлото й и не можа да продължи. За първи път, откакто го бе видяла, тя не можа да изпее любимата му песен. Докато минаваше покрай гробището, не погледна и към него. С наведена глава, сякаш някакъв вятър я носеше към огнището им. Към съдбата им. Към живота им.
Когато пристигна пред портата им, още преди да я отвори се провикна така, че да бъде чута от втория етаж:
– У-у-у, Стамене! Аз дойдох! Къде си бе, човече? За тебе имам добри новини! – Вятърът продължи да я носи и като виелица застана пред стаята им. Когато я отвори, първото нещо, което видя, бе, че огнището им не гореше и стаята бе изпълнена с хладнина. С плахи стъпки се приближи да чинара си и този път го видя, по-блед отвсякога досега. А по възглавницата следи от алена кръв й подсказаха, че в тази къща се е случило най-лошото, което можеше да се случи. Когато го пипна по бузите, една хладнина обзе ръката й, след това и сърцето й охладня и сякаш осиротя. Душата пък стисна зъби и нищо не каза.
Очите му бяха отворени и тя, когато погледна в тях, видя неговото слънце, което бе огряло целия му живот. Неговата иглика, която с цъфтежа си бе зарадвала целия му живот. Това й стигаше да почувства, че не е живяла напразно.
3
You are not allowed to view links. Register or Login
Eto 20 avtentichni narodni pesni i melodii ot selo Draginovo /Kororva/, obshtina Velingrad
You are not allowed to view links. Register or Login

Здравей! Ако е възможно би ли качил отново песните?
4
Дискусии / Re: Belarus-Bulgaria.
« Last post by pisatel on June 01, 2022, 08:10 »
Уважаемые братья беларусы, сколько долгожителей есть в Республике Беларусь, есть ли граждане на 100 и более лет. Жизненный потенциал человека, заложенный Господом Творцом при его создании 100 и более лет. Есть державы где жизненный потенциал человека умышленно уничтожаеться, такой страной являеться Беларусь, где свирепствует банда убийцы лжепрезидента Лукашенка. Диктатор тиран Беларуси убийца Лукашенко угрожает Польше и странам Балтии, смотрите сайт; You are not allowed to view links. Register or Login. Лжепрезидент Беларуси убийца Александр Лукашенко заявил, что у него есть вооружения, которые позволяют наносить удары по территории Польши и стран Балтии. По его словам, беларусская армия в состоянии нанести неприемлемый ущерб странам НАТО. Режим убийцы Лукашенко заявил о разворачивании сил спецопераций на границе с Украиной. Диктатор Лукашенко сказал, он же сказала: "Пока вы меня не убьёте, других выборов не будет". Люди почему-то думают, что это шутка. Нет, это реальность, и единственный вариант. Обещаю, я буду жить не менее сто лет, потому что живу в свободной демократической стране България. За 26 лет моей жизни в Българии я ни одного раза не остановлен полицией. В Беларуси свирепствует банда лжепрезидента убийцы Лукашенка, кажды день аресты, убийства /смертная казнь/, насилие, агресивность, ненависть, тюрьмы, канцлагеря гулаги.[/size]---------- Forwarded message ----------From: You are not allowed to view links. Register or LoginTo: "You are not allowed to view links. Register or Login " <You are not allowed to view links. Register or Login>, "You are not allowed to view links. Register or Login " <You are not allowed to view links. Register or Login>, "You are not allowed to view links. Register or Login " <You are not allowed to view links. Register or Login>, "You are not allowed to view links. Register or Login " <You are not allowed to view links. Register or Login>, "Postmaster " <You are not allowed to view links. Register or Login>, "You are not allowed to view links. Register or Login " <You are not allowed to view links. Register or Login>, "You are not allowed to view links. Register or Login " <You are not allowed to view links. Register or Login>, "You are not allowed to view links. Register or Login " <You are not allowed to view links. Register or Login>Cc: Bcc: Date: Wed, 18 May 2022 08:31:41 +0200Subject: Free Belarus.Уважаемые братья беларусы, сколько долгожителей есть в Республике Беларусь, есть ли граждане на 100 и более лет. Жизненный потенциал человека, заложенный Господом Творцом при его создании 100 и более лет. Есть державы где жизненный потенциал человека умышленно уничтожаеться, такой страной являеться Беларусь, где свирепствует банда убийцы лжепрезидента Лукашенка. Диктатор тиран Беларуси убийца Лукашенко угрожает Польше и странам Балтии, смотрите сайт; You are not allowed to view links. Register or Login. Лжепрезидент Беларуси убийца Александр Лукашенко заявил, что у него есть вооружения, которые позволяют наносить удары по территории Польши и стран Балтии. По его словам, беларусская армия в состоянии нанести неприемлемый ущерб странам НАТО. Режим убийцы Лукашенко заявил о разворачивании сил спецопераций на границе с Украиной. Диктатор Лукашенко сказал, он же сказала: "Пока вы меня не убьёте, других выборов не будет". Люди почему-то думают, что это шутка. Нет, это реальность, и единственный вариант. Обещаю, я буду жить не менее сто лет, потому что живу в свободной демократической стране България. За 26 лет моей жизни в Българии я ни одного раза не остановлен полицией. В Беларуси свирепствует банда лжепрезидента убийцы Лукашенка, кажды день аресты, убийства /смертная казнь/, насилие, агресивность, ненависть, тюрьмы, канцлагеря гулаги.---------- Forwarded message ----------From: You are not allowed to view links. Register or LoginTo: Skype <You are not allowed to view links. Register or Login>Cc: "You are not allowed to view links. Register or Login " <You are not allowed to view links. Register or Login>, "You are not allowed to view links. Register or Login " <You are not allowed to view links. Register or Login>, "You are not allowed to view links. Register or Login " <You are not allowed to view links. Register or Login>, "You are not allowed to view links. Register or Login " <You are not allowed to view links. Register or Login>, "Postmaster " <You are not allowed to view links. Register or Login>, "You are not allowed to view links. Register or Login " <You are not allowed to view links. Register or Login>, "You are not allowed to view links. Register or Login " <You are not allowed to view links. Register or Login>, "You are not allowed to view links. Register or Login " <You are not allowed to view links. Register or Login>, "You are not allowed to view links. Register or Login " <You are not allowed to view links. Register or Login>, "You are not allowed to view links. Register or Login " <You are not allowed to view links. Register or Login>Bcc: Date: Sat, 14 May 2022 13:58:48 +0200Subject: Беларус, sergei m vashkevich.Обещаю, я буду жить не менее сто лет, потому что живу в свободной демократической стране България. За 26 лет моей жизни в Българии я ни одного раза не остановлен полицией. В Беларуси свирепствует банда лжепрезидента убийцы Лукашенка, кажды день аресты, убийства /смертная казнь/, насилие, агресивность, ненависть, тюрмы, канцлагеря гулаги. Божественный жизненный потенциал человека, заложенный при создании его Господом Творцом Богом сто/100/ и более лет. Международный гросмастер по шахматам умер на сто года. Есть страны которые умышленно уничтожают жизненный потенциал своих граждан. Такой Державай являеться Республика Беларусь под управлением лжепрезидента Лукашенка. Высокий уровень смертности беларуских граждан показывает низкий уровень медицинской науки, требует открития Университетов в региональных районных цетрах с трима главных факультетов; жилищно строительный, сельско хозяйственный, медицинский. Это основной принцип государственной безопастности, сохранения суверенетета независимости Республики Беларусь. Министерство здравоохранение Японии сообщило 80 000 граждан долгожителей достигших 100 и более лет. Во многих странах есть наличие граждан достигших сто и более лет. Рекорд по книге Гинеса у Франции 124 года. Английский ветеран войны сэр Джон Мур умер в 100 лет от короно вируса, сердце не издержала бой с вирусом. Евангельские изследователи утверждают что Иосиф, приемный отец Исуса Христа умер на 120 лет, причем был обручен с “Дева Мария“ на 80-летний возраст, а “Дева Мария“ на 20 лет. Исус Христос имеет четыре брата и две сестри. Это говорит о том что Иосиф был активно дееспособен до 96 лет. Все вышесказанное доказывает, что “жизненный потенциал“ человека, запрограмированный нашим творцом Богом сто и более лет, но агресивные антинародные репресивные законы Державы злонамерено уничтожают “жизненный потинциал“ своих граждан. Это особенно видно на территории Беларуси, где свирепствует преступная банда кровавого лжепрезидента преступника поручителя убийст Лукашенка. Скажите сколько долгожителей есть на территории Беларуси. Концлагеря гулаги инструмент уничтожения “жизненного потенциала“ граждан Беларуси, концлагеря гулаги должны быть немедленно закрыты, а движимое и недвижемое имущество их передано в собственность Министерство экономики. Цитат от Skype (You are not allowed to view links. Register or Login), на 11.05.2022 в 00:25, @import url(You are not allowed to view links. Register or Login);---------- Forwarded message ----------From: You are not allowed to view links. Register or LoginTo: The Washington Post <You are not allowed to view links. Register or Login>Cc: "You are not allowed to view links. Register or Login " <You are not allowed to view links. Register or Login>, "You are not allowed to view links. Register or Login " <You are not allowed to view links. Register or Login>, "You are not allowed to view links. Register or Login " <You are not allowed to view links. Register or Login>, "You are not allowed to view links. Register or Login " <You are not allowed to view links. Register or Login>, "Postmaster " <You are not allowed to view links. Register or Login>, "You are not allowed to view links. Register or Login " <You are not allowed to view links. Register or Login>, "You are not allowed to view links. Register or Login " <You are not allowed to view links. Register or Login>, "You are not allowed to view links. Register or Login " <You are not allowed to view links. Register or Login>Bcc: "You are not allowed to view links. Register or Login " <You are not allowed to view links. Register or Login>, "You are not allowed to view links. Register or Login " <You are not allowed to view links. Register or Login>, "You are not allowed to view links. Register or Login " <You are not allowed to view links. Register or Login>, "You are not allowed to view links. Register or Login " <You are not allowed to view links. Register or Login>, "You are not allowed to view links. Register or Login " <You are not allowed to view links. Register or Login>, "You are not allowed to view links. Register or Login " <You are not allowed to view links. Register or Login>, "You are not allowed to view links. Register or Login " <You are not allowed to view links. Register or Login>, "You are not allowed to view links. Register or Login " <You are not allowed to view links. Register or Login>Date: Thu, 5 May 2022 13:08:22 +0200Subject: Беларусь. Today's Opinions.Умер первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич, политику было 87 лет. Мир праху твоему уважаемый патриот и герой Беларуси, борец за независимость и свободу Республики Беларусь. В ночь на 4 мая в Минске отошел при Господь, умер первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич, об этом сообщает «Еврорадио», смотрите сайт; You are not allowed to view links. Register or Login. Гордон: Лукашенко — подонок и фашист. Украинский журналист Дмитрий Гордон дал характеристику диктатору Лукашенко, Белорусский диктатор не меньший преступник, чем Путин. Лукашенко — подонок, фашист, не меньший фашист, чем Путин. Он лгун и провокатор. Российские войска не только пошли с территории Беларуси, с территории Беларуси обстреливали мою страну всеми разнообразными бомбами и ракетами. Через территорию Беларуси проходили все эти российские бандформирования. Не белорусы, а Лукашенко и его клика, стали прямыми участниками этой войны. Цитат от The Washington Post (You are not allowed to view links. Register or Login), на 02.05.2022 в 12:39.---------- Forwarded message ----------From: You are not allowed to view links. Register or LoginTo: The Washington Post <You are not allowed to view links. Register or Login>Cc: "You are not allowed to view links. Register or Login " <You are not allowed to view links. Register or Login>, "You are not allowed to view links. Register or Login " <You are not allowed to view links. Register or Login>, "You are not allowed to view links. Register or Login " <You are not allowed to view links. Register or Login>, "You are not allowed to view links. Register or Login " <You are not allowed to view links. Register or Login>, "Postmaster " <You are not allowed to view links. Register or Login>, "You are not allowed to view links. Register or Login " <You are not allowed to view links. Register or Login>, "You are not allowed to view links. Register or Login " <You are not allowed to view links. Register or Login>, "You are not allowed to view links. Register or Login " <You are not allowed to view links. Register or Login>Bcc: "You are not allowed to view links. Register or Login " <You are not allowed to view links. Register or Login>, "You are not allowed to view links. Register or Login " <You are not allowed to view links. Register or Login>, "You are not allowed to view links. Register or Login " <You are not allowed to view links. Register or Login>, "You are not allowed to view links. Register or Login " <You are not allowed to view links. Register or Login>, "You are not allowed to view links. Register or Login " <You are not allowed to view links. Register or Login>, "You are not allowed to view links. Register or Login " <You are not allowed to view links. Register or Login>, "You are not allowed to view links. Register or Login " <You are not allowed to view links. Register or Login>, "You are not allowed to view links. Register or Login " <You are not allowed to view links. Register or Login>Date: Thu, 28 Apr 2022 14:33:19 +0200Subject: Смерть тирану Лукашенка.Альфред Кох: А потом Путина и Лукашенку нужно посадить на цепь, как бешеную собаку. Путина и Лукашенку нужно посадить на цепь, как бешеную собаку, провести по всем разрушенным им городам и подвести к каждой могиле, а не уговаривать прекратить войну. Об этом пишет российский политик и бизнесмен, бывший заместитель председателя правительства РФ Альфред Кох; смотрите сайт, You are not allowed to view links. Register or Login. Лукашисткские войска стояли под Киевом, Лукашисты пришли в поселок под Киевом под красно-зелеными флагами. Плешивый убийца Лукашенка предоставил территорию Беларуси для российских войск. И за это будет отвечать плешивый, не беларусы. Беларусы воюют, защищая Украину. Беларусы ведут партизанскую войну, повреждая жд пути - и уже сидит в СИЗО как минимум 50 человек. Уважвемые соседи-украинцы, не забудьте, пожалуйста, об этом после окончания войны. Когда в 2020 в Беларуси были протесты, вы нам очень "помогли", не поддержав санкции ЕС и увеличив импорт из Беларуси в два раза. Цитат от The Washington Post (You are not allowed to view links. Register or Login), на 20.04.2022 в 12:36.

5
Если физически ликвидивовать банду убийцы лжепрезидента Лукашенка, граждане Беларуси будут жить счастливо 100/сто/ и более лет. Экс-глава Нацбанка Беларуси: “Есть способ снять эту фашистскую власть, достаточно остановить заводы“, смотрите сайт; You are not allowed to view links. Register or Login . Долг патриотов белорусов, человеческий и гражданский, посадить захватчика власти кровавого лжепрезидента Лукашенка за решётку. Тогда белорусы имеют право народом называться, а пока - рабочий скот для банды Лукашенко. Рабочий, будь гордым белорусом, не унижайся перед кровавым уголовником на его захваченной территории, ибо эта территория прежде всего твоя и твоей семьи. CША, ЕС, Канада и Великобритания призвали режим Лукашенко освободить политзаключенных и плотно сотрудничать над расследованием инцидента с терористическим захватом самолета Ryanair, говорится в совместном заявлении сторон.
6
Bестник / За Свободную Беларусь.
« Last post by pisatel on May 30, 2022, 17:16 »
Если физически ликвидивовать банду убийцы лжепрезидента Лукашенка, граждане Беларуси будут жить счастливо 100/сто/ и более лет. Экс-глава Нацбанка Беларуси: “Есть способ снять эту фашистскую власть, достаточно остановить заводы“, смотрите сайт; You are not allowed to view links. Register or Login . Долг патриотов белорусов, человеческий и гражданский, посадить захватчика власти кровавого лжепрезидента Лукашенка за решётку. Тогда белорусы имеют право народом называться, а пока - рабочий скот для банды Лукашенко. Рабочий, будь гордым белорусом, не унижайся перед кровавым уголовником на его захваченной территории, ибо эта территория прежде всего твоя и твоей семьи. CША, ЕС, Канада и Великобритания призвали режим Лукашенко освободить политзаключенных и плотно сотрудничать над расследованием инцидента с терористическим захватом самолета Ryanair, говорится в совместном заявлении сторон.
7
Политика / Re: Free speech Belarus.
« Last post by pisatel on May 30, 2022, 17:14 »
Если физически ликвидивовать банду убийцы лжепрезидента Лукашенка, граждане Беларуси будут жить счастливо 100/сто/ и более лет. Экс-глава Нацбанка Беларуси: “Есть способ снять эту фашистскую власть, достаточно остановить заводы“, смотрите сайт; You are not allowed to view links. Register or Login . Долг патриотов белорусов, человеческий и гражданский, посадить захватчика власти кровавого лжепрезидента Лукашенка за решётку. Тогда белорусы имеют право народом называться, а пока - рабочий скот для банды Лукашенко. Рабочий, будь гордым белорусом, не унижайся перед кровавым уголовником на его захваченной территории, ибо эта территория прежде всего твоя и твоей семьи. CША, ЕС, Канада и Великобритания призвали режим Лукашенко освободить политзаключенных и плотно сотрудничать над расследованием инцидента с терористическим захватом самолета Ryanair, говорится в совместном заявлении сторон.
8
Oбяви / Re: Pozdravlenie iz Bulgaria.
« Last post by pisatel on May 30, 2022, 17:12 »
Если физически ликвидивовать банду убийцы лжепрезидента Лукашенка, граждане Беларуси будут жить счастливо 100/сто/ и более лет. Экс-глава Нацбанка Беларуси: “Есть способ снять эту фашистскую власть, достаточно остановить заводы“, смотрите сайт; You are not allowed to view links. Register or Login . Долг патриотов белорусов, человеческий и гражданский, посадить захватчика власти кровавого лжепрезидента Лукашенка за решётку. Тогда белорусы имеют право народом называться, а пока - рабочий скот для банды Лукашенко. Рабочий, будь гордым белорусом, не унижайся перед кровавым уголовником на его захваченной территории, ибо эта территория прежде всего твоя и твоей семьи. CША, ЕС, Канада и Великобритания призвали режим Лукашенко освободить политзаключенных и плотно сотрудничать над расследованием инцидента с терористическим захватом самолета Ryanair, говорится в совместном заявлении сторон.
9
Дискусии / Re: Belarus-Bulgaria.
« Last post by pisatel on May 30, 2022, 17:11 »
Если физически ликвидивовать банду убийцы лжепрезидента Лукашенка, граждане Беларуси будут жить счастливо 100/сто/ и более лет. Экс-глава Нацбанка Беларуси: “Есть способ снять эту фашистскую власть, достаточно остановить заводы“, смотрите сайт; You are not allowed to view links. Register or Login . Долг патриотов белорусов, человеческий и гражданский, посадить захватчика власти кровавого лжепрезидента Лукашенка за решётку. Тогда белорусы имеют право народом называться, а пока - рабочий скот для банды Лукашенко. Рабочий, будь гордым белорусом, не унижайся перед кровавым уголовником на его захваченной территории, ибо эта территория прежде всего твоя и твоей семьи. CША, ЕС, Канада и Великобритания призвали режим Лукашенко освободить политзаключенных и плотно сотрудничать над расследованием инцидента с терористическим захватом самолета Ryanair, говорится в совместном заявлении сторон.
10
Oбяви / DOBRE DOSHLI
« Last post by Тоска on February 03, 2022, 10:22 »
DOBRE DOSHLI UVAJAMI FORUMCI I GOSTI.
Pages: [1] 2 3 ... 10