Pomak.eu

Türkçe => Pomakça => Topic started by: bogutevolu on May 22, 2008, 15:04

Title: Nashin Rechnik
Post by: bogutevolu on May 22, 2008, 15:04
Sitemiz portalinde Pomakça sözlük mevcuttur. Ancak bu sözlük kelime kelime tarama yapmaya elverişlidir. Halbuki bir çok kimse pomakça sözlüğü bir bütün halinde görmek isteyecektir. Bu nedenle sözlüğü harf grupları halinde yayınlıyoruz.

Sözlüğün eksik tarafı kril harfli Bulgarcasının henüz yansıtılmamış olmasıdır. Sözlüğümüzü zaman içinde hep beraber geliştirerek okuyucular ve araştırmacılar için sağlam bir kaynak olması için çalışacağız.

Sözlüğe kelime eklenmesi gereken kelimeler, eksik yada hatalı tanımların düzeltilmesi için önerilerinizi lütfen bize mesaj ile bildiriniz.

Title: Ynt: Nashın Rechnik
Post by: bogutevolu on May 22, 2008, 15:05
NASHIN RECHNİK

Bazı Seslerin yazılımı:

Dz-C
Ch-Ç
Zh-J
Sh-Ş
 
Pomakça  -  Türkçe Sözlük

A
   
Ablo: Abla
Acemiye: Acemi 
Adin, edin: Bir
Adin çift: bir çift
Adin Pa Adin: Birer Birer
Adya: Ağabey
Afiliye: Çalımlı Erkek
Afilinka: Çalımlı Kadın
Aga: eğer
Agarloak: Ağırlık Başlık Parası
Agloak: Havlu (Yağlık)
Ago, Aga: Ağabey 
Ahpapin: Ahbap
Ahmak: Ahmak
Ahret: Ahiret
Ahretlik: ahretlik
Ahoar: Ahır
Akoal: Akıl
Akalliye: Akıllı 
Aku, Ako:  Öyle Mi? Acaba?
Alankulu: Allahın kulu
A li? :    Öyle Mi?
Aman: aman
Ami:   Madem, O Zaman
Annichka, anniçka: Biricik
Anno Panno: Birer Birer
Anno, Adin, Edna, İdin: Bir
Annoan: Birisi
Annoash, annoaş: Bir Kere
Annıy: Bir Keresinde
Annoash Dıvash,  annoaş dıvaş: Bir İki Defa
Anolka: Bu Kadar
Anteriya: Entari
Anva   : Bu
Anıy:Böyle, Bu Şekilde
Arapi, Arape: Araplar
Arapin: Arap
Arapski: Araplara ait
Argat: Irgat
Armagan: Armağan, hediye
Arnavutin: Arnavut
Arnavutski: Arnavut, Arnavuta ait
Asaden: Bugünlerde
Asadef: Buralarda
Ashkayoa, aşkayoa: Eşkiya
Asham, Aşam: Akşam
Asiga, siga: Şimdi
Askier: asker
Asolka, atolko: Şu Kadar
Asoy: Böyle
Asoy Den:Bugün
Asoy Denski: Bugünkü
Asred: Hasret
Asva: Şu
Asıy:Şöyle
Asutku: Şu kadar
Aşçiya: aşçı
Atam, natam : Orada
Atolka: O Kadar
Atuga: O Zaman
Atuka: Burası, Burada
Atuva: Burada
Atva: o (şey)
Atvede: götürmek
atıy: öyle, o şekilde
Avastos, Avgust: Ağustos
Avciya: avcı
Aytam: orada, oracıkta
Azik, ezik, izik: dil, lisan
Azulku: ?
Title: Ynt: Nashın Rechnik
Post by: bogutevolu on May 22, 2008, 15:05
B

Baba: Kaynana
Babisa: Kocakarı
Bacoa: baca
Badana: Badana
Badiem, Padiem: Badem
Bahriyeliye, Bahriyeliyka: Bahriyeli, denizci.
Bahtagu: Dövmek
Bahtegu, bahdot: Dayak
baklavoa: baklava
Bakoar: Bakır
Balkanat: Balkanlar
Balnu, Balno: Hastalık, Dert, Tasa
Bamba: bomba
Bane, Banya: Banyo (Çoğul: Bani)
Barabar: beraber
Barachi, baraçi: Kirli, Pis, Bulaşık
Barachanu, baraçanu: İs, Kir
Barci, boarci, boarzi, barji: çabuk
Barchina, barçina: Tepe, bayır
Barem: bari
Barek: bari
Barot: barut
Barutin: barut
Basmo: Basma
Başeak: başak
Batardisva: batırmak
Bayir, bayira, bayırin, bayirçe: bayır
Bayreak: bayrak
Bayream: bayram
Boarni: Somurtkan
Bega, Byaga: Kaçmak
Bekçiya: bekçi
Belet: bilet
Bel Luk: Sarmısak
Belveter: Serin rüzgar
Bendisva: Beğenmek
Bere:Vermek
Berekiet, Berekiyat: bereket
Beshe: İdi
Besnu: Kuduz
Bikaranu: Aç Gözlü-Acıkmış
Birikiyat: Teşekkür
Biski:Anne Memesi, Emzik
Bistra: Berrak
Biye:Kokmak
Biyegu: Koklamak
Biyenu: Koku
Biyk: Tosun
Blago, blagu: Tatlı, Şekerli
Bliznak: İkiz
Bliznakuski: İkizgiller
Blizu, Blizo: Yakın
Blyaiko: Dikkatsiz-Sakar
Blyaska: Parlamak
Boalha: Pire
Bolka: acı, sancı, ağrı
Bolna: Hasta
Boalve: Kusmak
Boarka: Çalkalamak
Boarnisa, Barnisa: Dudak
Bob: Fasulye
Bobu, Bobayka, Bubayka: Baba
Bodel: Diken
Boligu, Buligu: Ağrı, Sızı
Bor, Borika: Çam Ağacı
boarza, barza: acele etmek
Bojenka: Bir çeşit yemek
Borji, borzhi, boarci: Çabuk, Acele
Borna: Çıra
Boy: Dayak, Kötek
Boyaciya, boyadjia:Boyacı  
Boyadisva: Boyamak  
Boyandisva: Boyanmak  
Brada, Bradva:Sakal
Bradoasa: Çene
Bradva: Balta
Brashnu: Un
Brat:Erkek Kardeş
Bratuvche, Bratuvçe:Kuzen
Brizbubayka: Babasız
Brizperde: Terbiyesiz, Edepsiz
Brizrabuta: İşsiz
Brizrogve: Boynuzsuz
Broy:Saymak  
Broya: Sayı
Budaloa: budala
Bugutski: Bogutevo'lu
Buhlestu: Tombul, Şişman
Bula:Abla  
Buleye: Sancı, Ağrı
Bulgare, Bulgari:  Bulgarlar
Bulgarin: Bulgar
Bulgarka: Bulgar kadını
Bulgarite: Bulgarlar
Buli, Boli: Ağrımak, Acımak..
Bulka: Gelin
Bulko: Abla  
Bunadisva: bunamak
Bunar: Pınar, Kuyu
Buncuk: Boncuk      
Bunishti: Çöplük
Buriki: Çam
Burilu: Yayık
Busilak, bosilek: Fesleğen
Butna: Devirmek
Buza: Yanak
Buzuk: bozuk
Buzuldisva: bozulma
Byela: Beyaz, Ak

Title: Ynt: Nashın Rechnik
Post by: bogutevolu on May 22, 2008, 15:06
C-Dz

Camadan, Dzamadan:Gömlek
Camiya, Jamiya: Cami
Cam, Cyam, Ceam, Jam:: Cam
Camciya: Camcı
Canki, Dzanki: Erik   
Çapkıni: çapkın
Cennet: Cennet
Cehendem: Cehennem
Cenezie: Cenaze
Cyep, Coab, Dzob: cep
Cezoa: Ceza
Cuma, Dzuma: Cuma   
Cümert, Jümert: Cömert 

Ch-Ç
 
Chadır, Çadır, Çadoar: Çadır, Şemsiye
Çean, Çyan: Çan
Çapoa: Çapa
Charshiya, Çarşiya: Çarşı
Chasi, Çasi: Bardak
Chatvartak, çatvartak: Perşembe
Çay, Çey: Çay
Cheka, Çeka: Beklemek
Çeket: Ceket
Chela, Cheli, Çela: Arı
Chela, Chelu, Çela: Alın
Chelnichi,  çelniçi: Dut
Chera, çera: Dün
Chera Vecher,  çera veçer: Dün Akşam
Cheraf,  çeraf: Dünkü
Chernochko, çernoçko: Kara gözlü
Cherven,  çerven: Kırmızı
Cherven Fasul: Barbunya
Cherveno, çerveno: Kırmızı
Chesha, çeşa: Kaşımak
Chetri, çetri: Dört
Cheverme, Çeverme:Çevirme
Chevröa, çevröa: Mendil
Chey, çey: Çay
Chi, Çi: ki, çünkü
Chileak, çileak, choveak: Adam
Chimutlak, çimutlak: Mutlaka
Chinitsa, Chinisa,  çinitsa: Ekin
Chiresh, çireş: Kiraz
Chish, çiş: Eğer, İse
Choarna,  Cherna,  çerna: Siyah,  Kara
Choastu, çoastu: Koyu
Chorapi, çorapi: Çorap
Chudo, çudo: Mucize
Chuka Rakite, çuka rakite:  Alkışlamak
Chukay,  çukay: Vurmak, Davul Çalmak
Chuye,  çuye: İşitmek
Chuzdi,  çuzdi: Yabancı
Chüchür,  çüçür: Kaynak
Chüde, çüde: Düşünmek
Chüdehsa, çüdehsa: Düşünceli
Chishta, çişta: Çünkü
Chalma, çalma: Çalma, Erkek Örtüsü
Chepee, çepee: Çırpı
Cheye, çeye: Damlamak 
Title: Ynt: Nashın Rechnik
Post by: bogutevolu on May 22, 2008, 15:07
D

Da: Peki, Evet
Dah, dahan: dağ
Da Beshe, da beşe: Keşki Olsaydı
Da Chüdet, da çüdet: Düşündürmek
Da farne, foarne: atmak, fırlatmak
Da Glöda, Da Gleda:   Bakmak
Da Gu Gribiye: Güldürmek
Da Gu Na Piye:içirmek
Da Gu İzdere, İzderi:eskimek
Da Kaza: Cevap Vermek
Da Kazva: Cevaplandırmak
Da Kuka: Çökmek
Da Li?: Acaba
Da Lyepi: Badana Yapmak
Da Maja, da mazha: Yapabilmek
Da Maja, da mazha: Becermek
Da Mina: Geçmek
Da Piye: İçmek
Da Psova: Sövmek
Da Raste: Büyümek
Da Sa Poakacha:   Dışarı Çıkmak
Da Si: Olsun!
Da Tikaye: Dokumak
Da Ucha,  da uça: Öğretmek
Da Utvoret: Açtırmak
Da Ye   : Olsun!
Dagu Usvale: İndirmek
Dali:Acaba
Darmon: Elek
Darva: Odun, Ağaç
Dasa Smeye: Gülünç
Dasa Ugreye: Isıtmak
Dasaogram: Isınmak
Dashtarinka, daştarinka:   Kızcağızım
Data Poglava: Nişanlamak
Dava: Vermek
Dayichu, dayiçu: Dayı     
Dedo: Dede     
Deleche,  deleçe: Uzak
Den: Gün
Denas: Bugün
Denas: Gündüz
Denaska: Bugünkü
Denkelö: Gündüz Gibi
Dyenu: O Yer
Deset   : On
Desna: Sağ Taraf
Dete, Desa: Çocuk, Çocuklar
Devet: Dokuz
Dibela: Kalın
Dibela, Dübeli: Şişman
Digna   : kaldırmak
Dikan   : Döven
Dinüya, Dinyoa: Dünya
Diva Krusha, diva kruşa: Ahlat, Aşısız Armut
Divan: Divan     
Divu:   Domuz
Divu:   Yabani
Dliboku: Derin
Do Denas:Bugüne Kadar
Do Vechera, Du Vechera,  duveçera: Akşam Vakti
Doafka: Majdrevka Ağacı Sakızı
Doarpay: Kaşımak
Doash, doaş: Yağmur
Doash Leti:Yağmur Yağmak
Doashtare, Dashtare, doaştare:  Kız Çocuk
Doaska: Tahta
Dokazne, prikazki: Masal
Dolen: aşağıdaki
Dolna   : Aşağı
Domatvu: Domates
Donesi: Getir
Dono: Olsun, Dilek
Donota Allah: İnşaallah
Doyde, doide: Gelmek
Draglets: Tırmık
Dragu, drago: Sevinç
Drakus: Hortlak, Yaramaz Çocuk, Ejderha
Drashte, draşte: Tırmalamak
Drebni: Az
Dreme: Gelinin Süzülmesi
Drenki: Kızılcık
Dripi:Elbise (Orta Rodoplar)
Druga: Başka, Diğer
Drushka, druşka: Kız Arkadaş
Du Barni Gu: Dokunmak, Temas 
Duhoda: gelmek
Du Kara: Çekmek
Du Tuka: Buraya Kadar
Du Utre: Yarına Kadar
Du, Do: -Ye Kadar
Dubitak: Sürü Hayvanları
Duboarna: Değdirmek
Dubre, dobre: İyi
Dudyavane: Bıktırmak
Duma: Konuşmak
Dune: Ayva
Dunesa: Getirmek
Dunya, dulya: Ayva
Dupka: Delik, Çukur
Duplannina: Öğle Vakti
Duplannina Setna: Öğleden Sonra
Dusha: Can
Dusha Bere, Duşa bere: Can  vermek
Dushla, duşla: Gelmek
Duveda, Doveda: Göndermek
Duvitsa: Dul Kadın
Duya: Esinti, Rüzgar, Esmek
Duya: Üfürmek
Duyii: Süt Sağmak
Duyne: Rüzgar, Yel
Dülaven: Maşa
Düvak: Patates
Düve, Dva: İki
Dyuşek, düşek: Döşek
Dıvash, dıvaş: Çift
Dıvayset: Yirmi
Title: Ynt: Nashın Rechnik
Post by: bogutevolu on May 22, 2008, 15:07
 E

Edrinski, Edrinska: Edirneli, Edirneden
Eftin, Eftino: Ucuz
Ela: Gel
Elena: Geyik
Emen, hamen: Hemen
Esin:   Sonbahar
Evalla: Eyvallah
Ezik, İzik: Dil, Lisan
Title: Ynt: Nashın Rechnik
Post by: bogutevolu on May 22, 2008, 15:08
F   

Fa Vatre: İçinde
Faf, Vaf, Fıf, Vıv:   -De (İçinde)
Fafvatre:   İçerde
Faida, Faydoa: Fayda 
Falciyka: Falcı kadın    
Fali Gu: Övmek
Fanela: Fanila
Farne: atmak, fırlatmak
Fasul: Fasul
Fate:Yakalamak, Tutmak
Fate Sa Parchnisa, Fatesa parçnisa: İshal Olmak
Favuneya:Kokmuş
Fdignavgu:Kaldırmak
Feleket: Felaket
Fes, Fies, Fyes: Fes
Fıçiya, Fuçu: Fıçı
Fidan, Fidanka: Fidan     
Fidançe: Fidancık
Fila: Dilim
Firigu: Kovalamak
Flezi:içeri Girmek
Foarka: Uçmak
Fortuma: Urgan
Fovna: Koku, Pis Koku
Fudaya: Oda
Fudenisa, Vodenitsa: Su Değirmeni
Furavnu: Düzlük
Fustane, Fustançe: Fistan
Fıflezi: Buyur Etmek
Title: Ynt: Nashın Rechnik
Post by: bogutevolu on May 22, 2008, 15:08
G

Ga: İse, Olursa
Gachka,  gaçka: Tığ, Örgü Şişi
Gale:Sevmek
Garboa, Garboan: Sırt
Garklan: Aslan
Gasenitsa, Gısenitsa: Tırtıl
Gashte,  gaşte: Don, Şalvar
Gaida: Gayda
Gırklak, Garklak: Gırtlak
Gayret, Kayret: Gayret
Gaytan, Gaytane, gaytançe: Gaytan
Gazeta: Gazete
Gazina: Makat
Gazka, Gızka: Kaz
Gerdan, gerdançe: gerdan
Gezöa: Çeyiz Almak
Gizdi: Süslü
Gladniy: Aç, Acıkmış
Glas: Ses
Glasina: Ağız 
Glava: Baş, Kafa
Glavenu: Nişanlı
Gluhu: Sağır
Gneska: Bugün
Gneaf: Kıskanç
Gnevgu: Kıskançlık
Gnezdu: Yuva
Gniyluye: Çürük
Gnoy: İrin
Goarchisa, goarçisa:Kıvranmak
Goarlo: Boğaz
Goarne: Çömlek
Golu:Bütünüyle, Tamamen
Golu Byelu: Bembeyaz
Golu Gropolu: Çırılçıplak
Golyam: Büyük
Golyam Bairam: Ramazan
Bayramı, Büyük bayram
Gora:Orman
Gorna: Yukarı, Üst
Gornu: Üstteki
Govna: Bok
Göl, Gyöl: göl
Gös, Gyös: Göz
Grabne: Kapmak
Grachka (graçka): Oyuncak
Gradi: Çalışmak
Gradina: Bahçe, Avlu
Greh: Günah, Hata
Greye: Çalışmak
Gribaç, Gribach: Gelberi (ocak ve fırında kül çeken alet)
Grobe: Mezar
Gropolu: Çıplak
Grozde: Üzüm
Groznu: Çirkin
Gu Vartna:Döndürmek
Guberka: Çuvaldız
Gucuk: Gocuk
Gude: Domuz
Gude tyeku: domuz
Godina: Sene, Yıl
Gugutka: Güvercin
Guja, guzha: Guatr
Guleam: Kocaman, İri
Gulemanusta: Koca Ağızlı
Gulemisa: Büyüklenen, Kibirli
Gurashta, guraşta: Sıcak
Gurbet, gurbete: Gurbet
Gurbetka: Çingene kadını
Gurchuf, Gorchiv, gurçuf, gorçiv: Gözü Çapaklı, Kirli
Gurelif: Gözü Çapaklı
Guri, Guriya: Yanmak
Gushka, guşka: Sokulmak
Gushtarisa, Guştarisa:Kertenkele
Guvachka, guvaçka:Anaç Kuş
Guveda: Sığır
Guvedar, govedar: Sığırcı, Sığır Çobanı
Guveye,goveya: Oruç Tutmak
Guzuva: Nam, Ad
Guzuvashne, guzuvaşne: Nam, Ad, İsim
Gübek: Göbek
Güzlüsi: Gözlük
Title: Ynt: Nashın Rechnik
Post by: bogutevolu on May 22, 2008, 15:09
H

Hoa, Ha: Ha, evet.
Ha Mari: Haydi Mari.
Haburca, Ha burca, borja: Hemen Çabuk
Haciya: Hacı erkek
Haciyka: hacı kadın
haciska: Hacının, Hacıya ait
Haftoa: Hafta
Hafuz, Hafuzin: Hafız
Hakliye: Haklı
Hala, Halay: Rahatsız Etmek
Halal: Helal
Halishta, halişta: Kilim
Halva, Halvoa: Helva
Halvaciya: Helvacı
Halvaciyka: Helvacı kadın
Halvaciyski: Helvacılar
Hanımka: Hanım
Hape: Isırmak
Hapuscha, hapusça: Hapis Edilmiş
Haram: Haram
Harkoa, Harkome: Hırka     
Has: Gerçek
Hasap: Hesap
Hashim, Haşim: Yıldırım
Hatır, Hatoar: Hatır
Hatte: Haydi
Haydutin, Haydute: Haydut
Hela, Helöa: Hela
Hem, Em: Hem
Hemen, Hamen, Emen: hemen
Hiç: Hiç
Hilyada: Bin
Hinkay: Kıs Kıs Gülmek
Hipalni:doldur
Hitar, Hitru: Zeki, Açıkgöz
Hlepki: Terlik
Hoalma: Ardıç
Hurtum: Hurtum
Hodi:Gezinmek
Hoja, Hozha: Hoca 
Horo:  Horo Oynamak
Horo: Halk
Hrana: Gıda, Yiyecek
Hrema: Grip
Hubava: Güzel

Title: Ynt: Nashın Rechnik
Post by: bogutevolu on May 22, 2008, 15:09
I-İ

Irgatin: Irgat
Ispanayak: ıspanak
İbadet, İbadiet, İbadyet: İbadet
İdaroa: İdare
İdnakvo: Aynen
İftiroa: İftira
İgla: İğne
İgra:Oyun
İgrane: Oyun, Dans
İgraye: Oynamak
İhsedihmegu: Çamaşır Sıkmak
İkindiye: İkindi
İliaç: İlaç
İmanyeri: Defineci
İme:Ad, İsim
İnak:Başka Türlü
İnatçiya: İnatçı
İngöa: Yenge 
İsfine, Svine: Domuz
İshta, işta: İstemek
İshtipalka, iştipalka: Mandal
Iskakal: Çekirge
Iskaye, Sa Tkaye, Niska: dokumak
İskalapesa: Dürmek, Kalıplamak
İskarva, İskara:Çıkarmak
İskaye: İstemek
İskipe: Taşmak
İskra: Kıvılcım
İskrigu: İnkar
İskriva, İskriye: Saklamak
İskute: Büyütmek
İslam, İslyam: İslam
İslediluse: Donmuş
İslela: İnmek
İsmidal: Yemek İsmi
İsoahna: Kurumak
İspeye, İspeh: Okumak
İspiravisa:Dikilmek
İspirtu: Kibrit
İspiye: Uyumak
İspöanahgu: Uzamak
İstani: Kalkmak
İstafidi, stafidi: Kuru Üzüm
Istane,  istan: Kalkmak
İstiga, stiga: Yeter, Kafi
İstihnat: Yetişmek
İstisna Uchita, İstisna uçita: Gözünü Yummak
İstiyna: Bitmek
Istraguya: Korkak
Istrashnuya,  istraşnuya: Korkunç
Isram: Utanmak
İstori: Yapmak
İsvare: Pişirmek
İsveti, Sveti: Işık Parlamak
İsvigu: Dolamak
İsvira: Islık
İsvirke: Kaval, Düdük
İşeret: İşaret
İşkembie Çurboa: İşkembe çorbası
İzan:Ezan 
İzbahtasa:Dövüşmek
İzbira: Toplamak
İzboarkva: korkmak
İzboarsna:Traş Olmak
İzbralite: Denkleştirmek, Toplamak
İzdaratu: Yırtılmış
İzdeli: Bölmek
İzdenu: Yiyecek
İzdoafchagu, izdoafçagu: Çiğnemek
İzdrobi: Parçalamak
İzmoarza:Üşümek
İznoyva Topnala:Ter İçinde Kalmak
İzgniluye:Çürümüş
İzgudenisa: Barışık
İzgudi: anlaşmak, evlenmek   
İzgudihasa: Barışmak
İzgureluya: Yanık
İzkaray: Çıkarmak
İzleal: Çıkmak
İzleasa: Dökülmek
İzlezi: Dışarı Çıkmak
İzloaga: Uydurmak, Kandırmak
İzmiye, zmaya: Yılan
İzodyuh: Dolaşmak
İzpöana: Asılmak
İzpöanahsa: Asılmak
İzpusna: Düşürmek
İzruka: Bağırmak, Çığlık
İzruka: Bağrışmak
İzsipi: boşaltmak, dökmek
İzsushi, izsuşi: Kurutmak
İzvira: Kaynatmak
İzvor: Kaynak
İzyede: Yemek
Title: Ynt: Nashin Rechnik
Post by: bogutevolu on May 22, 2008, 15:10
J-Zh

Jaba, Joaba, Zhaba: Kurbağa
Jaden, Zhaden: Susuz, Susamak
Jala, zhala:Biçmek
Jalta, Jılta, zhalta: Sarı, Sarışın
Jalvar, zhalvar: Biçici
Jamiya, Zhamiya: Cami 
Jana, Zhana: Kadın   
Jeni, zheni: Kadınlar
Jar, zhar: Kor Ateş
Jega, zhega: Çok Sıcak
Jelazu, zhelazu:   Demir
Jelezo, zhelezo: Demir
Jenska, Zhenska: Kadınlara Ait,Dişil
Jenska,  zhenska: Dişi, Kadın
Jeni, zheni:Dişi, Kadın
Jili, Jiyli, zhili: Damar
Jitu, Jito, zhito:  Buğday
Jive, zhive:Yaşamak
Jivu, zhivu:Canlı
Joaba, Zhoaba: Cep
Joltu, zholtu: Sarı
Jurkal, zhurkal: Cırcır
Jüshna Na Grobe: Mezara Koymak
Zhushna, jüşna: Mezara Koymak

Title: Ynt: Nashin Rechnik
Post by: bogutevolu on May 22, 2008, 15:11
K   

Kachamak, kaçamak:Kaçamak
Kadeye?:   Nereye?
Kadıye: Kadı
Kadushka, kaduşka: Elti
Kafirin: Kafir
Kahvöa: Kahve
Kahvenöana: Kahvehane 
Kaje, kazhe: demek
Kayno: ?
Kazva: Demek, Anlatmak, Söylemek
Kak:Nasıl?
Kakalushka, kakaluşka: Çekirdek
Kakvo:Ne?
Kakvo Beshe, kakvo beşe: Ne İdi?
Kalakoncur, kalakondjur: Buz Sarkıtı
Kalam: Kalem
Kalchuna, kalçuna, Kaltsuna: Çorap
Kaleko: Enişte
Kalnegu: Beddua
Kalnegu: Bedduacı, Lanetçi
Kaloanats: Kilit 
Kaloap: Kalıp
Kalvune Petela: Horoz İbiği
Kamatna: Güzel, Yakışıklı
Kamçiya: Kamçı
Kamen: Kaya
Kamoa: Kama
Kana, kanoa: kına
kanaladisvam: kınalamak
Kape, Iskape, Iskapve:Damlamak
Kapina: Böğürtlen
Kapka: Damla
Kapka: Yudum
Kapiya: Kapı
Kara, Dukara: Taşımak
Kara, Karva: Kızmak
Karleash, Karleaş: Kene
Karpa, Koarpa, kırpa: Başörtüsü
Kasaboa:  Kasaba
Kasha, kaşa: Çorba
Kasha Lyuta, kaşa luta: Tarhana Çorbası
Kashle, kaşle: Aksırmak, Öksürmek
Kashlegu, kaşlegu: Aksırık, Öksürük
Kasmet: Kısmet
Kata:Her
Kato, Kutu:Gibi
Kavarma: Kavurma
Kavartisa: Kavurmak
Kavgoa: Kavga
Kavurin: Gavur
Kavurska: Gavur İşi, Gavurca
Kayasiya: Kayısı 
Kazva, Kaza: Anlatmak
Keleme: Kelime
Kesna: bağlama, 3 telli saz
Keremit:Kiremit
Kerez, Çireş :Kiraz
Kerkel: çok zayıf
Kıblöa: Kıble
Kıskanciya: Kıskanç
Kısoa: Kısa
kıyafyet: Kıyafet
Kicheari, Kiçeari:Çok Meyveli Ağaç
Kipchoa, kipçoa: Kepçe 
Kipi: Taşmak, Yer Olmamak
Kislo: Ekşi
Kitka: Çiçek
Kladi, Nakladi: Yakmak
Klapatnik: Mısır ekmeği
Klas: Başak
Klavu: Yumak
Kleap, Klep: Dedikodu
Klepka: Kirpik
Klin: Börek
Klüch, Klüç: Anahtar
Kniga: Kağıt
Koalka: Bacak
Koalna: Yemin
Koarf: Kan
Koarf muteche, koarf muteçe: Kanamak
Koarpa: Örtü
Koarstan: Bel
Koashta, koaşta, koshta: Ev
Koasni: Tatmak
Kofa:Kova 
Koja, kozha: Post, Deri
Kokle: Kemik
Kokoshka, kokoşka: Tavuk
Kola:Araba
Koliba: Kulübe
Kolku, Kolak, Kolka: Kaç, Kaç     Tane
Komshiya, kumşiya:Komşu
Kon:At
Kona: -Onun Gibi
Kopele: Genç, Delikanlı
Koren: Kök
Kori: Ayıplamak
Kosa: Saç
Kosam: Kıl
Koshnitsa, koşnitsa: Sepet
Kote:Kedi
Kotka: Dişi Kedi
Koterak: Dişi kedi* yeşil gözlü
Koy: Kim?
Koza: Keçi
Kozina: keçi Kılı
Kozinar: Keçi çobanı
Körovu: Kör 
Kraka: Adım Atmak
Kramula: Kavga, Tartışma
Krashnik, kraşnik: Ekmeğin Ucu
Krastavitsa: Hıyar, Salatalık
Krata: Bitmek, Tükenmek
Kratko, Krotku: Ağır Başlı,  Terbiyeli, Düzgün
Krava   : inek
Kray:   Kenar, son
Kreaka: ?
Krila:   Kanat
Kriva, Krivu: Yamuk, Eğri, Çarpık
Kriye: Gizlemek, Saklamak
Kroapu: Kısa
Krusha, kruşa: Armut
Ku, Kumu:Eğer 
Kubila, kobila: Kısrak (Dişi At)
Kucha, kuça: Köpek
Kuga ?: Ne Zaman?
Kuke: Ev
Kukna: Çömelmek
Kukni   : Çökük
Kukuda: Yumruk
Kukuvichku, kukuviçku: Kukumav Kuşu
kulançe: Kemer
Kuleanu: Diz
Kulle: Kule
Kumin, Kumiyn:Baca
Kumiti: Komitacılar
Kumşiye: Komşu
Kunaçe: Konak
Kup: Yığın, Demet
Kupaye: Kazmak
Kupi:Yıkamak
Kupi, Kupisa: Kupa, Bardak
Kupya, Kupi: Satın Almak
Kur: Erkeklik Organı
Kuravu: Katı
Kuran, Kurana: Kuran
Kurema: Mide
Kurşum: Kurşun
Kusera: Tırpan
Kusu: Aksak, Topal
Kuşeak: Kuşak
Kutiye: Kutu
Kutra: Hangi
Kutu:   Sanki
Küfte, Kyufte : Köfte
Kümür: Kömür
Küpriya: Köprü   
Kvas:Maya
Kvasi: Bandırmak
Kılane: Namaz Kılmak, ibadet etmek

Title: Ynt: Nashin Rechnik
Post by: bogutevolu on May 22, 2008, 15:11
L

Laf: Laf
Lafçiya: Lafçı, geveze, konuşkan
Lahni, lohni: Serin
Lahut: Nohut
Lajoa, Lızhe: yalan
Lajisa, Lazhisa: Kaşık
Laka: dere yatağı
Lakavski: Lakavitsa'lı
Lansko, Lanni: Geçen, Geçmiş
Laya: Havlamak
Lyeatu: Yaz Mevsimi
Leftera, Lefteru: Bekar
Legna: Uzanmak, Yatmak
Leji, Lezhi:Yatmak
Lele:Görümce
Lele: Zavallı
Lep, Leap, Lyeap: Ekmek
Lepka: Yırtık Pırtık
Lesitsa: Tilki
Leasna: kolay
Lestuvichka, lestuvitsa,  lestuviçka:   Kırlangıç
Let: Buz
Let Dajdoa:  Dolu Yağmak
Lete, Leti, Letiye: Yağmur Yağmak  (Dosh leti = yağmur yağıyor)
Letni, Letnu, Letvu: Yazlık
Letusu, Lyatusu:   Yazın, Yaz Mevsiminde
Leva: Sol
Leva Strana: Sol Taraf
Ligen: Tas, Leğen
Lije, Lizhe:Yalamak
Litse: Yüz
Lochka, Loçka: Çukur
Loaja, Loazha: Yalan Söylemek
Loakat: Dirsek
Lopna: Zıplamak
Loshu, Loşu: Huysuz, Aksi
Lö Asiga: Hemen Şimdi, Derhal
Löaku: Hafif
Löashta, Löaşta: Mercimek
Löaska: Şimşek
Löasna: Kolay
Luda, Ludo: Deli, Asabi, Sinirli
Ludna: Delilik
Ludnitsa: Akıl Hastanesi
Lukanta: Lokanta
Lupata: Kürek, Fırın küreği
Luta Chushka luta çuşka: Acı Biber
Lutelesh, Luteleş: Kuzukulak Bitkisi
Luvada: Tarla
Lübe:  Sevgili, Eş
Lübe:  Öpmek
Lüle: Sallamak
Lülke: Beşik, Salıncak
Lyasnik: Fındık
Lyastuvitsa: Kırlangıç
Lyude: Halk, Topluluk, Toplum
Lyulka: Salıncak
Lyulya: Sallamak
Lyuta, Lut:Ekşi
Title: Ynt: Nashin Rechnik
Post by: bogutevolu on May 22, 2008, 15:12
M   

Macha, Moacha, maça:Çabalamak
Magare: Eşek
Magarisa: Dişi Eşek
Magiya: Büyü, Maji, Sihir
Magiyanisa: Büyücü
Mahala: Mahalle
Mahalki: Taze Darı
Mahkemöa: Mahkeme
Maja, mazha:  Kaçmak
Majdrevka, mazhjdrevka: Sakız Ağacı
Majoa, mazhoa: Kadının Kocası
Makarina: Makarna
Malchi, malçi: Susmak
Malko, Malku, Malak: Küçük, Az, Ufak
Malko Bairam: Küçük bayram, Kurban Bayramı
Mandoa: Manda
Manuk: Bodur
Mari:Kadınlara Sesleniş
Marshavu, marşavu:Zayıf
Marunika: Akıtma (Yiyecek)
Masa, matsa: masa
Mashalan, maşalan: Meşale
Mashtaha, maştaha: Analık
Masko, Masku: Erkek
Maslina: Zeytin
Maslu, Maslo: Yağ
Matno, Mıtno: Koyu,  Bulanık
Maychinka, mayçinka:Anneciğim
Mayka, Mayko, Male: Anne
Myeasu, Meso: Et
Mechi, Mechka, meçka:Ayı
Medresa: Medrese (eski pomakça)
Mejoa: İmece, Yardımlaşma
Mektiep, Mektyep: Mektep
Meleköa: Melek
Memlekiet: Memleket
Mene, Za Mene: Bana
Merakliye, meraklino: meraklı
Merhemiet: Merhamet
Mesa: Benzemek
Mesas: Benzer
Mesechine, Mesechinka, meseçine: Ay, Dolunay
Mesets: Ay (Yılın Ayları)
Mesets: Benzer, Dengi
Mesliek, Meslyek: Meslek
Mesta: Alan, Arazi, Yer
Metla: Süpürge
Metna: atmak, fırlatmak
Mevlyud, Mivliüt: Mevlüt
Mezin: Müezzin
Mihtüp: mektup
Mijo, Miju, Amuja: Amca
Milu, Milo: Sevgili
Milva: Okşamak-sevmek
Mina, Minava, Da Mina:Geçmek
Minolsa: Geçmiş
Minoluya: Gecikme
Minzuar: Çiğdem-Ayçiçeği
Mirasan: Miras
Mirataciya: Mirasçılar
Mishka, mişka: Fare
Misir:Mısır
Misirka: Hindi
Misli: Düşünmek
Mismerunnina: Akraba Olmak
Miye: Çamaşır Yıkamak
Mizar, mizaran : Mezar
Mlada: Genç
Mleko, Mlyeko, Mleako: Ayran
Mlogu, mnogo: Fazla
Mlogusa: Çoğu, Çoğunlukla
Moacha, moaça:   Çabalamak
Moarchka, moarçka: Mantar
Moarshavu, Marshavi, marşavu: Zayıf, Cılız
Moash, moaş, Maj, Mıj:  Kadının Kocası
Moja: Belki
Mokru: Islak
Mole: Yalvarmak
Momche, momçe: Oğlan
Momi: Oğlan
Moryanu: Mor Rengi
Most: Köprü
Mostar: köprücü
Motika: Çapa
Moy, Moynu, Moyte: Benim
Möaku: Yumuşak
Mraz, Mraza, Mrazi: Soğuk Hava, Ayaz
Muhaleasa: Küflenmek
Muhi: Karasinek
Mule: Katır
Mumicha Utsurna, Mumiça utsurna:  Kız Kaçırmak
Mumiya: Yaşmak
Murav: Karınca
Mustaki: Büyük
Mushtura: Hela, WC
Mutichka, mutiçka: Küçücük
Mutki, Mutka, mutko, Mutek: Küçük
Müftiya: Müftü
Mühlüz: Tembel
Mühlüzinishta, mühlüzinişta: Tembel
Müslümane, myusyulmane:   Müslüman
Müslümanka: Müslüman kadın
Müsülmanski: Müslümanlığa ait
Myet, Met: Bal
Myindal: Badem

Title: Ynt: Nashin Rechnik
Post by: bogutevolu on May 22, 2008, 15:12
 N

Na:   -Ye, -Ya
Na Bahtagu: Dayak Yemek
Na Biliji: Yaklaşmak.
Na Birji: Çok Çabuk
Na Blizi: Yaklaşmak
Na Chuka Raka, çuka raka: Alkışlamak, El Çırpmak
Na Dol: Aşağı İniş
Na Dol: Altında
Na Dol Dasleaza: Aşağıya İnmek
Na Dolna, Na Dola: Aşağıya Doğru
Na Donu: Dip
Na Gizd: Süslenmek
Na Gor: Yukarı Çıkış
Na Gor: Yukarıya
Na Gradi Duvaran: Duvar Örmek
Na Guda Dastana Luda: Deli Etmek
Na Gudi Da Plache: Ağlatmak, Ağlatmaya Çalışmak
Na Kusi: Tatmak
Na Nizavgu: Dizmek
Na Palni: Boşaltmak
Na Sarigu: Dizilmek, Sıralanmak
Na Sarilusa: Dizi
Na Susa: Eklemek
Na ti: Al sana..
Na Upöana: Asılmak
Na Vannoa: Birlikte
Na Varza: Bağlamak
Na Vida: Eğilmek
Na Voaznak: Sırt Üstü
Na Yeda: Doymak
Nablizu: Yakında
Nadamsa:Umut Etmek
Nadena, Nadeni: Giyinmek
Nadut: Şişmiş
Nadvi   : Yenmek
Nafes   : Nefes
Nafrapilusa: Buruşuk
Nagore: Yokuş
Nagudi: Hazırla
Nahrane: Doyurmak
Nahrani: Doymuş
Nahtam: Oraya
Nahtuva: Buraya
Nahzad, Nazad: İleri, Ötede, Uzakta
Nakladi: Kilitlemek
Nakvasi: Islanmak
Naloam: Nalın
Nam:  Bize
Namaz kıldisva: Namaz kılmak
Nameri: bulmak
Naostrenuya: Keskin
Napalni: Doldurmak
Napravenu: Düzenli
Napravigu: Düzeltmek
Napravisa: Düzelmek
Napresh, napreş:   Önce
Nare (Mi): Omuzlamak, Omuza Asmak
Nash, Nashın, Naş, Naşın: Bizim
Nashite, Naşite: Bizim
Nashtes, naştes:   Geceleyin, Gece Vakti
Nashtes, naştes:   Akşamleyin
Nasiti: gözü tok, doymuş
Nasvaren: Pişmiş
Natatık: ?
Navaligu:  Tutuşturmak
Navannoa:Beraber
Navatre: İçeri
Naviva: Kurmak
Nayda: Bulmak
Nayet: Niyet
Ne Li Ye?: Değil Mi?
Neamu: Dilsiz
Nebu: Gök Yüzü
Nefelitu: Tembel
Nega: Kendisi
Nema: Yok
Nema Ni Kakvo: Bir Şey Değil
Nenguvu: Kendisinin
Neno: Nine
Nesa Glada: Tok, Aç Değil
Nesme: Biz
Nesvadba: Düğün
Neye: Değil
Neye Da Piyni: İçilmez
Neye Pridupchanu, pridupçanu:  Deliksiz
Ni Nahrane: Doymamış
Ni Nayedasa: Doymaz
Ni Seta: Anlamaz
Ni blagu: Tatsız
Ni chüde, ni çüde: Düşüncesiz
Nidele, nidyele: Hafta
Nidele: Pazar
Nidele Setne: Bir Hafta Sonra
Nigo Videlu: Görmemiş
Nigori Nidol: Aşağı Yukarı
Nihlestu: Zayıf
Nikoy: Hiç Kimse
Nikrata: Bitmez, Tükenmez
Niletiye: Dinmek (Yağmur)
Nimoja, nimozha: Değil
Nimoja, nimozha: Becerememek, Yapamamak
Nimoja: Olamaz
Nimoy: Sakın, Yapma
Ninaydaha:  Buluşmak
Nipozna: Bilinmez
Niprisselu: Köysüz, Yersiz Yurtsuz
Nipuznava: Bilgisiz, Tanımaz
Nipuznava: Tanımaz, Bilgisiz
Nirabuti: Çalışmaz, İşsiz
Nishta, nişta: İstemez
Nishtu, nişto: Hiçbir Şey
Nisko, Nisku: Alçak, Kısa
Nismeyesa: Gülmez
Nitreva: Gereksiz, Lüzumsuz
Nivesta: Gelin
Nivarshi, nivarşi:   İşe Yaramamak
Noakat: Tırnak
Noga: Ayak
Noja, nozha: Bıçak
Nosa, Nusoa: Burun
Nosh, noş:Akşam
Nosht, noşt: Gece
Nosi: Taşımak
Nosiya: Elbise, Kıyafet
Nova, Nov:Yeni
Noysi, noisi: Makas
Nye, Neye, Nesa:   Değil
Nyebu, Nebu: Gökyüzü, Hava
Nıy Gore: En Yukarıda
Nıy Malko: En Küçük
Nıy Nadolni: En Aşağıda
Nıy Napresh: En Önce
Nıy Setna: En Sonra
Nıy, Nay, Niy: En (Çok-Az)
Title: Ynt: Nashin Rechnik
Post by: bogutevolu on May 22, 2008, 15:13
O

Obigray: Devir, Devretmek
Ochi, Uchiye, oçi: Göz
Odmahnigu   : Defetmek
Odreji, odrezhi: Kes
Ofchar, Ofçar: Koyun Çobanı
Ofsa, Yofsa: Koyun
Ogan: Ateş
Ohna İ Vahna: Ah Vah Etmek
Ojeni, ozheni: Evli
Oka:   Saç
Opadigu: Kovmak, Def Etmek
Opsipva: Dökülmek
Opshtina, opştina: Tarla
Oryah, Orahi: Ceviz
Osem   : Sekiz
Oshte   , oşte: Ayrıca, Daha, Henüz
Ostavi, Ustavi: Bırakmak, Vazgeçmek
Ot Dolna: Aşağıda
Ot Gore: Yukarıdan
Oti ?:   Neden, Niçin?
Otkasa: Koparmak
Otsechi, otseçi: Kes
Otvorat: Açmak
Otvoreni: Açık 
Ovoshki, ovoşki: Meyva Ağaçları
Title: Ynt: Nashin Rechnik
Post by: bogutevolu on May 22, 2008, 15:13
P

Padar:  Bekçi
Padina: Yol, Keçiyolu
Padişeah: Padişah
Pajna, pazhna: Örümcek
Pak: Yine, Tekrar
Pakul: Kese
Palcak, Pılcak, paldzak:Salyangoz
Pale: Av Köpeği
Palno, Pılno: Dolu
Paltu: Palto
Pamparushka, pamparuşka:  Kelebek
Panayir: Panayır
Pandomina: Kavga Çıkarmak
Pannala: Düşmek, Devrilmek
Paputsi: Pabuç
Paratika - Paratko: Kötü
Parçea: Parça
Parchnisa, parçnisa: İshal
Pardi: Yellenmek, Osurmak
Pare: Yakmak
Parek: Tekrar, Daha Sonra, Yine
Paren: az önce
Parvu, parvi, parva, pırvi: Az Önce, Demin
Pari, Pariye: Para
Parliva: Acı, Yakıcı
Parsal: Bez
Parsaliva, Parsalivnu: Yırtık
Partiya: Eşya
Pasea, Pasoa: Otlamak
Pastarva, Pastırva: Alabalık
Paşea: Paşa
Patitsa: Dişi Kaz
Patlak: Tabanca
Patya: Acı Çekmek
Paygamber: Peygamber
Pazar, bazaran: pazar
Pchinichan Lyeap, pçiniçan leap:  Buğday Ekmeği
Peche, peçe: Kızartmak
Pecheno, peçenu:  Kızarmış
Peçka, Pechka: Soba
Pehlüvan: Pehlivan
Peksemet: Peksimet
Pena: Köpük
Pencüra, Pencürka, pendzurka: Pencere
Pençöa: Pençe
Perde:  Namus Perdesi
Pere: Çamaşır Yıkamak
Peshtoan, peştoan:  Fırın
Peshtura, peştura: Kovuk, Mağara, İn
Pesne, Pesna: Pomak Şarkısı
Pet: Beş 
Petala: Nal
Peteal: Horoz
Peye: Okumak
Peyna: Çınlamak
Peyna ta  uho: kulak çınlamak
Pezivanta: Kır Bekçisi, Kabadayı (pazubent)
Pihtavi: Çok Zayıf
Pikaye: İşemek
Pikla: Çiş
Pikliva: Çişli
Pikliva: sulu
Piknöa: Sidik
Pil, Pila: İçmek
Pilche, pilçe: Kuş
Pilçkove, pilchkove: Civciv
Pile: Kuş
Pilse: yavru kuş
Pilense: Kuşcağız
Piperka: Biber
Pipon: Kavun
Pishka, pişka: Dürtmek
Pishkalof Parna, pişkalof: Dikenli Pırnal Ağacı
Pistole, piştole: Tabanca, Pistol
Pisva, Pisva: yazmak
Pisana: yazı
Pishi, pişi:Yazmak
Pişmanin: Pişman
Pita: Pide
Piturka: Pide
Piyan:  Sarhoş
Piye: İçmek
Plaf: Pilav
Plaka, Plache, plaçe: Ağlamak
Plamen: Alev
Planina: Dağ
Platu: Otlak
Plena: Kundak
Plesnisa: Tokat
Plete: Örmek
Pletene: Örgü
Plevne: Saman Damı
Plitka: Saç Örgüsü
Plode: İlave
Plünke: Tükürük
Po: Daha Fazla
Po Chekai, po çekay:Durmak
Po Malko:Daha Az
Po Malko Po Malko: Azar Azar
Po Moachka, po moaçka: Ovalamak
Poalnu: Dolu
Poalnu Moalnu: Az Çok
Poalnu, Pulni: Az, Biraz
Poarga: Becermek
Poargavu: Becerikli
Poars: Parmak
Poarshe, poarşe: Siğil
Poarste: Toprak
Poarsten: Yüzük
Poarstoan:Parmak
Poarvu: İlk Önce
Poashka, Poaşka: İnlemek
Poat:Yol, Defa, Kere
Pochesa, Poçesa:  Kaşınmak
Podzima: Sonbahar, Güz Mevsimi
Poglannat, Puglannat: Bakışmak
Pole: Düzlük
Poleko: Yavaş
Pomak: Pomak
Pomaga : Yardım
Pomakinka: Pomak Kızı
Pomakinya: Pomak kızı
Porıça: istemek
Posegna: Dokunmak, Uzanmak
Poshtami, Poştami: Susmak
Poslet: Arkasından
Posreshnuma, Posreşnuma: Karşılamak
Postela: Sermek
Potkur: Lakap
Potzima : Sonbahar
Poyas: Erkek Kuşağı
Poznava, Puznava: Bilmek
Prase: Kötü Kimse
Prasnik: Süt
Prav: Haklı
Prava:  Yapmak
Pravu:  Dik
Pravu:  Doğru, Düzgün
Pravu:  Hakkıyla
Pravuya: Doğruluk
Prazno, Praznu: Boş
Predehma:  Eğirmek
Prekalna:  Yemin Etmek
Prelu: İplik
Preshnu, Preşnu:   Ön
Prestigla:  Önüne Geçmek
Prestilka:  Önlük
Preta: El İşi Örneği
Pri Bra: Seçmek
Pri Dupcha Sa, pridupçasa:   Delinmek
Pri Dupchegu, Pridupçegu:   Delmek, Oymak
Pri Kalnasa: Yemin Etmek, And İçmek
Pribira: Tespih Çekmek
Pridupchanu, Pridupçanu: Delikli
Prigoashta, Prigoaşta:Avuç
Priha: Aksırmak
Prikluvilyu:Filiz
Primeniluva: Değişik
Priminöa: Geçmek
Primire: Bayılmak
Primre: Baygın
Primrelu: Baygın, Bayılmış
pripadna: bayılmak
pripadane: baygınlık
Prisalmil: Nazlı
Prisalmiyıl:Nazlanmak, Kibarlık Yapmak
Priz Akoal, Priz Akıl: Akılsız
Priz Glava: Başsız
Prizakoal: Akılsız
Proda:  Satmak
Progrobelgu: Ölü Gömmek
Prolet: İlkbahar
Provudi: Yollamak
Prögima: Kahvaltı
Prudava: Satmak
Pruduma: konuşmak
Prusekine: Dilenci
Prustrea: Sermek, Döşemek
Prustreahma: Çamaşır Asmak
Pu Cherveneluya, puçerveneluya:Kızarmak
Pu Goalnagu: Yutmak
Pubarkan: Çıldırmış
Pufka: Şişman Kadın
Puglanna, Puglava: Bakmak
Puglyoa: Bakış
Pukna: Patlamak
Pul: Düğme
Pulis: Polis
Pulitika: Politika
Pulni, Poalni: Biraz
Pulni, Pulnik: İçim, İçimlik, Yudum
Pulvina: Yarım
Pumoaga. Yardım Etmek
Punidelnik, Ponedelnik: Pazartesi
Purtukal: Portakal
Puska:  Salmak, İzin Vermek
Puslahme: Döşemek
Pusni: Salmak, Gitmesine İzin      Vermek
Pusra: Sıçmak
Pusrede: Ortada
Pusta: Lanet
Pusta Donosi: Lanet Olası
Pustichka: Pustiçka: Lanetli
Putboarni: Suratını Asmak
Putbre: Yaslanmak
Putka:  Dişilik Organı
Putkisna: Hamurun Kabarması
Putplashesa, putsplaşesa:   Ürkmek
Putroasisa: Deprem
Putsmiva:  Alay Etmek
Putsmivasa: Alay Etmek
Putsuna: Kaymak (Kayma Eylemi)
Putsuni: Kaygan
Puyak: Hindi
Puznava: Tanımak
Püplüva: Tükürmek
Pılno: Dolu
Title: Ynt: Nashin Rechnik
Post by: bogutevolu on May 22, 2008, 15:14
R
   
Rabotni, Rabutnu: Çalışkan
Rabuta, Rabota: İş, İşlemek,  Çalışmak
Rache, raçe, raça : İstemek
Rada: Doğurmak
Rahmyet, Rahmiet: Rahmet
Raka: El, Kol
Rakavnisa: Eldiven
Rakiya: Rakı
Rana: Yara
Rano, Ranu: Erken
Ranu:  Omuz
Rasardi, Rasardoa: Küsmek
Rashdyealusaya, Raşdelusaya: Paslanmak
Rasheto, raşetu:   Kalbur
Rasoardisa: Kızdırmak
Rasorda: Kızmak
Rave: Hayat, Yaşam, Ömür
Rave: Yaşamak
Ravno: Düzlük
Ravoarza: bağlamak
Raz Ustavila: Boşamak
Razbira: Anlamak
Razbude: Uyanmak
Razbudi: Uyandırmak
Razbulal: Hastalanmak
Razbuleal: Hastalanmış
Razdelih: Bölüşmek, Paylaşmak, Aralamak, Ayırmak
Razdelisa: Ayrılmış
Razderi: Yırtmak
Raznisa: Harcamak
Razvaleni: Bozuk
Razvali: Bozmak
Rechi, reçi:Söylemek
Rechnik, reçnik: Sözlük
Reje, Rezhe: Kesmek
Reji, Rezhi:Kes
Reka:    Dere, Akarsu
Retku   : Sulu
Reve: Anırmak
Riba: Balık
Ripka: Sıçramak, Zıplamak
Riza:    Elbise
Roaba: Kemirmek
Roada: Ağıt
Roajan Leap, Rozhan lyap: Çavdar Ekmeği
Roash, Roaş: Çavdar
Roda: Doğum
Rodopchan, Rodopçan: Rodoplu
Rodopi: Rodoplar
Rogve: Boynuz
Rojba, rozhba: Evlat
Rot, Rodnina, Runnina: Akraba
Rovigu: Eşelemek
Rubana: Çeyiz
Ruchok, ruçok:   Kahvaltı
Rudi, Rada: Doğurmak
Rudiye: Doğmak
Ruguvene:Boynuzlu
Rujdelka, Ruzhdelka: Lohusa
Ruka: Bağırmak
Ruklesti, Ruklestu: Bağırgan, yüksek sesli
Rusi: Sarışın
Rusiye: Yağmur Çiselemek
Title: Ynt: Nashin Rechnik
Post by: bogutevolu on May 22, 2008, 15:14
S   

Safte: Softa, medrese öğrencis (eski pomakça)
Sahat: saat
Sa Bori: Yıkmak, Güreşte Yenmek
Sa Borilusaya: Yıkılmak
Sa Primeni: Değişmek
Sa Pulnik: Dolmak
Sa Varna: Dönmek
Sabori: Boğuşma
Sabori: Güreş
Sabur: Sabır
Sadiet, Sadyet: Saadet
Sadakoa: Sadaka
Sahoan: Sahan, Çanak
Sajeak:  Sıcak
Sakantiye: Sıkıntı
Salancak: Salıncak
Salkoam: Salkım
Salannash, tsyalannosht:Bütün Gece
Salmina, salminka, Salmichka, salmiçka:  Nazlı
Sam:.....-İm, (Ben)İm
Sam Samichka, samsamiçka: Yapayalnız
Sama: Yalnız
Samar: Semer
Sapun: Sabun
Sardite: Küs
Sardituya: Dargın, Kavgalı, Küs
Sarmi: Sarma Yemeği
Saroa: Sıra
Sartse, Sarse: Kalp, Yürek
Sas Nash, sas naş: Bizimle
Sasmeyesa: Gülüşmek
Savap: Sevap
Savarna: Dönmek
Saye: Emmek
Sayoana: Saya 
Seagu, Seye: Gömmek
Sedem: Yedi 
Sedenka: Toplantı
Sedi: Otur
Seeme: Tohum
Seka: Herkes
Selski: Köylü
Selu, selo: Köy
Selusa, Syelu Sa: Dikili, Dikilmiş
Senka, Senke: Gölge
Senu: Ot
Sere: Sıçmak
Sestra: Kızkardeş
Seta: Anlamak, Hissetmek
Setihsa: Duygu, His
Setna: Sonra
Setra, Setre: Elbise
Sevdöa, sevdya: sevda
Seydene:   Bugünlerde
Seye, Seyeme: (Bitki) Ekmek, Dikmek
Sıtmoa: Sıtma
Sıvoa: sıva
Sha Doide, şa doyde: Gelecek
Şahitin: şahit
Şakoa: Şaka
Shal, Şeal, şyal: şal
Shalvare, şalvare:  Şalvar
Shamiya, şamiya: Eşarp
Shapchak, Şapçak: tas
Şyapka, Şeapka: Şapka
Sharabatu, şarabatu: Çilli Surat
Şehit, şehitin: şehit
Şerbiet, Şerbyet: Şerbet
Shes, şes: Altı
Sheyka, şeyka: Çivi
Skara: kavga etmek.
Shikalki, şikalki: Kozalak
Shiker, şiker: Şeker
Shile, şile: Kuzu
Shipka, şipka: Yabani gül çalısı
Shiroka, Shiroku, Shiroki, şiroka:Geniş
Shtinata, ştinata:   ?
Shiye, şiye: Elbise Dikmek
Shiye, şiye: Dikiş Dikmek
Shtoalba, ştalba:   Dal
Shum, şum: Gürültü
Shumutrak, şumutrak: Barbunya Fasulyesi
Shupavu, şupavu: Aptal, Bunak
Shuta, Şuta: Bir keçi türü
Shüfret, şüfret:   Çok Güzel
Sichko, Sichku, siçko: Bütün, Her Şey, Hepsi
Side, Sideya: Oturmak
Siga: Şimdi
Sigan, Kurbetka: Çingene
Sigaru, Sigari: sigara
Sileha: Silah
Silu: Zor, Zorluk
Silumsa: Zorlukla
Sin: Oğul, Evlat
Sinche, Sinchoa, sinçe: Oğlum, Evladım
Sini, sinu: Mavi
Sinlet: Buzlu
Sipa, Sipvai: Dökmek
Sirak: Öksüz
Sirköa: Sirke
Sirene: Peynir
Sistu: Temiz
Sitnu, sitno: İnce
Siv: Gri Renk
Skala: Basamak, Merdiven
Skoartasa: Bağdaş Kurmak
Sileah, slyah: silah
Slama: Saman
Slana: Kırağı
Sliva: Erik
Slanse, Slantse: Güneş
Slushi, Uslushi, sluşi: Dinlemek
Smeye, İsmeye: Gülmek
Smok: Kara Yılan
Smokvi, Smukini: Yemiş, İncir
Sneak, Sneyeg: Kar
Sneak Leti: Kar Yağmak
Snimka: Resim
Snoshta, snoşta:   dün
Soabuta: Cumartesi
Soalzi: Göz Yaşı
Soan: Rüya
Soan Vidya: Rüya Görmek
Soanni: Otur
Soarp: Orak
Soasakan: Anbar, Depo
Soavne: Gün Ağarması
Sol: Tuz
Spumina: Anmak
Sreda: Ara, Orta, Aralık
Sreda: Çarşamba
Sredna: Orta, Ortada
Sredniy: Ortadaki, Ortanca
Srovu: Çiğ, Pişmemiş
Stafidi: Kuru Üzüm
Staptagu: Yere Basmak
Stara: Yaşlı, İhtiyar, Eski
Staya: Oda
Sto: Yüz
Stoapi: Konmak
Stoarno, Stoarnu: Akıntı
Stotina: Yüzlük
Stoy, Stoi: Dur,Bekle
Strana, Ustrana: Kenar, Taraf, Kıyı
Sufroa: Sofra
Sugaf Tugaf: Arasıra
Suhu: Kuru
Sumun: Somun
Sune: Kaymak (Kayma)
Sura, Suri: Sarı 
Surna Sa: Emeklemek
Suroashtu, suraştu: Karşı
Susheno, suşeno: Kurutulmuş
Sushte, suşte: Çöp
Sustanu: Çöplük
Sünniet, Sunyet: Sünnet
Sütleaş: Sütlaç
Svaligu: İndir
Svarshi, svarşi: Bitirmek
Sveka, İsveka: Herkes
Sveti: Aydınlık
Svetna: Aydınlık
Svetna, İsvetna: Aydın, Aydınlık
Sveya: Daima
Svine: Domuz
Svira: Islık
Syala,  Tsyal: Bütün, Tüm
Syanu: Ot, Saman, Hayvan Yemi
Sıs Nega: Onunla
Sıs, Sas, Sis: İle
Sısnega: Onunla
Sızdrave: Sağlıcakla
Szdrave: Sağlık


Title: Ynt: Nashin Rechnik
Post by: bogutevolu on May 22, 2008, 15:15
T
   
Ta Lüley: Sallamak
Ta Peye: Ötmek
Ta Ripka: Zıplamak
Ta Rukat: Bağrışmak
Tak, taka : Öyle
Takavit: tekaüt, emekli
Taman: Tamam
Tapan, Tıpan, Toapan:Davul
Tarchi, tarçi: Koşmak
Tarola: Zurna (Şipka yöresi)
Tasi: Bu
Tatoarka: Dır Dır Etmek
Tavoa, Tavisa: Tava
Teasnu: Dar
Tebe: Sana, Seni
Teah, Tyah: Onların
Tele, Tyele, Telisa, Telense: Dana
Temen: Demin
Tencürka: Tencere
Tepeal: Kül
Tepsiya: Tepsi
Terbiyalı: Terbiyeli
Terezi: Terazi
Terziye, Terziche: Terzi
Tesa: Onlar
Teshka, Teshki, teşka: Ağır, Ağırlaşmış
Tesla: Keser
Tespihan: Tespih
Testu, Teastu: Hamur
Tetra: Bir Ağaççık Türü
Tezka, Tezko: Teyze
Tezgöah, Tezgyah: Tezgah
Ti, Ti Si: Sen
Tigan: Tava
Tikva: Bal Kabağı
To, To Ye: O (Kimse)
Torbichka, Torbiçka: Küçük Torba
Tornik: Salı
Töagle: Çekmek, Çile Çekmek
Töagli: Çile, Dert, Tasa
Töashka, Teshka, töaşka: Gebe, Ağır
Töavna: Karanlık
Tönichka, Töniçka: İncecik
Tönka: İnce
Trahana: Bulgur
Trahna: Tarhana
Traka, Trakat: Gürültü, Gürültü Etmek
Trandrafel, trendafil: Gül
Trasa, Trosa: Aramak, Araştırmak
Trese: titremek
Treva: Yeşil Bitki, Ot
Treva, Tryeva: Gerekli, Lazım, İhtiyaç
Tri: Üç
Trohi: Kırıntı
Tsar: Çar
Tsedka: Süzgeç
Toçila, Tuçila, Tuchilka, tuçilka: Oklava
Tuga: Bundan Sonra
Tuhle. Tuğla
Tumufil: Otomobil
Tukmak: Tokmak
Turchin: Müslüman
Turchin: Kadife
Tuop: Top
Tupal: Topal
Tupuz: Topuz
Tursia, Turtsia: Türkiye
Tursi. Turtsi: Türkler
Turski, Turska: Türk
Turi: Koymak
Turi Samar: Semer Koymak
Turi, Da Tura: Koymak
Turna: Duman
Turni: Dumanlı
Turski: Türk, Türkçe
Tuyega, Toyega: Değnek, Sopa
Tvoy: Senin
Tvoytu, tvoite: Senin
Tyastu, testu : Hamur
Tütün, Tyu'tyun: tütün
Title: Ynt: Nashin Rechnik
Post by: bogutevolu on May 22, 2008, 15:16
U
   
Ubigrava: Dolaşmak, Gezmek
Ucasi: Ocak
Uchi, Ucha, uça:   Öğrenmek
Uchi, Uşi, Uho: Kulak
Ud Asva Druga: Bundan Başka
Ud Varzalusa: Çözülmek
Ud Voan: Dışarısı
Ud Voarzagu: Çözmek
Udave, Odave: Boğmak
Udmurihsa: Dinlenmek
Udnapresh, udnapreş: Önceden, Eskiden
Udnas, Otnas: Bizden
Udol: Üstünde
Udreji: Kırkmak (Yün Kırkmak)
Udri, Udriye: Vurmak, Avlamak
Uduzat: Uzaktan, Öteden
Udvoanna: Dışarda
Ufcherka, ufçerka: Anasından ayırılmış Kuzu
Uglanne: Acıkmak
Ugledal: Ayna
Ugnus: Tiksinmek
Ugurt: Yoğurt
Ujeni, Ojeni: Evlenmek
Ujenu: Evli
Ujiveye: Dirilmek, Canlanmak
Ukrada: Çalmak
Umakna: Yolmak
Umre: Ölmek
Umreliya: Ölmüş, Cansız
Umurilmisa: Yorgun, Yorulmuş
Upade: Kovmak.
Upashka, upaşka: Kuyruk
Upina: Sarsmak
Upinagu: Çekmek
Upinahme: Sarsılmak
Uplakva: Ağlaşmak
Uplashi, uplaşi: Korkmak
Upoanahma: Asılmak, Sarkılmak
uvoa: ova
uceak: Ocak
udun: odun
urak: orak
urta: orta
urtak: ortak
urtakçiya: Ortakçı
urman: orman
uyun: oyun
Uprazna: Boşalmak
Upreshihmegu, upreşihmegu:   Çapalamak
Uralu: Saban, Pulluk
uruç: oruç
Urda: Çökelek
Uritagu: Tepmek
Uruchesa, uruçesa: Nazar Olmak
Ushi, uşi:   Kulak
Ushkim, uşkim: Galiba
Ushniki, uşniki: Küpe
Ushtipagu, uştipagu:Çimdik Atmak
Ushu, uşu: Kepçe Kulaklı
Uskoapu: Pahalı
Uskoru, Skoru: Yakında, Yakın Zamanda
Uskutasi: Kucak
Uslushene, usluşene: Dinleyici, Dinleyen
Uspumina: Anmak
Usram:   Korku
Usramuti:   Suskun
Usta, Osta, Ustoa:   Ağız
Ustana:   Olmak
Ustareal:   Yaşlanmak
Ustareye:Eskimek
Ustavigusa Setne:   Ertelemek
Ustrah:   Korkmak
Ustroshi, Usturshi, ustroşi,
usturşi: Kırmak
Ustudeni: Soğuk
Usturshenu, usturşenu:Kırık
Usutra:   Sabahleyin
Usutra, Utsutrin:   Sabahleyin
Usvetila:   Ayılmak
Ut Kole:   Eskiden, Çoktan Beri
Ut Kole Yechishte, utkole yeçişta:      Çoktan Beri
Ut Sehme Gu:Elemek
Ut Toy:   Ondan
Ut Tuka:   Buradan
Ut, Ot:   -Den -Dan
Utche, utçe:Köpek
Uteakla:   Kabarcık
Utkoasasa:Kopuk
Utkosa:   Kopmak
Utre:Yarın
Utrebigu:   Temizlemek
Utrebili:   Ayıklamak
Utrepe:   Öldürmek
Utsechnuya, utseçenuya:Kesik
Utsurna:   Kaçırmak
Uttam:   Oradan
Utushla, utuşla:   Gitmiş
Utuvoan:   Buradan
Utvoriha:   Açılmak
Uves:Yulaf
Uzreah:   Olgunlaşmış, Ermiş Meyve)
Uzrealuya, Uzreah:   Ergin,
Übür: öbür
Ümöaknavuya:Yumuşamak
üdünç: ödünç
üglyen: öğlen
üksüz: öksüz
üküz: öküz
ülüm: ölüm
ümür, umur: ömür
ürtiya: örtüTitle: Ynt: Nashin Rechnik
Post by: bogutevolu on May 22, 2008, 15:16
V
 
Vaklu: Yakışıklı, esmer yakışıklı   
Valzanisa:Yastık
Vargulatu:Yuvarlak
Varhu:   onun üzerinde
Vari:   Git
Varna:   Dönüş
Varnega:   Üzerine, Üstüne
Vartisa:   Döner
Varvi:   Yürümek
Vash, Vashın, vaş:   Sizin
Vashivi, vaşivi:   Bitlenmek
Vashki, vaşki: Bit
Vatre:    İç
Vatreshni, vatreşni:Yakın Akraba
Vazeal, Vazel:İlmek, Düğüm
Vazvari:   Kaynamak
Vazvrelu:   Köpürmek
Vcheska, vçeska: Taramak
Ve, Vye: siz
Veste, vye ste: Siz..siniz
Vearva, Vırya:İnanmak
Veche:Artık, bundan böyle
Vecher, veçer:Akşam
Vecheran, veçeran:Akşamleyin
Vechere, veçere: Akşam Yemeği
Veshka, veşka:   Kaş
Vide, Vidi:Görmek
Vika:Söylemek, Demek
Vishti, vişti: Kişnemek
Visoka, Visoki, Visochka, visoçka:   Yüksek
Vlez:Gir
Voalk, Valk:Kurt
Voalna:   Koyun Yünü
Voarshi, varşi:İşe Yaramak
Voarzata:Bağlı
Voatre:İç
Voda:Su
Vodi:Göndermek, Salmak, İzin
Vermek.
Vol:Öküz
Vrachi, vraçi:Fal Bakmak
Vrachina, vraçina:   Fal
Vrachka, vraçka:   Falcı
Vrata:   Kapı
Vreme:   Vakit, Zaman
Vrut:   Her, Bütün, Herkes
Vseka:   Herkes
Vtratoat:   Ense
Vuternu:   Sabah
Vuternu Ranu: Sabah Erken
Vıv Dignasa Uttam:   Göç Etmek, -Den Ayrılmak
Title: Ynt: Nashin Rechnik
Post by: bogutevolu on May 22, 2008, 15:17
Y

Ya, Yaz, Ya Sam:   Ben
Yabalka:   Elma
Yagne, Agne: Kuzu
Yahudiye: Yahudi
Yahudiyka: Yahudi kadını
Yahudiyski: Yahudilerin, Yahudilere ait
Yala, Ela:   Gel
Yaskla:   ?
Yasla, Yeasla:Ahır
Yaytse, Yayse:Yumurta
Yeaha, Yehna:Binmek
Yealvu: Kısır
Yeda: Yemek
Yeftin, Eftin:Ucuz
Yejek: Kirpi
Yergene:   Ergen, Genç
yese, yatse: çok
Yese Lafchiye:Çok Lafçı, Konuşkan
Yese Mlogu: Bir Çok, Çok Fazla
Yesh, Yeshi, yeş:   Ye!  Yiyiniz.
Yesiy, Yeniy: Hem Öyle, Hem Böyle
Yetarva: Elti
Yida, İde:Gelmek
Yima, ima:  Var
Yioprati: Yola Geçirmek
Yudaren: Vurulmak
Yududol:    Aşağıdan
Yufkoa: Yufka
Yimşeak: Yumuşak
Yunak, Yunatse:Genç
Yurdechka, yurdeçka:Dişi Ördek
Yurdek: Ördek
Yurgan: Yorgan
Yuvoa: Yuva

Title: Ynt: Nashin Rechnik
Post by: bogutevolu on May 22, 2008, 15:17
Z
   
Za: İçin
Za: Hakkında
Zabira: Birikmek
Zabuleamu: Acıtmak
Zafatigu:Başlamak
Zaglavila:Nişanlanmak
Zakachi, zakaçi:Asmak
Za Kak?:   Neden? Niçin?
Zakuvagusa Sheyka:Çivi Çakmak
Zalepenu: Yapışkan
Za mene: Bana, Benim İçin
Za Nash, Za Nas, za naş:   Bize
Za Nega:   Ona, Onun İçin
Zapalisa:Tutuşmak
Zapreygu:Durdurmak
Zapriesa:Durmak
Zapushi, za puşi:   Tıkamak
Zashupilasuya, zaşupilusaya:Bunamak
Zashupilusa, zaşupilusa:   Dalgın
Za Siga:   Şimdilik
Za Tebe:   Sana, Senin İçin
Za Toy:   Onun İçin, Ona
Zavoarne:Düğümlemek
Za Vrut:   Herkese, Herkes İçin
Za Yenkas:Yalancıktan
Zabulea:   Özlemek
Zabura:   Unutmak
Zabureva:Unutkan
Zaglöadva:Avunmak
Zagubi:   Kaybetmek
Zagubila:   Kaybolmak
Zagubilusa: Kayıp, Kaybolmuş
Zahlupva:Kapatmak
Zahmiet: Zahmet
Zalepe: Tokatlamak
Zalu Da Dagniye: Çürümeye Başlamış
Zaluga:  Lokma
Zami, Zima, vzema: Almak
Zanayat: zanaat, meslek
Zanayatçiya: Zanaatçı, meslek sahibi
Zanega: Kendisi İçin
Zanolka: O Kadarcık
Zapalni: Yakmak
Zapishi, zapişi: Yazmak
Zaptisa: zaptetmek
Zaradi: Onun İçin
Zarar: Zarar
Zari, Zaradi: Her Halde
Zari, Zere:Her Halde, Galiba
Zashto? ,  zaşto:   Neden?
Zasmeatu:Güleç, Güleryüzlü
Zaspa: Uyku
Zat:Ötede, Uzakta
Zatvoran:Hapsedilmiş, Kapalı
Zatvuru:   Kapamak
Zavarti:   Sıkıştırmak
Zavima:   Örtmek
Zayak:Tavşan
Zaydi, zaidi: Günbatımı
Zayif: zayıf
Zdrave:   Sağlık
Zdrubi, Zdrobi:Doğramak
Zelena, Zelenu:Yeşil
Zelenu:Ham, Yeşil,Erginleşmemiş
Zemlyak: Hemşehri, Aynı Topraktan
Zemöana:Yer
Zemya:   Yer
Zekeyat: zekat
Zima:   Kış
Zina: Kötü
Zlato, Zlatu, Zlata: Altın
Znaye:   Bilmek
Zoab, Zıb, Zabishta, zabişta:Diş
Zoagarchi:Kıvırmak
Zora: Şafak
Zöat, zet: Damat
Zunitsa   Yabani Çilek/ Dağ Çileği
Zutvore: Kapalı
Zuveya :   Deyiş, Aksan, Şive, Konuşma Tarzı
Zvezda:    Yıldız ; zvezdi:yıldızlar.
Znoyva:   Terlemek
Title: Ynt: Nashin Rechnik
Post by: plevnepomak on May 22, 2008, 20:47
İŞTİPALKA :        MANDAL
HİPALNİ    :        DOLU- DOLDUR
CHASİ/ÇAŞİ:       BARDAK
NASİTİ/NAŞİTİ:   BİZİM
NAMERİ  :           BUL
LİTSE:                YÜZ
İZGUDİ  :            ANLAŞMAK/EVLENMEK
SEDENKA :          TOPLANTI
VAKLU:               ESMER/ESMER YAKIŞIKLISI-GÜZELİ
Title: Ynt: Nashin Rechnik
Post by: ribnovoVOİCE on February 11, 2009, 18:04
TUKA İMA NİAKOLKO DUMİ KADETO LİPSVAT KATO
Polovnitsa - polvina - yarım

tagar- tvar- tam-agırlık   
V TAZİ SMİSİL S İSPOLZVALİ TEZİ DUMİCHKİ 
Title: Ynt: Nashin Rechnik
Post by: Erkan Can on March 15, 2009, 15:39
bogutevolu sana cok tesekkür ederim sagol
Title: Ynt: Nashin Rechnik
Post by: merkur on June 02, 2009, 19:03
kuza-keçi
kaşmerih sa-dalga geçmek
yehre-oğlak
puyka-hindi ( dişi)
puyak-hindi ( erkek)
praç-teke erkek keçi
kotka-kedi
suparih-defter yada kitap
çehli-terlik
ehmelliy-ayakkabı
muhtika-çapa
tesla-keser
pihron-çivi
tarnakop-kazma
kohser-baltaya benzer fakat daha uzun saplı dır
kohsa-tırpan
aklıma gelince daha yazarım sevgiler............
Title: Ynt: Nashin Rechnik
Post by: merkur on June 02, 2009, 19:26
ehterva-elti
zılvah-görümce
bulka-gelin
teta -teyze
dayçu-dayı
muhcu-amca
pıt--yol
dradonki---keçi koyun dışkısı
layna--inek dışkısı
mişka--fare,sıçan
jihtu-bugday
ühçümük--arpa
brıs--traş ,brısne traş oluyorTitle: Ynt: Nashin Rechnik
Post by: Ismet DRAMSKY on June 02, 2009, 19:33
Абе, кой беше казал, че нема помашки език? Ами да погледне, по-нагоре!  ;D
Title: Ynt: Nashin Rechnik
Post by: Metka on June 02, 2009, 19:37
You are not allowed to view links. Register or Login
Абе, кой беше казал, че нема помашки език? Ами да погледне, по-нагоре!  ;D

Кой ли ?
Щото и аз така си спомням че някои така казваше.
Май са от онези гастролиращите по Чеча консуматори на прословутото помашко гопстоприемство.
Title: Ynt: Nashin Rechnik
Post by: Тоска on June 02, 2009, 19:39
Prevoda na turski ~
Quote
Абе, кой беше казал, че нема помашки език? Ами да погледне, по-нагоре!

ismet dramsky'nin mesajının tercümesi ~

kim söyledi size pomak dilinin olmadığını ya bakın yukarıdakileri görünüz :)
Title: Ynt: Nashin Rechnik
Post by: Ismet DRAMSKY on June 02, 2009, 19:44
Абре, Тоска, превеждай на помашки, бре човек, че още не съм се турцизирал и не го разбирам много турският!  ;)
Title: Ynt: Nashin Rechnik
Post by: Tralala on June 02, 2009, 19:50
You are not allowed to view links. Register or Login
Кой ли ?
Щото и аз така си спомням че някои така казваше.
Май са от онези гастролиращите по Чеча консуматори на прословутото помашко гопстоприемство.

Що вие какво казвате, че има "помашки език" ли? 
Блажени са вероющите!

Ако в този форум го напишете още 100 пъти, като всяка повторена лъжа по толкова, може и сами да си повярвате, че има такъв език...Но и да си повярвате каква файда :)
Title: Ynt: Nashin Rechnik
Post by: Тоска on June 02, 2009, 19:52
Ami ismet vsy6tnost eto tezi sa tvoite :D ot bylgarski na turski  ;D
Title: Ynt: Nashin Rechnik
Post by: Ismet DRAMSKY on June 02, 2009, 19:54
Извинявай Тоска, още съм си доста неук в тази езикова област, щото си знам само помачкия език и бъркам, отвреме навреме!  :)
Title: Ynt: Nashin Rechnik
Post by: merkur on June 02, 2009, 20:12
krihvak-sopa
grimna-bilezik
praste-parmaklar
prasten-yüzük
prıs-toprak
nokat-tırnak
nofteh-tırnaklar
brada-sakal
boska-meme
boskih-memeler
klepnih-kirpik
vejdih-kaş
buhza-yanak
buhzi--yanaklar
lüyka-salıncak
gerak-kartal
lastavisa-kırlangıç
))
drop-çiğer
sraçe-kalp
krıf-kan
kokal-kemik
 
Title: Ynt: Nashin Rechnik
Post by: merkur on June 02, 2009, 22:16
parça parça oluyor artık toparlama sizden
Title: Ynt: Nashin Rechnik
Post by: Тоска on June 02, 2009, 23:31
Parça parça ama sağlıklı oluyor. Katkıların için teşekkürler
Title: Ynt: Nashin Rechnik
Post by: plevnepomak on June 03, 2009, 00:09


Kılni  - Yemin etmek/ bedua etmek
Klayese -namaz,ibadet etmek
Title: Ynt: Nashin Rechnik
Post by: merkur on June 03, 2009, 20:59
puhşilu-duman
kosmi-saç lar
kosam- sac kılı
nihva--tarla
sancuklet-- ayçekirdeği
kupriva--ısırgan otu
smukihni--incir
nocecki-makas ( nojeçki)
valnah-yapak