Pomak.eu

Български => Хоби и Развлечения => Topic started by: dim56 on May 13, 2010, 23:32

Title: ФОТО УСМИВКИ
Post by: dim56 on May 13, 2010, 23:32
Предлагам в тази тема да се постват забавни фотоси - без видео, рисунки или текстов материал.
Изпробвайте остроумието си при предлагането на съпровождащ текст за снимките  ;)
Ето и първата порция:
 
Наблюдава се увеличаване на пациентите в травматологията. Причините, за да се озоват пострадалите там, са най-различни. Резултатът - почти винаги един...
 
ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО
 
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Flh5.ggpht.com%2F_MJP6mebZQT4%2FS-m0trIhoJI%2FAAAAAAAAAM8%2FX7Cn1NOHFd8%2Fs512%2F%25D0%2598%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258F%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BE%25201.jpg&hash=8c866b70329c9e3d22ba8c0d2fbb6eb103f1c92e)
 
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Flh6.ggpht.com%2F_MJP6mebZQT4%2FS-m0t9pRP7I%2FAAAAAAAAANA%2Ftp_e_dnfK70%2Fs512%2F%25D0%2598%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258F%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BE%25205.jpg&hash=29ad53c340c2665ab7c26f78284e212c2af019e7)
 
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Flh5.ggpht.com%2F_MJP6mebZQT4%2FS-m0uWiqlEI%2FAAAAAAAAANE%2FOwO9weB0B_Q%2Fs512%2F%25D0%2598%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258F%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BE%25204.jpg&hash=b0d6024f2c907b775846f2e248de05d8c64e0660)
 
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Flh4.ggpht.com%2F_MJP6mebZQT4%2FS-m0uukAOzI%2FAAAAAAAAANI%2FXnQzwpln0LM%2Fs512%2F%25D0%2598%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258F%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BE%25203.jpg&hash=f4b41787c27e9e665404f81f7a051f696c5d8707)
 
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Flh6.ggpht.com%2F_MJP6mebZQT4%2FS-m0vDngHpI%2FAAAAAAAAANM%2FUVDpRNgurbE%2Fs512%2F%25D0%2598%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258F%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BE%25202.jpg&hash=d0a4bcf63f81e2073635d48e0f705ddb4fc5f518)
 
Надявам се темата да е забавна за всички.
 
 
Title: Re: ФОТО УСМИВКИ
Post by: sirrio on May 14, 2010, 14:57
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ftutzone.wallheaven.com%2Fcreativeads%2F13%2520Sony%2520VAIO%2520-%2520Lightweight%2520like%2520no%2520other.jpg&hash=4c55448e2a1f0b43579c6e8a8aadf05e1de7697a)
Title: Re: ФОТО УСМИВКИ
Post by: sirrio on May 14, 2010, 15:04
Най-добрите ножове!
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ftutzone.wallheaven.com%2Fcreativeads%2F19%2520WMF%2520knives%2520-%2520Cutting%2520board.jpg&hash=020c50a2ef2429a0ac30a6bccd375007c12ac834)


Сайт за работа Monster.com - Ние ще намерим най-доброто място за вашата професия!  ;D

(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ftutzone.wallheaven.com%2Fcreativeads%2F21%2520Monster.com%2520-%2520We%2520Help%2520You%2520Find%2520The%2520Best%2520Place%2520For%2520Your%2520Job.jpg&hash=9741e721e69a5585c4b0294e677ee4bcf1491653)


Само Кока-Кола!

(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ftutzone.wallheaven.com%2Fcreativeads%2F22%2520Coca%2520Cola.jpg&hash=efecc40a28a1573bdd2a2b2c8332c2e414561997)
Title: Re: ФОТО УСМИВКИ
Post by: sirrio on May 14, 2010, 15:16
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F_NpINLHeo8rM%2FRvu_Xgc9_7I%2FAAAAAAAAHQs%2FGND1YpUS3fY%2Fs400%2FDuracell.jpeg&hash=2d2604f7f8bc03e4d63e4f2d0442f11cd7b13ed4)

Само тенис-топката трябва да подскача (Анна Курникова) :D
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.geeksucks.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F3.gif&hash=bbd733d0e2f4e0c6ea7d413ddd6414fe856da71c)

(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.geeksucks.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F18.gif&hash=7a92192942b4ed2c937a217cf3e044cccda0cc8b)

(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.geeksucks.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F20-1.gif&hash=5611fb180548b1fd0d57f37aeb07d01f3240314c)

Title: Re: ФОТО УСМИВКИ
Post by: sirrio on May 14, 2010, 15:28
Най-глатко бръснене!
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.hongkiat.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F004669669.jpg&hash=bf56166145bfee9f0f52ddb7e452cb90367a18c3)

(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.hongkiat.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F004669699.jpg&hash=b6d8cf9d9aef2f33486ad2e47ed6f06ceba6c835)

Реклама на презервативи: Не бъди глупав, предпази се!
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmedia02.hongkiat.com%2Fcreative-ads%2Fdont-be-stupid-01.jpg&hash=ad011754b2d9b44a69c40ae9800f331a7d3a69d0)
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmedia02.hongkiat.com%2Fcreative-ads%2Fdont-be-stupid-02.jpg&hash=5e3356d1b4728604261ce923f914cf9e79384eda)

Използвай само колкото ти е необходимо!
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmedia02.hongkiat.com%2Fcreative-ads%2Fdenver-water.jpg&hash=5e64da7842f9dcc003e4e011d71311ac1d538cc7)
Title: Re: ФОТО УСМИВКИ
Post by: sirrio on May 14, 2010, 15:39
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmedia02.hongkiat.com%2Fcreative-ads%2Forion-telescope.jpg&hash=f74e877d4955005000e8ca3a40ea5d6d46d1f69e)

(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmedia02.hongkiat.com%2Fcreative-ads%2Fnike-just-do-it.jpg&hash=c6717a8fb680ba921cdb1230f1aa48984117775f)

(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fhongkiat.s3.amazonaws.com%2Ftechads%2F002_0_500.jpg&hash=6d3aa4e5bdc0624208fd7669d53bd2a869706097)
Видео камера Nikon - прихваща до 12 лица!  ;D
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmedia02.hongkiat.com%2Fclever_ads%2Fnikon-s60.jpg&hash=ce2720e4a88e792c3248cab1971e48267ac3a486)

(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmedia02.hongkiat.com%2Fclever_ads%2Fnikon-s60-2.jpg&hash=1625451c342104aa3244e1cb0d9d501ebe9a039d)

Title: Re: ФОТО УСМИВКИ
Post by: sirrio on May 14, 2010, 15:56
Mambocino Coffee Co - Изключително силно кафе!
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmedia02.hongkiat.com%2Fclever_ads%2FMambocino-Coffee-Co.jpg&hash=4c8cf21c9a41e9454be649fd00c0978ce1b8a6ab)

НИСАН
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmedia02.hongkiat.com%2Fclever_ads%2Fnissan.jpg&hash=85d03da6d19c393d04a25e4b8440dc8c92341b13)

Колко трудно е да издържиш един час на тъмно (без ток)? - Зависи от това колко привлекателна е съпругата ви.
;D
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmedia02.hongkiat.com%2Fclever_ads%2FWWF---AttractiveSpouse.jpg&hash=d8b412c6133b48f42d8e625fa16d8e8e49108392)

Хайнекен - Историята е сътворена в Рим
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmedia02.hongkiat.com%2Fclever_ads%2Fheinekencolosseum.jpg&hash=b0e6edda7904f852789b2e7717cb090503c744d2)

ПЕПСИ - Порасни!
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmedia02.hongkiat.com%2Fcreative_pepsi_ads%2Fpanties.jpg&hash=e99e80d7283a5646571be10832c82451bd9b085f)
Title: Re: ФОТО УСМИВКИ
Post by: Gelina on May 15, 2010, 10:45
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fzabaven.com%2Fsnimki_file%2Fl_20080131105617.jpg&hash=5304ef265b08adedce4b8061d9331209e82d453e)
Title: Re: ФОТО УСМИВКИ
Post by: sirrio on May 15, 2010, 10:49
Замърсената вода убива повече деца от войната!
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.funpic.hu%2Ffiles%2Fpics%2F00034%2F00034626.jpg&hash=b7719c05f8d9ef2ac5081682a19be73672549f47)

Световна асоциация за защита на животните
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.funpic.hu%2Ffiles%2Fpics%2F00033%2F00033905.jpg&hash=23c817c24fe37ea98297940e92b0a2ed7316d964)

Toyota Prius - Злочеста за някои (понеже е електромобил) ;D
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.funpic.hu%2Ffiles%2Fpics%2F00033%2F00033901.jpg&hash=806d00df2eef64e8ba8981c40db8881f7de92782)

(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.funpic.hu%2Ffiles%2Fpics%2F00033%2F00033900.jpg&hash=c324f5f5bfaada26b43faac405bd8e239d3f4932)

Крем за лице против бръчки и стареене
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.funpic.hu%2Ffiles%2Fpics%2F00033%2F00033889.jpg&hash=d1dde9508ba4bab0b41c96649941e9c2cf715e95)

Моят календар в офиса
;D
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.funpic.hu%2Ffiles%2Fpics%2F00033%2F00033782.jpg&hash=eb15f04977df9191fd6cdbccf93015fd01a856a5)

Title: Re: ФОТО УСМИВКИ
Post by: sirrio on May 15, 2010, 10:58
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.funpic.hu%2Ffiles%2Fpics%2F00033%2F00033607.jpg&hash=20e82dd8358570ca3b31cf854136dd104b1c425c)

(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.funpic.hu%2Ffiles%2Fpics%2F00033%2F00033533.jpg&hash=c3769c4ad12772a6c456c06444e75f9b9572d9d2)

(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.funpic.hu%2Ffiles%2Fpics%2F00033%2F00033224.jpg&hash=4a7afbbd763ff7fbe3449f840cdc4c32f50b3824)

Ламборджини, максимална скорост - 112 км/ч*
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.funpic.hu%2Ffiles%2Fpics%2F00033%2F00033110.jpg&hash=1b0595f072edc7d5da2429587a119a61d4aaafd3)
* На задна скорост
;D ;D ;D
Title: Re: ФОТО УСМИВКИ
Post by: sirrio on May 15, 2010, 11:08
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.funpic.hu%2Ffiles%2Fpics%2F00032%2F00032667.jpg&hash=6459323091184882b867d3041a486c4e95b739fe)

(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.funpic.hu%2Ffiles%2Fpics%2F00032%2F00032604.jpg&hash=15cfc9ded0dd27a87293150f486c71e1b736c851)

Веднага щом се освободи работно място, можете да го намерите на нашия сайт!
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.funpic.hu%2Ffiles%2Fpics%2F00032%2F00032538.jpg&hash=ea2794c3c08a44beb51013339ff5e12969fb2686)

(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.funpic.hu%2Ffiles%2Fpics%2F00032%2F00032302.jpg&hash=adf3e5dbbfd3392e65b90f72fa7ff2207e96365b)
Title: Re: ФОТО УСМИВКИ
Post by: sirrio on May 15, 2010, 11:29
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.funpic.hu%2Ffiles%2Fpics%2F00032%2F00032292.jpg&hash=c590dbffc9ac444684a734cebd6906d62dff6b2b)

Педигрий - за силни кучета! ;D
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.funpic.hu%2Ffiles%2Fpics%2F00032%2F00032235.jpg&hash=1a8fbddf5d21cd365000064ca43654c5b83dc0a0)

Всяка година 1.5 милиона деца умират от консумацията на замърсена вода
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.funpic.hu%2Ffiles%2Fpics%2F00032%2F00032117.jpg&hash=f577b14e7f31105ebafe9d7610a0a063bcff57cb)

Най-добрият кетчуп
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.funpic.hu%2Ffiles%2Fpics%2F00031%2F00031945.jpg&hash=db838ae999398de3609cc75f73346eee037c7cb8)

Бърза и бавна смърт
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.funpic.hu%2Ffiles%2Fpics%2F00031%2F00031820.jpg&hash=6224a86f8add7cf33b4f7e6f8e9a444c32226f41)

Реклама на Зоопарк - Нашите животни обичат посетители  ;D
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.funpic.hu%2Ffiles%2Fpics%2F00031%2F00031636.jpg&hash=a4875c464c47a4b59042a8a8260b8f4e0a624d70)
Title: Re: ФОТО УСМИВКИ
Post by: Nazmi on May 16, 2010, 06:54
 
Правила на Форума !
21. Публикуването на изображения, коментари и цитати с цел да бъдат унижени хора, институции, учреждения или правителства, е забранено. В такива случаи администраторите на сайта имат правото да прекратят без предупреждение достъпа на провинилите се лица до форума.

Title: Re: ФОТО УСМИВКИ
Post by: muti6 on May 16, 2010, 08:46
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg263.imageshack.us%2Fimg263%2F2183%2F24410109022239114465100.jpg&hash=c2833ebf0b9f6530e9dfd3097b0997dba80efc6d)
Title: Re: ФОТО УСМИВКИ
Post by: muti6 on May 16, 2010, 08:49
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg299.imageshack.us%2Fimg299%2F3743%2F26768127825675591112147.jpg&hash=15df05ddbe20d5fe06dfed22ab0e52d51b57ae82)
Title: Re: ФОТО УСМИВКИ
Post by: Seiko on May 16, 2010, 15:09
     
  Haz clic sobre las caras de las personas para etiquetarlas.
      (https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsphotos.ak.fbcdn.net%2Fhphotos-ak-snc3%2Fhs239.snc3%2F22675_181296914944_119525644944_699087_674048_n.jpg&hash=88f24ffec80a82bf193fd3c8909c13e3e5a20e4e) (http://www.facebook.com/photo.php?pid=699090&id=119525644944)
Title: Re: ФОТО УСМИВКИ
Post by: dim56 on May 17, 2010, 14:24
                                                        МВР СЪОБЩАВА:
 
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Flh4.ggpht.com%2F_MJP6mebZQT4%2FS-m35JMy9BI%2FAAAAAAAAAQc%2FIlyn2yYpGKA%2F%25D0%259F%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%2520%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B4%25D1%258A%25D1%2580%25D0%25B6%25D0%25B0%25D0%25BD%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%2520%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F%2520%25D0%259D%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5.jpg&hash=9dba6551de94c22ab30db1fd30c845b050f4634e)
                                        Първият задържан по операция "Насраните"
 
 
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Flh4.ggpht.com%2F_MJP6mebZQT4%2FS-m0RQ-tXVI%2FAAAAAAAAAJk%2FrFqRve2y55k%2Fs720%2F%25D0%25A9%25D0%25B5%2520%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25B5%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B5.jpg&hash=7e70b8ebdff975b2fa6469a14da64581952144a6)
    При операция "Перачите" бе намерено голямо количество пари, подготвени за изпиране...
 
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Flh6.ggpht.com%2F_MJP6mebZQT4%2FS-m36jEOAGI%2FAAAAAAAAAQo%2Fo9x1Fe1rE0o%2Fs720%2F%25D0%2598%25D0%25B7%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25B2%25D0%25B0%2520%25D1%2581%25D0%25B5%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%2520%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F%2520%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2587%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5.jpg&hash=18f66a66a5c4549de6e8dde745b37f602b8e4834)
                               ...Но мозъкът на престъпната група все още се издирва.
 
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Flh6.ggpht.com%2F_MJP6mebZQT4%2FS-m4Fe2L_FI%2FAAAAAAAAASE%2F3J6I3Y-XAfo%2Fs512%2F%25D0%259F%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%2520%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B4%25D1%258A%25D1%2580%25D0%25B6%25D0%25B0%25D0%25BD%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%2520%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%259C%25D0%2592%25D0%25A0.jpg&hash=a2d2cf9dc8dbb26298aaea0e67c266e4765f9fa7)
       А това е последния останал в ареста по операция "Наглите"
 
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Flh5.ggpht.com%2F_MJP6mebZQT4%2FS-m0dF97vVI%2FAAAAAAAAAK8%2FyoWIjokx7cU%2F%25D0%25A1%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B1%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B0%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25A2%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B0.jpg&hash=949a033a20d717010c436e8dcf70023286e7dbf3)
Продължава усиленото събиране на доказателства по операция "Октопод". Виждате кадър от сватбата на Трактора.
 
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Flh3.ggpht.com%2F_MJP6mebZQT4%2FS-m0QTiEIsI%2FAAAAAAAAAJc%2F0toCL2iZgeo%2Fs512%2F%25D0%2590%25D0%25B3%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%252000%2520%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B2%25D0%25B0....jpg&hash=fa4c064f59998d8fd438cafbfcdfb04f53af8837)
                 Агент 00 докладва... Борбата продължава!
Title: Re: ФОТО УСМИВКИ
Post by: dim56 on May 23, 2010, 17:50
You are not allowed to view links. Register or Login
...

muti6 ме подсети, че идва сезона на дините...
Та... ще използвам едно от любимите изречения на PETER:
 
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Flh3.ggpht.com%2F_MJP6mebZQT4%2FS_k_tRe0qTI%2FAAAAAAAAAdY%2FxEsyT1Qa6PM%2Fs512%2F%25D0%25A1%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%258A%25D1%2582%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25201.jpg&hash=24c95a2345c589d66cf36f8284f8d0af91c7284c)
               Истината е въпрос на гледна точка...
 
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Flh6.ggpht.com%2F_MJP6mebZQT4%2FS_k_s_ElV9I%2FAAAAAAAAAdU%2F4g0UK458GPQ%2Fs512%2F%25D0%25A1%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%258A%25D1%2582%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25202.jpg&hash=7f8f6c868d53327394adac88e769fbf06ed9a836)
                         ... и на точна гледка   
Title: Re: ФОТО УСМИВКИ
Post by: dim56 on May 30, 2010, 13:57
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Flh5.ggpht.com%2F_MJP6mebZQT4%2FS-m0TcMaqBI%2FAAAAAAAAAJ0%2FsQA0ADv-Xb0%2F%25D0%259D%25D1%258F%25D0%25BA%25D1%258A%25D0%25B4%25D0%25B5%2520%25D0%25B2%2520%25D0%2591%25D0%2593.jpg&hash=1e6a38a36c3fe5171a982f11393b6857882cb346)
                                                             Някъде в София
 
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Flh5.ggpht.com%2F_MJP6mebZQT4%2FS-m0Hcp-QkI%2FAAAAAAAAAIc%2F5CqxU7MAE7U%2F%25D0%2592%2520%25D0%25A1%25D0%25BE%25D1%2584%25D0%25B8%25D1%258F.jpg&hash=d707832195220a51e82de483c362bfa9c0cf5552)
      Откриване на риболовния сезон в столицата
 
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Flh3.ggpht.com%2F_MJP6mebZQT4%2FS-m0Q0A-EgI%2FAAAAAAAAAJg%2FCNin1yENQSg%2Fs512%2F%25D0%259B%25D0%25B0%25D0%25B9%25D1%2584%2520%25D0%25A1%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BB.jpg&hash=2d565d3b6ef5e61d0b5116a4ccf068ff2bb6c043)
   Новите модни тенденции в условията на криза
Title: Re: ФОТО УСМИВКИ
Post by: Seiko on May 30, 2010, 20:12
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi50.tinypic.com%2F245k6xf.jpg&hash=75e9c3bb0ea182a7fe222dfe0cde05f9552d7d0e)
Title: Re: ФОТО УСМИВКИ
Post by: dim56 on June 01, 2010, 13:24
                                   ДНЕС Е ПЪРВИ ЮНИ!
 
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Flh4.ggpht.com%2F_MJP6mebZQT4%2FS-m31Ry1o_I%2FAAAAAAAAAQE%2FMjUZtiWF-z8%2F%25D0%2597%25D0%25B0%2520%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0%2520%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25B5%2520%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25BC%25D0%25B0.jpg&hash=18d9437726fb21d218fd297065e49de350f9d8a5)
                           За т'ва ставаше дума...
 
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Flh5.ggpht.com%2F_MJP6mebZQT4%2FS-m32kVJoeI%2FAAAAAAAAAQI%2FxHjSqrOsOiQ%2Fs512%2F%25D0%25A2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2586%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BC%2520%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BC%252C%2520%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%2520%25D0%25B8%2520%25D1%2581%2520%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25B1.jpg&hash=f83f054d323de6a7101eaa6d1b06c525142103c0)
                 Танцувам сам, макар и с теб...
 
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Flh6.ggpht.com%2F_MJP6mebZQT4%2FS-m33HKYaWI%2FAAAAAAAAAQM%2F-8zryI0xBDk%2F%25D0%25A2%25D0%25BE%25D1%258F%2520%25D0%259C%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BA%25D0%25BE%2520%25D0%25BF%25D1%258A%25D0%25BA%2520%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B8%2520%25D0%25B3%25D0%25B8%2520%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%258F....jpg&hash=de1fbc94b9f23ede5d0daa23f2cf5871cba2f755)
                        Ама и Марко ги разправя едни...
Title: Ynt: ФОТО УСМИВКИ
Post by: dim56 on June 04, 2010, 19:40
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Flh6.ggpht.com%2F_MJP6mebZQT4%2FS-m0_jj6w1I%2FAAAAAAAAAPM%2FNqTqEbql3T4%2F%25D0%2593%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BC%2520%25D1%2581%25D0%25B5%2520%25D0%25B7%25D0%25B0%2520%25D1%2581%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE....jpg&hash=01d8005d0d5a5bb8ab4fbf32f6625f41ada95be8)
                                    Подготовката за световното върви с пълна пара...
Title: Ynt: ФОТО УСМИВКИ
Post by: muti6 on June 06, 2010, 23:16
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fbiskvitka.net%2Fuploads%2Fposts%2Fthumbs%2F1275523454_53.jpg&hash=249de534ace91f0d88d54d9bce4caa87544397e3)
Title: Ynt: ФОТО УСМИВКИ
Post by: muti6 on June 06, 2010, 23:18
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fbiskvitka.net%2Fuploads%2Fposts%2F1275557714_29.jpg&hash=f300b852f88a7f9b7e87251b59a3a97f08cbefa6)
Title: Ynt: ФОТО УСМИВКИ
Post by: dim56 on June 07, 2010, 15:54
Юни е решаващ за студентите.
Желая им на всички лека ръка и успех!


(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Flh6.ggpht.com%2F_MJP6mebZQT4%2FS-m0OGkIjnI%2FAAAAAAAAAJM%2FLGvtVkwN4h0%2Fs512%2F%25D0%2593%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2589%25D0%25B0%2520%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%2520%2528%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%2529.jpg&hash=4cbcb0b65a30c29685ee773e85b8f0ad125b209c)
                      Предстои гореща сесия

(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Flh4.ggpht.com%2F_MJP6mebZQT4%2FS-m0tKPaWkI%2FAAAAAAAAAM4%2FisL8pWS9X1I%2Fs720%2F%25D0%25A1%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B8%252C%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%2520%25D0%25BE%25D1%2582%2520%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%2520%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25201.jpg&hash=353c3be137057da9e65a03de1a461b485ed223f6)
                          Някои студенти припадат от четене преди изпита,

(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Flh3.ggpht.com%2F_MJP6mebZQT4%2FS-m01GzdVtI%2FAAAAAAAAAN8%2F3CP7bWIniC8%2F%25D0%25A1%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B8%252C%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%2520%25D0%25BE%25D1%2582%2520%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%2520%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25202.jpg&hash=ed10223e21efaeeb27f5a7083b580bada2ee4534)
                                 Други - след изпита!

(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Flh3.ggpht.com%2F_MJP6mebZQT4%2FS-m0ehcblkI%2FAAAAAAAAALM%2FGAm72dpjVjM%2F%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2584%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%258A%25D1%2582%2520%25D0%25BD%25D0%25B5%2520%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B8%2520-%2520%25D0%25A2%25D0%259E%25D0%2599%2520%25D0%259E%25D0%25A2%25D0%2594%25D0%25AA%25D0%25A5%25D0%2592%25D0%2590.jpg&hash=cd284a957a49b0bdf358eef41e45f7e85313b90e)
              Професорът не спи - ТОЙ ОТДЪХВА!
Title: Re: ФОТО УСМИВКИ
Post by: dim56 on July 02, 2010, 16:41
                    Замириса на отпуски...

(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Flh3.ggpht.com%2F_MJP6mebZQT4%2FS-m0KycOM5I%2FAAAAAAAAAIw%2FxWIex_OmqDw%2Fs512%2F%25D0%259D%25D0%25B0%2520%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B9%2520%25D0%25BC%25D1%2583%2520%25D0%25BF%25D1%2583%25D0%25BA%25D0%25B0%2520%25D0%25B7%25D0%25B0%25202012.jpg&hash=0b48d7f04743494c6ebe93d03cd9c28a0fa8e106)
                         На кой ли му пука, че иде 2012-та
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Flh3.ggpht.com%2F_MJP6mebZQT4%2FS-m0H2Me2KI%2FAAAAAAAAAIg%2FXcJWX5_NRsM%2Fs512%2F%25D0%25A1%25D0%25BA%25D1%258A%25D0%25BF%25D0%25B0%252C%2520%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B9%252C%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2585%25D0%25BC%25D0%25B5%2521.jpg&hash=01cbd4f94ee0c72a6c9d70a871a266759e173dde)
                         Скъпа, слизай, пристигнахме!
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Flh3.ggpht.com%2F_MJP6mebZQT4%2FS-m0r_WCqcI%2FAAAAAAAAAMw%2Fz9w7uJbfUb4%2Fs512%2F%25D0%259D%25D0%25B0%2520%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25BE%2520%25D1%2581%2520%25D1%2584%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BE%25201.jpg&hash=a5e5cbcdcf2f5d81b08671b96d18a89276ef3303)
                         На село с Ферари-то
Title: Re: ФОТО УСМИВКИ
Post by: Seiko on December 05, 2010, 22:42
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi54.tinypic.com%2F2zfrc4w.jpg&hash=77dc01ed3a6eac3c7fa23c51713df65a6fb00bf9)
Title: Re: ФОТО УСМИВКИ
Post by: Hashashin on December 07, 2010, 00:56
Малко семейство :))
Title: Re: ФОТО УСМИВКИ
Post by: Rahmie on December 07, 2010, 09:04
You are not allowed to view links. Register or Login
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi54.tinypic.com%2F2zfrc4w.jpg&hash=77dc01ed3a6eac3c7fa23c51713df65a6fb00bf9)
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi54.tinypic.com%2F2zfrc4w.jpg&hash=77dc01ed3a6eac3c7fa23c51713df65a6fb00bf9)

Много мило семейство... :)
Title: Re: ФОТО УСМИВКИ
Post by: ЖАРКО ЖЕГЛЕВ on February 07, 2013, 16:56
.