View full version: Tarih
1 2 3 »
 1. Türkler, Slavlar ve Bulgarların Kökeni - Prof. Dr. Plamen S. Tzvetkov
 2. Pomaklar üzerine farklı bir tarih okuması - Recep MEMİŞ
 3. Pomak Irkı Üzerine Kısa Analiz
 4. Balkanlarda Baskılar ve Göç
 5. Bir Öykü ve 1341 Tarihli İki İsyan: Edirne Branos ile Selanik Zealot İsyanı
 6. Osmanlı, Balkanları zorla mı islamlaştırdı?
 7. Patriyotlar
 8. 1912-13 'te pomaklara uygulanan zulüm
 9. Pomak yerleşimlerinde müslümanlaşma (arşiv kayıtları) - ПОМОXАМЕДАНЧВАНЕТО .
 10. Aren tanımının tarihsel serüveni
 11. Bulgarlar Seyahatname
 12. Pomaklar
 13. Pomakların kökeni nedir ?
 14. Balkanların kısa tarihsel kronolojisi
 15. Abdülhamid Han’ın müthiş Rodop hamlesi - Aziz Üstel
 16. Padişah 4. Mehmed ile Papa 7. Alessandro akrabaymış
 17. Atatürk ve bulgar kralı
 18. Ibn Fadlan'ın Seyahatnamesine genel bir bakış
 19. Balkanlarda Yörük Yerleşimleri
 20. Bu mezarlar kimin? Şamanlar mı? Asparuha mı ait?
 21. Yunanistanda Pomaklar için yasaklanmış bölgeler.
 22. 7. yüzyıl'dan önce balkanlara slavların yerleştiği bölgeler.
 23. Bulgar devletinin kuruluşu öncesinde balkanlarda etnik yapı.
 24. Balkanlar'da 11 ve 13. yüzyıllar arası (1000~1299) etnik dağılım
 25. Mete Esin - Pomaklar kimdir?
 26. Drama köyleri
 27. Bektaşilik - Bektashis
 28. Osmanlı imparatorluğu'nda hristiyanların sosyal ve dini hayatları
 29. Rumeli ve Osmanlılar
 30. who are pomaks?
 31. Halil Berktay: Mühtedi ve muhacir
 32. Vodina_Karacaova (Karacaabad) Bölgesinde Müslümanlaşma
 33. Evliya Çelebi - Seyahatname
 34. 1695 Tarihli mufassal avarız defteri - Filibe kazasında nüfus ve yerleşim
 35. Osmanlı Dönemindeki Pencik ve Devşirme Kanunları
 36. Pomaklara Bulgar ateşi 15 Ölü
 37. 6 Pomak köyü ablukada - Kornitsa, Breznitsa, Lajnitsa ...
 38. Müslüman bulgarlar (Stoyan raychevski)
 39. Voynuklar
 40. Tarihi osmanlı mezar kitabeleri resimleri
 41. ANADOLU VE BALKANLARDA SARI SALTUK
 42. Osmanlı imparatorluğundagayri müslimlerin nüfusu
 43. İlber Ortaylı ile Tarih Dersleri: Osmanlı’da Tarikatlar
 44. Osmanlı devleti'nde hoşgörünün hukuki temelleri
 45. Bir kimse Pomak bairak yarismasi ayarlasin
 46. Rumların Bulgaristan Faliyetleri
 47. Marmara bölgesi'ne göç eden göçmenlerin yerleştikleri yerler
 48. Üsküp’te Müslümanlar
 49. Произход на името Чепеларе - Çepelare isminin kökeni
 50. Ege makedonyasında ismi değişen köyler (Voden - drama -selanik)