Pomak.eu

Български => История => Topic started by: Rasate on June 30, 2010, 11:55

Title: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Rasate on June 30, 2010, 11:55
В тази тема ще се опитам да разясня как върху българската история се извършва един преднамерен геноцид от така наречените велики сили.

Гръцкият проект

"Гръцкият проект" е геостратегическа инициатива на Руската империя за християнско овладяване на Балканите под егидата на православна Русия.

Идеята е изречена от императрица Екатерина Велика в нейно писмо до император Йозеф II (Свещена Римска империя) от 10(21) септември 1782 година.

През 1774 година завършила поредната Руско-турска война (1768-1774) с подписването на Кючуккайнарджишкия договор, но този път с много тежки и унизителни за Османската империя клаузи - защита и покровителство на православните християни в империята от страна на Русия.

Следвала подялбата на Полша, а апетитите на Русия нараствали. Основния геостратегически руски взор към онзи момент естествено бил насочен към Цариград.

Идеята преследвала и стремеж за овладяване на Проливите с установяване на контрол над Новия Рим.

За целта се предлагало възстановяване на някогашната Византия под формата на православна Гръцка империя, но начело с руски княз, императорски племенник.

След предприемането на конкретни действия към реализация на този проект, през 1787 г. Високата порта обявила война на Русия, която отново завършила с успех за русите - Руско-турска война (1787-1792).

Развитието на военните действия породило надежди и сред българите, провокирайки активността им в подкрепа на руските войски.

 

Губейки втора жизнено важна война с Русия, Османската империя изпаднала в сериозна вътрешна криза - настъпило т.нар. кърджалийско време.

 

Размириците принудили официалните османски власти да разрешат носенето на оръжие за самоотбрана от населението, което още повече усложнило вътрешното положение на империята.

Източния въпрос чакал своето трепетно разрешение и единствено нахлуването на Наполеон Бонапарт в Русия (един ден след руската ратификация на Букурещкия договор от 1812) осуетило по-нататъшната реализация на начинанието.

„Гръцкият проект” на Екатерина Велика предвиждал от централните области на Балканския полуостров – териториите на днешна Гърция, Македония и България да се създаде независима Гръцка византийска империя под покровителството и попечителството на Русия.

Този план не успял поради Наполеоновите войни. Външната политика на Николай I след стабилизирането на европейския мир преследвала вече малко по-различни цели, сред които и запазване на статуквото на Pax Ottomana, а излизането на историята на руската държава на Николай Карамзин предизвикало активирането на славянофилската концепция за понататъшното решаване на Източния въпрос.

След неуспешната Кримска война, общественото мнение и управляващите в Русия узрели в лицето на „Цар Освободител” и за „освобождението” на България, а “Мегали” идеята била подхваната от противниците на Русия към онзи момент в "голямата игра" - Британската и Френската империя.

Мегали идеята


Мегали идеята (на гръцки: Μεγάλη Ιδέα), наричана още ѝ Великата идея или Голямата идея е идеологически проект на гръцкия национализъм за възстановяване на Византия.

Символичното начало на проекта слага Йоанис Колетис с една своя знаменателна реч от 14 януари 1844 година произнесена в гръцкия парламент.
// Мечтата по Византия

Мечтата за възстановяване на Византия като "гръцка държава" не престава да съществува сред гръцката общност още от времето на превземането на Константинопол от османските турци на 29 май 1453 година.

Под влияние на просветения национализъм, белязал началото си от Великата френска революция, в Европа възникват редица национални доктрини.

Сантименталното антично и средновековно гръцко величие, отъждествявано най-вече с елинската култура и Източно-римската държавност, полагат основите на просветния гръцки национализъм.

Доктринално гръцката национална идея изкристализира след извоюване на независимостта на Гърция от Османската империя на 25 март 1821 година.
Същност

Същността на този гръцки национален идеал се обобщава от следното изречение :
„   
Възкръсване на Гърция в рамките на нейното териториално величие, военна сила и културно великолепие.   Териториалното величие на гръцкия национален идеал от втората половина на 19 и началото на 20 век обхваща територията до Карпатите на север, Либийско море на юг, река Сава на запад и цяла Мала Азия на изток, т.е. до извоюване на гръцка държавност в границите на някогашната Юстинианова Византия.

Концептуално Мегали идеята почива на разбирането, че всички православни християни от така очертаната територия на някогашната Византия са гърци, независимо от езика на който общуват.

Мегали идеята, стъпвайки на инерцията от успеха на гръцкото национално-освободително движение, завършило с постигането на гръцката независимост, сравнително лесно се възприема от всички политически кръгове и течения в гръцкото общество, което пък от своя страна е впрегнато за нейното осъществяване.
Успехи

Първоначално идеята набира скорост, но прясно възстановената Гърция скоро осъзнава, че сама без съюзници не е в състояние да воюва срещу Османската империя за осъществяване на идеала.

Независимо от това лесните и конюнктурни успехи не закъсняват - през 1881 година към Гърция е присъединена цяла Тесалия и немалка част от Епир.

Кралство Гърция излиза победител от двете Балкански войни в началото на 20 век.

Големият поддръжник на идеята Елефтериос Венизелос успява да нареди кралството сред победителите в Първата световна война.

 Крахът
Гръцкият политически елит и общество въодушевени от лесно постигнатите победи по пътя към така "предначертания идеал" пристъпват без подкрепа от Антантата към саморазправа с победената в Първата световна война Османска държава.

Въпреки изгодните за Гърция условия на Северския договор, тя се впуска в малоазийската военна авантюра от началото на 20-те години на 20 век.

Крахът ѝ слага край и на алюзиите, че някогашната Източна Римска империя, наречена пост-фактум от историците Византия, може да бъде възстановена като гръцка национална държава…

/Ползвани са данни от Уикипедия/
...

Този материал помага да се разберат корените на гръко-руското политическо и "научно-историческо" сътрудничество и отговаря на въпроса защо антибългаризма е в основата му.

Руските експерименти в края на 18 и началото на 19 век за възстановяване на "Византийската" империя в началото като гръцка в последствие като романска държава ще създадат една нова националност-румънската базирана изцяло върху българския етнически елемент.
В последствие в руската политика ще се развие идеята за  Панславизма,който на сръбска почва ще се превърне в пансърбизъм.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Rasate on June 30, 2010, 12:13
Великосръбската доктрина е идеологически план за създаване на южнославянска държава под сръбска доминанта.

// Според доктрината, на сърбите се отрежда "държавотворческа" водеща роля, като всички земи в които живеят сърби, задължително трябва да влязат в границите ѝ.

В по-крайния вариант на проекта, държавата се нарича Велика Сърбия.

 

Основа за създаването на плана е "Начертанието" на Илия Гарашанин.

Водещи идеолози и подръжници /ратници/ (от ср. рат - война) са Стоян Новакович и Милош Милоевич - наричан още "лудия Милош".

По конюктурни съображения от геополитически характер, след Първата световна война, чрез Версайската система от договори се създава Югославия.

В голяма степен, проекта на доктрината се осъществява на практика, и то най-вече с подкрепата на водещата сила в Антантата - Франция. Франция, чрез създаване на Югославия, цели неутрализиране на евентуално бъдещо немско влияние на Балканите.

През Втората световна война великосръбската доктрина се споделя, и е подета, от четниците на Дража Михайлович.

Съседните на сърбите народи (сред тях и българите), правейки аналогия между Югославия и Велика Сърбия, иронично наричат Югославия по името на водещата народност в нея - Сърбославия.

 

 
Великосръбската доктрина не признава в земите населени или заселени от сърби, правото на самостоятелно държавно съществуване за съседните народи, независимо от демографското им съотношение спрямо правоимащия етнос - в случая сръбския.

 

Македонизмът е инструмент във великосръбските планове за овладяване на Вардарска Македония. В периоди на сръбска хегемония на Балканите, той е бил изоставян, като българското население е обявявано за прави сърби.
Начертание

Начертание (на сръбски: Начертаније) е таен документ по въпроса "каква следва да е външната политика на Княжество Сърбия". Негов автор е Илия Гарашанин - написан е в 1844 година. Издържан е в духа на панславизма, и по същество слага началото на пансърбизма. След изготвянето на документа, незабавно се пристъпва към осъществяването му на практика, т.е. на всички сръбски правителства и държавни глави той е бил известен, и в своите си цели и външнополитически действия, те са се ръководили от него.

За да бъде изградена независима сръбска южнославянска държава, според Гарашанин, трябва системно да се води революционна пропаганда сред южните славяни под турско и австрийско иго, и да се ратува /от ср. "рат" - война/ Сърбия да получи икономическа независимост и излаз на море. В Начертанието Гарашанин признава, че измежду всички южни славяни, най-многобройни са българите, към които сръбската страна трябва да има специална асимилационна политика. Тази политика трябва да включва преди всичко печатане на български книги в княжеството, но със сръбска азбука, както и обучението на българи за свещеници в сръбски духовни учебни заведения.

Начертанието става основа за развитието на сръбската външна политика. Въпреки това трудът дълго време остава пазен в тайна, за да не предизвика негативна реакция най-вече у съседната Австро-Унгария. То е разкрито от австро-унгарската дипломация и за първи път е публикувано в 1906 година [1], като правителството във Виена реагира крайно отрицателно.

Из „НАЧЕРТАНИЕ"-то на Илия Гарашанин

……………….
Най-напред да означим нашите отношения спрямо България

 

От всички славянски земи България е най-близо до славната турска столица; по-голямата част от страната е лесно достъпна; тук се намират и най-важните военни позиции на турците, и по-голямата част от тяхната войска.

 

В никоя друга европейска страна турчинът не се чувства толкова сигурен и все още господар; освен това българите нямат почти никакви оръжия и са приучени да се трудят и да слушат - покорството и трудолюбието са се превърнали в тяхна втора природа.

 

Но тези забележки не бива да ни карат да отричаме качествата на българите или, което е още по-лошо, да ги пренебрегваме.

 

За зла чест българите са най-големият славянски народ в Турция; те нямат почти никаква вяра в собствените си сили и само поради външни подбуди (от Русия) се решават на опити за освобождение.

Открай време те възприемат Русия като сила, която най-силно желае и може да ги освободи и избави.

А Русия работи само за себе си и причини доста неприятности на българите в турския им ярем, но както е видно, не смее да се притече с военна помощ на българите, защото Европа вече разбира истинския характер на онези уж благородни руски намерения спрямо Турция и би се разразила своеобразна европейска война, ако Русия още веднъж дръзне да прекоси Дунава.

Поради това Русия се стреми да действа чрез други, за да стори онова, което самата тя не е в състояние. В този смисъл княз Михайло беше безропотно тяхно оръдие и те наистина ще поискат да повторят плана, който бяха започнали да осъществяват чрез княз Михайло.

 

Тъй като правителството на княз Александър не се ползва с доверието на Русия, защото не допуска да бъде ползвано като сляпо оръдие, Русия подготвя преврат, за да може след падането на правителството да издигне на власт правителство, откликващо на плановете й. Всички опити Русия да бъде заблудена, че сегашното правителство следва плановете и, са обречени на провал.

Когато Русия разбере, че в Сърбия се пробужда независимият народен дух, няма да вярва на нищо, което и се предлага, защото Русия е твърде лукава и няма да се оплете в примка, противна на намеренията й.

Имаме основание да твърдим, че Русия ще използва стремежа на Сърбия да сключи съюз и да се споразумее с останалите турски славяни, за да убеди управниците в Турция, Австрия и владенията им, че виновна не е Русия, а бунтовната и противопоставящай се Сърбия.

Но преди всичко Русия ще се осведоми за тези споразумения, за да предвиди протичането им и техните последици и да ги употреби в своя полза.

Ако Сърбия успее да запази своята независимост, ще се радва все по-малко и по-малко на руското доверие и ако Русия не успее да промени ситуацията в Сърбия и да унищожи самостоятелната й политика, тя ще се постарае да отстрани всички турски славяни от Сърбия, да ги разедени, да ги противопостави едни на други и да подклажда несъгласията им.

 

И ако Сърбия не се окаже по-действена и по-ревностна от нея, Русия ще я изпревари и победи.

Трябва да внимаваме много да не бъдем подмамени. Русия никога не би се унижила пред Сърбия и ако забележи, че Сърбия няма да й служи предано и без уговорки, ще отхвърли с гордост и презрение всички спогодби. Та тя отхвърли грубо дори мъдрите съвети на собствените си дипломати, Ливен например, само защото предлагаха временно омекотяване; можем ли да си представим, че Русия ще бъде по-отстъпчива спрямо собствените си верни служители?

 

Най-накрая ако в Сърбия не се намери някой, който да се съгласи да се предаде безусловно на Русия и Русия бъде принудена да работи с онези, които могат да й сътрудничат само при определени условия, тя няма да се поколебае да работи и в съюз с тях, защото никога няма да остави Сърбия на други, но само докато намери хора, които безусловно да й се подчинят и винаги ще предпочита тези сърби пред другите, истинските патриоти.

 

Русия няма да допусне да й поставят условия малки държави като Сърбия; тя ще изисква съветите й да бъдат изпълнявани безропотно, като заповеди, и онези, които желаят да й служат, трябва да й се отдадат изцяло. Струва ни се понякога, че тя е съгласна да й служат, но тя не ги използва за нищо, ако не се ползват с доверието й. Така е осуетена всяка възможност да бъде измамена.

Ако Сърбия иска да се измъкне от сегашното си подчинено положение, тя трябва да се стреми постепенно да унищожи политическата мощ на Турция - за сметка на своята мощ. Това обаче е точката, където се сблъскват сръбската и руската политика, понеже и Русия действа за отслабване на турската политическа мощ. От това съвпадение не следва, че целите и намеренията на двете държави са еднакви и че тяхната политика е в хармония и съгласие.

Накратко: Сърбия трябва да настоява от сградата на турската държава да се отделя само камък по камък и този добър материал да се прибавя към основите на старото сръбско царство. Още сега, докато Сърбия се намира под турска власт, това съзиждане трябва да се подготви, защото за подобни задачи не може да се действа с успех в последния момент.

Тук обширно се говори за характера на руската и сръбската политика, за това, което може да се направи в България, където най-напред и най-пряко ще се срещнат руското и сръбското влияние.

Много сме говорили и доказвали защо сръбската политика не може да се съгласи с руската. В същото време обаче казваме, че Сърбия много по-лесно може да изпълни своите цели, ако е в съгласие с Русия, но само тогава, когато Русия изцяло и точно приеме условията на Сърбия, т.е. да осигурява нейното бъдеще в най-широк смисъл на думата.

Един съюз между Сърбия и Русия би бил съвсем естествен, но дали това може да се постигне, зависи само от Русия.

Сърбия трябва да го приеме с отворени обятия, ако се убеди, че Русия искрено го приема, ако отстъпи от досегашната си система, т.е. ако предпочете естествения съюз със Сърбия, макар и малка, пред съюза с Австрия, за която пази западните славяни.

При все че не се надявам Русия някога да се преклони искрено пред Сърбия, считам за нужно да спомена каква полза би имала Сърбия и че веднага би трябвало да се възползваме от такова едно явление.

Против Русия са изречени твърде много неща, но казаното не е от омраза, а от принуда, към която ни тласна самата Русия с ред свои действия.

Още няколко думи за България, за да преминем по-нататък.

Ако сме опознали добре настроенията на народния дух в България и ако уважаваме родолюбивите чувства, които притежава, трябва веднага. да кажем, че освобождението й от турския ярем е още много далече.

И Русия отправя главните си стремежи нататък, тъй като тази страна се намира пред вратите на Цариград и на руския път към този град; но по отношение на Сърбия тази страна има същото значение и положение, което има и за Русия.

Ако Русия действа в България още няколко години по начина, по който е действала досега и ако Сърбия остави Русия да действа сама там, без нищо да прави, влиянието на Русия толкова ще се засили, че вече няма да има нужда от сръбски опити за влияние в България.

Нека това да бъде предупреждение за Сърбия, напомняне да не забравя, че оттам може да се очаква политическо приятелство само ако и ние сме показали нашата любов. Сърбия трябва да направи нещо за България, защото любовта и помощта трябва да бъдат взаимни.

След като означихме накратко положението на днешна България и голямото й значение за Сърбия и след като споменахме за голямото руско влияние, което съществува там, преминаваме към очертаването на няколко средства, чрез които може да се засили сръбското влияние в България:


1. Българите нямат просветни и учебни заведения, затова Сърбия би трябвало да отвори своите училища и за българите и особено да отпусне няколко стипендии на българчета, които желаят да следват в Сърбия.


2. Духовният клир в България е най-вече гръцки, а не народен, български, затова би било твърде желателно и полезно няколко млади българи да завършат богословие в Сърбия, след което да се върнат между своите като свещеници.


3. Би трябвало в Сърбия да се печатат български молитвеници и други църковни книги и български трудове. С това важно средство Русия вече отдавна си служи и Сърбия трябва да се стреми да изпревари Русия и в това отношение.


4. Необходимо е да изпратим в България сигурни и способни хора, които да насочат вниманието на българския народ към Сърбия и сръбския народ, а заедно с това да будят надежди, че Сърбия наистина ще се притече на помощ на българите за тяхното избавление и ще се старае за постигането на тяхното щастие.

А в това време

Руският филолог и славист Петър Драганов (по произход българин от Бесарабия), защитава идеята за самостоятелен етнически облик на македонските славяни в Османската империя....
 Стоян Новакович

Стоян Новакович (на сръбски: Стојан Новаковић или Stojan Novaković) е сръбски филолог и политик. Известен е като основоположник на идеологията на македонизма.

Завьршва гимназия в родния си град и лицей в Белград. През 1863 г. постъпва на работа в Министерството на финансите. След 1863 е последователно гимназиален учител, библиотекар в Националния музей, министър на просветата.

От 1875 до 1880 г. е професор в Белградския университет, член на Държавния съвет (1883) и министър на вътрешните работи (1884).

От 1885 до 1892 г. е посланик на Кралство Сърбия в Цариград, а на следващата година става министър на външните работи. Като премиер (1895-1896) преориентира сръбската австрофилската външна политика в русофилска. Посланик в Париж и Петербург (1899-1904), а след пенсионирането отново става премиер (1909).

Стоян Новакович е един от основателите на Прогресивната партия през 1880 г. След смъртта на Милутин Гарашанин, син на Илия Гарашанин, става председател на партията. Пише стихове и разкази, превежда от руски, полски, немски и френски. Публикува сборници стихове и разкази, а през 1913 - историческия роман "Калугер и хайдутин". Занимава се с филология, история на литературата и със събиране, издаване и тълкуване на исторически материали.

От 1877 година започва работа и в областта на културата и обществената история.

Стоян Новакович е основоположник на Великосръбската доктрина. Продължавайки завещаното в „Начертанието“ на Гарашанин, Новакович в качеството си на водещ сръбски политик от края на 19-и, и началото на 20 век, успява да наложи и утвърди в сръбската външна политика, разбирането за "богоизбраната" и водеща роля на Сърбия в уреждането на балканските дела.

Новакович е привърженик на панславизма. Предвид слабите сръбски позиции при уреждането на македонския въпрос, разработва и налага македонизма като инструмент на сръбската колонизаторска политика в Македония.

Ето какво пише Новакович за македонизма, като средство за антибългарска пропаганда в Македония

Тъй като българската идея, както е известно на всички, е пуснала дълбоки корени в Македония, аз мисля, че е кажи-речи невъзможно да бъде разколебана съвсем, изнасяйки срещу ѝ само сръбската идея. Тази идея, страхувам се, не би била в състояние като чиста и гола противоположност да изтласка българската идея и по тази причина на сръбската идея от помощ ще ѝ бъде някакъв съюзник, който би бил твърдо срещу българизма и който би съдържал в себе си елементи, които могат да привлекат към него народа и народните чувства, отцепвайки го от българизма. Този съюзник аз виждам в македонизма или в определени мъдро поставени граници, отразяване на македонския диалект и македонската специфика. Няма нищо по-противоположно на българските тенденции от това - с никого българите не могат да се намерят в по-непримиримо положение от македонизма.

и още

В този момент Ви обръщам внимание върху потребността от един специален Македонски Буквар за училищата в Македония, който би трябвало да се подготви специално за разширяването на сръбската писменост и сръбския език в Македония. Само истинските сметки се осъществяват, а в политиката истински са само онези сметки, в които няма ни най-малко илюзия. От тази гледна точка и по въпроса за разпространяването на сръбското влияние в Македония като същинска основа трябва да се вземат следните точки:

1. „че македонският диалект е различен и от сръбския и от българския език, но има нещо общо и с единия, и с другия";

2. „че досега българската пропаганда е полагала големи грижи да отбележи и изрази по всички възможни начини разликата между македонския диалект и сръбския език";

3. „че от сръбска страна трябва да се тръгне по същия път, но търпеливо, солидно и систематично с нови оригинални средства, а от друга страна, да се употребява всичко, където може да се направи разлика между сръбския език и македонския диалект, противно на приведените по-горе български стремежи."

В тази посока ми се струва като най-необходимо съставянето на един специален буквар на македонски диалект за Македония. В този буквар би трябвало с македонския да се спои и сръбският буквар, но така, че македонският да представлява две трети, а сръбският една трета, при това във втората половина.

 Букварът би трябвало да се напише със сръбски правопис, с цялото необходимо внимание за истинска и добра транскрипция на македонския диалект.”
 

А в това време Руският филолог и славист Петър Драганов (по произход българин от Бесарабия), защитава идеята за самостоятелен етнически облик на македонските славяни в Османската империя....
Сърбошовинизмът или сръбският шовинизъм е обострената и крайна форма на традиционния етнически сръбски национализъм.

Сърбошовинизмът  е основа за изграждането на Великосръбската доктрина през 19 век, и „почвата“, на която тя вирее. Търси опора в средновековната сръбска държава (Рашка), и по-точно в Душановата империя, като еталон при изграждането на новата Великосръбска държава.

Всички територии, които са влизали в някогашната Душанова държава, се приемат за изконно сръбски (старосръбски), а населението (в частност южнославянското и по-точно българското) от тези територии е обявявано за прави сърби.

Девизът е: „Където умре сърбин там е Сърбия!“

Според сръбския шовинизъм южнославянските народностни групи са сърбословенци, сърбохървати, сърбомакедонци и сърбобългари.

След краха на великосръбските аспирации в Сръбско-турската (1876) и Сръбско-българската война (1885), сърбошовинизмът насочва претенциите си към албанските земи, влизащи в състава на Османската империя.

С победата на Сърбия в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война, сърбошовинизмът намира изражение в Югославия след нейното създаване.

На различните етнически групи (българи и власи), влезли първоначално в състава на Княжество Сърбия и Кралство Сърбия, не е позволено националното самоопределение, като малцинствата са лишени от възможност за самосъхранение посредством процеса на сърбизация.

След окупацията от Сърбия на Вардарска Македония този процес се усилва, като вследствие от създаването на новото кралство той придобива под въздействие на сърбошовинизма нови причудливи и уродливи форми и спрямо новите народности (хървати и словенци), влезли в състава на държавата.

На 20 юни 1928 г. народният представител от Народната радикална партия Пуниша Рачич стреля срещу група хърватски народни представители и убива Павао Радич и Джуро Башарички, а също така ранява тежко председателя на Хърватската селска партия, Стиепан Радич, който на 8 август 1928 г. умира от раните си.

След стрелбата в парламента, опозицията настоява за отмяна на Видовденската конституция и въвеждане на федерализма. В Загреб се провеждат големи демонстрации, като се стига до въоръжени сблъсъци с властта, последвани от множество убити..

 

Южнославянските наречия (в частност българските преходни говори), които се говорят на териториите в състава на т.нар. Стара Сърбия, също са обявени за сръбски диалекти. Под натиска на сърбошовинизма сръбските езиковеди обявяват съществуването на общ сърбохърватскословенски език, а неговият териториален обхват за тях достига до река Искър (или Янтра) на изток, и съответно Тесалия и Епир на юг.

Сърбошовинизмът вследствие от Великосръбската доктрина се превръща в дръжавна политика на Княжество Сърбия и Кралство Сърбия.

През 1912 година са сключени редица двустранни международни договори между Балканските държави, насочени срещу Османската империя, оформили т.нар. Балкански съюз. Същата година избухва Балканската война, като сръбската войска се насочва през Санджак и Косово в южно направление към Вардарска Македония и Албания, окупирайки ги впоследствие.

На 14 октомври 1912 година на Каменния мост в Скопие сръбският престолонаследник Александър Караджорджевич, който е начело на сръбска армия, е посрещнат по традиция с цветя от деца от града. Сред тях е 7-годишната Васка Зойчева.
На въпроса му „Каква си ти?“
(„Па шта си ти?“), детето отговаря „Българка!“.
Шокиран от отговора, бъдещият държавен глава не се стърпява и зашлевява шамар на момиченцето. Случката бързо се разнася и извън границите на Кралство Сърбия. Общественото мнение в съюзена България е възмутено от разигралата се срамна сцена.
 
В недоволството се включва и "народния трибун" Иван Вазов. В емоционален изблик на чувства, той пише стихотворението

„Па шта си ти?“

Па шта си ти? — такъв въпрос задава
в твоя дом безочлив чужденец.
Па шта си ти? — с такваз псувня смущава
душата ти некакен пришълец.

Па шта си ти? — туй питане навред -
при Дрин, при Шар, при Вардар, Преспа драга
о, българино, сърбин те полага,
и чака с начумерен лик ответ.

Но ти пази се, прав ответ не давай.
Кажи се португалец, кюрд, сириец,
лапонец, негър, циганин, индиец -
но българин се само не признавай.
Че тоз грях смъртен прошка там не знай:
влече позор, побой, затвор, изгнание -
невидени при прежните тирани.
Скрий, че си българин в най-българския край.

Че си потомък Самуилов, на Атонский
Паисий внук; скрий на коя си майка син,
на кой язик пей мътний Вардар, синий Дрин,
и езерата и горите македонски!

Не споменувай Лозенград,
Люлебургас, ни Булаир ужасни:
ти би разбудил подозрения опасни,
че на героите техни може да си брат.

Мълчи! А вместо тебе всеки дол, пътека,
дъбрава, езеро, река, рид, планина,
ще викат с глас през всички времена:
„Тук българи са, българи от памтивека!“

Случката повлиява за оформяне на българското обществено мнение в полза на Междусъюзническата война.

Със създаването на Югославия, сръбският шовинизъм намира отчасти реализация на своите стремежи. Концептуално на държавата се прехвърлят концентрирани идеалистични надежди за продължаване политиката за налагане на Великосръбската идея, и при новите условия, над останалите народи влезли в новото кралство (впоследствие и федерация).

Тази политика, в съчетание с продължаващата сърбизация на населението и в новообразуваната държава, е сред основните причини, довели до рухването на Югославия през Втората световна война, последвано от окончателния разпад на федерацията (2006), с териториален крах ѝ за Сърбия (2008).

В началото на 20 век, с оформянето на двата геополитически военни блока, сблъскали се в Първата световна война, сръбската външна политика сближава все по-осезаемо позиците си с Антантата и в частност с Руската империя. Това е обусловено от обстоятелството, че сръбските външнополитически аспирации под въздействие на пансърбизма се насочени основно към Австро-Унгария (заради Босна и Херцеговина, но и поради сръбското население във Войводина, в съчетание със стремежа за обединение на хърватските и словенски хабсбургски поданици под сръбската корона).

С цел ползване на благоприятната външнополитическа конюктура на противопоставяне за осъществяване на Великосръбската доктрина, в Сърбия се създават редица паравоенни формирования — „Народна отбрана“ (Народна одбрана, 1908), „Черна ръка“ (Црна рука, 1911), „Бяла ръка“ (Бела рука, 1912), както и „Млада Босна“.

Убийството на австро-унгарския престолонаследник Франц Фердинанд от члена на „Черна ръка“ Гаврило Принцип в Сараево на 28 юни 1914 г., става формален повод за избухването на Първата световна война.

Сърбошовинизмът намира подходяща среда за своите идеи в Сърбия и Югославия. Идеологията му се превръща в държавна политика на Сърбия по време на управлението на Милошевич, и е сред катализаторите за избухване на кръвопролитните войни довели до разпадането на Югославия.

Сърбошовинизмът намира подкрепа, както от неокомунистическия режим на Слободан Милошевич, така и от влиятелната Сръбска радикална партия, която също се осланя в своите идеи на него.

Тия дни, в Цариброд, в двора на училището, където учат и деца българчета беше открит паметник костница на загинали в "борбата срещу  българския  окупатор" сърби.
Става дума за костите на великосръбски войвода на чета, която след балканската война е изклала десетки мирни граждани, в това число и две деца, заради дързостта им да се определят като българи...
Това става днес...
Дали великосръбската доктрина "Грашанин" е минала политика?
Дали великосръбският шовинизъм е само сянка от трагично минало?
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Rasate on June 30, 2010, 12:17
Македонизмът е политическа доктрина и идеология, която обосновава съществуването в миналото и днес на македонска идентичност и самостоятелна македонска нация, език и култура, различни от българската, гръцката и сръбската. Македонистката идеология е официална доктрина в Република Македония.

Македонизмът се появява като самостоятелна идея през втората половина на 19 век. Терминът македонист за първи път се употребява в статията „Македонският въпрос“ на българския общественик Петко Рачев Славейков, публикувана във вестник „Македония“ през 1871 година. В нея той критикува македонистите за безпочвените им твърдения, като същевременно посочва, че техните идеи са чути от него за първи път около 1860 г. Непосредствено след появата си те не са популярни, макар да са използвани епизодично като инструмент на Великосръбската доктрина в края на 19-ти и началото на 20-ти век, по - специално от политика Стоян Новакович. Целта е била формирането на отделна славянска народност в Македония и отделянето й от българския етнос. Впоследствие тези идеи се популяризират в СФРЮ където се формира македонска нация, като съставен компонент от югославската федерация.

Според македонизма славяноговорящите македонци в различните части на географската област Македония представляват отделен народ със своя собствена история и традиции, различаващи ги от всички съседни народи. Част от привържениците на македонизма търсят опора за своите възгледи в историческото минало на региона Македония, като утвърждават тезата за наличие на македонско самосъзнание в миналото — от Античността до Възраждането. В зависимост от различията в интерпретациите на историческото минало споделящите македонистката идеология се делят на антични македонисти, акцентиращи на мнимо или реално наследството от Древна Македония, и такива, които наблягат на славянската принадлежност на мнозинството в днешна Република Македония.

Процесът на македонизация на македонските славяни е следствие на политиката на Коминтерна за създаване на Балканска федерация, провеждана активно от СФРЮ и подкрепяна от Албанската, Българската и Гръцка комунистическа партии през през 40-те и 50-те години на 20-ти век. Тази политика е била насочена към славянското население на всички части на историко-географската област Македония или извън нея и има различен успех в различните части на областта. Процесите на македонизация са най-напреднали в Република Македония след 1944 г. и отказа на официалната сръбска доктрина от тезата, че населението на Вардарска Македония е сръбско по произход и етническа принадлежност. Пример за македонистки организации в България днес са сепаратистките структури на ОМО Илинден и ОМО Илинден-Пирин, които според българското правителство имат за цел да македонизират Пиринския край.[3] Македонистки организации съществуват и в Гърция и Албания, но там тези идеи също не са популярни.

 
Освен мнозинството застъпващо българският етнически характер на македонските славяни през 19-ти и ранния 20-ти век, съществуват и някои чуждестранни общественици и учени, които считат македонците за отделен народ от българския и сръбския.


За македонците, като за отделен етнос, пише и руският генерал Александър Ритих.[6] Според писмо във вестник "Македонский голос", публикувано от негово име, наблюденията си той излага в работата „Славянските наречия на XX век в Югозападна Европа“ от 1901 година. Сред европейските етнографи от началото на ХХ век, които описват населението в Македония като славяномакедонско и различно от сръбското и българското, са също така К. Герсин (псевдоним на Нико Жупанич).

Руският филолог и славист Петър Драганов (по произход българин от Бесарабия), защитава идеята за самостоятелен етнически облик на македонските слевяни в Османската империя.

Гръцкият професор Гиоргос Сотериадис от Университета на Атина в 1916 година издава етноложка карта на разпространението на елинстичната култура на Близкия Изток. Според неговата карта[8], както и френска и немска етнографически карти показват съществуването на македонска народност и език на Балканите.[9][10]
Македонисти
Ранни Македонисти

Представители на ранния македонизъм са Стефан Дедов, Кръсте Мисирков, Петър Драганов, Георги Пулевски, Теодосий Скопски, Атанас Раздолов и Димитър Чуповски. Мнозинството от тях са непостоянни в македонизма си — неколкократно приемат и после отказват идеите му и признават българския характер на македонците и своята българска национална принадлежност.
Една част от тях творят докато са в близост на сръбски и руски политико-обществени кръгове, като някой от тях дори са агенти на руските и сръбските тайни служби.
Мнозинството от тях умират в България.
Късни Македонисти

Късните македонисти в голяма си част са приобщени от комунистическата идеология и развиват македонизма след ‎решението на Коминтерна да признае официално съществуването на отделна македонска нация. Представители на късния македонизъм са Смиле Войданов, Георги Димитров, Георги Пирински-старши, Кръстю Гермов, Лазар Колишевски, Киро Глигоров, Димитър Влахов и други дейци на ВМРО (обединена), БКП и ЮКП.

ЖЕРТВИТЕ НА СЪРБОМАНЩИНАТА И МАКЕДОНИЗМА

Първата крупна жертва на сръбския македонизъм - Кочо Рацин
  Кой е Кочо Солев Рацин?
Всички, които следят културния живот на СР Македония, знаят, че днешните македонисти особено възхваляват делото на трагично загиналия млад поет от Велес Кочо Апостолов Солев – Рацин (1909 – 1943), сочейки го като родоначалник на съвременната македонска поезия. Този шум обаче покрива премълчаването на истината както за народностните чувства на Рацин, така и за потайностите около неговата ранна смърт.
Ние обаче ще се постараем да надникнем зад черната завеса на цялата тая мистерия, като анализираме някои факти, съобщени с недомлъвки в писанията на днешни отговорни лица, както и събраните данни по пътя на анкетата сред близките другари на Рацин.

Истината е, че Кочо Рацин е първият даровит поет на Македония под югославска власт, който можа да обнародва през 1939 г. в Загреб своята единствена стихосбирка "Бели мугри" на народен велешки говор. С тази си особеност сбирката е единствено по рода си явление в новата ни история. Наистина една година преди него по-младият му съгражданин Венко Марковски вече беше напечатал своята първа сбирка "Народни бигори" също на велешки говор, но стана не в Югославия, а в София.

Книжката на Рацин "Бели мугри" бе посрещната с радост от местната македонска интелигенция като историческо събитие, тъй като тя представляваше съпротива срещу сръбските налитания чрез езика.
 
Точно така я разбраха и сръбските властници – като израз на надигащата се по това време народна реакция в Македония срещу сръбската денационализаторска политика. Същественото в делото на Рацин бе, че съпротивата се вършеше със средствата на българския народен език, чиято чиста форма, без всякакви примеси от сръбски език, ставаше сигнал за борба. Под тази форма книгата на Рацин беше и манифестация на българския дух на Македония, тъй ревностно преследван в една насилническа държава, каквато бе кралска Югославия. Ето защо личността на Рацин и неговата съдба будят у нас особен интерес, още повече, че с тях се вършат днес жалки спекулации.

Роден в семейство на беден грънчар, Коста Рацин е могъл да получи само малко образование, в два прогимназиални класа, след което бил принуден да си изкарва прехраната в грънчарницата на своя баща. Обаче влечението му към книгата не го напускало нито за миг, така че по пътя на самообразованието успява да навакса много нещо от онова, което би получил чрез училището. Успял дори да научи задоволително немски и френски език и да си служи с тях. Особено го привличала поезията, на която се отдал с цялата си душа. [227]

Излязал от низините на народа, от средата на отрудените хора, той станал певец на техните страдания в борбата с нищетата и за парче хляб. Но освен мъките на унижените и оскърбените черноработници той е отразил в песните си и техния език. По тоя начин в неговата поезия се чувствува родната ни реч с всички нейни първични хубости, напълно чиста от примеси от езика на поробителя.

В песните му няма нито една сръбска дума, стиховете се леят със звучни изразни средства, взети направо от народния извор, и почти носят музиката на съвременния ни книжовен български език. Колко това е вярно може да се види дори от следните откъси:
 

Из "Тутуноберачите"

От темни зори на утрини летни
до никоя доба на вечери зимни
той гладно пие тагата наша,
и потта, и кървта, и снагата ни.
Жълт-жълти прави лицата бледни
и жълта гостенка у градите носи.]


                                       Из "Елегии за тебе" No 2

Таму горе на небето
зора руди, земя буди,
ден морави шири крила
и алова точи свила,
натопете лути рани
да не горат, да не болат.
Зоро златна и румена!
Зоро сладка посестримо!
Ти изгреваш надалеку –

таму зора цървенее –
мое сърце ми църнее.
Изкопайте дълбок бунар,
извадете ладна вода,
дали еднаж ке изгрееш
силно, силно, дури милно
над долови и над гори,
над полиня и над реки
над моята татковина?

     Из "Татунчо"

.........................................

Не ме кълни, не ме жали!
Не ми нижи низа клетви!
Камен тежок живот ми е,
а по-тежко отдзив пусти
на народни думи свети!
Ако кукя не направив
со високи шимшир порти,
кукя цел свет братски ми е,
братски сърце що отвора,
сърце-порта най-висока,
сърце – кукя най-широка.

Ако жена не донесоф,
гюл-трендафил во одая,
верна, добра млада люба,
не ме кълни, не ме жали:
во борбата другарката
сълнце сяе, сълнце трепти!
Ако млади си години
по друмища по патища,
в младост горка разпосеяв –
погледни ми право в очи:
ти ли беше, що пееше:
"Айдутин майка не рани..." 
 
Диалектните форми са толкова малко, че може да се каже спокойно: налице е почти книжовен български език.
До звучността на книжовния го приближават и някои особености на велешкия говор, една от които веднага прави впечатление: звуковата група ЪЛ, която днешните скопски писатели старателно избягват като книжовнобългарска.
А у Рацин на всяка крачка срещаме: ДЪЛБИНИ, ДЪЛБОКИ, ДЪЛГИ, КЪЛНА, СЪЛЗИ, ПЪЛНО, СЪЛНЦЕ, ЖЪЛТА, ВЪЛНА, ВЪЛК, ЯБЪЛКО и пр.

Книжовни са или книжовно звучат и думи като следните: ПЕЧАЛ, СИЧКО (всичко), ЛЪСКАТ, УДАРИ, СВЕТНАЛ, ДЕН, ВИВНАЛИТЕ ДНИ, ПРИКАЗКИ (вм. приказни), ПРОКУДА, ЯГЪНЦА (агънца), СТРЪМНИ, СТРАДАЛНИЦИ, БЛАГОРОДНИ, БЛИКАМ, ДА ЕКНЕ, ПРЕЗ ОГЪН, БЕЗНАДЕЖДЕН, ПОЛЯ, ДИМИ, ЛЪЩАТ, ДУМА, ТАТКОВИНА, ПРАВДИНА, ПОГЛЕД, МЕСЕЧКО, ТИХО, РЕЕШЕ, УТРИНТА и пр.

Ясно е, че Рацин е обичал книжовния български език, чел всичко и вече взел да пише на тоя език поетични творби. Това за него не е било мъчно, след като виждаме чистотата на неговия език, отразен в диалектните му стихове. 3асега са известни само заглавията на шест негови стихотворения на книжовен български език: "Разнеженост", "Рухнаха се надеждите мои", "Плач в безмощие", "Все пак... ", "Мечти в полунощ", "И пак тъга раздира ми гърдите".

За жалост тези стихотворения не само не са обнародвани, но и старателно се крият от днешните скопски автори. Защо? Защото се страхуват да не проличи, че Рацин носи българска душа. По същата причина те преустройват и езика на неговата поезия.

В новите издания навред, където Рацин е употребил групата ЪЛ, те са я заместили с ОЛ или АЛ. Вместо ДЪЛБИНИ ДЪЛБОКИ поставили ДЛАБИНИ ДЛАБОКИ, вместо СЪЛЗИ – СОЛЗИ, вместо КЪЛНЕ – КОЛНЕ и т.н.

Няма две мнения, че в цялата поезия на Рацин проличава българинът от Велес. Не само по език, но и по съзнание Рацин е бил добър българин. Според данни на близки до него хора от по-старото, предшествуващото го поколение, той е приел комунистическото учение като свое верую и затова, защото смятал, че само комунистите носят правдата за всички потиснати нации. Само чрез тях ще се постигне заветният идеал на миналите революционни поколения – свобода за всички, но и за българите в Македония, преследвани от всички останали народности. "Ние сме си българи и името "македонец" е удобно прикритие за борба в днешните условия на сръбски терор" – казал е той и смело се втурнал да дири пробив за българската истина чрез езика на своите песни. Загреб му отвори малко път, колкото да мине творбата му и да се пренесе по цялата поробена страна. Затова най-вероятно е, че именно поради тия му разбирания го е постигнала трагичната съдба.

Рацин не е бил само певец на трудовия народ, но борец за неговото социално освобождение. Добре запознат с марксистко-ленинската литература, той рано станал активен член на комунистическата партия. Като комунист е бил и редактор на нелегалния партиен вестник "Искра" през 1933 година на македонски говор с мото "Пролетари от сите земйи, соединете се" и с мисъл на Гоце Делчев под самото заглавие на вестника: "Свободата на Македония лежи во внатрешно вооружено востание. Кой мисли инаку, той и себе си лъже, и другите". След разкритията и провала около вестника Рацин отива в затвора. После сътрудничи на прогресивни списания в Белград и Загреб и участвува активно в живота на организацията. Това отново го довежда в затвора. Особено тежка присъда излежал в Сремска Митровица.

Рацин бил комунист с чиста душа, комунист, който не е нито национален нихилист, нито безотечественик. Затова имал доблестта пред сръбските комунисти да говори открито, че е българин и че славянското население в Македония е част от българския народ. Това си убеждение е манифестирал в навечерието и през Втората световна война.
Това не се харесвало на сръбските водачи на комунистическата партия на Югославия, които вече били застанали на становището за отделна македонска нация, опълчили се срещу разбиранията на Методий Шаторов и подели хайка срещу всички негови привърженици. Рацин обаче бил упорит. За критиката си срещу неправилната политика на партията той бил наказан с бойкот: заповядано било от ЦК на ЮКП да бъде напълно изолиран от партийните среди, никой партиец да не общува с него, да го отбягват навсякъде, дори когато Рацин се озовал между всички концлагеристи комунисти в Иваница като опасен за властта комунист. Това е траяло през цялата 1941 и началото на 1942 г.

По този въпрос неговият съгражданин и виден партиен функционер Страхил Гигов пише: "Точно тогава (1940 – 1941 г.) се явиха съмнения у известни хора в неговата привързаност към революционното движение... "

Подобни недомлъвки четем и в спомените на други другари на Рацин – Никола Кирков, Боро Мокров, Йордан Леов и др. – печатани във вестник "Народен билтен". Но истината, укривана зад тях, е една: Рацин като българин е бил против вдигане ръка срещу България и с убеждение, че борбата трябва да се води срещу правителството в единодействие с БКП.

Но как Рацин все пак се е озовал между македонистите партизани? От добре осведомени партийни среди се узнава, че това е станало пак с измама. Българската фашистка власт била арестувала Рацин през есента на 1941 г. поради участие в редактирането на нелегалния вестник на местната партийна организация "Народен билтен" и го интернирала в старите предели на България. След освобождението си подир няколко месеца той се връща във Велес. Партията спира бойкота над него през пролетта на 1942 г. и го извиква на работа в Скопйе. Но Рацин остава при старите си разбирания за народността на македонците. Тогава бива подплашен от партийните органи, че българската власт отново го дири и ще го арестува. Затова той трябва временно да се приюти на безопасно място, каквото е частта на Македония под италианска окупация. Рацин тръгва от Скопйе на 5 май 1943 г. с група от 8 души, между които и познатия ни вече Добривое Радосавлевич, минава границата и се озовава в гората край с. Никифорово, в околията на Маврово. Това е времето на пълновластието на Темпо, който вече от три месеца е върховен разпоредител в Македония и с настървение води борба срещу приемниците на Шаторов и неговите възгледи.

Сега вече Добривое Радосавлевич си сваля маската. Той става груб с Рацин, командува цялото му движение. Рацин мъчно се движел поради болест в краката и Радосавлевич го подкарал насила пред себе си с пистолет, опрян в ребрата му, ругаейки го: "Иди, майку ти бугарашку!".

Стигнали в местността Лопушник, Кичевско, където се намирал щабът на партизаните. Там били и Страхил Гигов, и Темпо, и прочее. Поставя му се задача да редактира и печата партийните материали в специално уредената в голяма землянка печатница. Подробности не се знаят, но едно става известно, че след един месец Рацин вече не е между живите. Той е застрелян от партизанската охрана на лагера. Престъплението става на 13 юни 1943 г. Една мистерия покрива злодеянието. Съществуват две версии за станалото – една официална, другата – най-правдоподобна – според тайните данни на свидетели. Официалната ни се разказва от партийния функционер Влацо Милевски в цитирания "Народен билтен" от 13 юни 1963 г. Там четем:

"Кочо Рацин беше заминал по някаква работа до базата на Главния щаб и привечер (13 юни 1943 г.) се връщаше към скривалището на печатницата. Без да забележи, че се е приближил към печатницата, Рацин свободно продължил да се промъква между буките, без да се обади с обичайните конспиративни знаци. Това събуди съмнението на часовоя, който почна внимателно да се взира към мястото, откъдето допираше шумоленето. Няколко секунди по-късно – остро отекна гласът на часовоя: "Стой!"

Но и след извикването Рацин продължи да се движи през буките. Не можейки да го разпознае, часовоят пак извика: "Стой!"...

Както е известно, Кочо беше доста глух и не чу гласа на часовоя, на когото изглеждаше съвсем съмнителен мълчаливият човек, който върви напред към него, към печатницата. А при това всички в печатницата знаеха, че неприятелят бе съсредоточил голяма войска в подножието на планината, в местността Извор, и че в цялата околност владееше обсадно положение.

След третия предупредителен вик на часовоя изгърмя пушка, която отекна далеч в планината... Другарите от печатницата грабнаха оръжието и се затичаха към мястото на часовоя. Чу се охкане. По гласа познахме, че е Рацин. Изтичаха... Беше смъртно ранен. След непълни два часа той умря..."


Другата версия говори за съзнателно устроена засада от страна на Темпо. Самият часовой, който е стрелял срещу Рацин, е отишъл при неговата майка и й разказал следното: Рацин и Темпо няколко вечери са спорили разпалено и най-после са се скарали. Последната вечер Темпо наредил на караула да се стреля без предупреждение срещу всекиго, който се движи вечерно време. Нарочно позадържал Рацин при себе си, докато падне първият здрач. След това Рацин се насочил към печатницата, но преди това се отклонил по нужда. Караулът, дебърчанецът Мино Минов, стрелял и тежко го наранил. Рацин разбрал, че е нарочно стреляно срещу него, и викал: "Майко, загивам за Македония!" Викал за помощ, но бил оставен да мре в гората. Кръвта му изтекла и на сутринта бил намерен мъртъв. А могъл да бъде спасен.

Ще дойде ден, ще проговорят много затворени засега уста. Но убеждението, че Рацин е съзнателно убит по заповед на Темпо, е дълбоко заседнало у всички почитатели на поета. Пък и простият анализ на цитираните официални данни също говори за това. Колкото и да е бил глух Рацин, не е възможно да не чуе предупредителния вик, повторен три пъти – и непременно на все по-висок глас. Още повече, че фигурата на човека в гората се виждала, идвала към печатницата, сама, и срещу нея не е стреляно наслуки, а с прицел. Също така знаело се, че Рацин още не си е дошъл, а хората в печатницата са чували всичките предупреждения на часовоя – според самия Милевски.

Една година след това Темпо покоси и другите съидейници на Шаторов, изби без съд стотици хора само поради българското им съзнание. Смъртта на Рацин бе най-тежката прокоба за македонските българи-патриоти, независимо от тяхното социално убеждение. Започваха дни на изтребление на партизани и партийни функционери с българско съзнание. Зловещата ръка на Темпо действуваше безпогрешно. Това впрочем ни доказва и цитираният от нас в глава 21 документ – писаното от в. "Политика експрес" от 14 март 1978 г., че Темпо очистил "партизанските редове от опортюнистични и пробългарски елементи".

 

***

Подвигът на българските новобранци в Крагуевац
 

В тези години готовността да се гине за българското име е особено силно изразена в отказа на българската младеж от Македония да служи в редовете на сръбската армия. Неявяването в армията или дезертиранията от нея бяха масово явление. Младежите или се криеха по градовете и селата, или избягваха в четите на възстановената революционна организация, или пък прибягваха в България, за да се поставят на разположение на българската армия като доброволци и да попълват новоорганизираните революционни чети, изчакващи събитията, за да тръгнат в авангарда на българските войски в очакваната война. Подробна статистика на забягналите в горите или дезертиралите от сръбската армия не е възможна, но само общите данни, обнародвани в книгата на К. Пърличев, ни говорят за една цифра от кръгло 10 хиляди младежи, които са се укрили в горите или избягали в България, Албания и (малка част) в Гърция. Пограничните или близките до границата на България околии са дали внушителен брой бегълци и дезертьори, а именно: от Велес и околията – 1200 души, от Кратово и околията – 1174, от Щип и околията – 900, от Крива Паланка и околията – 2750, от Св.Никола – 243, от Радовиш – 525 и пр.

Близките до Албания околии са дали също голям брой бегълци: Ресенско – 540, битолските села – 350, Кичевско – над 300, Тетовско – 330, Галичник и Дебър – всички подлежащи на набор са избягали, Крушовско – 800, Струга – 270 и т.и.

Ония пък, които не успели да избягат и да се укрият или били заловени, бързо били разпратени по сръбските полкове. Но при военните действия срещу Австрия веднага се предавали на австрийците.

В цялата тая спонтанна акция на българската младеж от Македония срещаме забележителни прояви на героизъм, от които ще споменем три особено ярки.

Първата е дело на група прилепски младежи, забягнали с оръжие в ръка и образували цяла чета, която е водила многочасово сражение с преследващата я потеря в местността Сарикаски рид. Една от акциите на тая чета е убийството на потераджийския войвода Вангел Димитриевич. Изпълнители са двамата прилепски младежи Иван Пепелюгов и Димко от Кръстец. Четата е формирана в навечерието на Великден 1914 г. под ръководството на Атанас Джамот. Щом нараснала от придошли нови бегълци от армията, командуването й поел Даме Попов от с. Долнени, изпитан организационен боец. Четата непрекъснато нараства и се създават нови чети, които поемат районите: Марийово, Заградските села, Прекоридския край. Създава се връзка с Тиквешкия революционен комитет, оръжие се доставя, като се нападат военни складове от страна на мобилизирани и след това дезертирали младежи. Забележително е и сражението на Дамевата чета над с. Заград, когато четата след тричасов бой си пробива път с бомби. Тъй се дочаква обявяването на войната, когато съединените чети се поставят на разположение на българската армия, а после участвуват в боя с англофренците при с. Житолуп, недалеч от устието на р. Черна във Вардар.

Втората, необикновено внушителна акция, е дело на героичните велешки младежи, на брой 1200 души. На 1 септември 1915 г. те се насочват едновременно към българаката граница, въоръжени с хубави пушки и една картечница, останали от турските войски през Балканската война и старателно скрити в града и околията. Преди да прехвърлят българската граница, те биват открити от сръбоко войсково отделение. Започва ожесточено сражение, в което падат значителен брой жертви от двете страни. Останалите минават в България и постъпват в редовете на българската армия.

Най-внушаваща по своето българако родолюбие проява на македонските младежи – новобранци, е случаят в сръбския град Крагуевац. Неуспели да се укрият или забегнат, няколкостотин младежи от Щипско, Радовишко, Кочанеко, Св. Никола, Пехчевско и Тиквешко били под конвой откарани към казармите в Сърбия. На 21 март 1914 г. те се озовали на гарата във Велес, пред влаковата композиция, която ще ги отвлече в непозната посока. Видели се в такъв внушителен брой от няколкостотин души, младежите запели "Шуми Марица". Никой не бил в съатояние да ги спре. Когато били подканенн да влязат във вагоните, те единодушно заявили: "Не искаме да служим в дръбската армия! Ние сме българи!" Докараната войска от гарнизона обсадила гарата и ги принудила да влязат във вагоните. На 23 март заранта в Крагуевац пристигнали и щипяни, а на 25 март – радовишани и тиквешани. За да се получи някакъв ефект на благосклонност към тях, властта наредила тържествено посрещане с топовни салюти, музика, хор и празнично облечено гражданство, любопитно да види "новоосвободените сърби". Но младежите при маршировката слисали народа с българските си песни: "Край Босфора шум се вдига... Ето Симеон пристига..." и "Тих, бял Дунав се вълнува".

Сърбите преглътнали горчивия хап и разпределили новобранците по частни квартири, където патриотични сърби се опитвали поединично да ги убеждават да служат на Сърбия. Но безрезултатно. Какво е станало след това, узнаваме от следния разказ:

"На 30 март те били събрани в казармите и облеченн в нови войнишки дрехи. От 1 до 5 април при тях всеки ден дохождали офицери и учители да ги обучават във военен дух и агитират, че досега те са били заблуждавани от българите. Към 10 април дадена им била за разучаване войнишката клетва. На 14 вечерта били предупредени от командирите, че на другия ден ще се заклеват. На 15 април заранта всички новобранци били построени в казармення двор. В присъствието на граждани от Крагуевац и цялото духовенство начело с митрополита, с музика и знамето на полка дадена била заповед войниците да оставят пушките ои и да се построят в кръг. Свещеникът между войниците е готов да почне клетвата и когато офицери и граждани – всички със затаен дъх, чакат новобранците да повтарят клетвата, която той произнася, отвсякъде се чуват гласове: "Ние сме се клели вече, втори път не се кълнем!" Всред настъпилото между офицерите и присъстващите недоумение из гърлата на новобранците се изтръгва продължително "Ура!"...Свещеникът едва изговаря името на крал Петър, а новобранците го заглушават с непрекъснато ура" и "да живее България!" Тогава обезумелите от яд офицери се залавят за голите си шашки, втурват се срещу новобранците и започват да удрят кой къде завърне. Но и новобранците изкарват ножовете от пушките си и са готови за самоотбрана. Посред настъпилата паника... посред звънтенето на изпотрошени шашки и капеща кръв, по заповед на полковия командир Данаило Калафатович туря се край на тая кървава саморазправа. В тоя момент майор Божидар Загорич тича от един новобранец на друг и с треперяш от яд и злоба глас пита всекиго: "Ти приемаш ли?", на което всеки отговаря: "Не!" – Последва отделянето на селяните новобранци от гражданите.

Селяните, запитани кой им е внушил да не дават исканата клетва, отговорили, че те се считат вече обвързани, като са дали еднаж клетва като българи, затова не могат да дадат втори път. По-будните от тях тикват в затвора, а останалите – в казармата. Гражданите са били разпитванн поотделно. Търсили агитаторите между тях, за да бъдат изпратени в България. Десетдневен нечовешки арест не е установил никакви агитатори. Тогава сърбите изкарали арестуваните граждани от Радовиш на отделно мяето и им предложили: "Който иска да иде в България, да излезе 5 крачки напред". Пръв излиза Христо Кошевец, който, козирувайки, казал: "Аз съм българнн и искам да ида в България". След него същото направили и Ангел Андреев, Мильо Спиров, Коце Клисаров, Кирил Сарамандов, Иван Темкин. Останалите воички извикали задружно, че са българи.. Първите шестима били отделени, след което веднага изпратени на военен съд в Ниш, а всички други били подложени на казармени наказания. Така постъпили сърбите и с новобранците от другите места: гражданите и по-будните селяни – в тежък арест, а останалите – на казармени изтезания. Патилата на затворниците били грозни. Всеки затворник бил поставен в отделна килия, в която не е било възможно нито да се лежи, нито да се седи. За храна им се давало на 2 дни по малко хляб и вода, Ежедневно е идвал в затвора офицер, който е запитвал всеки затворник: "Ще се кълнеш ли?" И ежедневно е бил даван все краткият отговор: "Не!" Това е продължило 18 дена. Една вечер – това е било през една тъмна нощ – всички затворници са били изкарани вън от града и заставени да изкопаят един дълъг ров. Когато ровът е бил приготвен, един взвод войници с натъкнати на пушките ножове застанал срещу изправените мъченици, а един офицер, командуващ взвода, отправил за последен път заплашително въпроса: "Ще се кълнете ли?" Изправените пред гроба ои новобранци и тоя път произнесли непоколебимо: "Не! Убийте ни, има кой да ни жали и кой да търси сметка за нас!" Но офицерът нямал заповед да убие непреклонните ... " [153]


Най-същественото от този разказ се потвърждава и от сръбския прогресивен вестник "Радничке новине", който в броя си от 17 април 1914 г. дава следното описание:

"Радостни през великденските празници, новобранците тоя ден биха променили настроението си. Те бяха печални и мрачни. Най-после очакваният час настъпи. Новобранците бяха наредени пред казармите. Скоро дойдоха командирът и свещеникът и церемонията почна. Свещеникът напомни на синовете на "Нова Сърбия", че трябва да бъдат верни на отечеството, и припомни, че Сърбия трябва да се готви за нови жертви за освобождението на техните поробени братя оттатък Сава и Дунава. "Новоосвободените" слушаха тази патриотична реч неми и с наведени очи. Изведнаж отдалеч се разнесе вик: "Не искаме да се кълнем!" Цялата дружина като един човек отказа да положи клетвата. Смятаме за безполезно да описваме по-нататъшните събития. Ще прибавим само, че две отделения от 1 полк обградиха с ножове на пушките своите "новооовободени" братя... Между туй настана нощта. Дали тези нещастници са доживели утрото след своята спонтанна манифестация, това никой не би могъл да каже." [154]


Съществуват спомени и на други преживели ужаса тогавашни новобранци, сега възрастни хора, които разказват подробности около това събитие, всеки от своя гледна точка, но всички единни в едно: че новобранците от разни краища на Македония (не само от Щип) са заявили смело, че са българи, че не искат да се кълнат във вярност на сръбския крал, и са викали: "Да живее България!" А и сега могат да се чуят преразказите на синовете или дъщерите на починалите бивши новобранци относно подвига на техния роднтел и неговите другари. Тук ще дадем извадки от спомените на един от живите герои – Константин Гр. Ангелов от град Св. Николе, живеещ в София, ул. "Шипка" No 41. Пишещият тези редове получи направо от него копие от тия спомени, които после отидоха в Държавния архив, а сега могат да се видят напечатани в книгата на БАН "Македония. Сборник от документи и материли", 1978, стр. 591 – 595. От тия спомени узнаваме имената на известен брой огнени българи от Св. Николе и малко данни за съдбата на някои от тях, доколкото е било възможно да се знае. Ето списък на 15 от тях:

1. Константин Гр. Ангелов.

2. Стоян Манев Буюклиев – най-веселият, изчезна безследно.

3. Стойко Алексиев Рабушчилски.

4. Христо Веселинов – изчезна безследно.

5. Владе Бабадостин.

6. Йордан Йосифов.

7. Илия Ордев – почина в Крагуевац.

8. Тасе Панев Велков.

9. Ване Бойковски.

10. Гьоше Лазаров Чакаров.

11. Пано Христов Неманички.

12. Димитър Христов Драката.

13. Коне Лазов Шанин – изчезна безследно.

14. Костадин Тричков.

15. Тоде Серимовски – изчезна безследно.
 

Освен тези имена на светинколци и другите споменати от Радовиш нека прибавим и имената на водачите щипяни Панчо Тодоров – Калято и Панчо Янев – Яната.

Как постъпили сърбите с главната маса новобранци узнаваме от споменнте на Константин Ангелов:

"Нашият полк (наречен "Брегалнички пук") бе разформирован. Пушките ни бяха взети... Нас изпратиха подружинно в различни гарнизони без оръжие, карани като пленници от сръбските въоръжени войници, в следните градове: Зайчар, Ниш, Вальево, а 11 дружина – в Крушевац, за да се влее в 12 пук "Цара Лазара". С пристигането ни в Крушевац ни вкараха в казармата. Пред нея имаше новомобилизирани запасни сръбски войници. Строиха тях, строиха и нас. От нашия строй изкарваха по двама и ги смесваха между 10 сърби. И така ние си загубихме нашите другари, попаднахме в различни части. Сърбите нямаха доверие да ни оставят самостоятелно..."


Обстановката в самата Македония не е по-различна. Органът на сръбската социалистическа партия "Радничке новине" от 4 декември 1920 г. правдиво отбелязва:

"Резултатът от всичко това бе, че народните маси с омраза се отвръщаха от сръбския полицейски режим (1912 – 1915 г.) и не една най-напредничава част от градското население още тогава обръщаше своите погледи към социализма. Това нещо констатираха и самите буржоазни вестници през онова време. Други, особено селските маси и буржоазията, очакваха България като политически и икономически освободител от сръбското иго..."


Това е самата истина. Македония копнееше за пълно обединение с България. Никакъв македонизъм не смущаваше нито едно честно сърце в Македония. Той бе изобщо немислим, защото би имал срещу себе си поначало най-темпераментна съпротива.

Това впрочем се вижда в признанието на цитирания в. "Радничке новине". Като се има предвид, че този вестник бе орган на сръбската социалистическа партия, която се беше вече превърнала в комунистическа, става ясно, че сръбските комунисти от първите години след края на Първата световна война са били наясно какво е населението в Македония. И ако все пак по-сетне тръгнаха по пътя на сръбските националисти, приемайки Цвиичевите идеи за македонското население, че то е аморфна маса и може от него да става и сърбин, и българин, това е поради преобладаващото схващане сред сръбските комунисти, че "националният въпрос засяга само буржоазията, а не е въпрос на цялото общество, по-право на всички слоеве на съответната нация..." Спорът върху въпроса дали сърбите, хърватите и словенците са един или три народа, гледан през призмата на марксизма, няма практическо значение и за комунистите представлява само "известен теоретически интерес" [155]

Главен теоретик на това разбиране се оказа партийният виден функционер Сима Маркович, който в своята брошура "Националният въпрос в светлината на марксизма" (1923) засегна и македонския въпрос. За него не съществува македонска нация, при все че съществува някакъв македонски въпрос, комплициран поради етнографската пъстрота на населението. Следователно неговото уреждане ще стане само на икономическа основа, чрез преустройството на държавата. Това е достатъчно за аморфната маса...


Кланетата в Прилеп, Велес, Куманово и в други селища
 

При самото изтегляне на българските войски и непосредственото влизане на партизаните в опразнените градове започват най-тъжните страници за българщината в Македония, за нейната съпротива срещу македонизма на сърбо-македонците, жадни за невинна българска кръв.

Предвождани от сърби, сърбомани, гъркомани, албанци и известен брой заблудени българи, с върховен началник най-върлия българомразец Светозар Вукманович–Темпо, партизаните имаха за първа задача да се справят с всички ония български патриоти, които през времето на българското управление продължиха делото на старите поколения, като постепенно възстановяваха старите национални ценности, потъпкани от сърбите. Пръв Прилеп изпита тяхната ярост. По заповед на Темпо и Цветко Узуновски те започнаха с избиването на другарите на Методий Шаторов, а именно:

1) Димче Топличанец – Клайнето, шивач, около 43-годишен, потомък на един от героите на "Ножот" (1907 г.); мъж умен, приятен, твърд, обичан;

2) Ордан Дебеламесо, вече възрастен, към 70-годишен, основател на комунистическата партия в Прилеп;

3) Неговия син Х. Йорданов – Дебеломесо, студент;

4) Трайче Електротехника от с. Селце;

5) Кице Кюркчиев, също един от основателите на партията в града, възпитател на много партийни кадри. При опит за арестуването му той се самоубил.

Избиването на всички се извършило по коварен начин. Клайнето например бил извикан от Темпо на разпит, уж му прощава миналото, но при условие да каже кои са приятелите на Шаторов. След това го застрелял. Подир това озлобените Темпови мекерета започват веднага да избиват по улиците като кучета, без съд, цяла група проявени българи:

1) Александър Хаджиздравев, юрист, потомък на възрожденското семейство Хаджиздравеви. Застрелян е на улицата.

2) Чичо му Панчо Хаджиздравев, завършил Физико-математическия факултет в Лиеж, бивш български учител в турско време, от дълбока скръб за любимия си племенник и тежко разочарован от новия поход срещу българщината, се самообесва с думите: "По-добре ужасен край, отколкото ужаси без край!"

3) Христо (Ицко) Иванов Сърчар, търговец на стъклария, застрелян пред вратата на собственияму дом от д-р Дулян от Ресен, зъболекар, женен за французойка, голям злодей. Търсил е и сина му Кирил Христов Иванов, също проявен българин, но той успял да избяга и бива осъден задочно на смърт (сега се намира в Америка).

4) Илия Ристески Лажо, шивач и също проявен българин от народа, обесен.

5) Дончо Северски от с. Варош, край Прилеп, бивш дългогодишен организационен четник, кмет в едно сърбоманско село в Прилепско.

6) Никола Стоянов – Мамин Кольо, шивач, активен българин, критикувал насилията над българщината от страна на сърбоманите партизани.

7) Миро Симоновски, 65-годишен мъж, кмет на албанското с. Десово, роднина на Димитър Талев (зет от братовчедка) – обесен лично от Вера Ацева.

8) Илия Оровчанец – Никодинец

9) Ицко Радески

10) Милан Гюрлуков от с. Кривогащани, Прилепско, стар войвода, и други неизвестни имена.

Освен тях веднага били избити около 20 българи от старите предели начело с подполковник Белчев. Избиванията на местни българи от Прилеп, на брой 56 души, щели да бъдат извършени, ако в последния момент не се е намесил Методий Ченто и ги спасил от явна смърт. Но той не е успял да предотврати касапницата.
Title: Re: Исторически геноцид върху българската история
Post by: Rasate on December 24, 2010, 14:34
Една статия на Проф. Крум Балтаджиев:

ФАЛШИФИКАЦИИ И МАНИПУЛАЦИИ НА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ

Проф. Крум Балтаджиев

"Отрежете на едно дърво корените и то ще изсъхне."

ВЪВЕДЕНИЕ

(Със звездичка са отбелязани историци и изследователи със специфични небългарски имена или такива с чуждо етническо самосъзнание, прокарващи зловонните идеи на тайни организации и сили, работещи срещу България!)


Обуначването на нацията започва с изопачаването и преиначаването на нейната история. Вземете на една нация историята и тя ще изчезне безследно, Обезличаването на народите чрез фалшифициране на историята беше дело на комунистите интернационалисти, но то е дело и на глобалистите-космополити - разлика в подходите и методите няма! Риба се лови в мътна вода - колкото по-мътна, толкова по-добре; Разделяй и владей!,...


През всичките векове, българската история е била подлагана на нагли манипулации, безочливи фалшификации, кражби и директно унищожение (горене на книги, рушене на културни паметници и геноцид спрямо живите носители на историческата истина и традиция). В това отношение, най-големите вреди на българската история са нанесени от гърците, турците, евреите, руснаците и сърбите! В по-ново време грубата игра беше заменена с някои по-рафинирани средства и методи, но това не променя нещата. Например - Световната банка отпуска някаква жалка целева субсидия на Министерството на образованието и срещу това го обвързва с договор, нейни специалисти да изготвят учебните програми, по които ще учат българските ученици и студенти. И за да са нещата точни - в това не участват български експерти за да не объркат нещо. Точно и ясно!...


Наскоро четох, че в САЩ в училищата не се изучава предмет "История". Това ме потресе, но същевременно ми стана ясно защо американската нация се състои от жизнерадостни идиоти, които вярват на всичко, което се каже по телевизията или е написано във вестник!...


В Съветският съюз и неговите сателити от соц. лагера, по времето на болшевизма и тоталитарния комунизъм се учеше история. В България също. Но тази история беше така деформирана и изопачена, че последствията още личат в учебниците. Дали се е променило нещо у нас през последните две петилетки и нещо. Нищо подобно - главите на децата се тъпчат с все същите исторически сурогати и свободни съчинения, подплатени с комунизъм и марксистко-ленински постулати (20). Дори става и по-лошо, като например старите догми да се заместват с нови - когато политиката влезе с кални ботуши в покоите на науката, не очаквайте нищо добро!


Вземете например един от новите учебници по "История на България" за кандидат-студенти и зрелостници (2001-2002 г.) под редакцията на чл. кор. проф. Васил Гюзелев (87) и ще видите познатата схема - Колко са велики славяните; с тях започва историята на България; дивашките и ниско-културни "прабългари"; траките липсват!? Защо да не липсват, след като указанията са да се разтягат повече локуми за Византия и елините. В същия "учебник" Старата Велика България на кан Кубрат е сведена до едно малко петънце, намиращо се между Фанагория и р.Сал. Човек да се чуди защо точно чуждите хронисти са наричали тази българска държава "Стара" и "Велика". Че кое й е "великото", след като според учебника на Васил Гюзелев там е имало едва ли не само няколко села!... В момента българските учебници по история продължават да са пълни антинаучна марксистко-ленинска и сталинска идеология, която трови душите и на новите поколения (20). Отделни автори правят някакви опити да променят нещата, но това са гласове в пустиня. Вредите, които са нанесени са толкова големи, че всичко се движи по инерция и старите клишета се мултиплицират непрекъснато. Редица изследователи и учени считат, че трябва да дойде едно ново поколение необременени историци, които да напишат истинската история. Проблемите тук обаче са два- Първо старите комунистически кадри продължават да обучават в познатия ни стереотип новите поколения студенти и ученици и ло този начин се "само възпроизвеждат", както се изрази преди време един наш учен. Новите политически повеи започват да налагат и някои нови стереотипи далеч от обективната реалност. Тук по "принципа на махалото" се отива в другата крайност което е също толкова вредно. В стремежа си да изгоним комунизма от учебниците по история. неговото място беше веднага заето от обезличаващия и безроден глобализъм и космополитизъм. Напоследък определени кръгове непрекъснато, упорито и садистично насаждат в обществото "либерално-демократични" теории, според които "трябвало да се загърби миналото", "да сме по-толерантни", "етнически търпими", "да не дразним съседите", "да не се изтъкваме чрез историята", защото това е "национализъм" и т.н. А видите ли национализма и патриотизма са нещо много лошо и представете си, че объркат нечии планове!... Тази олигофренска политика вече дава горчиви "плодове". От учебниците по история започват да изчезват цели раздели и децата получават някакви половинчати и осакатени знания. Полуистините обаче никога не са градивни и не носят нищо добро. Те не могат да заместят истината и съдържат негативен и разрушителен елемент. Това в още по-голяма степен важи за историческата истина и манипулациите, които я замъгляват. В новите учебници по история първо изчезнаха траките (по-нататък ще обясним подробно защо); след това турското робство стана "турско владичество", а малко по-късно "турско присъствие на Балканите". Както е тръгнало не бих се учудил след време турското робство и геноцидът спрямо българите и арменците в Османската империя да бъдат представяни като "хуманитарни операции" на башибозука и редовните турски войски!... Във връзка с това научихме, че съвсем наскоро една учителка от гр. Лом - Клара Петкова*, в час по родинознание учела децата, че от "турско робство са ни освободили САЩ", а който твърди обратното е "комунист"!!!... Коментарът е излишен. Същата учителка сега обаче е депутатка на НДСВ в Народното събрание!?!


Но нека бъдем последователни и да разкрием механизмите, чрез които се фалшифицира българската история. Настоящето изследване няма за цел да обхване цялата тази проблематика, защото става въпрос за огромен масив от информация, обработката на който в никой случай не е по силите на отделен изследовател. По-важното е да се сложи акцент върху начина, по който са фалшифицирани ключови събития и факти и да се посочат виновните лица - нещо, което до сега не е правено цялостно, но ние ще поемем риска, защото тук става въпрос за ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ! За това прошка няма да има за никого! Щом си си продал душата на дявола, ще трябва да повриш и в катрана, за да се пречистиш от греховете. Такъв е божия закон! Съд ще има за всеки [...Националните предатели и българофобите трябва да бъдат разобличени.

Продължава
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Rasate on December 24, 2010, 14:46
МЕХАНИЗЪМ НА ФАЛШИФИКАЦИИТЕ

Когато се работи със старите автори (т.нар."извори") трябва да се има предвид, че в повечето случаи чуждите хронисти са били враждебно настроени срещу българите и не са били особено обективни при отразяването на събитията. Независимо от това, тези текстове са по-достоверни от по-кьсните интерпретации и преводи, особено тези, писани през последните сто години (88). И наистина, още от края на XIX век историческата наука в България започва да бъде използвана като политически инструмент и идеологическо оръжие за прокарване на различни идеи, вредящи на България. В началото това беше панславизма, после еврейския комунизъм и марксизъм, а в наши дни този комунизъм се трансформира в безреден и обезличаващ юдею-масонски космополитизъм и глобализъм!... Обективното отразяване на историята е труден процес, защото обикновено официалните историци са зависими от управляващите кръгове. Така е било през всички времена. Точно затова адмирирам "Българска Орда -1938" и сродните на нея организации, че застъпват модела на интер-дисциплинарното българознание, което разбива монопола на официалните историци. Така не правителствените организации и независимите експерти могат да бъдат коректив на лъже-историците и да се отстоява историческата истина!


В по-новата ни история, Паисий е първият историограф, направил тази решителна крачка. След него обаче в нашата историческа наука са намесват външни сили, които и полагат жалените на най-големите фалшификации и манипулации на българската история. Ето какво пише по този въпрос големият наш изследовател-българист д-р Тачо Танев - "...На това отгоре, изграждането на делото на българската история се осъществява първоначално от чужденци, които прокарват в българската история своите небългарски концепции. А сетне мнозина българи заработват за изграждането на нашата история, но заучаВайки А-Бе-то на съвременната историческа наука, те остават ученици на чужденците и следователно, техни епигони. Между тях се отделя до известна степен най-големият български историк проф. Васил Златарски..." (който обаче е руски възпитаник и "щемпела" си личи отвсякъде - бел. моя). И така, българската история, както днес е оформена след едно 100-годишно съществуване на нова България, е изградена в едрите си черти според представите и схващанията на чужденците. Най-главните й положения всъщност са предостатъчно явно оформени съобразно със съвременните политически интереси на чуждите народи..." (54).


По-важните от тези чужди учени писали българската история са - Н.С.Державин (руснак); М.Сперанский (руснак); Константин Иречек (чех); Якоб Веис* (евреин); Карел Шкорпил; Херменгилд Шкорпил; ф.И.Успенский (руснак); Юрий Венелин; Павел Йосиф Шафарик* (чешки евреин); И.В.Ягич (руснак); проф.В.Томашек (чех, австроунгарец); Геза фехер* (унгарски евреин), и др. Наред с тези имена в по-ново време се появяват и цяла плеяда други чужденци и чуждоземни имена на "български историци"с небългарски произход. Най-накрая в тази печална редица се появяват и български историци слуги на "силните на деня", към тях се причисляват и една особена категория "историци" с привидно български имена, но с небългарски или смесен произход и с чуждо етническо самосъзнание! Тази последна категория "историци" е най-опасна и вредна и трябва систематично да бъде разобличавана за фалшификации и подривна дейност насочени срещу България!... За да се ориентира читателят кои точно сили стоят зад фалшификациите на българската история, ще дадем един частен пример.


Когато д-р И. Д. Шишманов "доказва", чесборникът "Веда Словена"на Стефан Веркович е "фалшификат", веднага получава по-висока степен в масонската ложа, където членува. В обобщен вид се вижда, че основната българска история писана и преповтаряна през последните сто години е творена главно от чужденци и шпиони на чужди правителства. Сега вече на всички би трябвало да им стане ясно, защо имаме такава осакатена и накъсана история, пълна с бели полета и премълчани истини.


Нека видим по какъв начин се фалшифицира исорията и видовете фалшификации, които имаме

1. Укриване и унищожаване на факти и документи (изнасяне на ценни ръкописи в чужбина).

2. Манипулации и инсинуации (грешни внушения).

3. Крадене на история.

4. Премълчаване на важни събития и обстоятелства.

5. "Редактиране" на изворен материал.

6. Откровени и нагли фалшификации.

7. Репресии и физическо унищожаване на историци и хора от интелигенцията, отстояващи историческата истина.

Всички тези методи са прилагани и се използват и сега за фалшифициране на българската история под една или друга форма.


Ще изброим и основните пунктове за фалшификация и след това ще дадем примери от съответниге трудове на "историци".
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Rasate on December 24, 2010, 14:53
ОСНОВНИ ПУНКТОВЕ ЗА ФАЛШИФИКАЦИЯ

1. Произход и Прародина на българите.

2. Етимологията на името "българин".

3. Понятийния апарат.


4. Езиковия проблем и писмеността.

5. Религия и приемане на християнството.

6. Разцепване на българския суперетнос на десетки изкуствени малки етноси.

7. Създаване на теории за "изчезналите" антични народи на Балканския полуостров и липсата на приемственост между тях и днешните българи.

8. Омаловажаване делото на изтъкнати историци възрожденци и такива в по-ново време.

9. Чрез манипулации и инсинуации създаване на лош имидж на българите и насаждане на чувство на вина и други такива.


С произхода и прародината на българите ("прабългарите") е спекулирано безкрайно много. Общо взето до сега беше натрапена теорията, че "прабългарите" са били някакво малко тюркско племе от състава на т.нар. "хунски съюз" (т.е. някакви полудиви "номади монголоиди"), които, идвайки на Дунава, се претопили в "славянското море" и станали "бели хора"!?... Прародината беше препратена някъде неопределено в монголските степи, с презумпцията, че щом там сега живеят монголци и тюрки, значи и "прабългарите" са били такива!


Тази теза беше разработена главно от руски учени с намерението да отблъсне дунавските българи от "тюркския" им произход, с оглед традиционната им непоносимост и неприязън към турците (въпреки, че "тюрки" и "турци" са две различни понятия) и те да се "припознаят" като "славяни"!... Същата схема беше приложена и спрямо волжките българи, на които беше залепен етикета "татари", за да се срамуват те от своите корени (въпреки, че нямат нищо общо с историческите татари) (44) и да им закрепи чувство на вина, комбинирано с комплекс за малоценност!


Ето какво казва по този въпрос д-р Тачо Танев "Руската версия на българската история е изцяло изградена върху следното - От край време съществува една велика славянска общност, от която българите са се отделили още от времената на своята стара история. Тази относително малка група от южните славяни, нарекли се "българи", в новите времена следва да се възвърне и приобщи към великата славянска страна - Русия" (54).


Проводник на тази руска версия на българската история в България по време на Освобождението, и то проводник облечен с мантията на висшата историческа наука, се явява проф. Марин Дринов. Той налага в току-що излюпващата се българска историческа наука руската версия и почти всички наши историци, кога по-послушно, кога по-непослушно я следват ето вече над 100 години (54). Ето какво пишат за произхода на българите и други такива "историци" - ибрикчии - Александър фол*, Васил Гюзелев, Николай Генчев, Константин Косев, Илчо Димитров, Андрей Пантев, Милчо Лалков и Костадин Петров - "Прабългарите принадлежат към тюркско-алтайската езикова-племенна общност. Тяхната прародина се намирала в Западен Сибир, по долината на реката Иртиш...'(9). По-нататък същите автори подчертават, че историята на България започва със славяните, които се появили още в Ш-о хилядолетие пр.н.е." Империята на българите край Кавказ - Стара Велика България - е представена като "Прабългарски съюз Старата голяма България", а за връзките с хуните и Хунската империя няма нито една дума. Тези българофоби представят българите като някакви номадски племена, ядещи конско месо и живеещи в палаткови лагери, състоящи се от юрти. За старите български владетели преди кан(княз) Кубрат не е казано нищо! Българите са представени като нискокултурни диваци и конекрадци, които с набезите си безпокоели Византийската империя (9).

Продължава:
Title: Re: Исторически геноцид върху българската история
Post by: Rasate on December 24, 2010, 14:55
продължение:

В многотомната "История на България" (т.2) на БАН, Васил Гюзелев, Станчо Ваклинов, Петър Петров, Димитър Ангелов, Борислав Примов*, Василка Тъпкова - Заимова* и др. пишат - "Проучванията напоследък утвърдиха схващането, че прабългарите са принадлежали към тюркско-алтайската езиково-племенна общност, към която спадали още хуни, хазари, авари, огузи, печенеги, кумани и др." (1). Отново се говори за "Прабългарски военно-племенен съюз Велика България", "прабългарите-номади", нищо не се споменава за българските градове край Кавказ и в Средна Азия, а противно на това се твърди, че "прабългарите живеели в юрти, землянки, надземни постройки" и "номадски станове". Историята на Дунавска България отново се започва със славяните. Българската държавност започва след кан Аспарух (681 г.). Древната история е орязана...


С малки изключения почти същите тези преповтарят и Веселин Бешевлиев (5); акад. Димитър Ангелов (2); Ст. Младенов; Иван Шишманов; Станчо Ваклинов (4) и редица други автори, пишещи главно след 1944 г. и слугувайки на панславянските и комунистически идеологии. В писанията на всички тези автори, които залягаха в официалните учебници от комунистическо време, с фини манипулации българите трябваше да бъдат откъснати от хуните и другите сродни етноси и по този начин да се скъса връзката с древната ни история. По това време негласно на учените беше забранено да се занимават с древната българска история преди кан Аспарух (668-695Г.). Забрана наложена със седем печата!... Според д-р Тачо Танев - "Забраната се състои в това, че е прогласена веднъж завинаги неразбиваемата "научна аксиома" - Най-древните далекоизточни хуни (по руски "сюнну", но и "хунну") нямат нищо общо с европейските хуни (по руски "гунну"), а европейските хуни нямат нищо общо с Испериховите българи (по руски "булгари" или тюрко-булгари", но не и "българи", както руснаците определят дунавските българи след покръстването им) и, най-сетне, че Испериховите българи ("булгари", "тюрко-булгари"), нямайки каквито и да са предшественици, пристигнали на Балкана в нищожно на брой количество и взели та се претопили и безследно изчезнали всред 'славянското море", като необяснимо защо или по някаква неосъществена случайност, това "славянско море" възприело да се назовава БЪЛГАРИ (по руски "болгарь!"). Така, че днешните "болгарь!" нямат нищо общо нито с Испериховите "булгарь!", нито с "гунни"-те, нито със "сюнну" или "хунну". Тази "научна" логика, която търси само разликите, но в никой случай не и приликите и общото, спокойно може да се нарече "Разделяй, за да владееш чрез науката!..." (54)


Тук специално внимание бих искал да отделя на автора Петър Добрев (36, 37, 38, 39, 40, 41), който отрича тюркската и славянската теория за произхода на българите, но заедно с това отхвърля и връзката с хуните, като доста агресивно защитава тази своя теза. Връзката с хуните обаче е безспорна и има редица документи и доказателства за това. Проблемът, който заобикалят Петър Добрев и споменатите по-горе комунистически автори е, че "хуни" не е етническо понятие, а е събирателен термин за 26 народа обединени под единно ръководство в Хунската империя в III в. пр. Хр. Те не могат да бъдат определени като" тюрки", тъй като тюрките като държавна формация се появяват шест века по-късно. Тези 26 народа хуни не са етнически хомогенни, живеят на огромна територия и най-общо могат да бъдат разделени на две големи групи - източни (дунху или жун - монголоезични) и западни (хуили хунори- ираноезични). Българите като европеиди спадат именно към втората група! Въпреки разните спекулации, антропологически българите (в т.ч. и "прабългарите", които ние наричаме "древни българи") са определени като индоевропейци, кавказки тип от причерноморската група. По отношение на волжките българи Петър Добрев също има грехове, защото без да е направил необходимите изследвания твърди най-отговорно, че били изчезнали през ХІІІ-ХІV в., точно както тръбят и всички руски енциклопедии! След като се твърди това, трябва да се обясни и факта, защо след превземането на Казанското царство (Волжка България) от руснаците в 1552 г., цар Иван Грозни си присвоява титлата "Цар на руси и българи". Това се повтаря и при всички следващи владетели и е отразено писмено в техните държави печати!... Също така към днешна дата в Руската федерация (републиките Татарстан, Чувашия, Башкирия, Кабардино-Балкария и др.) има над 20 млн. души, които се самоопределят като българи, независимо че в паспортите им пише друго. По тези въпроси са излезли множество книги (42-52) и всеки може да ги прочете, ако го пожелае... По въпроса дали в Руската федерация има българи, трябва да се питат самите българи, които живеят там, а не руснаците или руските възпитаници в България, които са женени за рускини и предават и продават българските национални интереси, маскирани като патриоти и загрижени "историци"!


В потвърждение на казаното по-горе е фактът, че през последните години руските учени ограничиха използването на термини като "тюркски народи", "тюркски езици", "тюркска култура", и го заместиха с "алтайски народи", "алтайски езици", "алтайска култура" и т.н. По отношение прародината на древните българи няма единно становище, независимо от записаното в школските учебници и дебелите томове на БАН. Напоследък все повече наши и чужди учени се изказват в полза на тезата, че българите са автохтонно население на Балканския полуостров и Причерноморието. След катаклизъм - потоп в Черноморския басейн преди около 7600 години една част (т.нар. 'траки") са останали тук, а по-голямата част от населението мигрира на юг в Мала Азия и Месопотамия (по-късно известни като шумери), а друга част през Кавказ отива на изток чак до Тарим (Северозападен Китай) и съседни области (т.нар. хуни или хунори). След време българите се съсредоточават в Балхара (Бактрия) и около Кавказ, откъдето се завръщат отново в Европа и на Балканите, за да се слеят със своите родственици траките (28). Пръв е изказал подробно аргументирана теза за автохонност на българите на Балканите проф.д-р Ганчо Ценов още в началото на миналия век (25, 26, 27). В своите трудове той се опира предимно на сведения от старите антични автори и критикува някои български историци като - Васил Златарски, Ст. Младенов, Иван Шишманов, а също и Ватрослав Ягич, Голубински и Шафарик*, че укриват факти по тези въпроси и защитават славянофилски и българофобски теории вредни за България (26, 25)!


Най-оригинална и точна формулировка за произхода на древните българи дава д-р Тачо Танев, който ни определя като древен народ със собствена идентичност - "Българите са един велик самостоен народ в историята на човечеството, и освен това, те са един от най-древните живи и до днес народи на земята, с богато собствено народно предание" (54). Той ги свързва също така и с хуните (техния западен клон), с който нямат етнически различия. Фалшифицирането на произхода и прародината на древните българи е последвано и от манипулации и изкривяване значението и етимологията на името "българин". Могат да бъдат изброени над 50 версии за значението на българското народностно име и повечето от тях не са верни. В това отношение най-злостно е определението на проф. В. Томашек, който "научно" обяснява името БЪЛГАРИ, че то означава "боклук" (от турското "буламач" - т.е. "сбирщина от мелези", "смес от много етноси"), с което име били наречени "останките от разбойническия боклук, побегнал и събрал се около бреговете на Азовското море след приключването на Великото преселение на народите" (54).

Продължава:
Title: Re: Исторически геноцид върху българската история
Post by: Rasate on December 24, 2010, 14:56
Продължение:
На В.Томашек пригласят и редица наши учени, начело с проф. Стефан Младенов, проф. Васил Златарски и акад. Димитър Ангелов, които свързват името "българин" с тюркския глаголен корен Ьи1д, което значи "размесвам", "меся". В такъв смисъл названието "българин" се тълкувало като "смесен", "нееднороден" (т.е. "мелез"). Стефан Младенов дава интерпретация като "смесени скитници"; Павел Йосиф Шафарик* като - "крайненци" (т.е. хора, обитаващи покрайнините), а унгарския тюрколог 1/1. Немет тълкува името "българи" в смисъл на "метежници", "бунтовници" (2). Повечето от тези интерпретации са неверни и клеветнически и петнят светлото българско име. След като са залегнали обаче като постулати в българските учебници, подобни "научни теории" дават основание на българофобите и мизантропитеглобалисти да ни атакуват с човеконенавистни теории, целящи да предизвикат у съвременните българи някакъв комплекс за малоценност. Плъзгайки се по тази логика, в редица чужди енциклопедии името "българин" се тълкува в подобен "вулгарен" смисъл, като му се придава значение на "варварин", "човек от простолюдието", "дивак-мелез" и дори "содомит"!? Последното се използва във Франция във връзка с "бугрите" (богомили, катари, албигойци и др.) свързано с верските борби и догми. В гръцка енциклопедия името "българин" е залегнало като - "мръсна дума, с която се обиждат запалянковците на някои футболни отбори 6 Солун"!... Сърбо-македонистите използват същия претекст, за да ни наричат "бугари-татари" и т.н. Наскоро във в."Дейли телеграф" една журналистка - Зенга Лонгмор* написа следното - "Българите са етническа смес от славяни, турци и гърци. Думата "болгар" значи смесица и може би за това те са по-толерантни към външни хора* (81). На тази провокация българската общественост реагира остро и бяха отправени искания за екстрадирането на Зенга Лонгмор* от страната и обявяването й за "персона нон грата" в България, както и британския вестник "Дейли телеграф" да бъде осъден за обида на нацията (82)! Подобна клеветническа кампания беше подета и от един псевдополитик с говорни дефекти и умствен лимит - Любен Дилов-син*, който в едно интервю за сп. "Мобиклуб" заяви следната "гениална" мисъл - "...Ние не сме нация. Нация има тогава, когато има съвкупност от различни народи, които се изживяват като нация. Ние сме народ, който е съвкупност от представители на различни нации - турци, арменци, евреи, българи, гърци. Безспорно това в голяма степен се дължи на несвободата - т.е. на неизвоюваната от само себе си свобода..." (90) Като отбележим в какъв порядък Любен Дилов* изброява "състава" на българския народ по значимост (с българите на четвърто място след турците, арменците и евреите), можем спокойно да заключим какъв еничарин е станал въпросният субект и да го попитаме дали въобще е българин и на чий господ се кланя!...


По-нататък ще обясним част от каква кампания срещу България са подобни изказвания и твърдения, почиващи на "обекттивната българска история"... Истината за българското име е съхранена в старите хроники. В своите пътеписи за посещенията си във Волжка България, арабският пътешественик норм. Абу Хамид ал-Гарнати (1135 г.), пише, че в град Болгар (столицата на Волжка България) той прочел книгата "История на България" ("Булгар Тарихи"), на чиято първа страница се обяснявало значението на името "българин". То е следното - "БЪЛГАРИН" значи "МЪДЪР ЗНАЕЩ ЧОВЕК", "УЧЕН ЧОВЕК" (44)! Това е точното значение на думата и всякакви други спекулации се неуместни и вредни. В допълнение на горното, името произхожда от верния корен ПАЛК и БЪЛГ- (от "бАлкари" и "бЪлгари"), който корен като име на народ, означава "светлите", "силните", "сияйните", "синове на светлината" (т.е. носители на светлината и знанието). Нека не забравяме и факта, че редица български племена кутригури, уногури, утигури и др. носят наставката "гури", а думата "гуро" на санскрит значи "Учител", "Висш духовен наставник"!... фалшифицирането на понятийния апарат и терминологията е също голям проблем, защото това дава погрешна посока на всички по-късни интерпретации на българската история. Най-големи спекулации са направени с въвеждането в нашата историография на фалшиви термини като "прабългари", "прото-българи", "хунобългари", "първобългари", "тюркобългари" и други такива, които е уместно да бъдат заменени с "древни българи" - термин възприет от специалистите на "Българска Орда 1938" като най-точен. В хрониките и изворите българите никога не са наричани "прабългари" или с някои от горните епигони. Освен българи, чуждите хронисти са ни определяли също като "скити", "мизи", "траки", "хуни", "уни", "пелазги", "бурджани", "готи", "булхи" (с вариант "буши") и др. Освен това за идентификация на българите са използвани и племенните имена като - "оногури" (уногури), "утигури", "кутригури" ("кутии" или "гутии"), "котраги", "уногундури", "купи-булгар", "дучи-булгар", "огхондор-булгар" (българ), "българи-хайландури", "чдар-болкар" (чадър-булгар), "кучи-булгар", "орхон-булгар", "барсили" (варсаци, берчул, берзити), "хазари", "буртаси" и др. Според авторката фаина Гримберг, въвеждането на термина "прабългари" и подобните на него, е направено целенасочено, за да се разцепи българския суперетнос на множество други по изкуствен начин. Така Дунавските българи се отделят от Кавказките и Волжките българи. Тази схема се допълва от създаването на цяла серия изкуствени етноси като - "татари", "македонци", "мизийци", "тракийци", "шопи", "башкири", "помаци", "балкари", "чуваши", "каракачани", "власи", "южни славяни", "казаци", "гагаузи", "мишари", "хайна", "нукратлийци" ("сребърни българи"), "покръстени" (в Сибир), "тептяри", "българи-тамтайци", "родопчани", "славяноговорещи елинизирани траки", "астраханци", "осетинци", "чеченци" и др. Всички те са български народностни групи, но внушението е, че са различни етноси! В това отношение най-големи прегрешения има комунистът акад. Димитър Ангелов, който в капиталния си труд "Образуване на българската народност" (2) се опитва да ни внуши, че всъщност дунавските българи са някаква механична смес от над 100 етноса, и че всеки който е минал през Балканския полуостров си е хвърлял семето и за това сме станали "куче-марка" (т.е. нещо като "помияри")! На тази провокация и фалшификация на българската история, достойно и аргументирано беше отговорено от покойния Димитър Съсълов (53), който обори всичките твърдения на академика и го заклейми за вечни временакато фалшификатор на българската история! Към това мога само да добавя, че истинските помияри, които са газили по земята ни българска, най-често са си оставяли костите тука, а не семето и позорно са били ритани в задниците от българския ботуш!...


Във връзка с етническите инсинуации е много важна ролята на медицинската антропология. След 1944 г. тази наука беше изцяло подчинена на комунистическата върхушка и всеки, който се опиташе да отстоява истината биваше изпращан или в затвора или му се отнемаше правото да упражнява професията си. Дори такива корифеи като акад. Методи Попов биваха принуждавани да сътрудничат и да прокарват комунистическите теории в науката. Неотдавна, един такъв "академик- историк" на въпроса ми как навремето (преди 1989 г.) се е пишела българската история ми отговори - "Пишехме каквото ни наредят отгоре"!...


Медицинската антропология е точна наука и за това фалшификаторите използваха различни прийоми за да променят данните при изследванията. Измислиха например, че траките и славяните били погребвани предимно чрез трупоизгаряне и затова липсвал костен материал, което не е вярно. Въведоха отречената методика на проф. Герасимов за възстановяване на черепа и главата (чертите на лицето), при която всеки череп може да се превърне в монголоид или в каквото си щете, с малко повече напластяване на пластелин на съответните места.


Между впрочем, през тоталитарния период са извършвани и истински проучвания, които показват, че делът на славяните в съвременния български народ е едва 12-15%. Естествено тези изследвания са дълбоко засекретени (56). Тези факти са очевидни за всеки един професионалист. Те обаче не попречиха на проф. д.м.н. Йордан Йорданов преди две години да обяви, че - "спорът славяни ли сме или прабългари е излишен" (79). Въпросният професор отново ни пробутва теориите за "етническа пъстрота" и "получила се метисация, 6 която от антропологична гледна точка доминират белезите на европеидните антропологични типове" и преповтаря шаблоните останали от близкото ни минало. Човекът просто не може да избяга от комунистическата си закваска. Като ловък манипулатор проф. Йорданов се опитва да се скрие зад тежки научни термини, но така или иначе онова, което е писал в едни други времена е останало (6) - доклади от симпозиуми, конгреси, научни трудове и статии във в. "Работническо дело". Той лесно може да бъде разобличен от всеки необременен специалист. Друг е въпросът, че този фалшив професор продължава да оглавява "Института по антропология и морфология" към БАН и да тероризира подчинените си с тоталитарен садизъм и липса на научен морал. Май му е време да се маха оттам!... На такива трябва да бъдат отнемани и академичните титли, за назидание на идните поколения! Чест похват на фалшификаторите е при превод на текстове да се спестяват някои пасажи или да се "редактират" изворите. Гърците, например, освен че са унищожавали български книги, са прилагали и друга тактика. Някои ценни български съчинения са били преписвани първо на гръцки език и след това оригиналите са били изгаряни. През средновековието, особено по време на византийското владичество, много български автори са пишели и творили на гръцки език. След съответната "редакция" гърците са представяли всички тези произведения като гръцки творби. Тук можем да споменем например хрониста Йоан Цеца и учения енциклопедист Йоан Продромос (Предтеча), които се представят за гърци, а те са българи. Българските преводачи от по-ново време (1944-89 г.) също са "редактирали" съответните текстове, в някои случаи драстично променящи смисъла на казаното.


Изхождайки от горното, нашият изследовател Димитър Табаков в статията "Историята на българите в ръцете на славяно-маниаците" (88) разобличи като фалшификатори на българската история цяла група такива лица, сред които - акад. Иван Дуйчев, Д. Дечев, Любомир Йончев, Станимир Лишев, Михаил Войнов, Р. Григорова - Златанова, Т. Цанкова - Петкова, П. Тивчев, проф. Василка Тъпкова - Заимова*. В заключение Табаков определя проф. Василка Тъпкова - Заимова* като "една от най-наглите славяно-маниачки" и фалшификаторки на българската история и призовава БАН да отнеме на всички горни лица академичните титли. Това обаче едва ли ще стане скоро, тъй като и БАН е окупиран от "еничари" и ръководители с чуждо етническо самосъзнание!...

Продължава:
Title: Re: Исторически геноцид върху българската история
Post by: Rasate on December 24, 2010, 14:57
Продължение:

При преводите и трактовките Хунската империя и Българската империя, както и държавата Стара Велика България се представят от "редакторите" (разбирай комунистическите цензори) като "Хунски съюз", "Първа българска държава", "племенен съюз Стара Велика България". Книгата на лорд Стивьн Рънсиман е преведена на български съответно като "Първата българска държава", независимо, че на английски изрично е употребен израза "империя".


Езиковият проблем и писмеността също са предпочитан обект за фалшификация и спекулативни манипулации. За да се подправи същността на делото на светите братя Кирил и Методий (обявени от църквата за светци и покровители на Европа) бяха въведени термини като - "черковно-славянски език", "старо-славянски", "славяно-български", "българо-славянски", "славянски език", "славянска азбука", "книжовно-славянски език", и други такива, които да въвеждат изследователите в заблуждение. В същност във всички тези случаи става въпрос за "старобългарски език" и писменост, което е признато от повечето познавачи на проблема. Древните българи са разполагали с писменост още пр.Хр. (54, 55) и според някои изследователи, като например Димитър Съсълов и арх.Слави Дончев, те идват на Балканите с богата писмена традиция и няколко азбуки, които по-късно биват трансформирани в "глаголица" и "кирилица". Руйното писмо обаче също се запазва в рабошите-календари и тамгите чак до XIX век. Кирил и Методий и техните ученици не създават "славянска азбука", а "старобългарска" и като такава тя се налага в редица славянски народи и най-вече в Русия. Доказан факт е, че до края на XIX век Русия е била двуезична - използвали са се простонародния руски език и книжовния старобългарски. Ето откъде идва влиянието и сходствата между българския и руския език. То е от българския към руския, а не обратното. Същото важи и за останалите страни, които са били под влиянието на старобългарския език. Дълги години цяла плеяда учени се надпреварват да ни убеждават, че езика на древните българи бил изчезнал, защото "се претопил в славянското море". И къде е това "славянско море" след като установяваме, че антропологически славянски черти притежават едва 15% от съвременните българи (56). В допълнение на това имаме сериозни данни, че големи групи българи са населявали Балканския полуостров и Мала Азия още пр.Хр. Векове преди кан Аспарух, Мизия се е наричала България и това е отразено в географската карта на Св. Йероним (331-420 г.), който е ползвал още по-стари данни от картите на Евсевий (270-338 г.). "Анонимният РаВенски Космограф" (375-376 г.) потвърждава, че на юг от р. Дунав (в Мизия, Тракия и Македония) от векове "само българи живеят" (38)!!!...


Има доказателства също, че кан Аспарух е дошъл отсам Дунава с не по-малко от 800 хиляди души, за да освободи българите от византийско иго! Някои от тези доказателства (каменна плоча с надпис от Плиска) бяха унищожени от руски учени! Това даде възможност на българските им слуги и клакьори да говорят за "езикови остатъци и език на първобългарите" (5) и че в съвременния български език били останали едва десетина думи от този на древните българи. Петър Добрев (41) дори обяснява в захлас как бил разчел и разгадал "езика на Аспаруховите българи" с изсмукани от пръстите си доказателства!... Същото прави и Веселин Бешевлиев (5). Истина , е, че старобългарския език (езика на древните българи) се е променял през вековете, но не и дотолкова, че чак "да изчезне". Достатъчно е да отворим някои енциклопедии и речници от миналия век, етимологичния речник на Кузман Шапкарев, речникът за редки и остарели думи на БАН, да се поразходим из провинцията и в Македония за да разберем, че нищо не е изчезнало. Ако нещо е изчезнало то е съвестта и морала на някои български учени и "историци". Отродяването и националният нихилизъм на някои "космополити" от другата страна, доведоха до абсурди, като например да се твърди, че Кирил и Методий "не били българи, а византийски шпиони". Ако развием тази мисъл вероятно са шпионирали за да ни вземат азбуката?! Това просто няма да го коментирам - облъчените от Чернобил са много, а за психопатите-политолози и социолози си има специални заведения!...


Важен въпрос е ранното покръстване на българите в Христовата вяра, което е умело прикривано и заобикаляно от редица автори, за сметка на натрапеното вторично покръстване при цар Борис I (852-889 г.) Този въпрос е детайлно разработен от д-р Тачо Тачев (54), проф. д-р Ганчо Ценов (25) и д-р Илия Илиев (86), и може би трябва да бъде разгледан и коментиран отделно в светлината на православния канон. Така или иначе това е работа за една отделна студия или монография. Унищожаването на старобългарските исторически книги е факт, който под давлението на гърците и папата започва още в IX век. По-късно през турското робство от България са изнесени над 3000 ценни ръкописа, голяма част от които сега се намират в Русия, Украйна, Молдова и Румъния, както и във Ватикана. По времето на гръцките фанариоти започва и едно систематично унищожение на български книги (главно исторически). Известни са стотици такива сведения, но тук ще споменем само някои от тях

1. В 1825 г. в манастира "Зограф" (в Атон) са изгорени български ръкописи в пещта за печене на хляб (изпечена бил цяла фурна хляб с тези "подпалки");

2. В Атон отново става масово горене на български древни книги (пергаменти);

3. В манастира "Св.Наум" на Охридското езеро гръцкият игумен Дионисий (анадолски грък) изгорил всички български книги;

4. В 1840 г. шуменският епископ (грък), освещавайки църквата в с.Въча, заповядал да хвърлят ръкописните български книги в една яма на гробищата;

5. В 1825 г.по заповед на гръцкия митрополит Иларион Критски, фанариотско аутодафе изгаря скритите книги на Търновската патриаршеска библиотека;

С подобни действия се унищожават целенасочено най-ценните книги и библиотеки. Това по-късно дава предпоставки за поголовно фалшифициране на най-ранната българска история от гърците, които злобно подхвърляли - "Ха, вие българите не си знаете историята и не знаете, че сте най-древните на Балканите. Сега не можете и да го докажете..."


Гърците не са единствените, които са действали по този начин. Руските евреи са другата напаст, която осакати историята ни. По заповед на болшевишкото Политбюро, във Волжка България бяха унищожени стотици хиляди български книги писани на арабица (исторически съчинения, трактати, научни книги и всякакви други). Преди време беше съобщено, че някакъв "психично болен" бил проникнал уж случайно в книгохранилище в Русия, където се съхранявали старобългарски ръкописи и ги залял с киселина. По-късно пък стана пожар в библиотеката в Санкт Петербург и май пак изгоряха български книги. Има и по специални случаи. На 09.09.1944Г. в България пристига специалният пълномощник на НКВД (по-късно КГБ) "другаря" Бачи Зеев* той е натоварен с три задачи от отговорните другари

1. Да ликвидира министрите, регентите и депутатите от Народното събрание.

2. Да събере и унищожи старобългарски книги на глаголица, исторически книги и религиозна литература в това число и книгите и беседите на Петър Дънов.

3. Да ликвидира духовния Учител Петър Дънов и да репресира последователите му.

Бачи Зеев* успешно се справя с функциите си на палач. Той организира ликвидирането на правителството и депутатите на България (с две картечници в една изровена от бомбите яма на Централни гробища в Орландовци); организира унищожаването на осем вагона старобългарска литература, но не успява да убие Петър Дънов (заб. в третото пророчество на фатима се казва - "Да се Внимава да не бъде убит един епископ в бяло от България!"). Дънов, предусещайки края, сам взима решение да напусне физическото си тяло и за да предпази българите от лоша карма!...


По-късно "другарите" от КДС и МВР по указания от Москва провеждат няколко кампании по унищожаване и претопяване на стари редки и по-нови "неудобни" български и други книги. Българската история се унищожава не само тук, но и на други места. В Китай, например, по сведения на френски археолог работил там, по заповед на китайските власти са унищожени изключително ценни бронзови съдове с надписи и предмети от династиите Джоу (ХІ в. - 221 г. пр, Хр.) и Цин (221-207 г. пр. Хр.). Това е било направено съвсем наскоро, тъй като тези находки са свързани с хуните и "противоречали на официалната китайска история". По същата причина, от години се бави и отварянето на огромната гробница на първия китайски император Цин Ши Хуан Ди, за когото се счита, че е от хунски произход (китайците го считали за "варварин)". По ирония на съдбата, той също е горил книги и философски съчинения, само че китайски. В руските и украински музеи правени в тоталитарно време има хиляди старобългарски находки и съкровища, които умишлено не се определят етнически, а носят безличния и обиден етикет - "кочевь/е" (номади, чергари), който въобще не отговаря на историческата истина. От Афганистан руските археолози разграбиха съкровищата на Кушанската империя, която беше създадена от българи, със столица Балкх и владетели от древния български род Дуло. Тези съкровища и до сега стоят в сандъци в подземията на Ермитажа и едва ли скоро ще излязат на бял свят. Пак в Афганистан, американските бомбардировки и "хуманитарни операции" доунищожиха от българското наследство онова, което не успяха руснаците и талибаните!...

Продължава:
Title: Re: Исторически геноцид върху българската история
Post by: Rasate on December 24, 2010, 14:59
ЗАЩО ТРАКИТЕ "ИЗЧЕЗНАХА" ОТ УЧЕБНИЦИТЕ ПО ИСТОРИЯ?

Този въпрос е много уместен, като се имат предвид най-новите открития на тракийски гробници, могили, храмове, градове и антични съкровища в това число и тракийска писменост, новите открития за Потопа в Черно море преди 7600 години и т.н. Преди да изчезнат от учебниците, траките "изчезнаха" от историята. Така се процедираше с неудобните от политическа гледна точка народи и те съгласно ленинско-марксистко-сталинските концепции "изчезваха" от историята. Тази руска теория за "изчезналите" народи беше разработена отдавна. Първо народите изчезваха теоретически (на книга), а след това и физически по сталинския принцип - "Има народ - има проблем, няма народ няма проблем". В по-ново време проводници на тази теория в Русия са - С. А. Плетнева, П. И. Пучков, Д. В. Шелов, В. В. Седов, Г. Е. Афанасиев, И. Зрдели и някои други (91). Естествено сред "изчезналите" народи на първо място са тези с български произход или генетически свързани с българите скити, буртаси, хазари, половци (кумани), хуни, печенеги (баджанаци), анти и авари. Траките трябваше да "изчезнат", защото това влизаше в противоречие на изгражданата геополитическа ос - Москва-Белград-Атина. За да се засилят позициите на Атина, трябваше да бъде скрита истината за древната история на България и тракийската култура, която беше на по-високо стъпало от гръцката. Трябваше също да бъдат заличени и древните връзки между траки и българи, по този начин се отваряше дупка в българската история и даваше основание да се твърди, че днешните българи (в това число и македонците) нямат нищо общо с античното население на Балканския полуостров - една опашата лъжа!


Траките според Херодот били най-многобройният народ на земята след индийците, обаче автори като проф. Велизар Велков (1), проф. Василка Тъпкова-Заимова* (1) и особено акад. Димитър Ангелов (2) се опитват да ни убедят, че през Римската епоха те били - "романизирани и елинизирани"; "етническото им съзнание било променено"; "траките се претопили"; "провинциите Долна Мизия, Тракия и Македония пострадали от нашествия и се обезлюдили"; "на Балканите станали големи етнически промени до идването на славяните IV в."; "в пограничните провинции по долното течение на Дунав населението било силно варваризирано"; "траките били подложени на асимилационни процеси"; "антропологическата и биологична пъстрота сред тракийския свят се увеличава"; и т.н. Според акад. Димитър Ангелов през Римското и Византийско владичество траките почти изчезнали под влияние на неблагоприятни фактори - чести войни, варварски нашествия, опустошителни епидемии, отвличания в робство, емиграции, претопяване, асимилация и т.н. Въобще траките започват да се "изпарявали да "изчезват", защото така са наредили отгоре!


Тази политика на заличаване на важни раздели от българската история се следва не само от руски и български автори, но също и от редица чужди автори - гърци, французи - Франсоа Шаму (23) и др. В редица исторически атласи и учебници, издавани в чужбина, почти нищо не се споменава за траките и те почти винаги са изместени от изкуствено доминиращата и яко фалшифицирана и напомпана (напудрена) гръцка история. Избягва се да се говори за предгръцкото население трако-пелазги, и че гръцките ахейски и дорийски племена се появяват като пришълци на Балканите едва в края на II хилядолетие пр.Хр. Голяма част от културата и цивилизацията на елините по същество е заимствана от Тракия и Крит. Траките и пелазгите са имали писменост далеч преди да се появи гръцката писменост. Орфей, Евмолп, Дионис, Омир, Демокрит, Аристотел, Езоп, Тукидит и много други са с тракийски произход, но навсякъде гърците са ги обсебили и ги представят като гърци! фалшификациите на тракийското наследство, пренасящи се и върху древната българска история, започват още при многобройните "редактирания" и преписи на Омировия епос (13, 14). Още там се прави нагъл опит да се прикрият много факти и обстоятелства от древната история на Балканския полуостров, които обаче през последните години бяха изнесени на бял свят (14, 18, 19). Това, че траките и древните македонци (тракоилирийци) били "изчезнали" през античността и нямали нищо общо с българите, продължава да се тиражира и днес. Божидар Димитров в книгите си "Десетте лъжи на Македонизма" (34) и "Българите и Александър Македонски" (33) твърди, че древните македонци били "гръцко племе" и че нямали нищо общо със съвременните македонци. Той дори адмирира разрушителната теза на еврокомисарите, според която поради тази причина "Македония трябва да се откаже или от името си или от историята си"!... Тук вече и слепите би трябвало да прогледнат и да разберат за какво става въпрос. Друг пример от същия автор показва с какво точно се занимава той, пускайки дезинформации в публичното пространство. В книгата си "Десетте лъжи на Македонизма", Димитров дава копие от български надпис на цар Самуил, в който има пасаж, определящ цар Самуил като "цар на Българи и Ромеи". Надписа е открит през 1997 г. на каменна плоча в българска църква на територията на Гърция. Той е изпратен като снимков материал и реплика от гръцки граждани от български произход до Божидар Димитров. Първоначално Божидар Димитров обяви надписа за фалшив в една публикация във в. "Македония" а след това се отметна и каза, че е оригинален. Междувременно гръцките власти откриха надписа и го унищожиха!... Същия Божидар Димитров се обяви и категорично против експедициите на проф. Петко Димитров (БАН) и проф. Робърт Балард за търсене на следи от библейския потоп в Черно море и предпотопните селища по нашата стара брегова линия. Въпреки заявените цели на експедицията, Божидар Димитров ги обвини, че под предлог че търсят "потъналия Ноев ковчег", всъщност правят проучвания за нефт. Явно Божидар Димитров като виден комунист не е чел "Библията" и затова не знае, че Ноевият ковчег не е потънал! Самият професор Балард обяви награда от 10 милиона долара ако някой го открие. Нека не забравяме, че все пак проф. Балард откри кораба "Титаник" и е човек, който се занимава със сериозна наука за разлика от Божидар Димитров, който впрегна историческата наука и археологията в служба на ДС, БКП/БСП и собствения си джоб!...
 
продължава:
Title: Re: Исторически геноцид върху българската история
Post by: Rasate on December 24, 2010, 15:00
КОМУНИСТИЧЕСКИ ФАЛШИФИКАТОРИ, ТОТАЛИТАРНИ ЦЕНЗОРИ И "ИСТОРИЦИ" В ПЕРИОДА 1944-89 г.

След 1944 г. идеологията и политиката трайно се настаниха в българската историография. Това грубо погазване на научните принципи донесе огромни беди за българската история и тя беше осакатена по един вандалски начин. Ето какво пише по този въпрос историка Стефан Чурешки - "...Антинаучната същност на марксизма и присъщата на логиката му омраза към способните и умни хора доведе до насилие както над знанието за историята, така и над самите учени... На мястото на старите аристократични професори и доценти, 6 университета дойдоха полуграмотни партийни деятели и/или просто лумпени, изучавали историята и философията в шумкарската си кариера... Освен това новоизлюпените "учени" с партиен стаж и кръжочна грамотност ползваха преките наставления на съветски историци и философи, които от своя страна бяха много добре подготвени фактологически, но бяха непочтени и превратни в тълковното изложение на историческото знание. Така в българската наука се стигна до страхотно псевдонаучно и партийно съчетание, унищожаващо както качеството на непосредственото знание, така и морала в науката. А за някаква духовност и дума не може да става". (20) По-нататък става ясно, че фактическият идеолог на марксизацията в България е Рубен Аврамов Леви* (Директор на обединената школа на Коминтерна в Москва 1941-43 г., секретар на ЦК на БКП 1950 г., председател на Комитета за наука, изкуство и култура и министър на културата -1952-57 г.). Под негово давление и това на Васил Коларов, конкретни надзорници и ръководители на историята стават Туше Влахов и Тодор Павлов. При прегледа на документи и архиви (20, 65, 22, 8) прави впечатление появата на специфични еврейски имена в българската историческа наука след 1944 г. като - Рубен Аврамов Леви*, Леон Соломонов Асланов*, Ели Хаим Ешкенази*, Жак Натан Примо*, Берта Якова Калаора*, Давид Буко Коен*, Исак Самуилов*, Ана фаденхехт*, Давид Беневенисти*, Давид Соломон Елазар*, Клара

Йосиф Пинкас*, Самуел франсес*, Димитрина Митова Джонова*, Ашер Ханакел*, Домна Кристин*, фидел Барух*, Роберт Меламед*, Ребека Клейтман*, Жак Рафаел Ескенази* и др., всички яростни активисти и идеолози на БКП! Тези "български историци" пишеха нашата история и затова тя беше не само осакатена, но и опорочена! Механизмите по които ставаше това в общи линии са обобщени в книгата на Стефан Чурешки (20). Авторът се спира и върху някои конкретни нови гимназиални учебници (за IX, Х и XI клас), като анализира и критикува техните автори, които продължават да се носят по инерцията и шаблоните, очертани по заповед от Москва и кой знае от къде другаде, от комунистите - "историци" с чуждоземни имена! Във връзка с горното са критикувани историците - проф. Андрей Пантев, гл.ас. Борислав Гаврилов, проф. д-р Милен Семков, Иван Колев и Димитър Тафков. фалшификациите на българската история след 1944 г. свързани с идеологиятау рефлектират по най-различен начин. Много се спори например дали преди 1944 г. в България е имало фашизъм. Комунистическите "историци" са категорични за това и дори залепят съответния етикет "монархофашизъм"! фашизъм обаче е имало в Италия по времето на Бенито Мусолини - Дуче*. Думата идва от латинското "фашио" (сноп пръчки завързани заедно с ликторската секира, като символ на единството и правосъдието в римските легиони). В България фашизъм преди 1944 г. не е имало. Ако твърдим обратното, твърде вероятно е да се окаже, че "първия фашист" може да е бил кан Кубрат, тъй като именно той дава завета за единство на синовете си със снопа пръчки. Този завет и досега стои изписан на фасадата на Народното събрание и в герба на България!... Във връзка с това съм по-склонен да приема, че нещо подобно на "фашизъм" имаше в тоталитарния период (1944-89 г.). Точно за това беше и забранена книгата на бившия президент д-р Жельо Желев {"фашизмът") за появата на известни аналогии между "фашизъм" и "комунизъм" (тоталитаризъм). В днешно време някои прибавят към тези категории и "глобализма" ("Новия световен ред " или "Рах Атепсапа")!... Но да се върнем пак към българската история. Неотдавна г-н Алберт Бенбасат** в статията си "Цензурата - анатомия и начин на употреба" (в. "Про&Анти" 24-31.05.2001 г.) се жалваше, че през тоталитаризма в България имало цензура. Правилно, г-н Бенбасат, имаше цензура и сега я има благодарение на вашите хора! Затова учениците и студентите не знаят съставите на т.нар. "Народен съд" и кой точно изтреби българската интелигенция след 1944 г.! Не знаят и че главните съветници на комунистическия диктатор Тодор Живков бяха все хора от вашата черга, като - Нико Мойсей Яхнел*, Жак Натан Примо*, Пепо Менахем Коен*, Исак Соломон Паси*, Нансен Бехар*, полк. Валери Таджер*, Леон фабрикант*, Соломон франсез* и др. За да се прикрият тези факти сега някои искат да се закрие Комисията по досиетата. Интересно е, че две от темите по които тя искаше да работи са - "Изграждането и дейността на КДС и МВР в периода 1944-48 г." и "ДС и българската историческа наука". Както казва народът - "Де го чукаш, де се пука".

Проф. Крум Балтаджиев
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Rasate on August 23, 2012, 13:18
Потомци на българите в Сърбия- Населението по Велика Морава и Смедеревски санджак(Белградски пашалък) по Николич,Карич,Радиевоевич и пр. от Занетов:


Quote
".....Българите са неосъзнати и ще са основният градивният материал,който камък по камък ще изградят сръбската държава и народ......"
Милош Обренович

"....Шумадия е огромна четвороѫгълна планина съ височината Рудникъ по срѣдата. На 20 километра въ окрѫжность около този центъръ, тя е покрита съ гора. Къмъ сѣверъ отиватъ бърда и планини, които образуватъ главния шумадийски водораздѣлъ. До Козмая е висока Шумадия, по на сѣверъ — ниска до като се стигне до дунавската равнина. На истокъ Шумадия отива до долината на р. Раля. Височинитѣ които образуватъ водораздѣла между Морава и Дунава сѫ и граница между Шумадия и подунавието. На югъ шумадийскитѣ планини се спущатъ къмъ Сърбска Морава. Съ водораздѣлната линия, Шумадия се дѣли на двѣ половини. Отъ тази линия до Морава има широчина 40 километра, отъ които половината сѫ бърда и планини и половината равнина, край западния брѣгъ на Морава. Плодородната долина и нискитѣ бърда се засѣватъ съ храни, а планинска Шумадия е покрита съ сливаци подобно на сѣверо-западна Сърбия. Шумадийската страна на Морава е почти само желъдна гора и тукъ свинитѣ сѫ главенъ източникъ на доходи.

Пѫтешественика Пирхъ на 1829 г. пише, че когато въ источнитѣ и южнитѣ долини на Сърбия се засилва земледѣлието, въ Шумадия още живѣятъ при стария пастирски животъ. Горитѣ, които покриватъ страната даватъ храна на голѣми стада свини. Въ Шумадия по-голѣмата часть отъ мѫжетѣ и дѣцата прѣкарватъ цѣлата година въ тѣзи гори и само за кратко врѣме отиватъ по кѫщята си. Цѣлия имъ животъ е посвѣтенъ на скотоцъдството. Тука най-добрѣ е запазенъ истински сърбски народенъ характеръ. Всичкитѣ мисли сѫ осрѣдоточени въ отгледването на свини. [1] Нилъ Поповъ почти за сѫщото врѣме казва, че въ Шумадия земледѣлието е малко познато на сърбитѣ. По-добритѣ земледѣлци се земали изъ между българитѣ. Сърбитѣ засѣватъ хлѣбъ, колкото имъ е нужно за прѣхрана. Главното богатство на жителитѣ е скотовъдството. Сърбитѣ прѣимуществено сѫ свинопаси.  [2] Впрочемъ, въ послѣдно врѣме, и сърбитѣ въ Шумадия зеха да обработватъ повече земя.

 

Въ Шумадия селата сѫ отъ разпрѫснатъ, старовлашки типъ и слѣдователно чисто сърбски. На сѣверъ тия села отиватъ до Козмая планина, а по нѣкадѣ и до Авала. Най-сѣвернитѣ и най-източнитѣ села отъ този типъ сѫ: Зуце, Рипанъ, Връчинъ, Парцане, Мала Иванча, Дражане, Мали Пожаревацъ, Поповичъ, Корачица, Ро ача, Дърлупа, Бороево, Лисовичъ и др. Тѣзи села слизатъ и до околноститѣ на Гроцка, а въ Смедеревско сѫ далечъ отъ Морава на около 20 километра.

 Севѣро-западна Сърбия до Козмая и Авала е населена отъ западната струя на сърбското население, прѣселена отъ областьта на стара Рашка, която е населила и Долне Драгачево, Любичкитѣ села и останала Шумадия. Тукъ има най-много прѣселенци отъ Сеница, Нова Варошъ, Колашинъ, изъ областьта на Стари Влахъ и отъ Ужички прѣдѣлъ. Има сѫщо отъ Босна, Херцеговина и Черна Гора. Селата около Авала по всичко спадатъ въ Шумадия, обаче истински шумадийски сѫ селата около Козмая . Това население населява сѫщитѣ разпръснати села отъ старовлашки типъ, които изброихме прѣди малко. Тука казва Ракичъ народния животъ се е развилъ чисто патриархално и въ тази чистота е запазенъ и до днесъ. Той прѣдставлява единъ особенъ хомогененъ етнографски типъ, съ отдѣлни обичаи, навици, традиции. Въ него добрѣ сѫ изразени особеноститѣ на сърбския народъ.

 

Долината около Бѣлградъ, безъ крайбрѣжието на Колубара и една ивица която се, спуща отъ Козмая дой Авала, е населена съ по-друго население; това население е отъ моравски типъ, по произхождение отъ югоисточнитѣ страни на Сърбия — отъ българскитѣ земи. „Въ околностите на Бѣлградъ — казва Цвиичъ — и още по нѣкадѣ въ Шумадия селата на торлашкитѣ прѣселенци са отъ сгрупиранъ типъ”. Тия села сѫ слѣдующитѣ: Жарково, Желѣзникъ, Баница, Яйнце, Раковица, Мириево, Вишница, Велико Село, Сланци, Велики и Мали Мокри Лугъ, Калугерица, Винча, Болечъ. Лещани, Ритопекъ; тия села се викатъ още „торлака” .

Около тѣхъ по на югъ има редъ други села, които сѫ отъ по другъ типъ, но които не сѫ отъ распръснатия, слѣдователно трѣбва да се отнесатъ пакъ къмъ сгрупирания. Тѣ сѫ: Кумодражъ, Ресникъ, Пиносава, Бѣли Потокъ, Кнежевацъ, Рушинъ, Срѣмчица, Остружница, Заклопача и Бѣгалица.

Всички тия села сѫ въ долината. Главната разлика между селата въ долината и височинитѣ изглежда да проистича отъ различнитѣ етнически особенности на жителитѣ отъ тия села. Първитѣ сѫ по произхождение отъ новоосвободенитѣ прѣдѣли и югоисточнитѣ сърбски земи, другитѣ сѫ отъ западнитѣ и югозападнитѣ сърбски прѣдѣли .

Отъ списъцитѣ прѣдставени отъ Николича се вижда, че прѣимуществено съ население отъ българскитѣ земи сѫ населени селата: Ресникъ, Баница, Жарково, Вишница, Сремчица, Сланци, Желуникъ, Винча, Велико Село, Ритопекъ, Болечъ, Заклопача, Връчинъ, Рипанъ, Остружница, Мириево, Кнежевацъ, Лещани, Калугерица, Пиносава, Раковица, Яинце. Мали Мокри Лугъ, Велики Мокри Лугъ, Гроцка, Мала Мощаница, Дубоне, Михаиловацъ, Шепшинъ. Въ тия села населението е главно отъ Косово, Македония, Българска Морава, Горни Тимокъ и Западна България. Тукъ постоянно се срѣщатъ прѣкоритѣ бугаринъ, бугарчичи, въ повечето отъ селата има „бугарски махли”.

Отъ прѣимущественно сърбско произхождение сѫ селата: Кумодражъ, Рушанъ, Зуце, Бѣли Потокъ, Велика Мощаница. Печани, Рудска, Умка, Бороево, Лисовацъ, Богевацъ, Дражевацъ, Парцани, Мала Иванча, Мали Пожаревацъ, Сеная, Корачица, Дърлупа, Сибнина. Тѣ сѫ прѣселени главно отъ Босна и Херцеговина, Ново-пазарско, Черна Гора и Австрия
И въ еднитѣ и въ другитѣ села, понѣ въ повечето отъ тѣхъ, имало е и по малко старо население(българи-бел.Расате), но то се е прѣтопило въ новозаселеното (основно българи турлаци,по малко сърби-Бел.Расате)

За особеноститѣ на селата отъ българскитѣ земи намираме у сърбскитѣ автори още слѣдующитѣ данни: Околнитѣ села на Бѣлградъ и сега се различаватъ по говоръ, носия, обичаи и по физиономия; тия които сѫ отъ югоисточнитѣ страни, напр. въ с. Жарково, се отличаватъ по физиономия: у прѣселенитѣ отъ югоисточнитѣ прѣдѣли нѣма тази окрѫгленость на лицето като у западнитѣ; тукъ по-рано говора е билъ български. Въ с. Баница езика на по старитѣ хора е запазилъ характера на езика , отъ гдѣто сѫ прѣселени. Въобще, акцентътъ е кратъкъ, источенъ, говора е бързъ. Употрѣбяватъ се формитѣ: че идемо, те ги, овдекана, менакана, камъ, идешъ ли? сѣемо, а не сиемо. Тази разлика я нѣма гдѣто источнитѣ сѫ малцинство или гдѣто по рано се засѣлили. Въ селата Остружница, Вишница, Рушанъ и др. не се говори шумадийски. Въ с. Вишница нѣкои по рано говорили шумадийски. Старата мѫжка носия особено се е запазила въ тия села, които сѫ били прѣселени отъ Кара-георгия. Тѣ носятъ по-дълги чорапи, за това ги викатъ „чорапани”. Въ всички села женската носия отъ источнитѣ страни е взела върхъ, всички възприели „бугарске сукне”. Разказватъ че тия сукни отъ тукъ се разпространили и въ другитѣ югозападни страни на Сърбия. По рано мѫжетѣ отъ источнитѣ страни носили чакшири, тузлуци и калпаци, женитѣ плетеници — плитки; прѣди сто год. азанци носили плетеници, като отъ „памти вѣка”. — Тия които сѫ отъ источнитѣ прѣдѣли слабо се мешали съ западнитѣ, сега обаче не е било тъй. Често въ второ и трето поколѣние разликата изчезвала .
Радинацъ и Скобалъ. Селата Шепшинъ, Дубоне на западъ отъ Смедеревско сѫ български, или понѣ отъ българско происхождение слѣдователно извънъ Шумадия. Цвиичъ забѣлѣзва че на долна Морава, а слѣдователно и въ Смедеревско имало много прѣселенци отъ Скопско, Косово поле и отъ источна Сърбия . По мнѣнието на единъ опитенъ селенинъ отъ Жагубица, косовци сѫ отъ Жагубица до Бѣлградъ, слѣдвателно и въ Смедеревско. Споредъ Карича, около Смедерево има голѣми богати земледѣлчески села; отъ това може да се сѫди, че понѣ въ миналото, тѣ не сѫ били сърбски. Чиститѣ сърби до скоро сѫ били главно скотовъдци и сѫ живѣяли въ разпръснати селца, когато българитѣ сѫ били земледѣлци и сѫ населявали голѣми сгрупирани села. Европейскитѣ пѫтешественици прѣзъ миналитѣ столѣтия намиратъ въ Смедеревско добри земледѣлци, обработени ниви и лозя. Тогава тукъ не е било възможно да има сърби. Сърбския историкъ Видаковичъ като говори за събитията отъ 1688 г., исключава Бѣлградъ, Смедерево и Нишъ отъ сѫщинска Сърбия. Така, като говори че турцитѣ били разбити при Виена, Осекъ и Варадинъ и австрийцитѣ ги нападнали въ Бѣлградъ, Смедерево и Нишъ, турцитѣ, казва той, били нападнати и отъ сърбитѣ намиращи се въ Сърбия  Споредъ единъ другъ авторъ въ това врѣме били въстанали сърбитѣ отъ Ужица и Новипазаръ [4]; значи само въ тѣзи мѣста сѫ били сърби, а не и въ Смедеревско и Нишско.

Българитѣ бѣжанци отъ 1809 и 1813 години били заселени отъ Карагеоргия въ Шумадия — очевидно край Морава и Дунава, а не въ истинска планинска Шумадия. Тогава окрѫзитѣ Кюприйски, Ягодински и Крагуевачки сѫ били прѣпълнени отъ бѣжанци изъ Княжевечки окрѫгъ. Отъ тѣхъ нѣкои останали въ Ягодина и околията, сѫщо и въ Рача и по селата около Свиляйнецъ и Паракинъ; други достигнали до Бѣлградъ и се настанили въ околнитѣ села  [5]. По нѣкои данни, край Морава — по Ясеница, на 15 килом. на западъ отъ В. Морава — населението прѣдставлява една Градътъ Смедерево — по съобщение на мѣстни хора — прѣдставлява смѣсь отъ заселенци отъ разни краища, на първо мѣсто изъ българскитѣ земи. Селата Шалинацъ и Куличъ на Дунава сѫ български села; тамъ дори до сега се говори на български езикъ. с. Селевацъ е родина на Хайдутъ Главашъ, роднина на българина Хайдутъ Велко. Прѣселенци отъ Косово и Тимошко, имало въ селата Кръсна,смѣсица, когато по на западъ е чисто шумадийско. Шумадийцитѣ отъ Арангеловацъ и околнитѣ планински села наричали край моравцитѣ — кокошари. Край Морава въ Смедеревско и Шумадия — по Миличевичъ, носятъ пъстра разноцвѣтна носия; такава ще забѣлѣжимъ ний, се носи въ всички български земи. Тукъ женитѣ до скоро сѫ носили плитки, а мѫжетѣ и до сега се опасватъ съ алени пояси [1], характерни признаци на българскитѣ носии.

Споредъ Миличевичъ, въ Смедеревско, въ долината на Морава, нарѣчието е моравско, а въ планината — шумадийско. По рѣка Ясеница въ селата Тополе, Бѣлосовацъ, Ратаре, на западъ отъ Паланка се говори като въ Бѣлградский окрѫгъ (моравско нарѣчие); [2] че тукъ край Морава се говори на моравско нарѣчие — признаватъ всички автори; а Мисирковъ, възъ основа говора около гр. Паланка, по специално въ с. Придворице, характеризира това нарѣчие като българско [3]. На Лепеница — казва Миличевичъ, по близо до Морава има погрѣшки въ падежитѣ [4], а това значи че язикътъ е съ български характеръ. Само въ с. Баничине сѫ чисти сърби отъ западна Сърбия.

Радивоевичъ е написалъ една монография за Лепеница, която той всецѣло отнася къмъ Шумадия. Мислимъ, че само планинската область ще трѣбва да се нарѣче Шумадия и по характера на мѣстностьта и по произхода на населението. Въ планинската область особенно на западъ отъ Крагуевацъ живѣятъ повечето сърби шумадийци, а покрай Морава на растояние до 20 километра — моравци които говорятъ на „моравско” нарѣчие. Тъй е и споредъ етнографическата карта на Бѣлича. Тукъ, споредъ Радивоевича, въ селата гдѣто прѣобладава население огь Тимокъ и западна България, по добрѣ е запазено старото нарѣчие. У тѣхъ акцентътъ е на послѣдния слогъ: женà, дѣтè, главà; а не се обръща въ  о: ручалъ, говорилъ, а не ручао, говорио. Въ село Рибаре на Морава, Ягодинско, се казва дѣтè, телè, а не д`ѣте, тèле. Тия села. казва Радивоевичъ се присмиватъ на чисто сърбскитѣ които не говорятъ като тѣхъ . И такива села, както ще видимъ по долу, не сѫ малко. Споредъ Цвиича тукъ сѫ дохаждали „печелбари” и аргати отъ Босна, Ликъ, отъ источна Сърбия и отъ България, които сетнѣ се заселили. Шопитѣ и торлацитѣ по нѣкадѣ образували цѣли махали, по рѣдко — цѣли села. И въ Крагуевачка околия имало такива махли и села. Така въ село Църни калъ всички били отъ источнитѣ и южни прѣдѣли, отъ Зайчарско и Лѣсковецъ. Въ с. Цѣровацъ всички сѫ отъ Велики Изворъ до Зайчаръ, Въ Сопичъ имало много отъ Знеполе и Тимокската область. [1] Въ Свиляйнецъ ми обясниха че „отвъдъ Морава” — въ Лапово, Плана, Марковацъ и въ „всѣко село” има по една „бугарска махла”.

По-точни данни за тукашното население дава Радивоевичъ. По Рача и Лепеница споредъ него има 90 села съ 85,000 жители, почти цѣлото население е новопрѣселено отъ XVII в. насамъ. Пѫтешественицитѣ прѣзъ XVII и XVIII в. в. отбѣлѣзватъ като населени мѣста само Лапоьо и Баточина. Крагуевацъ билъ създаденъ малко по кѫсно отъ турцитѣ. Тукъ има прѣселенци както отъ южнитѣ и источнитѣ страни, така и отъ западнитѣ, сърбски. Отъ списъцитѣ на Радивоевича може да се извади заключение, че повече отъ половината на общото население е по произхождение отъ Косово, Македония, България, Велика и Българска Морава. Другитѣ сѫ отъ западнитѣ сърбски земи. Такива прѣселенци сѫ дохождали прѣзъ цѣлия XVIII в. Друга голѣма часть сѫ прѣселени въ врѣме на Карагеориевото въстание въ началото на XIX вѣкъ. Почти всички села на Лепеница сѫ съ смѣсено население; смѣшението е особенно силно по градоветѣ и въ селата около тѣхъ, напр., около Крагуевацъ. Но се пакъ има едни села съ прѣимущественно българско население и други съ повече сърбско. Друго характерно обстоятелство се забѣлѣзва, че селата съ прѣимущественно българско население сѫ разположени край Морава, а ония сърбско — въ планината. Разграничителната линия може да се прокара съ една паралелна линия на Морава, която да мине прѣзъ гр. Крагуевацъ. Ето селата съ прѣимущественно българско население, понѣ по произхождение: Нови Аджибеговацъ, Бадневацъ, Баточина градъ, Баточина село, Баточина Горня, Ботуне, Бързанъ,Доброводица, Бучинъ, Жировница, Долня Ярущица, Киево, Мало Кръчмаре, Велико Кръчмаре, Лапово, Лужница,. Марковацъ, Мариичъ, Мечковацъ, Мариевацъ, Ракинацъ, Долня Рача, Ресникъ, Сипичъ, Церовацъ, Църни Калъ, Милатовацъ, Поповичъ, Теверичъ и Пърняворъ. Съ смѣсено българско и сърбско население приблизително по на половина: Адровацъ, Балковацъ, Баре, Вайновацъ, Вишевацъ, Голо Чело, Градацъ, Грошница, Губеровацъ, Десимировацъ, Ивановацъ, Корманъ, Пайзатово, Петровацъ, Опарница, Пиносава, Радоване, Рача, Долня Рача, Свѣтличъ, Тръмбасъ, Цвѣтоевацъ, Чумичъ, Шливовацъ, Ивановацъ, Лукане, Майничъ, Нови Милановацъ. Споредъ други извѣстия българско село е и Милошево (Дошузъ Потокъ) на Морава.

Споредъ сѫщия авторъ, по цѣла Лепеница има 11 757 кѫщи. Отъ тѣхъ стари жители 102 кѫщи; съ неизвѣстно произхождение 96; отъ България 468, отъ Македония 225, Нишава 236, Алексинечко 379, Вранска Пчиня 127, Църна Рѣка 194, Тимокъ 1407, Българска Морава 137 + 59, Топлица 122, Власина 90, Расина 28, Крайна 14, Поляница (Лѣсковечко) 52, Вѣтерница 101, Рибаре 33, Тракия 1; а всичко отъ тия безспорно български земи — 3877 кѫщи; като се притурятъ при тѣхъ и прѣселенцитѣ отъ Велика Морава, Косово, Ясеница, Ресава, Бѣлица, Осаница, Млава, Лугомиръ, Каленичка рѣка, Паракинъ, Раваница и Смедерево, които сѫщо трѣбва да считаме за български, понѣ по произхождение, ще получимъ общото число на кѫщитѣ отъ българскитѣ земи повече отъ половината отъ населението на цѣла Лепеница. При това, българското население е сгрупирано повече около Морава, а сърбското въ планината — въ Шумадия.

За произхождението на населението — казва Радивоевичъ — т. е., за областьта и мѣстото, кой родъ отъ гдѣ се е прѣселилъ, може да се узнае отъ разпита на селянитѣ. Прѣданието за произхождението се запазва доста ясно. Ако нѣма прѣдание, може да се събератъ данни по косвенъ пѫть. Така произхождението може да се обясни по говора на селенитѣ, по нарѣчието и ударѣнието. На Лепеница почти всички жители, които говорятъ на моравско-ресавско нарѣчие сѫ прѣселени отъ басейна на р. Тимокъ и отъ шоплука. Прѣзимето и прѣкора на рода често показва мѣстото или селото отъ гдѣто се е прѣселилъ, напр., тракичи отъ Тракия,солунци отъ Солунъ, косовци отъ Косово, нишлии отъ Нишъ и т. н. Понѣкогашъ занятието служи за доказателство на произхождението, напр. бахчеванджиитѣ на Лепеница повечето сѫ прѣселенци отъ западна България, зидаритѣ отъ Знеполе, тухларитѣ отъ околноститѣ на Нишъ и Пиротъ, механджиитѣ и бакалитѣ отъ Македония и т. н. До скоро се различаваха по носията. Сега само тукъ-тамъ сѫ останали слѣди отъ старата носия; още повече по народната памятъ може достатъчно да се опрѣдѣля произхождението на населението. 

Левачъ се вика областьта по горното течение на рѣкитѣ Бѣлица и Лугомиръ съ притоцитѣ имъ, ми се чини, безъ околноститѣ на Ягодина. За старото население на Левачъ — казва Бушетичъ — народното прѣдание нищо не знае. Говори се само, че когато се населили сегашнитѣ жители, навсѣкадѣ е било обраснало съ гора. Сегашното население не е отдавнашно. Най-старитѣ жители въ сѫщность не сѫ отъ край врѣме, а само по-рано се заселили и сѫ забравили отъ гдѣ сѫ дошли. „ Старинцитѣ” обикновено заематъ срѣдата на селото.

Тукъ е имало двѣ главни засѣлявания: първото е било слѣдъ Кочина крайна, т. е., слѣдъ въстанието на Кочо войвода, къмъ края на XVIII вѣкъ, когато старитѣ жители на областьта се прѣселили въ Срѣмъ — Австрия и земята останала пуста Втори пѫть е имало заселване въ врѣмето на Кара-Георгиевото възстание.

Бушетичъ изброява тукъ 44 села: Опариче, Мала Дренова, Риляцъ, Лепоевичъ, Божуревацъ, Райнацъ, Мала Сугубина, Цикоте, Ломница, Рушникъ, Медведе, Богдане, Планиница, Шливца, Горни-Дубичъ, Превешъ, Прняворъ, Жупаневацъ, Надърле, Малешево, Доброселица, Велика Сугубина, Дулене, Слатина, Радковичъ, Кавадари, Рековацъ, Урсуле, Вукашиновацъ, Рабеновацъ, Течиче, Велика Пчелница, Бѣлушиче, Секуричъ, Мощриче, Комарне, Горня Сабанта, Калудра, Драгово, Сибница, Поляна, Михаиловацъ и Велика Крушевица. Автора не ни дава пълно изложение за състава на населението, той е събралъ данни за по-малко отъ половината. Отъ неговитѣ данни обаче излиза, че най-много заселенци тукъ отъ Топлица, Копаоникъ и „Стара-Сърбия”, подъ която обикновенно се разбирать българскитѣ земи на западъ отъ Българска Морава. Сетнѣ идатъ Морава, Македония, Тимокъ, Жупа, Крушевачко и „бугари” отъ по источни български земи. Осьѣнъ това, има малко заселенци отъ Черна-Гора, Колашинъ и Сеница - Новопазарски санджакъ. И тука всѣко село е смѣсъ отъ прѣдставители на разни области. Прѣимущественно чисто сърбско население иматъ селата: Божуровацъ, Райнаць, Мала Сугубина, Доброселица, Течице, Комарна, Горна и Долна Сабанта. Другитѣ села сѫ съ прѣобладающе южно и источно, българско население. [1] Градчето Багърданъ главно е населено съ цинцари отъ Македония.

По всички съобщения гр. Ягодина има смѣсено население, главно отъ българскитѣ земи. Даже и сега въ Ягодина се говори на едно нарѣчие съ повече български особености.

Интелигентни хора и селяни, които сѫ живѣли дълго врѣме въ Ягодинско и познаватъ добрѣ тамошнитѣ села, ми изброиха слѣдующитѣ 25 села около този градъ въ които се говорило на „пиротско нарѣчие” съ характернитѣ черти на българския язикъ. Постарахъ се да провѣра нѣкои подробности отъ тия съобщения и се указаха вѣрни. Вѣроятно тукъ сѫ прѣселенци не само отъ пиротско, но и отъ други български земи. Ето кои сѫ тия села: Маюръ, Драгоцвѣтъ, Търнава, Винарче, Мегюрѣкъ, Деоница, Волявче, Црънче, Долни Щипле, Горни Щипле, Врановацъ, Долни Ресникъ Лалище, Рибникъ, Буковче, Рибари, Прокина, Милатовацъ, Иовацъ, Сини Виръ, Трешневица, Рашевица и Ракитово. Въ Трешневица имало българи и други „разни раси”, както се изразява единъ селянинъ. Селото Паневацъ, родина на Кочо войвода отъ края на XVIII в., едни го считатъ българско, други сърбско — шумадийско. Възможно е сърбитѣ да се погрижили да заселятъ въ него шумадийци за да спечелятъ черезъ фалшификация славата на Кочо войвода. Въ село Поточацъ имало косовци — морачани отъ сѫщата фамилия която има въ с. Чепуре, Паракинско. Имало сѫщо банчичи — отъ Соколъ Банско. Селото Обрежъ е било старо като Долно Видово, напротивъ, селото Свойново е било ново село.
На югъ отъ Левачъ въ Темничъ положението е не по малко благоприятно за насъ. Тукъ около 85% отъ цѣлото ново-прѣселено население — отъ старото има съвсемъ малко — е отъ българскитѣ земи: Българска Морава, Тимокъ, България, Косово Поле и Жупа. И въ тѣзи прѣдѣли новото засѣлвание почва отъ края на XVII в. продължава прѣзъ XVIII и началото на XIX в. Въ „Кочина Крайна”, заедно съ Лѣвачъ зема участие и Темничъ, за това слѣдъ възтанието и отъ Темничъ населението се изсѣлва въ Австрия. Главното ново заселване става при първото въстание на Карагеоргия; второто въ врѣмето на князъ Милоша. „Въ Темничъ казва Миатовичъ — въ началото на XIX в. прѣселенцитѣ сѫ идвали по двѣ струи: едната отъ Крушевачкия окрѫгъ — отъ Топлица, Стара Сърбия и главно отъ Косово. Другата, по слаба, отъ Българска Морава, Нишко, Лѣсковечко. Вранско, Скопско, Македония, Соколъ-Банско, Паракинъ, България и Румелия. Първитѣ сѫ разположени по Сърбска Морава, вторитѣ по Велика Морава. И тукъ често се срѣщатъ названията „бугарски край”, „бугарска махла”, „бугаринъ” безъ да означава това, че само тѣ сѫ отъ българскитѣ земи, защото почти цѣлото население е отъ едно и сѫщо произхождение. Край горното население има малко заселенци и отъ Черна Гора и Срѣмъ. За тази часть на Морава Цвиичъ се изразява по този начинъ: тукъ прѣселенцитѣ сѫ най разнообразни, подобно на селата въ Бѣлградско и край Дунава; най много сѫ отъ „Стара Сърбия”, Скопска область и Македония. [2] По статистиката която прѣдставя Миатовичъ, тукъ най много заселенци има отъ Крушавачки окрѫгъ — 1125 кѫщи, сѣтнѣ отъ Стара Сърбия и Косово 1164 кѫщи, отъ Топлица 664, отъ Вранско 385. Още по значително било заселеното население отъ Алексинечко, Соколъ-Банско, Паракинско, и отъ Левачъ; имало още заселенци и отъ другитѣ источни прѣдѣли на Сърбия, отъ България и Ромѫния. Независимо отъ това тукъ имало отъ Черна Гора 12 сѣмейства и отъ Срѣмъ 12.
 Интересни сѫ още слѣдующитѣ подробности: Въ Темничъ тия които празднуватъ св. Арангелъ сѫ били отъ Вранско, св. Николцитѣ отъ Нишко; св. Георгица празднуватъ прѣселенцитѣ отъ Косово и Топлица. Селата съ прѣимущественно население отъ Лѣсковечко, Враня, Тимошко сѫ: Велико Дрѣново, Каменари въ планината; а край Сърбска Морава и Велика Морава: Вратаре, Маскари, Варваринъ, Катунть, Обрежъ, Поточацъ, Свойново, Куклинъ, Ясика, Велика Крушевица, Шанацъ, Бошняне. По Каленичка рѣка: Карановичъ. Толевацъ, Пайковацъ, Ораше, Избеница, Бачина.

На югъ отъ Сърбска Морава изглежда че има запазено повече отъ старото население, при всичко, че и тукъ има доста нови прѣселенци. Не само около Ибъръ — казва Цвиичъ — но и въ Жупа има много старинци. Между това новопрѣселеното население е отъ по друга композиция отъ шумадийското, старовлашкото и странитѣ край Дунава. Най много сѫ отъ „Стара Сърбия”. Съ Жупа — казва сѫщия — се доближававаме до моравската струя(торлаците-бел.Расате) на населението, която не се ограничава съ моравската долина, а се вдава дълбоко въ долинитѣ на нейнитѣ притоци. На сѣверната страна на Ястребецъ планина има прѣселенци отъ Тетовската котловина. Неотдава единъ македонецъ заселенъ въ Крушевацъ ме увѣряваше че 80% отъ населението на този градъ се състои отъ македонци зети заедно съ гърци и цинцари. Сѫщо и болшинството отъ околнитѣ села било прѣселено отъ българскитѣ земи. Когато бѣхъ въ Сталакъ на Морава, разбрахъ, че съ особенно български черти се отличава езика въ селата: Бугарска Бралина, Трубаре, Дедина, Биволе, Текия, Капиджия, Перуновацъ, Гола Вода, Модруковацъ и др. Сѫщо и въ селата на сѣверъ отъ Сърбска Морава: Маскари, Вратари, Крушевица и др. за които говорихме и по-горѣ. Въ всички тия села се казвало: волъ, соль, телè, дѣтè, овцà, говорѝлъ, казàлъ. Въ селата Биволе и Корманъ до Крушевацъ били пиротчани и вранянци и говорили „бугарски” Напротивъ въ махалата Лазарица до Крушевацъ били черногорци заселени по кѫсно......................."


До четете тук: http://www.promacedonia.org/gz/z_vm_1.htm (http://www.promacedonia.org/gz/z_vm_1.htm)Карта:

 http://maps.google.bg/maps?client=opera&rls=bg&oe=utf-8&channel=suggest&q=%D1%81%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x47571ddff2898095:0x55e50ea3723865d,%D0%A1%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F&gl=bg&sa=X&ei=wwQ2UKyVMKiL4gTZmoC4Ag&ved=0CE4Q8gEwCQ (http://maps.google.bg/maps?client=opera&rls=bg&oe=utf-8&channel=suggest&q=%D1%81%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x47571ddff2898095:0x55e50ea3723865d,%D0%A1%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F&gl=bg&sa=X&ei=wwQ2UKyVMKiL4gTZmoC4Ag&ved=0CE4Q8gEwCQ)
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on August 23, 2012, 20:36
Българите са представени като нискокултурни диваци и конекрадци, които с набезите си безпокоели Византийската империя


Могат да бъдат изброени над 50 версии за значението на българското народностно име и повечето от тях не са верни. В това отношение най-злостно е определението на проф. В. Томашек, който "научно" обяснява името БЪЛГАРИ, че то означава "боклук" (от турското "буламач" - т.е. "сбирщина от мелези", "смес от много етноси"), с което име били наречени "останките от разбойническия боклук, побегнал и събрал се около бреговете на Азовското море след приключването на Великото преселение на народите" (54).
------------------------------------------------------------
Булгари произлиза от глагола булгама, което означава смесване а не боклук. Нима още има някой който да твърди че е чистокръвен, като Хитлер например.
Ако я нямаше тая булгама, сигурно досега някой професор щеше да открие произхода на хунобулгарите сиреч Тюрки или на по-български Турци. ;D 8) ???
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: botev on August 23, 2012, 22:26
You are not allowed to view links. Register or Login

Ако я нямаше тая булгама, сигурно досега някой професор щеше да открие произхода на хунобулгарите сиреч Тюрки или на по-български Турци. ;D 8) ???
Ааааа пак не си прав! Българите са Онугондури, Чантакури и Клатикури!!!! :D :D :D :D :D
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: KaraIbrahim on August 23, 2012, 23:10
You are not allowed to view links. Register or Login
Ааааа пак не си прав! Българите са Онугондури, Чантакури и Клатикури!!!! :D :D :D :D :D

    Пропусна най-голямата част - чукундурите  ;D  ;D ;D ;D ;D
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: havaika on August 24, 2012, 07:36
You are not allowed to view links. Register or Login
В тази тема ще се опитам да разясня как върху българската история се извършва един преднамерен геноцид от така наречените велики сили.
...


   В тази тема ще се опитам да разясня  лексикалното значение на думите и правилното им изписване на български език. ;) ;D
"Геноцид - Геноцидът (от гръцки:γενο - род, племе и латински:caedo - убивам) е целенасочено и систематично унищожаване, частично или пълно, на дадена национална, етническа, расова или религиозна група посредством:"    Имайки в предвид определението на думата геноцид  е недопустимо използването и  за неодушевени съществителни имена  и неживата природа.Що се отнася до правилното и изписване на същата(геноцит (д) ) си срам за отците Кирил и Методи бе Расате. ;) ;D ;D
    С македонците сте си лика и прилика.Страдащи от исторически комплекси и грандоманщина .В опита си да се самохвалите за велики ставате за посмешище на световния исторически елит с нагласяне на исторически факти.Постоянно си задавам въпроса:При толкова разкопки ,как все християнски гробове и църкви се откриват?За 500г владичество османците не са  оставили и пръстови отпечатъци дори? ;) ;D

   
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on August 24, 2012, 09:36
You are not allowed to view links. Register or Login
Ааааа пак не си прав! Българите са Онугондури, Чантакури и Клатикури!!!! :D :D :D :D :D

Ботев, за клатенето ( 500 ) го знаят и първолаците, а за Тüркската теория виж какво казват твоите сънародници професори ( виж по-горе последния постинг на сънародника ти Rasate)
Александър фол, Васил Гюзелев, Николай Генчев, Константин Косев, Илчо Димитров, Андрей Пантев, Милчо Лалков и Костадин Петров - "Прабългарите принадлежат към тюркско-алтайската езикова-племенна общност. Тяхната прародина се намира в Западен Сибир, по долината на реката Иртиш...
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: botev on August 24, 2012, 18:05
You are not allowed to view links. Register or Login
Ботев, за клатенето ( 500 ) го знаят и първолаците, а за Тüркската теория виж какво казват твоите сънародници професори ( виж по-горе последния постинг на сънародника ти Rasate)
Александър фол, Васил Гюзелев, Николай Генчев, Константин Косев, Илчо Димитров, Андрей Пантев, Милчо Лалков и Костадин Петров - "Прабългарите принадлежат към тюркско-алтайската езикова-племенна общност. Тяхната прародина се намира в Западен Сибир, по долината на реката Иртиш...
Много важно! Клати ми се к----! :)
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Rasate on August 24, 2012, 18:14
You are not allowed to view links. Register or Login
   В тази тема ще се опитам да разясня  лексикалното значение на думите и правилното им изписване на български език. ;) ;D
"Геноцид - Геноцидът (от гръцки:γενο - род, племе и латински:caedo - убивам) е целенасочено и систематично унищожаване, частично или пълно, на дадена национална, етническа, расова или религиозна група посредством:"    Имайки в предвид определението на думата геноцид  е недопустимо използването и  за неодушевени съществителни имена  и неживата природа.Що се отнася до правилното и изписване на същата(геноцит (д) ) си срам за отците Кирил и Методи бе Расате. ;) ;D ;D
    С македонците сте си лика и прилика.Страдащи от исторически комплекси и грандоманщина .В опита си да се самохвалите за велики ставате за посмешище на световния исторически елит с нагласяне на исторически факти.Постоянно си задавам въпроса:При толкова разкопки ,как все християнски гробове и църкви се откриват?За 500г владичество османците не са  оставили и пръстови отпечатъци дори? ;) ;D

   

За "Д" си прав - не винаги обръщам внимание-поради това,че пиша и в македонистки,торлашки и сръбски форуми,където повечето пъти думите се пишат неправилно- напр. От се пише Од  в Македония ;)
И понякога те влияят на правописът ми на книжовен български.
За граматическото използване на думата "ГЕНОЦИД" не си прав-българският език не е гръцки и е възможно по свободно тълкуване. ;)  т.е. в случая е синоним на убиване(изопачаване) на истинската българска история,което се върши от сърби,гърци и македонци.

Най големите изнасилвачи* и унищожители на българската история са гърците-които го правят още от 1018 година.След това са сърбите-те го правят от началото на 19 век и накрая техните наследници македоноидите- от средата на миналият 20 век.
Ако се вгледаме в различни сръбски публикации от преди 1833 и 78 година ще видим,че населението на Сръбското княжество е  в по голямата си част българско-като към българските земи се определя и Косово и Албания в областта на Драч и Тирана(владенията на Кастриоти).
Това население по начертанията на Грашанин е сърбиризирано по линията на Православието и славянството.
Това сега не се признава- и тези автори са забравени за масовото население.
Сърбите като народност идват от северна Моравия в едно с Хърватите-и сега там има техни наследници.Мисля,че сърбите са наследници на Северите.

http://bg.wikipedia.org/wiki/ (http://bg.wikipedia.org/wiki/)Начертание_(документ)
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: havaika on August 24, 2012, 20:20
You are not allowed to view links. Register or Login
За "Д" си прав - не винаги обръщам внимание-поради това,че пиша и в македонистки,торлашки и сръбски форуми,където повечето пъти думите се пишат неправилно- напр. От се пише Од  в Македония ;)
И понякога те влияят на правописът ми на книжовен български.
За граматическото използване на думата "ГЕНОЦИД" не си прав-българският език не е гръцки и е възможно по свободно тълкуване. ;)  т.е. в случая е синоним на убиване(изопачаване) на истинската българска история,което се върши от сърби,гърци и македонци.

Най големите изнасилвачи* и унищожители на българската история са гърците-които го правят още от 1018 година.След това са сърбите-те го правят от началото на 19 век и накрая техните наследници македоноидите- от средата на миналият 20 век.
Ако се вгледаме в различни сръбски публикации от преди 1833 и 78 година ще видим,че населението на Сръбското княжество е  в по голямата си част българско-като към българските земи се определя и Косово и Албания в областта на Драч и Тирана(владенията на Кастриоти).
Това население по начертанията на Грашанин е сърбиризирано по линията на Православието и славянството.
Това сега не се признава- и тези автори са забравени за масовото население.
Сърбите като народност идват от северна Моравия в едно с Хърватите-и сега там има техни наследници.Мисля,че сърбите са наследници на Северите.

http://bg.wikipedia.org/wiki/ (http://bg.wikipedia.org/wiki/)Начертание_(документ)
   Наистина Расате.Дали някога ще четат децата истинската история без политическа,национална,религиозна рецензия? Съмнявам се! :-\
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on August 24, 2012, 20:35
Rasate, нещо си подминал без коментар горния ми постинг в който има извадка от един твой. Или нещо не ти е по силата да упровергаваш толкоз много български професори за Тüркската теория на Булгарите. :D :D :D
Александър фол, Васил Гюзелев, Николай Генчев, Константин Косев, Илчо Димитров, Андрей Пантев, Милчо Лалков и Костадин Петров - "Прабългарите принадлежат към тюркско-алтайската езикова-племенна общност. Тяхната прародина се намира в Западен Сибир, по долината на реката Иртиш...
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: botev on August 24, 2012, 23:38
You are not allowed to view links. Register or Login

Александър фол, Васил Гюзелев, Николай Генчев, Константин Косев, Илчо Димитров, Андрей Пантев, Милчо Лалков и Костадин Петров - "Прабългарите принадлежат към тюркско-алтайската езикова-племенна общност. Тяхната прародина се намира в Западен Сибир, по долината на реката Иртиш...
Ама ти май наистина си мислиш, че някой се интересува къде е била пра-пра-пра родината на пра-пра-пра българите!?

А да..... и такова нещо като пра-българи няма, това е все едно да кажеш пра-американци, пра германци, пра-турци........ :D :D :D :D :D

Абе твоя шеф що си хаби парите с теб.......  :D :D :D :D :D
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on August 24, 2012, 23:45
You are not allowed to view links. Register or Login
Ама ти май наистина си мислиш, че някой се интересува къде е била пра-пра-пра родината на пра-пра-пра българите!?

А да..... и такова нещо като пра-българи няма, това е все едно да кажеш пра-американци, пра германци, пра-турци........ :D :D :D :D :D

Абе твоя шеф що си хаби парите с теб.......  :D :D :D :D :D

Знам че няма таково животно като пра-българи, но не само тези историци а почти всички български историци кръшкат да употребяват Турския оригинал Булгари.
Но все пак съм оптимист че с времето тези историци чте дойдат на твоето и моето мнение. А за парите, сигурно мислиш че и ТР е в криза :D :D :D
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: botev on August 24, 2012, 23:49
You are not allowed to view links. Register or Login
сигурно мислиш че и ТР е в криза :D :D :D
Абе дрешо нали ти казах, че малко хора познават турция по добре от мен! ;) Дрънкай си глупостите на някой дето от двора не е излизал. ;) :D
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on August 24, 2012, 23:59
You are not allowed to view links. Register or Login
Абе дрешо нали ти казах, че малко хора познават турция по добре от мен! ;) Дрънкай си глупостите на някой дето от двора не е излизал. ;) :D

Абе гаврош, какво може да познава турист като тебе. Ти имаш ли си понятие от икономика или плямпаш само от завист. Нормално е мегаломан като тебе да се комлексира  и злобеe от просперитета на държава която ги е управлявала 5 в.  ;D ;) :D :D
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Rasate on August 25, 2012, 11:02
You are not allowed to view links. Register or Login
Rasate, нещо си подминал без коментар горния ми постинг в който има извадка от един твой. Или нещо не ти е по силата да упровергаваш толкоз много български професори за Тüркската теория на Булгарите. :D :D :D
Александър фол, Васил Гюзелев, Николай Генчев, Константин Косев, Илчо Димитров, Андрей Пантев, Милчо Лалков и Костадин Петров - "Прабългарите принадлежат към тюркско-алтайската езикова-племенна общност. Тяхната прародина се намира в Западен Сибир, по долината на реката Иртиш...

Това са стари данни-но какво да се прави след руският възпитаник проф. Иван Златарски и "Хуно-българската хегемония в Европа" неговите ученици повлияни и от Руско-немската хегемония в историографията през 19 век- особено с откриването на Микена и Троя от Шлиман- което им вдухва кураж на немците.

Но какво да кажем за Шлиман- човекът не е професионален историк,нито е професионален археолог-а търговец. ;)
Всички мастити немски историци по време на експедицията за откриване на Троя му се присмиват и открито подиграват от страниците на пресата-но с разкопаването и им затваря устата. ;D

Повечето по горни историци са повлияни от други такива преди тях стигайки до Гумилов,който ровейки се в няколко китайски източника прави аналок между китайското Сю-ну(Шю-ну),което на тюркски би звучало като Ху-ну.Забележи "би звучало"-няма източник за точната формулировка.

Аналогията е направена поради особеностите на китайският език-трансформиране на звуците "С" в "Ш" и "Р" в "Ж"(направи аналогия с южно-иранските и южно-тюркските езици,като персийският и огузкият- където "Р" се трансформира в "З" - Ари в Ази,Шаран-Шазан и т.н.)

Така познатите ни европейски хуни се свързаха с империята Сю-ну в Източна Азия-посредством аналогия.Тук възникват два основни въпроса:

Първият-как Сю-ну идват в Европа-и така се роди теорията за " Великото преселение на народите",която е абсурдна.

Преселения е имало през всичките етапи на човешкото развитие-да започнем с разселването на хората по всички континенти,после с разселването на индоевропейците и енисейците погълнали останалото коренно население по пътя си.После разселването на тюрките-по време на краткия тюркутски хаганат (5 племена се преселват от Монголия и Източна Азия в Европа и предна Азия-печенеги,башкири,узи,огузи и огури) до пълната им доминация в района след Монголската експанзия.

Вторият-щом Сю-ну идват от Азия-те трябва да са алтайци и да говорят алтайски-в момента кои племена в района са  алтайски-тюрките-т.е по пътя на логиката трябва Сю-ну да са тюрки.
Но тъй като сведенията за тюрките са доста по късни-някой тюркисти направиха идващите според теорията  племена като прото-тюрки ;D ;D

Това са кабинетни постулати-нито е имало велико преселение,нито европейските хуни са били алтайци.
Хуните са европейско явление-обединение на европейски племена започната от Донат и завършена от Харатон (Олимпиодор)-в това обединение е имало тефтони,готи,балти,римляни,българи,авари,кимври,траки,сармати,хунори,роксолани,анти,венети,скалви и т.н.-племена от Европа и Предна Азия с различен езиков,етнически и антропологични белези- защо мислиш,че в Европа доста от населението е смесено-Германия-понтиди,балтиди,нордиди-като южните немци са изцяло динари,като западните славяни-хървати,словенци и сърби-общ генетичен произход.
Понтидите са основно българите,аварите,чеченците, дахите(черкезите),аланите  и пр.-пак общ генетичен произход.

Защо мислиш ,че Румъния е разполовена на две-изток-понтиди,запад динари.В Русия има също наред с понтидите и динари,балтиди,нордиди и пр.

Населението на Централна и Източна Европа е смесено-като в дадени райони(страни) преобладава основно един антропологичен белег над останалите-с изключение на Московието в Русия ;D

(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs41.radikal.ru%2Fi093%2F1008%2Fd7%2Fa15b0a0288e2.jpg&hash=11177d48c18d70833700f60bdcaf7144de311988)

Картата не е много подробна-в България 20% от населението са динари

Разгледай картата и ще видиш понтидите до къде са имали влияние-като шопите(основно смесица от нордиди и понтиди) има в северната част на Дон-Вятичите.
Смесването на българските понтиди с дошлите от изток метиси-тураниди се получила съвременните понтоиди,което е населението на Башкористан,Татарстан и пр.(монголоидните белези са доминантни-но в случаят настъпва втора или пр. метисация-като по този начин количеството им намалява,което дава изява на смесен характер с преобладаващи понтидни изяви-Понтоиди)
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on August 26, 2012, 00:50
You are not allowed to view links. Register or Login
щом Сю-ну идват от Азия-те трябва да са алтайци и да говорят алтайски-в момента кои племена в района са  алтайски-тюрките-т.е по пътя на логиката трябва Сю-ну да са тюрки.
Но тъй като сведенията за тюрките са доста по късни-някой тюркисти направиха идващите според теорията  племена като прото-тюрки ;D ;D


Расате, тая карта в кръчмата ли си я правил бе човек и то на 5 ракийки и сигурно смяташ че някой ще я вземе под внимание. Сега аз правя една такава та свят да ти се завие. Толкоз мити професори са единодушни на тази тема и според теб грешат а ти си прав така ли? :D :D :D Да не си ординариус случайно а? Та и голямо пpеселване не е имало. гн.Динков напусна форумае заради твоите бляскави познания на тема история. 8)

Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Rasate on August 27, 2012, 12:35
You are not allowed to view links. Register or Login
Расате, тая карта в кръчмата ли си я правил бе човек и то на 5 ракийки и сигурно смяташ че някой ще я вземе под внимание. Сега аз правя една такава та свят да ти се завие. Толкоз мити професори са единодушни на тази тема и според теб грешат а ти си прав така ли? :D :D :D Да не си ординариус случайно а? Та и голямо пpеселване не е имало. гн.Динков напусна форумае заради твоите бляскави познания на тема история. 8)За разлика от теб чета много научни статии,като -  "Racial Composition in European countries and Outline of Human Racial Classification" и тази карта е снета от тях  ;) ;D

А и Динков не е историк- няма как да отговори на въпроси касаещи историята потвърдени с източници събрани в ГИБИ и ЛИБИ
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on August 27, 2012, 13:42
You are not allowed to view links. Register or Login
За разлика от теб чета много научни статии,като -  "Racial Composition in European countries and Outline of Human Racial Classification" и тази карта е снета от тях  ;) ;D

А и Динков не е историк- няма как да отговори на въпроси касаещи историята потвърдени с източници събрани в ГИБИ и ЛИБИ

Расате, вместо да се обясняваш дай линк та да видим кой, кога и защо е правил тази карта, за кой период е и т.н. Нима трябва да ти ярваме на всичко което ни пускаш тук.  А че си ''кон с капаци'' отдавна ми е известно. ;)
Поздрави!!!
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Rasate on August 28, 2012, 11:06
You are not allowed to view links. Register or Login
Расате, вместо да се обясняваш дай линк та да видим кой, кога и защо е правил тази карта, за кой период е и т.н. Нима трябва да ти ярваме на всичко което ни пускаш тук.  А че си ''кон с капаци'' отдавна ми е известно. ;)
Поздрави!!!

Няма линк - аз съм я качил. ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D

Има книги-дал съм ти няколко източника потърси ги в книжарницата- може да ги купиш и онлайн.
Title: Ynt: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on August 28, 2012, 13:46
You are not allowed to view links. Register or Login
Има книги-дал съм ти няколко източника потърси ги в книжарницата- може да ги купиш и онлайн.

Ей, Rasate,  пак ме разсмя. Не се ли притесняваш да ни пробутваш пропагандни материали. Да но аз не работя в БКП - отдел пропаганда. :D :D Интересувам се от истински научни изследвания а не от уйдурми като твоята карта. Сигурно не мислиш че давам пари за манипулационни ''трудове''. :D :D :D
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: fotakiev on August 28, 2012, 14:51
Експедиция БЪЛГАРИ-ПРАРОДИНА - АРИАНА (http://www.youtube.com/watch?v=1UqJKt3aMy4#)Експедиция Българи - Розета - Балхара 1/5 (http://www.youtube.com/watch?v=xfdwXruu7AQ#)Експедиция Българи - Прародина - Балхара 1/5 (http://www.youtube.com/watch?v=oduEBZkFHvs#)Експедиция АРИАНА - Българите произхождат от Персия (http://www.youtube.com/watch?v=V7sPve7W9Uw#)
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Rasate on August 28, 2012, 14:55
You are not allowed to view links. Register or Login
Ей, Rasate,  пак ме разсмя. Не се ли притесняваш да ни пробутваш пропагандни материали. Да но аз не работя в БКП - отдел пропаганда. :D :D Интересувам се от истински научни изследвания а не от уйдурми като твоята карта. Сигурно не мислиш че давам пари за манипулационни ''трудове''. :D :D :D
What is anadolid?

During the "Armenoidisation" period. Historically, much of Anatolia was strongly Mediterranid in race but with the change of climate and the introduction of other racial elements, most Mediterranids were pushed to the coastal regions while the inner parts became pred. Armenoid and Asiatic Alpinoid. ;) ;D

Картата е от научен труд- а не е моя-това,че я няма в Нет пространството не съм виновен.При условие ,че в някой линии не е много точна-особено спрямо българските земи-където населението е 20% динарско-това не е означено.
Втората карта е от полски труд за населението на Балканите-може да видиш,че в това отношение горе долу и двете карти се припокриват:


(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs41.radikal.ru%2Fi093%2F1008%2Fd7%2Fa15b0a0288e2.jpg&hash=11177d48c18d70833700f60bdcaf7144de311988)

(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ft3.gstatic.com%2Fimages%3Fq%3Dtbn%3AANd9GcTBFmd8bzanJ6JVtdel8Xk_rAd7GN8A2hGYL3S6jJuZRWfDKxqzng%26amp%3Bt%3D1&hash=83ff2345d7b0a0c3b634f1e53f4ec31cb4b24f3c)

       1. Над 50% алпинско-фергански антропологичен тип
       2. Над 50% динарска антропологичен тип
       3. Над 50% пулу-динарска (понто-динарски) антропологичен тип
       4.Над 50% Нордоиди -Население с преобладаващ нордически елементи(понто-динаро-нордити)
       5. Над 50% понтийски антропологичен тип

Тази карта е от подобен труд като първата:

(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi34.tinypic.com%2F2ikqdli.jpg&hash=c462415b996cf7f4204a3ea6dd36041cf15bde74)

Още инфо:

http://s155239215.onlinehome.us/turkic/63_Blood_Types/Blood_TypesEn.htm (http://s155239215.onlinehome.us/turkic/63_Blood_Types/Blood_TypesEn.htm)


А можеш да пишеш тук:
http://www.stormfront.org/forum/t719019/ (http://www.stormfront.org/forum/t719019/)


Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: ЖАРКО ЖЕГЛЕВ on August 28, 2012, 16:53
Na poslednata karta koqto si izpratil Rasete se vijda 4e tam ot kadeto sa do6li pra Bulgarite ( t. e. reka Volga nad Kaspiisko more) e otbelqzano Turanid(Aralid t. e. Ural).
Vaprosa mi e sledniq ako osnovavaneto na Bylgarskata dyrjava e ot pra Bulgarite na kan Kubrat (Kuber) za6to v dne6na Bylgariq ne e ostanalo pomen ot tqh ?
 ?
Title: Ynt: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Rasate on August 28, 2012, 22:11
You are not allowed to view links. Register or Login
Na poslednata karta koqto si izpratil Rasete se vijda 4e tam ot kadeto sa do6li pra Bulgarite ( t. e. reka Volga nad Kaspiisko more) e otbelqzano Turanid(Aralid t. e. Ural).
Vaprosa mi e sledniq ako osnovavaneto na Bylgarskata dyrjava e ot pra Bulgarite na kan Kubrat (Kuber) za6to v dne6na Bylgariq ne e ostanalo pomen ot tqh ?
 ?

Туранид (тюрко-татарски тип по Деникер) Средноазиатски тип. По типологията на Ейкщад памиридите се явяват относително не смесени тураниди, в същото време аралидите се явяват тураниди със силно многолоидно влияние (тунгиден тип). Някои антрополози по старому използват този термин към всеки смесен европеоидо-монголоидно население на Средна Азия.В случая става въпрос за метисация между монголоид и понтоид  станала при монголската експанзия.
Т.е. туранидът се получава при срещата на фини,башкирите и монголите(уралиди,тураниди и монголоиди) с формиралите се вече в Кавказ българи(понтоиди).
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi75.photobucket.com%2Falbums%2Fi308%2FNicola_Canadian%2FMY_SITE%2Fturanid1.jpg&hash=16a7f90219e3bd30359e55c99193214a2d47cbbe)

Понтоидът е смес между източен алпинид(памиро-фергански тип) и понтид

Уралид е термин, използван като синоним на лапоида, понякога по отношение към другите, е по-малко определен централно азиатски тип Типични Уралиди са фините(имат епикантос на окото)

Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: botev on September 30, 2012, 08:25
https://www.youtube.com/watch?v=Ljz8CDXYRVw&feature=relmfu (https://www.youtube.com/watch?v=Ljz8CDXYRVw&feature=relmfu)

https://www.youtube.com/watch?v=x45BPWwiwpk&feature=endscreen&NR=1 (https://www.youtube.com/watch?v=x45BPWwiwpk&feature=endscreen&NR=1)
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: ЖАРКО ЖЕГЛЕВ on September 30, 2012, 15:31
Quote
Туранид (тюрко-татарски тип по Деникер) Средноазиатски тип. По типологията на Ейкщад памиридите се явяват относително не смесени тураниди, в същото време аралидите се явяват тураниди със силно многолоидно влияние (тунгиден тип). Някои антрополози по старому използват този термин към всеки смесен европеоидо-монголоидно население на Средна Азия.В случая става въпрос за метисация между монголоид и понтоид  станала при монголската експанзия.
Т.е. туранидът се получава при срещата на фини,башкирите и монголите(уралиди,тураниди и монголоиди) с формиралите се вече в Кавказ българи(понтоиди).


Понтоидът е смес между източен алпинид(памиро-фергански тип) и понтид

Уралид е термин, използван като синоним на лапоида, понякога по отношение към другите, е по-малко определен централно азиатски тип Типични Уралиди са фините(имат епикантос на окото)
Vaprosa mi otnovo e sledniq ako osnovavaneto na Bylgarskata dyrjava e ot pra Bulgarite na kan Kubrat (Kuber) za6to v dne6na Bylgariq ne e ostanalo pomen ot tqh ?
 ?
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: botev on October 01, 2012, 13:29
bTV Репортерите - Изгубеното имане на Тракия (част 1) (http://www.youtube.com/watch?v=NtRDB-GI5t0#)
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: ЖАРКО ЖЕГЛЕВ on October 01, 2012, 16:30
Atv ''Son Yaz Balkanlar 1912'' ikinci tanıtımı yakında atv'de! (21.06.2012) (http://www.youtube.com/watch?v=KLDuBn8s8uc#)
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: ЖАРКО ЖЕГЛЕВ on October 02, 2012, 09:13
http://www.habereli.com/haber-32607-Muslumanlari-Boyle-Idam-Ettiler-galeri.html (http://www.habereli.com/haber-32607-Muslumanlari-Boyle-Idam-Ettiler-galeri.html)
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on October 02, 2012, 13:15
You are not allowed to view links. Register or Login
http://www.habereli.com/haber-32607-Muslumanlari-Boyle-Idam-Ettiler-galeri.html (http://www.habereli.com/haber-32607-Muslumanlari-Boyle-Idam-Ettiler-galeri.html)

Това е малък пример от масовото избиване на мюсулманското население от българите. Тези неща се преразказват от поколение на поколение но на никой не му идва на ум да се събират кости и черепи за да ги показват на децата си както се прави сега в Батак.
Наистина има сериозни народи които не се държат като племе.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: botev on October 02, 2012, 18:39
Историята все още мълчи за Старозагорското клане преди 134 г. – най-големият геноцид в България

http://stzagora.net/2011/07/18/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D1%89%D0%B5-%D0%BC%D1%8A%D0%BB%D1%87%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80/ (http://stzagora.net/2011/07/18/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D1%89%D0%B5-%D0%BC%D1%8A%D0%BB%D1%87%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80/)
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Rasate on October 03, 2012, 09:19
You are not allowed to view links. Register or Login
Историята все още мълчи за Старозагорското клане преди 134 г. – най-големият геноцид в България

http://stzagora.net/2011/07/18/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D1%89%D0%B5-%D0%BC%D1%8A%D0%BB%D1%87%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80/ (http://stzagora.net/2011/07/18/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D1%89%D0%B5-%D0%BC%D1%8A%D0%BB%D1%87%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80/)

Първо честит празник на всички заралии.

Старозагорското въстание е едно от масовите въстания станали в град,при което е избита половината от населението му.
Всъщност Стара Загора преди въстанието е 25 550 жители-като съотношението християни-мюсюлмани-е 2 към 1.При него от башибозука не са пожалени и редица мюсюлмански фамилии.
Не възстановил се от предишното опожаряване Стара Загора претърпява и втори погром,който е масово клане на останалите в града и околните села българи от башибозука и самата войска на Сюлейман- избити са над 14-15 000 българи от самият град и околните села.Само в църквата св. Тройца са избити около  2500 души. Изгорени са живи потърсилите спасение в църквите св.„Св. Богородица" и „Св. Николай.Отвлечени са над 10 000 деца.

По брой на жертвите си, Старозагорското клане надвишава броя на загиналите по време на Априлското въстание.

Градът е залят от терор и ужас-основен инструмент на Сюлейман е черкезо-татарският башибозук.

Поздрави
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on October 03, 2012, 10:49
You are not allowed to view links. Register or Login
Историята все още мълчи за Старозагорското клане преди 134 г. – най-големият геноцид в България

http://stzagora.net/2011/07/18/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D1%89%D0%B5-%D0%BC%D1%8A%D0%BB%D1%87%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80/ (http://stzagora.net/2011/07/18/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D1%89%D0%B5-%D0%BC%D1%8A%D0%BB%D1%87%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80/)

* пален е огън на гърдите на трети и е варено кафе  :o
* много тела на избитите остават прави, защото няма къде да падат труповете  :o
 --------------------------------------------------------------------
Само през Септемврийското въстание - 1923 г. българите са исклали повече хора отколкото Османлиите в Стара Загора и по времето на  Априлскотото въстание.
Невероятно но факт!!!
От коментарите на статията си личи че това е свободно съчинение специално за тези от групата на боте :D :D :D
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on October 03, 2012, 10:54
You are not allowed to view links. Register or Login
http://www.habereli.com/haber-32607-Muslumanlari-Boyle-Idam-Ettiler-galeri.html (http://www.habereli.com/haber-32607-Muslumanlari-Boyle-Idam-Ettiler-galeri.html)

Тази снимка ясно показва защо тракийците са напуснали родните си места. Това е голям документ но за тези които са обективни и могат да разсъждават.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: onegavon on October 03, 2012, 12:08
You are not allowed to view links. Register or Login
Vaprosa mi otnovo e sledniq ako osnovavaneto na Bylgarskata dyrjava e ot pra Bulgarite na kan Kubrat (Kuber) za6to v dne6na Bylgariq ne e ostanalo pomen ot tqh ?
 ?

Защо няма помен от франките основали Франция, а е останало само името.Защо във Великобритания няма живи брити.Защо няма англи и сакси в Англия, а има англичани. Къде са белгите и защо никой не говори келтски в Белгия.

Когато намериш смислен отговор на тези въпроси тогава ще ти стане ясно каква е разликата между прабългари и българи, а по- натам и каквое общото по между ими.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: botev on October 04, 2012, 09:59
Българските жени са толкова усърдни в преденето, че когато вървят по улицата, не можеш да ги срещнеш без работа, но поставят една хурка с вълна зад рамото си и така вървят и предат като играят.
Райнхолд Лубенау, 1587г.

"Българинът е истински син на земята….Пестелив е сдържан, българинът не притежава лекомислената веселост на румънеца, бурната приветливост на сърбина, или мечтателния непрактичен идеализъм на руснака. Той по-скоро прилича на шотландец от равнината и носи многото си възхитителни качества зад външност, зад която малцина имат щастието да проникнат…Оставете българина и черногореца на парче пустееща земя, и българинът ще я превърне в розова градина, докато черногорецът ще продължава да гледа.” /У. Милър, 1907 г./

“Колкото повече човек опознава българите от Македония, толкова повече се възхищава…Просвещението сред българите не намалява племенния инстинкт за саможертва, дори сякаш го подсилва. Албанецът се отказа от религията си, за да добие правото да носи оръжие. Българинът от Македония пази религията, завещана му от вековете, превива врат под ежедневния труд, придобил е търпението на роба, за да запази добродетелите на мъченика.” /Х. Брейлсфорд – английски публицист, 1906 г./

“По никакъв начин не бих искал да подценявам българския селянин. Той е фермер, при когото типичните за фермерите недостатъци са подсилени. Но при него са подсилени и добродетелите на фермерите. Той е силен, трудолюбив, здрав, миролюбив и почтен, издръжливостта и упоритостта му нямат равни на себе си. Българският селянин освен това е грамотен, патриотично настроен и готов да учи… .В страната няма нито богаташи, нито просяци, а селяните почти нямат нужди, които да не могат да не удовлетворят сами…Хората консумират храна и алкохол умерено. Няма хазартни игри…В никоя балканска страна няма такава религиозна свобода както в България….Трудолюбието им е пословично. Издръжливостта им е забележителна. Бедността в смисъла, в който думата се използва в Европа и Америка, в България е просто непозната…” /У. Монро – автор на първата история на България на английски език. Вж. Bulgaria and Her People. Washington, 1914./

“Това бяха забележителни хора. Селяни с чиста кръв, незасегнати от никакви морални болести, с храброст и издръжливост, заради които се прочуха в цяла Европа, с качества на духа и тялото, които са уникални по света.” /Н. Бъкстон за българите по време на Първата световна война/.

“Българските мъже от всички класи могат да служат за пример на мъжете от повечето европейски нации.” /С-К. Стобарт, 1913 г./
“Това, което този народ – българите- способен и енергичен, създаде в областта на науката, изкуството и народното стопанство, е удивително. /проф. Николае Йорга – румънски историк. Из реч в румънския парламент, 1930 г./

“Вашата страна е една страна с голяма духовна култура, високите нравствени качества на вашия народ му позволяват да се надява на едно по-добро бъдеще.” /граф Д'Адикс. Интервю пред в. “Зора”, 1933 г./

“С преминаването на българската граница при Свиленград като че ли навлязохме в една приказна страна. След запустелите, буренясали и безлюдни полета на турска Тракия, нам се стори, че навлизаме в един истински Ханаан. Докъдето ни стигне окото се виждаха отлично подредени ниви, китни градини, дървета, безбройни стада, спретнати и здрави селяни, които разпръснати из полята, работеха с песни. За мен, който идвах от Азия, това бе първото ми най-хубаво впечатление от Европа. Вие сте чудесна страна и народ с блестящо бъдеще.” /Из разговора на немски професор с писателя Стилиян Чилингиров, публикуван в 1938 г./

“Страната ви е същински земен рай. Където и да се обърне човек, вижда хубави нивя и градини. Особено впечатление ни прави трудолюбието на вашия народ. Вие вече сте ни задминали в лозарството. Миналата година /1937 г./ ние сме изнесли 4 млн. кг. грозде, а вие – 29 млн. /из разговор на гръцки учител със Ст. Чилингиров, 1938 г./.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: ЖАРКО ЖЕГЛЕВ on October 04, 2012, 18:30
Българските жени са толкова усърдни в преденето, че когато вървят по улицата, не можеш да ги срещнеш без работа, но поставят една хурка с вълна зад рамото си и така вървят и предат като играят.
Райнхолд Лубенау, 1587г.

A sega 2012.  :) ;) :


IGRENC BIR SEY BULGAR KADINLARI GUDURMUS TURKLERI KOPEK KADAR SEVMIYORLAR (http://www.youtube.com/watch?v=JzxBJ0qUO-Y#)
BULGAR KARILARI GUDURMUS TURKLERI KOPERLER KADAR SEVMIYORLAR (http://www.youtube.com/watch?v=zGOLyAip1QE#)
Title: Ynt: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: bozman on October 21, 2012, 15:59
You are not allowed to view links. Register or Login
    Пропусна най-голямата част - чукундурите  ;D  ;D ;D ;D ;D

--- Караибрахим, ти кой от двамцата си от тази картинка ? . . .

Quote
Булгари произлиза от глагола булгама, което означава смесване а не боклук.
--- Първото изписване на bulgari е в латински текстове. Това е изпис в няколко текста на ЛАТИНСКИЯ ЕЗИК от 6 в. По това време Римската империя и по точно нейните писатели, НЯМАТ И ХАМ ХАБЕР, за съществуването на тюркски език, нито са срещали тези хора, защото единственият римски пълководец достигнал най-на запад е Помпей - стигнал е до грузинското крайбрежие на Черно море. По това време тюрките ГИ НЯМА ПО ТЕЗИ ОБЛАСТИ. Ако изобщо някъде ГИ има по това време, което е друга тема.
Така, че термина bulgari НЕ МОЖЕ да се разглежда ПРЕЗ етимологията на новите заселници по тези райони, защото тази дума съществува преди тяхното появяване на историческата сцена. Ако не е ясно, пак ще повторя.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: bozman on October 21, 2012, 16:27
Защо няма помен от франките основали Франция, а е останало само името.
---  "Франки" не е име на  народ, а име на франската държава, което има галска етимология - свободни. Наречена е така, защото се обособява от Римска провинция - федерат, в отделно, Свободно "княжество" по славянските езици и "кралство" на германски и романски езици. Така, че няма как да има "помен" от нещо, което никога не го е имало. Помена е преминал в името на днешните французи, които по етнос (като основен, преобладаващ) са гали.


Защо във Великобритания няма живи брити.
--- Напротив - има. И те дори са запазили своя език и култура преди доминацията на норманските крале - това са шотландците. Това са бригите, оттеглили се на север, след нашествието на норманите. "Бритите" по народност са тракийските "бриги", наречени по-рано в Мала Азия - фриги. Това са гарнизоните на римските легиони на Цезар, набрани предимно от "варварските" Балкани. Точно тези бриги, дават името на Велика Британия. Дали има живи потомци е въпрос за генетиката, не за историята.   

Защо няма англи и сакси в Англия, а има англичани.
--- Те дори до ден днешен се самоименуват "англосаксонци". Ако ти си мислиш, че през българската реч ще проумееш наименованията в други езици, трябва да ти съобщя ще много се заблуждаваш.

Къде са белгите и защо никой не говори келтски в Белгия.
--- Келти никога не са живяли в Белгия. Тяхната исконна територия на континента е Галисия (това е Североизночна Испания), откъдето част от тях се преселват в днешна Ирландия. Точно днешният ирландски език е наследник на вчерашният "келтски". Дали има някакъв англав в днешна Белгия е отделен въпрос, във всеки случай дори да го е имало, той е бил твърде малоброен за да може да запази белезите си на такъв.


Когато намериш смислен отговор на тези въпроси тогава ще ти стане ясно каква е разликата между прабългари и българи, а по- натам и каквое общото по между ими.
--- Не може да има нито разлика, нито общност между реален исторически термин bulgari и един измислен от комунистическата "научна пасмина" термин "прабългари" за натаманясване на измислената им история, който НИКОГА НЕ Е СЪЩЕСТВУВАЛ в исторически документи.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Rasate on October 21, 2012, 16:58
Боцман,ако си този,който се подвизава в другите форуми те приветствам с добре дошъл.

За останалите съфорумци нека ви представя един защитник на Римската теза за произход на българите.

Поздрави
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: botev on October 21, 2012, 19:03
You are not allowed to view links. Register or Login

За останалите съфорумци нека ви представя един защитник на Римската теза за произход на българите.

;) :D Хубаво е да се отделя съвременни българи и стари българи!
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: botev on October 21, 2012, 20:59
Турция да признае 500 г. османското робство в България + публично извинение за това + извинение за геноцидът над Българският народ през 1912 - 1913 г. + връщане на Българските земи в България: Одринска Тракия, Дарданелите (Галиполи) чак до Анастасиевата стена до Цариград и излаз на Мраморно море + обезщетение на всички пострадали от геноцида и техните наследници! 8)
 "Дела трябват, а не думи" В. Левски!


49% от кръвта на българите е тракийска, установиха швейцарци.......................


Най-разнолика смес от народи са жителите на Турция, чийто генетичен профил е съставен от девет народа - турци, финикийци, бербери, елини, тевтонци, славяни, араби, илири, евреи. :D :D :D :D

http://www.plovdivmedia.com/11298.html (http://www.plovdivmedia.com/11298.html)
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on October 21, 2012, 22:52
You are not allowed to view links. Register or Login
Боцман,ако си този,който се подвизава в другите форуми те приветствам с добре дошъл.

За останалите съфорумци нека ви представя един защитник на Римската теза за произход на българите.

Поздрави

P. Paskov si go znaem. Nyama nujda ot predstavyane ;) :D :D :D :D
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on October 21, 2012, 22:57
You are not allowed to view links. Register or Login
;) :D Хубаво е да се отделя съвременни българи и стари българи!
Егаси и савременния боте!!!  :D :D :D Старите, навсякаде по света  ги наричат Булгари, а не българи и ги свързват с Тюрките докато вие още си пасате при паисий :D :D :D
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: onegavon on October 21, 2012, 23:29
You are not allowed to view links. Register or Login
Боцман,ако си този,който се подвизава в другите форуми те приветствам с добре дошъл.

За останалите съфорумци нека ви представя един защитник на Римската теза за произход на българите.

Поздрави

Расате , тоя Боцман въобще не е разбрал смисъла на поста ми . По написаното се вижда ,че е пълен лаик.Само ще спомена, че белгите са доказани още от римски източници чисти келти даже има и такава провинция -


 Римска провинция Белгика около 120 година основана.
Бе́лгика (лат. Gallia Belgica).Както и да е явно това е поредния куку налапал се с псевдонаучни статийки от нета.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: bozman on October 22, 2012, 01:44
Расате , тоя Боцман въобще не е разбрал смисъла на поста ми.
--- "Тоя боцман" коментира това което си написал - нищо извън него. Ако си имал една мисъл, пък си написал друго - това не е вина на боцмана.

По написаното се вижда ,че е пълен лаик.
--- Още от второто изречение започваш с лични нападки, от което разбирам, че примираш от желание да гризнеш секирата. Това ми е най-лесно - попаднал си точно на когото трябва . .. ;D

Само ще спомена, че белгите са доказани още от римски източници чисти келти даже има и такава провинция -Римска провинция Белгика около 120 година основана.
--- Нищо подобно г-н специалист. След първото завоюване и наименование на тази област като Gallia Comata, тя е разделена на части от Цезар ~ 50 г.пр.н., съответно на Belgica, Celtica и Aquitania, като никъде НЕ Е казано, че белгите са народ - вж. картата. "Белгия" и до ден днешен има етимология според романските езици "Земя на чайките" и съответно "белги" - чайки. Т.е. името Белгика според тази визия е едно зрелищно име, което Цезар е добил при достигане на Ламанша - според безбройните ята от чайки е наречена може би с това име тази част от Gallia Comata. Това е едно предположение за името Белгия, но че народ "белги" НЯМА около новата ера  е от ясно по ясно за лаиците пък за специалистите - май е тъмна Индия. :)


Бе́лгика (лат. Gallia Belgica).Както и да е явно това е поредния куку налапал се с псевдонаучни статийки от нета.
--- Никога не е имало такава провинция Gallia Belgica г-н специалист, без да знам какво си налапал :). " Подалпийска Галия" - да, но "Белгийска Галия"- никога. Нещо са ти мъгла римските провинции май, но се надявам, че Османските вилаети по-добре ще ги познаваш !? :) Когато докажеш с източник, че белгите са келти, ела ми се обади, аз съм тук наоколо . . .
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: bozman on October 22, 2012, 01:52
You are not allowed to view links. Register or Login
P. Paskov si go znaem. Nyama nujda ot predstavyane ;) :D :D :D :D

--- Сега го чувам, че Расате е Пламката. На него няма какво да му доказвам - чакам някои помаци тук, че това трябва да е мястото им за изява - сайт ПОМАК. Какъв "народ" са били, какъв "език" са имали, откога са на тази "черна земя" - е те такива работи ми е любопитно да науча от натурални помаци.
Поздрави.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on October 22, 2012, 08:50

Faymonville e edno selo v Belgiya, kwdeto jiveeshtite tam hora gi narichat Turci. Predpolaga se che sa chast ot Bulgarite ( Turcite) na Alcek ( brat na Asparuh ) ;) :D :D :D
http://www.anadolu.eu/faymonville/faymonville.html (http://www.anadolu.eu/faymonville/faymonville.html)

http://fotogaleri.hurriyet.com.tr/GaleriDetay.aspx?cid=20564&rid=2&p=2 (http://fotogaleri.hurriyet.com.tr/GaleriDetay.aspx?cid=20564&rid=2&p=2)

http://www.habervitrini.com/haber/belcikada-bir-turk-koyu-518903/ (http://www.habervitrini.com/haber/belcikada-bir-turk-koyu-518903/)
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: onegavon on October 22, 2012, 16:30
You are not allowed to view links. Register or Login
Расате , тоя Боцман въобще не е разбрал смисъла на поста ми.
--- "Тоя боцман" коментира това което си написал - нищо извън него. Ако си имал една мисъл, пък си написал друго - това не е вина на боцмана.

По написаното се вижда ,че е пълен лаик.
--- Още от второто изречение започваш с лични нападки, от което разбирам, че примираш от желание да гризнеш секирата. Това ми е най-лесно - попаднал си точно на когото трябва . .. ;D

Само ще спомена, че белгите са доказани още от римски източници чисти келти даже има и такава провинция -Римска провинция Белгика около 120 година основана.
--- Нищо подобно г-н специалист. След първото завоюване и наименование на тази област като Gallia Comata, тя е разделена на части от Цезар ~ 50 г.пр.н., съответно на Belgica, Celtica и Aquitania, като никъде НЕ Е казано, че белгите са народ - вж. картата. "Белгия" и до ден днешен има етимология според романските езици "Земя на чайките" и съответно "белги" - чайки. Т.е. името Белгика според тази визия е едно зрелищно име, което Цезар е добил при достигане на Ламанша - според безбройните ята от чайки е наречена може би с това име тази част от Gallia Comata. Това е едно предположение за името Белгия, но че народ "белги" НЯМА около новата ера  е от ясно по ясно за лаиците пък за специалистите - май е тъмна Индия. :)


Бе́лгика (лат. Gallia Belgica).Както и да е явно това е поредния куку налапал се с псевдонаучни статийки от нета.
--- Никога не е имало такава провинция Gallia Belgica г-н специалист, без да знам какво си налапал :). " Подалпийска Галия" - да, но "Белгийска Галия"- никога. Нещо са ти мъгла римските провинции май, но се надявам, че Османските вилаети по-добре ще ги познаваш !? :) Когато докажеш с източник, че белгите са келти, ела ми се обади, аз съм тук наоколо . . .

Едно цитатче от Цезар- horum omnium fortissimi sunt Belgae.Дано си наоколо!Днес ,няма вече белги това исках да кажа- има белгийци! И дали белгите са били келти или германци, днес вече ги няма , а са станали частот съвременните фламандците и валонци.Същото имах предвид и за франките и англите.Понеже тука един пантюркист ми оспорва термина прабългари, ,че те са си турци следователно ние неправилно сме им взели името и други такива или , ако сме техни потомци значи сме турци.Значи всичко се променя в някаква степен включително и генотипа на народите,обаче има някаква историческа памет и приемственост. Нищо ,че англите са някакво германско племе днес те са се омешали с местните британски келти римски заселници,юти ,сакси, по- късно датски викинги и ето днес са част от английската нация.За бритите имах предвид същото останало им е името. Това което пишеш за това че са днешните  Шотландци е вярно само отчасти по- скоро те са пикти- prit-tan, prit-ten/ самоназвание/ откъдето някои смятат, че идва името Британ и, че са иберийци т.е не са келти. Гелският е келтски безспорно даже и до днес си е жив.Въобще  етногенезиса на шотландците е доста разностранен  процес и е различен в равнините и в планините оттам и езиците които се говорят. Баш скотс си е германски например.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: botev on October 22, 2012, 18:32
You are not allowed to view links. Register or Login
Старите, навсякаде по света  ги наричат Булгари,
Както ще да ги наричат! Въпроса е че сегашните българи имат много малко от Аспаруховите българи.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: bozman on October 23, 2012, 10:09
Quote
Едно цитатче от Цезар- horum omnium fortissimi sunt Belgae.Дано си наоколо!Днес ,няма вече белги това исках да кажа- има белгийци! И дали белгите са били келти или германци, днес вече ги няма , а са станали частот съвременните фламандците и валонци.Същото имах предвид и за франките и англите.Понеже тука един пантюркист ми оспорва термина прабългари, ,че те са си турци следователно ние неправилно сме им взели името и други такива или , ако сме техни потомци значи сме турци.Значи всичко се променя в някаква степен включително и генотипа на народите,обаче има някаква историческа памет и приемственост. Нищо ,че англите са някакво германско племе днес те са се омешали с местните британски келти римски заселници,юти ,сакси, по- късно датски викинги и ето днес са част от английската нация.За бритите имах предвид същото останало им е името. Това което пишеш за това че са днешните  Шотландци е вярно само отчасти по- скоро те са пикти- prit-tan, prit-ten/ самоназвание/ откъдето някои смятат, че идва името Британ и, че са иберийци т.е не са келти. Гелският е келтски безспорно даже и до днес си е жив.Въобще  етногенезиса на шотландците е доста разностранен  процес и е различен в равнините и в планините оттам и езиците които се говорят. Баш скотс си е германски например.
--- По този пост възражения естествено не мога да имам. Не виждам само по какво може да се спори за термина "прабългари" след като такива персони НЯМА В ИЗТОЧНИЦИТЕ. Все едно да се спори, колко дявола могат да се поберат на върха на иглата или дали са били черни или червени  :) . . .
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Rasate on October 23, 2012, 10:23
You are not allowed to view links. Register or Login
P. Paskov si go znaem. Nyama nujda ot predstavyane ;) :D :D :D :D

Грешка си-Боцманът няма нищо общо с Пасков- Двамата имат различен поглед върху историята,защитават различна теза и имат различна професия и местожителство.
Пасков защитава до някъде Иранската теза,а Боцмана-Римската.
Това са различни тези за произход на българите.

Субиги,ако щеш разрови се във форумите на Бойна Слава,АБВ и Наука и ще се запознаеш с Боцмана.

Не обвинявай човек в прегрешение без да го познаваш.

Поздрави
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Rasate on October 23, 2012, 10:38
You are not allowed to view links. Register or Login
Расате , тоя Боцман въобще не е разбрал смисъла на поста ми . По написаното се вижда ,че е пълен лаик.Само ще спомена, че белгите са доказани още от римски източници чисти келти даже има и такава провинция -

Римска провинция Белгика около 120 година основана.
Бе́лгика (лат. Gallia Belgica).Както и да е явно това е поредния куку налапал се с псевдонаучни статийки от нета.


И аз не мисля,че са келти.

Келтите имат различен път на придвижване- белгите(гневните) според мен са гали,но да не забравяме ,че и името Гали(петли) е римско. ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Неслучайно постфактум римляните наричат тази част на Галия -Галия Белгика,т.е. самите те ни дават отговор,какви са белгите. ;)
Всичко останало е политически опорочени хипотези.
Но Боцманът е по запознат с римската история ;D

В разглеждането на самите гали намирам съответствие с Етруските.Т.е. Водачът на сто копиеносци(Vercin-getoroi) се окичва с титла характерна и за траките и етруските преминала от тях в латините,готите, българите и куманите- а именно "Рикс"(рейкс,рекс,рих,рейкос)-крал,владетел.

Т.е. има нещо общо между българина Испер/рих,гота Теодор/рих,кумана Бор/рекс и галът Верцингетор/рикс- а именно титлата,с която се кичат.

Поздрави
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Rasate on October 23, 2012, 10:51
You are not allowed to view links. Register or Login
--- Сега го чувам, че Расате е Пламката. На него няма какво да му доказвам - чакам някои помаци тук, че това трябва да е мястото им за изява - сайт ПОМАК. Какъв "народ" са били, какъв "език" са имали, откога са на тази "черна земя" - е те такива работи ми е любопитно да науча от натурални помаци.
Поздрави.

Имаше предвид Тебе!!!

За Сюбиги всеки с различно от неговото мнение му напомня Пасков,макар че всеки един човек има различен индивидуален стил на писане,който няма как да се копира. ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D

Поздрави
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: bozman on October 23, 2012, 11:07


Quote
Т.е. има нещо общо между българина Исперих

--- Това къде го пише, за българина Исперих !? :)
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on October 23, 2012, 11:38
You are not allowed to view links. Register or Login

--- Това къде го пише, за българина Исперих !? :)

Току що го изсмука от някаде. Във подобна фантазия няма равен на себе си. Неговото прилича на твърдението че Ага Мемнон е бил Турчин. Ние вече не се учудваме а само се подсмихваме, а понякога дори и не му обръщаме внимание.
В Турция се твърди че Етруските имат връзка със сегашните Турци. И при тях има символ на вълчицата Асена
която е спасила Турците. Виж на снимката има и мотиви същите които са и на Османското знаме.
http://www.google.com.tr/search?q=etr%C3%BCskler&hl=tr&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=M1aGUOvdOs7mtQbj_YGoDA&sqi=2&ved=0CCcQsAQ&biw=1024&bih=585 (http://www.google.com.tr/search?q=etr%C3%BCskler&hl=tr&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=M1aGUOvdOs7mtQbj_YGoDA&sqi=2&ved=0CCcQsAQ&biw=1024&bih=585)

http://skyturkvngenc.wordpress.com/2009/06/27/roma%E2%80%99dan-once-italya%E2%80%99daki-turkler-1-etruskler/ (http://skyturkvngenc.wordpress.com/2009/06/27/roma%E2%80%99dan-once-italya%E2%80%99daki-turkler-1-etruskler/)
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Rasate on October 23, 2012, 11:38
You are not allowed to view links. Register or Login
Едно цитатче от Цезар- horum omnium fortissimi sunt Belgae.Дано си наоколо!Днес ,няма вече белги това исках да кажа- има белгийци! И дали белгите са били келти или германци, днес вече ги няма , а са станали частот съвременните фламандците и валонци.Същото имах предвид и за франките и англите.Понеже тука един пантюркист ми оспорва термина прабългари, ,че те са си турци следователно ние неправилно сме им взели името и други такива или , ако сме техни потомци значи сме турци.Значи всичко се променя в някаква степен включително и генотипа на народите,обаче има някаква историческа памет и приемственост. Нищо ,че англите са някакво германско племе днес те са се омешали с местните британски келти римски заселници,юти ,сакси, по- късно датски викинги и ето днес са част от английската нация.За бритите имах предвид същото останало им е името. Това което пишеш за това че са днешните  Шотландци е вярно само отчасти по- скоро те са пикти- prit-tan, prit-ten/ самоназвание/ откъдето някои смятат, че идва името Британ и, че са иберийци т.е не са келти. Гелският е келтски безспорно даже и до днес си е жив.Въобще  етногенезиса на шотландците е доста разностранен  процес и е различен в равнините и в планините оттам и езиците които се говорят. Баш скотс си е германски например.


Правилно-но този дето ни нарочва за Турци не е запознат комплексно с историята,антропологията,археологията и палеолингвистиката,които ни обрисуват различен поглед на миналото.

За Боцманът-историята на отделните групи помаци е своеобразна и различна,неделима от тази на християните до тях,с които делят сходни обичай,език и светоглед.

Има няколко процеса протекли по нашите земи довели до запазването на българският език и формирането на името Помаци,наложено от държавата.

1. Бягство на народни маси от равнинните към планинските райони в следствие на османското нашествие-в следствие се образуват нови населени места.
2.Пълзяща ислямизацията на завладените територии,което се проследява от Османският архив,намиращ се в България по стечение на обстоятелствата.
3.Следваща пълзяща турцизация на ислямизираното население в завладените територии.

Процесите протичат от главните транспортни коридори,към всички по големи населени места(градски центрове) и т.н. до най малкото планинско село.

Да започнем с насилствената ислямизация:

Според Шериата при завладяване на даден град,той се оставя на грабеж три дни от нахлулите войски-тогава става и най бързата ислямизация на част от населението,другата се избива или е продадена в робство по Венецианските пазари.
Второ всеки един бележит майстор се подлага на тормоз за прием на исляма- източници Житията на новите български светци.
http://www.pravoslavieto.com/life/05.17_sv_Nikolaj_Sofijski.htm (http://www.pravoslavieto.com/life/05.17_sv_Nikolaj_Sofijski.htm)  (всички турци в Житието са ислямизирани българи)

Икономическа ислямизация:

Икономическата ислямизация е доста по всеобхватен процес и е най пълна при християнските ереси,като павликянство,богомилство и пр.
Тя е регистрирана в Османските архиви,пътеписите на Симон Леваци и султански фермани.

Има няколко тангенти на ислямизация:
Богатите земевладелци(боляри,войнуци и пр) приемат исляма за да запазят земите и положението си в новата държава.Т.е стават от спахии християни в спахии-мюсюлмани.

Бедните селскостопански райони населението приема исляма за да не плаща Харадж-това е потвърдено и от Симон Лехаци-който разпитвайки бошняците(които са били с българско самосъзнание)- го казват в прав текст:
"Люди той страны – здоровые богатыри, сильные и могучие, рослые и мускулистые; они совсем не знают турецкого языка, но только болгарский. Говорят, что в Румелии, кроме городов, есть 80 тысяч болгарских сел; по исповеданию они греки, а их архиепископ сидит в Атране. Почему же они всем округом приняли мусульманскую веру? Говорят, что как-то прибыли к ним хараджчи, и они из-за нищеты отреклись от веры, чтобы не платить харадж. Тогда хараджчи, собравшись, отправились в Высокую Порту (“Высокие Врата” или “Высокая Порта” (Баб и-Али), так называли Стамбул) и дали понять хондкару, что боснийцы приняли мусульманство не во имя бога, а из-за хараджа. Тогда царь повелел: «Пусть платят [все], хоть и стали мусульманами, кроме хаджи, которые ходили в Мекку». Увидели [62] они, что и веры лишились и харадж платят, стали ходить из-за хараджа в Мекку. Все они хаджи; среди них очень мало платящих харадж, таких называют румелийскими газиями. В Боснии повсюду есть также много болгарских монастырей. В пяти милях [от города] на высокой горе стоит большой известный и великолепный монастырь; нам сказали, что в эту епархию входит триста сел. Войдя внутрь, мы обошли его и благословили бога. Рядом с монастырем находился большой горячий источник, который приводил в движение 12 мельниц. В другом месте, около Хулупа, мы увидели построенные царями большие бассейны и каменные украшения, подобные источникам Бурсы. В Боснии все люди говорят по-болгарски и если клянутся, то, кроме имени Мехмета, ничего по-турецки не знают, поэтому говорят: «Такоми бога и вира Мехметская», то есть «Вот те бог и вера Мехметова», и т. д..."

http://www.armenianhouse.org/lekhatsi/chronicle-ru/notes/chapter1_6.html#5 (http://www.armenianhouse.org/lekhatsi/chronicle-ru/notes/chapter1_6.html#5)


А защо помаците не се турцизират(прием на османо-турски език и обичай)- този процес е бавен и пълзи от равнинните към планинските райони,където отдалечеността изиграва своята роля-т.е. започва при тях доста късно и е прекъснат с Освобождението,когато държавата налага и името помаци,което е прието охотно от това население намерило изход в това име от постоянният натиск и от българите-християни и от българските турци-едните по отношение на език,а другите на религията.

Като потвърждение на турцизацията на "славаянско" население,но в умален мащаб мога да спомена няколко краища:

Голо бърдо, Дебърско- в този край на Албания все още се използват старото възприемане на народността спрямо религията.

Т.е. в Голо бърдо приелите исляма българи се наричат турци от техните християнски роднини,те самите се самонаричат турци,и арнаутите(албанците) ги наричат турци,въпреки,че тези нови мюсюлмани не знаят и "бъкел" турски.Ислямизационният процес в Голо бърдо е доста късен-започва през 18 век,т.е. част от торбешите и гораните са късно приели исляма и могат да проследят в родът си своят прадядо християнин.

До Субиги-ако някой българин се занимае с произходът на Мустафа Кемал съм сигурен,че ще открие неговият прапра дядо българин християнин от село Себище,Дебърско  ;D ;D ;D

Вторият пример за турцизация е политическата турцизация на българоезичното население станало в Гърция през миналият век.Тя е подобна на елинизацията на християнското българоезично население в същата държава,румънизацията на същото в Румъния и албанизацията и турцизацията на мюсюлманското българоезично население в Албания и Турция.

Надявам се да съм бил полезен.  :)

Поздрави


П-с.

Пътеписите на Симон Лехаци на български. ;)

http://books.google.bg/books?id=hnzDyhp70HUC&pg=PA25&lpg=PA25&dq=%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8A%D1%82+%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD+%D0%9B%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%86%D0%B8&source=bl&ots=Z3zpXTedMZ&sig=cc7-yP7j-2x9vp51CgRkS0k0b6Y&hl=bg&sa=X&ei=1VKGUJrAE4SO4gTOgoDICg&ved=0CDIQ6AEwAw#v=onepage&q=%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8A%D1%82%20%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD%20%D0%9B%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%86%D0%B8&f=false (http://books.google.bg/books?id=hnzDyhp70HUC&pg=PA25&lpg=PA25&dq=%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8A%D1%82+%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD+%D0%9B%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%86%D0%B8&source=bl&ots=Z3zpXTedMZ&sig=cc7-yP7j-2x9vp51CgRkS0k0b6Y&hl=bg&sa=X&ei=1VKGUJrAE4SO4gTOgoDICg&ved=0CDIQ6AEwAw#v=onepage&q=%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8A%D1%82%20%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD%20%D0%9B%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%86%D0%B8&f=false)
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Rasate on October 23, 2012, 12:10
You are not allowed to view links. Register or Login

--- Това къде го пише, за българина Исперих !? :)

Името-а другото се подразбира.

Орелът във Вознесенка ни предоставя истинското име на Аспарух-а именно Еспор,вариант на аланското Аспар(ездач).Исперих и пр. варианти споменати на няколко места е гръцки вариант на същото,но включващо и титлата,както името на гота Теодорих или на кумана Борекс споменат в житието на Павел Унгарски.Т.е. е вокална транскрипция.

От друга страна самото споменаване на името Аспарух ни навежда на мисълта за приемственост между Държавата на Боспор и Стара България-и аланската династия на Аспургидите,призната от Рим.
Т.е. Стара България се възприема като наследник на признато от Рим държавно формирование-това политическо решение донася на Кубрат титлата патриции и помощ за извоюване на независимост от аварският хаган.България разцепва на две аварските владения,които се простират от Волга до Панония.Разбира се този акт дава независимост и на хазарските владетели,които бързо подчиняват останалите в Кавказ нахчи-авари.
http://bg.wikipedia.org/wiki/ (http://bg.wikipedia.org/wiki/)Боспорски_царе

Но това е друга тема.

Поздрави
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Rasate on October 23, 2012, 12:20
You are not allowed to view links. Register or Login
Току що го изсмука от някаде. Във подобна фантазия няма равен на себе си. Неговото прилича на твърдението че Ага Мемнон е бил Турчин. Ние вече не се учудваме а само се подсмихваме, а понякога дори и не му обръщаме внимание.
В Турция се твърди че Етруските имат връзка със сегашните Турци. И при тях има символ на вълчицата Асена
която е спасила Турците. Виж на снимката има и мотиви същите които са и на Османското знаме.
http://www.google.com.tr/search?q=etr%C3%BCskler&hl=tr&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=M1aGUOvdOs7mtQbj_YGoDA&sqi=2&ved=0CCcQsAQ&biw=1024&bih=585 (http://www.google.com.tr/search?q=etr%C3%BCskler&hl=tr&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=M1aGUOvdOs7mtQbj_YGoDA&sqi=2&ved=0CCcQsAQ&biw=1024&bih=585)

http://skyturkvngenc.wordpress.com/2009/06/27/roma%E2%80%99dan-once-italya%E2%80%99daki-turkler-1-etruskler/ (http://skyturkvngenc.wordpress.com/2009/06/27/roma%E2%80%99dan-once-italya%E2%80%99daki-turkler-1-etruskler/)


Това ми заприлича на македонските твърдения. ;D ;D ;D ;D ;D-то да не забравя,май и латинският ще е доста близък с турският  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D

Тюрките са метиси с монголоиден фенотип и сегашните турци нямат нищо общо с тях освен наложеният от Кемалистите език.

От друга страна възникването на тюрките е късен процес протекъл на границата между двете ери някъде във Вътрешна Монголия.А придвижването им към Европа е още по късно.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Rasate on October 23, 2012, 13:22
Произход на Турците:

http://bgsviat.narod.ru/drevnobulgarskaistoria/turci.htm (http://bgsviat.narod.ru/drevnobulgarskaistoria/turci.htm)
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on October 23, 2012, 13:47
You are not allowed to view links. Register or Login

Това ми заприлича на македонските твърдения.


Това са научни статии, а не фантазии като твоите. Като научиш Турския та ми се обади, иначе знаеш че с радио не се спори. ;)

http://www.turksolu.org/242/izberk242.htm (http://www.turksolu.org/242/izberk242.htm)
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: bozman on October 23, 2012, 16:44
Това са научни статии, а не фантазии като твоите. Като научиш Турския та ми се обади, иначе знаеш че с радио не се спори. ;)
--- За тебе и рева на магарето може да е оперна ария, не споря. Турския ми е късно да го уча, пък и онзи не го учил, защото Иванчо Добревия си е турчин и като такъв записва турска филология в СУ. Той когато научи българския, ( защото слага по 4,5 прилагателни едно зад друго като бореница, по подобие на турския  :)) ти ела ми се обади. АКО някъде намериш "български хан", "български кан" и "Българинът Атила" и др. дивотии от неговите статии в първоизточници - също ми се обади. Въпроса е, че ти нямаш и представа, какво е това наука и първоизточници, и всяка измислена приказка за тебе е наука. Всяка книга на рафта от читалището за тебе също е наука. Е, за хора от твоя нивел на обучение Иван Добрев е велик учен, не споря, дори съм уверен че не разбираш и половината от това което пише  :).

Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: botev on October 23, 2012, 16:57
Сювиги курте, дйде тешката артилерия, с нея няма да ти е толкоз лесно. ;) Я кажи на шефа ти да ти повика помощ, че да стане интересно.
Title: Ynt: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on October 23, 2012, 21:10
You are not allowed to view links. Register or Login
Сювиги курте, дйде тешката артилерия, с нея няма да ти е толкоз лесно. ;) Я кажи на шефа ти да ти повика помощ, че да стане интересно.

Мина му времето на тежката артилерия. Нямате си на представа в кой век живeeте. С този си манталитет ще си останете само балканджии и нищо повечe ;) :D :D :D
Title: Re: Ynt: Исторически геноцит върху българската история
Post by: bozman on October 24, 2012, 01:21
Quote
С този си манталитет ще си останете само балканджии и нищо повечe. ;) :D :D :D

--- Балканджиите обаче обърнаха наопъки всички първоизвори в Евпора и околностите и развенчаха комунистическата история напъпкана в главата ти, която гледаш като дете - небет шекер на горната етажерка. Тези балканджии скочиха 100 г. напред в културното виждане на Европейската история, докато планинци като тебе си останаха с Анадолското ниво на полуграмотни примитиви общуващи чрез ползване на 50 - 60 думи. Останалото е мучене и лепене на картинки за даване красота на Subeyi-та реч.  
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Rasate on October 24, 2012, 09:26
You are not allowed to view links. Register or Login
Мина му времето на тежката артилерия. Нямате си на представа в кой век живeeте. С този си манталитет ще си останете само балканджии и нищо повечe ;) :D :D :D

Сюбиги на този балкански манталитет Турция дължи своето съществуване. ;) ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Rasate on October 24, 2012, 09:38
You are not allowed to view links. Register or Login
Това са научни статии, а не фантазии като твоите. Като научиш Турския та ми се обади, иначе знаеш че с радио не се спори. ;)

http://www.turksolu.org/242/izberk242.htm (http://www.turksolu.org/242/izberk242.htm)


Не ми е необходимо да уча турски- имам познати запознати и с двата езика- османо-турски и съвременен турски(някой работят в систематизацията на Османските архиви,която се извършва в момента).Тяхното мнение и познаването на историята са ми достатъчни.

Т.е. Османо-турският не е тюркски език-това е хибриден език въз основа на персийският.
Съвременният турски не е изцяло наследник на османо-турски език.Този език е създаден въз основа на този език и тюркските езици говорими в Русия,използвайки определена транскрипция на думите.
Т.е. Кемалистите създават един политически език въз основа на който създават турската нация въз основа на множеството анатолийски етноси.Преди време дадох в една от темите изследване на турското правителство по отношение на консолидацията на турската нация и превръщането и в единна народност изтекло във вестник Мюриет.Тъй като немога да я намеря ето тук я обсъждаме.
http://www.pomak.eu/board/index.php/topic,1682.780.html (http://www.pomak.eu/board/index.php/topic,1682.780.html)

И малко чужди публикации за този период:
http://esj.epoka.edu.al/ESJ_2_1.pdf (http://esj.epoka.edu.al/ESJ_2_1.pdf)

Поздрави
Title: Ynt: Исторически геноцит върху българската история
Post by: ibrahim65 on October 24, 2012, 14:02
Има ли българи за да е имало геноцит.
Поне на мен до колкото мие известно сега така наречената територия България е бил един коридор за преминаване на търговци.
А пък в момента е населена от цигани и на тук на там някакви християни. На които насила им е наложена християнската вяра, но те са станали толкова християни колкото и аз, църквите им се превърнаха в търговски-хомосексолийски-политически бюра.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: onegavon on October 24, 2012, 14:32
Как ще ти е известно? Слез от баира в някой град запиши се на вечерно училище и много неща ще научиш.Докато тичаш подир козите по камъняците няма как да стане.Като обиждаш църквите виж си и джамиите,че се напълниха с бедуини от Руб ел Хали да ви разясняват корана,що не ходят в турските джамии ,ами само във вашите и циганските.Ето върху това помисли, а недей на чужди джоб сметка да правиш.


Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: ibrahim65 on October 24, 2012, 15:21
onegavon Излез от тази панелка, ще се мухлясаш там.
Не ми се прави на отворко най лесното е да наричаш хората че не са учили, по просто племе от вашето дали има в света.
Една ваша журналиска от скат питаше българите за рожденият ден на Васил Левски и никой не и отговори.
За какъв геноцит ми плямпате какви пет лева.Сега при тази свобода и демокрация пак се топите.
Когато бяхте роби се множахте повече, научете се да правите деца, не се оплаквайте постояно.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on October 24, 2012, 16:07
You are not allowed to view links. Register or Login

Тези балканджии скочиха 100 г. напред в културното виждане на Европейската историяртинки за даване красота на Subeyi-та реч. [/color]


Скочихте по европейските ниви да берете ягоди а жените ви краставици. :D :D :D :D :D
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: onegavon on October 24, 2012, 19:13
Амуджите и кадъните повлякоха крак още от 60-те пък не съм чул да се оплакват.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: bozman on October 24, 2012, 19:16
Iztrito ot moderator!
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: ibrahim65 on October 24, 2012, 23:16
Абе не го триете нека да покаже що за стока са.

Имам два въпрос за ТЯХ

 Ка е фамилното име на Кирил и Методи.

Как е фамилното име на Апостол Павел

От сега зная че няма да ми отговорят те знаят защо.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: neru on October 25, 2012, 00:09
Изтрито от модератор
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: neru on October 25, 2012, 00:28
You are not allowed to view links. Register or Login
Скочихте по европейските ниви да берете ягоди а жените ви краставици. :D :D :D :D :D
А ти с тези смайлита,цял анимационен филм!;)
....................................................................
Скочихте по европейските ниви да берете ягоди а жените ви краставици.
........................................................................
Какво трябва да ти кажат хилядите помашки семейста,които се занимават с това?
Глей някой от тях да не палне "моторетката"и да те скъси!
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: neru on October 25, 2012, 00:35
Абе това прабългари и труци,все на една тъмга карате
Ето тук има една от 336г.преди новата ера на Александър Македонски.
Май от македонците ви е корена.;)
(http://)
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Rasate on October 25, 2012, 13:08
You are not allowed to view links. Register or Login
Абе не го триете нека да покаже що за стока са.

Имам два въпрос за ТЯХ

 Ка е фамилното име на Кирил и Методи.

Как е фамилното име на Апостол Павел

От сега зная че няма да ми отговорят те знаят защо.


 ;D ;D ;D

Всъщност светските имена на Кирил и Методи са Константин и Теодор синове на Лъв -има данни ,че Лъв е от рода на Крум,избягал по време на гоненията на Омуртаг.

Рожденото име на Павел(Paulus) е Саул( Савел)  от  Вениаминовото коляно (от ивр. בִּנְיָמִין‎ - Бинямин) .Преведено на български Саул означава питащият,а Бениамин-син на дясната ми ръка.Т.е. Павел се казва Питащият син на дясната ми ръка. ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D

Поздрави
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Rasate on October 25, 2012, 13:18
You are not allowed to view links. Register or Login
Има ли българи за да е имало геноцит.
Поне на мен до колкото мие известно сега така наречената територия България е бил един коридор за преминаване на търговци.
А пък в момента е населена от цигани и на тук на там някакви християни. На които насила им е наложена християнската вяра, но те са станали толкова християни колкото и аз, църквите им се превърнаха в търговски-хомосексолийски-политически бюра.


Лошо е да плюеш по собственият си род.Защото помаците са българи по род и мюсюлмани по вяра.Не го казвам аз-а историята,кръвта и по голямата част от самите помаци-тук и в чужбина.

Ако не го осъзнаваш -това говори лошо за теб.От друга страна българите са сравнително чисти генетично-около 40 % от гените са същите като на извлеченият материал от костите намерени при Варненският некропол.
http://bg.wikipedia.org/wiki/ (http://bg.wikipedia.org/wiki/)Варненски_халколитен_некропол

Има специфичен генен маркер произлизащ именно от тук:
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.24chasa.bg%2FImages%2FCache%2FImage_1119036_126.jpg&hash=e036322a4f82e0d69de45dc760b56095c2f2020f)

След ледникови миграции:
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.24chasa.bg%2FImages%2FCache%2FImage_1119045_126.jpg&hash=8029971c5173edbfec6e0ed174740cb2864e1157)

(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.24chasa.bg%2FImages%2FCache%2FImage_1119041_126.jpg&hash=74328d6ef3c06b47ecf9a033255eebfb5d440434)

(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.24chasa.bg%2FImages%2FCache%2FImage_1119040_126.jpg&hash=eabd7f8cc6a5592b09a86be85e95f992c794406b)

(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.24chasa.bg%2FImages%2FCache%2FImage_1119037_126.jpg&hash=0a27ecf963224728dd39a38d8805b8bb18ee0eaa)http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1119034 (http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1119034) 
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: ibrahim65 on October 25, 2012, 13:42
Rasate твоята песен вече ни омръзна гласи така.

Целият свят е населен с българи,
даже и Исус Христос е българин,
и най старата цивилизация,
и най и най нананай.

Никой не плюе не си ми роднина,
аз съм ТРОКО-ПОМАК.
Ти си Тюрко-Тюрк.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Rasate on October 25, 2012, 17:21
You are not allowed to view links. Register or Login
Rasate твоята песен вече ни омръзна гласи така.

Целият свят е населен с българи,
даже и Исус Христос е българин,
и най старата цивилизация,
и най и най нананай.

Никой не плюе не си ми роднина,
аз съм ТРОКО-ПОМАК.
Ти си Тюрко-Тюрк.


Няма такова нещо.Не съм македонски историк.

Българите не са тюрки-тюрките възникват много късно,както пише Боцман-за първи път българите се споменават в Римските източници от 4 век.
Аз смятам,че българите са индоевропейци възникнали при смесването на два етнически елемента станало в Меотида и Северният понтик.Това го говорят редица източници от късното средновековие,които споменават ,че гета-Децебал е български цар. ;)

Т.е. в периода 3 в.п.н.е. до 5 в.н.е. част от изтласканите от римляните траки се смесват с част от прииждащите от изток алано-сармати и се получават българите на Кубрат,Аспарух,Мавър,Кубер,Алцек и пр.(имената на владетелите са алано-сарматски,а не тюркски  ;D )
Даже предполагам,че тези клонки на тези два етноса са носили подобни имена:
Не случайно Хоматиан казва,че Климент е част от онези Мизи,познати още и като българи,които Александър Македонски е прогонил от Балканите на север към Северното море(Балтика) и от Олимп край Бруса(Булгарда край Бурса) на юг към Мъртво море.И после с голяма войска са върнали земите си съгласно родственото си право.(Анастасии Библиотекар)

Ако се заровиш в източниците ще забележиш,че с половин уста някой римски хронисти признават,че тези земи са принадлежали на българите от преди римляните - Анастасии Библиотекар,Димитрии Хоматиан и пр.


Т.е. Балкхари(бухари) идващи от Изток се смесват с Пеласги(белаги) идващи от Балканите.Не случайно всички основани от българите градове на запад носят името Белград,а на изток Булгар(Булгара,Бухара).

И малко статии свързани с генетиката:

http://www.geo-bg.bg/nauka/b-lgarite-sa-naj-drevniyat-narod-v-evropa (http://www.geo-bg.bg/nauka/b-lgarite-sa-naj-drevniyat-narod-v-evropa)
http://bnr.bg/sites/radiobulgaria/Lifestyle/ScienceAndNature/Pages/Genetichna_harakteristika_na_balgarite_130911.aspx (http://bnr.bg/sites/radiobulgaria/Lifestyle/ScienceAndNature/Pages/Genetichna_harakteristika_na_balgarite_130911.aspx)
http://www.eurochicago.com/2010/07/baza-ot-genetitchni-danni-na-balgarite/ (http://www.eurochicago.com/2010/07/baza-ot-genetitchni-danni-na-balgarite/)
http://history.rodenkrai.com/files/dnk_na_bulgarite.pdf (http://history.rodenkrai.com/files/dnk_na_bulgarite.pdf)
http://bolgari.net/balkanskiiat_kotel_ot_geni__2_-l-305.html (http://bolgari.net/balkanskiiat_kotel_ot_geni__2_-l-305.html)
Поздрави.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: ibrahim65 on October 25, 2012, 17:31
Няма такова нещо.Не съм македонски историк.


Абе ти си ги кладе в джоба бе Расате въртиш си ги на малкият пръст. ;D ;D ;D ;D
Македонците за теб са прости изостанал народ каде ти Расатето. ;D ;D ;D
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Rasate on October 25, 2012, 17:36
You are not allowed to view links. Register or Login
Няма такова нещо.Не съм македонски историк.


Абе ти си ги кладе в джоба бе Расате въртиш си ги на малкият пръст. ;D ;D ;D ;D
Македонците за теб са прости изостанал народ каде ти Расатето. ;D ;D ;D

Има ли обаче в генетично отношение нещо отличително за районите, в които според исторически източници са живели и преминавали прабългарите?

Според хипотезата за тюркско-алтайския им произход те са от източните части на Средна Азия,а според индо-иранската хипотеза - от западните й части - Памир и Хиндукуш.

В Централна Азия присъстват майчини линии, характерни и за Източна, и за Западна Азия. Но в сегашната българска популация източно-азиатски линии практически липсват. Значи прабългарите не са ги донесли.Това отрича тюркският произход на българите!!!
Източник: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1119034 (http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1119034)

Поздрави

Вместо да спориш и да отричаш-прогледни!!!

Ако не вярваш на мен-виж изследванията.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: ibrahim65 on October 25, 2012, 17:52
Прабългарите?
Такъв народ или понятие няма ако кажиш че има значи си лумпен. Извинявай за израза.

хипотеза хипотеза хипотеза
Вземи и от тях си направи чорба за Курбан Байрама.

Расате ти беше пуснал тук някаде че вие Тюрките сте най блиско по ГЕН с румънците бе брат.

Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: bozman on October 26, 2012, 01:52
Такъв народ или понятие няма ако кажиш че има значи си лумпен. Извинявай за израза.
--- АКО ти ми представиш доказателства от исторически източници за такъв народ, аз лично ще дойда във вашата джамия и ще приема мюсулманството и ще се прекръстя на Помак Гюру Бурсус.


Вземи и от тях си направи чорба за Курбан Байрама.
--- Чорби вече не ям - наблягам на бира, печено или загорски мезета, с които снабдяват тукашния български магазин. Мезе от Родопите още не са донесли  :). . .Расате ти беше пуснал тук някаде че вие Тюрките сте най блиско по ГЕН с румънците бе брат.
--- Аз не съм Расате и не съм срещал българите в исторически сведения да са наречени "тюрки". С твоя незавършен 4 клас толкова си и разбрал, може би. Има едни хора изписани, като turci (това се чете турки), НО тези хора са жители на днешна Австрия, Северна Италия, Словакия и Чехия. Те са древен средноевропейски клан и нямат нищо общо с азиатските мингяни, които се изсипват тук под името "турци". Свързват името им с "тур" - бик, но това са предположения без стойност в историята, тъй като ОТДАВНА ТЕЗИ ХОРА ИМАТ ДРУГИ ИСТОРИЧЕСКИ ЕТНОСТНИ ИМЕНА. Това се нарича с лингвистиката тавталогия - съвпадение на имена - също както Батак от Малайзия няма нищо общо с българския Батак, руската "рука", няма нищо общо с името "рука" на един от Амазонските езици и означаваща същата част от човешкото тяло, Бан Кубер както няма общо с канадския  Ванкувър и т.н. Ти събрай гореща чорба Ибрахиме, още ти е рано за такива сложни въпроси, към 110 - 115 годишна възраст - тогази . . .  
Title: Ynt: Исторически геноцит върху българската история
Post by: ibrahim65 on October 26, 2012, 13:23
Интересни работи и интересни Фамилии като Bugari

Hfz.Sulejman Bugari - Ramazanski program (http://www.youtube.com/watch?v=a-tFEoMeCIY#)
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Rasate on October 29, 2012, 13:22
You are not allowed to view links. Register or Login
Прабългарите?
Такъв народ или понятие няма ако кажиш че има значи си лумпен. Извинявай за израза.

хипотеза хипотеза хипотеза
Вземи и от тях си направи чорба за Курбан Байрама.

Расате ти беше пуснал тук някаде че вие Тюрките сте най блиско по ГЕН с румънците бе брат.Ние не сме тюрки!!!

Тюрките са общност по езиков белег,но с различен произход!!!

Българите не говорят тюркски,нито са с такъв произход-генетично в България монголоидните примеси са под 0.002%,за разлика от тези в Турция.В Германия и Франция монголоидните белези са в повече отколкото в България.

От друга страна мой човек,поради еднаквата религия между турци и помаци-сред помаците монголоидните примеси са в повечко отколкото при християните. ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D

И накрая българите(македонците,торлаците и помаците),румънците,българските турци и северните гърци(без маджерите) са генетично най-близки народностни общности.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Rasate on October 29, 2012, 13:32
You are not allowed to view links. Register or Login
Интересни работи и интересни Фамилии като Bugari

Hfz.Sulejman Bugari - Ramazanski program (http://www.youtube.com/watch?v=a-tFEoMeCIY#)

Нали публикувах какво пише в своят пътепис Симон Лехаци ,за какви се мислят  босненците през 17 век.

Оттуда за пять дней мы достигли Босна-Сарая 60. Это был большой город, построенный на высокой горе. Через него протекала широкая река, еще большая, чем остальные. Это был благоустроенный и торговый [город] и место купцов. Там сидел беглербек Румелии. Мы разыскали там четырех армянских купцов, которые, утешив нас, с любовью встретили и почтили у себя дома, за что да вознаградит их Господь! Там мы пробыли два дня. Люди той страны – здоровые богатыри, сильные и могучие, рослые и мускулистые; они совсем не знают турецкого языка, но только болгарский. Говорят, что в Румелии, кроме городов, есть 80 тысяч болгарских сел; по исповеданию они греки, а их архиепископ сидит в Атране. Почему же они всем округом приняли мусульманскую веру? Говорят, что как-то прибыли к ним хараджчи, и они из-за нищеты отреклись от веры, чтобы не платить харадж. Тогда хараджчи, собравшись, отправились в Высокую Порту ("Высокие Врата" или "Высокая Порта"  (Баб и-Али), так называли Стамбул) и дали понять хондкару, что боснийцы приняли мусульманство не во имя бога, а из-за хараджа. Тогда царь повелел: «Пусть платят [все], хоть и стали мусульманами, кроме хаджи, которые ходили в Мекку». Увидели [62] они, что и веры лишились и харадж платят, стали ходить из-за хараджа в Мекку. Все они хаджи; среди них очень мало платящих харадж, таких называют румелийскими газиями. В Боснии повсюду есть также много болгарских монастырей. В пяти милях [от города] на высокой горе стоит большой известный и великолепный монастырь; нам сказали, что в эту епархию входит триста сел. Войдя внутрь, мы обошли его и благословили бога. Рядом с монастырем находился большой горячий источник, который приводил в движение 12 мельниц. В другом месте, около Хулупа, мы увидели построенные царями большие бассейны и каменные украшения, подобные источникам Бурсы. В Боснии все люди говорят по-болгарски и если клянутся, то, кроме имени Мехмета, ничего по-турецки не знают, поэтому говорят: «Такоми бога и вира Мехметская», то есть «Вот те бог и вера Мехметова», и т. д.

http://vostlit.narod.ru/Texts/rus/Lechaci/text1.htm (http://vostlit.narod.ru/Texts/rus/Lechaci/text1.htm)

И малък превод на част от този абзац:
"Люди той страны – здоровые богатыри, сильные и могучие, рослые и мускулистые; они совсем не знают турецкого языка, но только болгарский. Говорят, что в Румелии, кроме городов, есть 80 тысяч болгарских сел; по исповеданию они греки, а их архиепископ сидит в Атране.Почему же они всем округом приняли мусульманскую веру? Говорят, что как-то прибыли к ним хараджчи, и они из-за нищеты отреклись от веры, чтобы не платить харадж."

"...(Босненците)Говорят,че в Румелия с изключение на градовете има 80 хиляди български селища,по изповедания те(българите) са гърци ......Защо те(българите) в окръга са приели мюсюлманската вяра?
(Босненците)Говорят,че при тях дошли Храдажи и те поради нищета се отрекли от вярата за да не платят хараджа..."

Поздрави
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: botev on November 16, 2012, 22:18
1918г.Френска атака срещу българите в Македония (http://www.youtube.com/watch?v=28bKQpCnkpk#)
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: ЖАРКО ЖЕГЛЕВ on November 27, 2012, 14:13
Църквата е в достатъчно деликатно положение.  След края на
Междусъюзническата война екзархът напуска Цариград и се връща в
България.  Няма нужда да се стоварва едно тежко обвинение към
институция, която ще трябва да помага с всички сили на изпадналата
в тежка криза разгромена държава.  При стеклите се обстоятелства
Църквата не просто губи своето паство в присъединените към съседите
на България земи.  Тя губи символа на стожер и потенциален
обединител, както и правото си да поддържа и подхранва българското
съзнание в загубените територии.  Неуспяла да защити
покръстителното си дело,  тя реагира с гневен упрек към
„антибългарската политика”на Радославовото правителство и
горчиво констатира, че  „спечелeното се изгубва”. Обясняват ли тези
факти липсата на упрек към Българскатат църква?  Дали пък
действията и просто не са били в унисон мнението на   управляващи,
на опозиция и на голяма част от българското общество?  Защо
защитниците на помаците като д-р Георги Чичовски,  познавачи на
помашкият въпрос като Николай Вранчев,  Николай Попфилипов,
писателят А. Страшимиров и други, които сигнализират за насилията
до висши инстанции, не успяват да предизвикат интерес или някакъв
дебат?  Навярно защото наистина съществува    отношение на
нетърпимост и неразбиране към помаците.  И тези настроения се
засилват след изборите,  когато в парламента влизат повече
мюсюлмански представители.  Войната едва е приключила,  раните са
пресни, а непоносимостта към чуждата вяра е така голяма, колкото е
била и в навечерието на войната срещу мюсюлманската Османска
империя. Оказва се, че толерантна и свободна България, съвсем не е
толкова свободна,  а толерантността и е доста разтегливо понятие.
Логично възниква въпросът – ако България беше излязла победителка
от тези Балкански войни, щеше ли да възвърне религиозните свободи
на своите похристиянчени поданници и то във време,  когато в
асимилационната политика е едно от основните оръжия за създаване
на  „хомогенни”  нации на Балканите.  А какво щеше да бъде
отношението и към другите новоприсъединени народи в нейните
граници? Дали политиката на българската държава към етническите и
религиозни    малцинства    би се различавала от тази на нейните
съседки Гърция и Сърбия в следвоенния период? Отговорът е по-скоро
отрицателен


....

Покръстването е определено и от съвременници и от
изследователи като голяма политическа грешка,  която отдалечава
българите мохамедани от техните етнически корени и ги прави
податливи на турската пропаганда.

А според Св. Елдъров, вложените усилия в покръстването отклоняват    вниманието на църквата от
важния въпрос за съдбата на българите в Македония


http://www.anamnesis.info/broi3/Plamena_Stoqnova.pdf (http://www.anamnesis.info/broi3/Plamena_Stoqnova.pdf)
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Suleyman.45 on November 27, 2012, 14:59
Posledniyat vuzroditelen protzes v kavichki,opita s mnogo brutalno nasilie da se smenyat imenata i na turkskoto naselenie v B-ya pokaza za poreden  put,che za bulgarite suzdavaneto na istoriya ipromyana na istoriya e kato zdravey-zdrasti.Tejko i gorko za tezi zaradi koito sa promenili istoriyata.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: havaika on November 28, 2012, 08:19
http://novanews.bg/news/view/2012/11/27/40006/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%B2-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/ (http://novanews.bg/news/view/2012/11/27/40006/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%B2-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/)
Историци отричат в книга Турското робство
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: onegavon on November 28, 2012, 10:03
Това турско мекере Джамбазки го закопа в земята.Много приятно предаване, който може да го гледа!
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on November 28, 2012, 13:25
You are not allowed to view links. Register or Login

Историци отричат в книга Турското робство


Аз съм против, защото инак не мога да си обясня защо в БГ има толкоз много робски души. :D :D :D  Не може да има толкоз много тъпунгери без да е имало робство и то сигурно е било Турско, защото тези тъпунгери най-много обичат Турците и затова наричат и Помаците Турци :D :D :D

Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Suleyman.45 on November 28, 2012, 14:38
Djanbazki da obyasni zashto familiyata mu e turska nali e golyam "patriot"otonezi vuzpyatite ot Hr.Botev.V bulgarska televiziya s vrajdemno nastroeni vodeshti na prostaka Djambazki mu e mnogo lesno da se pokazva v svetlina,koyato se  haresva na istoricheski negramotnite.Rob rob puk mechtae za B-ya na 3 moreta.Djanbazki oshte edin put pokaza niskoto kulturno nivo nabulgarskiya politik.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on November 28, 2012, 16:07
You are not allowed to view links. Register or Login
Djanbazki oshte edin put pokaza niskoto kulturno nivo nabulgarskiya politik.

Kakyvto e naroda takiva sa mu i politicite!!!  Nishto stranno ;)
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Marlboro on November 28, 2012, 20:12
Quote
Djanbazki da obyasni zashto familiyata mu e turska

 Sigyrno i dqdo my e bil "djambazin"  nastavka postaven ot obshtestvoto v Osmanskata imperiq ,kakto i samiqt toi e polit-djambazin "krushata ne pada po dalech ot darvoto".
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: ibrahim65 on November 30, 2012, 22:40
Турци ли са Българските Турци? (http://www.youtube.com/watch?v=wV7RHZG1a-0#)
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Rasate on December 02, 2012, 12:48
Глупости!!!

Първо изселените от местността на Булгар да са си българи,както и на анатолийците от областта на Ангора.

Второ,заселените анатолийци,които не са българи е в областта само на Кърджали.Където това се забелязва и сред съвременните турци-има редица с по тъмни черти.

Трето кримските татари са заселени в България,но те първи бягат от България след Освободителната война.Гагаузите и Делиорманските турци нямат нищо общо със тях-те са потомци на Огузите заселили се в Добруджа през средновековието.

Всички останали турци-в Балкана,в големите градове и т.н. са с български произход.

Това се показва и на генетична основа-българските турци или са до българите или са междинно звено между българската и турската нация.

Черкезите не са турци,а дахи(най старата народност в Кавказ)

Няма бели и руси анатолийци- погледнете турските цигани,арменците и кюрдите и си направете сами преценка как изглеждат анатолийците.

Т.е. всички бели турци са с наш балкански произход,а всички черни са с анатолийски.

Поздрави
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Marlboro on December 02, 2012, 17:23
Samo edini haidyti  pishat glyposti tyk nikoi dryg a edin ot tqh si ti Rashate. Zashto li trqbva chovek da se zanimava s teb i drygi haidyti/teroristi,ama horata se podvejdat na tupi sachineniq izmisleni ot komynistichesko vreme. Dostatuchno e horata da znaqt angliiski  za da proychat za koqto si iskat istoriq. Istoriqta q pishe vuv vseki websait ot prochyti profesori ot prochyti svetovno izvestni yniversiteti kato Prinston,Harvard,Yalle, Stanford i t.n. ,koito nqmat nikakvi interesi da pishat za edni dobre za drygi kofti, a ne kato psevdo haidyshki  "istorici".
 Abe  Rasate abe haidytino abe zashto ne si kopirash diplomata i q prasnesh tyk za dokazatelstvo che si istorik. :o :o. I da si istorik, istoricite ne mogat li da pishat  ygodni sachineniq  za tqhna strana?. Vij kak se predstavi g-n Dinkov  i vseki znae za nego, a teb koi te znae koi si ,kuv  cirkadjiq si ?. Hodil bil s desetiletiq ::),kolko desetiletiq be Rashate ?. Vse oshte namirat li se stotinki za bilet v gradskiq  avtobys ? ;D
Haidyti/teroristi  povtarqt vse edni i sushti suchineniq ot desetiletiq nqma smisal Rashate nie vsichki znaem za  myrgavite  kato katran haidyti a i s  bqla-var da se namajat pak chte sa chereni kato  katran v haraktera im.
 Samo haidytin/terorist  moje da sichinqva "istorii" i edni drygi sus  jiletki s dulgi rukavi bez fakti i dokazatelstva. Chakame diplomata Rasate!!!  ::)
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on December 02, 2012, 18:35
You are not allowed to view links. Register or LoginНяма бели и руси анатолийци- погледнете турските цигани,арменците и кюрдите и си направете сами преценка как изглеждат анатолийците.


Поздрави

Нима циганите са Турски или български. :D :D :D Тези термини си ги изсмукал от под ноктите ти. Ако ти си историк, аз съм космонафт. ;)  В ТР мургави са кюрдите и циганите които са индоевропейци като вас. Какво ще кажеш за боята на Гунди Аспарухов и Боян Радев. Не съм виждал никъде Турци с такава боя. ;)   В Сливен съм виждал ''български цигани'' по-черни и от негрите. Расате, главата ти е голяма бъркотия, оправи се малко че пропадаш като другите айдуци тук.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Suleyman.45 on December 03, 2012, 08:24
Dobavkata kara:Karaivanovi,Karapetkovi t.n.e prisushta za obiknovenno po murgavi chisto bulg.familii.Tzveta na kojata spored men nyama nikakvo znachenie za intelekt.razvitie na individa.Edno ot hubavite neshta v Islyama e pulnata lipsa na rasizum-vsichki suzdadeni ot Velikiyat Tvoretz i zavrushtaneto ni pak e pri Nego.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: onegavon on December 03, 2012, 09:24
Расизъм не знам дали има , ама религиозна нетърпимост има в излишък.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on December 03, 2012, 15:44
You are not allowed to view links. Register or Login
Расизъм не знам дали има , ама религиозна нетърпимост има в излишък.

Наистина има нетърпимост. Видяхме я както при десетките варварски кръстилки, така и пред джамията Баня Баши в София. Угнетителите рано или късно си получават божията заслуга, но жалкото е че покрай сухото гори и суровото.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Rasate on December 03, 2012, 19:16

Сюбиги -цигани е общо название.
В България има и цигански и не ромски общности.

Циганите се класифицират по верски,езиков и кланов принцип.

Ромите идват в България по различно време и от различни места. Това е причината днес да съществуват множество ромски общности, различаващи се (повече или по-малко) една от друга.

Първа, в исторически план, е общността на т.нар. йерлии - т.е. местни, уседнали роми. Те са потомци на дошлите през периода ХІІІ-ХVІІІ в. роми, които постепенно усядат и векове наред съжителстват както с българското, така и с турското население. Йерлиите се делят на две големи групи: хорахане-рома (турски роми, мюсюлмани) и дасикане-рома (български роми, християни).

Хорахане-рома са най-многобройната ромска група в България. Те изповядват ислям, премесен с многобройни християнски елементи, като празничната им система включва не само байрамите, но и всички големи християнски празници - Гергьовден (Ерделез), Васильовден (Банго Васили), Тодоровден, Ивановден, дори Коледа и Великден. Говорят романес премесен с множество турски думи, а част от тях използват турски език, заедно с романес. Сред много хорахане-рома се наблюдава преферирано турско самосъзнание - те отричат ромския си произход, но както българското, така и турското население продължава да ги възприема като роми.

Хорахане-рома се делят на множество подгрупи. В Шуменския регион е многобройна групата на кошничарите (с. Мараш, с. Златар, гр. Шумен и т.н.). Изключително интересни са и т.нар. дръндари, или музиканти (Салманово, Ивански, Твърдица). Техният диалект се различава от диалекта на останалите йерлии и затова те не се смесват с другите ромски групи. Пазят ясен спомен за произхода си от Котелския край, поддържат връзки с други дръндари (напр. в Омуртаг, Златарица), единствено те празнуват по оригинален начин Петльовден (Ихтимя или Башнувден) и т.н. (виж: Колев, Крумова, Йорданов 2002: 175,177).

Турчеещите се хорахане-рома в Североизточна България често се наричат просто миллет, поради това, че турското население от този край категорично отказва да ги признае за турци. Най-често миллет се наричат ромите, живеещи в районите, където по времето на Османската империя е имало големи турски казарми. Тогава на ромското население в тези райони е бил даден по-особен статут: те са плащали по-малък данък, занимавали са се с дейности, обслужващи казармата и още тогава са били наречени миллет, като им се е забранявало да се смесват с турците, но статуса им е бил по-висок от този на останалите роми.

В някои райони на Североизточна България ромите с преферирано турско самосъзнание се наричат уста-миллет. Те говорят турски език, но поради нежеланието на турското население да ги признае за роми са започнали да се самоопределят като етнос различен и от ромите и от турците. Извеждат своя произход от неизвестно племе ковачи, идващи от Афганистан, които в последствие станали най-известните производители на оръжие в цялата Османска империя (Marushiakova, Popov ect. 2001: 39-40).

Сред други групи миллет – от Разградски регион са разпространени легенди, свързващи произхода им с арабски племена от рода на Корейшите и пророка Мохамед. Съгласно тези легенди прадедите им се заселили в България още по времето на цар Калоян и това е отразено в надгробни камъни, където години, като 1205 г. С увереност можем да кажем, че тези легенди са една спекулация – на посочените надгробни камъни наистина е записана 1205 г., но не от християнското, а от ислямското летоброене, което започва през 622 г. Следователно посочените дати са от времето на Османската империя – 1827 г. (Marushiakova, Popov ect. 2001: 40).

Дасикане-рома също се разделят на множество подгрупи. Това са например бургуджиите, джамбазите, тужарите и т.н. Сред тях са налице слаби тенденции към българеене, но някои групи съхраняват с гордост ромското си самосъзнание и традиции (Напр. част от бургуджиите в Шуменско се наричат "парпул-рома" - "истински роми").

Втората голяма циганска общност в България са т.нар. калдараши или кардараши (известни също така като бакърджии). Те идват с "голямата келдерарска инвазия", като първо преминават през Австро-Унгария и Сърбия, поради което често им казват "унгарски роми", "австрийски роми", "сръбски роми" или "нямцури" (т.е. "немски роми"). Разделят се на две големи групи - калайджии и ловари (от унгарското "ло" - "кон", поради което са известни като "конекрадци") и на множество подгрупи.

Калдарашите са едни от най-запазените ромски общности в България. При тях все още съществуват запазени потестарни форми, като циганския съд - мешере, те говорят основно романес, пазят ревностно своите обичаи и традиции. Пищният начин, по който отбелязват Великден (Патраги) и Гергьовден, както и калдарашките сватби често са сочени като едни от най-интересните цигански обичаи в Европа. Източно-православното християнство играе много важна роля в живота на калдарашите и те са ревностни християни.

В Североизточна България техният брой не е голям. Живеят по няколко семейства в село, наред с другото население, като не се смесват с останалите роми. По-големи калдарашки общности има в гр. Смядово, с. Кардам и с. Ковачевец, Поповско и др.

Третата голяма ромска общност в България са т.нар. рудари. Те също идват с "голямата келдерарска инвазия", но за разлика от калдарашите имат преферирано румънско (по-рядко – българско) самосъзнание и говорят старинен вариант на румънски език. По религия са православни християни, макар това да не е така силно изразено, както при общността на калдарашите. Рударите се разделят на копанари и мечкари, като всяка от тези групи има множество подразделения.

Подобно на ромите с преферирано турско самосъзнание (миллет), рударите също отказват да се причислят или да бъдат причислявани към Ромите. Според техните легенди те са потомци на старите власи, които имали държава на Балканите, но след разпада на тази държава се прехвърлили отвъд Дунав и основали Румъния. Сред част от рударите често се среща и друга легенда, свързваща ги с българския етнос – че те са потомци на аспаруховите прабългари (в някои варианти – че са племе, дошло с прабългарите и изработващо техните оръжия). (Marushiakova, Popov ect. 2001: 41-42).

В Североизточна България рудари се срещат в много региони - основно Варненско, Провадийско, в някои Шуменски села (напр. Мътница, Драгоево и др.), в някои Разградски села (напр. Гецово) и т.н.

Фолклорът на рударите е сравнително по-беден (доколкото изобщо такава категория е приложима към фолклора) в сравнение с този на йерлиите и калдарашите. В него има множество румънски заемки и напълно (или почти напълно) отсъстват турски такива.

http://avangardisco.wordpress.com/2007/12/06/ (http://avangardisco.wordpress.com/2007/12/06/)произход-и-история-на-циганите-в-бълга/
http://bg.wikipedia.org/wiki/ (http://bg.wikipedia.org/wiki/)Цигани_в_България
http://212.72.210.78/sr-www/files/On-line/Magdalena/Turkish%20Gypsies.pdf (http://212.72.210.78/sr-www/files/On-line/Magdalena/Turkish%20Gypsies.pdf)
Title: Ynt: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Marlboro on December 03, 2012, 22:14
Znaem  mnogo dobre otkade ,kaki i koga sa  doshli tezi cigani, koito se prestryvat ot drygi etnosi.  Pochti vsichki  haidyti nad 90%  imat beter ciganski nravi kato tozi tyk. Toq ako shte i diamanteniq da se krusti pak si ostava ciganche kakto i da go poglesh  ot strani.   

Stoqn Zlatniq.wmv (http://www.youtube.com/watch?v=Odp4RGWF5w8#ws)
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on December 04, 2012, 10:20
Българските цигани ги знаем, но по са интересни циганските българи и българки. Расате да не се услушва и да  ни светне и за тях ако може. ;)
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Rasate on December 09, 2012, 14:55
You are not allowed to view links. Register or Login
Българските цигани ги знаем, но по са интересни циганските българи и българки. Расате да не се услушва и да  ни светне и за тях ако може. ;)

Цигански българи няма-ама доста от циганите се имат за турци в България-покрай политиката на Доганчо.Ама какво се съмнявам-то това си е турски манталитет от всички разнолики етноси да правят турци-ако в България имаше и негри мюсюлмани-май и те щяха да станат турци. ;D
http://bg.wikipedia.org/wiki/ (http://bg.wikipedia.org/wiki/)Цигани_в_Турция

 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Marlboro on December 10, 2012, 18:46
Nai mnogo cigani ima v Evropa :  Council of Europe "average estimates", totalling 9.8 million

Tyk sa v procenti  spored naselenieto  na darjavite  i populaciqta na ciganite v samite darjavite.

http://en.wikipedia.org/wiki/Romani_people (http://en.wikipedia.org/wiki/Romani_people)

United States   1,000,000
(0.32%)   
Brazil   800,000
(0.41%)   
Spain   650,000
(1.62%)   
Romania   619,007
(3.25%)   
Turkey   500,000
(0.72%)   
France   500,000
(0.79%)   
Bulgaria   370,908   :o  makar manichko ama savsem manichko sa malko  %- tite pak  vodi klasaciqta  ::)
(4.67%)   


A spored moeto klasirane nai-mnogo cigani ima v darjavata kadeto v  krachmite  se pie alkohol i se chopli semki za meze. ;D ;D
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: onegavon on December 10, 2012, 20:18
Циганите не се ли вписват в пантюркистката концепция? Нещо не не ти се нравят може би са малко по- тъмен цвят на кожата или има нещо друго  в тях , което те дразни?
Title: Ynt: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on December 10, 2012, 21:08
You are not allowed to view links. Register or Login
Циганите не се ли вписват в пантюркистката концепция? Нещо не не ти се нравят може би са малко по- тъмен цвят на кожата или има нещо друго  в тях , което те дразни?

Нали според най-новата тенденция булгарите са били индоевропейци сещо както и Ромите в БГ. Това е теза на вашите най-''модерни'' истирици и археолози, но не разбирам защо се дърпате, бягате и отричате вашите кръвни братя.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: botev on December 11, 2012, 09:15
http://www.napenalki.com/blog/itemlist/category/9-%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8.html (http://www.napenalki.com/blog/itemlist/category/9-%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8.html)
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: sulu_man on December 11, 2012, 09:56
Какъв родопски диалект бре Ботьо ага ;DТо си е помашки.  И в украйна официален език е  руския, ама не са руснаци ;) ;D
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: ibrahim65 on December 11, 2012, 12:58
Псевдоним пише псевдоистория - I

 За мюсюлманина Аспарух, злодея Борис I и лъжеца Паисий,
за българските зверства през Април 1876, 5-те хиляди ритуални самоубийци
в Баташката черква и прочее юродивости...

Велислава Дърева

http://www.duma.bg/node/44533 (http://www.duma.bg/node/44533)
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Marlboro on December 11, 2012, 18:07
Quote
Циганите не се ли вписват в пантюркистката концепция? Нещо не не ти се нравят може би са малко по- тъмен цвят на кожата или има нещо друго  в тях , което те дразни?

Mene nqma kak da me draznqt "tciganite" kato etnos i te sa hora i te dishat vazdyh. Kato procenti sprqmo naselenieto te pochti ne se vijdat v nqkoi darjavi a pri vas s lopata da gi rinesh nad darvo i kamuk s karyci i bez karyci. ;D  Az samo pokazvam vernite danni Gavoncho, dokolkoto razbiram mai  tebe i tvoite  bratq haidyti- edinoverci  po-vechko vi drazni, shtoto  tezi danni gi triqt koga im gi posochvam i v drygi forymi.  Specialno mene nai me draznqt edni drygi tcigani kato toq vuv videoto gore.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: havaika on December 11, 2012, 19:45
Цитат

Псевдоним пише псевдоистория - I

 За мюсюлманина Аспарух, злодея Борис I и лъжеца Паисий,
за българските зверства през Април 1876, 5-те хиляди ритуални самоубийци
в Баташката черква и прочее юродивости...

Велислава Дърева

http://www.duma.bg/node/44533 (http://www.duma.bg/node/44533)
Цитат
Защо Дърева -атеиската ,почна да е вярваща християнка и е като попарена от истината ;D
Да питаме нашия откровен писател Христо Стоянов-дано се включи за мнение. ;)
На 28 април публикувахме текста на Велислава Дърева "Недостойно есть - "разобличител" на Левски щедро плоди поразителни спекулации", в който тя остро критикува романа на Христо Стоянов "Другият В. Левский". Стоянов пожела да се възползва от правото на отговор.

"...Авторът "разобличител" е Христо Стоянов, който първом посегна да омърси нашия Спасител Исус Христос, а сега посегна да омърси нашия Апостол на свободата."
От статията на В. Дърева "Недостойно есть"
Досега винаги съм мислил, че Спасителят на г-ца Дърева е Червената армия, която донесе на щиковете си атеизма в България. По-късно във в. "Комсомолска искра" същата госпожица спомагаше за "атеистичното възпитание на младежта". Само това би било достатъчно да не влизам в откровен конфликт с нея, но някак си ми се стори неестествено поведението и писанията и.

Иде реч за моя роман "Другият В. Левский", който от госпожица Дърева бил прочетен едва ли не като историческо откритие и громене на Апостола.

Благодаря за комплимента. Не знаех, че този роман може да разгроми нещо, което е изграждано толкова години. Наистина, в България от край време историята се разглежда от литературна гледна точка и "епохалните" исторически открития са я "Време разделно", я "Капитан Петко войвода", я някоя историческо-патриотарска дописка на видната пловдивска госпожица.

Ницше в "Критика на историята" казва, че има три начина за нейното разглеждане - обективен, субективен и в зависимост от социално-политическите условия. Няма да разкрия държавна тайна, ако съобщя, че дълги години турци и чорбаджии ни принуждаваха да ги мерим с един аршин и че историята ни беше заповядана, а не учена. Това е четвъртият начин за разглеждане на историята - ЗАПОВЯДАНАТА история.
Заповяданата история по метода МАРКС-ЛЕНИН-ДЪРЕВА...

Наистина всяка революция е съпроводена от обири, грабежи и убийства. Само в България революциите са ПРЕДШЕСТВАНИ от обири, грабежи и убийства. Особено социалистическата, Вашата, г-це Дърева, революция. На вас ви бе нужно да ВНУШИТЕ Левски, за да намерите извинение за обраните мандри и дадените курбан деца от Ястребино, Митко Палаузов и др. Комунистическото възпитание ни моделира така, щото чорбаджията да е изедник наравно с турчина и убийството на чорбаджия да се възнаграждава от народната власт с повече внимание и възхвали в учебниците по история.

Ето заради това в съзнанието на българина убийството на калфата в чорбаджийската къща в Ловеч от Левски се пренебрегваше и се смяташе за революционен акт. По-късно дори поп Кръстю пише: "Кой и защо уби невинното младо момче в Ловеч и защо отиде там Левски? Народ ли да събужда, или къща да обира и хора да убива?". Трябваше столетие да мине от деня, в който Петър, братът на Левски, отива да отмъщава за Васил в Ловеч, но както той казва, след като разбира, че предателят не е от Ловеч, заминава да го търси в Букурещ. Още тогава всъщност е оневинен поп Кръстю.

Самият Левски е използвал БОГОУГОДНОСТТА на семейството, което е отсъствало по това време от Ловеч, отишло да се черкува в Троянския манастир по време на празника Св. Богородица.

"Предъ Св. Богородица въ Понеделникъ по 3 часа Европейски дохожда калфата му, отваря портата, която беше заключена одвънъ, и влиза но предъ да доди исчюпил бехъ врати, сандъци и не намерихъ по вече отъ освенъ 1400 гр. турски се бешлици, така бяхъ приготвенъ вътри, ако додеши той напредъ немаше да става никакъвъ шумъ, а то доде напредъ момчето. Посрещна го другарятъ ми. Нададе викъ - Тичяйте хора! на която стърна бехъ въ дворатъ до като пристигне то се вика и бори са съ другартъ ми. Пристигнахъ. Ръгнахъ го съ камата си на смъртъ, та дано сбъркаше народътъ посоката на гласътъ, който беше напълнилъ улицата, не умря изведнъжъ.
Захвана да вика по-вече, което не можеше да са укрiй вече.Ръгнахъ го още веднъжъ за да са не мъчи, и да не може да каже какви са биле..."

По всички законодателства това се нарича предумишлено убийство и обир.  Смекчаващото обстоятелство е самопризнанието на Левски. Но е самопризнание в писмо до Каравелов. Впрочем Левски, преди да увисне на бесилото, казва, че не "можел да си прости за детето". За това знаете. Но защо криете, ако знаете, кореспонденцията на Найден Геров с братята Евлоги и Христо Георгиеви? И Захари Стоянов пише за това как Левски е търсил из Букурещ Христо Георгиев "с гол в ръката нож". А самият Евлоги Георгиев пише до Найден Геров: "Какъвто Райнов (Теофан) такъв и Дяконът - и двамата за пари баща си продават." Досещате се, че повече вяра хващам на съвременниците и съгражданите на Левски, отколкото на Вас. Пък и Левски, ако бе намерил тогава Христо Георгиев, нямаше да сте завършили Софийския университет, а някоя партийна школа в Москва. Което Ви и отива...

Евлоги и Христо Георгиеви по онова време са доста заможни и авторитетни карловци.
Представете си, че нещичко са разказали на близките си, нещо близките са казали из Карлово. Това е достатъчно на жителите на този град да обърнат гръб на баба Гина. И резултатът от всичко това е една отчаяна и бедна женица в Карлово, която,
отгледала шест деца, надживява четири от тях. Всъщност тя надживява и петте, защото през 1878 г. за Петър знае само, че е в лазарет с отрязан крак, но достигат и слухове за неговата смърт. С една дума, в нейните мисли той вече е починал. Отношението към тази жена съм описал в романа. Беднотията, майчината скръб съм описал.

Синът и Васил е обесен, Христо умира три години преди него в Букурещ, Марийка умира едва на седем години, Кунчо още в люлката. Не зная дали знаете как се чувства жена погребала едно от децата си, но си представете, ако можете да си представите една такава жена, пет почернени българки слети в едно...

Ако бяхте добър журналист, когато писахте за Левски, трябваше да намерите поне една майка на затворник, извършил убийство. Вероятно според Вас, е трябвало да изтъпанча баба Гина на мраморен пиедестал приживе, която да сее жупел в Карлово, да гони отоманците с ятаган и да се бие в гърдите, представяйки си как синът й като амурче прострелва с любовни стрелички един невръстен калфа... Мислите ли, че когато научава за убития калфа от сина си баба Гина е тръпнела от възторг и гордост? Всяка майка на убиец изживява и сънува убийството, извършено от сина и като свое. Защото всяка майка вини първо себе си за възпитанието. Това се опитах да кажа в книгата.
В романа се опитах да вляза във времето, в психологията на времето, душевността на българина. Не случайно в моя роман баба Гина казва: "За другите може да си Левски, ама за мене си Васил".

Блага Димитрова имаше едно стихотворение:
...когато ставаш майка - боли.../Но най-непоносима болка на света/е да не изпиташ всички тия болки до една".
Г оспожице, книгата е за една велика българка, която се казва Гина Кунчева. Също така е и за тези българи, които са "готови да умрат, само и само да останат роби"...
Знам, че вие сте готова на това. И заради това се чувствате лично засегната от книгата. Която, между другото, е роман.
И ако не бяхте заета с партийно строителство можехте да отворите речника и да разберете що е роман.http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=883395 (http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=883395)
  Дърева..Дърева балона на измислената история се пука и БПЦ с агенти на ДС(КГБ) е в твоя защита.Защо ли ?   ;) ;D
За повече четиво на любопитните:http://search.yahoo.com/search;_ylt=A0oG7nsQbsdQ638A89JXNyoA?p=%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%20%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA&fr2=sb-top&fr=404_web (http://search.yahoo.com/search;_ylt=A0oG7nsQbsdQ638A89JXNyoA?p=%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%20%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA&fr2=sb-top&fr=404_web)   ;) ;D
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on December 12, 2012, 00:13
НАЙ-ВЕЛИКИЯТ БЪЛГАРИН В ИСТОРИЯТА  >:(

Ръгнахъ го съ камата си на смъртъ, та дано сбъркаше народътъ посоката на гласътъ, който беше напълнилъ улицата, не умря изведнъжъ.
Захвана да вика по-вече, което не можеше да са укрий вече.Ръгнахъ го още веднъжъ за да са не мъчи, и да не може да каже какви са биле..."

По всички законодателства това се нарича предумишлено убийство и обир.  Смекчаващото обстоятелство е самопризнанието на Левски. Но е самопризнание в писмо до Каравелов. Впрочем Левски, преди да увисне на бесилото, казва, че не "можел да си прости за детето"
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: onegavon on December 12, 2012, 11:54
За подигравка станахте, много хубаво ви е издокарала Дърева.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: ibrahim65 on December 12, 2012, 21:54
Древната история на българите на Балканите

http://bgsviat.narod.ru/drevnobulgarskaistoria/gre4ka_civilizacia.htm (http://bgsviat.narod.ru/drevnobulgarskaistoria/gre4ka_civilizacia.htm)

Пак фалшификати пак величия.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Suleyman.45 on December 13, 2012, 07:55
Dureva e  edna izkugurigala chervena zlobarka s umstven bagaj kolkoto i tvoya.Omruzna mi da vi nabivam  v gladkite siderovski mozutzi,che otdavna ste stanali za smyah na tzeliya svyat.Holandskiyat poslanik obyavi pred Darik radio,che ste strahliv narod, murzeliv i bez perespektiva.Britanski vestnik vi opisa kato nay prostiya narod v sveta.Cheshki hudojnik vi narisuva kato toaletnata na Evropa,spomnyate si  kakvo vuzmoshtenie izrigna v tzyala B-ya togava.Vuzmoshtenieto ne promenya nishto trybva rabota tryabva cetene tryabvat fizicheski iintelektualni usiliya koito vasheto pleme nyama.Pleme zashtoto vie otdavna veche ne ste natziya,ako oshte vse  oshte vi obedinyava to e omrazata kum nas.Omrazata obache unishtojava i opustoshava mrazeshtiya,a ne mrazeniya.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: onegavon on December 13, 2012, 08:29
Може да го набиваш само на жена си Сульо. Другите хора трябва да ги убедиш , а ти понеже си слабограмотен и не си завършил даже и средно нямаш никакъв шанс да обясниш нищо на никого.

Относно Дърева може и да е с леви идеи обаче в интелектуално ниво е доста над теб и цялата плеяда възпитаници на Строителни войски, които решихте,че трябва да ограмотявате българските помаци само защото сте се преселили в Анадолското плато и там са ви обяснили,че сте дошли в Едема.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on December 13, 2012, 14:52
Някой който добре владэ български да ми обясни какво означава долното признание на Левски

Ръгнахъ го още веднъжъ за да са не мъчи   ???
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Marlboro on December 13, 2012, 15:01
Az razbiram dobre djimricata tam pishe:  "Az xaidyta zabih dve kami zad garba my, da ne me izdade kolko zlatni- akchi sum otkradnal" 8)
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: onegavon on December 14, 2012, 01:31
След повече от век не може още да преживеете, че Апостола на свободата ви разката фамилията на прогнилата империя :D :D :D :D
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: teo on December 14, 2012, 04:12
Ако ставаше въпрос  "за прогнилата Империя".......то ако бяхте хора щяхте на почест да стоите пред тези "прогнилитини".Тези "прогнилища ВИ ЗАПАЗИХА неблагодарното ви семе.За да асимилираш един народ който и без това  е разделен на няколко феодални имения СА НЕОБХОДИМИ НЯКОЛКО МЕСЕЦА.Но импреията ви запазва като народ обидинява ви,оземлява ви...за да сте днес един народ.По време на тази прогнилост сте били по стандарт ....който никога не сте имали след това....и в блиозките 20 години показват че основното което "произвеждате" са именно кавги,неразбирателства,предателства ,отлюспвания,захлупвания....докато нормалните народи бъхтят със собствените си сили вие чакате некоя троха дападне от ЕВРОПА.....ИНАЧЕ ГОРКО ВИ!Така ще сте,крадци,лъжци,сутеньори.....само със тези качества  СТЕ цела атомна електроцентрала!
тУК ХОРАТА ВИ ГОВОРЯТ САМАТА ИСТИНА ЧЕ, СИ НЯМАТЕ никакви герои.....всичко дето колило и грабило вече става по вашите разбирания "МОРЕ ВОЙВОДО!"Но уви всички са събрани от кол и въже кой на кого сестрата  или жената "таковал" (Георги Бенковски което е откраднато име на един полски дисидент убит от него....със истинско име Гаврил Груев Хлътев).....да не ти изреждам какви герои имате само и със какво са известни.....Империята ги нарекъл "хашлак-лар"....та вие от там сте предприели "хъшове"....абе от кол и въже събрани на куп.Да не ти говоря за Ботев как влиза в едно влашко село и убива чорбаджията  и взема имането му....който става последствие за голямата кавга ...."ей там на Балкана"   и бива убит от негов четник .Именно зарад това злато четниците се предават и в кауша са угостени със агне...Па после лежат няколко години в Диарбекир...и са освободени....Току така лесно не се освобождава ако си вдигнал оръжие срещу аскера....Хайде другия път ще ти разкажа нещо за "ЙЪБРЪКА" КАТО РЕВОЛЮЦИОНЕН МЕТОД срещу нечистоплътието....и най вече запазването ви от бушуващите тогава в Европа епидемии и смъртоносни болести.За пример Англия се стопява до един милион от 3-4 милиона народ!Не се мъчете да спрете кервана...кервана ще си върви но .вие пак ще сте там на седенката ...да избистрите  койо куче има по гласовит глас!Съжалявам, не бях злобен и запазвах някакво приличие ...но виждам че ....това е по вредно....
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: onegavon on December 14, 2012, 10:14
Много странна концепция значи за да запазиш нещо трябва да го завладееш и да ликвидираш духовния му и политчески елит.После му вдигаш стандарта като му разрушаваш градовете / до 19в са работили варниците в Търново и Плиска в които са преработвали мраморни колони и капители от царските дворци/и му налагаш по- високи данъци отколкото на господстващото племе. Накрая го "оземляваш" /това е най- смешното/ със собствените му земи. За да бъде обслужването пълно му крадеш децата редовно за да се подобри демографската ситуация в страната :o.

Дали имаме или нямаме герои видяха нй- добре на Шипка главорезите на Сюлейман паша изгорили Стара Загора и избили населението и.Още не можете да разберете за какво се вдигна Априлското въстание и поради собствената си тъпота и инат загубихте Балканите с репресиите които предприехте за потушаването му.Никога няма да схванете защо бе направена саможертвата на българските революционери и в името на какво.Колкото и да ги плюете фактът , че сега пишете на български говори,че те са постигнали това за което са се борили и умрели.А фактът, че от минарето на джамията Селимие в Одрин се виждат пилоните с българското и гръцкото знаме трябва да ви говорят,че сте се върнали в 1371г. и многовековните ви усилия да присъедините Европа към ислямския свят са претърпели неуспех.Всичките ви войни и жертви се оказват напразни непрекъснатите банкрути на Империята съсипват стопанския живот на поданиците и.В навечерието на Априлското въстание отново Империята е била банкрутирала.Е кой нормален човек ще иска да живее в такава скапана държава с прозвището " болния човек на Европа".


Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: ЖАРКО ЖЕГЛЕВ on December 14, 2012, 13:00
Поживем – увидим
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Marlboro on December 14, 2012, 15:42
Taka e vsichki haidyti sa bili maloymnici  te nqmat i zavarsheno nachalno obrazovanie ... samoychili se v peshteri kak da grabqt naselenieto sus zolymi i klaneta. A tozi  haidytin-drogadjiq  :o  /
narkodilar
Gavril Gryev Xlatev/  jiveel v Istanbul s priqteli  narko- ashlaci, koito prodavali narkotici. Koga pristiga s konq-pozlaten semer kypen s narko-pari, jenite v Koprivshtica vijdat za puv pat mercedes i se vlubvat ne v Gavrilcho a v konq.  ;D
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Rasate on December 16, 2012, 12:03
You are not allowed to view links. Register or Login
Ако ставаше въпрос  "за прогнилата Империя".......то ако бяхте хора щяхте на почест да стоите пред тези "прогнилитини".Тези "прогнилища ВИ ЗАПАЗИХА неблагодарното ви семе.За да асимилираш един народ който и без това  е разделен на няколко феодални имения СА НЕОБХОДИМИ НЯКОЛКО МЕСЕЦА.Но импреията ви запазва като народ обидинява ви,оземлява ви...за да сте днес един народ.По време на тази прогнилост сте били по стандарт ....който никога не сте имали след това....и в блиозките 20 години показват че основното което "произвеждате" са именно кавги,неразбирателства,предателства ,отлюспвания,захлупвания....докато нормалните народи бъхтят със собствените си сили вие чакате некоя троха дападне от ЕВРОПА.....ИНАЧЕ ГОРКО ВИ!Така ще сте,крадци,лъжци,сутеньори.....само със тези качества  СТЕ цела атомна електроцентрала!
тУК ХОРАТА ВИ ГОВОРЯТ САМАТА ИСТИНА ЧЕ, СИ НЯМАТЕ никакви герои.....всичко дето колило и грабило вече става по вашите разбирания "МОРЕ ВОЙВОДО!"Но уви всички са събрани от кол и въже кой на кого сестрата  или жената "таковал" (Георги Бенковски което е откраднато име на един полски дисидент убит от него....със истинско име Гаврил Груев Хлътев).....да не ти изреждам какви герои имате само и със какво са известни.....Империята ги нарекъл "хашлак-лар"....та вие от там сте предприели "хъшове"....абе от кол и въже събрани на куп.Да не ти говоря за Ботев как влиза в едно влашко село и убива чорбаджията  и взема имането му....който става последствие за голямата кавга ...."ей там на Балкана"   и бива убит от негов четник .Именно зарад това злато четниците се предават и в кауша са угостени със агне...Па после лежат няколко години в Диарбекир...и са освободени....Току така лесно не се освобождава ако си вдигнал оръжие срещу аскера....Хайде другия път ще ти разкажа нещо за "ЙЪБРЪКА" КАТО РЕВОЛЮЦИОНЕН МЕТОД срещу нечистоплътието....и най вече запазването ви от бушуващите тогава в Европа епидемии и смъртоносни болести.За пример Англия се стопява до един милион от 3-4 милиона народ!Не се мъчете да спрете кервана...кервана ще си върви но .вие пак ще сте там на седенката ...да избистрите  койо куче има по гласовит глас!Съжалявам, не бях злобен и запазвах някакво приличие ...но виждам че ....това е по вредно....


Пълни глупости!!!

Империята не ни запазва като народ,а намалява значително тези които са със самосъзнание на българи.

Първо-целият сръбски елит е с български корени-като започнем със основателя на династията Стефан Неманя,който е пряк потомък на Комитопулите.Затова целият сръбски род се сродява с другата клонка на родът на Крум,а именно Асеневци.В последствие с всички български царски родове.
Т.е. няма сръбска царска фамилия.

Второ- в Сърбия се твори и пише на един език-а именно старобългарският,да не споменавам,че на този език се твори и пише в Московската и Киевската архиепископия,като и пъврият архиепископ на цяла Русия е българин от търновският род на Цамблак,чийто потомък е и Евтимии.

Трето- българският цар в Търново е бил и с императорско достойнство-западните хронисти го определят като пръв сред равни-а именно той е суверен и на Влашките принципати(принцове) и на Видинският цар,и на Добруджанският деспот.

Македонските принципати са били подвластни на Белградският цар,което царско достойнство е пак благодарение на българският царски двор-именно българите дават царско достойнство на Стефан Душан и патриаршески сан на Печката патриаршия,чийто духовен водач също е българин,тук трябва да наблегна,че сръбската патриаршия се е смятала на синовна на българската,а не на Константинополската,макар,че Рашка е била васална на Константинопол,както и всички български земи след 1018 г. Не забравяйте,че царският син и основателят на сръбската църква Св.Сава е погребан в Търново,а не в Печ.
От друга страна водачът на въстанието в Белград Петър Делян се е определил като български цар,а не като сръбски-както и по късният спор между Калоян и Унгарският цар за принадлежността на Белград-Браничево по родствено право.

Четвърто -населението на Влашко,Северински банат,Босненски банат и пр. е имало българско самосъзнание.За това говорят множеството пътеписи и хроники.
Поради владението на Северински банат Унгарския крал се е титулувал и за крал на България,цялата топонимия на Северински банат е българска.Населението на тази не малка област е унищожено от многобройните Австро-османски войни-като гвоздеят е била последната по време на въстанието на Кара Георги.
Босненското самосъзнание е описано от арменският хронист Симон Лехаци : http://www.vostlit.info/Texts/rus/Lechaci/frametext2.htm (http://www.vostlit.info/Texts/rus/Lechaci/frametext2.htm)

Пето- броят на българите в Белградският пашалък до въстанието на Кара Георги е бил преобладаващ- за това говори не само топонимията ,която е изключително българска.
За същото говори и топонимията в Гърция и Албания.
http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/A_Balan_Han_Zah_Jugozapadno_Moravsko.pdf (http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/A_Balan_Han_Zah_Jugozapadno_Moravsko.pdf)
http://www.venets.org/getfile.php?id=65 (http://www.venets.org/getfile.php?id=65)
http://www.promacedonia.org/gz2/index.htm (http://www.promacedonia.org/gz2/index.htm)

Българска топонимия в Албания и Гърция:

(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsparotok.blog.bg%2Fphotos%2F83734%2Foriginal%2FMAX%2520VAS%2520GREEK.png&hash=735709ba630990b9f075d2ea9ecc3881b60e1701)

Както пише Якоб Фалмерайер в книгата си “За произхода на днешните гърци”-съвременните гърци са създадени като народ около цариградската патриаршия благодарение на Османската и Руската империя въз основа на бългри,власи,албанци,каракачани,карамани(маджери от района на Смирна) и пр.


Като заключение:
Със своята политика Османска държава почти унищожава българският народ и неговата идентичност-не само сред мюсюлманите,но и сред християните,като последните гвоздей са Младотурската револючия и нейното Кемалистко отроче.Ако нямаше Османско нашествие България щеше да се възстанови и обедини благодарение на обединителните процеси започнали с Европейското възраждане намерили израз с обединението на Испания,Италия и Германия.Като бог ми е свидетел тези процеси нямаше само да засегнат съвременните ни земи,но и земи доста по на запад и север.Държави като Сърбия,Босна,Румъния.Молдова и Гърция едва ли биха съществували.

За епидемийте:
За нечистоплътността на западната цивилизация е писано още през средновековието-западняците са смятали хората от Изтока-ромей и българи за прекалено изтънчени поради това ,че са се къпали три пъти в седмицата.От друга страна на Запад се е смятало,че водата е отровна и не са се къпали почти през целият си живот.От друга страна не са имали и канализация,като в Средновековна България например,да не говорим за бани.Крал Луи петнадесети се е къпал три пъти в живота си-един път по време на кръщението си,един път паднал в реката от коня, и един път като някой изхвърлил екстременти върху главата му в Лувърският двор.
Така нареченият турски ханам е всъщност византийската баня- османлиите само го унаследяват.Османската империя унаследява и обединява две култури-Персийската и Византийската.Селджуките,с чийто произход са и османците са повече иранци,отколкото тюрки.Още с основаването на империята си Селджуките приемат не само битът на персите,но и езикът им.Който е унаследен от арабо-персийският говорим в Иран след Арабското му превземане през 7 век.
http://bg.wikipedia.org/wiki/ (http://bg.wikipedia.org/wiki/)Селджуци
http://bg.wikipedia.org/wiki/ (http://bg.wikipedia.org/wiki/)Арабско_завоюване_на_Персия

Всъщност тюрките не са имали голяма хигиена поради номадският си начин на живот.Описанието което ни оставя Ибн Фадлан за тюрките говори красноречиво за техният бит,култура и нечистоплътност.


Поздрави

Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Suleyman.45 on December 16, 2012, 16:44
"Gluposti"e lübimata duma s koyato spontano reagirat bugarskite istorichari,kogato v disputa im se dokajat neshta koito ne im se iska daje da chuyat.Vkopcheni v izmislenite si mitove te zabravyat nastoyashteto.V moyata mladost uchihme za tursko i fashistko robstvo,samo 20 godini sled psevdoprevrata prez 1989g.se vnushava,che e imalo komunistichsko robstvo.Robstvoto nezavisimo kakvo e krayno neobhodimo na bulgarskata dushevnost za da opravdae hronicheskata povtoryaemost nabezputitza i istoricheski greshni resheniya.Nyama da posochvam kato primer stotitzite tzurkvi i manastiri ostanali i postroeni po vreme na Osmanskata imperiya,nyama da posochvam za primer prekeasnite vuzrojdenski kvartali s hrist.naselenie stroeni po vreme na Osmanskata imperiya,nyama da pitam za stotitzite djamii minareti biblioteki vzriveni ot varvarite sled rusko-turskata voyna.Nyama da pitam,zashtoto  ne iskate daje ida mislite po tezi vuprosi.Otgovorete si sami zashti sled tolkova godini nezavisimost stavate durjava koyato demogravski izchezva v bitnosta si,poneje nyamate sklonost kum podoben rod razmisul shte vi otgovorya az:-zashtoto nyama po golyam vrag na bulgarina ot samiya bulgarin.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on December 16, 2012, 17:18
Народ който не се бие мъжки с врага си после плаче като жена. Разплакала се расате за миналото. Кой ви е крив че всички що годе всички просветени булгари веднага приеха Ислама и преминаха в редовете на Османлиите и започнаха да се сражават за тях. така направи и самият син на Иван Шишман, защото знаеше че е от Турско-Татарско потекло и нямаше езически затруднения с Османлиите. Сега тези като Расате вместо да се радват че не са били потурчени вред, плачат за миналото без да подозират че ако не бяха Османлиите сега те щяха да говорят или на сръбски или на гръцки или на унгарски език. Неговото отношение е като ''Храни гарга да ти избоде очите'' Неблагодарници!!! >:(
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Suleyman.45 on December 16, 2012, 18:37
Kolkoto sa se kupali bulgarite 3 puti sedmichno,tolkova sa verni i teoriite na rasate Müsülmanite se izmivat trikratno predi vsyaka molitva,a te sa 5 puti na den.Kupyat se vınagi sled seks da ne govorim i za lichnata hıgiena sled dvete nuli.Nashite oponenti predi 20 godini ne poznavaha daje i toaletnata hartiya,slujeha si s vestnitzi,izvinyavam se za naturalizma.Rasate prosto si pishe na inat,no po dobre da sı nasochi energiyata v druga posoka-tuk pri nas veche nikoy ne go vuzpriema naseriozno.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: ЖАРКО ЖЕГЛЕВ on December 16, 2012, 18:41
Quote
Rasate
Всъщност тюрките не са имали голяма хигиена поради номадският си начин на живот.Описанието което ни оставя Ибн Фадлан за тюрките говори красноречиво за техният бит,култура и нечистоплътност.

 Мурад Аджи
Тюрки и мир: сокровенная история.


 Первые ее страницы рождают недоумение и сомнение... Если то, что говорит Ибн Фадлан, — правда, тогда другие книги о тюрках грязные фальшивки. Одно из двух. Или — или. Третьего не дано. Текст его «Путешествия...» это набор баек и анекдотов, которыми «богатела» русская литература о тюрках начиная с XVIII века. Человек, живший в Х веке, не мог видеть то, что придумано много веков позже. Например, что тюрки едят вшей и восторгаются этим лакомством.
     Смакуя их грязную жизнь, автор и его редактора не знали, что баня придумана тюрками, древнее ее звучание «бу ана», что в переводе дословно «мать пара». Следовательно, их жизнь не была грязной.
http://www.adji.ru/book9_4.html (http://www.adji.ru/book9_4.html)

Ako ne razbira6 dotolkova ruski da ti preveda.

Quote
Помню еще Ибн Фадлан называл русских "грязнейшими из творений Аллаха". Замечу,
Quote
что у деревенских татар приходится одна баня на одну семью
, а как же обстоит дело с "русской баней"? У них одна баня на всю деревню

Title: Ynt: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Rasate on December 16, 2012, 19:26
You are not allowed to view links. Register or Login
Мурад Аджи
Тюрки и мир: сокровенная история.


 Первые ее страницы рождают недоумение и сомнение... Если то, что говорит Ибн Фадлан, — правда, тогда другие книги о тюрках грязные фальшивки. Одно из двух. Или — или. Третьего не дано. Текст его «Путешествия...» это набор баек и анекдотов, которыми «богатела» русская литература о тюрках начиная с XVIII века. Человек, живший в Х веке, не мог видеть то, что придумано много веков позже. Например, что тюрки едят вшей и восторгаются этим лакомством.
     Смакуя их грязную жизнь, автор и его редактора не знали, что баня придумана тюрками, древнее ее звучание «бу ана», что в переводе дословно «мать пара». Следовательно, их жизнь не была грязной.
http://www.adji.ru/book9_4.html (http://www.adji.ru/book9_4.html)

Ako ne razbira6 dotolkova ruski da ti preveda.
, а как же обстоит дело с "русской баней"? У них одна баня на всю деревнюТо и Курт,Ая,Нихал,Балкан и пр. бяха тюркски думи,ама май не е точно така.Думата баня сто процента не е тюркска-предполагам,че е персийска,като повечето набедени за "тюркски"  ;D ;D ;D ;D ;D

Баните са съществували по нашите земи още преди тюрките да се пръкнат като народност в Монголия. ;D ;D ;D
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Rasate on December 16, 2012, 19:30
You are not allowed to view links. Register or Login
Народ който не се бие мъжки с врага си после плаче като жена. Разплакала се расате за миналото. Кой ви е крив че всички що годе всички просветени булгари веднага приеха Ислама и преминаха в редовете на Османлиите и започнаха да се сражават за тях. така направи и самият син на Иван Шишман, защото знаеше че е от Турско-Татарско потекло и нямаше езически затруднения с Османлиите. Сега тези като Расате вместо да се радват че не са били потурчени вред, плачат за миналото без да подозират че ако не бяха Османлиите сега те щяха да говорят или на сръбски или на гръцки или на унгарски език. Неговото отношение е като ''Храни гарга да ти избоде очите'' Неблагодарници!!! >:(

Дрън,дрън-нищо смислено.

Приема исляма за да не го сподели съдбата на 100 боляра изклани в Търново.
То сигурно е приел индоевропейският си произход братът на Мехмед воювал за Коснтантинопол,или византийските принцове преминали на страната на османлийте.
Никой не е знаел в какъв бич ще се превърнат самите османци-ако са знаели нито Кантакузин ,който ги вкарва на Балканите нямаше да ги използва,нито останалите римски принцове.

А до битките-народът ги показал множество пъти-просто през този период населението е силно закрепостено,държавата силно феодално раздробена,а армиите на тези феодали малки.Няма как с 3 000 армия Шишман да победи 30 000 от османци и неговите васали.Да не споменавам,че брат му Срацимир само е чакал онзи да потегли за да го нападне в гръб.

Най големият позор е за Вълкашин и Углеша,които напълно подценяват Лала Шахин и се отдават на пиянство с цялата си армия.Това води до настъпилата паника и тяхната загуба при Черномен(Чирмен): http://ald-bg.narod.ru/materiali/1371_CernomenBatlle.htm (http://ald-bg.narod.ru/materiali/1371_CernomenBatlle.htm)

Поздрави
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Rasate on December 16, 2012, 19:38
You are not allowed to view links. Register or Login
Kolkoto sa se kupali bulgarite 3 puti sedmichno,tolkova sa verni i teoriite na rasate Müsülmanite se izmivat trikratno predi vsyaka molitva,a te sa 5 puti na den.Kupyat se vınagi sled seks da ne govorim i za lichnata hıgiena sled dvete nuli.Nashite oponenti predi 20 godini ne poznavaha daje i toaletnata hartiya,slujeha si s vestnitzi,izvinyavam se za naturalizma.Rasate prosto si pishe na inat,no po dobre da sı nasochi energiyata v druga posoka-tuk pri nas veche nikoy ne go vuzpriema naseriozno.

Това се дължи на Мохаммад-но не и точно на него,а на персийските му сподвижници-за да се научи арабите да се мият Мохаммад обвързва миенето със самата религия.Не случайно чумата е болест възникнала именно в земите на семитите.

За римляните,траките и гърците миенето си е било ежедневие-именно там се е градяла политиката.Не съм видял тюркска руина,камо ли с баня. ;D ;D ;D
Докато тук бани,канализация има и в Плиска и в Преслав-които са си българско творение.Да не споменавам Билярд,Булгар или градовете на българите в Кримският полуостров от времето на 7 век.

Поздрави
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: ЖАРКО ЖЕГЛЕВ on December 16, 2012, 20:20
Quote
Докато тук бани,канализация има и в Плиска и в Преслав-които са си българско творение.Да не споменавам Билярд,Булгар или градовете на българите в Кримският полуостров от времето на 7 век.

Da ako si zabelazal za izto4nika deto opovava6 na Ибн Фадлан opisva svoite patuvaniq po Volga kadeto opisva turkite bugari taka 4e v Pliska e normalno da ima 6toto si e edno turki i bulgari  zabeleji ne slavqni.

Not Nqma kakvo da se butate 4e ste ot persiiski proizhod.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Rasate on December 16, 2012, 20:54
You are not allowed to view links. Register or Login
Da ako si zabelazal za izto4nika deto opovava6 na Ибн Фадлан opisva svoite patuvaniq po Volga kadeto opisva turkite bugari taka 4e v Pliska e normalno da ima 6toto si e edno turki i bulgari  zabeleji ne slavqni.

Not Nqma kakvo da se butate 4e ste ot persiiski proizhod.

Пак говориш глупости-прочети пътеписа на Ибн Фадлан преди да споменаваш ,че описва българите като тюрки.

Ибн Фадлан в своят пътепис ясно разграничава българите от тюрките,но ги нарича и славяни.Алмуш хем е цар на българите ,хем е
сакалибски цар.
http://groznijat.tripod.com/fadlan/fadl_14.html (http://groznijat.tripod.com/fadlan/fadl_14.html)

А тюркските народи си ги описва съвсем точно-огузите,печенегите и башкирите.Даже споменва,че най нечистоплътните тюрки са именно башкирите. ;D ;D ;D ;D

"Когато успяхме да ги преминем, се озовахме при племето на тюрките, известни още с името Ал-Гузия(огузите). Те са чергари, жилищата им са дървени или плъстени - рядко се заседяват. Постоянно пътуват. Домовете им са разхвърляни тук и там, в зависимост от това, къде ще успеят да подвият крак. Положението им е окаяно, достойно за съжаление. Могат да се оприличат единствено с лутащи се магарета, непочитащи ни най-малко Аллаха, не се допитват въобще до разума си, тях ... Те са напълно скарани с водата, нямат нищо общо с нея, особено през зимата. Жените им не се закриват от мъжете или пък от някого освобождават се от изпражненията и от урината си, дори не си правят труд да се почистят и не вършат нищо подобно.Не се подмиват, след полови сношения.  Не покриват никоя част от тялото си, нито и пред когото и да било другиго. Нямат си работа с водата, особено през зимата.
http://groznijat.tripod.com/fadlan/fadl_7.html (http://groznijat.tripod.com/fadlan/fadl_7.html)

Ето ти превод на български:
http://groznijat.tripod.com/fadlan/fadl_index.html (http://groznijat.tripod.com/fadlan/fadl_index.html)
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on December 16, 2012, 23:29
You are not allowed to view links. Register or Login


А тюркските народи си ги описва съвсем точно-огузите,печенегите и башкирите. Даже споменва,че най нечистоплътните тюрки са именно башкирите


Rasate, по това време всички езичници и християни не са били по-хигиенични. Ибн Фадлан разправя и за една булгарка която не се срамувала да си прави малката нужда близо срещу него при пръсъствието на мъжа и. По същите времена булгарите мъже и жени са се къпели вкупом голи. Добре че са приели Ислама та сега плътската и душевна чистота в основата на вероизповеданието. А тези които не са приели Ислама ги виждаме как си бършат едни части с вестници но си цапат други. Така че май вие имате още доста път да извървите за да настигнете Тюрките.
Ето долу какво е било положението на братята ви славяни.. Които си приличат се привличат. ;)
----------------------------------------------------------------------------------

Те [русите] сключват [търговски] договори за мънистата. Купуват едно и го нанизват като гердан за своите жени. Те са най-мръсните творения на Аллаха – те не се чистят от изпражненията, нито от пикочта, нито след полови сношения, но мият ръцете си след ядене. Те са като блуждаещи и слепи магарета.

Понякога те се съединяват, цяла група от тях се намират в подобно положение, намират се един срещу друг, влиза търговецът, за да си купи от тях някоя мома, и ги сварва, съединил се с нея, и той, русинът, не я оставя, или пък частично удовлетворява своите потребности.

Те задължително всеки ден си мият лицата в тавите с най-мръсната вода, каквато може да има, и най-нечистата. Това става така: всяка утрин девойката носи вода в голямо ведро и го поднася на своя господин. Той измива в него ръцете, лицето и косите си. Мие ги, реше ги с гребен във ведрото. След това се секне и плюе в него и така не остава никаква мърсотия по него, но всичко остава във водата. Когато той свърши с тоалета си, девойката занася ведрото до седящия редом с него другар и той върши това, което е извършил предидущият. И тя продължава да носи ведрото от един на друг, докато не обходи така всички, намиращи се в дома, и всеки се секне, плюе и мие лицето и косите си в нея.
И ако някой от тях се разболее, [те разгъват за него палатка] встрани от тях и го захвърлят там и го оставят в нея за известно време на хляб и вода, не се доближават до него, не разговарят с него,
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Marlboro on December 17, 2012, 07:23
Palni prostotii pak ot momcheto bez diploma s kopi-paist  !!!
 

Predi desetiletiq lesnichko im beshe nalaganeto na izmislen ezik i pokrasvaniq pri diktatorski rejimi na haidyti-komynisti nad drygi etnosi s dezinformacii i promivki no sega kolkoto i da se machat da promivat  mozaci s propagandni programirani sachineni laji i asimilacionni izmami veche ne minavat tezi izmami. Zashtoto vseki moje da chete ot internet ot razni iztochnici ta i decata naychiha chyjdi ezici i razbraha kakva meshanica e balkanskiq turlu-guvech ,zatova i se mahat kolkoto se moje po rano ot lajite i izmamite im, koito ex-haidyto-komynisti izmisleha laji i sachineniq s desetiletiq za da zadarjat iskystvenno pod vlast bez byntove "ovche-naselenieto",kato sashtite  otdavna grebat s cherpaci ot danoto  k'voto e ostanalo predi zacherkvaneto im ot politicheskata karta na sveta. 8)

 Vinagi trqbva da se povtarq na  haidyto-petiletkadjii ,che predi da doidat v 7 vek  omeshenite turkoezichni bulgar-turki  tyk na balkanskata meshanica nqma nikakvi"bAlgari"koito "bAlgari" sa asimilirani ot razlichni etnosi.
Ako i dinastiqta na "Komitopolite", sa bili "bAlgari" ot ostanalite vizantiicki garkomani po Vizantiiski teritorii  togava Paisii Hilendarski  naprazno e kreshtql kato idiot  "a bre, nerazumnii Uirode, shto se sramish da se nazovesh bAlgarin"
Edno e da si ot etnosite na osnovatelite  bulgar-turki i kuman-tyrki  savsem drygo e da se nalaga termina "bAlgarin" na drygi etnosi sled (balgarskta ekzarhiq- podarak ot Syltana) 18 vek ot monaha-asimilator Paisii ot Xilendarskiq manastir taka i ot haidyti-komynisti.


http://en.wikipedia.org/wiki/Cometopuli_dynasty (http://en.wikipedia.org/wiki/Cometopuli_dynasty)
 Koi sa "Komitopolite"???
Istinskoto ime na dinastiqta ne e izvestna."Komitopoli" e psevdonim ,kato se izpolzva ot Vizantiiskite istorici za osvedomqvane na vladetelite ot dinastiqta (pri Ruso-Vizantiiskoto vladenie na Istochna Bylgariq prez 969) s osnovatel garkoman Nikola-komita, /ot grakskoto Niko+laos  Niko=victori,laos=people/ s jena Hripshime Bagratyni spored arabskiq istorik Yahia ot Antioch.
Spored istochnici sled invaziqta na  Svqtoslav - Ryso-Vizantiiskata invaziq  prez 969 komita-Nikola poema kontrola na zemite na zapad m/y  rekite Iskar i Stryma. Pez 972 tcar Boris II e detroniran  a komita- Nikola e ybit i ypravlenieto minava v racete na chetirite my sina s evreiski imena David ,Samuil a tezi dvamata  Aaron i Moses sa ot parviq brak na armenkata Hrishime Bagratyni. David ypravlqva  Ugozapadna B-q  Prespa, Moses ugoistochna B-q  Strymica, Aaron raiona na Sredetc  a Samyil ypravlqva v Severna B-q  Vidin.
A spored pisaniqta na istorika Asoghik v 11 vek ,che Samyil e ot Derjan i ima armenski proizhod, kojto imal samo edin brat David i e jivql  sushto v Derjan v armenskiq region na Vizantiiskata imperiq.


Za mrasotiqta Ibn Fadlan pishe:
Ibn Fadlan opisva Vikingite  samonarekli se kato "Russ" nai- mrasnite bojii sashtestva po porechieto na Volga.
Toi gi opisva taka: "Ne sum vidql takiva ekzemplqri te sa beli,edri i visoki no te sa sashto i nai mrasnite bojii sashtestva koito sam vidql ,koito piqt  alkohol den i nosht, vseki nosi bradva, te sa kato divi magareta". :o
Ibn Fadlan e bil yjasen i ne mojal da ponasq  tehniq pyblichen jivot bez moral i chyvstva, koito sa bili intimni bez pritesneniq v obshestvoto ot drygi. Te sa vqrvali vav Valhalla (Valhöll) koeto oznachava  Raq na Viking "Otvadnoto" s mitichen bog  Kozel-Chovek  s tqlo i ratce na chovek s kraka i litce na kozel.
Sashtite se pridvijvat mnogo barzo navsqkade po more i reki  a v srednovekovnata mrasotiq narechena "chyma" v  polyostrov Evropa te stavat ritcari-krastonosci  karvavi inkvizitori nqkoi daje i krale , edin ot tqh e Yilqm zavoevatelq na Angliq, kato sashtite  tezi ritcari-krastonnosci  si hvarlqt izprajneniqta prez prozorci v srednovekovieto.

Manypylaciite na ex-kom-haidyti :
 Ибн-Фадлан, Пътешествие до Волжска България 921-922 
(Ibn-Fadlan, Travel to Volga Bulgaria, 921-922 AD. - Translation from Arabic) Tova  e prevedeno ot ryski a ne ot arabski  http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/fadlan.htm (http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/fadlan.htm)   ot prevodachkata   Л.-М. Бораджиева    www.kroraina.com/fadlan/fadl_index.html (http://www.kroraina.com/fadlan/fadl_index.html)    ... v sashtiq sait e premahnat  angliiskiq link,...no Ibn Fadlan gi opisva v videto na Histori chanel  kato nai-mrasnite sashtestva Vikingite koito se samonarichat "Russ" ,sega razbrah zashto sa mahnali angliiskiq link po doly v sashtiq sait. ::)

Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Suleyman.45 on December 17, 2012, 08:22
Sled zavrushtaneto si ot Kazahstan edin sofiyanetz beshe spdelil v internet:"Razbrah che jiveem v nay mrusnoto myasto na sveta"Naistina vTürkiye i bivshite tütrkski suvetski republiki purvoto vpechetlenie chistota na ulitzite i prevetlivıya vid  na horata.Pratenikut na Vsevishniya prorokut Mohamed v edin hadis kazva-Chistota e polovinata ot vyrata.Vsevishnıyat Suzdatel e chist ı svyat zatova i nie müsülmanite tryabva pri molitva da zastavame chisti fizicheski i duhovno pred Nego.Ne sa ravni stremyashtiya se kum suvurshenstvo i stremyashtiya se kum plüskane i piene,ne sa ravni tozi koyto ima strah ot Vsevishnıyat i tozi koyto e zabravil che ne sme ostaveni bez nadzor.Tova e razlikata mejdu nas i vas gospoda patriotari-vashiya patriotizum e omraza kum vsichko nashe,nashiyat patriotizum e lübov kum vsichko nashe i gordost ot vsichko nashe.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: ibrahim65 on December 20, 2012, 13:35
Защо през 632 г. да е основана Велика България, проф. Б. Димитров?

http://letopisec.blog.bg/history/2012/12/20/zashto-prez-632-g-da-e-osnovana-velika-bylgariia-prof-b-dimi.1033508 (http://letopisec.blog.bg/history/2012/12/20/zashto-prez-632-g-da-e-osnovana-velika-bylgariia-prof-b-dimi.1033508)

Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: ibrahim65 on December 20, 2012, 15:28
Хан Аспарух не е основал България

Баща му Кубрат бил истинският пръв владетел, смята проф. Божидар Димитров.

Българската държава е създадена не през 681-ва, а още през 632 г. Истинският й основател не е хан Аспарух, а баща му хан Кубрат. Синът само разширява страната на юг от Дунав.
Тази сензационна версия за основаването на България поднесе историк №1 Божидар Димитров вчера. Според него в продължение на стотици години не сме били наясно с истинската история на страната ни. Професорът обаче е сигурен, че един ден именно това ще пише в учебниците по история. „След не повече от 20 години всички ще знаят това”, категоричен беше пред „Всеки ден” директорът на Националния исторически музей.

Един от най-разпространените митове в българската история е, че страната ни е основана от Аспарух през 681г., убеден е проф. Димитров. „Сведенията ни сочат, че през 632 г. хан Кубрат напуска Константинопол, където прекарва 25 години, получава солидно за епохата си образование и става християнин. С Византия правят съвместен проект, който предвижда империята да бъде заслонена от север от една приятелска страна, която да спира варварските нашествия”, обясни проф. Димитров. Велика България била огромна страна, която не се е разпадала, а само се е разширила по времето на Аспарух.

„Учените смятаха, че Аспарух и прабългарите са се придвижвали буквално като цигански катун през огромни непознати степи и 20 години по-късно този катун е нанесъл поражение върху огромната армия на Византия. И неизвестно как е завладял Мизия, а империята е сключила мирен договор с малкото чергарско племе. Тя се е отказала от една от най-плодородните си провинции и от вековната си идея границата й да минава на Дунава”, обясни проф. Димитров. Това обаче според него е било огромно заблуждение.

По думите му е очевидно, че България е била огромна за времето си страна с 3-милионно население и войската от 100-150 хиляди души. Това е направило възможно Аспарух да разгроми огромната армия на Византия през 681 г. и да причисли и Мизия към територията на България. Според неговите проучвания Аспарух само разширил страната и преместил на юг от Дунав столицата, което бил мъдър геополитически ход.

Според проф. Димитров много историци подкрепят теорията му и след двайсетина години тя ще влезе в учебниците. Историкът е описал подробно тезата си в книгата „12 мита за българската история” още преди 10 години.

„Тогава имаше известни спорове, но днес повечето колеги учени подкрепят тезата ми. Има съответните исторически извори, откъдето е взета информацията. Въпрос на време е цялото общество да разбере истината за държавата ни”, казва проф. Димитров.

http://znanie.eu/?p=7093 (http://znanie.eu/?p=7093)

http://www.numizma.com/magazine/2012/12/06/ryrr-rsrrsesfs-rru-ru-rsrrrrr-rssrrrsers/#comment-1328 (http://www.numizma.com/magazine/2012/12/06/ryrr-rsrrsesfs-rru-ru-rsrrrrr-rssrrrsers/#comment-1328)


Каква е била религията на българите преди християнството? Ако е имало такива разбира се.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: skoti3 on December 20, 2012, 17:01
You are not allowed to view links. Register or LoginКаква е била религията на българите преди християнството? Ако е имало такива разбира се.

И има ли някакво значение каква била религията. Били езичници, покланяли се на бог Тангра, всички тогава племена са си различни езически богове.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: ibrahim65 on December 20, 2012, 18:26
You are not allowed to view links. Register or Login
И има ли някакво значение каква била религията. Били езичници, покланяли се на бог Тангра, всички тогава племена са си различни езически богове.

Скот искам да го докажиш иначе си лъжец.
За теб ако няма значение за нас има, лесно са плямпа наизус.
Title: Ynt: Исторически геноцит върху българската история
Post by: skoti3 on December 20, 2012, 19:04
Чекай малко на мен основната ми цел не ми е постоянно да се ровя на сам и на там, нито пък съм историк. И да не е бил бог Тангра със сигурност са имали някой езическа религия.  Едва ли са били атеисти, колкото на някой да им се иска. Като толкова знаете оспорете историята, а не само да се говори така и онака. Що не вземеш да докажеш за чисто Тракийския произход на Помаците това звучи доста странно ? Докаже, че помаците са чисти ?

А и да те питам какво значение има какви били древните българи по религия преди християнството ? Щом го говориш ? И хайде не говори, че "за нас има" значение, не говори от множествено число, защото не е така. Ако за теб е важно, за повечето като теб не е важно, боли им на **** каква била религията на прабългарите( то голяма част не се задълбочават какви били мюсюлманите по Родопите днес, а камо ли християните), както и на повечето християни. Какво е било било е, едва ли има чак толкова голямо значение.
Title: Ynt: Исторически геноцит върху българската история
Post by: ibrahim65 on December 20, 2012, 19:48
Скот ще ползвам чужд цитат.

Как така гърците не са изчезнали, а траки - няма???"

Какво е било етническото състояние, което заварват славяните през VІ в. в източната половина на Балканския полуостров? Главната част от населението по това време все още са били траките,Или по точно ПОМАЦИТЕ  но в процес на погърчване, а в североизточните области в процес на романизиране. След нахлуването на славяните основната маса на предславянското население е била славянизирана. Следователно траките Или по точно ПОМАЦИТЕ  представляват една компонента в славянската основа на нашия народ, те са субстратът, който се влива в славянската маса при възникването на нашия народ. Траките Или по точно ПОМАЦИТЕ  са говорили индоевропейски език, също както и славяните. Те са били най-старото население в източната половина на балканския полуостров. Още от най-древни времена те са създали една самобитна култура, която се е равнявала на най-високите култури по онова време на племената и народите от Близкия изток. Към началото на нашата ера Тракия е била покорена от римляните и е била включена в Римската империя. Славянизирайки траките, Или по точно ПОМАЦИТЕ  славяните несъмнено са възприели редица придобивки на тяхната култура. За съжаление ние знаем много малко за езика на траките, Или по точно ПОМАЦИТЕ за да можем да определим какво влияние той е оказал на старобългарския език. Известни са само около 40 думи (глоси), около 1800 собствени имена и няколко кратки надписа.

         Ето някои тракийски Или по точно ПОМАЦИТЕ  думи: бриа (град), болинт (див бик), брюнх (китара), зелас (вино), скалме (нож, меч) и др. Днес в нашият език са запазени някои географски названия от тракийски произход, като: Арда, Вит, Витбол, Искър, Лом, Места, Несебър, Осъм, Пловдив, Струма, Стряма, Тимок, Тунджа, Янтра, и др.(...)

... Прародина на прабългарите е била Средна Азия (Източен Казахстан). От ІІ в. насам те са започнали да се придвижват на запад, като през ІV в. са обитавали на север от Кавказ....”


http://letopisec.blog.bg/history/2011/07/13/vl-georgiev-za-trakite-i-trakiiskiiat-ezik-citat.782046 (http://letopisec.blog.bg/history/2011/07/13/vl-georgiev-za-trakite-i-trakiiskiiat-ezik-citat.782046)
Title: Ynt: Исторически геноцит върху българската история
Post by: skoti3 on December 20, 2012, 21:47
Траките нямат нищо общо с Помаците. Траките сигурно са един компонент, който е част от помаците, но няма как да си сигурен, че си пряк наследник на Траките преди 13-14 века. Все едно аз да кажа, че съм пряк наследник на древните българи, славяни или траки. Това е невъзможно, всички сме мелеси, личи си по външния вид на хората, независимо от религията. Направо ме обърквате, едни казват, че помаците са славяни, други, че са траки, трети, че са избягали прабългари в Родопите, други пък са доста против славяните и казват, че българите не трябвало да се смесват със славяните. Но истината е някъде по средата и просто няма смисъл да се спори. Днес няма чисти хора, има хора с различни мозъци и това е. Ти лично ако искаш да си трак си е личен избор, някои българи казват, че пряки аспаруховци, но истината е някъде по средата.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: ibrahim65 on December 21, 2012, 10:55
Скот
ти си смесен,
ти си по средата,
ти си с друк мозък,
ти не знаеш какъв си.

Скот живея в земите на траките, пия от тяхната вода, дишам тяхният въздух,това ме кара да се чуствам пряк наследник на тях.
Начина на живот, например и ние като тях не сме си записвали нищо, въпреки че сме затворено общество, обятията винаги ни са били отворени към всички преиждащи.
Абе какво да ти обеснявам като те гледам щял живот ти са пяли ,,руфинка болна легнала,, и ти им си пригласял, на такъв ,,мозък,, какво мога да му кажа.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: skoti3 on December 21, 2012, 11:27
You are not allowed to view links. Register or Login
Скот
ти си смесен,
ти си по средата,
ти си с друк мозък,
ти не знаеш какъв си.

Скот живея в земите на траките, пия от тяхната вода, дишам тяхният въздух,това ме кара да се чуствам пряк наследник на тях.
Начина на живот, например и ние като тях не сме си записвали нищо, въпреки че сме затворено общество, обятията винаги ни са били отворени към всички преиждащи.
Абе какво да ти обеснявам като те гледам щял живот ти са пяли ,,руфинка болна легнала,, и ти им си пригласял, на такъв ,,мозък,, какво мога да му кажа.

Аз мога да кажа, че съм например прабългарин, славянин, трак, но няма смисъл, защото не е така. Ти го казваш и си го мислиш и там е истината, но всеки може да се чувства как си иска. И аз живея в земите на траките, но да кажа, че съм 100 % трак или каквото и да е 100% нещо друго не мога, защото не е така. Защото хората са се омесили и то яко от тогава. Иначе логиката е "желязна" с това за записването. Не забравяй, че Траките са живели в много голями земи чак до Карпатите и няма логика Помаците да са наследници на тях. Не знам с какъв мозък съм, едно е да си мислиш дали си чист трак или не , или нещо друго , но друга е истината.  Едни като казват, че са пряки наследници на Аспарух, едва ли са чисти прабългари и в тях няма нищо друго.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: onegavon on December 21, 2012, 19:40
Това на Ибрахим е все едно някой италиянец да каже ,че е етруск или самнит защото живее по техните земи.Французите какви са франки ,гали или готи, а може би бургундци защото всички тези народи са участвали в етногенезиса на съвременната френска нация.

Само за македонистите, пантюркисттите и новоизлюпените аплогети на помашката нация етногенезиса е статичен процес замръзнал някъде назад във вековете. :o
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Suleyman.45 on December 22, 2012, 08:55
Gançovtzi,za razlika ot vas sme narod sıs slavno minalo normalno nastoyaşte,Hayde izçezvayte,tolkova ste oglupeli,çe povtaryte samo edni i sışti neşta smesitza ot hieni i papagali takiva.S tezi muhlyasali ot svinsko i alkohol mozıtzi povtaryte vse edni isışti klişeta.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: skoti3 on December 22, 2012, 11:01
Фанатик 45, и ние сме народ със славно минало. И ти повтаряш едни и същи фанатизирани неща, ти си опасен за хората бе. Говориш за свинското и алкохола, но да знаеш, че доста помаци и турци ядът свинско и пият алкохол. О забравих ти не си ни едното, ни другото, сам си каза, че е по добре да си фанатик. Но твойта пропаганда не успява, защото хората не са тъпи ти ги мислиш за такива, но те си имат едно наум срещу фанатици.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Suleyman.45 on December 22, 2012, 14:38
Smyah v zalata.Slavno minalo nali postoyano plaçete,çe vse ste bili robi,za kakvo slavno minalo pretendiraş.To ne beşe vizantiysko,tatarsko,türksko,çorbadjiysko,faşistko komunistiçesko i sega veçe evropeysko.Otnovo ste zavisimi ot çujdi pravitelstva,yavno ne ste dorasli da se samoupravlyavate.Mejdufproçem dokolkoto znam ekslav na bılgarski znaçi rob-dobavi kım slavyanskoto svinsko i alkohol i se poluçava sıvremena siderovska tikva.Dumata fanatik za men kazana ot neştasten natzist zvuçi kato kompliment,zaştoto:Dve neşta obiçam na zemyata/tova sa lübovta i svobodata/jivota bih si dal za lübov/lübovta da dam za svobodata sım gotov.Tozi stih ne e ot men,avtora na tezi zlatni redove e sışto türk-ungaretza Şandör Petöfi,no negovoto veruü e kato moeto-çovek se rajda svoboden i umira svoboden razbra li neştastno provokatorçe siderovsko.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Rasate on December 22, 2012, 17:56
You are not allowed to view links. Register or Login
Rasate, по това време всички езичници и християни не са били по-хигиенични. Ибн Фадлан разправя и за една булгарка която не се срамувала да си прави малката нужда близо срещу него при пръсъствието на мъжа и. По същите времена булгарите мъже и жени са се къпели вкупом голи. Добре че са приели Ислама та сега плътската и душевна чистота в основата на вероизповеданието. А тези които не са приели Ислама ги виждаме как си бършат едни части с вестници но си цапат други. Така че май вие имате още доста път да извървите за да настигнете Тюрките.
Ето долу какво е било положението на братята ви славяни.. Които си приличат се привличат. ;)
----------------------------------------------------------------------------------

Те [русите] сключват [търговски] договори за мънистата. Купуват едно и го нанизват като гердан за своите жени. Те са най-мръсните творения на Аллаха – те не се чистят от изпражненията, нито от пикочта, нито след полови сношения, но мият ръцете си след ядене. Те са като блуждаещи и слепи магарета.

Понякога те се съединяват, цяла група от тях се намират в подобно положение, намират се един срещу друг, влиза търговецът, за да си купи от тях някоя мома, и ги сварва, съединил се с нея, и той, русинът, не я оставя, или пък частично удовлетворява своите потребности.

Те задължително всеки ден си мият лицата в тавите с най-мръсната вода, каквато може да има, и най-нечистата. Това става така: всяка утрин девойката носи вода в голямо ведро и го поднася на своя господин. Той измива в него ръцете, лицето и косите си. Мие ги, реше ги с гребен във ведрото. След това се секне и плюе в него и така не остава никаква мърсотия по него, но всичко остава във водата. Когато той свърши с тоалета си, девойката занася ведрото до седящия редом с него другар и той върши това, което е извършил предидущият. И тя продължава да носи ведрото от един на друг, докато не обходи така всички, намиращи се в дома, и всеки се секне, плюе и мие лицето и косите си в нея.
И ако някой от тях се разболее, [те разгъват за него палатка] встрани от тях и го захвърлят там и го оставят в нея за известно време на хляб и вода, не се доближават до него, не разговарят с него,

Съжалявам,но май не си чел Пътеписа на Ибн Фадлан-а именно се споменава за Огузка,а не за българка,която се изхожда пред него.

За българите пише,че са се къпали заедно голи и мъже и жени ,като не се срамували един от друг и не прелюбодействали.-а именно-че са се къпали за сметка на Огузите,които били скарани с водата.  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D

За русите съм съгласен.

Поздрави.

Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: ЖАРКО ЖЕГЛЕВ on December 22, 2012, 18:00
По земите на север от Дунав и от двете страни на Среден Дунав живеят български и славянски
племена още от ІV-V в., като според Амиан Марцелин (332-400), през 380 г. групи от готи, алани и
хуни нападат Панония и се заселват там (Gy. Németh), което събитие други изследователи отнасят
към 379-380 г. [Шаламон, Баркоци 1982, 42,47]; към края на ІV в. едната от двете по-големи групи
прабългари се заселва в Панония, а другата - в Карпатската котловина, но заедно с хуните, името на
които обозначава множество от племена и етнически компоненти и които през 377-454 г. успяват
да наложат своята политическа хегемония в Централна и Югоизточна Европа, пак по същите земи
се заселват оногурски племена (V. Gyuzelev); през 409 г. хуните заемат Панония, след като
покоряват дотогавашните й обитатели, главно германските племена вандали, остготи, вестготи,
гепиди и лонгобарди, а също и алани и бастарни; около 422 г. българите нападат една нощ
неочаквано лонгобардите, убиват краля им Агелмунд и отвличат дъщеря му, което събитие намира
място, както в разказа на лонгобардския историк Павел Дякон (720-790) (ЛтИзв-1), така също и в
германския епос Херварарсага (В. Бешевлиев).
Според нас прабългарско племе, най-вероятно оногури, заедно и подкрепени безспорно и от
много други прабългарски родове, племена или племенни групи, са основно и водещо ядро в
империята на хуните на прабългарския хан Атила (434-453), дори и столицата на който като че ли е
разположена, според едно от предположенията, на р. Аранка (ЛтИзв-1), т.е. точно там или съвсем
близо до гр. Надь Сент-Миклош, а наред с тях, като част от хунската военно-племенна
конфедерация от източни племена, са известни и секелите.
Твърде вероятната принадлежност на хан Атила към племето на оногурите се потвърждава
косвено и от Anonуmus, според когото унгарското племе води своя произход от ―скитското племе,
което на своя диалект се нарича Дентумогер‖ – ―Gens itaque Hungarorum... de gente Scithica, que per
idioma suum proprium Dentumoger dicitur, duxit originem”, и начело на което племе стоят ―седемте
видни личности, които се наричали Хетумогер‖, тези видни личности ―решили да се домогнат до
земята Панония, за която се носела мълвата, че била земя на крал Атила, от чието потомство
произхождал владетелят Алмус, бащата на Арпад‖, а както ще се види по-нататък, първият
маджарски крал Арпад наистина е от племето на оногурите, а то пък според този източник води
своето потекло от хан Атила.

В посветеното си главно на хазарите ―историко-филологическо‖ проучване  P. Golden  [1980],
представя накратко като етнос и език и прабългарите или болгарите – the Bulğars, при което, макар
и да съзнава, че не е ―всеобщо приета‖, изхожда от ―смесената‖ етимология на Етнонима, която
според него имплицира и техния смесен, в по-голямата им част, характер на ―тясно свързани
племена‖, които са част от ―по-ранни племенни съюзи‖; ―Тяхната федерация съдържа остатъци от
хуните на Атила, примесени с многобройни огуротюркски племена, заселени нашироко в
Причерноморско-Каспийските степи през ІV-VІІ в.‖; the Bulğars, т.е. болгарите или което за него е
същото,  огуротюрките – Oğuric Turks, се формират по земите на днешен Казахстан, докато
Карасукската култура от Минусинск генерира ―етническата маса‖ на ―една специфична група на
древните тюркски народи, която е чувствително по-различна от останалите тюрки, както по своята
култура, така и по своя език‖; от края на V в. е първото упоменаване на болгарите като ―ранно
обединение от огурски и хунски племена под предводителството на Атиловия син Ирник‖, което
изглежда се потвърждава и от появата на името на Ирник в Именника на българските ханове

Ето защо тук ние намираме за сравнително  сполучливо и приемаме в качеството на временна
работна хипотеза обяснението на А. Мухамадиев  [2004], според когото при иранците и тюрките
изобщо и при българите в частност, царски са онези племена, които управляват и на които се
подчиняват много други родове и племена, като през скитския период царско племе са есколотите;
през сарматския – сарматите, а по-късно - хуните [7-8], в светлината на което вече като че ли става
възможно да се мисли, че Приск Тракиец чрез двусъставния термин  ―царски скити‖ наименова и
отличава Атила и Бледа като произхождащи и принадлежащи към главното и ръководно племе в
Хунската империя, за което той очевидно е бил много добре осведомен, без обаче да знае и да може
да използува самото конкретно-видово наименование на това племе.

Добруджа.
След експедицията срещу Тракия през 422 г., докато крал Руга и основните сили на хуните
напредват по посока на Карпатския басейн, него вече го е завзела друга, също многобройна група
хуни, пристигнала тук преди това, като специално в долината Бузъу, между 435 и 445 г. се намира
орду – столицата полеви лагер на второто лице след Краля, княз Атила; през 424-425 г. крал Руга и
по-голямата част от войските на хуните лагеруват в равнината, южно от Кьорьош и тук започва
строителството на новата столица, където през 449 г., в състава на ромейското пратеничество
пристига и Прискос, но Атила има и друга една, може би временна столица полеви лагер, в
околностите на днешния гр.  Szászsebes; гепидите, които приемат господството на хуните, се
изтеглят към Голямата равнина, северно от линията на реките Кьорьош и Шебеш-Кьорьош,
принудени да проникнат в Трансилвания до течението на р. Самош, на юг откъдето се простира
държавата на хуните.

От всичко това безспорно трябва или пък най-малкото може да се направи изводът най-напред,
че под етнм хуни в случая трябва непременно да се разбира, че става дума за българи; Денгизих и
Ернак са вождове на прабългарски племена, но и синове на хан Атила, следователно и Атила е
българин от едно от племената, водени след смъртта му през 453 г. от неговите синове; българи са и
садагарите, в противен случай хан Денгизих, освен ако не е решил да предяви ―господарски права
към подчинените на Атила народи‖ (Д. Дечев), не би тръгнал да ги спасява от готите, в което и
успява, макар и с цената на едно поражение; през цялото време на Хунската епопея българи и алани
са в най-тесен етнолингвистичен контакт и взаимодействие; никак не е изключено под етнм скири,
на основата на характерното за източноиранските езици редуване л-р, наблюдавано също и така и в
някои ранносредновековни фонетични варианти на нашето народностно название, да се крият по-
късните секели, които и до ден днешен, както ще се види малко по-долу, все гледат звездното небе
и с неимоверен копнеж, вълнение и трепет очакват техният праотец, избавителят Чаба, който е
―законен син на Атила, роден от дъщерята на гръцкия император Хонорий‖, да се завърне от
Гърция, закъдето е заминал след разпадането на Западнохунската империя, и най-после, дали
съвременното бълг. сли Шабла не води своя произход тъкмо от другото име на Хернак, мли Чаба,
като наблюдаваната и в други тюркски езици, например в казахския език, промяна ч > ш е станала
още на прабългарска езикова почва, а вметнатото  л  се е появило сравнително по-късно и на
собствено славянобългарска езикова почва?!!
А иначе и в действителност отдавна са налице, не само заради тяхната алтернативност не
особено убедителни и сполучливи според нас опити за обяснение произхода на бълг. сли Шабла, в
рамките на които Името може да идва или от някоя прабългарска дума, съвременно съответствие на
която е разпространената в редица тюркски езици лекс. шабала, çъпала ―лъжица, голяма лъжица за
разливане, черпак‖(!?), или пък лекс. шалба ―блато; локва; гьол‖, от която тъкмо до тази форма на
Името се стига чрез метатеза.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Rasate on December 22, 2012, 18:06
You are not allowed to view links. Register or Login
Palni prostotii pak ot momcheto bez diploma s kopi-paist  !!!
 

Predi desetiletiq lesnichko im beshe nalaganeto na izmislen ezik i pokrasvaniq pri diktatorski rejimi na haidyti-komynisti nad drygi etnosi s dezinformacii i promivki no sega kolkoto i da se machat da promivat  mozaci s propagandni programirani sachineni laji i asimilacionni izmami veche ne minavat tezi izmami. Zashtoto vseki moje da chete ot internet ot razni iztochnici ta i decata naychiha chyjdi ezici i razbraha kakva meshanica e balkanskiq turlu-guvech ,zatova i se mahat kolkoto se moje po rano ot lajite i izmamite im, koito ex-haidyto-komynisti izmisleha laji i sachineniq s desetiletiq za da zadarjat iskystvenno pod vlast bez byntove "ovche-naselenieto",kato sashtite  otdavna grebat s cherpaci ot danoto  k'voto e ostanalo predi zacherkvaneto im ot politicheskata karta na sveta. 8)

 Vinagi trqbva da se povtarq na  haidyto-petiletkadjii ,che predi da doidat v 7 vek  omeshenite turkoezichni bulgar-turki  tyk na balkanskata meshanica nqma nikakvi"bAlgari"koito "bAlgari" sa asimilirani ot razlichni etnosi.
Ako i dinastiqta na "Komitopolite", sa bili "bAlgari" ot ostanalite vizantiicki garkomani po Vizantiiski teritorii  togava Paisii Hilendarski  naprazno e kreshtql kato idiot  "a bre, nerazumnii Uirode, shto se sramish da se nazovesh bAlgarin"
Edno e da si ot etnosite na osnovatelite  bulgar-turki i kuman-tyrki  savsem drygo e da se nalaga termina "bAlgarin" na drygi etnosi sled (balgarskta ekzarhiq- podarak ot Syltana) 18 vek ot monaha-asimilator Paisii ot Xilendarskiq manastir taka i ot haidyti-komynisti.


http://en.wikipedia.org/wiki/Cometopuli_dynasty (http://en.wikipedia.org/wiki/Cometopuli_dynasty)
 Koi sa "Komitopolite"???
Istinskoto ime na dinastiqta ne e izvestna."Komitopoli" e psevdonim ,kato se izpolzva ot Vizantiiskite istorici za osvedomqvane na vladetelite ot dinastiqta (pri Ruso-Vizantiiskoto vladenie na Istochna Bylgariq prez 969) s osnovatel garkoman Nikola-komita, /ot grakskoto Niko+laos  Niko=victori,laos=people/ s jena Hripshime Bagratyni spored arabskiq istorik Yahia ot Antioch.
Spored istochnici sled invaziqta na  Svqtoslav - Ryso-Vizantiiskata invaziq  prez 969 komita-Nikola poema kontrola na zemite na zapad m/y  rekite Iskar i Stryma. Pez 972 tcar Boris II e detroniran  a komita- Nikola e ybit i ypravlenieto minava v racete na chetirite my sina s evreiski imena David ,Samuil a tezi dvamata  Aaron i Moses sa ot parviq brak na armenkata Hrishime Bagratyni. David ypravlqva  Ugozapadna B-q  Prespa, Moses ugoistochna B-q  Strymica, Aaron raiona na Sredetc  a Samyil ypravlqva v Severna B-q  Vidin.
A spored pisaniqta na istorika Asoghik v 11 vek ,che Samyil e ot Derjan i ima armenski proizhod, kojto imal samo edin brat David i e jivql  sushto v Derjan v armenskiq region na Vizantiiskata imperiq.


Za mrasotiqta Ibn Fadlan pishe:
Ibn Fadlan opisva Vikingite  samonarekli se kato "Russ" nai- mrasnite bojii sashtestva po porechieto na Volga.
Toi gi opisva taka: "Ne sum vidql takiva ekzemplqri te sa beli,edri i visoki no te sa sashto i nai mrasnite bojii sashtestva koito sam vidql ,koito piqt  alkohol den i nosht, vseki nosi bradva, te sa kato divi magareta". :o
Ibn Fadlan e bil yjasen i ne mojal da ponasq  tehniq pyblichen jivot bez moral i chyvstva, koito sa bili intimni bez pritesneniq v obshestvoto ot drygi. Te sa vqrvali vav Valhalla (Valhöll) koeto oznachava  Raq na Viking "Otvadnoto" s mitichen bog  Kozel-Chovek  s tqlo i ratce na chovek s kraka i litce na kozel.
Sashtite se pridvijvat mnogo barzo navsqkade po more i reki  a v srednovekovnata mrasotiq narechena "chyma" v  polyostrov Evropa te stavat ritcari-krastonosci  karvavi inkvizitori nqkoi daje i krale , edin ot tqh e Yilqm zavoevatelq na Angliq, kato sashtite  tezi ritcari-krastonnosci  si hvarlqt izprajneniqta prez prozorci v srednovekovieto.

Manypylaciite na ex-kom-haidyti :
 Ибн-Фадлан, Пътешествие до Волжска България 921-922 
(Ibn-Fadlan, Travel to Volga Bulgaria, 921-922 AD. - Translation from Arabic) Tova  e prevedeno ot ryski a ne ot arabski  http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/fadlan.htm (http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/fadlan.htm)   ot prevodachkata   Л.-М. Бораджиева    www.kroraina.com/fadlan/fadl_index.html (http://www.kroraina.com/fadlan/fadl_index.html)    ... v sashtiq sait e premahnat  angliiskiq link,...no Ibn Fadlan gi opisva v videto na Histori chanel  kato nai-mrasnite sashtestva Vikingite koito se samonarichat "Russ" ,sega razbrah zashto sa mahnali angliiskiq link po doly v sashtiq sait. ::)Малборо-научи се да пишеш на кирилица-много мъчно се четат умотворенията ти,лесно е има Булгариан традишинъл фонетик-писането е както на латиница. ;D ;D ;D ;D ;D

А за руската теза -за изчезването на траките и идването на малкото прабългарите погълнати от морето словени всички сме чели,само че археологически данни за словени по българските земи няма.Т.е. нещо със славянското море не се връзва,ако имаше толкова много словени щеше да има археологически следи от тях-но Йок,нищо няма.За разлика от тях малкото българи са оставили бая археологически следи.Тук нещо не се връзва.

Т.е. няма как тюркоезичните българи да се разтворили в славяноезичното нищо на Балканите. ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D

Иначе следи за славяни има на доста места в Европа,само тук при нас няма. ;)

Поздрави
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Marlboro on December 22, 2012, 19:51
Da prehviralish cql post pochti polovin stranitca za da mi kajesh da pisha na djibritca me navqva na misalta ili si nalqt sus spirt ili ot glad i mizeriq ne ti fynkcionira bybolechkata m/y yshite , :o  dolnite redove sa dokazatelstvo koito nqmat nikva vrazka s moq post.
Ot toz momen reshih da ne si gybq vremeto s ychastie v bezsmislenni komentari. 8)
Title: Ynt: Исторически геноцит върху българската история
Post by: onegavon on December 22, 2012, 20:28
За Расате!Не знам много за археологията на славянските селища, ама  топонимията чак до Пелопонес е славянска в голямата си част.Да не говорим за многобройните извори споменаващи за нашествието на славянските племена,имена на племена вождове със славянски имена и накрая най- голямото доказателство е пълната доминация на славянските езици от Алпите до Бяло море в добавка към славянската азбука създадена като универсална са всички славоезични от Одра до  Камчатка и от северното Бяло море да южното такова.Нещо много съвпадения станаха.На север поморы живещи по бреговете на Белое море и на юг беломорци.Да сравним малко специфични думи използвни от поморите:

ДРЁМА – сонливость, дремота - дрямка
ЯСЕНЬ – солнечная погода-  ясно време
КОТЕЛ – большое ведро- няма нужда от сравнителен превод
МАРЕВО – лёгкий туман, дымка- мараня
ДРАКУН – драчливый человек- драка
ДИТЁ - ребёнок - дете
ВНУЧА – внучка, внук
КУДЕЛЯ – пучок шерсти- къделя

Как ще обясниш тази работа с липсата на славяни по нашите земи :D? Не се филмирай прекалено вече ти казах просто приеми реалностите такива каквито са . Съвременните българи  поне в езиково отношение са си чисти славяни.Как е станало това е друга тема.Не може да използваме еднакви думи случайно отделени с  хиляди километри. Това са архаизми и е изключено да са навлезли като русизми в българския след 19в. Нарочно подбрах такива думи които не са чисто руски.Особенно фрапираща е куделя - къделя има и други , ама и това е достатъчно за да се види,че сме рода с поморите.

За малограмотния Сульо .Трябва с прискърбие да те информирам, че рожденното име на Шандор Петьофи е Александър Петрович тъй като баща му е прави сърбин, а майка му чиста словачка.

Това пантюркистите спирка нямате.Как беше " смях в залата" ;D ;D ;D. По - малко пиши ,повече чети!
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Suleyman.45 on December 23, 2012, 08:03
Za kuhiya slavyanogey ogeyço:Velikiyat Şandor Petöfi e ungarski poet a  ne slavyanski alkoholik.Tvoyat uçitel tvurdeşe çe bitieto opredelya sıznanieto,izglejda ima neşto verno v tezi dumi zaştoto napılno se slivaş s okolnata niskoçela gançovska sreda.Razlikata  v kulturnite niva v minaloto i sega  ne mi pozvolyava da slizam tolkova nisko,çe da bılgarskite problemi da sa mi osnovno zanimanie.Şte priznaya,çe izpitvam izvestno udovolstvie kogato tzitiram materiali osmivaşti jalkata vi deystvitelnost-predstavam si kak besneete ot bay ganövska zloba.Ne trybva da se zlobee,a trybva da se misli no za tova tryabvat rabotişti mozıçni kletki.Mislya,çe pone prz vaşata koleda mojeş da se optaş da staneş malko po dobır i çesten çovek.İzvinyavay zabravih çe si ateist,karay kakto si znaeş.Pripomnyam ti,çe gavur i ateist imat ednakvo znaçenie.S kakvito obştuvaş takova povedenie vızpriemaş ulavyam se çe vzeh da pişa na "ti".
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: onegavon on December 23, 2012, 09:16
Ти по- ниско не можеш да слезеш защото си на дъното. Това ,че е унгарски поет не променя факта ,че е славянин по произход. Със сигурнот не е тюрк както излъга за пореден път. За това пак ти казвам вместо пишеш нелепости  опитай да запишеш някой образователен курс.Поне малко от малко да се ограмотиш за да не ставаш за посмешище по форумите и да компрометираш турската нация с невежеството си .
Title: Ynt: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Suleyman.45 on December 23, 2012, 16:42
Ogeyço yavno si karal kurs za vırtilivi umeniya stihovete za teb nyamat li znaçenie ta uporito dokazvaş slavyanskoto v Şandor Petöfi.Tolkova neşta izpsah za smeşnite i obidni za edin narod v  zap.medii ti se praveşe na ştraus kakvto si po printzip.Po vıprosa za dınoto edin dyado kato moya milost i da stigne dınoto ne e straşno,straşno kogato edin narod zaslepen ot rasizma i prostotiyata si e stignal dınoto.Edin narod bez meçti,bez moralni ustoi nemojeşt da rajda vodaçi veçe e zaginal.Rasizma koyto vi zaslepyava vi preçi da potırsite pıt kım spasenie i kogato otrezneete ot kolektivnata si ludost,ako otrezneete vıobşte zaştoto tolkova ste oglupeli çe ste veçe beznadejden sluçay.Şte doyde vreme kogato byagayki ot dırjavata Romanistan şte  ni molite za politiçesko ubejişte i şte dokazvate türkskiya si proizhod.Vie ste sleptzi vodeni ot sleptzi.Sigoren sım,çe poradi vrodenata vi tıpota pak nişto ne si razbral."İ ti zemya uzrya,propaday sgromoli se"tova sışto e ot Şandor Petöfi hayde gospodin ateist byagay da se gotviş za vaşata koleda.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: onegavon on December 23, 2012, 17:05
Недей да лицемерничиш и да се правиш на загрижен.Вместо да се засрамиш ,че лъжеш като дърт циганин ще ми разтягаш приказки за някакво имагинерно бъдеще в което сме щели да  търсим политическо убежище в Туркестан. Няма  нищо за доказване относно Петьофи просто трябва да си ходил редовно на училище за разлика от теб.То бива бива олигофрения ,ама твоето е за лечение.Кой нормален българин ще иска да се изсели в Анадола ???? Знам ,че стари изселници турци напират за български лични карти  заради визите,ама обратното е просто абсурдно.

Вие турците не мога да разбера защо си бутате задниците там където други си мерят онези работи .Нали знаеш какъв е риска?
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: ibrahim65 on December 23, 2012, 17:48
onegavon-чо на теб не ти ли омръзна все да опрекваш хората в каквото и да е било този е прост другият не е учил, третият незнам си какво, ти пък за какво ли се мислиш я се погледни колко си градивен. Само плямпалата ти са на първа линия.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Suleyman.45 on December 23, 2012, 18:59
Ogeyço pravilno me popravyaş za proizhoda na Şandör Petöfi s malkata podrobnost,çe rodniya ezik na başta mu e ungarski,ne mi e v kompetentnosta da gadaya zaşto poeta se e otkazal da mu liçi slavyanskiya proizahod.Predpolagam,çe e bil otvraten ot povedenieto na slavyanskite alkoholitzi.Byah ti pisal da ne spomenavaş Anadola s mrısnata ti gançovska usta zaştoto Anadola  e lülka na tzivilizatzii,a ne kato tvoeto rodno myasto lülka na siderovski tikvi.Byah ti pisal,çe poradi vrodenata si gançovska tıpota nyama da razbereş poslanieto mi.Proyavavaş tipiçna bılgarska neblagodarnost,kakto kımOsmanskata imperiya pod  çieto upravlenie slavyanobılgarite dostignaha ikonomiçeski i kulturni visoti,kakto kım Rusiya deto vi izkupuvaşe vsiçki buklutzi proizvedeni ot nekıdırnite gançovski rıtze taka i kım  men za pojalanieto mi za vaşata koleda.Ot 100 km.ti liçi mrısniya gyavurski harakter.Blagodarya ot sırtze na müsülmanskiyat mi brat za moralnata podkrepa.Çok çok teşekür ederim.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: onegavon on December 23, 2012, 20:13
You are not allowed to view links. Register or Login
onegavon-чо на теб не ти ли омръзна все да опрекваш хората в каквото и да е било този е прост другият не е учил, третият незнам си какво, ти пък за какво ли се мислиш я се погледни колко си градивен. Само плямпалата ти са на първа линия.

Разкривам само лъжците като Сульо нищо лично и ме дразни малограмотници да ми се правят на просветители .Това е, оставам на страна просташкия му изказ изпълнени с обидни  епитети.Градивен съм доколкото е възможно в тази враждебна среда.Дразня се защото разни анадолци се опитват да всяват омраза между българските граждани от различни вероизповедания.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Suleyman.45 on December 24, 2012, 08:36
Ogeyço,sredata e napılno normalna daje kulturna.Moite po malki bratya po idei pişat stihove i razkazi,pozdravyavat s pesni,prevejdat pesni ot türkski na slavyano bılgarski i te ogramotyavat istoriçeski i politiçeski,no vrodenata ti tıpota ti preçi da se promeniş v polojitelna posoka.Veren na siderovskata si sıştnost mnogo çesto uptrebyavaş dumite pantürkizım,razdelyane na hristiyani i müsülmani,naposledık lübimata ti duma e negramotnost.Negramotnosta ne e porok,tya e rezoltat na umstveni vızmojnosti,çoveşki sıdbi i t.n.Nay loşiyat porok e agresivnata bay ganövska prostaştina çiyto nay yarık predstavitel si ti vtozi sayt.Sredata bila vrajdebna kato e vrajdebna hayde paydos,no ti nahalniko nikoga nyama da se mahneş,ti imaş kreştyaşta neobhodimost da plüeş po nyakoy i neşto.Bez intrigi bez zlobni kleveti ti si dve nuli na edno myasto t.e edin neştasten samotnik.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: havaika on December 24, 2012, 10:56
You are not allowed to view links. Register or Login
Разкривам само лъжците като Сульо нищо лично и ме дразни малограмотници да ми се правят на просветители .Това е, оставам на страна просташкия му изказ изпълнени с обидни  епитети.Градивен съм доколкото е възможно в тази враждебна среда.Дразня се защото разни анадолци се опитват да всяват омраза между българските граждани от различни вероизповедания.
  Стига си ревал като големо магарище-грозно е!Нека  почувстваш какво е да си във враждебна среда.А и сам се набутваш.Ако не страдаш от мазохизъм ще спреш да влизаш тука ;)  ;D ;D
    А за "анадолците" , те са изселени  оставили къщите ,имоти и роден край за да се шират такива като теб.Просто предупреждават какво ги очаква останалите "анадолци" в България ;)
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on December 24, 2012, 13:12
You are not allowed to view links. Register or Login

Вие турците не мога да разбера защо си бутате задниците там където други си мерят онези работи .Нали знаеш какъв е риска?


Ето как се изразява един типичен гявур, който се смята че бил учен. От тук си направете сметката за поведението на неучените гявури. Естественно е че тези злобари няма да се размножават и ще изчезнат, защото размножаването им е в разрез с всички природни и божии закони.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Marlboro on December 24, 2012, 18:00
Tyk nqma izychen haidyt te vsichki sa s "kypeni-otkradnati"podareni diplomi s manipylirani otcenki po-visoki ot znaniqta im estestvenno samo tezi haidyti s manichki mozatci kolkoto na fasyl se zaqjdat s vseki. Edinstveniq ychen tyk e S.D.poglednete negoviq stil na pisane e ot svetovna velichina a stila na haidyto-komynistite e peshterno-neadretalski stil na pisane.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Rasate on December 27, 2012, 10:58
You are not allowed to view links. Register or Login
За Расате!Не знам много за археологията на славянските селища, ама  топонимията чак до Пелопонес е славянска в голямата си част.Да не говорим за многобройните извори споменаващи за нашествието на славянските племена,имена на племена вождове със славянски имена и накрая най- голямото доказателство е пълната доминация на славянските езици от Алпите до Бяло море в добавка към славянската азбука създадена като универсална са всички славоезични от Одра до  Камчатка и от северното Бяло море да южното такова.Нещо много съвпадения станаха.На север поморы живещи по бреговете на Белое море и на юг беломорци.Да сравним малко специфични думи използвни от поморите:

ДРЁМА – сонливость, дремота - дрямка
ЯСЕНЬ – солнечная погода-  ясно време
КОТЕЛ – большое ведро- няма нужда от сравнителен превод
МАРЕВО – лёгкий туман, дымка- мараня
ДРАКУН – драчливый человек- драка
ДИТЁ - ребёнок - дете
ВНУЧА – внучка, внук
КУДЕЛЯ – пучок шерсти- къделя

Как ще обясниш тази работа с липсата на славяни по нашите земи :D? Не се филмирай прекалено вече ти казах просто приеми реалностите такива каквито са . Съвременните българи  поне в езиково отношение са си чисти славяни.Как е станало това е друга тема.Не може да използваме еднакви думи случайно отделени с  хиляди километри. Това са архаизми и е изключено да са навлезли като русизми в българския след 19в. Нарочно подбрах такива думи които не са чисто руски.Особенно фрапираща е куделя - къделя има и други , ама и това е достатъчно за да се види,че сме рода с поморите.

За малограмотния Сульо .Трябва с прискърбие да те информирам, че рожденното име на Шандор Петьофи е Александър Петрович тъй като баща му е прави сърбин, а майка му чиста словачка.

Това пантюркистите спирка нямате.Как беше " смях в залата" ;D ;D ;D. По - малко пиши ,повече чети!

"Славянската" топонимия и Славянската археология са две различни неща:

Първо нашият език и езикът на народите в Централна и Източна Европа е възприет да е наследник на един пра балто-славянски език.Само ,че тези племена не са имали демографският потенциал,нито културата да населят за кратък период тези земи.

Т.е. Според мен термина "славянски" е доста компрометиран.
Първо не мисля,че Склавите са говорили на този език,който е оставил редица топоними в Централна и Източна Европа,а някъде и в Западна-говоря за Франция и Испания
От друга страна няма данни Славяни да са отивали толкова на запад по тези земи-а напротив има данни за набедените за германи Вандали и ираните-Алани.

Второ редица племена бяха набедени за Славяни-като Антите,които в последствие се доказаха,че са ирани(алано-сармати),племето на Венетите е спорно(според някой Келти),единствено славините(склавите) си останаха чисти балто-слави.

Т.е. с напредване на археологичната наука-увеличаване на тези находища,славянската теза,по подобие на тюркската е в отстъпление- а техните защитници още по върли и настървени.

Какво защитавам Аз-защитавам тезата,че набедените за славяни народи всъщност са траки,а склавите са балти,подобно на прусите,литовците и пр. ,които са притиснати от Сарматите или са увлечени с тях на Юг към централна Европа.Сарматите са виновни за увличането и на техните съседи варягите(германи)

Балто-склавите са на доста ниско културно и аграрно ниво подобно и на варягите- не са познавали плуга,грънчарското колело-със стъпването си на юг се сблъскват с тези достижения на цивилизацията - сравни двете култури обитавали еднаква територия- Пенковската с Черняховската култура.

Тъй като споменах двете култури-тук може да се направи и паралел между демографията им-докато представителите на Черняховската култура са с висок демографски,то тези на Пенковската са с нисък демографски потенциал.

Черняховци бяха набедени за "славяни",но не са-има редица паралели с тракийската и никакви с останалите "славянски" култури пръснати на ограничени места в Централна и Източна Европа.

Каква е ситуацията в Европа в началото на нашата ера.

Римската Империя е в своят зенит,което поражда изселнически вълни на Север:

„В периода на завоеванията и експанзията на Римската империя в Тракия, римляните взимат светилището на Дионис и го дава т на одрисите, за да създадат разногласие между одрисите и бесите, които са представлявали сериозна заплаха за Рим със своето свободолюбие и храброст. Това става повод за много големи недоволства и предизвиква въстанието на бесите срещу Рим през 15 г. пр.н.е. начело с главния жрец на светилището Вологес. През второто въстание през 11 г. пр.н.е. обаче те били разбити и ликвидирани напълно, като някои от тях се преселили в Добруджа."

От друга страна през 105-106 г. император Траян допълнително изселва останалите в Родопите беси на север от Дунав.Т.е. наблюдаваме една гето-бесо-мизийска държава на Децебал.(Мизи е римското име дадено от имп. Траян на народът на север от Хемус,но не е тяхното собствено).
Тук трябва да спомена ,че според "История со кратце" Децебал е български цар. ;D

След разгрома на тази държава,тези изселнически вълни са насочени още по на Изток.
Не случайно готските земи са разположени в Северният Понтик.Както пише гота Йорданес-готите това са гетите.Т.е. гетите се изселват на изток до Каспийско море.

Тук е редно да спомена Страбон,според който "гетите са от един род с мизите и говорят същия език",а Хометиан допълва Мизите,които сега наричат българи.

Тук е редно да спомена и тезата на Херодот,че траките са вторият по многобройност след индийците народ-в момента индийците са над милиард,а от траките според историците няма и следа. ;D
От друга страна трябва да спомена ,че според Херодот Скитите и Траките говорят един език.

Какво смятам Аз-смятам,че набедените сега за славяни са всъщност траките-това обяснява "славянската" топонимия не само в Пелопонес,но и в Албания,Франция и Испания.
От друга страна смятам,че в Северният Понтик се смесват два разноезични народа,но с близки етноними- алано-сармати и скито-траки.Това се доказва от археологичните находки в Кримският полуостров.

Тези два народа формират днешните българи,което е показателно и от езикът ни-който е хибрид между "славянски" и "ирански" .

За съюзните отношения между Сармати и Траки говорят и  римо-сарматски войни на имп. Траян.,както и кратковременното задържане на римските легиони на север от Дунавският Лимес,прогонени от съвместните усилия на готи(гети) и сармати.

Да не споменавам какво мисли Раковски-според него Българин,произлиза от две думи и суфикс-Благ-ар-ин(превод благ човек),благ-о-роден и пр. по подобие е сформирането на всички пълни форми като:
-Овч-ар-ин,Говед-ар-ин,Пъд-ар-ин.
Днес са по известни съкратените форми-Овчар,Говедар,Пъдар.

(правилото за ъл-лъ,ър-ръ в българският език-оттук Грък,Гърция)
Съвременният синоним на Благ-добър(Доб-ар),както и думата добив произлизат от старата дума Доба(време за вършитба,за добиване на реколта)

Поздрави

Препоръчвам ти да се разходиш на екскурзия до Орлеан,Живодан във Франция,Бургос в Кастилия и до местата свързани по един или друг начин с аланските кралства или с българите,като например планините Бугараш във Франция или в Кастилия- Испания.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: botev on January 07, 2013, 15:10
ПРЕВОД  на ФАРГАТ БЪЛГАРИНЪТ

филм на Петър Петров

 

https://www.youtube.com/watch?v=giKqJ-48qRQ (https://www.youtube.com/watch?v=giKqJ-48qRQ)

Превод – Патриция Кирилова 

 

Фаргат Нурутдинов: Кубратова България или Велика България често се свързва с не особено голяма територия на Черноморието и в Приазовието. В енциклопедиите днес пише същото – това не е така, това е лъжа. Кубрат е управлявал теротория от средния Дунав – от Виена, до Охотско море в Тихия океан. Но за това не говорят.

На цялата тази територия се намират десетки реки с имена Болгар, стотици населени места с име Болгар, най-източното име е левият приток на река Амур.

Друга река Болгарка се свлива в река Леня. Златото българите са добивали в Якутия. Затова българите са се славили като народ, който има голямо количество злато и сребро.

Всички смятат, че българите в Приазовието са добивали кожи, но там няма нито една гора. Как са отглеждали животни там? Къде са ги добивали тогава кожите? От славяните ли?

Името славянин се е появило в 6 век от новата ера.

До тогава това име не е съществувало.

Кого са наричали славяни – това е превод на българин – БУЛ – славен, АР – човек.

Това е превод и гърците затова са писали нееднократно. Цялата гръцка литература е писала за това. Че Българите са славяни.

Учените не приемат това. Те ги разделят.

Славянските племена това са българските племена – от Дунав до Тихия океан – Охотско море. Якутци, немци, чуваши, башкири, балканци, руски, украинци, литовци, латвийци, поляци, финландци, унгарци – всички те са българи.

Такава е историята. Няма нито славянски, нито тюркски, нито финно-угарски народи. Всички те са български племена, говорещи на своите български езици.

В България е имало седем езика – винаги. От 30-тото хилядолетие до нашата ера – българите са считали тези езици за свои.

Това са – агилски (древнославянски), трьокбулгарски (наричан  неправилно тюркски). Турок на арабски означава разбойник, а при нас е трьок - това е тракийски. Волжките българи винаги са се наричали трьокбулгар – траки, защото  ние винаги сме помнили своята Родин Тракия. Тракия е общата родина на всички българи по света. Там под разни имена са били – пеласги, беси, фригийци, но всичко това са българи. На Балканите, в Гърция и Турция – всичко е българска земя. Преди 30 хиляди години на Балканите идват азиатски племена – Лакърско ? преселение, смесили са се с част от тракийските племена и се е образувал  българският народ.

Считам, че всички езици – славянски, фински, унгарски, тюркски – са се формирали на Балканите, и са се пръснали по света с българските племена.

Сега някои учени в Дунавска България се опитват да докажат че някъде отдалеч българите са дошли на Дунава. И отнасят това при Кубрат, че чак тогава те стигат до Балканите. Не! Балканите винаги са били населявани само от българи.

Освен това – българите идват по една линия от Берберите. Северна Африка  - те също са българи по произход. И Бер съдържа това название Булгар – волжките българи до 20 век са се наричали Бер, Бъргар. Футболистът Зидан е алжирски бербер, българин. Огромен ръст, богатир, европеиден, типичен булгар.

Българите винаги са били красиви и снажни хора.

Но при разселенията на изток българската култура е подчинила културата на другите народи. Хора от различни раси започнали да се наричат българи. Монголоидите - част от тях също започнали да се наричат българи. Ето якутите – българи ли са? Те така се наричат.

Самоназванието им е сак. Аз – Сак, сакалабър. Това е славянин на арабски. Сак – това е старото название на българин.

На арабски – това е славянин. И когато тук дошли арабите – те не наричали Волжка България, а Сакалаб.

Думата славянин е превод на българин. Сакалиб също е българин.

И чехите, и  поляците са помнили, че са българи до 18 век. Идеологията се е променила в 18-19 век, при изменяне на политическата ситуация.

Сега са Кубрат – не е първият цар на Велика България. Той не е основател. Велика България от Дунав до Тихия океан е била Скития. Това е старо българска държава. Възниква 33 хиляди години преди нас. Тук те са живеели, но прародината остава Балканите.

 

Оттук се разселват в Украина, Кавказ, Азия. Сега има българи в Пакистан, Индия. Ибщо българите по света са 500 милиона, а 400 милиона от тях са в Индия. Милион афганци се наричат българи. Знаем защото учени пътували там са гоорили с тези хора, докато бяха живи. После ги унищожиха. Талибаните – това са ЦРУ. Политиката има вина за това. Ние се борим винаги срещу сионистите – те субсидират унищожението на българите. Самото име българин означава славянин – какво значи това: Да Славиш Бога. Само Бог е славен. Само него можем да прослвавяме. По българския обичай е забранено да се кланяш на хората, само на Бог се прекланяш. В знак на уважение можеш само пред цар да сваляш шапка. Но не се кланяш.

Кубрат не е основал Велика България. Името Стара Велика България както пишат гърците – те наричат само една държава така уважително, нито една друга така не наричат. И стара, и велика.

Срещаме при гърците отрицателна характеристика на българите, но нямат уважение към друга държава освен България.

Какво е това стара по гръцки – за историята на българите това никак не е древна история. Кубрат е млад български цар, защото преди него нд 30 хиляди години е имало български царе, за които гърците са знаели.

Авторът: Според някои нови теории не е имало Рим, Древна Гърция? Те се появята след 12-15 век (времето след падането на България под турско иго)?

Фаргат Нурутдинов:  Тези теории се появиха когато на бял свят излезнаха скритите забранени ранни български източници. И ционистите, които управляват всички проекти, цялата култура, които плащат на руското правителство да забранява името Булгар, защото руското правителство само няма да се занимава с това. А кой се интересува от това име Булгар, не са руските. Това ги вълнува ционистите – защо? Думата Булгар значи – Избран от Бога. Тази дума има около сто превода, един от тях е Богоизбран народ. А кой ни иска да сме Богоизбран народ – ционистите. Те искат да са Богоизбрани и да няма други избрани от Бога. И от 18 век те воюват срещу българите.

Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: ibrahim65 on March 03, 2013, 23:57
Кой лъже българите за Осман паша

Отношението към войната изобилства с лигаво раболепие към руснаците и доста слабо внимание към останалите участници – финландци, румънци, черногорци и сърби, дали също така огромни жертви

 Николай Флоров

На плевенска почва обичат да разиграват сцената с пленяването на ранения Осман Паша, който предава сабята си на руския генерал Едуард Тотлебен, без да уточняваме, че Тотлебен е чист немец, както и многото други генерали, водещи войната на страната на Русия. Комунистическата история избягваше старателно тия немски генерали и обичаше да ни пробутва само генерали с руски имена.

Сценката допада умилително и на така наречените «братя-освободители», и на вярващите им освободени българи. А сега да видим кой кого лъже!

В румънската история Освободителната война в 1877-78 си има свое име – Войната за Независимост от Отоманската империя. И е удивително как две държави като България и Румъния, с толкова много общо в историята си, описват това голямо събитие по толкова различен начин!

На 16 април 1877 Румъния подписва в Букурещ договор с Руската империя, който позволява на руски войски да преминават през румънска територия като уважават нейната териториална цялост. Един месец по-късно румънският парламент обявява независимостта на страната , а след два дена румънското правителство престава да плаща данък на Турция.

До преди 1877 Русия не е искала Румъния да участва във войната, за да избегне участието й в следвоенните преговори и да подбие международния й статут, явно с намерението да разиграва свободно териториалните си аспирации към нея и към Балканите. При обсадата на Плевен обаче Русия среща една отлично въоръжена и обучена турска армия от 50,000 (по румънски данни), водена от Осман Паша. По руски данни обаче тя е 80,000!

Тук историята става малко по-различна, отколкото я представят българските историци с предписаното им от ЦК на БКП русофилство. Те заобикалят факта,  че при обсадата на града след три атаки руснаците понасят огромни жертви – толкова огромни, че Великият Княз на Русия Николай Константинович е принуден да търси помощта на румънската армия за съвместни операции. Заедно с това той предлага на румънския

принц Карол Първи да стане Маршал на обединените сили на Румъния и Русия,

тоест фактическия главнокомандващ. Известно е, че некадърното руско командване, чийто девиз и тогава, и през Втората Световна война е бил «Солдат не жалеть!» е довело до такива жертви и такава принудителна промяна в командването.

Комунистическата история не казва и други подробности, а именно,  че с  динамичната си и добре организирана защита на Плевен Осман Нури Паша печели голяма международна репутация и вниманието на военните наблюдатели, сред които са и Маркс и Енгелс, за сметка на руснаците. Той (Осман Паша) печели не само репутация, но и вниманието на военните академии към водените от него операции.

Церемонията при предаването на града обаче е сюблимният момент, за който стана дума в началото: според руските историци пашата предава сабята си на руския генерал Иван Ганецки; според румънската история  генерал Тотлебен няма никакво участие в тоя случай – Осман Паша предава сабята си на румънския полковник Михаил Черкез. До тук не е трудно да се провери кой казва истината, но ако това е верно, историята става още по-интересна, тъй като и Осман Паша е черкез по произход. С други думи, типична картинка от една космополитна империя.

Да отворим скоба и да кажем, че черкезите са кавказко племе с  индо-европейски корени, една част от тях  ислямизирани , а друга покръстени. Ислямизираните, по подобие на нашите българо-мохамедани, са приели исляма доброволно. Подобна е съдбата и на други индевропейски племена от германски, сарматски и кумански произход, тюркизирани и ислямизирани.

Черкезите водят жестока стогодишна война срещу имперска Русия (1763-1864), докато накрая руският генерал Евдокимов в последните две години пристъпва към геноцидното им унищожение. Една част от тях бягат в Турция, други са разселени в Русия далече от родните си земи. Същата практика ще използва по-късно и Сталин срещу редица малки народи в болшевишка Русия.  Такава можеше да е и съдбата на българите в ръцете на имперска Русия, тоест едно русифицирано и разбишкано по целия свят племе без шанс да запази националната си идентичност.

Какво става по-нататък с Осман Паша? По пътя обратно към Плевен пашата се среща случайно с Великия Княз Николай Константинович, който го хвали със следните думи: «Поздравлявам ви с успехите при защитата на Плевен. Тази защита е една от най-блестящите събития в историята на военната отбрана.» 

След две седмици руснаците отвеждат Осман Паша в Харков, където той е държан като пленник до края на войната.

Руският цар му връща сабята

При завръщането му в Истамбул го посрещат огромни тълпи, а султанът го назначава за Маршал на Високата Порта. Той пише книга за обсадата на Плевен, която би била много любопитно четиво за българските читатели, чиито мозъци досега са свикнали да бъдат промивани само с руска и комунистическа информация: «Defense de Plevna, d’apres les documents reunis par Mousaffer Pasha et Taalet Bey” (Париж, 1889)

През следващите двадесет години Осман Паша служи четири пъти като министър на войната и води още няколко военни кампании. Умира в 1900 година. За заслугите му при защитата на Плевен турците композират и военен марш с името «Маршът на Плевен».

Съдбата на злополучния Сюлейман паша обаче е съвсем друга. През юли 1877 той поема командването на турската армия на Балканите от Мехмед Али Паша, колоритна фигура на прусашки немец приел исляма , чието име е Карл Дитрих. Един от неговите братовчеди е женен за полската графиня Боржецка. Един правнук от тоя брак е известният турски поет Назъм Хикмет.

Карл Дитрих, известен още като Шарл д,Отри, е известен и със слабостта си към ракийката, за която допринася неговия кръг от български чорбаджии, както и за сантименталното му възхищение от толерантността между мохамедани и християни в Добруджа.

След поражението на Сюлейман при Пловдив Високата Порта го дава под съд «за неумели действия на Шипченския проход», след което е лишен от наградите си, разжалван и осъден на смърт.Султанът заменя присъдата със заточение в Багдад, където умира в 1892.

Като за капак, румънците дават и особено интересни статистически данни за жертвите във войната от румънска и руска страна.

По румънски данни: общо 4,302 убити и изчезнали,

                   3,316 ранени,

                   19,904 болни и негодни за бойни действия.

По руски данни: общо 151,750 убити, ранени и пленени за цялата война, а 46,000 са починали от болести.

Любопитни са турските данни:

Руска армия – 410,000,

Сърбистан – 81,500, (по руски данни – 40,000),

Румъния – 60,000,

Булгаристан – 40,000

Турци и руснаци явно имат нужда с пропагандна цел да раздуват истинските цифри. Румънците дават цифрата 120,000 за руската армия, а българите определят турската на 281,000.

 Огромната цифра на жертви отделно от бойните действия е лесно обяснима с неизбежните за онова време епидемии, студ и главно зъбобол – най-голямата причина за смърт след тази на загиналите в бойните действия.

Някой би трябвало да сравни тези несъразмерни данни, с които са

промивани мозъците на поколения българи

по време на комунистическия режим. Така българите биха могли да видят много по-ясно имперския характер на тази война, без да приписват извънземни подвизи на руската армия и без да изпадат в заблуда за нейните истински цели в този конфликт. С други думи – истината преди всичко.

За българите остава горчивия факт, че само 7,000 доброволци пазят честта им, оставяйки впечатлението за една неузряла за свободата си страна, или по-скоро добре срасната с отоманския начин на живот – седем хиляди луди глави  с  истинско чувство за нация и отечество, готови на всичко, но доста забравени след Освобождението.

Добре запозната с негативния ефект на тая малка цифра, от известен момент нататък комунистическите историци правят съответните корекции и цифрата става 40,000. Тази нереално раздута доброволческа армия може лесно да бъде проверена в националния архив. Тя означава, че буквално от всяко градче и село в България са излезли по десетина-дванадесет опълченци. Изобщо отношението към войната изобилства с лигаво раболепие към руснаците и доста слабо внимание към останалите участници – финландци, румънци, черногорци и сърби, дали също така огромни жертви не само в името на собствената си свобода, но и в чисто балкански дух на етническа близост и съдба.

Една свободна и демократична страна като България би трябвало да покани и турски представители на годишните чествания от обсадата на Плевен или Шипченските боеве не само като уважение към противника си, но и като добросъседско отношение към Турция, от която де-факто зависи и ще зависи до голяма степен развитието на България.   

http://faktor.bg/poltika/na-vseki-kilometar/6863-koi-lazhe-balgarite-za-osman-pasha.html
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Rasate on March 09, 2013, 12:54
You are not allowed to view links. Register or Login
Кой лъже българите за Осман паша

Отношението към войната изобилства с лигаво раболепие към руснаците и доста слабо внимание към останалите участници – финландци, румънци, черногорци и сърби, дали също така огромни жертви

 Николай Флоров

На плевенска почва обичат да разиграват сцената с пленяването на ранения Осман Паша, който предава сабята си на руския генерал Едуард Тотлебен, без да уточняваме, че Тотлебен е чист немец, както и многото други генерали, водещи войната на страната на Русия. Комунистическата история избягваше старателно тия немски генерали и обичаше да ни пробутва само генерали с руски имена.

Сценката допада умилително и на така наречените «братя-освободители», и на вярващите им освободени българи. А сега да видим кой кого лъже!

В румънската история Освободителната война в 1877-78 си има свое име – Войната за Независимост от Отоманската империя. И е удивително как две държави като България и Румъния, с толкова много общо в историята си, описват това голямо събитие по толкова различен начин!

На 16 април 1877 Румъния подписва в Букурещ договор с Руската империя, който позволява на руски войски да преминават през румънска територия като уважават нейната териториална цялост. Един месец по-късно румънският парламент обявява независимостта на страната , а след два дена румънското правителство престава да плаща данък на Турция.

До преди 1877 Русия не е искала Румъния да участва във войната, за да избегне участието й в следвоенните преговори и да подбие международния й статут, явно с намерението да разиграва свободно териториалните си аспирации към нея и към Балканите. При обсадата на Плевен обаче Русия среща една отлично въоръжена и обучена турска армия от 50,000 (по румънски данни), водена от Осман Паша. По руски данни обаче тя е 80,000!

Тук историята става малко по-различна, отколкото я представят българските историци с предписаното им от ЦК на БКП русофилство. Те заобикалят факта,  че при обсадата на града след три атаки руснаците понасят огромни жертви – толкова огромни, че Великият Княз на Русия Николай Константинович е принуден да търси помощта на румънската армия за съвместни операции. Заедно с това той предлага на румънския

принц Карол Първи да стане Маршал на обединените сили на Румъния и Русия,

тоест фактическия главнокомандващ. Известно е, че некадърното руско командване, чийто девиз и тогава, и през Втората Световна война е бил «Солдат не жалеть!» е довело до такива жертви и такава принудителна промяна в командването.

Комунистическата история не казва и други подробности, а именно,  че с  динамичната си и добре организирана защита на Плевен Осман Нури Паша печели голяма международна репутация и вниманието на военните наблюдатели, сред които са и Маркс и Енгелс, за сметка на руснаците. Той (Осман Паша) печели не само репутация, но и вниманието на военните академии към водените от него операции.

Церемонията при предаването на града обаче е сюблимният момент, за който стана дума в началото: според руските историци пашата предава сабята си на руския генерал Иван Ганецки; според румънската история  генерал Тотлебен няма никакво участие в тоя случай – Осман Паша предава сабята си на румънския полковник Михаил Черкез. До тук не е трудно да се провери кой казва истината, но ако това е верно, историята става още по-интересна, тъй като и Осман Паша е черкез по произход. С други думи, типична картинка от една космополитна империя.

Да отворим скоба и да кажем, че черкезите са кавказко племе с  индо-европейски корени, една част от тях  ислямизирани , а друга покръстени. Ислямизираните, по подобие на нашите българо-мохамедани, са приели исляма доброволно. Подобна е съдбата и на други индевропейски племена от германски, сарматски и кумански произход, тюркизирани и ислямизирани.

Черкезите водят жестока стогодишна война срещу имперска Русия (1763-1864), докато накрая руският генерал Евдокимов в последните две години пристъпва към геноцидното им унищожение. Една част от тях бягат в Турция, други са разселени в Русия далече от родните си земи. Същата практика ще използва по-късно и Сталин срещу редица малки народи в болшевишка Русия.  Такава можеше да е и съдбата на българите в ръцете на имперска Русия, тоест едно русифицирано и разбишкано по целия свят племе без шанс да запази националната си идентичност.

Какво става по-нататък с Осман Паша? По пътя обратно към Плевен пашата се среща случайно с Великия Княз Николай Константинович, който го хвали със следните думи: «Поздравлявам ви с успехите при защитата на Плевен. Тази защита е една от най-блестящите събития в историята на военната отбрана.» 

След две седмици руснаците отвеждат Осман Паша в Харков, където той е държан като пленник до края на войната.

Руският цар му връща сабята

При завръщането му в Истамбул го посрещат огромни тълпи, а султанът го назначава за Маршал на Високата Порта. Той пише книга за обсадата на Плевен, която би била много любопитно четиво за българските читатели, чиито мозъци досега са свикнали да бъдат промивани само с руска и комунистическа информация: «Defense de Plevna, d’apres les documents reunis par Mousaffer Pasha et Taalet Bey” (Париж, 1889)

През следващите двадесет години Осман Паша служи четири пъти като министър на войната и води още няколко военни кампании. Умира в 1900 година. За заслугите му при защитата на Плевен турците композират и военен марш с името «Маршът на Плевен».

Съдбата на злополучния Сюлейман паша обаче е съвсем друга. През юли 1877 той поема командването на турската армия на Балканите от Мехмед Али Паша, колоритна фигура на прусашки немец приел исляма , чието име е Карл Дитрих. Един от неговите братовчеди е женен за полската графиня Боржецка. Един правнук от тоя брак е известният турски поет Назъм Хикмет.

Карл Дитрих, известен още като Шарл д,Отри, е известен и със слабостта си към ракийката, за която допринася неговия кръг от български чорбаджии, както и за сантименталното му възхищение от толерантността между мохамедани и християни в Добруджа.

След поражението на Сюлейман при Пловдив Високата Порта го дава под съд «за неумели действия на Шипченския проход», след което е лишен от наградите си, разжалван и осъден на смърт.Султанът заменя присъдата със заточение в Багдад, където умира в 1892.

Като за капак, румънците дават и особено интересни статистически данни за жертвите във войната от румънска и руска страна.

По румънски данни: общо 4,302 убити и изчезнали,

                   3,316 ранени,

                   19,904 болни и негодни за бойни действия.

По руски данни: общо 151,750 убити, ранени и пленени за цялата война, а 46,000 са починали от болести.

Любопитни са турските данни:

Руска армия – 410,000,

Сърбистан – 81,500, (по руски данни – 40,000),

Румъния – 60,000,

Булгаристан – 40,000

Турци и руснаци явно имат нужда с пропагандна цел да раздуват истинските цифри. Румънците дават цифрата 120,000 за руската армия, а българите определят турската на 281,000.

 Огромната цифра на жертви отделно от бойните действия е лесно обяснима с неизбежните за онова време епидемии, студ и главно зъбобол – най-голямата причина за смърт след тази на загиналите в бойните действия.

Някой би трябвало да сравни тези несъразмерни данни, с които са

промивани мозъците на поколения българи

по време на комунистическия режим. Така българите биха могли да видят много по-ясно имперския характер на тази война, без да приписват извънземни подвизи на руската армия и без да изпадат в заблуда за нейните истински цели в този конфликт. С други думи – истината преди всичко.

За българите остава горчивия факт, че само 7,000 доброволци пазят честта им, оставяйки впечатлението за една неузряла за свободата си страна, или по-скоро добре срасната с отоманския начин на живот – седем хиляди луди глави  с  истинско чувство за нация и отечество, готови на всичко, но доста забравени след Освобождението.

Добре запозната с негативния ефект на тая малка цифра, от известен момент нататък комунистическите историци правят съответните корекции и цифрата става 40,000. Тази нереално раздута доброволческа армия може лесно да бъде проверена в националния архив. Тя означава, че буквално от всяко градче и село в България са излезли по десетина-дванадесет опълченци. Изобщо отношението към войната изобилства с лигаво раболепие към руснаците и доста слабо внимание към останалите участници – финландци, румънци, черногорци и сърби, дали също така огромни жертви не само в името на собствената си свобода, но и в чисто балкански дух на етническа близост и съдба.

Една свободна и демократична страна като България би трябвало да покани и турски представители на годишните чествания от обсадата на Плевен или Шипченските боеве не само като уважение към противника си, но и като добросъседско отношение към Турция, от която де-факто зависи и ще зависи до голяма степен развитието на България.   

http://faktor.bg/poltika/na-vseki-kilometar/6863-koi-lazhe-balgarite-za-osman-pasha.html

Имам няколко забележки:

1. Черкезите не са индоевропейски народ.Те са автохтонен кавказки народ -адиги.
2. Сърбия влиза в края на войната,когато вече е ясно,че Русия ще е победител и участието и е единствено с користни цели-под натиск на военните Нишкият епископ подписва преминаването на нишката епархия от лоното на Българската екзархия в лоното на Сръбската църква.Сърбите са искали още Пирот,Враня,Кюстендил и София.
http://mannlicher.boinaslava.net/rusko-turska_glava1_Serbia.htm
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Rasate on March 09, 2013, 13:06
По въпроса за Освобождението на България и Руско-турската война от 1877-1878 г.

Автор: Н.с. Стефан Шивачев

(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimages.ibox.bg%2F2007%2F08%2F21%2Fsshipka%2F430x353.jpg&hash=6c00ccb62e6fef9927972b254e3390e4a12f08e0)

В продължение на 130 години въпросът за освобождението на България  и Руско-турската война от 1877-1878г. е плод на исторически изследвания и публикации на хиляди автори. Това са спомени на останалите живи участници в национално-освободителното движение, научно-популярни издания, задълбочени изследвания на военна тематика или на кардиналния въпрос за съдбата на българския народ през ХІХ век. Като част от големия Източен въпрос и проблемът за наследството на разпадащата се Османска империя, тази тематика намесва интересите на Великите сили, на Османска Турция и балканските народи. Само изброяването на основните  трудове би отнело много  време.  Въпреки десетките хиляди написани страници, мисля, че ние историците сме в дълг пред  българското общество. В литературата битуват наложени, съзнателно или не , погрешни схващания, клишета,  илюзии.  В политиката играят роля главно интересите, а филантропските идеи са впоследствие. Ние българите сме признателни, но трябва  да определим интересите на Великите сили,  Русия,  Османската  империя, балканските народи  и да обясним какво става през втората половина на ХІХ век. Не е маловажно и извеждането на преден план на целите и задачите на българския народ и неговото национално-освободително движение.
 Идеята за южните топли морета, за владеенето на Босфора и Дарданелите е основополагаща в руската политика още от времето на Иван Грозни. Всички войни на Русия с Османската империя преди средата на ХІХ век са добре подготвени и   основният удар  е  директно  към Босфора и Цариград, като за съюзници са търсени балканските християнски народи с акценти на православната вяра или славянското единство.   Това е целенасочена пропагандна манипулация на Русия, която довежда до формирането на вярата на балканските народи в нейната освободителна мисия. Тази вяра е най-силна у българите, защото военните действия се водят в нашите земи. Последствията от всяка война са най-жестоки за нас българите, всеки път колони бежанци тръгват след отстъпващите руски войски, за да избегнат отмъщението на турците. Така изтича ценна българска кръв. В северо-източните български земи Турция провежда политика на ислямизация, която цели на създаде защитен щит против руската инвазия по този пряк път към Проливите.  В ущърб на българите винаги са били приоритетите на руската политика на Балканите, извеждащи на първо место Сърбия, на второ – Гърция и едва на трето – българите. Но всички войни на Русия срещу Турция до средата на ХІХ век са подготвени и водени с цел завземане на Проливите. Не случайно и главният стратегически удар е нанасян винаги по най-краткия път.
 Руско-турската война от 1877-1878г. е по-различна, просто условията от средата на ХІХ век се променят. Отправната точка е Кримската война, в която Русия воюва срещу Турция и останалите Велики сили и губи войната. Това променя  стратегията на Русия, която се отказва от настъпателни действия на Балканите и насочва внимание към Средна Азия, Далечния изток и Централна Европа. Тогава за пръв път се появява термина перестройка в руската история. Преустройване на цялата държава и на нейните военни сили съобразно новите задачи. Княз Горчаков е автор на новата руска доктрина  – за мирно проникване на Балканите чрез културно-духовни канали. Променят се интересите и на останалите Велики сили. Новата западна политика е на „замразяване” на Източния въпрос. Към нея се присъединява и Русия. Сега вече тя се обявява против освободителните движения на Балканите. От тук и противоречията между руската дипломация и различните крила на българското национално-освободително движение. Русия е загубила своята агресивност на полуострова.Не случайно и Александър ІІ се е Това е голямата опасност за българското национално-освободително движение. Източният въпрос е „поставен във фризера”. Великите сили  са доволни от разпадащата се Османска империя, техните интереси са защитени от режима на капитулациите, Русия стои далеч от Балканите. А българите могат и десетилетия да чакат за своето освобождение… Не случайно нашите възрожденци изтъкват, че „който ни освободи, той ще ни пороби”.  Българските революционери интуитивно съзнават тази опасност и се насочват към по-радикални форми на освободителното движение.
 Априлското въстание и неговият изключителен резонанс в Европа отново извеждат на преден план въпросът за българското освобождение. Април 1876г. показа, че ние българите наистина не можем сами да се освободим, но  не искаме да живеем в робство и сме достойни за своята свобода. Всъщност никой народ на Балканите не се е освободил само със свои сили.  През лятото на 1876г.  се налага тезата, че въпросът за освобождението на българите  не търпи отлагане и на Цариградската конференция Великите сили приемат решение за възстановяване на българската държава. Всички се подписват, но отново нищо не става. Безцеремонният отказ на Турция да изпълни решенията на конференцията, даже  е удобен за западните държави. Провалът на мирното решение засяга само Русия. Те единствена не може да изчаква – при безразличие рискува да изгуби градения с векове авторитет пред балканските славяни.
 Така се стига до началото на февруари 1877г.  Военният министър Милютин заявява, че Русия не е готова за война, която би била огромно бедствие за нея, но в противен случай може да изчезне и последната следа от руско влияние на Балканите. Въпреки клетвите на императора, че няма да воюва сам срещу Турция,  се взема решение за война. И оттук започва една поредица от импровизации, нелогични и противоречиви действия. Взетото решение за война не се обявява почти два месеца. Приема се идеята за отбранителен характер на войната, въпреки декларираните цели. Следва мисията на граф Игнатиев на запад за търсене на съюзници или поне да  получи тяхното уверение за ненамеса. В името на това следват поредица от компромиси от страна на Русия – уверение пред Великите сили, че Проливите не са цел на войната, приемане на международна конференция след войната, на която да се уговори бъдещия мир и т.н.  Чак на 24 април 1877г. се обявява войната, а офанзивата започва в началото на юни. Известни са три плана на руското командване за водене на войната. То започва войната само с двестахилядна войска, а е известно правилото, че настъпателна война се води при съотношение 3 към 1 в полза на атакуващия.  Всичко това навежда на мисълта за идеята за  показна война. Учудващо е, че цяла поредица от въпроси и досега не получават отговор. Отрядът на генерал Гурко е само от 12 000 души, с каква цел той навлиза в Южна България? Като последица са десетките хиляди жертви сред мирното българско население, опожаряването на един цветущ град като Стара Загора.
 Защо турската армия в четириъгълника Русе – Шумен – Варна – Силистра  не взема участие в бойните действия чак до сключване на предварителния мирен договор в Сан Стефано. Турското обяснение е, че тя очаква нов основен удар от северо-изток срещу Варна и Шумен. Срещу нея е блокирана основната част от военните сили на Русия на Балканския театър на военните действия. Тук трябва да напомним, че тази руско-турска война се отличава от всички останали, когато основният удар е по най-прякото направление към Цариград.
 Импровизация е и  мирният договор в Сан Стефано. Русия първа показва съмнение в него. Когато граф Игнатиев подписва договора, вече е получил телеграма от своето правителство, че той е предварителен, без стойност пред Европа. Тук е голямата драма не само за българския народ, а може би и за самия граф Игнатиев. Санстефанският мирен договор създава една илюзия, която и досега тегне над българския народ. От март до юни 1878г. Русия се съгласява с разделянето на българските земи по оста изток – запад, а не както е по  Цариградската конференция по  оста север – юг и участва във всички договорености с великите сили. И тук личната суета на княз Горчаков и други руски политици не спомагат за защита на българските интереси.
 Решенията на Берлинския конгрес са цинизъм – никой не се съобразява с интересите на  българския народ, но в Берлин само са узаконени предварителните договорености между Русия и останалите Велики сили. Всяка от Великите сили и балканските страни в Берлин получават по нещо – раздадени са Кипър, Бесарабия, Северна Добруджа, Нишко и Пиротско. Само представители на българския народ не са допуснати… Всъщност другият губещ  е и самият Бисмарк -  даже и приятелска Русия обвинява него  за поражението си в Берлин. Не бива да забравяме, че като последствие от Руско-турската война независимост получи само една част от българската етническа територия, а за другите части българското общество трябваше да положи десетилетни усилия, завършили с краен неуспех.
 От всичко казано дотук се налага извода, че нашето освобождение не е придобито даром, а е плод на българското национално-освободително движение, на десетките хиляди жертви на българския народ през пролетта и лятото на 1876г., през не по-малко страшните месеци на лятото и есента на 1877г.  Ние сме признателни  за помощта за  освобождението и възстановяването на българската държава , но трябва веднъж завинаги да се отърсим от илюзиите и наслоените клишета. Все още говорим за 200 000 руски жертви, при положение, че цялата руска армия на Балканския военен театър е малко повече от 180 000 души. Според някои  проучвания на български историци жертвите на руската армия в убити и безследно изчезнали по време на войната са 26 395 души. Те са съпоставими с жертвите на българския народ за неговото освобождение. Освен Българското опълчение в състав над 7500 души с 1347 убити, още близо 20 000 българи се включват в чети,  като разузнавачи и помощници при снабдяването и  прокарването на пътища за руската армия.
 Колко много неща биха били по-ясни, по-чисти, по-прости и в българската история след 1878г., а не да опираме винаги до дилемата русофили – русофоби и до този прословут сблъсък на сърцето на Стефан Стамболов, с което той обича Русия,  и неговият разум, който чертае друг европейски път за развитието на българския народ.

Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Suleyman.45 on March 10, 2013, 08:00
Za poreden pıt se uverih v neadekvatnoto mislene i kokoşata slepota na patriota rasate.Bılgariya vri i kipi toy  4 denya sled 3ti mart ni zanimava na dılgo i şiroko s taka lübimata mu rusko-türkska voyna,slyap za tragiçnoto polojenie v kyto dnes se namira yavno neobiçaniya ot nego bılgarski narod.Tvoyat narod gospodin rasate ejednevno se samopodlaga na genotzid çrez jestokite semeyni samoubiystva,ubiystvata na desetki mladi jeni i momiçeta otvliçane veçe i na detza,samoubiystva,samozapalvaniya-kakıv po golyam samogenotzit ot tova.Za bezsırdeçieto vi v natzionalen maştab osobeno yasno govori sluçaya s Plaven Goranov,koy,koi i s kakvi bezduşni sırtza i oçi pozvoli na Plamen da se samozapali pred oçite na hilydi protestiraşti i politzai vıv Varna.Tezi hora v kaviçki s telata si trybvaşe da go izgasyat,ako imaha sırtza vmesto ledeni kısove v telata si, a oşte po dobre beşe vıobşte da ne mu pozvolyat da se samozapali.Yavno pri vas omrazata nezavisimo politiçeska ili etniçeska naddelyava nad elementarnoto çoveşko çuvstvo za milost i sıstradanie i vi  prevrışta  v roboti,koito medii i partii mogat da manipulirat kakto si iskat.Sednal da mi pişe za rusko-türkskata voyna-nyamam dumi to biva biva ama....
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Marlboro on March 11, 2013, 03:06
Rashate , kopnal si ,kopnal si no zashto ne si peisnal i iztochnika ot kade si kopnal tozi bylamach ,taka horata shte si pomislqt che ti si sachinil tazi peshterno- haidyshka izmishliotina.
Moje li da mi ka'esh koga Rysiq e voyuvala s Tyrciq bre Rashate, shtoto edni vashi drygi haidyti kreshtqt i si skybqt kosite si, che nqmalo etnos tyrtci predi 23 godina.!?
 Rysiq ne voyuva li s Osmanskata imperiq bre momche haidyshko.? Kato tazi voina e (Doksan Üç Harbi ) 93-ta po red voina na Osmanskata Imperiq s nai razlichni etnosi v Imperiqta  ili oshte se znae i kato ( 1877–78 Osmanlı-Rus Savaşı )
Konflikt m/y Osmanskata Imperiq i koalitciq ot Rymanska armiq,Sarbska armiq,Chernogorska armiq i malobroini maloymni peshterno- haidyshki dobrovoltci (kato balkantcite sa jivqli syper komforten jivot s po 15 detca po 500 ovtce (dobitak) i 1500 kokoshki  :o  na semestvo ) vodeni ot Ryskata Imperiq sastavena ot razlichni etnosi vklyuchitelno i turki vouyvana na Balkanite i Kavkaz.  Vazniknaliq konflikt za vaztanovqvane na teritorialni zagybi poneseni po vreme na Krimskata voina ot Ryskata Imperiq i s dopalnitelni  faktori ( s politicheski  interesi i zablyjdeniq na maloymni peshterni haidyti za osvobojdenie )  vklyuchvashti Ryskite nadejdi do prolivite na Sredizemno more i novovaznikvashtiq se natcionalizam  v  balkanskiq polyostrov . ( novovaznikavashti natcii ot nai- razlichni etnosi , do togava nqma termin kato "natciq" do Paisii (s graksko ime) monaha- asimilator v sredata na 18 vek s prochytoto kreshtene i vikove do nebesata "O, uyrodi ,shto ne se narichate "bAlgari" v nai-toleratnata Osmanska Imperiq sashtestvyvashta v choveshkata tcivilizatciq. )  8)
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Rasate on March 11, 2013, 21:56
You are not allowed to view links. Register or Login
Za poreden pıt se uverih v neadekvatnoto mislene i kokoşata slepota na patriota rasate.Bılgariya vri i kipi toy  4 denya sled 3ti mart ni zanimava na dılgo i şiroko s taka lübimata mu rusko-türkska voyna,slyap za tragiçnoto polojenie v kyto dnes se namira yavno neobiçaniya ot nego bılgarski narod.Tvoyat narod gospodin rasate ejednevno se samopodlaga na genotzid çrez jestokite semeyni samoubiystva,ubiystvata na desetki mladi jeni i momiçeta otvliçane veçe i na detza,samoubiystva,samozapalvaniya-kakıv po golyam samogenotzit ot tova.Za bezsırdeçieto vi v natzionalen maştab osobeno yasno govori sluçaya s Plaven Goranov,koy,koi i s kakvi bezduşni sırtza i oçi pozvoli na Plamen da se samozapali pred oçite na hilydi protestiraşti i politzai vıv Varna.Tezi hora v kaviçki s telata si trybvaşe da go izgasyat,ako imaha sırtza vmesto ledeni kısove v telata si, a oşte po dobre beşe vıobşte da ne mu pozvolyat da se samozapali.Yavno pri vas omrazata nezavisimo politiçeska ili etniçeska naddelyava nad elementarnoto çoveşko çuvstvo za milost i sıstradanie i vi  prevrışta  v roboti,koito medii i partii mogat da manipulirat kakto si iskat.Sednal da mi pişe za rusko-türkskata voyna-nyamam dumi to biva biva ama....

Нямаш право да пишеш за запалването на Пламен,тъй като не си бил там и никога няма да разбереш саможертвата му. .Момчето се запалва в не натоварен ден и е загасено почти веднага с дрехи,но бензина си казва думата за този малък период изгарянията са необратими.

Пламен действа по подобие на Ян Палах -самозапалил се в 4 часа следобед на 16 януари 1968 година пред Националния музей на Вацлавския площад в центъра на Прага-до 2-3 мин. по късно трамваен ватман успява да хвърли върху него палтото си и да загаси огъня,но както и при Пламен вече е било късно.Ян Палах умира на 19 януари и е погребан в Прага на 25-ти същия месец.

Мотивите и на двамата са подобни-протест срещу Чуждата инвазия и монополизъм.Но няма как да го разбереш.Турците никога не разбират какво кара хората да "ритат срещу ръжена" и ще си робуват на техните мухтари во веки веков.

Поздрави


 
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Suleyman.45 on March 12, 2013, 08:23
Mnogo lesno priemaş smırta na edin tvoy sınarodnik bez dori da  si predstaviş bolkite i ujasa koyto e izpital.Tipiçen kokoşi mantalitet-dokato stopanina goni da zakoli kokoşka za  obyad vsiçki kokoşki byagat kato obezumeli dokato opredelenata za zakolenie i otrejat glavataa sled tova daje kılvat ot krıvta i.Taka sled smırta na P.Goranov,kato leşoyadi zapoçnahte da litzimerniçite s falşivi krokodilski sılzi.Kakıv bunt kakıv protest-otnovo izpılnihte porednata ruska i stanişevska porıçka,da dokarate otnovo bsp na vlast ida vırnete otnovo prokta Belene.Jalko za Plamen i mladiya mu jivot i pozor za tezi koito go podbudiha kım tozi straşen gryah samoubiystvoto,a koy znae moje bi go zapaliha ot prosti i jestoki lumpeni vsiçko moje da se oçakva.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on April 11, 2013, 21:07
Проф.Иван Хаджийски в своите произведения обяснява как Бенковски е бил заплащан и обучаван от руската агентура.
Проф. Хаджийски загива по време на втората световна война. Информацията която е cъбирал e от хора които са били преки свидетели от онова време.
Литературата му е била забранена от червените фашисти по татовото време   
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: KaraIbrahim on April 12, 2013, 21:27
You are not allowed to view links. Register or Login
Проф.Иван Хаджийски в своите произведения обяснява как Бенковски е бил заплащан и обучаван от руската агентура.
Проф. Хаджийски загива по време на втората световна война. Информацията която е cъбирал e от хора които са били преки свидетели от онова време.
Литературата му е била забранена от червените фашисти по татовото време   

  Не е нужно даже да четем Иван Хаджийски.Достатъчно е да си спомним -от исторически документи и от "Записките" на Захари Стоянов - как Бенковски е извадил сто златни рубли екатеринки и ги е дал на златарите да му позлатят дръжката на сабята (?!) Щом само за тази цел е извадил толкова пари,то представете си колко още е носел със себе си.Откъде ли?
Title: Ynt: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on October 18, 2013, 00:51
“Всяко тържество на България е смърт за Русия”

Писмо до освободителя Аксаков

Захарий Стоянов
Г-ну И. С. Аксакову*, редактор на в. „Русь”,


Ние утвърдяваме още, че каквото тегло има там, в тая братска нам страна (с народа), то в България под турско иго никога не е имало подобно нещо

Урзопинският панаир (Русия) бил център, гдето се продавали момичета за Турция и за другаде. Търговците били арменци. Други пък давали с кирия момичета по бардаците, за които вземали по 100 рубли в месец.

Ако руският крак стъпи някога в нашите райски земи, то нашите полета и плодородни места няма да ги владеят български стопани, но руски стопани. Тогава българският народ ще опита какво значи робство, което той не е и сънувал даже във времето на турците. Руското робство е нещо нечуто и невидяно. Зверовете турци никога в ума им даже не са минували тия зверства, които са били узаконени в Русия.
http://bezlogo.com/2011/04/%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B5-%D1%81%D0%BC%D1%8A%D1%80%D1%82-%D0%B7%D0%B0.html
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Rasate on October 19, 2013, 13:07
Не го отричам-това е в следствие на татарските обичай.

Така е било и в началото на Османското робство и е ясно записано в Манастирските хроники.Не случайно през 15 век пазарите за роби били препълнени с роби от Балканите и думата SLAVE придобива друг смисъл измествайки римската SERVUS използвана до този момент.
Title: Ynt: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on October 19, 2013, 20:34
You are not allowed to view links. Register or Login
Не го отричам-това е в следствие на татарските обичай.

Така е било и в началото на Османското робство и е ясно записано в Манастирските хроники.Не случайно през 15 век пазарите за роби били препълнени с роби от Балканите и думата SLAVE придобива друг смисъл измествайки римската SERVUS използвана до този момент.
Kogato kritikuvash O.Imperiya pogledni kak stoyat neshtata pone v Ruskata Imperiya.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on October 21, 2013, 22:03
Вижте Руските источници на Rasate: Хиляди християни са били избити в Батак защото не са искали да приемат Ислама. Цитират и Достоевски ама така както те намират за добре. Това ли са православните хора. Засрамете се бе!!!

https://www.youtube.com/watch?v=g27sEi_8Lfs
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Marlboro on October 22, 2013, 06:20
Eto tezi sa maloymnite lesno manipylirani haidyti v'v videto gore, prishaltci ot razlichni etno grypi ot razlichni kyltyri, koito ne znaqt realnata istoriq kato Rashate selskiq haidyt.

Na haidytite ne im kazvat, Ryskata imperiq kak dva pati obevqva voina na Bulgariq, v Parvata Svetovna Voina na 19.10.1915 koga Bulgariq, Osmanskata Imperiq, Avstro-Yngariq i Germaniq sa sauznitci ot Tcentralnite sili.

(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fa%2Fa2%2FVierbund05h.jpg&hash=60546d8d53ffb30ad6c164a8e4430564d713d577)


 Posle v'v Vtorata Svetovna Voina kato Rysiq nahlyva na 5.9. 1944 g. nezavisimo Bulgariq vdiga ratce, Ryskata imperiq pak nahlyva bez nik'vi shishalkavaniq ot strana na haidytite.   Nahlyva shtoto otdavna ima merak na Sredizemno more a ne da misli za nqkvi si glypavi haidyti. Ryskata Imperiq iska ot Bulgariq da hrani voiskata im dokato stoqt i nahendrat tqhno loqlno haidyto-komynistichesko pravitelstvo s lider Ovcharche ot Praveshkoto selo i za dovijdane vzimat 30 tona zlato. A tova haidyshko -ovhcarche si izmislq i sachinqva "istoriq" po napravleniq ot Mosxa.
"k'vi partizani sa bili haidytite, kak v peshteri sred kozi izprajneniq sa jivqli, k'vi qtaci s's skasani gashti sa bili, kak se srajavali s fashistite i t.n...za 4-dena ot  5.9.1944  do  9.9.1944   ha-ha-ha  shte padna ot konq... Rashevsko-selsko-haidyshka izmislitca, narechena haidyshka"istoriq".
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Marlboro on November 01, 2013, 05:04
.
Title: Ynt: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on November 18, 2013, 20:55
GOLATA  İSTİNA

http://www.dw.de/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F/a-15824172
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Marlboro on November 19, 2013, 08:36
Quote
GOLATA  İSTİNA

Как са живели българите в Османската империя?

През 19-ти век Османската империя подобрява условията на живот по българските земи - глад не е имало, смъртността намалява. Нещо повече: българските земи са били една от икономически най-развитите области на империята.

Това научаваме от новото изследване за демографската политика на Османската империя, чийто автор е професорът по историческа демография в БАН Щелиан Щерионов. Ето още подробности за данните в това изследване:
През 19-ти век управниците на Османската империя, които търсят ноу-хау в Европа, откриват и демографската политика. Често тя е мудна, ненавременна и непоследователна. Общата цел е да се увеличи броят на поданиците на султана, твърди професор Щерионов. Множество източници от османските архиви и от излизащите в Истанбул вестници потвърждават тезата му. В изследването се цитират публикации на английски и френски пътешественици, посещавали империята през онези години, както и трудове на експерти по история на медицината в България.
Дъблин: паметник на жертвите на глада, заличил през 19 век половината ирландски народ...

Osmanskata imperiq pomaga s tri koraba hrana i 10 000 paynda za irlandcite tova sa $1,683,280 US Dollara dneshni pari, anglicanite protestirat, obache Osmanskata flota zalagva anglichanite, che im prashta samo 1 000 paynda i predostavq hranata na skrishno mqsto v grad Drogheda. Za blagodarnost irlandcite postavqt Osmanskite simvoli "lyna i zvezda" za gerb na grad Drogheda, a parite sa dostatichni za 250 dyshi da zaminat za Amerika.

Gerba na grad Drogheda
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2Ff%2Ff6%2FDrogheda_crest.svg%2F100px-Drogheda_crest.svg.png&hash=593ac6966c7fb2cb16e4d69a21ad710925a78e61)

Fytbolnen klyb Drogheda

(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.nationalturk.com%2Fen%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F07%2Fdroghedaunited-turkish-symbol-nationalturk.jpg&hash=60b57938e017d66749c4c396dc80c787dd8898e2)

Ottoman Empire helped the Irish during the Great Hunger
By DONAL THORNTON, IrishCentral.com Staff Writer
Published Tuesday, June 1, 2010, 10:18 AMUpdated Friday, June 28, 2013, 11:56 AM

It has been confirmed that the Ottoman Empire did give aid to the Irish people during the Great Famine.

A copy of a letter is on display at the European Commission office in Dawson Street Dublin, which is signed by the Anglo Irish gentry of the time, thanks Sultan of the Ottoman Empire for a donation £1,000 to the people of Ireland in 1847.

President Mary McAleese addressed guests a Turkish State dinner last year and said that the Irish town of Drogheda had adopted the Star & Crescent as their emblem in gratitude to the people of Turkey who donated three ships full of food to the town during the Famine.

The remarks were subsequently dismissed by the Drogheda Historical society, who said there was no record of the ships docking in the Irish port.

The society's statement has divided the historical community in Drogheda, the majority of the people in the town have been brought up on the belief that the town was aided by the Turks during the Famine.

The Turkish ambassador to Ireland, Altay Cenziger said, "This is proof that the people of Turkey assisted the Irish during the Famine. The money sent to Ireland was sufficient to send 250 people to America.”

Cenziger said that research is being carried out to determine whether or not the Turks actually sent aid to Drogheda.

The letter will be on display in the EC office until June 4th.

 http://www.irishcentral.com/roots/Ottoman-Empire-helped-the-Irish-during-the-Great-Hunger-95315214.html#ixzz2l44eqkj4

(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffarm5.static.flickr.com%2F4055%2F4580599289_ae66bf7208_b.jpg&hash=ea04ef797b2f49fa134e8a4a6f02cfef1a84b5f6)
-----------------------------------------------------------------
http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Famine_(Ireland)

Great Famine (Ireland)

Ottoman aid
According to legend,[75][76] in 1845, Ottoman Sultan Abdülmecid declared his intention to send £10,000 to Irish farmers,that is $1,683,280 US Dollars today, but Queen Victoria requested that the Sultan send only £1,000, because she herself had sent only £2,000. The Sultan is supposed to have sent the £1,000 along with three ships full of food. According to Abdullah Aymaz in an article in The Fountain magazine, the British administration tried to block the ships, but the food arrived secretly at Drogheda harbour and was left there by Ottoman sailors.[77][78] Shipping records relating to the port appear not to have survived. Newspaper reports suggest that ships from Thessaloniki in the Ottoman Empire sailed up the River Boyne in May 1847,[79] although it has also been claimed that the river was dry at the time. A letter in the Ottoman archives of Turkey, written by Irish notables explicitly thanks the Sultan for his help.


http://en.wikipedia.org/wiki/Drogheda

A Norman element on Drogheda's coat of arms is its centrepiece, St. Laurence's Gate. The three lions which flank the Norman barbican and the star and crescent, similar to those on the coat of arms of Portsmouth, are taken from Richard The Lionheart's coat of arms who gave both towns their charters. On the other side of the barbican is a ship denoting Drogheda's status as an important port. The town's motto Deus praesidium, mercatura decus translates as "God our strength, merchandise our glory".[10]
A local narrative has it that the star and crescent were included in the town arms after the Ottoman Empire (predecessor to the Republic of Turkey) sent financial aid and ships laden with food to Drogheda during the Great Famine. There are no records of this with the Drogheda Port nor the Irish National Library, due to the fire that occurred in the 20th century. The star and crescent are thought to predate the famine.[11] However, newspaper articles from the period refer to three foreign ships sailing up the River Boyne in May 1847.[12] In addition, a letter found in Ottoman archives, written by Irish notables, explicitly thanks Sultan Abdülmecid I for his help.

A film is being shot regarding the subject as well. 

Pravi se i film za sabitieto :

http://www.nationalturk.com/en/ottoman-aid-to-ireland-in-19th-century-to-be-pictured-at-screen-with-famine-21672


=====================


http://hotterthanapileofcurry.wordpress.com/2010/04/01/ireland-thanks-ottoman-caliphate-for-humanitarian-aid-provided-160-years-ago/

(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fhotterthanapileofcurry.files.wordpress.com%2F2010%2F04%2F69449.jpg%3Fw%3D250&hash=099bc8d6ef6e9a0546bb23d657c57c27e6c42bbd)


Yahya Kemal Beyatli (d. 1958), a famous Turkish poet and a former ambassador, had an interesting memory from the signing of the Treaty of Lausanne, in which he participated as a reporter.

He recounts that while all the plenipotentiaries of the allied powers (The British Empire, France, Italy, Japan, Greece, Romania, and the Serb- Croat-Slovene State) voted in unison in opposition to Turkey, the representative from Ireland was an exception; in each vote, he raised his hand in favour of Turkey’s interests.

Beyatli noticed this unusual person, and could not help asking him the reason, the Irish representative responded with;

“I am obliged to do it. Not only I, but are all Irish men and women, When we suffered from famine and disease, your Ottoman ancestors shipped loads of food and monetary donations. We have never forgotten the friendly hand extended to us in our difficult times. Your nation deserves to be supported on every occasion.”

Koga pri podpisvaneto na dogovora ot Lozana vsichki ypalnomoshteni leshoqdi ot sauznicheskite sili ( British iperiq, Franciq, Italiq, Qponiq, Garciq, Rymaniq, Sarbo-Harvatsko-Slovenska ) glasyvat vkypom v opoziciq na (Tyrciq) Osmanskata imperiq, predstavitelq na Irlandiq e izkluchenie , vav vseki bot toi vdiga raka v polza na interesite na Tyrciq, i kazva:

 "Az sam dlajen da go napravq. Ne samo az, no vsichki Irlandski maje i jeni. Kogato stradahme ot glad ibolesti, vashite  Osmanski predsci ni dostavqt tovar s hrani i parichni dareniq. Nie nikoga ne sme zabravili priqtelski protegnatata raka kam nas v nashi trydni vremena. Vashiqt narod zaslyjava da bade podkrepqn pri vseki slychai."
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Hasan Ismail on December 04, 2013, 18:21
http://europomak.com/?p=1540
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: MUSALA on December 05, 2013, 11:47
http://anonybulgaria.wordpress.com/2013/05/20/%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0/
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Marlboro on December 06, 2013, 15:25
You are not allowed to view links. Register or Login
http://anonybulgaria.wordpress.com/2013/05/20/%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0/

Tova sa haidyshko-fashiski sachineniq kakto pochti vsichko v haidyshkata Ganiovska izmislitca narechena "istoriq"

Suleiman pasha ne e nito evrein nito Donme i tezi yjasi sa prejiveli muslumani ot haidyshki kradlivi bandi.

Divizionniqt general Suleiman Husny pasha (1838-1892) komandvasht osmanska voiska sled  klaneto nad  muslumani ot haidyshki bandi  v Stara Zagora ne e nito francyzin nito Solynsko nito puk Izmirsko Donme, tova sa haidyshko-natcio-krachmarski kluki.
Roden i zavarshil obrazovanieto si v Istanbyl.
http://en.wikipedia.org/wiki/Suleiman_Pasha_%28Turkish_officer%29
 http://bg.wikipedia.org/wiki/Сюлейман_паша


Ima poveche ot 10 Syleiman pashi v Osmanskata armiq haidytite pravqt mish-mash kakto s haidyshkata "istoriq" taka i s drygi  / chyjdi istorii.            http://en.wikipedia.org/wiki/Suleiman_PashaHaidytite pishat navsqkade tezi sachineniq:

http://stzagora.net/2011/07/18/историята-все-още-мълчи-за-старозагор/


Мисля, че трябва по-прецизно да се борави с историческите факти.
1. На 10 І 22 юли 1877 г. в Стара Загора влизат частите не на 9-ти Кавказки драгунски полк, а на 9-ти драгунски Казански полк, командвани от полковник Корево.
2. На 19 /31 юли Сюлейман паша напада Стара Загора не с 48 хилядна войска, а с 16 хилядна. Армията на Реуф паша, идваща от Нова Загора и наброяваща 9 хиляди души е застигната от частите на Предния отряд на 19 юли в Джуранлийската кория и напълно разгромена. Табурите на Мехмед Хулуси паша, около4-5 хиляди души, пристигат в Стара Загора от Чирпан вечерта на 19 юли, след като градът вече е в пламъците на пожарите. Едва към 27 юли в Нова Загора войските на Сюлейман достигат 42 хиляди души и това става възможно само по железницата от Цариград и Одрин, през Търново – Сеймен и станция Карабунар. От тези войски турският пълководец отделя табури за Сливен и Котел, за Твърдица и Гурково, така че реално срещу Шипка противопоставя около 27 хиляди души.
3. Реуф паша няма как да предвожда наказателната операция срещу Любенова махала, тъй като по време на кървавата трагедия, разиграла се там, е в Радне махле, където вечерта на 15 юли 1877 г. заедно със Сюлейман паша и Мехмед Хулуси паша обсъждат плана за нападение срещу Стара Загора.
4. Черкезите, изклали населението на с. Дълбоки на 16 юли 1877 г. не могат да бъдат от армията на Сюлейман паша, тъй като тя за пръв път се появява пред Стара Загора около 9 ч. преди обяд на 19 юли.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Marlboro on December 06, 2013, 19:24
Otnovo telegrafniq zapis ot Syleiman pasha :

Телеграфният запис получен от Сюлейман Паша!

Миналият петък,руснаци и българи Един час след Стара Загора ,по пътя си към Нова Загора  влизат в село Христо(Може би Христово) и събират цялото мюслюманско население и ги изкарват  навън от село.Всички мъже мюслюмани са изгорени живи.От жените част са изгорени(може би старите и изнемощелите) и част са отвлечени в горите( предполагам по младите и по красивите).Всички полуизгорели човешки части са заровени в земята във  един сандък.Това всичко се научава от една избягала от отвлечените.Въпреки че, веднага се организира доброволен отряд да ги потърси ...не можахме да ги намерим и да проследим следите им.От там продължихме до село Бюклемели(Далйова) където пак научавам че Казаци и българи затваряйки в една плевня изгарят всички мюслюмани.Жените са изнасилени!Части от тела,крака ръце са видени лично от нас  в присъствието на изпратеника на Английското посолство в Истанбул Месю Полковник Кайф. При превземането на Стара Загора и на Казанлик,невъоръженото мюслюманско население (400 души) е изкарано навън от поселените места и в брега на река Тунджа са убити.От избягалите и спасилите се мюслюмани разбираме че, положението е много тежко и масово от където минават руснаци,казаци,българи изгарят живи мирното мюслюманско население.СТРАТЕГИЧЕСКО ВАЖНО  е за нас запазването на МЮСЛЮМАНСКОТО НАСЕЛЕНИЕ и затова сме изпратили подкрепления за спасяването им.Пристигат ежедневни съобщения за безчинствата на руснаци и  българи.


4 август 1877 г."
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on December 13, 2013, 18:36
IDEL URAL BULGAR STATE

http://www.youtube.com/watch?v=-BOmOs_F38s
Title: Ynt: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Rasate on December 20, 2013, 21:58
You are not allowed to view links. Register or Login
IDEL URAL BULGAR STATE

http://www.youtube.com/watch?v=-BOmOs_F38s

Сюбиги стига пускай пантюрски глупости без връзка с историята.Виж кой приема тези островърхи шапки -а и виж средновековните унгарски и византийски стенографи българите с какви дакийски шапчичи са.

Дакийски шапчици при българите:

(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fbgnauka.com%2Fforum%2Fuploads%2Fmonthly_07_2009%2Fpost-4727-1246820753_thumb.jpg&hash=fa0fe2f142c4c3ba4b0d890656acd35da23459f7)

Още дакийски шапчици и униформи при българите в една битка с маджарите:

(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.lessing-photo.com%2Fp3%2F401301%2F40130103.jpg&hash=54b6729cc2aab7e88577969359174bcaac7456b6)

Сармато-рисмки битки:

(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsparotok.blog.bg%2Fphotos%2F83734%2Foriginal%2FSarmatae%2520lorica.jpg&hash=a509dd43458abb46f439acbb05ef49978af1115b)

Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on December 21, 2013, 16:34
Расате, остави шапките на мира  и погледни булгарските надписи които постоянно отричахте че са тüркски. Какво по-голямо доказателство искате че Булгарите са Тüрки. Гагаузите си признават че са наследници на Булгарите  но сега и техните имена на метности се преименуват на ''чисто балгарски'' Фашизам и ксенофобия ви гази. Срам и позор!!!

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1036396&fb_action_ids=587229121357879&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5B336017056509712%5D&action_type_map=%5B
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on December 21, 2013, 18:19
Fashisti i ksenofobi ot vsichki strani na BG , zasramete se!!!

КАК СЕ ЧУВСТВАМ, АЗ, ГАГАУЗКАТА, ЧЕ МИНАЛОТО НА РОДАТА МИ ЩЕ БЪДЕ ПРЕИМЕНОВАНО И ЗАЛИЧЕНО? ЗЛЕ СЕ ЧУВСТВАМ. КАТО В ОРУЕЛ.

През последните 20 години се сблъсках с повече опити за етнически обиди, отколкото в първите 20. На няколко пъти злобни същества се опитваха да ме коментират като някакво малцинство, чудейки се дали съм туркиня, помакиня или нещо друго, а сякаш това има значение.

Ако случайно се питате – как се чувствам да знам, че миналото на родата ми ще бъде преименовано, заличено, изтрито? Зле се чувстам. Като в Оруел. Като изчезне от нотариалните актове и книгите, в известен смисъл, миналото наистина ще престане да съществува. И в това е престъплението на настоящето.

Виолета Станичич

http://afera.bg/pozitsia/53600.html
Title: Ynt: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on December 21, 2013, 18:36
Gagauzite v BG sa Türki. Eto vi originalen folklor na originalen Bulgarski ot Oguzskata ezikova grupa ot koyato sa i Osmanliite.

https://www.youtube.com/watch?v=HCvKwnql-u0
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on December 26, 2013, 15:50
 В Болгарии продолжается культурная ассимиляция турок-мусульман

http://www.islamnews.ru/news-143318.html
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Rasate on December 27, 2013, 15:27
You are not allowed to view links. Register or Login
Расате, остави шапките на мира  и погледни булгарските надписи които постоянно отричахте че са тüркски. Какво по-голямо доказателство искате че Булгарите са Тüрки. Гагаузите си признават че са наследници на Булгарите  но сега и техните имена на метности се преименуват на ''чисто балгарски'' Фашизам и ксенофобия ви гази. Срам и позор!!!

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1036396&fb_action_ids=587229121357879&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5B336017056509712%5D&action_type_map=%5B

Гагаузите са узи приети в Добруджа  повреме на Римското управление на България-между ПБЦ и ВБЦ и нямат нищо общо с българите.Попадайки в българска среда те възприемат редица от обичайте ни ,макар и да запазват езикът си.

Потомци на гагаузите са и Делиорманските турци и турците по Черноморското крайбрежие.

Поздрави
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Marlboro on December 29, 2013, 00:49
You are not allowed to view links. Register or Login
Гагаузите са узи приети в Добруджа  повреме на Римското управление на България-между ПБЦ и ВБЦ и нямат нищо общо с българите.Попадайки в българска среда те възприемат редица от обичайте ни ,макар и да запазват езикът си.

Потомци на гагаузите са и Делиорманските турци и турците по Черноморското крайбрежие.

Поздрави

Bre haidyshki nie gagayzite gi znaem kato  Neshka Robeva,"Kapitan Petko voivoda", "Karaibrahim"  Sarchadjiev  i tem podobni, ti bre haidyte i treva li pochna da pasesh ...?

Haidyte, pak hvarlqsh na izgnili fasylcheta, v Dobrydja tyrcite sa ot razlichni vremena  ima ot bylgar-turkite ima ot 12- 13 vek izselnici ot segashni gratski teritorii ima izselnitci ot Kadrjaliisko prez komynisto fashistkiq rejim.

Chok Selqm !
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Rasate on December 30, 2013, 15:35
You are not allowed to view links. Register or Login
Bre haidyshki nie gagayzite gi znaem kato  Neshka Robeva,"Kapitan Petko voivoda", "Karaibrahim"  Sarchadjiev  i tem podobni, ti bre haidyte i treva li pochna da pasesh ...?

Haidyte, pak hvarlqsh na izgnili fasylcheta, v Dobrydja tyrcite sa ot razlichni vremena  ima ot bylgar-turkite ima ot 12- 13 vek izselnici ot segashni gratski teritorii ima izselnitci ot Kadrjaliisko prez komynisto fashistkiq rejim.

Chok Selqm !

Марлборо не познаваш историята-затова мълчи,че се излагаш.

Гагаузите са потомци на част от западният клон на Огузите,които заедно с печенегите постоянно атакуват Мизия в периода 11-12 век.

Т.е. те са потомци и на Огузите на хан Гиген( http://bg.wikipedia.org/wiki/Гиген ) ,както и на по късни нахлувание в империята, които постоянно са разселвани из България от византийската власт.

http://www.youtube.com/watch?v=Qwpp8B9Ds2Q

А разселвания на турци, помаци и пр. по време на Комунизма не е имало само в Лудогорието,а в цяла България.

Поздрави.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on January 03, 2014, 21:46
http://samoistina.com/2/rusgenocid.htm       Genocid na bulgarite
Title: Ynt: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on January 04, 2014, 22:13
BULGARİ= TÜRK
http://www.youtube.com/watch?v=Y1d4RZ83i3w
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Rasate on January 05, 2014, 00:56
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsamoistina.com%2F3%2Fbrembolg%2Fkimeri1.gif&hash=507ea835767b4d50fee40706246c1709612dd854)

"....Българският народ излезе на река Волга и на Черно море от Великата Скандинавия и зоваха се тогаз Кимери и Гимери

Из Зогравска българска хроника


"....Така зле сторил Устиагес, кралят мидийски, с Кир, от неговата дъщеря и княза на персите роден, и още [бидейки] в пелените, казал на своя секретар Гаспарг да го умори, за да не царува след него. Гаспарг, като се съжалил над младенеца от царска кръв, го изпратил тайно надалеч и казал да окачат люлката му на едно дърво, за да не го види Гаспарг как умира... Така зле [постъпил] най-първият испански крал Болгорос със своя внук и [едновременно] син, който имал от дъщеря си за свой срам...."


Из Хроника Литовская и Жмойтская. – Полное собрание русских летописей. Том 32. М., 1975, с. 40
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on January 08, 2014, 13:43
Turcite govoryat bulgarski ezik

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151847138281186&set=p.10151847138281186&type=1&theater

Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Rasate on January 11, 2014, 16:59
".....Even though the name has been attested in pre-Persian times, a Persian origin has been accepted by some scholars. It has been proposed that the name is a Middle Persian[11][12][13][14][15][16][17] compound of Bag "god" and dād "given", translating to "God-given" or "God's gift", from which comes Modern Persian Baɣdād. This in turn can be traced to Old Persian.[18] Another proposal is the Persian compound bāğ "garden" and dād "fair", translating to "The fair garden".[19][20] A Persian explanation is problematic though, given that the name was used long before the Persians arrived in Mesopotamia...."

Баг-Дад - :D .

http://en.wikipedia.org/wiki/Baghdad

Езикът на Шумерите.(шума(авеста)-гора)
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on January 11, 2014, 17:19
BULGARSKİ EZİK NA BULGARITE V GRAD BULGAR
http://www.youtube.com/watch?v=TAjS5jpR8w4
Title: Ynt: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on January 11, 2014, 17:23
BULGARIA

 http://www.youtube.com/watch?v=Ua6BmX6BrzY
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Rasate on January 13, 2014, 21:37
You are not allowed to view links. Register or Login
BULGARSKİ EZİK NA BULGARITE V GRAD BULGAR
http://www.youtube.com/watch?v=TAjS5jpR8w4

Не бих казал български-а башкирски език.

Волготатарският е само диалект на башкирският.Няма как да го наречеш български,при условие ,че самите хора не се наричат българи.При условие,че от 13 век насам тази територия никога не е била наричана българска- била е част от Златната Орда,Синята орда, Казанското ханство-но никога вече България.
От 13 век на тази територия българският език е изместен от башкирският-поради това,че както се споменава в пътеписите след 13 век:

".... Някога процъвтяващите градове и ниви на Голяма България сега са превърнати в пасбище на татарските табуни....."
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on January 14, 2014, 16:38
Bulgari hristiyani

http://www.youtube.com/watch?v=gvgJwK-4pAU
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Svetlina on January 14, 2014, 19:10
You are not allowed to view links. Register or Login
Turcite govoryat bulgarski ezik

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151847138281186&set=p.10151847138281186&type=1&theater

Кои "турци", неграмотнико! Казах ти, че "тюрки" и "турци" на български език не е едно и също понятие!
Май наистина ти е промит мозъка.

Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on January 14, 2014, 23:04
You are not allowed to view links. Register or Login
Кои "турци", неграмотнико! Казах ти, че "тюрки" и "турци" на български език не е едно и също понятие!
Май наистина ти е промит мозъка.


Неграмотничка си ти ма, значи македонците могат да бъдат българи а Булгарите от Казан не могат да са Турци ( Тüрк ) въпреки че така се чувстват и го заявяват навсякаде.
Ето ти доказателство и замълчи ако малко имаш срама.

Открито писмо на турскоговорящите Волга Урал булгари, към събратята си от Турция.

Türkiye Cumhuriyeti’nin özgür insanları!

Sizlere Kuzey Oğuzların torunları olan Volga-Ural Bulgar kardeşleriniz seslenmektedir.
Bulgar halkının son derece vahim durumu, 2 Ağustos 1992 tarihinde gerçekleşen Kazan Bulgar Topluluğu (KBT)nun olağanüstü cieninde (kongre), topluluğunun yönetim organı olup Bulgar millî menfaatlerini korumak ve ifade etmek ile görevlendirilen Kazan Bulgar Millet Meclisi seçimini gerektirdi.
VII. yüzyılda kendi “Bulgar (Bulgarya)” adlı devletlerini kurup 737-922 yılları arasında İslam dinini kabul eden Bulgarlardan, ilk kez M.Ö. II. yüzyıl tarih vakayinamelerinde söz edilir.
Eskiden bu yana, Bulgar ulusunun edebi dili, Oğuz dillerinden olup, Oğuz Türk dilinin kardeş dili olan Bulgar Türkisi (Bulgar Türkçesi)dir. Bulgarlar kendi Oğuz ana dillerinde IX. yüzyıldan 1920’li yıllara dek yazdılar.
1552-1584 yılları arasında Volga-Ural ile Sibirya’daki bin yıllık Bulgar devleti, Çarlık Rusya’sınca barbarca yıkıldı. Kazan dahil olmak üzere, Bulgarya’nın binlerce köy ile kasabası, kanlı istilanın felaketini yaşadı. O günden 1917 yılına kadar, 1897’de sayısı 1.300.000 kişi civarında olan Bulgar Türk topluluğu, Rus kolonizatörlerinin egemenliği altında kaldı. 1917 yılında bu zalimleri, Rusya İmparatorluğu’nu Sovyet devleti olarak ilan eden Bolşevikler değiştirdi.
1920 yılında, Tatar komünistleri M. Sultan-Galiev ile G. İbragimov’un ricaları üzerine, Bolşevikler, Bulgarya’nın merkezinde “Tataristan Cumhuriyeti”ni kurup, onu cebren Tatarlaşmanın muazzam toplama kampına dönüştürdüler. Ardından, Bulgarlar tüm ulusal ve siyasi haklarından mahrum bırakıldılar. Bulgar olan her şey -ulusal etnik “Bulgar” adı, tarihi, edebiyatı, bayramları, eğitim kurumları, yayın evleri, kitapları, gazeteleri, dergileri, siyasi partileri vs.- yasaklandı. Bulgar halkının yüz binlerce evladı şehit, sağ kalanlar ise NKVD (Not: 1923-1933 yılları arasındaki İç İşleri Halk Komiserliği. S. K.) - MVD (İçişleri Bakanlığı) organlarınca tahakküm ile verilen “Tatar” ve “Rus” pasaportları (Not: Rusya’da kimlik yerine, pasaport verilir. S. K.) ile cebren Tatar ve Rus halklarına dahil edildi. 1923 yılında Bulgar topluluğunun yönetim organı olan Volga Müslüman Bulgarları Meclisi yasaklanıp, mal varlığına (bina, kütüphane vs.) Kazan yönetimince el kondu.
Bulgar Oğuz dili de yasaklanıp, yalnızca Tatar (Kıpçak) ve Rus dilleri eğitimi zorunlu kılındı. Bu yüzden çağdaş Bulgar kuşakları Bulgar kültür ile tarihini, hatta Bulgar ana dillerini dahi bilmeyip, yalnızca Tatar ve Rus dillerini konuşabilmekte. Ulusal bilincini koruyabilen Bulgarların sayısı ise, sadece 10 bin kişi ile sınırlı.
Canice suçunu saklayan Moskova yönetimi, Sovyet enformasyon organlarına Bulgar halkının varlığından söz etme, istatistikçilere ise SSCB nüfüs evrak yazışmalarında Bulgarları ayrı bir ulus olarak belirtmesini yasakladı.
1991 Rus demokratik devriminin akabinde Bulgarların durumu değişmedi. Rusya’da olduğu gibi, Rusya Federasyonu dahilindeki Tataristan Cumhuriyeti’nde de Bulgarlar eskisi gibi ulusal ve siyasi haklarından tümü ile mahrumlar. Bu nedenler, Bulgar ulusunu yok olma sınırına getirdiler. Bunda, Bulgar halkının yüzyıllarca dostluk içinde yaşamakta olduğu Rus ve Tatar halklarının hiçbir suçu olmayıp, suç tamamen Rusya Federasyonu ile Tataristan Cumhuriyeti yönetimlerinindir. Ancak bu yönetimler, Bulgar halkının varlığını inkar edip, onu Tatarlaştırıp Ruslaştırıyorlar.
Dünya uygarlığına büyük katkıda bulunmuş olan çalışkan Bulgar halkı, asla sadaka dilemeyip, her zaman yardıma hazır bir halk olma vasfına sahip olmuştur. Rus zülmü altında bile, Türk dünyasının kalbi olan Türkiye’yi düşmanlarından ellerinde silah ile korumak, mutlu ve gelişen Türkiye devletinin inşaasına katılmak üzere Volga Bulgar Türkleri gizlice Türkiye’ye iltica edip, kutsal Türk topraklarına bütün köyler göç etmiştir.
Fakat bugün, kendini Bulgar olarak adlandırma, kendi Oğuz Bulgar Türk dil ve edebiyatını öğrenme, Bulgar ders kitaplarını yayımlama, kendi okul ve yönetim organlarında temsilcilere sahip olma, eğitim ile kültür alanında herhangi bir hükümet yardımı alma olanaklarından mahrum kalan Bulgarlar, tek başına kendini savunup Bulgar Oğuz kültürünün yok oluşunu önleyememektedir. Rusya Federasyonu ile Tataristan Cumhuriyeti ise, ulusal haklarının iadesi konusundaki Bulgarların tüm dilekçe/başvurularını görmezlikten gelmektedir.
Bu bağlamda, KBT, Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası ilişkileri, Birleşmiş Milletler ve AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) mekanizmalarını kullanarak, Rusya Federasyonu ile Tataristan Cumhuriyeti’ndeki Bulgar azınlığına uygulanan insanlık dışı ayrımcılığa son verilmesi talebinde bulunmasını arz eder. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti ile halkından, Kazan Bulgar topluluğu için bir Türk Kültür Merkezi kurup finanse etmesini, bu merkezde bir Bulgar Türk müzesi oluşturulmasını desteklemesi ve Bulgarcanın akraba dili olan Türkiye Türkçesinin yaygınlaştırılması ile Bulgar müzik sanatının gelişimine yardımcı olmasını diler.
KBT, Türk halkının, öz Volga-Ural kardeşlerini güç durumda bırakmayacağı, Türk ocağının sönmesine izin vermeyeceği ve Bulgar halkına birkaç yüzyılık ayrımcılık esaretinden kurtulmasına yardımcı olacağı umudunu ifade etmektedir.
Saygılarımla, 6 Eylül 1992
KBT adına ve KBT’nu vekaleten, Kazan Bulgar Topluluğu Meclisi Kültür, İdeoloji ile Uluslararası İlişkiler Daire Müdürü (Başkanı), “Bulgar al-Cadid (Bulgar el Cedid - Yeni Bulgar)” Klübü (Derneği) Başkan Koordinatörü Fargat Abdul-Hamitoviç Nurutdinov
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Svetlina on January 15, 2014, 14:16
Промит ти е, или съответно не загряваш поради заложбите ти, че  "тюрки" е събирателноы а "турци" са част от него, както тюркмени, азери....и останалите тюркскоговорещи народи.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on January 15, 2014, 14:50
You are not allowed to view links. Register or Login
Промит ти е, или съответно не загряваш поради заложбите ти, че  "тюрки" е събирателноы а "турци" са част от него, както тюркмени, азери....и останалите тюркскоговорещи народи.

Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Svetlina on January 15, 2014, 15:31
На бг се пише "българи", така се изписват и останалите националности.

Що се отнася до тюркмените дошли да живеят в Турция какво друго да казват, като иначе ще им вземат паспортите и в Турция няма други освен турци.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on January 16, 2014, 01:44
Какви тюркмени те газят. Видеото беше от Азербайджан. Колкото и да не ти се иска всички  там се чувстват турци т.е. тüрк. Заявяват го  и държавниците ва официални срещи с Турция.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on January 19, 2014, 17:02
Формирането на коалицията срещу Западно-Тюркския Каганат и найния провал
(30-те – 60-те ГоДИНИ На VII вЕК)
Димитър Митов
Добре известно е, че българите се заселват на Балканския полуостров след като претърпяват военно поражение от хазарите. За съжа-ление, обаче подробностите около това събитие са почти неизвестни. Много малко е известно и за най-ранната българска история. Тя е свър-зана с византийската, аланската, хазарската, аварската и тюркската ис-тория. Особено важен период е времето на Тюркския каганат. Неговите основатели били братята Бумън и Истеми, които обединили тюркските племена и си разделили властта в източната и западната част страната. Още през 70-те години на VI в. каганата разпрострял властта си на запад до Северен Кавказ и Северното причерноморие. Тази територия била заселена от различни племена, сред които и прабългарите.
http://lib.sudigital.org/record/18934/files/SUDGTL-BOOK-2012-034.pdf
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Svetlina on January 22, 2014, 18:08
 На какъв език си написал "тюрк" ?
Вече и азбуките обърка, толкова се вживяваш в туското си настояше, даже не и османското минало на предците ти преди 130 години.

Мислех те за по-грамотен, а ти даже азбуките бъркаш.

Не ми отговаряш на въпроса за майчиния ти език, а именно защо той Е БЪЛГАРСКИ, както и този на предците ти?


Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on January 22, 2014, 20:30
You are not allowed to view links. Register or Login
На какъв език си написал "тюрк" ?
Вече и азбуките обърка, толкова се вживяваш в туското си настояше, даже не и османското минало на предците ти преди 130 години.

Мислех те за по-грамотен, а ти даже азбуките бъркаш.

Не ми отговаряш на въпроса за майчиния ти език, а именно защо той Е БЪЛГАРСКИ, както и този на предците ти?


Все пак е по-добре от тебенаписаното ''туско''. Ü не е като вашето ю, което изкълчва думи от тюркската езикова група.
Значи тюрк трябва да е тüрк, а тюрки е тüрки.Турчин е тüрк ане тюрк. Именно поради тези особенности ви се мътят главите. 
Майчиният ми език е булгарски т.е. от западното крило на тüркската езикова група. Този език го говорят и вашите булгари т.е. гагаузите, които предпочитат да не го говорят в присъствие на българи, поради ксенофобската атмосфера в нашата мила родина. Същият този език се говори и в Турция. Анладън мъ? 
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Marlboro on January 23, 2014, 07:28
 Tochno taka Subeyi Kurt, na neq ako shtesh i milion pati i obesnqvai tq nai - dobre razbira jenite, a jenite nai se mrazqt edna dryga.

Na neq Bolniq Furer i e kazal, che tehnite dedi ne sa osmanski naslednitci, a prosti  haidyshki peshternqci s gasta mazna brada i nikoga ne sa plashtali danak na Syltana.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on January 23, 2014, 23:33
http://www.youtube.com/watch?v=ZSMKzWRMlbE&list=UUqFabLsQbLRL21E34r5wrRg

Ahmed Dzunin movie
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on January 25, 2014, 02:11
БУЛГАТИТЕ

http://shop.kvantov-prehod.org/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/74-%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5.html

Stoyan Dinkov :  Е, да, но това е относително вярно. Не може да се приеме, че българите са "колени, убивани, затваряни, заточвани...", защото независимо от етно-самосъзнанието му, всеки е получавал това, което е заслужавал според законите. Османските кадии са най-добрите съдии в Европа, което е признато от цял свят по това време и наказателно-процесулания кодекс е крайно консервативен и напълно адекватен към всеки поданик на Падишаха, без отношение към етнос и религия. Наред с това, империята е полиетническа и мултирелигиозна, тя се управлява от хора от всички етноси и няма фиксация нито към един по нито едно "направление"...Няма и как да има религиозна "разделителна линия", защото представители на всички етноси са изповядвали съответно всички монотеистични религии, дори някои са били "езичници" и атеисти. Сред българите на Балканите повече от една трета са мюсюлмани, например. Твърде невъзможна е подобна "линия", още повече, че предимно мюсюлмани са освен повече от една трета самоопределящи се за българи, но и тези народи на запад от българските поселения - албанци, бошняци и т.н., ето защо подобни "геополитически визии" в случая са неуместни. Касабов вероятно е имал някаква идея по подобие на Австро-Унгария, но в Османската империя на юг от Сирия и до Египет и Сомалия по това време живят основно араби и мюсюлмани и изобщо идеята за държава "между турци и българи" е твърде наивна по това време, тъй като империята не разделя хората на етноси, които са приблизително около стотина, а ги обединява под формата на "османци/османлии". От края на 18-ти век изобщо не може да се говори за "разделителни лини" и по отношение на религиозната принадлежност в политико-обществен аспект, защото дори и атеистите са могли да правят държавна кариера и т.н. Поради тази причина, дори след "освобождението", предложенията на Стамболов към Високата порта за дуалистична държава по подобие на Австро-Унгария са отхвърлени от султана. За икономическия подем е прав, но това е подем на всички, не единстевно на българите-православни християни.
Авторът е абсолютно прав за "освобождението", защото това не е "освобождение", а тежко и окончателно разделение на българите на Балканите, което съсипва еволюцията им, разрушава енергията им и ги принуждава тотално да израходват силите си за "обединение", вместо за прогрес. Нуспехът на опитите за обединение се дължат именно на "освободителите", които са разделили българите.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Svetlina on January 25, 2014, 23:21
You are not allowed to view links. Register or Login
Все пак е по-добре от тебенаписаното ''туско''. Ü не е като вашето ю, което изкълчва думи от тюркската езикова група.
Значи тюрк трябва да е тüрк, а тюрки е тüрки.Турчин е тüрк ане тюрк. Именно поради тези особенности ви се мътят главите. 
Майчиният ми език е булгарски т.е. от западното крило на тüркската езикова група. Този език го говорят и вашите булгари т.е. гагаузите, които предпочитат да не го говорят в присъствие на българи, поради ксенофобската атмосфера в нашата мила родина. Същият този език се говори и в Турция. Анладън мъ? 

Майчиният ти език е бЪлгарски, а ти какво си  въобразяваш и измисляш за личното ти минало, е отделен въпрос.

Колкото и да не ти се иска "тЮрки" и "тУрци" не са едно и също понятие, а измислица на "дружината" от останали османски учени по поръчка на създателя на съставената от ислямизирани или не, но преименувани  и ограбени араби, арменци, българи, грузинци, гърци, евреи, кюрди, тюркмени, цигани...

Добре, че си прочел някаква реклама на книга, та едва тогава си узнал  за предложението на Стамболов до султана, което се учи по българска история в гимназията...

Научи първо да пишеш на родния си бЪлгарски език, поне азбуката научи, ако можеш, но явно по те бива да копираш чужди мнения като на Динков.

. 8)

Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Rasate on January 27, 2014, 14:01
To Динков е много обичан в този форум,макар ,че пише публицистика , а не история-т.е. фантасмагории.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Marlboro on January 28, 2014, 06:29
Stoqn Dinkov  pishe istinata shtot ne se krie i se znae kade e ychil i koi go e ychil , a ti koi si, dali imash nqkva diploma, a haidyte ?  8)

Moje bi ot starazogorskite kraini katyni s palatki kade samo myrgavi indo-evropeici jiveqt ? :o
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Rasate on February 01, 2014, 11:55
You are not allowed to view links. Register or Login
Stoqn Dinkov  pishe istinata shtot ne se krie i se znae kade e ychil i koi go e ychil , a ti koi si, dali imash nqkva diploma, a haidyte ?  8)

Moje bi ot starazogorskite kraini katyni s palatki kade samo myrgavi indo-evropeici jiveqt ? :o

Стоян Днков не е историк джанам и не познава историята за да пише исторически книги.

Ето разбиването на неговите откровенни лъжи написани от един мой проятел историк:

"...С настоящата статия имам за цел да развенчая някои от най-големите лъжи на този човек.

Лъжа 1 – Османската империя е спасила България от нейните съседи.

Стоян Динков твърди, че Османското нашествие спасило българския народ да не бъде асимилиран от други народи и запазило неговата религия, култура и традиции. Като аргументи към своето твърдение той казва, че българската държава се намирала в много тежко състояние и била изправена през застрашително влияние на своите съседи от страна на Сърбия, Унгария, Влашко и „Гърция”(интересно, но по това  време страна като Гърция не съществува и не е съществувала до тогава, но да приемем, че става дума за Византийската империя. Динков сигурно не е наясно), които в най-близко време са щели да унищожат и нея и българския етнос.Абсолютни глупости!

(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Falexanderherzdorf.blog.bg%2Fphotos%2F121539%2F020391361.jpg&hash=877d09c1df726e4c27aaf77dbbf7d51dc398c527)

Нека първо да уточним положението на Балканите, за да видим толкова ли е била България и толкова ли са били силни нейните съседи. Да започнем от Сърбия – през 1355 г. умира крал Стефан Душан, което слага край на сръбската експанзия и въвежда Сърбия във време на много вътрешни противоречия. В резултат Сърбия отслабва неимоверно. Деспот Вълканиш обособява владенията си в района на Прилеп, Скопие и Призрен, а Углеша се установява в Югоизточна Македония като самостоятелен владетел. Синовете на деспот Деян – Иван и Константин, възглавили феодално владение, което се образувало в Североизточна Македония и Кюстендилския край. Паралелно с това в сръбската държава се развива борба за власт впоследствие на която като владетели се налагат деспотите Бранковичи, но в страна, която продължава да бъде нестабилна и разкъсвана.

 Сега да хвърлим поглед към Византийската империя. В този период империята е разкъсвана от непрекъснати граждански войни. За да бъдем точни те са три – в периода 1321-1328 г. между император Андроник ІІ Палеолог и неговия внук Андроник ІІІ Палеолог, през 1341-1347 г. между привържениците на Йоан Кантакузин и привържениците на регентския съвет на Йоан V Палеолог, начело с Анна Савойска и последната в годините 1376-1379 г. между Йоан V Палеолог и Андроник ІV Палеолог. Трудно може да се говори за стабилност и сила в страна, разкъсвана от толкова вътрешни противоречия.

 Влашко се оформя като самостоятелно княжество след битката при Посада през 1330 г., когато войските на Басараб І разгромяват унгарската армия на Карл Анжуйски. Тази страна не е имала особена завоевателна политика към България, нито някакви териториални претенции. Дори и да е имало такива българите надделяват. За това свидетелства една бележка от времето на цар Иван Шишман, който в периода 1384-1386 г. води война с Влашко, която казва „Българският цар Шишман уби Дан войвода”. Това неминуемо говори за българска победа и твърденията на Стоян Динков си остават безпочвени.

Ето как се титулува бащата Раду(Радан) на убития от Шишман Дан Войвода:
"Radano principe di Bulgaria infedelle"(брат на Владислав І) - 1377 - 1383

Ето родословното дърво на влашките владетели:
Дан І (син на Раду І) 1383 - 1386
Мирчо Стария (син на Раду І) 1386 - 1418
Дан ІІ 1420-1431

В края на ХІV в. ясно се знае, че юрисдикцията на българското царство започва от Карпатите, а влашката столица е смятана за град в неговите предели.
Всичко сочи, че това сведение отразява едно реално положение на нещата, както е засвидетелствано и от друг важен документ - грамотата на Раду І в полза на търговците от Брашов, Ръшнов и земята Бърса, с която уведомява българския цар за това, че са констатирани случаи на корупция от страна на български митничар в Карпатите. Радул явно е бил в деликатна ситуация. Дали към Иван Шишман (респ. Иван Срацимир) е бил призива "Заради това, царю Александре, този, който e твой вамеш (митничар - б.а.) в Рукер, да му заповядаш да взема вама (мито), както е според закона...” днес не можем да сме сигурни, тъй като в грамотата е вписано името на стария цар Александър. А защо Раду се е обърнал в грамотата си с името на починалия цар е неясно, но предвид роднинските отношения по-скоро Раду е признавал Иван Срацимир за реалния владетел.
Днес е трудно да установим параметрите на българския сюзеренитет над Влахия, който явно е включвал монетоиздаване със знаците на сюзерена, митнически контрол по границите, военни гарнизони в някои укрепени центрове и други елементи на взаимна обвързаност. И все пак, макар и пестеливо, тази ситуация е отразена в монетите, някои извори и стари карти. В карта на Анджелино де Далорто от 1325-1330 г. България е разположена по двата бряга на Дунав, а в тази на Джакопо Касталдо от 1584 г. земите от Северин до р. Дъмбовица са част от България. Историческият спомен за българското средновековие е отразен дори и в картата на Йохан Хоман от 1697 г. - в нея част от левия бряг на Дунав до р. Яломица е в пределите на Никополския санджак на Османската империя, т.е. някогашното Търновско царство.

(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fbgnauka.com%2Fforum%2Fuploads%2Fmonthly_12_2009%2Fpost-4727-1259969089_thumb.jpg&hash=3d9df42c21c1b679d4b27d64490c0174d48dc7d0)
Това е валашки дукат, издаден от великия влашки воевода Мирчо Стари (1386 - 1418). Дуката има индикации да е издаден, като е отбелязано името на сюзерена на влашкия воевода - цар Иван Шишман (1371 - 1395). Мирчо Стария признава именно Шишман и дори е бил в свитата му, преди да вземе влашкото воеводство.
Legend: +IVVAn SMIV, и на опакото, там където в щита се чете W надписа ясно се чете I V V A N S I V I S N M I. Нека погледнем Унгария. По това време Белград и Браничево, области за които най-често се е водила борбата между двете страни, вече са унгарски. Унгарското кралство проявява интерес единствено към Видинско. Областта е под унгарска власт в периода 1365-1369 г. когато видинският владетел Иван Срацимир е временно свален от власт, а царствово му – под чужд контрол. Иван Александър възлага на Раду командването на обединените войски на коалицията от васални владетели за прогонване на унгарците от Видин и освобождаването на пленения престолонаследник Иван Срацимир.
В тази коалиция влизат - воеводата Владислав І (Валахия), деспот Добротица (Карвуна) и алански наемници. Раду е брат на тогавашния войвода на Валахия Владислав І и поради това явно е определен за предводител на армията против унгарците. Притиснат от коалицията Унгарският крал влиза в преговори с Иван Александър и се съгласява да му върне Видинска област.Това е засечено от сведение на унгарския крал Лайош І Анжуйски, в което той описва своя битка от периода 1365-1369 г. с “Radano principe di Bulgaria infedelle" (“Радан принцепса на България”).


 По това време обаче и самата Унгария си има достатъчно врагове и вътрешни проблеми. Крал Карл(Карой) Анжуйски например се опитва да провежда политика по централизирането на Унгария, но срещу упоритата съпротива на местната аристокрация и е принуден да воюва в Италия за короната на Неапол.

 Тоест – къде са тези „силни” съседи, които провеждат „постоянна” и „антибългарска” политика в резултат на което България е би могла да изчезне. Тях просто ги няма. Като добавим и факта, че през този период на Средновековието границите между държавите са доста променливи, определяни от владетелски бракове и войни, а феодалният сепаратизъм и децентрализацията са нормално явление. България може да е децентрализирана в три отделни царства, но нека не забравяме, че те са обединени под егидата на един народ и единна църква. В Средновековието именно църквата се явява тази наднационална институция, която обединява народът. Според западният летописец Шилтбергер по това време има „три страни, като и трите се казват България”, които рано или късно биха се обединили.

Като това фактически става при Константин 2
коло 1390 г. обаче Иван Шишман отстъпва короната и става "господин", а синът му Александър "господинчик".
Другият му син Фружин, в бъдеще също ще се титулова само "господин на Загора".
За сметка на това синът на Иван Страцимир - Константин ІІ Асен е "прославеният император на България" (според писмото на крал Сигизмунд). 

Лъжа 2 – Османската империя е спасила България от самата нея.

Според Стоян Динков Османската империя станала гарант за спасяването на българската култура, традиции и цивилизация от потока на времето и че, ако не са били османците те непременно щели да изчезнат.

Отново измислици и недомислици!

(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Falexanderherzdorf.blog.bg%2Fphotos%2F121539%2F250px-BULGARIA_under_Iwan_ASSEN_II.jpg&hash=0503ed395f5a7606f417b671ed9a85967037c0d6)


Османското нашествие сварва България във висок етап в цивилизационното й развитие и я връща обратно в Тъмните векове. По това време България има аристокрация, независима църква със сан Патриаршия и силна монархическа институция с вековни традиции. В резултат на това(освен своята свобода и независимост) България губи и трите. През 1393 г. партиарх Евтимий е заточен в Бачковския манастир, което на практика поставя края на съществуването на независимата българска църква, въпреки че Видинската архиепископия се запазва до 1396 г., а Охридската запазва известна автономия. Султан Мехмед ІІ първи дава на Цариградската патриаршия властта на представлява всички християни в Османската империя и съдейки по факта, че църковната йерархия е превзета предимно(става дума за висшия клир) от гърци с болни амбиции и фанариоти, можем да си представим какъв достъп са имали българите до нея. През 1767 г. окончателно е ликвидирана и Охридската архиепископия. Така властта на Патриаршията се разпростира окончателно върху българите. Търновската аристокрация е ликвидирина в първите дни след превземането на Търновското царство, а впоследствие и значителна част от болярството като е изкоренена най-образованата и най-дейната част на българското население. Те са заменени с османци. Ако в главата на Динков това представлява спасение, то да му препоръчам глог, валериан и мента няма да е достатъчно. Спешна психиатрична помощ би имала по-голяма полза. Заедно с българската аристокрация и църква са унищожени и владетелската институция като българската династия е заличена – Иван Шишман е посечен при Никопол през 1395 г., а Иван Срацимир отведен в плен, от където следите му се губят. По най-голяма вероятност е бил удушен по заповед на Баязид, имайки впредвид порядките в османския двор. Синовете им Константин и Фружин обаче се спасяват и по-късно ще се опитат да освободят поробеното си отечество.

 Османското нашествие застига(както скакалците застигат богатата реколка и я унищожават) българската култура и книжнина на изключително високо ниво. Това е вторият „Златен век” на българската книжнина и култура. По това време се създават най-разкошните български ръкописи като Ватиканският препис на Манасиевата хроника, Лондонското четвероевангелие и Томичевият псалтир. Съхранени са и множество фрески от това време като тези в костницата на Бачковският манастир и скалната църква при село Иваново, Русенско. По това време се оформя и идеята за Търново като „трети Рим” и първостепенен интелектуален център като дори градът остава на много места с името „Царевград Търнов”. Творят цяла плеяда интелектуалци: Евтимий Търновски, Григорий Доброписец, Дионисий Дивний, Киприан Цамблак, Григорий Цамблак, Константин Костенечки, Йоасаф Бдински и много други. А за построената в по-ранен етап Боянска църква и за това, че нейните стенописи се явяват предтеча на Ренесанса е повече от излишно да се говори... Фактите сами говорят за себе си. България не е спасена, както и българската култура – тя е изкоренена, а видните интелектуалци или са убити от османците, или са принудени да бягат. Българската култура е унищожена за векове напред.

 

Лъжа 3 – В Османската империя всички били цъфнали и вързали. Робството, терорът и съсипването на страна от османците са „руска пропаганда”

Според Стоян Динков хрисим турчин в България нито е клал, нито е убивал, а „спасявал” българите. Всеки опит да се каже обратното и да се докаже турското робство като такова е посочвано като „руска пропаганда” от Динков.

(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Falexanderherzdorf.blog.bg%2Fphotos%2F121539%2Fatroc.jpg&hash=594e031068d51f5a03235029547f60ad41fd3ffd)

Тук просто няма да коментирам, а ще приложа конкретни исторически източници.

 

„...През тази година(1393) Амуратовият син Челеби... тръгна с войска срещу българския цар (Шишман) и завзе престолния град Търново и техния цар направи пленник, и патриарха, и светите мощи с огън запали, и Съборната църква, която е патриаршията, в мезгит превърна, и всички техни хора покори на себе си и тази земя превзе...”

 

Из „Троицка летопис”, ХV век

 

За незнаещите – мезгит означава джамия

 

„Воеводата(турчин, когото султан Баязид постави да управлява града) повика при себе си божиите люде, които превъзхождаха другите по име, и по доблест,  и по произход, уж да обсъдят някои общополезни неща... Когато ги видя в ръцете си, кръвожадният звяр ги изкла сред църквата, или по-добре да се нарече, ги освети без да се засрами от белите коси, без да им пощади младостта; гърлата им превърна в играчка на ножа...”

 

Из „Похвално слово за Евтимий”

От Григорий Цамблак, ХV век

 

„...Мюсюлманите изпитват такова презрение към всички, които изповядват друга религия, че обикновено в дела, които ги засягат, не допускат показания на евреите и християните, които са противна страна на турските свидетели;... десет свидетели не струват колкото един мюсюлмански свидететел...”

 

Кадийски съд според френския пътешественик Гийом Оливие, ХVІІІ век

 

„... Кяфирите(неверници) да личат чрез облеклото и външния си вид, че са презрени и унижени, като не яздат коне, не се обличат в дрехи, приготвени от разни копринени и атлазени материи, не надяват самурени кожуси и калпаци, а жените им да не се разхождат с облекла като тия на мюсюлманките...”

 

Из султанска заповед от 1631 г.

 

„...Ако в този ден на празника и молитвата някой неверник излезе извън вратата си, веднага да го убиват... Без да му дадат време и да му оказват пощада, обрязват му половия орган и го правят мюсюлманин...”

 

Из „Книга на пътешествията” на Евлия Челеби, 1664 г.

 

„...В лето 1598. В кратце ще и изрека безбожните и люти татари села и градове палеха и църкви много опустяха, и свети икони изкрадоха, и светите места оскверниха и тогава в лютото зимно време мнозина влачеха голи по земята, едни съсечени, други стреляни. И не остана място, където мъртви да не лежаха – и бродове, и долини, и върхове и поля, всичко бе изпълнено с мъртви тела. Други в чужда земя бяха водени и разпръксвани(продавани в робство). Бе тогава голямо ридание и плач, един от друг ги разделяха, брат от брат, син от баща... Горко нам, по-добре един общ гроб всички нас да бе приел, отколкото отвеждани да бъдем в чужда земя...”

 

Приписка към църковна книга, ХVІ век

 

„...Всеки(християнин), който в изблик на гняв срещу вярата си се изтърве и каже, че ще стане турчин, или по невнимание и в пияно състояние произнесе някаква мюсюлманска религиозна догма, е принуден да стане мюсюлманин или да умре. Престъпник, независимо от вероизповеданието му и от престъплението, което е извършил, може да избегне присъдата като се потурчи...”

 

Из „Днешно състояние на Османската империя” от Абеси

 

„...Ако е истина, че църквата е наново построена, тъй като не са допустими кефирски обреди до джамии, да се разруши и унищожи според изискванията на свещения закон...”

 

Из султанска заповед от 1693 г.


„Угнетението е дотам непоносимо, че даже цели села избягват и се преселват в пустини, защото християните са принудени да дават на всеки турчин конете си, децата си, храни, вино, които са спечелили през годините с труд и пот, а освен това изтърпяват много бой.”

 

Из „Дневник на едно пътуване до Османската порта в Цариград”

Стефан Герлах(St.Gerlach, op.cit., p.49, 369)

 

„Тяхното нахалство спрямо християните беше извънмерно. Те никога не пропускат случай да ги наричат „гяури”...”

 

По разказ на Р.Бошкович – дубровнишки дипломат(Boscowich, Journal d’un voyage de Constantinople en Pologne, fait a la suite de son excellence Mr. Jaq. Porter, ambassadeur d’Angleterre. A Lausanne, 1772, p.116-119)

 

 

 


„Когато минавахме през Ниш, видяхме много стотици пресни човешки глави на християни, бедни български селяни, побити една до друга в чест на султана от двете страни на пътя... Те се нижеха чак далеч в полето...”

 

 

 

Чужденец, пътувал по османските земи(Ив.Пастухов, пос.съч, с.483)

 

„... Повечето български градове, тласкани от ненавистта си към османското безбожие и същевременно подтиквани от ревността си към християнската вяра, общността на езика и еднаквия произход с поляците, след като прогонваха турските гарнизони, минаваха на страната на краля...”

 

Из пимко на Килимах, участник в кръстоносния поход от 1443 г.

 

„Наистина нашата армия е незасегната и въодушевена. Тя ежедневно нараста, понеже в кралския стан идват много хора – българи, бошнеци, албанци и сърби, носят дарове, възхищават се и се радват на нашето пристигане. Затова имаме в изобилие прясна храна, както и благоприятно разположение на духа за понанатъшно настъпление...”

 

Из писмо на Януш Хуниади, 3 ноември 1443 г.

Лъжа 4 – Османската империя е продължение на Византийската и дори на Римската империя

Според Стоян Динков Османската империя се явява духовен и правов наследник на Византия и на Рим и продължител на тяхната правова традиция.

„Турският народ беше господарски народ. Той владееше и управляваше, а мохамеданската религия, пропита с рядък фанатизъм и ненавист към всичко чуждо, го откъсна и изолира от европейската цивилизация. Чужда остана и на византийската. От Византия турските управници усвоиха само лукавите похвати на гръцките дипломати и политици.”

Османската империя няма нищо общо с византийския и римския модел на развитие. Тя не приема нищо от римското право, тя стои настрана от християнската традиция във византийското право. Основите са чисто османистки, по законите на шериата. Не знам къде Динков вижда римското. Може би в тимарската система, която представлява най-голямата пречка пред утвържвадаването на частната собственост в Османската империя векове наред. При нея централната власт предоставя правото на даден спахия да събира определени данъци от населението в посочени селища. Владението се дава на спахията при определени условия, изградено на военния принцип. Създава единствената военизирана средновековна европейска държава. Също и мюлковете, които се характеризират като неограничена лична собственост. Дават се на определени феодали срещу грамота. Това довежда до двойна данъчне тежест, разорява стопанството и унищожава собствеността. В нея няма нищо нито римско, нито византийско.


Лъжа 5 – За куманите и Второто българско царство

Според Динков всички династии по време на Второто българско царство са кумански.Ето какво пише папата на Калоян:

”Respexit Dominus humilitatem tuam et devotionem quam erga Romanam Ecclesiam cognosceris hactenus habuisse, et te inter tumultus bellicos et guerrarum discrimina non solum potenter defendit, sed etiam mirabiliter et misericorditer dilatavit. Nos autem audito quod de nobili urbis Romae prosapia progenitores tui originem traxerint, et tu ab eis et sanguinis generositatem contraxeris et sincerae devotionis affectum quem ad apostolicam sedem geris quasi haereditario jure, jampridem te proposuimus litteris et nuntiis visitare...”

„"До благородния мъж Йоаниций (Калоян). Господ обърна внимание към твоето смирение и преданост, които, както се знае, си имал досега към Римската църква... А ние, като чухме, че твоите предци са произлезли от благороден род на град Рим и, че ти си получил от тях благородната кръв и чувството на истинска преданост...".” – писмо на папа Инокентий ІІІ до цар Калоян"

Поздрави
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on February 01, 2014, 14:42
Расате, твоя приятел историк съвсем се е отвлякъл. Какви турци и какво потурчване го гази и то през 16 век. Лягате, ставате и все турци ви се привиждат във фантазиите.

Бива ли такава излагация за хора които претендират че са историци. От тук си правим заключени, че статиятa е платена и носи само пропагандна цел. Има още много да четете, докато стигнете нивото на Ст. Динков.

  Унгарският президент се изказа че е благодарен на турците, защото благодарение на ОИ са се запазили като народ. Ст. Динков казва същото и за БГ. По времето на бай ти тошо, за малко се утървахте да се спасите от притопяване в руското море.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Marlboro on February 01, 2014, 14:55


Tova e pisano pak ot dryg "istorik" ne e tvoi priqtel haidyte s nejna gasta bradichka !


http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1985378

Пресъхнала и чумава България пада под турско робство

Tурските пълчища са последният удар на бича Божи, който плющи над България през цялата втора половина XIV век. Изтерзана и съсипана, разложена като държавност и общество, тя безславно рухва за цели 500 г.

Българите са единственият покорен от турците народ, който не дава генерално сражение на завоевателя си и пада в плен почти без да е оказал съпротива.

Нови изследвания обаче доказват, че някои подценявани досега фактори са имали доста голямо, даже решаващо значение за краха на българската държава. Най-главните от тях са епидемията от чума и свирепата суша в Северна България. Те водят до демографски срив, много по-драстичен от днешния. Страната е обезлюдена извън поречията на реките, които не пресъхват.

Тези фактори на разрухата фатално са се комбинирали с другите, които традиционно изтъква историческата литература: феодална разпокъсаност, стопански срив, духовна криза, слаба и късогледа политика на управниците и др.

В резултат на всичко това в края на XIV век България е една изсъхнала, пуста и чумава земя, потънала в хаос и безвластие, чийто завоевател изчезва за десетилетия след триумфа си, сякаш не желае да я владее.

Какво представляват Балканите през втората половина на XIV в., става ясно от ценното описание на един рицар, пътувал из българските земи. Ханс Шилтбергер пише, че е бил в три държави, като и трите са се казвали България - едната със столица Видин, другата - Търново, и третата - Калиакра.

Той идва по време, когато царството на изкуфелия Иван Александър вече е поделено между синовете му. Иван Шишман е получил търновското парче от България, а Иван Срацимир - видинското. Източната част е отцепена още по-рано от деспота Добротица и Шилтбергер заварва на трона му неговия син Иванко.

Българиите всъщност са повече - отцепили са се и Влашко и Молдова, воеводствата на Прилеп и Сяр и др. При появата на турците в средата на XIV в. на Балканите има общо 40 феодални образувания, но само няколко са формирани на етническа основа. Унитарните държави - сръбската, българската и византийската, се разпадат.

Това е периодът на най-слаба централна власт и най-голяма феодална разпокъсаност и в другите части на Европа. По онова време нито една държава не е достатъчно мощна, че да обедини другите или сама да предприеме поход и да прогони турците вдън Азия. Папата също се проваля. Във вула от 25 декември 1366 г. той обявява кръстоносен поход и поставя условие за него - обединението на двете църкви. Поход обаче няма, обединение също няма, в Европа цари анархия и християнските държавици продължават да се боричкат помежду си. Маджарите например издебват сгоден момент и завземат Видин за 4 години от 1365 до 1369 г. България пък два пъти вика турците на помощ във войните й срещу маджари и византийци между 1356 и 1366 г.

Най-унизен и безпомощен е император Андроник IV в Цариград. В замяна на своето оставане на византийския трон той отстъпва на султан Мурад I стратегическата крепост Галиполи. Така турците си възстановяват връзката между Румелия и Анадола през Дарданелите и набезите им се засилват.

По онова време чумата вече е връхлетяла Европа и изтребва половината от населението й. Някои градове губят 80% от жителите си и трябва да минат 300 години, за да може населението на континента да възстанови числеността си отпреди епидемията - 75 милиона.

Вече се знаят доста подробности за това най-голямо бедствие в историята на човечеството, по-гибелно от световните войни през ХХ век. С чума заразяват бълхи, пренасяни от гризачи. Тя тръгва от монголската степ и стига до генуезката колония Кафа в Крим, откъдето през ноември 1347 г. два кораба пренасят заразата в Месина. Оттам тя плъзва на континента.

За разрастването на епидемията способстват много фактори, но един от тях е куриозен. Съвсем наскоро папа Григорий IX е прочистил Западна Европа от албигойската (богомилската) ерес, чийто ритуал включва целуване на котка. В прекомерното си усърдие Ватиканът обявява котките за дяволски изчадия и призовава да бъдат избивани. През XIV в. домашната котка в Европа вече е изчезващ вид. И тъкмо когато се появяват заразните мишки, те нямат насреща си своя естествен враг.

На Балканите чумата подранява с малко. В "Трапезундски хроники" Михаил Панарет пише, че е дошла през септември 1347 г. и върлувала 7 месеца. Второто му сведение за нея е от 1362 г., а третата вълна е през 1369 г. Според една анонимна византийска хроника от 1348 до 1430 г. в Югоизточна Европа е имало 9 епидемии в интервали от 6 до 15 г.

В България чумата влиза в края на 1347 г. от пристанищата на Карвунското княжество на архонта Балик, но заради студа се разразява през май 1348 г. За разлика от литературата обаче ("Антихрист" на Ем. Станев) в историческите извори не се говори за "страшен мор, дошъл преди агарянците". Но започналата по онова време силна миграция към планините показва, че болестта е опустошителна.

Свидетелство за това са и двата гроба №190 и №192 от некропола в Дръстър. Покойниците в тях са кремирани през 1369 г., когато е третата вълна. За българския погребален ритуал кремацията е крайно необичайна. Тук тя издава грижа да бъде ограничено разпространението на чумата. Общо до края на XIV век спадът на българското население в резултат от болестта е над 40%.

Турците също са поразени, макар и не толкова силно. Първите смъртни случаи от чума при тях са през 1363 г., като в Сирия смъртността стига 30%, а в Египет - 40%. Общо на Балканите жертвите на чумата са по-малко, отколкото са в Западна Европа - между 40 и 50 на сто от населението. Най-много страдат градовете, където гъстотата му е голяма и болестта се предава лесно. Търново например губи половината от жителите си и при падането на града населението му наброява едва 10-15 хиляди души. Има хипотеза, че Балканите са по-малко засегнати от епидемията, защото голяма част от хората е с кръвна група Б, а тя е по-устойчива на заразата.

Въпреки това изследване на 11 некрополни серии от XIV-XVI в. в друг район показва смайващо ниска продължителност на живота при мъжете и жените заради лошите условия за живот. Детската смъртност е ужасяващо висока - 56%.

Всеки втори българин е умирал преди юношеската възраст! Обяснението е, че чумата засяга най-вече родените след предходната вълна, които нямат имунитет.
Чумата е най-убийствената напаст, но сушата е най-разорителната. Ролята като фактор за българската разруха през XIV в. осветли с много ценни сведения изследването на Георги Атанасов "Добруджанското деспотство" от 2009 г. Той се позовава на проучване на руския учен Л. Гумильов за количеството вода в Каспийско море, което варира в зависимост от валежите във водосборния район на Волга. Равнището на Каспийско море се вдига, когато циклоналната влага се пренесе на север. Тогава в руската равнина вали повече, а в края на евро-азиатската степ (Бесарабия, Добруджа и Лудогорието) има продължителни засушавания. Суши има и в Мизия между Бели Лом и Тимок заради "валежната сянка" на Карпатите и Стара планина. Обратно, когато нивото на Каспийско море е ниско, климатът в Северна България е влажен.

Най-свирепата суша в очертания район започва в средата на XI и трае почти до края на XV век. Това е период на постепенно, а през XIII и XIV в. на рязко повишаване на нивото на Каспийско море. Пресъхват реки, почвите се вцеляват и земеделците се местят по морето и покрай реки, които текат целогодишно - Провадийска, Камчия, Дунав и др. Вътрешността от 1036 г. насетне се обезлюдява заради набезите на печенегите, всички крепости са разрушени и изоставени завинаги. Има и други вълни от нашествия - на кумани, на узи и особено на татари между 1242 и 1399 г. Те обаче са номади и не създават поселища. Така в този полустепен район настъпва демографски вакуум и животът секва.

Атанасов показва две карти (виж 18-а стр.) на Североизточна България - едната от IX, другата от XI век, с обозначения на села, укрепени селища и крепости с гарнизон. Разликата е поразителна - за стотина-двеста години цивилизацията от тази гъстонаселена област е изметена като с метла. Още през XII в. - в периода между 1143 и 1180 г., византийският хронист Йоан Кисим описва областта като пустинна, без хора, без ниви, само с диви животни. Пътеписите на Андреа де Палацио от 1444 г., на Донато де Лече от 1475 г. и един турски дефтер от 1530 г. също наричат Добруджа безводна пустиня. От османските данъчни регистри се вижда, че през XV в. дори равнинната област между Бели Лом и Тимок е била слабо населена.

Контрастът с долината на Струма например е поразителен. Там няма суши, няма и обезлюдяване. От изследването на Борис Цветков от 2002 г. за селищната система по Струма през IX-XVII в. се вижда, че повечето села край реката от XIII в. фигурират и в първите османски данъчни регистри от XVI в. Тези села ги има и днес.

Заради демографския срив и обезлюдяването, а и заради отказа на болярите да пускат на война селяни, които им работят ангария, България все по-трудно набира хора за войската Ето каква е тенденцията: През 1330 г. Михаил Шишман събира 12 000 българи и 3000 "скитски" наемници за своя поход срещу сърбите. Само две години по-късно цар Иван Александър се бие с византийците при Русокастро с войска от едва 5000 българи и 3000 татари, пристигнали в последния момент. В следващите походи Иван Александър разчита почти изцяло на наемници, включително и турци.

От смаленото си царство Иван Шишман след 1379 г. не може да свика под знамената повече от 1000-2000 души. Това обаче не е боеспособна армия, а по-скоро лична гвардия и поради това царят е принуден да сключва всякакви съюзи и да се отмята от тях, да води безпринципна политика и дори да се признава за васал, за да задържи владенията си.

За някои историци Иван Шишман е слаб цар, главен виновник за падането под турско робство. Божидар Димитров стига до крайност и го нарича "негодник". За други обаче той е трагична фигура, подобна на цар Самуил, която води отчаяна борба, за да спаси държавата.
Иван Шишман единствен от българските владетели побеждава турците в битка - на Чамурлийското поле през 1373 г. Отглас от нея е може би най-известната и разтърсваща до сълзи наша народна песен.

След тази битка е сключен мирен договор и Мурад I получава за жена сестрата на царя Кера Тамара. Тя обаче е вдовица (т.е. втора употреба) и това прави договора унизителен според османските разбирания.
Така става ясно защо техните хронисти обилно ругаят цар Иван Шишман и защо само той от покорените владетели е посечен веднага след залавянето му в Никопол на 3 юни 1395 г.

Още с появата си на Балканите турците са изненадани от липсата на съпротива. Първи е Сюлейман, синът на емира Орхан, който нахлува с много малко войска през 1352 г. по-скоро за да разузнава. Целият му отряд е приютен в крепостта Галиполи, която не ще да е била голяма по онова време. Сюлейман е учуден от леснината, с която напредва, и моли баща си за подкрепление, за да се укрепи на завзетата територия.

През следващите години в Тракия най-опустошителни са набезите на акънджиите. Това са катунари от най-бедния бейлик в Мала Азия - Османския. Те са гладници и свирепи разбойници - отвличат пленниците в робство и палят посевите.

Многовековната война на кръста с полумесеца започват братята Вълкашин и Углеша. Единият е владетел на Прилеп, другият наследява като серски управник Елена, вдовица на сръбския крал Стефан Дечански и сестра на Иван Александър. Те събират доста голяма войска срещу нашественика, но заради военното им неумение са разбити при Черномен през септември 1371 г. Вълкашин е наследен от Крали Марко, юнака от българския епос, който всъщност става васал на поробителите и им помага в битката при Косово.

След като цар Иван Шишман отблъсва турците, той подчинява и деспотството на Иванко в съюз с влашкия княз Мирчо I Стари, на когото отстъпва Силистра. Но през 1385 г. те нахлуват пак и завземат Пловдив, а София пада през юни 1386 г. Следват разгромът на турците при Плочник и ответният поход на великия везир Али паша през 1388 г. в земите на цар Иван Шишман.

Тогава за първи път в историята стратегическият рубеж Стара планина не се брани и вражеска войска минава в Северна България, без да й е оказана каквато и да било съпротива. Иванко се признава за васал на султана, а българските крепости Овеч, Шумен, Дръстър и др. са превзети.

При този поход Мирчо губи земите си отсам Дунава. Но още през 1390-1391 г. той се възползва от конфликта на Баязид с караманите в Мала Азия и настъпва на юг, като стига до Карнобат. Ответният поход на 30-хилядна турска армия обаче е отново срещу царството на Иван Шишман и го разорява. Търново пада след обсада, турците настъпват във Влашко и разбиват Мирчо при Ровине на 17 май 1395 г. Той се скрива при унгарците и после приема васалитет. През 1396 г. е завзето и Видинското царство на Иван Срацимир.

Българските земи падат под турска власт още преди самите турци да са се обединили в единна държава. Само няколко години след техния триумф на Балканите монголската орда им нанася унизително поражение в битката при Анкара на 28 юли 1402 г. Султан Баязид е пленен, затворен е в клетка и Тимур го разнася като маймуна из Азия. Синовете на султана са спасени на бойното поле от сръбския полк, който воюва на страната на поробителя. После обаче между тях започва война за трона на Баязид.

Първи Мирчо се възползва от междуособиците при османската династична криза и в една грамота от 1406 г. отново се титулува "владетел на двата бряга на Дунава до великото море". След него и Константин Асен II (1397-1422), синът на Иван Срацимир, се връща във Видин, откъдето е избягал при унгарците след походите на Сюлейман и Муса.

Той е последният български владетел. Има несигурни сведения, че крепостта Ловеч се удържа задълго независима през XV век. През 1397 г. Иванко, макар и васал, приютява разбития при Никопол Сигизмунд. Това вбесява султана и през 1399 г. татарите помитат деспотството.

Въпреки османската слабост опитите за бързо отвоюване на завладените земи пропадат. Причината е, че българите са съсипани от връхлетелите ги напасти и са разложени като държава и общество.
И в Европа църквата е в криза заради неспособността й да се пребори с чумата. Това поражда криза и на вярата, която от своя страна води до Ренесанса. В България култът също е безсилен да се справи и се стига до бум на ереси и духовен хаос, предизвикал събора против еретиците в Търново през 1360 г.

Но най-зловредна, даже гибелна е официалната ерес - исихазмът, наложен от патриарсите Теодосий и Евтимий. Той проповядва самовглъбяване и пълно отрешение от тукашния свят, и то в момент, когато е нужно българите да се обединят и да напрегнат всички сили.
Вместо това горите се изпълват с гламави отшелници. В Търново шестват варламити и жидовстващи. По друмищата бродят голи тълпи от адамити и съботяни. Няма кой да хване меча, чувството за обреченост е всеобщо. Народът приема всички беди като прояви на Божи гняв и е примирен със съдбата си.

Много от чертите на тогавашното общество се забелязват и в днешното - разюздани нрави, липса на морал в политиката, отказ от борба, отчаяние, стигащо до самозапалвания, и масово бягство от действителността през терминал 2. И сега България е крайно бедна, със съсипана икономика, бездарно управление и преживяваща тежък демографски срив. Турция пък става все по-многолюдна и силна. А и в Добруджа от десетилетия не вали както трябва...


Zashto li ne e pisal kolko mnogo kradat haidytite ....
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on February 01, 2014, 15:08
Тези кървави и срамни дни трябва да залегнат в учебниците за да се знае истината и да не се повтаря повече насилственна асимилация от които последната доведе БГ до поредната и национална катастрофа

https://www.facebook.com/photo.php?v=578022955605881&set=vb.538988362842674&type=2&theater
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on February 01, 2014, 18:05
България пък два пъти вика турците на помощ във войните й срещу маджари и византийци между 1356 и 1366 г.
Още с появата си на Балканите турците са изненадани от липсата на съпротива
Много от чертите на тогавашното общество се забелязват и в днешното - разюздани нрави, липса на морал в политиката, отказ от борба, отчаяние, стигащо до самозапалвания, и масово бягство от действителността през терминал 2. И сега България е крайно бедна, със съсипана икономика, бездарно управление и преживяваща тежък демографски срив. Турция пък става все по-многолюдна и силна
-----------------------------------------------------------------------------
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1985378
Statiyata otrazyava realnostta kakto pri padaneto na Balgariya taka i segashnata.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Rasate on February 01, 2014, 18:31
You are not allowed to view links. Register or Login
Расате, твоя приятел историк съвсем се е отвлякъл. Какви турци и какво потурчване го гази и то през 16 век. Лягате, ставате и все турци ви се привиждат във фантазиите.

Бива ли такава излагация за хора които претендират че са историци. От тук си правим заключени, че статиятa е платена и носи само пропагандна цел. Има още много да четете, докато стигнете нивото на Ст. Динков.

  Унгарският президент се изказа че е благодарен на турците, защото благодарение на ОИ са се запазили като народ. Ст. Динков казва същото и за БГ. По времето на бай ти тошо, за малко се утървахте да се спасите от притопяване в руското море.


Има се предвид народностното натоварване на името "ТУРЦИ" ,което е още от 15-16 век.

"Цар ми е Мурад книга напратил:
"Ой Маро, Маро, бяла българко,
'ко се потурчиш, ще ти харисам,
по Бяло море якине кале,
якине кале, кале с касаби"

След битката при Чирмен съвременникът на събитията Исая Серски описва последиците така: „Никога ухо не е слушало и око не е виждало неволите и злочестините, що се изсипаха над всички западни градове и области. Като убиха юначния деспот Углеша, турците се пръснаха и полетяха по цялата земя подобно на птици по въздуха. Едни от християните бяха изклани, други отвлечени в плен, а онези, които останаха, и тях смърт несретна ги покоси, защото погинаха от глад... Уви! Какво прескръбно зрелище бе настанало! Опустя земята, лиши се от всичките си блага, погинаха людете, изчезна добитък и плодове. Не остана княз или вожд, или наставник някой мужду людете, нямаше кой да ги избави и спаси; всички бяха обзети от турския страх и юначните някога сърца на доблестните мъже сега се бяха обълнали на слаби женски сърца... И наистина тогава живите облажаваха по-рано умрелите...” В посладие от 1373г. на папа Григорий ХІ до архиепископа на Гран папата пише: „Безбожните неверници, наречени турци, тези най-жестоки врагове на Христовото име и негови неукротими преследвачи..., от не много време и особено от 20 месеца насам нападаха с постоянни враждебности, завладяха и свирепо разориха обширни области на ромейското и българското царство и кралството на Рашка, както и други страни на люде изповядващи Христовото име, ако и бидейки схизматици. Те спечелиха големи победи над жителите на тези земи и страни. Самите обитатели бяха или жестоко изстребени, или отведени в жалка робия, или по някакъв друг начин поставени под ярема на най-злощасното робство, като някои от тях, уви! – се отрекоха от христовото име...”
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Rasate on February 01, 2014, 18:43
You are not allowed to view links. Register or Login

Tova e pisano pak ot dryg "istorik" ne e tvoi priqtel haidyte s nejna gasta bradichka !


http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1985378

Пресъхнала и чумава България пада под турско робство

Tурските пълчища са последният удар на бича Божи, който плющи над България през цялата втора половина XIV век. Изтерзана и съсипана, разложена като държавност и общество, тя безславно рухва за цели 500 г.

Българите са единственият покорен от турците народ, който не дава генерално сражение на завоевателя си и пада в плен почти без да е оказал съпротива.

Нови изследвания обаче доказват, че някои подценявани досега фактори са имали доста голямо, даже решаващо значение за краха на българската държава. Най-главните от тях са епидемията от чума и свирепата суша в Северна България. Те водят до демографски срив, много по-драстичен от днешния. Страната е обезлюдена извън поречията на реките, които не пресъхват.

Тези фактори на разрухата фатално са се комбинирали с другите, които традиционно изтъква историческата литература: феодална разпокъсаност, стопански срив, духовна криза, слаба и късогледа политика на управниците и др.

В резултат на всичко това в края на XIV век България е една изсъхнала, пуста и чумава земя, потънала в хаос и безвластие, чийто завоевател изчезва за десетилетия след триумфа си, сякаш не желае да я владее.

Какво представляват Балканите през втората половина на XIV в., става ясно от ценното описание на един рицар, пътувал из българските земи. Ханс Шилтбергер пише, че е бил в три държави, като и трите са се казвали България - едната със столица Видин, другата - Търново, и третата - Калиакра.

Той идва по време, когато царството на изкуфелия Иван Александър вече е поделено между синовете му. Иван Шишман е получил търновското парче от България, а Иван Срацимир - видинското. Източната част е отцепена още по-рано от деспота Добротица и Шилтбергер заварва на трона му неговия син Иванко.

Българиите всъщност са повече - отцепили са се и Влашко и Молдова, воеводствата на Прилеп и Сяр и др. При появата на турците в средата на XIV в. на Балканите има общо 40 феодални образувания, но само няколко са формирани на етническа основа. Унитарните държави - сръбската, българската и византийската, се разпадат.

Това е периодът на най-слаба централна власт и най-голяма феодална разпокъсаност и в другите части на Европа. По онова време нито една държава не е достатъчно мощна, че да обедини другите или сама да предприеме поход и да прогони турците вдън Азия. Папата също се проваля. Във вула от 25 декември 1366 г. той обявява кръстоносен поход и поставя условие за него - обединението на двете църкви. Поход обаче няма, обединение също няма, в Европа цари анархия и християнските държавици продължават да се боричкат помежду си. Маджарите например издебват сгоден момент и завземат Видин за 4 години от 1365 до 1369 г. България пък два пъти вика турците на помощ във войните й срещу маджари и византийци между 1356 и 1366 г.

Най-унизен и безпомощен е император Андроник IV в Цариград. В замяна на своето оставане на византийския трон той отстъпва на султан Мурад I стратегическата крепост Галиполи. Така турците си възстановяват връзката между Румелия и Анадола през Дарданелите и набезите им се засилват.

По онова време чумата вече е връхлетяла Европа и изтребва половината от населението й. Някои градове губят 80% от жителите си и трябва да минат 300 години, за да може населението на континента да възстанови числеността си отпреди епидемията - 75 милиона.

Вече се знаят доста подробности за това най-голямо бедствие в историята на човечеството, по-гибелно от световните войни през ХХ век. С чума заразяват бълхи, пренасяни от гризачи. Тя тръгва от монголската степ и стига до генуезката колония Кафа в Крим, откъдето през ноември 1347 г. два кораба пренасят заразата в Месина. Оттам тя плъзва на континента.

За разрастването на епидемията способстват много фактори, но един от тях е куриозен. Съвсем наскоро папа Григорий IX е прочистил Западна Европа от албигойската (богомилската) ерес, чийто ритуал включва целуване на котка. В прекомерното си усърдие Ватиканът обявява котките за дяволски изчадия и призовава да бъдат избивани. През XIV в. домашната котка в Европа вече е изчезващ вид. И тъкмо когато се появяват заразните мишки, те нямат насреща си своя естествен враг.

На Балканите чумата подранява с малко. В "Трапезундски хроники" Михаил Панарет пише, че е дошла през септември 1347 г. и върлувала 7 месеца. Второто му сведение за нея е от 1362 г., а третата вълна е през 1369 г. Според една анонимна византийска хроника от 1348 до 1430 г. в Югоизточна Европа е имало 9 епидемии в интервали от 6 до 15 г.

В България чумата влиза в края на 1347 г. от пристанищата на Карвунското княжество на архонта Балик, но заради студа се разразява през май 1348 г. За разлика от литературата обаче ("Антихрист" на Ем. Станев) в историческите извори не се говори за "страшен мор, дошъл преди агарянците". Но започналата по онова време силна миграция към планините показва, че болестта е опустошителна.

Свидетелство за това са и двата гроба №190 и №192 от некропола в Дръстър. Покойниците в тях са кремирани през 1369 г., когато е третата вълна. За българския погребален ритуал кремацията е крайно необичайна. Тук тя издава грижа да бъде ограничено разпространението на чумата. Общо до края на XIV век спадът на българското население в резултат от болестта е над 40%.

Турците също са поразени, макар и не толкова силно. Първите смъртни случаи от чума при тях са през 1363 г., като в Сирия смъртността стига 30%, а в Египет - 40%. Общо на Балканите жертвите на чумата са по-малко, отколкото са в Западна Европа - между 40 и 50 на сто от населението. Най-много страдат градовете, където гъстотата му е голяма и болестта се предава лесно. Търново например губи половината от жителите си и при падането на града населението му наброява едва 10-15 хиляди души. Има хипотеза, че Балканите са по-малко засегнати от епидемията, защото голяма част от хората е с кръвна група Б, а тя е по-устойчива на заразата.

Въпреки това изследване на 11 некрополни серии от XIV-XVI в. в друг район показва смайващо ниска продължителност на живота при мъжете и жените заради лошите условия за живот. Детската смъртност е ужасяващо висока - 56%.

Всеки втори българин е умирал преди юношеската възраст! Обяснението е, че чумата засяга най-вече родените след предходната вълна, които нямат имунитет.
Чумата е най-убийствената напаст, но сушата е най-разорителната. Ролята като фактор за българската разруха през XIV в. осветли с много ценни сведения изследването на Георги Атанасов "Добруджанското деспотство" от 2009 г. Той се позовава на проучване на руския учен Л. Гумильов за количеството вода в Каспийско море, което варира в зависимост от валежите във водосборния район на Волга. Равнището на Каспийско море се вдига, когато циклоналната влага се пренесе на север. Тогава в руската равнина вали повече, а в края на евро-азиатската степ (Бесарабия, Добруджа и Лудогорието) има продължителни засушавания. Суши има и в Мизия между Бели Лом и Тимок заради "валежната сянка" на Карпатите и Стара планина. Обратно, когато нивото на Каспийско море е ниско, климатът в Северна България е влажен.

Най-свирепата суша в очертания район започва в средата на XI и трае почти до края на XV век. Това е период на постепенно, а през XIII и XIV в. на рязко повишаване на нивото на Каспийско море. Пресъхват реки, почвите се вцеляват и земеделците се местят по морето и покрай реки, които текат целогодишно - Провадийска, Камчия, Дунав и др. Вътрешността от 1036 г. насетне се обезлюдява заради набезите на печенегите, всички крепости са разрушени и изоставени завинаги. Има и други вълни от нашествия - на кумани, на узи и особено на татари между 1242 и 1399 г. Те обаче са номади и не създават поселища. Така в този полустепен район настъпва демографски вакуум и животът секва.

Атанасов показва две карти (виж 18-а стр.) на Североизточна България - едната от IX, другата от XI век, с обозначения на села, укрепени селища и крепости с гарнизон. Разликата е поразителна - за стотина-двеста години цивилизацията от тази гъстонаселена област е изметена като с метла. Още през XII в. - в периода между 1143 и 1180 г., византийският хронист Йоан Кисим описва областта като пустинна, без хора, без ниви, само с диви животни. Пътеписите на Андреа де Палацио от 1444 г., на Донато де Лече от 1475 г. и един турски дефтер от 1530 г. също наричат Добруджа безводна пустиня. От османските данъчни регистри се вижда, че през XV в. дори равнинната област между Бели Лом и Тимок е била слабо населена.

Контрастът с долината на Струма например е поразителен. Там няма суши, няма и обезлюдяване. От изследването на Борис Цветков от 2002 г. за селищната система по Струма през IX-XVII в. се вижда, че повечето села край реката от XIII в. фигурират и в първите османски данъчни регистри от XVI в. Тези села ги има и днес.

Заради демографския срив и обезлюдяването, а и заради отказа на болярите да пускат на война селяни, които им работят ангария, България все по-трудно набира хора за войската Ето каква е тенденцията: През 1330 г. Михаил Шишман събира 12 000 българи и 3000 "скитски" наемници за своя поход срещу сърбите. Само две години по-късно цар Иван Александър се бие с византийците при Русокастро с войска от едва 5000 българи и 3000 татари, пристигнали в последния момент. В следващите походи Иван Александър разчита почти изцяло на наемници, включително и турци.

От смаленото си царство Иван Шишман след 1379 г. не може да свика под знамената повече от 1000-2000 души. Това обаче не е боеспособна армия, а по-скоро лична гвардия и поради това царят е принуден да сключва всякакви съюзи и да се отмята от тях, да води безпринципна политика и дори да се признава за васал, за да задържи владенията си.

За някои историци Иван Шишман е слаб цар, главен виновник за падането под турско робство. Божидар Димитров стига до крайност и го нарича "негодник". За други обаче той е трагична фигура, подобна на цар Самуил, която води отчаяна борба, за да спаси държавата.
Иван Шишман единствен от българските владетели побеждава турците в битка - на Чамурлийското поле през 1373 г. Отглас от нея е може би най-известната и разтърсваща до сълзи наша народна песен.

След тази битка е сключен мирен договор и Мурад I получава за жена сестрата на царя Кера Тамара. Тя обаче е вдовица (т.е. втора употреба) и това прави договора унизителен според османските разбирания.
Така става ясно защо техните хронисти обилно ругаят цар Иван Шишман и защо само той от покорените владетели е посечен веднага след залавянето му в Никопол на 3 юни 1395 г.

Още с появата си на Балканите турците са изненадани от липсата на съпротива. Първи е Сюлейман, синът на емира Орхан, който нахлува с много малко войска през 1352 г. по-скоро за да разузнава. Целият му отряд е приютен в крепостта Галиполи, която не ще да е била голяма по онова време. Сюлейман е учуден от леснината, с която напредва, и моли баща си за подкрепление, за да се укрепи на завзетата територия.

През следващите години в Тракия най-опустошителни са набезите на акънджиите. Това са катунари от най-бедния бейлик в Мала Азия - Османския. Те са гладници и свирепи разбойници - отвличат пленниците в робство и палят посевите.

Многовековната война на кръста с полумесеца започват братята Вълкашин и Углеша. Единият е владетел на Прилеп, другият наследява като серски управник Елена, вдовица на сръбския крал Стефан Дечански и сестра на Иван Александър. Те събират доста голяма войска срещу нашественика, но заради военното им неумение са разбити при Черномен през септември 1371 г. Вълкашин е наследен от Крали Марко, юнака от българския епос, който всъщност става васал на поробителите и им помага в битката при Косово.

След като цар Иван Шишман отблъсва турците, той подчинява и деспотството на Иванко в съюз с влашкия княз Мирчо I Стари, на когото отстъпва Силистра. Но през 1385 г. те нахлуват пак и завземат Пловдив, а София пада през юни 1386 г. Следват разгромът на турците при Плочник и ответният поход на великия везир Али паша през 1388 г. в земите на цар Иван Шишман.

Тогава за първи път в историята стратегическият рубеж Стара планина не се брани и вражеска войска минава в Северна България, без да й е оказана каквато и да било съпротива. Иванко се признава за васал на султана, а българските крепости Овеч, Шумен, Дръстър и др. са превзети.

При този поход Мирчо губи земите си отсам Дунава. Но още през 1390-1391 г. той се възползва от конфликта на Баязид с караманите в Мала Азия и настъпва на юг, като стига до Карнобат. Ответният поход на 30-хилядна турска армия обаче е отново срещу царството на Иван Шишман и го разорява. Търново пада след обсада, турците настъпват във Влашко и разбиват Мирчо при Ровине на 17 май 1395 г. Той се скрива при унгарците и после приема васалитет. През 1396 г. е завзето и Видинското царство на Иван Срацимир.

Българските земи падат под турска власт още преди самите турци да са се обединили в единна държава. Само няколко години след техния триумф на Балканите монголската орда им нанася унизително поражение в битката при Анкара на 28 юли 1402 г. Султан Баязид е пленен, затворен е в клетка и Тимур го разнася като маймуна из Азия. Синовете на султана са спасени на бойното поле от сръбския полк, който воюва на страната на поробителя. После обаче между тях започва война за трона на Баязид.

Първи Мирчо се възползва от междуособиците при османската династична криза и в една грамота от 1406 г. отново се титулува "владетел на двата бряга на Дунава до великото море". След него и Константин Асен II (1397-1422), синът на Иван Срацимир, се връща във Видин, откъдето е избягал при унгарците след походите на Сюлейман и Муса.

Той е последният български владетел. Има несигурни сведения, че крепостта Ловеч се удържа задълго независима през XV век. През 1397 г. Иванко, макар и васал, приютява разбития при Никопол Сигизмунд. Това вбесява султана и през 1399 г. татарите помитат деспотството.

Въпреки османската слабост опитите за бързо отвоюване на завладените земи пропадат. Причината е, че българите са съсипани от връхлетелите ги напасти и са разложени като държава и общество.
И в Европа църквата е в криза заради неспособността й да се пребори с чумата. Това поражда криза и на вярата, която от своя страна води до Ренесанса. В България култът също е безсилен да се справи и се стига до бум на ереси и духовен хаос, предизвикал събора против еретиците в Търново през 1360 г.

Но най-зловредна, даже гибелна е официалната ерес - исихазмът, наложен от патриарсите Теодосий и Евтимий. Той проповядва самовглъбяване и пълно отрешение от тукашния свят, и то в момент, когато е нужно българите да се обединят и да напрегнат всички сили.
Вместо това горите се изпълват с гламави отшелници. В Търново шестват варламити и жидовстващи. По друмищата бродят голи тълпи от адамити и съботяни. Няма кой да хване меча, чувството за обреченост е всеобщо. Народът приема всички беди като прояви на Божи гняв и е примирен със съдбата си.

Много от чертите на тогавашното общество се забелязват и в днешното - разюздани нрави, липса на морал в политиката, отказ от борба, отчаяние, стигащо до самозапалвания, и масово бягство от действителността през терминал 2. И сега България е крайно бедна, със съсипана икономика, бездарно управление и преживяваща тежък демографски срив. Турция пък става все по-многолюдна и силна. А и в Добруджа от десетилетия не вали както трябва...


Zashto li ne e pisal kolko mnogo kradat haidytite ....

Има няколко генерални битки:

Битката при Чирмен
Битката при Косово
Битката при Ровине на Мирчо Стари
Битката при Никопол


И в трите битки участват българи,лошото е,че има български армии и на двете страни.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on February 01, 2014, 20:28
You are not allowed to view links. Register or Login

Има се предвид народностното натоварване на името "ТУРЦИ" ,което е още от 15-16 век.

"Цар ми е Мурад книга напратил:
"Ой Маро, Маро, бяла българко,
'ко се потурчиш, ще ти харисам,
по Бяло море якине кале,
якине кале, кале с касаби"


Да, но когато аз употребя този израз за събития по Османско време, скачате и отричате, уж турци има след 1923 г по времето на Ататюрк. Двойни стандарти.
Между другото когато руският Светослав опусташава и ограбва България през 10 век, на връщане турците му направили изненада като го причакали на удобно място и ги избили до един. Самият Светослав бил заловен и също убит в отмъщение за злините които е извършил над булгарите. Турският хан прави от черепа му чаша Така пише в някои книги, вярно ли е?
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Marlboro on February 01, 2014, 21:04
Bre, haidyte segashnite manipylatori s otkradnat termin ot bulgar-turkite, koito se samonarichat "balgari" ne sa bili nikoga i nemogat da stanat "balgari" te samo mogat da kradqt ot vsichko i ot  vseki po neshto , shtoto v bitkata v Chirmrn i drygi bitki ne se biqt s izmisleni "bAlgari", a s dvama bratq makedonci, Vykashin Mrnqvchevich i Yglesha Mrnqvchevich. OK, haidyshki s mazna kasichka 30 santa bradichka.

Inache haidyta, koito e pisal statiqta gore za epidemiqta taka narechenata "chyma" e laja ot negova strana i ot strana na papazite (tcarkvata). Cymata ne idva nito ot mishki i balhi nito puk ot Aziq dokarana ot mongoli i tem podobni.
 Chymata se razrastva v sartceto na polyostrov Evropa ot  mrasotiq v srednite vekove kade fanatichni hristiqni ne se miqt s vekove, samo zatova da ne im se oplakne svetenata voda koga priemat hristiqnstvoto, i taka ostavat nehigienichni i mrasni ot petite do yshite si kirlivi s balhi, i s izhvarlqne na izprajneniq ot prozorci po glavite na minyvachi.  8)
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Rasate on February 02, 2014, 10:35
You are not allowed to view links. Register or Login
Да, но когато аз употребя този израз за събития по Османско време, скачате и отричате, уж турци има след 1923 г по времето на Ататюрк. Двойни стандарти.
Между другото когато руският Светослав опусташава и ограбва България през 10 век, на връщане турците му направили изненада като го причакали на удобно място и ги избили до един. Самият Светослав бил заловен и също убит в отмъщение за злините които е извършил над булгарите. Турският хан прави от черепа му чаша Така пише в някои книги, вярно ли е?

Турци е народностно име употребено в народопсихологията на българите-защото през 14-15 век,мога да кажа ,че основното население на Балканите,Влашко,Молдова и Северин са именно българите(някой историци определят ,че макар и намаляло с 1/4 до 1/3 българите са около 3-4 милиона).Власите,гърците и шиптърите са се брояли на пръсти,макар и малко на брой сърбите(основно в рашка) езиково не са се различавали от българите( населението в Босна и Зета са имали българско самосъзнание-доказателство-различни средновековни пътеписи)

Кемал Ататюрк- българин по народност-четвърто поколение мюсюлманин(Доказателство-османски регистри ,както и църковната документация на село Себища,Дебърско-което напълно християнско до 18 век).Според статистика на вестник „Дебърски глас“ в 1911 година в Себища има 35 български екзархийски и 59 помашки къщи. Според Георги Трайчев през 1911/1912 година в Себища има 45 български къщи със 180 жители, като фунцкионират църква и училище.От  друга страна в Солун ги знаели като себищалиите, така бил наричан и Мустафа Кемал.

Тъй като май единствен в този форум съм ходил в Албания до селата Себище,Требище и пр. в Голо бърдо ще разясня как се възприемта хората по религиозен принцип.

При въпрос към българоговорещите мюсюлманини - Като какви се възприемат-отговора е ,че са турци.
При въпрос -какви са християните в селото- те ми отговарят -българи.
Ако го попитам-Ако българин приеме исляма -какъв ще бъде- отговорът е ,че ще стане турчин- при обратният въпрос-ако турчин приеме християнството-отговора е,че ще стане българин.
При въпрос  какви са тези,които говорят шиптърски-те ми отговарят-арнаути-т.е. нито са българи,нито турци.

Това ми пътуване в този изоставен край на Балканите ми отвори очите,как е вървяло "потурчването" на българите и то основно благодарение на народопсихологията на " простия" български народ- тъй като в средновековният човешки ум,както и сега в Дебърско- религията се отъждествява с етническата принадлежност-т.е. имаме равнопоставяне-мюсюлманин= турчин,християнин=българин ,за всички етнически българи.
Това е така,защото и двете общности отделят разноезичните албанци,като различни-арнаути.

За Светослав- не са го убили турци,а Печенеги(Баджанаци).Печенегите са имали известни взаимодействия с българите от ПБЦ,поради родствените връзки между двата владетелски рода.Печенегите са били във федерация с българите останали около Крим,като между двете владетелските фамили са осъществени династични бракове(градовете са били основно български,а времнните поселения-печенежки-подобно устроени са били българите и башкирите на Волга).

Все едно да кажа ,че *славяните,а не русите са победили хазарите и пр.И всички победи на Поляци,Руси и пр. да ги слагам под общ знаменател.

<<Тук трябва да си зададем въпроса,защо в българският език под думата "баджанак" се разбира мъж на сестрата на жената.>> ;)

А убийстовото на Светослав е под византийски диктат(подкуп на Печенегите),страхували са се от отмъщение.

Поздрави.

П-с.

*Славяни-с днешното натоварване на името.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Marlboro on February 03, 2014, 19:28
Brqh, toq haidyt obikalq po vsichki balkani s mazna 30 santa brada, a dali e izlqzal ot Starazagorskite katyni navan tova ne moje da go dokaje s bilet ot gradskata tarataika "Chavdar".

Haidyta s mazna brada se machi s trista zora da zadarji i drygi haidyti, koito napyskat koraba prez terminal 2, za da im plashtat danatci i te haidytite da kradat milioni ot  danakoplatcite, koito haidyti napyskat se slavqt s krajbi i prostotyciq po sveta a edni drygi se sramyvat da se narichat s izmisleiq termin "bAlgarin"
Naprimer: albantci vinagi se podigravat s ynijenie makadonci " Bog vi sazdade "bAlgari" Tito vi napravi makedonci " i taka na makedoncite nai im boli da gi narichat "bAlgari"

Za velikiq tyrchin  Mystafa ATATURK s prozvishteto Kemal se govori ne samo ot maloymni prostichki haidyti s mazni bradi po peshteri s kozi izprajneniq daje i po tcqliq svqt, i toi e parviq koito reve po nebesata "kolko e veliko da se naricham velik TURK".   Sled robovladelskite Perso-Make-Rimo-Vizantiiski imperii i sled poslednata velika demokraticho-religiozna Imperiq i sled natcionalizatciite i oformqneto na darjavites falshivi granitci ot velikite togavashni sili.

 Bashta na Ataturk, Ali Rıza Efendi e roden v Solyn a Mystafa e na 7 godini koga bashta my ymira v Solyn, kak togava Mystafa shte bade narichan Sebishtenliq bre haidyte, s ma-a-alko maznichko bramchilo i maznichka go-o-olqma brada.
 
Dedite na Atatyrk sa  preselnitci ot Söke  provinciq Айдън migrirali v zapadna Makedoniq togavashni Osmanski teritorii kato roditelite na Ali Riza Efendi sa jivqli v Kodzadzik zapadna Makedoniq sled tova migrirat v  Selanik (Solyn), OK manichko haidyche s go-o-o-olqma bradichka i to mno-o-o-go mazna.   http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dosya:Aydın_districts.png&filetimestamp=20081229041429


http://www.answers.com/topic/ali-r-za-efendi


Ali Rıza Efendi (1839 – 1888) was the father of Mustafa Kemal Atatürk and the husband of Zübeyde Hanım.

He was born in Thessaloniki, Ottoman Empire and worked as a customs official. He died in 1888, when his son was 7 years old.  Falih Rıfkı Atay, journalist and close friend of Atatürk, holds that he has roots in Söke, in Aydın Province.
Ali Riza's family comes from the village Kodžadžik, Centar Župa Municipality, Macedonia, where there is a memorial house.[10]

Read more: http://www.answers.com/topic/ali-r-za-efendi#ixzz1mIYFsfDL


 Maikata na Ataturk , Zübeyde Hanım (1857 – 14 January 1923) was the mother of Mustafa Kemal Atatürk, the founder of the Republic of Turkey. She was the only daughter of the Hacısofular family which included her two brothers. Zübeyde was born in Langaza village in Thessaloniki Prefecture, Ottoman Empire in 1857 as the daughter of a Turkish peasant.[1]

Read more: http://www.answers.com/topic/z-beyde-han-m#ixzz1mIZ2wGJ5 

(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F3%2F37%2FAtaturk-sameday_his_mother_passedaway.jpg%2F592px-Ataturk-sameday_his_mother_passedaway.jpg&hash=62906d149e98d1f55355f7426f0bb65794290b5c)
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on February 03, 2014, 20:41
You are not allowed to view links. Register or Login

За Светослав- не са го убили турци,а Печенеги(Баджанаци).Печенегите са имали известни взаимодействия с българите от ПБЦ,поради родствените връзки между двата владетелски рода.Печенегите са били във федерация с българите останали около Крим,като между двете владетелските фамили са осъществени династични бракове(градовете са били основно български,а времнните поселения-печенежки-подобно устроени са били българите и башкирите на Волга).

А убийстовото на Светослав е под византийски диктат(подкуп на Печенегите),страхували са се от отмъщение.

Поздрави.


Едно време някои турски родове ce назоваваха с други имена. Печенегите са едни от тях. Тези печенеги са едни от най-важните градивни елементи както при Селджукските турци, така  и след това при Османските и накря при оформянето на модерна Турция. Тези турци ( печенеги) начело с Чака хан пре  завладяват Егейското крайбрежие и строят първата турска морска флота и печелят големи победи срещу византийците (1081 г)., превземат град Смирна ( Измир)  Завладяват островите Родос и Сисам.
Значи турци винаги е имало, въпреки че на някои не им се иска. Именно тези турци са отмъстили за погрома на Светослав срещу аспаруховите булгари. Иначе как ще си обясним заселването на хиляди печенеги от Софийското поле до Вардарското.
Rasate, кръвта вода не става нали? ;)
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Svetlina on February 03, 2014, 22:25
 Т. н. "турска нация" е създадена от Ататюрк, а "турчин" е било символ на мюсюлманин, обидно наименование даже и сред османлиите.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on February 03, 2014, 23:44
You are not allowed to view links. Register or Login
Т. н. "турска нация" е създадена от Ататюрк, а "турчин" е било символ на мюсюлманин, обидно наименование даже и сред османлиите.


Я си лягай вече, че напълно превъртя. Утр като станеш, прочети какви си ги истърсила тук. Никаква логика няма тука мари!!! >:(
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Marlboro on February 04, 2014, 02:50
Quote
Едно време някои турски родове ce назоваваха с други имена. Печенегите са едни от тях.

Tochno taka Subeyi Kurt, mnogo turkoezichni rodove i dinastii ne sa polzvali termina TURK, kato bulgar-turkite , kato kuman-turkite, kato pechenezite - turki te sa vsichki turkoezichni i oshte mnogo takiva, a "bAlgari" e  tcap-tcarap ot haidyti s neorientiran rod i proizhod. 8)
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Marlboro on February 04, 2014, 03:33
(https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/q77/s720x720/1560734_10152061839917740_1291464780_n.jpg)

Pistoleta na Ataturk podaaren ot Arjentiiskiq  minastar predsedatel na 29. 10. 1923 i otkradnat prez Vtorata Svetovna Voina ot Tyrciq. S's smqna na 7 kolekcionera v Chili ot VSV do 2012 godina. V Londonski targ pistoleta e  kypen ot mladej na ime Bülent TÜRKER za 120 000 TL.

Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Suleyman.45 on February 04, 2014, 08:51
Minaloto e minalo i zaminalo,no to trybva da se znaye pone za da ni pomogne da otzenim nastoyaşteto i s İNŞALLH pravilno da planuvame bıdeşteto.Bılgarskiya etnost v svoyata vekovna istoriya ne se nauçi nito da ne povtarya greşkite si,nito da raboti pravilno za nastoyaşteto i bıdeşteto si.Tozi narod po red preçini ne moja da se prevırne v natziya,toy si ostana splav ot  mırzelivi,mırmoreçti,veçnonedovolni plemenni ostatıtzi sıbrani na edna teritoriya mrazeşti pırvo nas i posle sebe si.Razlikata e samo,çe omrazata kım nas gi obedinyava.Te ne samo dokazaha,çe nyamat  potentziala da rodyat vodaçi na edna naistina nezavisima B-ya,no dokazaha ubeditelno,çe nyamat i gennoproduktivni sili za vızproizvodstvo kato çast ot çoveçestvoto.Tova e rezultata ot ateizma,svinskoyadstvoto i alkohola.V sravnitelno novata si istoriya imaha dvama vodaçi Stanbulov i Stanbuliyski i na dvamata v imenata korena e "stanbul"dori za Stanbulov ruskite mu vragove pişat çe e turkinya.Estestvenata reaktziya prisışta na tozi ne tırpyaşt po smeli i intelegantni vodaçi narod be da giunijtoji po nay jestok naçin.Razumnite narodi sa vodeni ot lideri,a ovtzete ot magareta.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Marlboro on February 06, 2014, 01:09
<<Тук трябва да си зададем въпроса,защо в българският език под думата "баджанак" се разбира мъж на сестрата на жената.>>

"баджанак" v bAlgarskiq ezik, ha-ha-ha padnah oshte vednaj ot konq.

"баджанак" neshto mnogo na tersine mi idva na kopski, mai shte e po lesno na turksi.

 Toq haidyt izkluchi totalno "в българският език под думата "баджанак"" ne bre, haidyte badjanak-tci sa stanali Syltanite ot dinastiqta KAYI s vasalni vladeteli ot zavladqni teritorii s dogovori za nenapadenie pri pokypko-prodajba na dashteri i sestri v srednovekovieto.  Takuv parvi "баджанак" e Syltan Orhan sin na Osnovatelq na Imperiqta emir Osman, koito Orhan vzima sestrata na Kantakuzin s dogovor za nenapadenie edin dryg i da potyshi byntovete pri haidyti v'v Vizantiiskata imperiq.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Rasate on February 07, 2014, 11:50
You are not allowed to view links. Register or Login
<<Тук трябва да си зададем въпроса,защо в българският език под думата "баджанак" се разбира мъж на сестрата на жената.>>

"баджанак" v bAlgarskiq ezik, ha-ha-ha padnah oshte vednaj ot konq.

"баджанак" neshto mnogo na tersine mi idva na kopski, mai shte e po lesno na turksi.

 Toq haidyt izkluchi totalno "в българският език под думата "баджанак"" ne bre, haidyte badjanak-tci sa stanali Syltanite ot dinastiqta KAYI s vasalni vladeteli ot zavladqni teritorii s dogovori za nenapadenie pri pokypko-prodajba na dashteri i sestri v srednovekovieto.  Takuv parvi "баджанак" e Syltan Orhan sin na Osnovatelq na Imperiqta emir Osman, koito Orhan vzima sestrata na Kantakuzin s dogovor za nenapadenie edin dryg i da potyshi byntovete pri haidyti v'v Vizantiiskata imperiq.

Това е известно,но все пак обясни ми аджаба защо българите,гърците,арабите и пр. съседи на печенегите ги наричат всъщност Баджанаци ?!
Арабските и тюрските автори наричат печенегите ал-баджанак (Ал-Масуди), ал-буджанак (Ибн Хаукал) или ал-бедженек (Махмуд Кашгари)-оттук на арабски: Pacanāk, на гръцки: Πατζιναικος, на унгарски: Besenyő, на латински: Pacinacae.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Marlboro on February 07, 2014, 14:45
K'vo ima za obesnenie momche haidyshko, vseki "narod" izgovarq na svoq si ezik, a ti i drygi haidyti kradete tezi dymi koito yidisvat na peshternata vi sachinena  "istoriq"
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Svetlina on February 08, 2014, 15:04
You are not allowed to view links. Register or Login
България пък два пъти вика турците на помощ във войните й срещу маджари и византийци между 1356 и 1366 г.
Още с появата си на Балканите турците са изненадани от липсата на съпротива
Много от чертите на тогавашното общество се забелязват и в днешното - разюздани нрави, липса на морал в политиката, отказ от борба, отчаяние, стигащо до самозапалвания, и масово бягство от действителността през терминал 2. И сега България е крайно бедна, със съсипана икономика, бездарно управление и преживяваща тежък демографски срив. Турция пък става все по-многолюдна и силна
-----------------------------------------------------------------------------
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1985378
Statiyata otrazyava realnostta kakto pri padaneto na Balgariya taka i segashnata.

Така е, нали отново управляват комунисти, вече социалисти, заедно с верния им партньор ДуПиСе, за когото гласуваш и ти, Субигиев, нали затова си се поосманчил.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Suleyman.45 on February 09, 2014, 09:30
"Umnoyat"bılgarski narod sam si izbira koy da go upravlyava.Glasuvaneto za bsp i ataka sled vıdenov i lukanov,sled prostaşkite iztzepki na duhovniya gey siderov pokazva kolko duhovno sa obedneli po golyamata çast ot bılgarskoto pleme.Priemayki,çe vsiçki deputati sa komunisti ilidetza i vnutzi na komunyagi deputatite na DPS se otliçavat pone s nay dobre literaturen bılgarski ezik-oşte edno dokazatelstvo za intektualnoto prevızhodstvo na türksko-pomaşkoto nad gançovskoto pri raven start v obrazovanieto.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Rasate on February 09, 2014, 12:29
You are not allowed to view links. Register or Login
"Umnoyat"bılgarski narod sam si izbira koy da go upravlyava.Glasuvaneto za bsp i ataka sled vıdenov i lukanov,sled prostaşkite iztzepki na duhovniya gey siderov pokazva kolko duhovno sa obedneli po golyamata çast ot bılgarskoto pleme.Priemayki,çe vsiçki deputati sa komunisti ilidetza i vnutzi na komunyagi deputatite na DPS se otliçavat pone s nay dobre literaturen bılgarski ezik-oşte edno dokazatelstvo za intektualnoto prevızhodstvo na türksko-pomaşkoto nad gançovskoto pri raven start v obrazovanieto.

В първата си част си прав,но напълно грешиш във втората.

ДПС е само придатък на БСП.Част от българите може да са мазохисти,но по големи мазохисти от българските турци няма- всичките гласуват само за една партия-ДПС,която ги обира до шушка-и на тях им харесва това незавидно положение.

Помаците са същите като християните- една част гласуват за ДПС,друга за БСП,трета за ГЕРБ-има и такива гласували за АТАКА.

Истината ,макар и не лицеприятна за теб Сюлейман е,че истинските българи гласуваха с краката си-над 2 милиона до 40 години с техните семейства са вече в чужбина.В България останаха циганите и пенсионерите-именно там в селата, където са мнозинство спечелиха БСП и ДПС.
Където са работещите-спечелиха ГЕРБ.

Дори и да не Ви е приятно и БСП и ДПС печелят с циганските гласове и мъртвите души.Защо мислиш не желаят да има електронно гласуване-зашото никога няма да вземат властта ,ако гласуват всички българи,особено тези в чужбина.

В селата и Турция се вихри пълна избирателна шашма-няма как в селата гласуването да е 100 %(дори и умрелите и тези в чужбина са гласували) ,а в турските секции да се гласува на 2 секунди.
За това време неможеш да се подпишеш,камо ли да вземеш подпечатана бюлетина ,да отидеш до урната ,да гласуваш и пр.Може да не ти е известно,но аз съм бил в доста изборни комисии и мога да ти кажа ,че едно гласуване отнема от 7 до 10 минути.

Title: Ynt: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on February 18, 2014, 20:57
Падането на Казанското Канство и българофобията на съседите му

Иван Грозни, срива град Казан/на втората снимка, и се провъзгласява за "цар на Българи и Руси". По късно в България се развива култ към "бате Иван", който уж цял да ни спаси от Турция. Но как може Българоубиец, да спаси българи... не може! Това е един от многото случай в който Бъулгари са избирали за герой, своят палач.

Вместо встъпителни думи, спомените на един от руснаците обсаждали Казан: Вече около пет седмици россияните стояха под Казан и убиваха излизащити от града не по-малко от десет хиляди неприятели,.. Никой не се предаде жив, спасиха се малко... ранените... Градът беше завзет.. убиваха всички които се намираха, в домовете, или в ямите; вземаха в плен жени, деца или чиновници... сечта престана но кръвта се лееше... Царския дворец, улиците, крепостните стени и дълбоките ровове бяха запълнени с мъртви.. тела се носеха по реката...

След затриването на Златната Орда, която държала българите под робство, нашите братя въстават и създават Казанското Канство. То е пряк наследник на Волжка България, и за това свидетелства дори най първото име на град Казан - Булгар-Ал-Джахид - Новият Булгар. Според редица волжки историци от днешните идел-уралски републики, единстветана съществена разлика между Казанаското Ханство и Волжка България е че столицата се е преместила. и Тъй като Казанското Канство е било на ключов търговски път, то е било апетитна хапка за Руснаците в техните амбиции, да засвадеят цяла Азия. Входната врата за това е именно Волжка България. За съжаление тя става жертва на Руската имперска политика.

http://samoistina.com/2/ivangroznikazan.htm

Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Rasate on February 19, 2014, 20:14
You are not allowed to view links. Register or Login
Падането на Казанското Канство и българофобията на съседите му

Иван Грозни, срива град Казан/на втората снимка, и се провъзгласява за "цар на Българи и Руси". По късно в България се развива култ към "бате Иван", който уж цял да ни спаси от Турция. Но как може Българоубиец, да спаси българи... не може! Това е един от многото случай в който Бъулгари са избирали за герой, своят палач.

Вместо встъпителни думи, спомените на един от руснаците обсаждали Казан: Вече около пет седмици россияните стояха под Казан и убиваха излизащити от града не по-малко от десет хиляди неприятели,.. Никой не се предаде жив, спасиха се малко... ранените... Градът беше завзет.. убиваха всички които се намираха, в домовете, или в ямите; вземаха в плен жени, деца или чиновници... сечта престана но кръвта се лееше... Царския дворец, улиците, крепостните стени и дълбоките ровове бяха запълнени с мъртви.. тела се носеха по реката...

След затриването на Златната Орда, която държала българите под робство, нашите братя въстават и създават Казанското Канство. То е пряк наследник на Волжка България, и за това свидетелства дори най първото име на град Казан - Булгар-Ал-Джахид - Новият Булгар. Според редица волжки историци от днешните идел-уралски републики, единстветана съществена разлика между Казанаското Ханство и Волжка България е че столицата се е преместила. и Тъй като Казанското Канство е било на ключов търговски път, то е било апетитна хапка за Руснаците в техните амбиции, да засвадеят цяла Азия. Входната врата за това е именно Волжка България. За съжаление тя става жертва на Руската имперска политика.

http://samoistina.com/2/ivangroznikazan.htmНе е точно така.

В казанското ханство- хановете са в родствена връзка с хановете на Бялата Орда.В самото ханство преди да бъдат завладяни от Московското княжетсво има две партии-промосковска и антимосковска,които в своята борба за надмощие постоянно слагат свой намесници на престола на ханството.

Иван Грозни атакува Казанското ханство по молба на Мохамад Амин.

Населението на Казан е било почти изцяло татарско.През 1437 година Олуг Мохамед с верната му армия напада и превзема  Булгар-Ал-Джахид ,като избива населението му начело с българският владетел Гиас ад-Дин и преименува града на Казан.

Част от уседналото все още българско население бяга от територията на Казан към Московското княжество,друга на юг.
Мога със сигурност да кажа,че българското население на Казанското княжество е малцинство,което бързо се претапя от дошлите татари,както и от местните башкири.
Затова няма как да кажем ,че това население е наследник на българите.Това се потвърждава и от генетиката- Казанските татари са с най висок процент монголоидни белези от всички заобикалящи ги народности,не само това ,но и генът на "Чингиз Хан" тук е в най голямо процентово отношение.

Казано по друг начин -Сред казанските татари се намира най голям процент потомци на родът на Чингиз хан и монголите.

Поздрави
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on February 28, 2014, 00:11
BULGARLIK

Република Татарстан също е част от тази бивша империя. Тамошните българи, които са били подложени на изтребление и разселване, са били насилствено преименувани на “татари”. През XX век републиката е просъществувала за две години под името Булгарлък.

Прочети цялата статия тук: Още една руска република иска да се нарича България - ние мълчим! - Поглед Инфо
http://bulgarski.pogled.info/news/52582/Oshte-edna-ruska-republika-iska-da-se-naricha-Balgariya-nie-malchim
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Svetlina on February 28, 2014, 01:16
Аре стига с тия комунистически издания!
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on February 28, 2014, 22:38
Защо падаме под турско робство?

Защото не е имало други кандидати да ни поробят. В края на XIV век българската държава и без друго се е била разпаднала на няколко царства, десетина деспотства и стотици махали с независимо самоуправление. Повечето българи по онова време са били в състоянието, което днес е известно във фейсбук като "сам съм си шеф". В тая ситуация всеки завоевател е бил добре дошъл да превземе българските земи. Е, ако бяха дошли австрийците, а не турците, сега щяхме да танцуваме виенски валсове, а не да хвърляме салфетки на кючеци, ама такъв ни бил късметът.

След което се привеждат емоционални, но недоказани аргументи за славната ни история - как сме побеждавали византийците, как сме създали азбуката, как сме били най-великата държава и ако не беше турското робство, сега щяхме да сме ехе-хей.
По принцип националната гордост е хубаво чувство. Бедата е, че представите ни за историята са твърде литературни и в повечето случаи се основават на митове, а не на научни факти.

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=2500254
Title: Ynt: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on March 03, 2014, 19:11
Освобождението” на България (коя България, кои нейни земи, кой „неин” народ?) било на 3 март 1878 г. Берлинският конгрес е през юни/юли същата година. На този конгрес, обаче, изобщо не се разделя суверенна държава, а руска окупационна зона. Изобщо не става въпрос за „разделяне” на суверенна и „освободена” държава! През тези три-четири месеца между 3 март и началото на Берлинския конгрес – 13 юни, България суверенна държава ли е била, за да се празнува „освобождението” й? Следователно, 3 март не е празник на „освобождението”, а празник на Руската окупация, която окупация е ограничена и донякъде премахната именно на Берлинския конгрес.Ст.Динков
--------------------------------------------------------
Значи 3 март- е ден на новото заробване
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on March 04, 2014, 11:51
Чудесен труд

България рядко е описвана като икономически център, но мястото й в Османската империя всъщност е такова.
Всъщност какво е икономическото положение по българските земи преди Освобождението? Действително ли сме млекодайна крава, по израза на Ботев? 
- Абсолютно. През втората и третата четвърт на XIX в. българите постепенно заемат ключовите позиции в икономиката на Османската империя. Българските търговци, фабриканти, манифактуристи и предприемачи са най-напредничавата част от османското общество въобще. Имаме много влиятелна буржоазия, която разполага със солидни капитали, авторитет и свои канали за влияние. Всичко това намира израз не само в чисто стопанския просперитет на българите, особено след Кримската война, но и в цялостния подем на българското възрожденско общество. Възникването на националноосвободителното движение в немалка степен се дължи на икономическото замогване.
http://temadaily.bg/publication/17092-%D0%A4%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%AA%D0%A2-%D0%9A%D0%9E%D0%99%D0%A2%D0%9E-%D0%9D%D0%98-%D0%9F%D0%9E%D0%9C%D0%9E%D0%93%D0%9D%D0%90-%D0%94%D0%90-%D0%A1%D0%95-%D0%9E%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9C/
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on March 05, 2014, 12:36
Защо Националният празник не е празник на нацията


Национален” идва от „нация”, а нацията е съвкупност от различни етноси и народности, и най-големият празник  трябва да бъде празник на всички народи,  населяващи територията на дадена държава. Всеки един трябва да намира в този ден повод  и мотив да празнува, да се чувства равнопоставен и част от едно цяло.

 Трети март не  е такъв празник. Той не обединява, а разединява, събужда чувства за вина и историческа безпомощност, въздейства демотивиращо.

На този ден  хиляди българи се чувстват виновни, че дедите им не са имали силата, смелостта, отговорността и капацитета сами да извоюват свободата си, сами да  дават насока на движение на историческата си съдба.

На този ден хиляди българи осъзнават, че нашето съществуване и просперитет винаги ще зависят от някой друг – през 1878 г. е Русия, през 1944 г. е СССР, а днес е Европейският съюз. Утре ще бъде някой друг.

На този ден наследниците на онези турци, които след войната са избрали да останат тук, защото не са имали  причини да се страхуват от  възмездие, се чувстват потиснати  и виновни заради събития, към които нямат никакъв принос. Как  да очакваме този етнос да излезе от капсулата си, след като всяка година, макар и индиректно, му припомняме за греховете на неговите предци ?!


С избора на 3. март за национален празник, ние показахме, че сме  на светлинни години от ценностите на цивилизованите държави, че сме пренесли през вековете робски манталитет, които държим да предадем  и на потомците си; не си даваме сметка какъв обемен психологически товар, с разностранно измерение и проявление, съдържа един национален празник.

Аз, както много други българи, бих искала на националния ни празник да виждам до себе си  Мехмед, Атидже, Али, Айше …, но тях ги няма.

Днес те не празнуват. З-ти март за повечето от тях е страдание, изкупление  на чужда вина. И осъзнаването как  се чувстват ТЕ на този ден, причинява и на мен  страдание.

http://mejdu-redovete.com/%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD/
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on March 18, 2014, 14:06

Bulgar Kızları ( Bulgarki)

https://www.youtube.com/watch?v=Z4tq8QYwLts
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on April 03, 2014, 21:44
През 1285 татарска конница преминава Дунав и подлага на опустошение българските земи.Това е второто поред нашествие над България и цар Георги I Тертер е принуден да се признае за татарски васал.Решението му е скрепено с брак между сина на Ногай - Чака и царската дъщеря   ( Almina) ( istinskoto i ime e neizvestno)
Според някой Чака се възцарява на българския трон към 1299/1300. Ако тези твърдения са верни то Almina  дори за кратко е била царица на България

През 1285 година хан Ногай нахлул в България. Тертер бил безсилен пред безчислените му орди и го ударил на молба: не стигало, че се признал за покорен васал на татарина, но като гаранция за своята покорност му пратил сина си Светослав за заложник (не му вървяло на момчето - току-що се било завърнало от заложничеството си в Никея), а дъщеря си Тертер обрекъл на още по-унизителна и печална участ - изпратил я в харема на Чака, Ногаевия син.


А на другия ден, за ужас на събралите се в патриаршес­ката черква радостни граждани, Светослав сам положил Асеневата корона върху главата на Чака Ногай Хан  и за срам и позор на българския род върху престола на великите български царе Калоян и Иван Асен II се качил един никакъв татарин, който отгоре на всичко - за подигравка на вярата ни - бил мюсюлманин!
http://ekipirane.com/books/historic%20books/balgarski%20hroniki%20-%20tom%201/2.9.html
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on April 03, 2014, 23:58
Прокълнатият цар

Цар Иван Шишман


Друга опасна ерес била ереста на жидовствуващите. Тя се появила след като Иван Александър се оженил за еврей­ката Сара. Тогава евреите, които живеели в махалата под са­мия Царевец, си рекли, че щом царицата е тяхна, могат откри­то да изразят своето отношение към Исус Христос, който за тях не е никакъв Бог, а шарлатанин и копеле на някоя си Ма­рия, която не е никаква девица, а прелюбодейка.

Тогава дойдоха и множество турци заедно с Мурад, разрази се голям бой и настана страшно кръвопролитие край река Марица. Турците зовяха силно и тъй като сърбите се обърнаха на бяг, те убиха при река Марица Углеша и краля Вълкашин.
Тогава слънцето помръкна по обяд, така че се виждаха звездите. Беше 26-тия ден от месец септември през 1371 го­дина, костите и на двамата останаха там непогребани; други, множество голямо, погинаха от острието на меча или бяха закарани в плен, турците ги преведоха през Галиполи, малцина бяха сполучили да се спасят и да се върнат.

Така описват битката при Черномен познатият ни монах Исая, друг един монах от Влашко, наречен Михаил Мокса, и безименният летописец на старата „Българска хроника".

Xристиянските държави бяха немощни и нямаше кой да им се съпротивлява

Шишман, един от най-видните невернишки царе, като чул, че султан Мурад ще дойде срещу него, събрал на едно място първенците на държавата си и след като се съвещавали, всички се съгласили да дадат джизие2 и изпратили пред­варително хараджа3 за три години.

Било направено изложение за подчинението им с усло­вие Шишман да се намира в услуга, да бъде готов да участва с цялата си войска във всеки поход. Като приел условието, била му оставена властта и страната и му била връчена сул­танска грамота.4

Мурад изпрати при него да му даде сестра си за жена и той, ако и да не желаеше, даде сестра си царицата госпо­жа Тамара.5

Както виждаш, читателю, Шишман май въобще не се опи­тал да се съпротивлява и да воюва с турците - за да си осигури мира с тях, той доброволно се признал за васал (ще рече: под­властен, зависим, слуга - сиреч: полуроб) и насила пратил се­стра си в харема на султан Мурад.

Порадвал се обаче Шишман на София само няколко годинки - зет му султан Мурад взел, че я завзел през 1382 година

Радостната вест прелетяла като бяла лястовица над це­лия Балкански полуостров. Разбитият Мурад поискал помощ от шурея си Иван Шишман - нали според договора за васалство, той трябвало да участва с цялата си войска във всеки поход на турците, но Иван Шишман, окрилен от радостната вест, показал среден пръст на пратеника му.

И така Али паша превзел градовете Овеч, Мадара, Чер­вен, Русе, Тутракан, Свищов, после Силистра, накрая обсадил Никопол.

Шишман дошъл при султанската армия със сабя на уста и облечен в саван, извънредно смутен от позора си, тялото му се свлякло треперещо.

След като нанесъл този нокаут на България, Мурад ре­шил да отмъсти на Сърбия за поражението, което бе претърпял преди две години при Плочник.

Cпоред старите хроники християнската армия наброявала 200 000 души, а още по-голям бил броят на турската войска.

Когато високо на пребледнялото лятно небе изгрял тънки­ят полумесец, при Баязид довели пленения княз Лазар, с един удар на меча си Баязид отсякъл главата на стария княз върху трупа на баща си и в този миг съзрял отражението на белия полумесец в червената локва кръв - и това станало знаме на империята.

След като заклал стария княз Лазар върху трупа на баща си и довели при него сина му Стефан Лазаревич и дъщеря му Оливера, преди да замахне отново с меча, Баязид бил улучен в сърцето - този суров мъж се влюбил на мига в Оливера и я поискал за жена, срещу което подарил живота на брат й, дори го оста­вил да си царува.

ар Шишман, като видял да се задава безбройната армия на Баязид, взел една главня от царското огнище, забил я в зе­мята и рекъл:

- Когато тази главня се раззелени и пусне клони, тогава отново българите ще имат царство.

 Баязид, султанът, ако да беше само турчин, щял е сигурно да му даде обещаната торба жълтици, но понеже бил наполовина българин и поради това разбирал от предателства, рекъл:

- Предателят утре и нас ще предаде.

И заповядал да отсекат главата на предателя.
Hа заточение бил осъден и патриарх Евтимий.

И така, след като разгромил сърбите на Косово поле и след като превзел столицата на България, Баязид решил да покори и народа отвъд Дунава. Такова безбройно множество копия бе преломено, че настана мрак - нищо не се виждаше от множеството стрели.

- Що не дойде - попита свирепо Баязид баджанака си, - що не дойде на помощ с войската си, както повелява договорът ни? Как дойде Стефан Лазаревич и се би юнашки под знамето на Мохамеда, как дойдоха Константин Драгаш и Крали Марко и проляха християнската си кръв за правата вяра, ти що не дойде да сразим власите?
Шишман започнал да обяснява на баджанака си, че той всъщност няма никаква армия, че болярите са го изоставили, че народът бяга от него като от чумав, че всъщност са го прогонили от Търново, понеже бил прокълнат, защото бил от майка еврейка, сиреч от рода на палачите Христови.

Но великият Баязид не му повярвал (както няма да по­вярват и нашите историци), Шишман пак надянал на врата си белия саван на покаянието, пак залазил на колене и пак зацелувал самоотвержено краката на падишаха, мигал на парцали и молел за милост, надявал се, милият, Баязид да се смили, „нали сме баджанаци, пък и вуйчо, казват, че съм му бил", но Баязид не бил милостив като баща си Мурад и както Шишман се бил проснал ничком по очи пред него, замахнал с ятагана си и...

И му отсякъл главата - както пише кратко във въпрос­ната турска летописна бележка.о понеже очите на отсечената глава продължавали да мигат и да го гледат умоляващо, Баязид се ядосал и ритнал главата, тя се търкулнала надолу по стръмния бряг и пльосна­ла в мътните води на Дунава

Безславна смърт за един цар на една славна (някога) държава - ще рече всеки и ще е прав да го рече с болка, и тази болка, причинена от унижението, ни кара да лъжем, скъпи мой читателю.

Защото патриотично е да се разказва, че българският на­род героически се е съпротивлявал срещу поробителите, че царят му се е сражавал геройски - както се пее в песните:

Откак се е, мила моя майно ле, зора зазорила,
оттогаз е, мила моя майно ле, войска провървяла,
кон до коня, мила моя майно ле, юнак до юнака,
войвода им, мила моя майно ле, сам цар Иван Шишман -

В нашата история има един друг свръхпарадоксален слу­чай. Кой не знае песните за Крали Марко, дето с единия си крак бил стъпил на Хемус, с другия на Пирина; Марко Кралевити, дето ден през ден убивал ту Муса Кеседжия (това, между другото, е единият от синовете на Баязид), ту троица арапи, ту освобождава ден през ден по три синджира роби; Марко Вълкашинов, дето „одил ми йе вов Анадола да са бий с турци яничари" - стотици песни у нас и още толкова песни се пеят в Сръбско за този нечуван юнак, а истината е отчайващо друга: хич не ми йе одил Марко вов Анадола да са бий с турци яничари, ами ми йе одил да бий чело пред султана, защото му йе бил най-послушният васал и хич не погива Марко в бой с турци анадолци на Косово поле, ами загива, както видяхме, в полето Ровене край Крайова, помагайки на тур­ците да завладеят Влашко.

Друго ме тревожи мен обаче - тези странни историчес­ки мистификации се повтарят и сега пред очите ни: бивши­те сатрапи взеха да се правят на светци, васалите им се провъзгласяват за жертви на диктатурата, блюдолизците се изкарват борци за демокрация, мижитурките пък били конспиратори, а доносниците - национални герои.

И нищо чудно някой ден народът да възпей по стар навик точно тези юнаци, нищо чудно някой ден да осъмнем с нов Крали Марко.

Е, не е героично, нямали сме славна битка, битка на жи­вот и смърт, с която да се гордеят поколенията и да викат: пад­нали сме под робство, но геройски; нямаме Черномен и Плочник, нямаме Косово, нямаме Ровене; албанецът Скендербег в продължение на 24 години бра­нил отечеството си и 8 пъти разбивал турските армии; последният император на Византия Константин XI се сражавал като прост войник със сабя в ръка пред вратите на Константинопол - разпознали съсечения му труп по червени­те ботуши и султан Мехмед II Завоевателя заповядал да се погребе с царски почести близо до джамията Вефа под един камък без надпис, под сянката на една върба; просто канди­ло, масло за което се доставя от правителството, и сега се пали всяка вечер над гроба.20

Къде е нашето кандило? Пред кого да преклоним глава? На кого да се помолим? С какво да се утешим? С кого да се похвалим? Кого да дадем за пример на децата си - как се уми­ра за отечеството?

Къде е нашият Константин? Къде е нашият Скендербег? Къде е нашият Лазар? Къде е нашият Мирчо или нашият Твърдко?

http://ekipirane.com/books/historic%20books/balgarski%20hroniki%20-%20tom%201/2.12.html
İletiyi düzenle
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Marlboro on April 05, 2014, 08:10
(https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-9/1394048_481276528666089_68950835_n.jpg)
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: neru on April 14, 2014, 00:23
You are not allowed to view links. Register or Login
Прокълнатият цар

Цар Иван Шишман


Друга опасна ерес била ереста на жидовствуващите. Тя се появила след като Иван Александър се оженил за еврей­ката Сара. Тогава евреите, които живеели в махалата под са­мия Царевец, си рекли, че щом царицата е тяхна, могат откри­то да изразят своето отношение към Исус Христос, който за тях не е никакъв Бог, а шарлатанин и копеле на някоя си Ма­рия, която не е никаква девица, а прелюбодейка.

Тогава дойдоха и множество турци заедно с Мурад, разрази се голям бой и настана страшно кръвопролитие край река Марица. Турците зовяха силно и тъй като сърбите се обърнаха на бяг, те убиха при река Марица Углеша и краля Вълкашин.
Тогава слънцето помръкна по обяд, така че се виждаха звездите. Беше 26-тия ден от месец септември през 1371 го­дина, костите и на двамата останаха там непогребани; други, множество голямо, погинаха от острието на меча или бяха закарани в плен, турците ги преведоха през Галиполи, малцина бяха сполучили да се спасят и да се върнат.

Така описват битката при Черномен познатият ни монах Исая, друг един монах от Влашко, наречен Михаил Мокса, и безименният летописец на старата „Българска хроника".

Xристиянските държави бяха немощни и нямаше кой да им се съпротивлява

Шишман, един от най-видните невернишки царе, като чул, че султан Мурад ще дойде срещу него, събрал на едно място първенците на държавата си и след като се съвещавали, всички се съгласили да дадат джизие2 и изпратили пред­варително хараджа3 за три години.

Било направено изложение за подчинението им с усло­вие Шишман да се намира в услуга, да бъде готов да участва с цялата си войска във всеки поход. Като приел условието, била му оставена властта и страната и му била връчена сул­танска грамота.4

Мурад изпрати при него да му даде сестра си за жена и той, ако и да не желаеше, даде сестра си царицата госпо­жа Тамара.5

Както виждаш, читателю, Шишман май въобще не се опи­тал да се съпротивлява и да воюва с турците - за да си осигури мира с тях, той доброволно се признал за васал (ще рече: под­властен, зависим, слуга - сиреч: полуроб) и насила пратил се­стра си в харема на султан Мурад.

Порадвал се обаче Шишман на София само няколко годинки - зет му султан Мурад взел, че я завзел през 1382 година

Радостната вест прелетяла като бяла лястовица над це­лия Балкански полуостров. Разбитият Мурад поискал помощ от шурея си Иван Шишман - нали според договора за васалство, той трябвало да участва с цялата си войска във всеки поход на турците, но Иван Шишман, окрилен от радостната вест, показал среден пръст на пратеника му.

И така Али паша превзел градовете Овеч, Мадара, Чер­вен, Русе, Тутракан, Свищов, после Силистра, накрая обсадил Никопол.

Шишман дошъл при султанската армия със сабя на уста и облечен в саван, извънредно смутен от позора си, тялото му се свлякло треперещо.

След като нанесъл този нокаут на България, Мурад ре­шил да отмъсти на Сърбия за поражението, което бе претърпял преди две години при Плочник.

Cпоред старите хроники християнската армия наброявала 200 000 души, а още по-голям бил броят на турската войска.

Когато високо на пребледнялото лятно небе изгрял тънки­ят полумесец, при Баязид довели пленения княз Лазар, с един удар на меча си Баязид отсякъл главата на стария княз върху трупа на баща си и в този миг съзрял отражението на белия полумесец в червената локва кръв - и това станало знаме на империята.

След като заклал стария княз Лазар върху трупа на баща си и довели при него сина му Стефан Лазаревич и дъщеря му Оливера, преди да замахне отново с меча, Баязид бил улучен в сърцето - този суров мъж се влюбил на мига в Оливера и я поискал за жена, срещу което подарил живота на брат й, дори го оста­вил да си царува.

ар Шишман, като видял да се задава безбройната армия на Баязид, взел една главня от царското огнище, забил я в зе­мята и рекъл:

- Когато тази главня се раззелени и пусне клони, тогава отново българите ще имат царство.

 Баязид, султанът, ако да беше само турчин, щял е сигурно да му даде обещаната торба жълтици, но понеже бил наполовина българин и поради това разбирал от предателства, рекъл:

- Предателят утре и нас ще предаде.

И заповядал да отсекат главата на предателя.
Hа заточение бил осъден и патриарх Евтимий.

И така, след като разгромил сърбите на Косово поле и след като превзел столицата на България, Баязид решил да покори и народа отвъд Дунава. Такова безбройно множество копия бе преломено, че настана мрак - нищо не се виждаше от множеството стрели.

- Що не дойде - попита свирепо Баязид баджанака си, - що не дойде на помощ с войската си, както повелява договорът ни? Как дойде Стефан Лазаревич и се би юнашки под знамето на Мохамеда, как дойдоха Константин Драгаш и Крали Марко и проляха християнската си кръв за правата вяра, ти що не дойде да сразим власите?
Шишман започнал да обяснява на баджанака си, че той всъщност няма никаква армия, че болярите са го изоставили, че народът бяга от него като от чумав, че всъщност са го прогонили от Търново, понеже бил прокълнат, защото бил от майка еврейка, сиреч от рода на палачите Христови.

Но великият Баязид не му повярвал (както няма да по­вярват и нашите историци), Шишман пак надянал на врата си белия саван на покаянието, пак залазил на колене и пак зацелувал самоотвержено краката на падишаха, мигал на парцали и молел за милост, надявал се, милият, Баязид да се смили, „нали сме баджанаци, пък и вуйчо, казват, че съм му бил", но Баязид не бил милостив като баща си Мурад и както Шишман се бил проснал ничком по очи пред него, замахнал с ятагана си и...

И му отсякъл главата - както пише кратко във въпрос­ната турска летописна бележка.о понеже очите на отсечената глава продължавали да мигат и да го гледат умоляващо, Баязид се ядосал и ритнал главата, тя се търкулнала надолу по стръмния бряг и пльосна­ла в мътните води на Дунава

Безславна смърт за един цар на една славна (някога) държава - ще рече всеки и ще е прав да го рече с болка, и тази болка, причинена от унижението, ни кара да лъжем, скъпи мой читателю.

Защото патриотично е да се разказва, че българският на­род героически се е съпротивлявал срещу поробителите, че царят му се е сражавал геройски - както се пее в песните:

Откак се е, мила моя майно ле, зора зазорила,
оттогаз е, мила моя майно ле, войска провървяла,
кон до коня, мила моя майно ле, юнак до юнака,
войвода им, мила моя майно ле, сам цар Иван Шишман -

В нашата история има един друг свръхпарадоксален слу­чай. Кой не знае песните за Крали Марко, дето с единия си крак бил стъпил на Хемус, с другия на Пирина; Марко Кралевити, дето ден през ден убивал ту Муса Кеседжия (това, между другото, е единият от синовете на Баязид), ту троица арапи, ту освобождава ден през ден по три синджира роби; Марко Вълкашинов, дето „одил ми йе вов Анадола да са бий с турци яничари" - стотици песни у нас и още толкова песни се пеят в Сръбско за този нечуван юнак, а истината е отчайващо друга: хич не ми йе одил Марко вов Анадола да са бий с турци яничари, ами ми йе одил да бий чело пред султана, защото му йе бил най-послушният васал и хич не погива Марко в бой с турци анадолци на Косово поле, ами загива, както видяхме, в полето Ровене край Крайова, помагайки на тур­ците да завладеят Влашко.

Друго ме тревожи мен обаче - тези странни историчес­ки мистификации се повтарят и сега пред очите ни: бивши­те сатрапи взеха да се правят на светци, васалите им се провъзгласяват за жертви на диктатурата, блюдолизците се изкарват борци за демокрация, мижитурките пък били конспиратори, а доносниците - национални герои.

И нищо чудно някой ден народът да възпей по стар навик точно тези юнаци, нищо чудно някой ден да осъмнем с нов Крали Марко.

Е, не е героично, нямали сме славна битка, битка на жи­вот и смърт, с която да се гордеят поколенията и да викат: пад­нали сме под робство, но геройски; нямаме Черномен и Плочник, нямаме Косово, нямаме Ровене; албанецът Скендербег в продължение на 24 години бра­нил отечеството си и 8 пъти разбивал турските армии; последният император на Византия Константин XI се сражавал като прост войник със сабя в ръка пред вратите на Константинопол - разпознали съсечения му труп по червени­те ботуши и султан Мехмед II Завоевателя заповядал да се погребе с царски почести близо до джамията Вефа под един камък без надпис, под сянката на една върба; просто канди­ло, масло за което се доставя от правителството, и сега се пали всяка вечер над гроба.20

Къде е нашето кандило? Пред кого да преклоним глава? На кого да се помолим? С какво да се утешим? С кого да се похвалим? Кого да дадем за пример на децата си - как се уми­ра за отечеството?

Къде е нашият Константин? Къде е нашият Скендербег? Къде е нашият Лазар? Къде е нашият Мирчо или нашият Твърдко?

http://ekipirane.com/books/historic%20books/balgarski%20hroniki%20-%20tom%201/2.12.html
İletiyi düzenle

Oще един пуйкоглавец в исторически и даже световен аспект!
Хахахаха!
ПълнЪ БозЪ!Турци,мурци,османлии,сърби и "робът" федерат! :)
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: neru on April 14, 2014, 00:27
Хахахаха!
Мбаси-"(ще рече: под­властен, зависим, слуга - сиреч: полуроб)"
 :o
!
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on April 17, 2014, 18:18
You are not allowed to view links. Register or Login
Oще един пуйкоглавец в исторически и даже световен аспект!
Хахахаха!
ПълнЪ БозЪ!Турци,мурци,османлии,сърби и "робът" федерат! :)

Явно си посинял от комплекси като си прочел истината за куманския турчин Иван Шишман и вместо да коментираш статията си писал някакви бълвочи което показва що за стока си.Ако още се мислиш за човек не мърси сайта та си ходи там по каурските сайтове, дето ти е мястото. Разбра ли ме, бре Ганчо Балкански  :D :) 
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Suleyman.45 on April 19, 2014, 08:23
 Tazi taka nareçena ot hristiyanite strastna sedmitza bi trybvalo da bıde sedmitza na razkayanie,molitvi i obiç kım vsiçki jivi sıştestva,kakvito mejdufproçem sme i nie müsülmanite po vreme na naşiya sveşten mesetz Ramazan.Za moe ogorçenie hristiyanskite tzennosti yavno sa tera inkognita za tıpite gyaurski siderovski nedorazomeniya- s takıv tip hora ne se vodyat disputi,tezi hora tryabva da se lekuvat v spetzalizirani zdravni zavedeniya.İ nay loşoto e,çe tezi duşevno bolni gançovtzi edva ne napraviha prezident ludiyat si fürer.Na ostanalite za sıjalenie veçe mnogo malko razumni bılgari hristiyani im pojelavam ştasliv praznik.
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on April 22, 2014, 09:51
ЧАКА  (Джека, Джуки[ НОГАЙ ХАН - ХАН БЪЛГАРСКИ

Не напразно историците определят пра-българите ( булгарите)  като тюрко-татари сиреч турци.
Между другото българският цар ЧАКА Ногай си е сякъл и монети. Всичко това се крие от пишман историците в България за да не изпъкне тюркската жилка.  ^-^
Това е част от системната лумпенизация над българския народ.   болгарский царь в 1299—1300. Сын беклярбека Золотой Орды Ногая и его жены Алаки.

После 1285 года Чака женился на Елене, дочери болгарского царя Георгия I Тертера.

В 1299 году в ходе длительной борьбы за власть в Золотой Орде войска хана Токта одержали победу над силами беклярбека Ногая. Сам Ногай был убит, однако его сыновьям удалось бежать. Наибольшую опасность для ханской власти в Орде представлял старший сын Ногая Чака. Первым делом, вернувшись во владения отца, тот навел в них порядок, расправившись с мятежными тысячниками, отколовшимися от Ногая, освободил плененного ими своего брата Теке. Однако вскоре сам же убил своего брата вместе с одной из жен Ногая Яйлак-хатун, матерью Теке, которые уговаривали Чаку признать власть Токты. Убийство брата восстановило против него многих военачальников, двое из которых — Таз, зять Ногая, и Тунгуз — взбунтовали войска и открыто выступили против Чаки.

Чака был вынужден с небольшим воинским отрядом бежать на Северный Кавказ, где находились верные ему войска. Кроме того, войска Чаки значительно пополнили и отряды наемников-ясов (осетин). Восстановив силы он выступил против мятежников и разбил их. Восставшие нойоны с остатками войск бежали к хану Токте.[1]

Устранив в принадлежавших его отцу владениях мятежников Чака не стал на этом останавливаться и в конце 1299 с небольшим войском вторгся в Болгарию. В этом походе участвовал и Феодор Святослав Тертер, брат его жены. В это время в Болгарии умер (возможно, что был убит в бою или по приказу Чаки) царь Смилец и номинальная власть перешла к его сыну Ивану Смильцу. Феодор Святослав сумел подкупить бояр, в итоге вдова Смильца и её сын Иван Смилец бежали из Тырново в Крын, а потом в Византию. Чака стал правителем Болгарии, но вскоре, к началу 1301, был свергнут Федором Святославом и брошен в темницу.[1]

Хан Токта, преследуя потомков беклярбека Ногая, пришёл с войском в Болгарию. Феодор Святослав, изъявляя покорность, приказал обезглавить Чаку и выдал Токте его голову, после чего войска Токты покинули Болгарию.[1][2]

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BA%D0%B0_(%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8)
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on May 02, 2014, 14:28
Град Казан е културна столица на ''Тюркския Свят''за 2014.
Най-големият Коран се намира в Град Болгар/ Татаристан


https://www.facebook.com/photo.php?v=632240410177497&set=vb.116778795056997&type=2&theater
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on May 02, 2014, 22:36
Друг срамен епизод се случил в с. Стрелча. Тук по това време живеят българи, турци и татари. Вестта за избухване на въстанието стигнала в Стрелча привечер на 20 април. Осъзнавайки стратегическото значение на селото (на пътя между Копривщица и Панагюрище), Бенковски изпратил там една чета от около 70 души начело с Орчо войвода. С него пътували и Панайот Волов и Тодор Икономов.
Пристигнали в Стрелча,
 
но вместо да започнат бой с турците, въстаниците нападнали мирното население в турската махала
 
ограбили го и изгорили къщите му. Сред най-активните в грабежа бил Орчо. Свидетели разказват как той издърпал насила от шията на една туркиня огърлица от златни монети и я пришил на калпака си като трофей! Както отбелязва Димитър Страшимиров, в този си вид, „началникът на бунтовниците ще да е имал, при тая театралност на своето натруфване, вид на полудив азиатски бандит!“. В общото изстъпление, обаче, никой така и не забелязал това. С наниза на калпака си Орчо се явил пред населението на Стрелча като победител на турската махала.
Пожарът и грабежът погълнали цяла нощ вниманието на четниците.
Единственото добро последствие от него било, че безумието да се да грабии плячкосва помогнало, за да се избегне клането на турците. Те се скрили в единствената джамия в селото и се защищавали с оръжие.
 
Турците не простили на българите грабежа.
 
След като четниците напуснали селото, те изгорили и разграбили от своя страна българската махала в Стрелча. По този повод известният генерален консул и секретар на посолството на САЩ в Истанбул Юджин Скайлер правилно отбелязал в кореспонденциите си, че единственото място където опустошенията на башибозуците са имали поне малко оправдание, е Стрелча, защото там и българите не се показали по-достойни от тях.
http://www.fakel.bg/index.php?t=2415
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Marlboro on May 03, 2014, 18:43
You are not allowed to view links. Register or Login
Друг срамен епизод се случил в с. Стрелча. Тук по това време живеят българи, турци и татари. Вестта за избухване на въстанието стигнала в Стрелча привечер на 20 април. Осъзнавайки стратегическото значение на селото (на пътя между Копривщица и Панагюрище), Бенковски изпратил там една чета от около 70 души начело с Орчо войвода. С него пътували и Панайот Волов и Тодор Икономов.
Пристигнали в Стрелча,
 
но вместо да започнат бой с турците, въстаниците нападнали мирното население в турската махала
 
ограбили го и изгорили къщите му. Сред най-активните в грабежа бил Орчо. Свидетели разказват как той издърпал насила от шията на една туркиня огърлица от златни монети и я пришил на калпака си като трофей! Както отбелязва Димитър Страшимиров, в този си вид, „началникът на бунтовниците ще да е имал, при тая театралност на своето натруфване, вид на полудив азиатски бандит!“. В общото изстъпление, обаче, никой така и не забелязал това. С наниза на калпака си Орчо се явил пред населението на Стрелча като победител на турската махала.
Пожарът и грабежът погълнали цяла нощ вниманието на четниците.
Единственото добро последствие от него било, че безумието да се да грабии плячкосва помогнало, за да се избегне клането на турците. Те се скрили в единствената джамия в селото и се защищавали с оръжие.
 
Турците не простили на българите грабежа.
 
След като четниците напуснали селото, те изгорили и разграбили от своя страна българската махала в Стрелча. По този повод известният генерален консул и секретар на посолството на САЩ в Истанбул Юджин Скайлер правилно отбелязал в кореспонденциите си, че единственото място където опустошенията на башибозуците са имали поне малко оправдание, е Стрелча, защото там и българите не се показали по-достойни от тях.
http://www.fakel.bg/index.php?t=2415

(https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-9/1394048_481276528666089_68950835_n.jpg)


http://afera.bg/siujeti/34258.html

Неудобните истини за Априлското въстание
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on May 05, 2014, 11:56
Българското православие и куманите - тюрки    Ст.Динков

Никакъв цивилизационен избор не е гръцкото православие, а напротив. Цялата българска аристокрация бе избита, а в Северна България има масови гробници на унищожени българи, включително жени и деца. Ядрата на булгарската държава и етнос са били в съвременната Североизточна България и крайморската територия на Румъния. Византия е най-ретроградната държава в човешката история, където никога не е имало социална търпимост, наука, култура и хуманизъм. Всичките им "учени" са мистификатори и църковни апологети, а т.н. историци, като Прокопий, Теофан, Скилица и други подобни са полит-коректни манипулатори и откровени лъжци. Вярно е, че българската държава не е имала изобр, освен да приеме християнството в онази епоха в Европа, но гръцкото православие е фатален и антицивилизационен избор, плюс това наложен брутално и кърваво. Това православие по-късно се използва и от Русия, та чак и до днес, за да влияе върху дунавските българи. Всъщност, гръко-византийците управляваха България 170 години и почти изтребиха булгарите.От 600 крепости в Първото царство остават едва около 30 в началото на Второто. Има ли поне един "обект", построен от гръко-византийците на територията на България за тези 170 години? Поне един, пък дори и да е църква? Не, няма нито един, защото те дори и християнството ни наложиха не поради "цивилизационни причини", а именно за да ни подчинят и унищожат, което и направиха, като започнаха съсипването на България едва 70 години след като ни "цивилизоваха". Без куманите никога нямаше да се възстанови държавата. Самите кумани не само я възстановиха, но дори организираха исторична приемственост, реализирайки еманация и реанимация на древния етноним булгари/болгари. През Второто царство наслението на държавата е предимно куманско, както абсолютно цялата аристокрация и всички управленски династии, начело със самите царе.  ( Ст.Динков)
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on May 21, 2014, 00:47
Где е най-голямото робство?” - пита Захари Стоянов и отговаря пряко – „в Русия. Защо? Четете, за да разберете!”


C гордост на челото констатираме тоя факт,че овцете, козите, говедата и кокошките на нашите бащи са били в Турция швейцарски граждани, когато нашите нещастни братя руски селяни са били до 100 пъти по-долни.

Неговата проруска позиция по време на ,,българската криза” от 1886 – 1887 г. мотивира З. Стоянов да напише статията, която Ви предлагаме. Заглавието й е шокиращо за много българи тогава, а и днес. ,,Где е най-голямото робство?” - пита Захари Стоянов и отговаря пряко – „в Русия. Защо? Четете, за да разберете!”
Статията поразява с дълбочината на изводите на нейния автор и със своята актуланост. И до днес тя е много непозната, както и почти цялата публицистика на Захари Стоянов. В бележки след статията представяме използваните от автора непознати думи, изрази, събития и личности.

Ние пък, които не служим на азиатския департамент /9/, утвърдяваме, че това гнусно робство и днес царува в Русия, което искат да въведат и в България нашите издайници. Ние утвърдяваме още, че каквото тегло има там в тая братска нам страна (с народа), то в България под турско иго никога не е имало подобно нещо. Никога, повтаряме ние с подписа си.

Едно обикновено куче се продавало в Русия за двама души селяни; а едно авджийско - за 3 момичета. Ето ви няколко обявления от тогавашните вестници:
„У Никола Морскаго се продават банкетни пишкири, покривки за маси, две момичета учени и един селянин (мужик).” „Продава се двадесетгодишен човек белберин и една крава от добра породица.” ,,Хубави кученца се продават и 7 човека с най-умерена цена.” ,,На литейната част, против Сергия, в черковния дом се продават двама души, готвач и файтонджия, годни за солдати и един папагал.” „Някой си има за продан 11- годишно момиче и 15 - годишен белберин (парикмахер), четири кревата, пера за възглавници и други домашни вещи.” ,,Имам за продан хубава пресносола риба осетрини, седем сиви мерини (коне) и мъж с жена.” (Беляев,стр. 320, Мордовцев, 3., 1, 431)

Урзопинският панаир (Русия) бил центърът, дето се продавали момичета за Турция и за другаде. Търговците били арменци. Други пък давали с кирия момичета по бардаците, за които вземали по 100 рубли в месец.
Ние, дето се турим в положението не на граждани на днешното авантюристическо правителство, а на турски раи, с гордост на челото констатираме тоя факт,че овцете, козите, говедата и кокошките на нашите бащи са били в Турция швейцарски граждани, когато нашите нещастни братя руски селяни са били до 100 пъти по-долни.

айният съветник Жадовский, който живял през 1855 г. в Оренбургската губерния /15/, имал за правило, щото всички негови роби от няколко села, щом се оженят, първата нощ да довеждат своята булка да преспи с нея, който не се съгласявал на това, на другия ден той удрял по 50 камшика и на младоженеца, и на булката, и на родителите й. Когато той остарял вече, карал своите файтонджии и слуги да изнасилват сиромашките селянки, а той с цигара в уста давал команда. (Преступление и наказание, 1869 г.)
Друг един помешчик, Виктор Страшински, от 1840 -1850 г. обезчестил 86 момичета от своите робини, които били на възраст най-старите на 14 г., а другите - на 13 и 12 г. 47 от тях показали на съда, че и като се оженили (насила), пак били заставени от Страшински да имат с него сношение.
На много помешчици момичетата от цялото село са служели за жени.

Ако руският крак стъпи някога в нашите райски земи, то нашите полета и плодородни места няма да ги владеят български стопани, но руски стопани.Тогава българският народ ще опита какво значи робство, което той не е и сънувал даже във времето на турците. Руското робство е нещо нечуто и невидяно. Зверовете турци никога в ума им даже не са минували тия зверства, които са били узаконени в Русия.

 Ако тя ни е освободила, то е било само за това, за да ни тури на гърба нов самар /23/.

http://www.sitebulgarizaedno.com/index.php?option=com_content&view=article&id=400%3A2012-03-30-14-08-37&catid=29%3A2010-04-24-09-14-13&Itemid=61
Title: Re: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Marlboro on May 21, 2014, 19:22
Quote
Где е най-голямото робство?” - пита Захари Стоянов и отговаря пряко – „в Русия. Защо? Четете, за да разберете!”


C гордост на челото констатираме тоя факт,че овцете, козите, говедата и кокошките на нашите бащи са били в Турция швейцарски граждани, когато нашите нещастни братя руски селяни са били до 100 пъти по-долни.

(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimage.shutterstock.com%2Fdisplay_pic_with_logo%2F1401526%2F155402729%2Fstock-photo-hand-shaped-mouse-cursor-thumb-up-like-man-facebook-share-good-social-media-share-d-symbol-icon-155402729.jpg&hash=ed3b73311babe7e63a6bd43ff458245bb79f1728)
Title: Ynt: Исторически геноцит върху българската история
Post by: Subeyi Kurt on June 10, 2014, 14:38
"Русите са били един най-див и най-варварски народ, както са си и досега останали такива в най-голямата си част...
Ето: Разорили и завладели Волжското им пространство и порусили досущ тамошните българи, като им наложили насила езика си.
До времето Великаго Симеона, Царя Български, южните страни на Русия, които днес назовават Малорусия, са били населени от българи, съставяли са част от Българското обширно царство, но и тия са паднали в руските мъчителски ръце и днес са досущ порусени...
В 1812 г., кога бяха минали руските войски в България и бяха достигли до Шумен, от една страна, Русия издаде прокламация на български език (печатана в Букурещ) и възбуждаше Българите да станат против Турчина, а от друга страна, гореше градищата и селата им и насила прекарваше няколко си хиляди челяди през Дунава!… В тех времена са изгорени от Русите Разград, Арбанашко велико село, Свищов, Русчук и други много градове и села, които развалини и разсипни още до днес се виждат!Много же старци помнят и проповядват с кървави сълзи тях времена..."
Всякога проклета Русия, когато е имала бой с Турция, лъгала е бедните простодушни Българи, че уж тях иде да освободи! Но нейната цел всякога е била да им разори милото Отечество и да ги преселва малко по малко в земите си. Нейната злобна политика се познава твърде отдавна и от това, щото тя ни в един си договор с Турция нищо добро не е споменала за Българи, ако и да е имала най-добри удобства за това..."..."Сега веке, откак я победиха Европейците под Севастопол и й откриха слабостите пред цял свет, тя обърна веке друга политика и с пари и лъжи мами простодушните Българи в мирни и тихи времена да се преселят в нейните омразни пустини, да ги зароби вечно!
Българите, кои се излъгаха и отидоха в 1828 лето, като усетиха какво робство ги чака, по-голямата част останаха във Влашко и Богданско и оттамо се върнаха назад още преди танзимата в Турско, во время султана Махмуда, който изпроводи тогава и едн