Pomak.eu

Български => Хоби и Развлечения => Topic started by: dim56 on May 13, 2010, 23:32

Title: ФОТО УСМИВКИ
Post by: dim56 on May 13, 2010, 23:32
Предлагам в тази тема да се постват забавни фотоси - без видео, рисунки или текстов материал.
Изпробвайте остроумието си при предлагането на съпровождащ текст за снимките  ;)
Ето и първата порция:
 
Наблюдава се увеличаване на пациентите в травматологията. Причините, за да се озоват пострадалите там, са най-различни. Резултатът - почти винаги един...
 
ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО
 
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Flh5.ggpht.com%2F_MJP6mebZQT4%2FS-m0trIhoJI%2FAAAAAAAAAM8%2FX7Cn1NOHFd8%2Fs512%2F%25D0%2598%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258F%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BE%25201.jpg&hash=b663f54e62f29ac41f2ea7e5304f834f)
 
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Flh6.ggpht.com%2F_MJP6mebZQT4%2FS-m0t9pRP7I%2FAAAAAAAAANA%2Ftp_e_dnfK70%2Fs512%2F%25D0%2598%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258F%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BE%25205.jpg&hash=e04d9571b6de19261d46c3b85c48b527)
 
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Flh5.ggpht.com%2F_MJP6mebZQT4%2FS-m0uWiqlEI%2FAAAAAAAAANE%2FOwO9weB0B_Q%2Fs512%2F%25D0%2598%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258F%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BE%25204.jpg&hash=baebafc408b8ba1caa2b19dd71332b34)
 
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Flh4.ggpht.com%2F_MJP6mebZQT4%2FS-m0uukAOzI%2FAAAAAAAAANI%2FXnQzwpln0LM%2Fs512%2F%25D0%2598%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258F%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BE%25203.jpg&hash=c73c603b2858741b3c6282a7dc0778ab)
 
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Flh6.ggpht.com%2F_MJP6mebZQT4%2FS-m0vDngHpI%2FAAAAAAAAANM%2FUVDpRNgurbE%2Fs512%2F%25D0%2598%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258F%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BE%25202.jpg&hash=90f43689bc7def7e663f4bcf4f53dbe4)
 
Надявам се темата да е забавна за всички.
 
 
Title: Re: ФОТО УСМИВКИ
Post by: sirrio on May 14, 2010, 14:57
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ftutzone.wallheaven.com%2Fcreativeads%2F13%2520Sony%2520VAIO%2520-%2520Lightweight%2520like%2520no%2520other.jpg&hash=53820acf86c41eb1ad962d02cfa7f3bb)
Title: Re: ФОТО УСМИВКИ
Post by: sirrio on May 14, 2010, 15:04
Най-добрите ножове!
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ftutzone.wallheaven.com%2Fcreativeads%2F19%2520WMF%2520knives%2520-%2520Cutting%2520board.jpg&hash=2da7ee070630d1501278988898a2cb29)


Сайт за работа Monster.com - Ние ще намерим най-доброто място за вашата професия!  ;D

(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ftutzone.wallheaven.com%2Fcreativeads%2F21%2520Monster.com%2520-%2520We%2520Help%2520You%2520Find%2520The%2520Best%2520Place%2520For%2520Your%2520Job.jpg&hash=9fb79d24589a142a953fce0b882ac96a)


Само Кока-Кола!

(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ftutzone.wallheaven.com%2Fcreativeads%2F22%2520Coca%2520Cola.jpg&hash=6dd53f02e0389abdc389c4095df0795a)
Title: Re: ФОТО УСМИВКИ
Post by: sirrio on May 14, 2010, 15:16
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F_NpINLHeo8rM%2FRvu_Xgc9_7I%2FAAAAAAAAHQs%2FGND1YpUS3fY%2Fs400%2FDuracell.jpeg&hash=569ef9f7ae2b8dbdad9bb251427577f4)

Само тенис-топката трябва да подскача (Анна Курникова) :D
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.geeksucks.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F3.gif&hash=fe877234bb0b87c6fcb59ea69b7ddd2c)

(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.geeksucks.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F18.gif&hash=5c0fa8f09efb1ae6fa96de370141af18)

(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.geeksucks.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F20-1.gif&hash=1f806577891791fd0b03614e7e4ff49c)

Title: Re: ФОТО УСМИВКИ
Post by: sirrio on May 14, 2010, 15:28
Най-глатко бръснене!
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.hongkiat.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F004669669.jpg&hash=49d24d59a467f4f745dbff61937a53f0)

(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.hongkiat.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F004669699.jpg&hash=4c2f99559f5adb5e028469ed592c2327)

Реклама на презервативи: Не бъди глупав, предпази се!
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmedia02.hongkiat.com%2Fcreative-ads%2Fdont-be-stupid-01.jpg&hash=f51b2395ce4ef924494c15c8a968e21a)
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmedia02.hongkiat.com%2Fcreative-ads%2Fdont-be-stupid-02.jpg&hash=b9a04d53a7f89cdd4779662e7b960c4c)

Използвай само колкото ти е необходимо!
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmedia02.hongkiat.com%2Fcreative-ads%2Fdenver-water.jpg&hash=51bb1d3aaf95e50df6997181578be137)
Title: Re: ФОТО УСМИВКИ
Post by: sirrio on May 14, 2010, 15:39
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmedia02.hongkiat.com%2Fcreative-ads%2Forion-telescope.jpg&hash=3ea48ee36ac888a8d669db4a228c9a10)

(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmedia02.hongkiat.com%2Fcreative-ads%2Fnike-just-do-it.jpg&hash=cc1b262f663c19f7dc8b7fcc440cfc6e)

(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fhongkiat.s3.amazonaws.com%2Ftechads%2F002_0_500.jpg&hash=ba3a907ecf3a7a0aca8a0cfb2304c6f2)
Видео камера Nikon - прихваща до 12 лица!  ;D
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmedia02.hongkiat.com%2Fclever_ads%2Fnikon-s60.jpg&hash=44e6269647771c1b898881f0c4670522)

(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmedia02.hongkiat.com%2Fclever_ads%2Fnikon-s60-2.jpg&hash=e52e90949f18377d4f7b2905d8661c4d)

Title: Re: ФОТО УСМИВКИ
Post by: sirrio on May 14, 2010, 15:56
Mambocino Coffee Co - Изключително силно кафе!
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmedia02.hongkiat.com%2Fclever_ads%2FMambocino-Coffee-Co.jpg&hash=5f54c6129a0146124718e8b86375e140)

НИСАН
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmedia02.hongkiat.com%2Fclever_ads%2Fnissan.jpg&hash=030a8fa66892fe129f17d7d17c5fad64)

Колко трудно е да издържиш един час на тъмно (без ток)? - Зависи от това колко привлекателна е съпругата ви.
;D
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmedia02.hongkiat.com%2Fclever_ads%2FWWF---AttractiveSpouse.jpg&hash=515ee7b3aad5ef18c1266bb4a792d550)

Хайнекен - Историята е сътворена в Рим
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmedia02.hongkiat.com%2Fclever_ads%2Fheinekencolosseum.jpg&hash=84f48dec755dd9a224eaaf9cabfba365)

ПЕПСИ - Порасни!
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmedia02.hongkiat.com%2Fcreative_pepsi_ads%2Fpanties.jpg&hash=b18a8c5244b79d623ba146fc3a4876bd)
Title: Re: ФОТО УСМИВКИ
Post by: Gelina on May 15, 2010, 10:45
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fzabaven.com%2Fsnimki_file%2Fl_20080131105617.jpg&hash=88c6f02225228736236f251568b04327)
Title: Re: ФОТО УСМИВКИ
Post by: sirrio on May 15, 2010, 10:49
Замърсената вода убива повече деца от войната!
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.funpic.hu%2Ffiles%2Fpics%2F00034%2F00034626.jpg&hash=c4292d4a20900b8fd559c5c30951655d)

Световна асоциация за защита на животните
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.funpic.hu%2Ffiles%2Fpics%2F00033%2F00033905.jpg&hash=fe14730e50ef2069247f073aa005e93b)

Toyota Prius - Злочеста за някои (понеже е електромобил) ;D
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.funpic.hu%2Ffiles%2Fpics%2F00033%2F00033901.jpg&hash=6d41d960820a59862241171992e90e8f)

(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.funpic.hu%2Ffiles%2Fpics%2F00033%2F00033900.jpg&hash=a968c60d7d9b2000e68266dbbc4c5c71)

Крем за лице против бръчки и стареене
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.funpic.hu%2Ffiles%2Fpics%2F00033%2F00033889.jpg&hash=b4081f5b86e3485b4f4c9648c7e1b32b)

Моят календар в офиса
;D
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.funpic.hu%2Ffiles%2Fpics%2F00033%2F00033782.jpg&hash=9de07279c0e74f985ce711b7e3dc56b3)

Title: Re: ФОТО УСМИВКИ
Post by: sirrio on May 15, 2010, 10:58
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.funpic.hu%2Ffiles%2Fpics%2F00033%2F00033607.jpg&hash=ed45a5b652bebcead652aecb5ea8f784)

(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.funpic.hu%2Ffiles%2Fpics%2F00033%2F00033533.jpg&hash=14b9c5930820fc5100026fa0f17805c1)

(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.funpic.hu%2Ffiles%2Fpics%2F00033%2F00033224.jpg&hash=c5f8cdf3bf2d8f336bfb0a57e7e6684d)

Ламборджини, максимална скорост - 112 км/ч*
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.funpic.hu%2Ffiles%2Fpics%2F00033%2F00033110.jpg&hash=71991ad87af64dbe7d7aaaf70f834d90)
* На задна скорост
;D ;D ;D
Title: Re: ФОТО УСМИВКИ
Post by: sirrio on May 15, 2010, 11:08
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.funpic.hu%2Ffiles%2Fpics%2F00032%2F00032667.jpg&hash=9623669420be86aa0edc059d1c729a2f)

(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.funpic.hu%2Ffiles%2Fpics%2F00032%2F00032604.jpg&hash=f29aeb582ac58fc50514c66e983a5470)

Веднага щом се освободи работно място, можете да го намерите на нашия сайт!
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.funpic.hu%2Ffiles%2Fpics%2F00032%2F00032538.jpg&hash=62fdf90d1cf1754374b9316dc39084ec)

(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.funpic.hu%2Ffiles%2Fpics%2F00032%2F00032302.jpg&hash=46516327e7381819845759ff36be380f)
Title: Re: ФОТО УСМИВКИ
Post by: sirrio on May 15, 2010, 11:29
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.funpic.hu%2Ffiles%2Fpics%2F00032%2F00032292.jpg&hash=1aea1cb160da87cde47a7e47fc60ae6b)

Педигрий - за силни кучета! ;D
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.funpic.hu%2Ffiles%2Fpics%2F00032%2F00032235.jpg&hash=22f340d64ce9074fcb0b59662b877ccc)

Всяка година 1.5 милиона деца умират от консумацията на замърсена вода
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.funpic.hu%2Ffiles%2Fpics%2F00032%2F00032117.jpg&hash=223774a1bd5de7f2f0fec40bcec37e4e)

Най-добрият кетчуп
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.funpic.hu%2Ffiles%2Fpics%2F00031%2F00031945.jpg&hash=f3f61bcf66fe66ed35da2ce45a7f70a6)

Бърза и бавна смърт
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.funpic.hu%2Ffiles%2Fpics%2F00031%2F00031820.jpg&hash=b1159a327b0c2273b4884caba136cef9)

Реклама на Зоопарк - Нашите животни обичат посетители  ;D
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.funpic.hu%2Ffiles%2Fpics%2F00031%2F00031636.jpg&hash=9b11daae563abf9a19ca85683c240fba)
Title: Re: ФОТО УСМИВКИ
Post by: Nazmi on May 16, 2010, 06:54
 
Правила на Форума !
21. Публикуването на изображения, коментари и цитати с цел да бъдат унижени хора, институции, учреждения или правителства, е забранено. В такива случаи администраторите на сайта имат правото да прекратят без предупреждение достъпа на провинилите се лица до форума.

Title: Re: ФОТО УСМИВКИ
Post by: muti6 on May 16, 2010, 08:46
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg263.imageshack.us%2Fimg263%2F2183%2F24410109022239114465100.jpg&hash=387b5dbb944f23ec97c9051927660108)
Title: Re: ФОТО УСМИВКИ
Post by: muti6 on May 16, 2010, 08:49
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg299.imageshack.us%2Fimg299%2F3743%2F26768127825675591112147.jpg&hash=6d43dd24287f208e2f24a3bf4df6f399)
Title: Re: ФОТО УСМИВКИ
Post by: Seiko on May 16, 2010, 15:09
     
  Haz clic sobre las caras de las personas para etiquetarlas.
      (https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsphotos.ak.fbcdn.net%2Fhphotos-ak-snc3%2Fhs239.snc3%2F22675_181296914944_119525644944_699087_674048_n.jpg&hash=8b21c9bcdd558b3ebdd84d3c3c96a7b7) (http://www.facebook.com/photo.php?pid=699090&id=119525644944)
Title: Re: ФОТО УСМИВКИ
Post by: dim56 on May 17, 2010, 14:24
                                                        МВР СЪОБЩАВА:
 
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Flh4.ggpht.com%2F_MJP6mebZQT4%2FS-m35JMy9BI%2FAAAAAAAAAQc%2FIlyn2yYpGKA%2F%25D0%259F%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%2520%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B4%25D1%258A%25D1%2580%25D0%25B6%25D0%25B0%25D0%25BD%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%2520%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F%2520%25D0%259D%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5.jpg&hash=5cc7a69a9537674f8b4cb0b6eb9ae45a)
                                        Първият задържан по операция "Насраните"
 
 
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Flh4.ggpht.com%2F_MJP6mebZQT4%2FS-m0RQ-tXVI%2FAAAAAAAAAJk%2FrFqRve2y55k%2Fs720%2F%25D0%25A9%25D0%25B5%2520%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25B5%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B5.jpg&hash=7f28cd5d3d30ebb65c3b96875b5b6d54)
    При операция "Перачите" бе намерено голямо количество пари, подготвени за изпиране...
 
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Flh6.ggpht.com%2F_MJP6mebZQT4%2FS-m36jEOAGI%2FAAAAAAAAAQo%2Fo9x1Fe1rE0o%2Fs720%2F%25D0%2598%25D0%25B7%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25B2%25D0%25B0%2520%25D1%2581%25D0%25B5%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%2520%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F%2520%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2587%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5.jpg&hash=63cd133f18f839f80702fbd92dc4c5f9)
                               ...Но мозъкът на престъпната група все още се издирва.
 
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Flh6.ggpht.com%2F_MJP6mebZQT4%2FS-m4Fe2L_FI%2FAAAAAAAAASE%2F3J6I3Y-XAfo%2Fs512%2F%25D0%259F%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%2520%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B4%25D1%258A%25D1%2580%25D0%25B6%25D0%25B0%25D0%25BD%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%2520%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%259C%25D0%2592%25D0%25A0.jpg&hash=7f73a10df82e2b13414e103a0322c14d)
       А това е последния останал в ареста по операция "Наглите"
 
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Flh5.ggpht.com%2F_MJP6mebZQT4%2FS-m0dF97vVI%2FAAAAAAAAAK8%2FyoWIjokx7cU%2F%25D0%25A1%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B1%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B0%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25A2%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B0.jpg&hash=99fc3584aa5f923636d43cc2466da933)
Продължава усиленото събиране на доказателства по операция "Октопод". Виждате кадър от сватбата на Трактора.
 
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Flh3.ggpht.com%2F_MJP6mebZQT4%2FS-m0QTiEIsI%2FAAAAAAAAAJc%2F0toCL2iZgeo%2Fs512%2F%25D0%2590%25D0%25B3%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%252000%2520%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B2%25D0%25B0....jpg&hash=0c494b5c16071170337a129fd2286a7a)
                 Агент 00 докладва... Борбата продължава!
Title: Re: ФОТО УСМИВКИ
Post by: dim56 on May 23, 2010, 17:50
You are not allowed to view links. Register or Login
...

muti6 ме подсети, че идва сезона на дините...
Та... ще използвам едно от любимите изречения на PETER:
 
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Flh3.ggpht.com%2F_MJP6mebZQT4%2FS_k_tRe0qTI%2FAAAAAAAAAdY%2FxEsyT1Qa6PM%2Fs512%2F%25D0%25A1%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%258A%25D1%2582%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25201.jpg&hash=7c9b161510289cb782afb7ffc9fc38fa)
               Истината е въпрос на гледна точка...
 
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Flh6.ggpht.com%2F_MJP6mebZQT4%2FS_k_s_ElV9I%2FAAAAAAAAAdU%2F4g0UK458GPQ%2Fs512%2F%25D0%25A1%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%258A%25D1%2582%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25202.jpg&hash=39c6608e9acb4707ea3a87d4cd08a6ca)
                         ... и на точна гледка   
Title: Re: ФОТО УСМИВКИ
Post by: dim56 on May 30, 2010, 13:57
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Flh5.ggpht.com%2F_MJP6mebZQT4%2FS-m0TcMaqBI%2FAAAAAAAAAJ0%2FsQA0ADv-Xb0%2F%25D0%259D%25D1%258F%25D0%25BA%25D1%258A%25D0%25B4%25D0%25B5%2520%25D0%25B2%2520%25D0%2591%25D0%2593.jpg&hash=eabdffcfe3c3fdf4160640c2e4fd1cc5)
                                                             Някъде в София
 
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Flh5.ggpht.com%2F_MJP6mebZQT4%2FS-m0Hcp-QkI%2FAAAAAAAAAIc%2F5CqxU7MAE7U%2F%25D0%2592%2520%25D0%25A1%25D0%25BE%25D1%2584%25D0%25B8%25D1%258F.jpg&hash=52872788f536fd3c5206a8d1e390e043)
      Откриване на риболовния сезон в столицата
 
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Flh3.ggpht.com%2F_MJP6mebZQT4%2FS-m0Q0A-EgI%2FAAAAAAAAAJg%2FCNin1yENQSg%2Fs512%2F%25D0%259B%25D0%25B0%25D0%25B9%25D1%2584%2520%25D0%25A1%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BB.jpg&hash=37ece9189546934c7bf8fae384e9866b)
   Новите модни тенденции в условията на криза
Title: Re: ФОТО УСМИВКИ
Post by: Seiko on May 30, 2010, 20:12
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi50.tinypic.com%2F245k6xf.jpg&hash=fb0b48dc68610495f58547862ce7dd14)
Title: Re: ФОТО УСМИВКИ
Post by: dim56 on June 01, 2010, 13:24
                                   ДНЕС Е ПЪРВИ ЮНИ!
 
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Flh4.ggpht.com%2F_MJP6mebZQT4%2FS-m31Ry1o_I%2FAAAAAAAAAQE%2FMjUZtiWF-z8%2F%25D0%2597%25D0%25B0%2520%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0%2520%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25B5%2520%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25BC%25D0%25B0.jpg&hash=f95f18e2caa9fdb78b1f3813081591ab)
                           За т'ва ставаше дума...
 
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Flh5.ggpht.com%2F_MJP6mebZQT4%2FS-m32kVJoeI%2FAAAAAAAAAQI%2FxHjSqrOsOiQ%2Fs512%2F%25D0%25A2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2586%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BC%2520%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BC%252C%2520%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%2520%25D0%25B8%2520%25D1%2581%2520%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25B1.jpg&hash=61303476fbf80bdbf3fdb25207d9a640)
                 Танцувам сам, макар и с теб...
 
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Flh6.ggpht.com%2F_MJP6mebZQT4%2FS-m33HKYaWI%2FAAAAAAAAAQM%2F-8zryI0xBDk%2F%25D0%25A2%25D0%25BE%25D1%258F%2520%25D0%259C%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BA%25D0%25BE%2520%25D0%25BF%25D1%258A%25D0%25BA%2520%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B8%2520%25D0%25B3%25D0%25B8%2520%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%258F....jpg&hash=1bc3f385950de7bd4e516a94baa63381)
                        Ама и Марко ги разправя едни...
Title: Ynt: ФОТО УСМИВКИ
Post by: dim56 on June 04, 2010, 19:40
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Flh6.ggpht.com%2F_MJP6mebZQT4%2FS-m0_jj6w1I%2FAAAAAAAAAPM%2FNqTqEbql3T4%2F%25D0%2593%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BC%2520%25D1%2581%25D0%25B5%2520%25D0%25B7%25D0%25B0%2520%25D1%2581%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE....jpg&hash=84c9f33fb86cb7bc8a7f7a790159b8a7)
                                    Подготовката за световното върви с пълна пара...
Title: Ynt: ФОТО УСМИВКИ
Post by: muti6 on June 06, 2010, 23:16
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fbiskvitka.net%2Fuploads%2Fposts%2Fthumbs%2F1275523454_53.jpg&hash=960cfe64fcca4053813e00aae7a5054d)
Title: Ynt: ФОТО УСМИВКИ
Post by: muti6 on June 06, 2010, 23:18
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fbiskvitka.net%2Fuploads%2Fposts%2F1275557714_29.jpg&hash=da7a7c9dc910831864edd7efaf13a184)
Title: Ynt: ФОТО УСМИВКИ
Post by: dim56 on June 07, 2010, 15:54
Юни е решаващ за студентите.
Желая им на всички лека ръка и успех!


(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Flh6.ggpht.com%2F_MJP6mebZQT4%2FS-m0OGkIjnI%2FAAAAAAAAAJM%2FLGvtVkwN4h0%2Fs512%2F%25D0%2593%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2589%25D0%25B0%2520%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%2520%2528%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%2529.jpg&hash=1f75cb8d7a00bce12b1b66807a691a67)
                      Предстои гореща сесия

(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Flh4.ggpht.com%2F_MJP6mebZQT4%2FS-m0tKPaWkI%2FAAAAAAAAAM4%2FisL8pWS9X1I%2Fs720%2F%25D0%25A1%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B8%252C%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%2520%25D0%25BE%25D1%2582%2520%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%2520%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25201.jpg&hash=08b3016732f8b0638163df424ce38d29)
                          Някои студенти припадат от четене преди изпита,

(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Flh3.ggpht.com%2F_MJP6mebZQT4%2FS-m01GzdVtI%2FAAAAAAAAAN8%2F3CP7bWIniC8%2F%25D0%25A1%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B8%252C%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%2520%25D0%25BE%25D1%2582%2520%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%2520%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25202.jpg&hash=82efcfd9082feffe6fb67456cb631dcf)
                                 Други - след изпита!

(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Flh3.ggpht.com%2F_MJP6mebZQT4%2FS-m0ehcblkI%2FAAAAAAAAALM%2FGAm72dpjVjM%2F%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2584%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%258A%25D1%2582%2520%25D0%25BD%25D0%25B5%2520%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B8%2520-%2520%25D0%25A2%25D0%259E%25D0%2599%2520%25D0%259E%25D0%25A2%25D0%2594%25D0%25AA%25D0%25A5%25D0%2592%25D0%2590.jpg&hash=0fb14db50ad79804830dc7541699ced4)
              Професорът не спи - ТОЙ ОТДЪХВА!
Title: Re: ФОТО УСМИВКИ
Post by: dim56 on July 02, 2010, 16:41
                    Замириса на отпуски...

(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Flh3.ggpht.com%2F_MJP6mebZQT4%2FS-m0KycOM5I%2FAAAAAAAAAIw%2FxWIex_OmqDw%2Fs512%2F%25D0%259D%25D0%25B0%2520%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B9%2520%25D0%25BC%25D1%2583%2520%25D0%25BF%25D1%2583%25D0%25BA%25D0%25B0%2520%25D0%25B7%25D0%25B0%25202012.jpg&hash=3edc616bf7cc1a810758aa5ac0618389)
                         На кой ли му пука, че иде 2012-та
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Flh3.ggpht.com%2F_MJP6mebZQT4%2FS-m0H2Me2KI%2FAAAAAAAAAIg%2FXcJWX5_NRsM%2Fs512%2F%25D0%25A1%25D0%25BA%25D1%258A%25D0%25BF%25D0%25B0%252C%2520%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B9%252C%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2585%25D0%25BC%25D0%25B5%2521.jpg&hash=4ac3e954882e954d6a360431619e504b)
                         Скъпа, слизай, пристигнахме!
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Flh3.ggpht.com%2F_MJP6mebZQT4%2FS-m0r_WCqcI%2FAAAAAAAAAMw%2Fz9w7uJbfUb4%2Fs512%2F%25D0%259D%25D0%25B0%2520%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25BE%2520%25D1%2581%2520%25D1%2584%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BE%25201.jpg&hash=6b8dcce2cf27d707649ef2e2d3cc4e50)
                         На село с Ферари-то
Title: Re: ФОТО УСМИВКИ
Post by: Seiko on December 05, 2010, 22:42
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi54.tinypic.com%2F2zfrc4w.jpg&hash=a4270ff01b12eb6947d1182cbc7d6da3)
Title: Re: ФОТО УСМИВКИ
Post by: Hashashin on December 07, 2010, 00:56
Малко семейство :))
Title: Re: ФОТО УСМИВКИ
Post by: Rahmie on December 07, 2010, 09:04
You are not allowed to view links. Register or Login
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi54.tinypic.com%2F2zfrc4w.jpg&hash=a4270ff01b12eb6947d1182cbc7d6da3)
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi54.tinypic.com%2F2zfrc4w.jpg&hash=a4270ff01b12eb6947d1182cbc7d6da3)

Много мило семейство... :)
Title: Re: ФОТО УСМИВКИ
Post by: ЖАРКО ЖЕГЛЕВ on February 07, 2013, 16:56
.