Author Topic: Tekirdağ / Hayrabolu/ Şalgamlı Kasabası  (Read 13241 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline plevnepomak

  • Senior member
  • ****
  • Posts: 182
  • Gender: Male
Tekirdağ / Hayrabolu/ Şalgamlı Kasabası
« on: June 26, 2009, 22:22 »
ŞALGAMLI KASABASI İLE KASABADA MUKİM POMAKLARIN 93 HARBİ SONRASINDA BULGARİSTANDAN GÖÇ LERİ İLE HALEN BULUNDUKLARI YERLEŞİM YERİNDE YERLEŞME TARİHİ/SÜREÇ.

       Şalgamlı kasabası ; Tekirdağ ili Hayrabolu ilçesi Mülki sınırları içerisinde bulunmakla birlikte,  Hayrabolu ile Malkara ilçelerini bağlayan karayoluna 3 km mesafede de ve Her iki ilçeye mesafesi eşit olacak uzaklıkta yani 25/26 km dır. Kasaba halkı tamamı Pomak’tır.1999 yılında Nüfusu 2500 iken 2007 yılında bu sayı Şehirlere yönelen göç dolayısı ile 1700 lere düşmüştür.
Şalgamlı Kasabası 93 harbi  ( 1877/1878 Rus –Osmanlı Savaşı) ve sonrasında  Bulgaristan ın plevne ve Loveç /Lofça  ( Rahva/ Rahova)tarafından Belaslatin ve kneje kasabalarına yakın7/8köyden (Breste ,Çohmakovski ,koynare, Kumarevo, popitsa, selenik, kneje ve Belaslatin) ile  Filibe ve Silistrenin Hezergrad tarafından göç eden 40 aile ve daha sonraki yıllarda bunları takip eden  küçük ve Münferit  Pomak ailelerin şu an yaşadıkları Tekirdağ ilindeki şalgamlı kasabasına  göç etmesi ile kurulmuştur .

  14 EKİM 1898 Tarihinde Bulgaristan ın plevne ve Loveç /Lofça  ( Rahva/ Rahova)tarafından Belaslatin ve kneje kasabalarına yakın 7-8 köyden( Breste, Çohmakovski, koynare, Kumarevo, popitsa, selenik, kneje ve Belaslatin)ile Filibe ve Silistrenin Hezergrad köylerinden  Muhacir olarak gelen Pomaklar, Hayrabolu eşrafından Mustafa Bey in zevcesi (eşi) Hatice Hanım  ile  Karacakor  kariyesi (Karacagür köyü )eşrafından Rasim Ağanın  sahip oldukları ve  Bölgede şalgam bitkisinin yoğun olarak yetiştiğinden adı  Şalgamlı çiftliği /merası olarak geçen  Hayrabolu şalgamlıda karyesindeki(Mezra) çiftlik Osmanlı hükümeti  tarafından Hayrabolu eşrafından Mustafa Bey in zevcesi (eşi) Hatice Hanım  ile  Karacakor  kariyesi (Karacagür köyü )eşrafından Rasim Ağadan satın alınması için Osmanlı hükümeti nin Devlet daireleri arasında yazışmalar ve çalışmalar yapıldığı sırada 16 MART 1900  tarihinde   Hayrabolu eşrafından Mustafa Bey in zevcesi (eşi) Hatice Hanım ın kısmen sahip olduğu Şalgamlı çiftliği merasına Pomakların tarafından işgal edildiği gerekçesi ile Mahalli yetkili devlet dairelerden bu işgalin önlenmesini talep etmiştir. Bunun yanında 15 MAYIS 1900 tarihinde Pomaklar iskan edildikleri Hayrabolu Şalgamlı çiftliğinde, Çiftlik sahibi olduğunu öne süren Mustafa Bey   Pomakları başka bir bölgeye  iskan etmek istemiş  bunun üzerine Pomaklar Devlet yetkililerine Mustafa beyi şikayet ederek gerekenin yapılması istemiştir. 30 mart 1901  tarihinde Pomakların Şalgamlı çiftliğinde iskanları sırasında işlerin takibi için Osmanlı hükümeti  Abdurrahman Bey adlı  Memuru  tayin edilmiştir,Ancak yaptığı bazı usulsüz işlemler nedeni ile hakkında tahkibat yapılarak görevden alınmıştır. 01 nisan 1901 tarihinde  Hayrabolu Şalgamlı merasına   sonradan Bulgaristan  dan  gelen ve  kendiliğinden devletten habersiz yerleşen ve karacagür arazisine tecavüz/işgal eden bazı rahova göçmeni Pomakları Hayrabolu dahilinde başka mahallere(köylere) nakil edilmiştir.25 şubat 1901 tarihinde Şalgamlı Çiftliği/ kariyesine yerleştirilen   Pomaklar tarafından karacagürlü Rasim ağa ve  Hayrabolu Mustafa bey e mera bedeli ödenmesi ve meranın Pomaklara taksim edilmesi kararlaştırılmış olup 13 ağustos 1909 tarihinde Şalgamlı mezrasında iskan edilen Pomaklara verilen araziden Karacagürlü Rasim ağa nı varislerine ve Ziraat bankasına rehinli olan tarlaların bedelinin ödenmesi ve Pomaklara mera  ve tarlalarını kullanma ve tasarruflarının tasdik edilmesi için Dönemin Maliye bakanlığına bildirilmiştir. 15 ağustos 1909 tarihinde Pomaklara tahsis edilen araziden Karacagürlü Rasim ağanın veresisin düşen tarlaların bedeli mahalli duyun-ı gayr-i muntazama defterine ithali suretiyle ödenmiş ve şalgamlı Çiftliği adı ile anılan Merada Şalgamlı Köyü kurulmuş ve günümüze kadar hayatlarını idame ettirmişlerdir. Köyün ilk kuruluşunda çoğunluğun geldiği Bulgaristan’daki Köylerin adlarını mahalle adları vererek Koynare, Cuhrlski, Çomakhov ve Breste adlarında 4 mahalleden oluşan şalgamlı köyü 23 EKİM 1993 tarihinde belde sıfatı ile belediyelik olmuş ve geçmişte önemli hizmetleri olan ve Muhtarlık yapan önemli şahsiyetlerin soy ismi olan KAYA, DİRİK ve İŞÇAN olarak anılan mahallere dönüşmüştür. Kasabada Türkçenin yanında Pomakça ( Slav dil gurubundan))dili konuşulmaktadır Pomakçayı yaşlılara oranla yeni yetişen nesil daha az kullanmaktadır. Burada genellikle hayvancılık olarak büyük baş ve küçük baş, çiftçilik olarak ise ayçiçeği , Hububat, şekerpancarı, ve pirinç tarımı yapılır.

Offline Синem

  • Member
  • **
  • Posts: 9
  • Gender: Female
  • свобода в дъжда!
Re: Tekirdağ / Hayrabolu/ Şalgamlı Kasabası
« Reply #1 on: July 03, 2009, 13:54 »
ben de şalgamlıyımm:)

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42