Author Topic: Trakya'dan (pehlivanköy)  (Read 13391 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline bello

 • Adviser
 • ****
 • Posts: 588
 • Gender: Male
 • Göçler, göçler, göçler...
Trakya'dan (pehlivanköy)
« on: July 24, 2008, 13:50 »
You are not allowed to view links. Register or Login

PEHLİVANKÖY TARİHİ
                  Pehlivanköy'ün bilinen tarihi Osmanlılar'ın Rumeli'ye geçişleri ile başlar.Osmanlı Sülalesi'nin ileri gelen aileleri Ergene Nehri'nin suladığı verimli toprakara yerleştirilmişlerdir. 1361 yılında kurulan ilk köy Çenge köyü olmuştur. Bu köy bu günkü Çengerli Köyü'dür Diğer köylerin kurulması 1877 Osmanlı-Rus Harbi'nden sonraya rastlar. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşın'da Gazi Osman Paşa tarafından yapılan eşsiz Phevne Savunması'na rağmen Çatalca önlerine kadar ilerleyen Rusların önünden kaçarak bölgeyi terk eden halkın yerine Bulgaristan'ın İzver ve Lofça bölgesinden göç eden Türkler bölgeye gelip yerleşmişlerdir. Bu durum Osmanlı-Rus Savaşı sonrası imzalanan Ayastefonos Antlaşması ile olmuştur. Göçlerden önce bölgede Çerkez kabileleri oturmakta iken göçler sonrası bu kabileler bölgeyi terk etmişlerdir. Bölge Çekrez kabileleri tarafından 'Pavli' veya 'Pavlu ' diye adlandırılıyordu.

         Osmanlı Padişahı Abdülaziz güreşe meraklı olduğundan ve kendisi de pehlivan olduğundan zamanın ünlü pehlivanlarını cariyeleri ile evlendirerek onlara toprak verdiği ve Büyük Mandıra ve Pehlivanköy civarındaki verimli topraklara yerleştirdiği tarihçilerce de ifade edilmektedir. Bölgede isim yapmış pevlivanların yetişmiş olması bölgenin Cumhiriyet'ten sonra Pehlivanköy olarak anılmasına neden olmuştur. Pehlivanköy olarak anılmasına neden olmuştur. Pehlivanköy'ün kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte yörede önceleri Rumların ve Çerkezlerin yaşadığı bilinmektedir.


Akarca Köprüsü


         Pehlivanköy ile karşı yaka köyleri arasındaki ulaşım Ergene Nehri üzerinde kurulu tarihi Akarca Köprüsü ile sağlanmaktadır. Köprü Osmanlı İmparatorluğu zamanında yapılmıştır. Bir rivayete göre Köprü Pavlu adlı bir usta tarafından yapılmıştır. Ancak tüm çabalara rağmen orta kemeri tutturmak mümkün olmamıştır. Yine rivayetlere göre yapan, usta bir yiğidin kurban edilerek duvarın içine gömülmesi ile ancak kemerin ayakta kalabileceğini söyler. Çare olarak kendilerine her gün yemek taşıyan hanımlararasında kura çekilir, her kim ki kurada çıkarsa kurban edilecektir. Ertesi gün yemek getirecek kadına kura isabet eder. Kurada çıkan kadın yeni doğum yapkmıştır. Kucağında çocuğunu emzirmektedir. Kadın ertesi gün gelir, kemere sıkıştırılmak suretiyle kurban edilir ve kemer de tamamlanır. Her Cuma gecesi köprü ayağında ağlayan kadın sesi duyulduğu ve iki taş arasından süt aktığı söylenilmekedir. İlçenin adının bu rivayete dayandığı ifade edilmektedir.İstasyon Binası


        Edirne-İstanbul demiryolu üzerindeki Pehlivanköy istasyonu binaları 1889 yılında Şark Demiryolları adındaki Fransız şirketi tarafından yaplımşıtır. Cumhuriyet devrinde Atatürk'ün emirleriyle demiryolları millileştirilmiş ve bu binalar da Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın malı olmuştur. Pehlivanköy'ün öteden beri gelişmeye müsait bir yer olduğunu sezen, Kazım Dirik Paşa Trakya Umum Müfettişi olarak Trakya'yı ormancılık, meyvecilik, tavukçuluk, arıcılık, ve tavşancılık bakımlarınndan kalkındırmak için çok çaba sarfetmiştir. Bu amaçla ilçenin topraklarının erozyona müsait olması nedeniyle akasya ormanı yetiştirilmesine öncülük etmiş ve ormanın kurulmasını sağlamıştır. Ayrıca Macar Mühendisler getirtmek suretiyle İlçede modern bir park yaptırmıştır. Kazım Dirik Paşa gençliğe önem verdiği için Pehlivanköy'lü gençlerin kurduğu gençlik kulübünün ihtiyaçlarını tespit ederek sporla ilgili araç gereçlerle kulübü donatmıştır. İlçemiz Birinci Dünya Savaşı sonrası Yunan işgaline uğramış ve Yunan İşgaline karşı önemli direnişlerde bulunulmuştur.


You are not allowed to view links. Register or Login
 Tarihi  [değiştir]Pehlivanköy'de ilk yaşayanlar Traklardı. MÖ 700 yıllarında Ergene Nehri kıyılarına yerleşmişlerdi. MÖ 335 yıllarında Makedonlar topraklara sahip olmuştu. Daha sonraki yıllarda ise Trakya Devleti'ne bağlanmıştı. Büyük İskender'in ölümünden sonra Trakya'da birlik bozulmuş ve topraklar iktidar mücadelesine şahit olmuştur.

Pehlivanköy'ün eski adı Pavli'dir. Pavli'nin aslı Pavula'dır ve bu isim de Hıristiyan azizlerden Saint Pavulos'tan gelmektedir. 46 yılında Roma topraklarına geçen bölge, Avrupa Hun Devleti tarafından işgal edilmişti. 850 yılında Bizsan imparatoru III.Mikail Güneydoğuda kendisine zorluk çıkaran Palivkain aşireti bu bölgeye gelmiş ve adını buradan almıştı. Roma İmparatorluğu ve Bizans zamanında Hıristiyanların merkezi olmuştu. 10. yüzyılda Bulgarlar tüm trakya'ya yerleştiği gibi Pehlivanköy'e de yerleştiler.


 Osmanlı Zamanı  [değiştir]1363 yılında Hacı İlbey ve Evrenus Paşa bölgeyi fethedip, Osmanlı Devleti sınırları içine soktu. Osmanlı döneminde de topraklarda Bulgarlar yaşadı. 1829'da Osmanlı - Rus savaşında Edirne'yi işgal eden Rus birlikleri Pehlivanköy'e de girmişlerdi. Topraklar 1877-1878 "93 Harbi"nde de bir yıl Rus işgali altında kaldı. Ayestefanos Antlşaması ile kurulacak Bulgaristan Prensliği'nin bir parçası oldu. Ancak bölgede kurulacak Rusya destekçisi bir devlete karşı çıkan İngilizler yüzünden imzalanan Berlin Antlaşması'nda Osmanlı topraklarına bırakıldı.

Daha sonraki yıllarda Rodop bölgelerinden büyük göç aldı ve bölge halkının çoğunluğunu Pomak gurupları oluşturdu. Pomakça daha geçmiş yıllara kadar geçerliliğini koruyan bir dil olarak kaldı. İlçeye bağlı Kuştepe köyü tamamen Pomak olup çocukları ancak ilkokulda Türkçe öğreniyordu, ancak günümüzde bu artık değişti.


 Balkan savaşlarından milli mücadele dönemine...  [değiştir]Balkan Savaşları sırasında da bir yıllık işgal altında kaldı ancak Bulgar'lardan geri alındı ve Pehlivanköy'de yaşayan Bulgarlar Osmanlı Devleti sınırları dışına çıkarılıp dışarıda kalan Pomaklar bölgeye yerleştirildi. I. Dünya Savaşı sonrasında da Yunanlılar tarafından işgal altında kaldı. Yunan işgali de iki yıl sürdü.

9 Kasım da işgal sona erip Pehlivanköy Türk toprakları arasına katıldı.


 Cumhuriyet Dönemi  [değiştir]1935'ten 1941 arasında Trakya başmüfettişliği görevini üstlenen Kazım Dirik tarafından bölgeye çok yardım edildi. Halka hayvancılık konusunda eğitim sağladı, Macar mimarlar tarafından ilçedeki Atatürk Meydanı ve Mehmetçik parkı yaptırıldı ve halka spor malzemeleri sağladı. Bir süre Babaeski'ye bağlı bir bucak olan Pehlivanköy 1957'de ilçe olmuştur.


 Tarihi Eserler ve Önemli Günler  [değiştir]Resim:Akbkopru.jpg
250pxErgene Nehri üstündeki Akarca Köprüsü. Osmanlı zamanından kalmıştır. Rivayete göre köprünün orta kemeri bir türlü düzgün yapılmamıştır. Usta birinin kurban edilerek duvarın içine gömülmesi ile orta kemerin yerinde duracağını söyler. İşçilere yemek taşıyan kadınlar arasından ertesi gün yemek getiren kadın öldürülücektir. O kadın da yeni doğum yapmış, çocuğunu emzirmekte olan bir annedir. Ertesi gün kadın köprünün yerinde durması için kurban edilir ve kemer tamamlanır. Ancak kadın bir cuma günü öldürüldüğü için her cuma ağlayan bir kadın sesi duyulduğu ve orta kemerden süt aktığı söylenmektedir. Köprünün adı Akarca da süt akmasından gelir.
Akarca sırtlarında eski bir kale olduğu söylenen taş kalıntıları vardır.
TCDD İstasyonu
6 Mayıs hıdrellez şenlikleri
9 Kasım Pehlivanköy'ün kurtuluşu
Sonbahar Hayvan ve Emtia Panayırı - 18 - 22 Eylül arasında yapılan panayırda birçok eşya ve hayvan satışa sürülürken, eğlenceler de bulunmaktadır. Panayır yaklaşık 110 yıllık bir geçmişe sahiptir.
Asırlık Meşe Ağacı. 100 yaş civarında olduğu söylenmektedir


Offline bello

 • Adviser
 • ****
 • Posts: 588
 • Gender: Male
 • Göçler, göçler, göçler...
Ynt: Trakya'dan (pehlivanköy)
« Reply #1 on: July 29, 2008, 16:28 »
You are not allowed to view links. Register or Login

Offline bello

 • Adviser
 • ****
 • Posts: 588
 • Gender: Male
 • Göçler, göçler, göçler...
Ynt: Trakya'dan (pehlivanköy)
« Reply #2 on: July 29, 2008, 18:25 »
You are not allowed to view links. Register or Login

Offline klncsy

 • Candidate member
 • *
 • Posts: 4
Ynt: Trakya'dan (pehlivanköy)
« Reply #3 on: June 07, 2009, 16:31 »
Pehlivanköyü ziyaret ettim hepsi bulgaristandan gelen pomaklar,ayrıca babaeskiye baglı bir kaç köy daha var mandıra kırıkköy aklıma gelenler,şarköyün cogunlugu karacaovalıdır

Offline bello

 • Adviser
 • ****
 • Posts: 588
 • Gender: Male
 • Göçler, göçler, göçler...
Ynt: Trakya'dan (pehlivanköy)
« Reply #4 on: June 07, 2009, 17:38 »
You are not allowed to view links. Register or Login
Pehlivanköyü ziyaret ettim hepsi bulgaristandan gelen pomaklar,ayrıca babaeskiye baglı bir kaç köy daha var mandıra kırıkköy aklıma gelenler,şarköyün cogunlugu karacaovalıdır

Evet Pehlivanköyün tamamı pomaktır, belkide Türkiyede tamamı Pomak olan tek ilçedir.

Offline merkur

 • Senior member
 • ****
 • Posts: 126
 • Gender: Male
Ynt: Trakya'dan (pehlivanköy)
« Reply #5 on: June 07, 2009, 17:44 »
hayır türkiyede tamamı pomak olan bir kasabamız daha vardır plevne pomakta oralıdır hayrabolu ilçesi şalgam kasabası dümdüz ovalık bir yerleşkesi vardır yerin birkaç metre derinliğnden bile sular kışkırmaktadır gidip görülmesi gerek bir yer :)


Offline bello

 • Adviser
 • ****
 • Posts: 588
 • Gender: Male
 • Göçler, göçler, göçler...
Ynt: Trakya'dan (pehlivanköy)
« Reply #6 on: June 07, 2009, 19:00 »
You are not allowed to view links. Register or Login
hayır türkiyede tamamı pomak olan bir kasabamız daha vardır plevne pomakta oralıdır hayrabolu ilçesi şalgam kasabası dümdüz ovalık bir yerleşkesi vardır yerin birkaç metre derinliğnden bile sular kışkırmaktadır gidip görülmesi gerek bir yer :)
Ben İlçe dedim, kasaba olarak değil  ;)

Offline Fatih

 • BeLirtiSiz Nesne
 • Member
 • **
 • Posts: 5
 • Gender: Male
Re: Trakya'dan (pehlivanköy)
« Reply #7 on: July 20, 2009, 07:11 »
Merhaba ben Fatih, Istanbulda ikamet ediyorum, sülalemin coğu da burada.. Pehlivanköy, Kuştepeliyiz..60-70'li senelerde ailem İstanbul Küçükçekmeceye yerleşmişler.Ailemde Pomakça konuşan insan var fakat çoğunlukla büyüklerimiz, onların da muhabbetleri hep kendi aralarında daha önceden yaptığım köy ziyaretlerinde ufak tefek çözmüş olsam da şu an pek Pomakça konuşamıyorum, konuşmayı istiyorum fakat imkansızlıklardan ötürü öğrenemiyor haliyle de üzülüyorumUmarım bu durum nesilden nesile kötüleşmez, ailemizin bize aktaramadığı bu kültür diğer ailelerde farklı olur..Pehlivanköy'lü ya da civar bölgelerden Pomakça (lehçe farklarından ötürü) konuşabilen insanlarla bu durumu kendim açısından bi nebze de olsa olumlu yönde değiştirmek istiyorum..Bu konuda bana yardımcı olabilecekler lütfen fthylmz[et]hotmail[nokta]de adresinden bana ulaşsınlar.Ayrıca bu sitede emeği geçen her insana sonsuz teşekkürlerimi burdan iletiyorum, çok sağolun gerçekten, ağzımızdan dökülen "Pomağım" kelimesi daha bi anlam kazanıyor sizlerle.

Offline akif aliev

 • Avarage member
 • ***
 • Posts: 98
 • Gender: Male
Re: Trakya'dan (pehlivanköy)
« Reply #8 on: August 21, 2009, 19:37 »
Ben Bulgaristanda oturuyorum ve bizim amcamizin mezari Kofcas-Derekoy'de bulunmaktadir.1992 aylesinle Turkiye goc ederken vefat etti.Acaba bir sey bilen varmi?

Offline PMK From Lovech

 • Member
 • **
 • Posts: 9
 • Gender: Male
 • сила
Re: Trakya'dan (pehlivanköy)
« Reply #9 on: March 28, 2011, 01:09 »
vay bızım PAVLİYE bak! ;) 2 sene sonra bı mesaj ama olsun ;D

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42