Pomak.eu

Български => История => Topic started by: Rasate on November 01, 2011, 15:06

Title: Данни от археологията
Post by: Rasate on November 01, 2011, 15:06
Отварям тази тема с надеждата да се публикуват различни данни от археологията свързани с българските земи или българите.

ЕЗИЧЕСКИ ВЛИЯНИЯ В ХРИСТИЯНСКАТА ПОГРЕБАЛНА ОБРЕДНОСТ В ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ


Веселин Хаджиангелов

Исторически музей – Самоков

При изследване на некрополи от Късно бронзовата епоха до Средновековието, изследователят винаги се сблъсква с някои общи явления, които се разглеждат като задължителни норми, догми, характеризиращи съответната погребална обредност за периода. Общите характеристики на некрополите позволяват да се проследят редица особености, които определят етническата, социалната, културна и религиозна принадлежност на покойниците, а също и да се диференцират влиянията на други, по-стари култури.

При направените археологически проучвания в Югозападна България (Западните Родопи и Средна Места) са локализирани десетки поселения от всички ранни епохи до Късното средновековие.Освен селища, крепости, светилища, са проучени и доста некрополи. Почти няма съвременно селище, в чието землище да не са регистрирани могилни некрополи. Тези характерни и видими паметници естествено говорят за трайността на тази погребална практика. Може да се приеме, че този типичен за траките обичай е продължил до към средата на IV в. сл.Хр. (период на налагане на християнството по нашите земи), когато погребалната обредност коренно се променя. Любопитното в посочения район е това, че освен могилни, тук се разкриват и друг вид погребения – цистови.

Гробовете, изградени и покрити с каменни плочи, са характерен елемент от погребалните практики на населението от долните поречия на Вардар, Струма и Места, а също и за Егейската част на Тракия още от Ранножелязната епоха. През втората половина на IV в. пр.Хр. в някои райони на Западните Родопи този вид каменни конструкции става характерен елемент на погребалната практика на местното население .

Налице са няколко едновременни погребални практики, които вероятно трябва да свържем с различия в социалния статус на погребаните. Чести са случаите на откриване на погребения с трупоизгаряне в урна в близост до цистови гробове, както и наличието на могили с гробници и плоски некрополи с цистови гробове .

В по-късно време, Късната античност и Средновековието, използването на цистови гробове се запазва, но вече в друга среда.

Етническо определяне (племенна принадлежност и т.н.) на тракийското население в Западните Родопи, поречието на Места и източните дялове на Пирин все още е трудно да се направи днес. Важно е да се отбележи, че към IV в. започва силен процес на християнизиране на населението. От изворите са известни покръстванията на бесите от епископ Никeта от Ремисиана (366-414) . С идването на епископ Поликарп от Сексагинта Приста в Никополис ад Нестум през V в., този район се обособява и като епископски център . Налагането на християнството се оказва един хронологически репер, който строго определя принадлежността към религията, нивото на култура и действията в нея. Погребалната практика е регламентирана в Правилата на Православната Църква .

След VI в., с нахлуването на славяните, по-късно и на прабългарите, духовната и материалната култура на завареното население се смесва с новата, което променя, но и обогатява ритуалните практики, като ги превръща в ценен исторически източник при изясняването на етническия облик на българския народ.

Независимо, че с християнството в края на IX в. се въвежда еднообразие, стандартизация и нова форма на погребалния обред, твърде живи са чертите от езическите погребални обичаи, които не изчезват и до днес.

При цистовите погребения от Късната античност и Средновековието в Западните Родопи и Средна Места се наблюдава голяма вариантност. Много от некрополите са християнски – спазен е реда на трупополагането, ориентацията, но откриваме и елементи на антични, славянски и прабългарски езически традиции. Например поставянето на монети като гробен дар – т.нар. „Харонов обол”. Това е един от обредите, чието практикуване в Тракия започва след V в. пр.Хр. Този обичай проследяваме запазен и в некрополите от Късната античност и по-сетне – напр. в селата Туховище, Абланица, Блатска, Рибново, Копривлен и др. За разлика от християнските погребения, където ръцете са скръстени върху гърдите или коремната област, в некрополите при посочените по-горе села се откриват много различия и варианти – изпънати покрай тялото ръце, едната свита към гърдите, другата изпъната.

Езически остатък в християнския погребален обред е трупоизгарянето – изразено вече символично с присъствието на огън в отделните гробове при Туховища. Има го и в други райони на Западните Родопи. През периода XI-ХIII в. огънят е твърде характерен елемент в погребалната християнска практика .

Като езически остатъци се приемат – изваждането на костите, определено време след погребението – т.нар. „Равнене на гроб” (известно от IV в. до средата на нашия век в Родопите), ограждането на гробната яма с каменен кръг и изобщо участието на камъка в погребалния обред, натрупването на малка могилка върху гроба и т.н.

При проучването на цистовите гробове възниква въпросът – дали специалното оформяне на гробната яма с каменни плочи има някакво по-специално ритуално предназначение или тази практика се е наложила чисто функционално? Действително западният дял на Родопите и източните склонове на Пирин са богати на гнайсови скали – лесни за добиване и полуобработване. В некропола при с. Копривлен, Гоцеделчевско са използвани дори мраморни плочи (необработени) заради богатите залежи на мрамор. Но пак там прави впечатление и разнообразието на типове гробни съоръжения – оградени и покрити с плочи, изградени изцяло с речни камъни, споени с кал, маркирани само с няколко камъка, обикновени ями покрити с плочи или гробове, оградени и покрити с антични керемиди. В този некропол късноантичните и средновековните гробове са почти един до друг и често се засичат. Ориентацията на повечето е СЗ – ЮИ и З – И .

Основното при тия погребения е грижливото оформяне на гроба с траен материал – едно символично изграждане на вечен дом за покойника. Вторичното използване на тези съоръжения също може да се разглежда в този контекст.

Не случаен е факта, че до ден днешен в с. Марчево, Гоцеделчевско съвременните гробове също се ограждат с каменни плочи.

Археологическите данни и етнографските проучвания в тази област разкриват, че погребалният обред се изменя, като се запазват в определена последователна приемственост някои елементи от езическия период .

http://www.ongal.net/news.html (http://www.ongal.net/news.html)

Поздрави
Title: Re: Данни от археологията
Post by: Marlboro on November 02, 2011, 06:14
I hilqdi temi da otvarq6 ne moje6 da ybedi6 nikoj,4e v tezi  zemi sa jivqli bulgari predi da dojdat  turko-bulgarite .
Title: Ynt: Данни от археологията
Post by: Subeyi Kurt on November 02, 2011, 10:00
Пpав си Marlboro, че какво друго може да се очаква от държава която е пред прага на изчезване поради демогравски срив. Плаща на ужким специалисти по история да убеждават хората че всичко наоколо е било българско. Де да бяха постъпили подобно и османлиите та да видим сега кой щеше да споменава българия или за нещо българско. ;)
Title: Re: Данни от археологията
Post by: daczo on November 02, 2011, 17:45
Subigi kurt,каква грижа от турчин за България.Аз съм трогнат.Не бой се няма да изчезни.Така си загрижен във всяка тема,че се страхувам че имаш някаква болест.ФОБИЯ.Архиологията все пак показва някой събития.http://news.ibox.bg/news/id_768845902 (http://news.ibox.bg/news/id_768845902)
Title: Re: Данни от археологията
Post by: jordanova on November 02, 2011, 19:05
http://www.astrohoroscope.info/BULlGARI_I_TURKI.htm (http://www.astrohoroscope.info/BULlGARI_I_TURKI.htm)
Title: Re: Данни от археологията
Post by: jordanova on November 02, 2011, 19:16
„Който не може да атакува мисълта, напада мислещия.“
You are not allowed to view links. Register or Login
I hilqdi temi da otvarq6 ne moje6 da ybedi6 nikoj,4e v tezi  zemi sa jivqli bulgari predi da dojdat  turko-bulgarite .
Title: Re: Данни от археологията
Post by: KaraIbrahim on November 02, 2011, 20:06
 
You are not allowed to view links. Register or Login
„Който не може да атакува мисълта, напада мислещия.“

  И то каква мисъл!Направо титанична  ;D
Статията съм я чел.Езическите влияния са ясни.Но не е ясно къде са християнските влияния.Никъде не са споменати,ако греша-опровергайте ме.Просто в тези погребения,споменавал съм го и в друга тема-липсват каквито и да било християнски елементи!Ще ви го повтарям дотогава,докато ми намерите поне едно кръстче в некропола от Туховище.За този в Марчево не съм сигурен,може и да има-все пак е близо до християнско средище.
 Наистина трябва да се вложи повече творчество,за да ме убеди някой,че там са погребвани християни.И доста богато въображение от моя страна,за да повярвям.
Title: Ynt: Данни от археологията
Post by: Subeyi Kurt on November 02, 2011, 23:24
Едно време червените фашисти изкарваха кръстове от всички турски села по Кърджалийско за да докажат че преди и те са били ужким християни. Сега всеки знае че те са турци дошли по времето на Османлиите. Значи тези работи не стават с изкопаване на кръстове а с родово предаване от генерация на генерация. Никаде не е имало насилствена исламизация защото това е против Исламa, но виждам че още има дебели глави на които им се иска да е обратното.
Вижте Босна и мюсулманите там които се гордеят че са потомци на Османлиите и техните традиционни носии са Османлийски. Нима някой насила ги кара да носят фесове и потури. ;)
Title: Re: Данни от археологията
Post by: jordanova on November 02, 2011, 23:59
Аз не зная какви са християнските елементи при погребение. Потърсих информация  и се оказва, че главата на погребания е в посока запад, а краката изток и ръцете са скръстени, а при младите неженени, ръцете са успоредни на тялото. Никъде не се говори за кръстове. Дори в днешно време, не всеки паметник има форма на кръст. Дори тези, които са с такава форма са изключение.
Title: Re: Данни от археологията
Post by: Rasate on November 03, 2011, 13:19
You are not allowed to view links. Register or Login
   
  И то каква мисъл!Направо титанична  ;D
Статията съм я чел.Езическите влияния са ясни.Но не е ясно къде са християнските влияния.Никъде не са споменати,ако греша-опровергайте ме.Просто в тези погребения,споменавал съм го и в друга тема-липсват каквито и да било християнски елементи!Ще ви го повтарям дотогава,докато ми намерите поне едно кръстче в некропола от Туховище.За този в Марчево не съм сигурен,може и да има-все пак е близо до християнско средище.
 Наистина трябва да се вложи повече творчество,за да ме убеди някой,че там са погребвани християни.И доста богато въображение от моя страна,за да повярвям.

Караибрахим- дефинирай християнските погребални обреди и ще видиш. ;)

Хубаво е да си отвориш очите,за процеси характерни изменянето на българските погребални обреди,тези на съседите-обвързаните с исляма и тези с християнството-постепенното им изменяне и пр. вярвай ми ще прогледнеш.

Поздрави.
Title: Re: Данни от археологията
Post by: Rasate on November 03, 2011, 13:21
You are not allowed to view links. Register or Login
Едно време червените фашисти изкарваха кръстове от всички турски села по Кърджалийско за да докажат че преди и те са били ужким християни. Сега всеки знае че те са турци дошли по времето на Османлиите. Значи тези работи не стават с изкопаване на кръстове а с родово предаване от генерация на генерация. Никаде не е имало насилствена исламизация защото това е против Исламa, но виждам че още има дебели глави на които им се иска да е обратното.
Вижте Босна и мюсулманите там които се гордеят че са потомци на Османлиите и техните традиционни носии са Османлийски. Нима някой насила ги кара да носят фесове и потури. ;)

По голяма глупост не бях чувал-бошняците потомци на османлийте-айде бе. ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D

Един съвет- Сюбиги аджеба,не показвай колко си бос.

Поздрави
Title: Ynt: Данни от археологията
Post by: Subeyi Kurt on November 03, 2011, 13:48
Расате, първо майчиният ми език не е български. ;) Под потомци имах впредвид че босненци са онаследили Османските традиции и обичаи и се гордеят с това. Горди са че са мюсулмани, горди са че са бивши поданици на Османската Империя. Не съм фанатик в убежденията си като теб, тръгнал си по една иранска теария и нищо друго не приемаш въпреки конкретните факти и научни анализи на съвременни академици. Всеки е бос но такива като теб са бетер боси ;D ;D ;D
Title: Re: Данни от археологията
Post by: jordanova on November 03, 2011, 17:00

докато ми намерите поне едно кръстче в некропола

При най-старите християнски паметници, в качеството на свещени символи, се явяват не кръстове, а образите на риби, агънце, овчар с агънце на раменете и др. По-късно се появяват кръстовете с различни форми, но без разпятие. Изображения с разпънатия на кръста Исус започнали да се правят между ІV и VІІІ век. от н.е.

http://www.astrohoroscope.info/Simvolika.htm (http://www.astrohoroscope.info/Simvolika.htm)
Title: Re: Данни от археологията
Post by: KaraIbrahim on November 03, 2011, 21:28
  Е,кръстчето го споменах по-скоро символично :)
Няма да споря,ако отнякъде изплува и риба.Или изблее агънце ;D
Факт е,че няма никакви християнски следи в тези погребения.И също така е факт,че историците тълкуват археорогическите находки така,както си искат.Понякога в противоречие с каквато и да е здрава логика.
Title: Re: Данни от археологията
Post by: jordanova on November 03, 2011, 22:15
За този некропол, който споменаваш, не открих нищо, освен една снимка и че е средновековен. Кажи какво разбираш под християнски следи? От снимката не може да се разбере разположението, освен това няма снимки на кости, за да се види как са погребвани.
Title: Re: Данни от археологията
Post by: KaraIbrahim on November 04, 2011, 12:39
   jordanova,ти си християнка,по си наясно с християнските погребения.Недоумявам защо аз трябва да ти казвам с какво се характеризират ;D
 
Title: Re: Данни от археологията
Post by: Rasate on November 04, 2011, 13:03
You are not allowed to view links. Register or Login
   jordanova,ти си християнка,по си наясно с християнските погребения.Недоумявам защо аз трябва да ти казвам с какво се характеризират ;D
 

Тук ще те апострофирам:

Въпреки постепенната универсализация на погребалните практики в България дължащи се повече на съвремието отколкото на религията,във всеки край на България погребалните ритуални практики се различават до определена степен- т.е. за всеки край са строго специфични.

Поздрави

Title: Re: Данни от археологията
Post by: jordanova on November 04, 2011, 15:33
You are not allowed to view links. Register or Login
   jordanova,ти си християнка,по си наясно с християнските погребения.Недоумявам защо аз трябва да ти казвам с какво се характеризират ;D
Аз мога да говоря само за съвременността и за това, което съм видяла. В моят край има неща, които не се срещат в други краища. Знам го. Освен това и арменците са християни, но и при тях си има разлики с тези, които са при нас. Освен това да кажа, в нашите гробища има мъртъвци, които са погребани в посока с главата на изток, това са антифашисти, както се изкарват, партизани, ятаци, и съм го забелязала, защото в съседство има други гробове с друга ориентация и когато съм питала, отговорът е бил, че са на изток, в посока СССР, тогава още имаше Съветски съюз. Днес вече никой не погребва по този начин . Е , какво ще каже човек дали са християни, тези мъртъвци, след като не са погребани запад-изток?
Title: Re: Данни от археологията
Post by: Hat on November 04, 2011, 15:37
You are not allowed to view links. Register or Login
Расате, първо майчиният ми език не е български. ;) Под потомци имах впредвид че босненци са онаследили Османските традиции и обичаи и се гордеят с това. Горди са че са мюсулмани, горди са че са бивши поданици на Османската Империя. Не съм фанатик в убежденията си като теб, тръгнал си по една иранска теария и нищо друго не приемаш въпреки конкретните факти и научни анализи на съвременни академици. Всеки е бос но такива като теб са бетер боси ;D ;D ;D
Не приятелю тука не мога да се съглася с теб човека съвсем не е бос просто е болен.
Title: Re: Данни от археологията
Post by: muti6 on January 23, 2012, 14:48
Османска България” разбунва духовете

(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.trud.bg%2FImages%2FCache%2FImage_1115294_3.jpg&hash=e1e88ac293f12339a654c4980177cc05)
Новоизлязла книга със заглавие “Пътеводител за османска България” разбуни духовете и предизвиква бурни дискусии по форумите в интернет.

Книгата показва старинни джамии, мостове, чешми и сгради, построени през 500-те години, през които страната ни е част от Османската империя. Богато илюстрирана с фотографии, тя разкрива любопитните, понякога шокиращи детайли за съдбата на османското наследство във Варна, Узунджово, Гоце Делчев и Кюстендил и отвежда до непознати за туристите места като Суворово и Текето. От нея научаваме малко известни факти като например този, че църквата “Свети Седмочисленици” в центъра на София е била първоначално построена като джамия. Автори на изданието са Димана Транкова, Антони Георгиев и проф. Христо Матанов (бивш шеф на Дирекцията по вероизповеданията).

В интернет дискусиите за книгата четем: “Мда, в България има богата отоманска и еврейска култура. А има ли изобщо българска култура? Аман от ибрикчии!”

Друг гневен форумец добавя: “Османска България няма. Идиоти. България или е “Българска”, или я няма изобщо!”

Не липсват и мнения в обратната посока: “Турците са построили манастирите и църквите, хамамите и къщите, дето им викат “възрожденски”. Рилският манастир - типична турска архитектура. Единствено на манастира край Поморие е написано, че турчинът Селим бей го е построил.”

Специално за в. “Труд” професор Матанов коментира: “Препоръчвам на всички, които наричат тази книга антибългарска, първо да я прочетат внимателно. Призовавам да се спре с този елементаризъм в историята! Имаме тежко наследство, трудно за преглъщане, но без да свикнем с миналото, не можем да градим настоящето. Европа ни дава достатъчно примери за цивилизован подход към миналото - вземете отношенията между Полша, Германия и Русия.“Антони Георгиев добавя: “Целта на книгата е да информира интересуващите се от България какво виждат, докато пътуват от Силистра до Гоце Делчев и от Видин до Малко Търново.”
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1115291 (http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1115291)
Title: Re: Данни от археологията
Post by: Фита on January 23, 2012, 15:27
You are not allowed to view links. Register or Login
Османска България” разбунва духовете

(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.trud.bg%2FImages%2FCache%2FImage_1115294_3.jpg&hash=e1e88ac293f12339a654c4980177cc05)
Новоизлязла книга със заглавие “Пътеводител за османска България” разбуни духовете и предизвиква бурни дискусии по форумите в интернет.

Книгата показва старинни джамии, мостове, чешми и сгради, построени през 500-те години, през които страната ни е част от Османската империя. Богато илюстрирана с фотографии, тя разкрива любопитните, понякога шокиращи детайли за съдбата на османското наследство във Варна, Узунджово, Гоце Делчев и Кюстендил и отвежда до непознати за туристите места като Суворово и Текето. От нея научаваме малко известни факти като например този, че църквата “Свети Седмочисленици” в центъра на София е била първоначално построена като джамия. Автори на изданието са Димана Транкова, Антони Георгиев и проф. Христо Матанов (бивш шеф на Дирекцията по вероизповеданията).

В интернет дискусиите за книгата четем: “Мда, в България има богата отоманска и еврейска култура. А има ли изобщо българска култура? Аман от ибрикчии!”

Друг гневен форумец добавя: “Османска България няма. Идиоти. България или е “Българска”, или я няма изобщо!”

Не липсват и мнения в обратната посока: “Турците са построили манастирите и църквите, хамамите и къщите, дето им викат “възрожденски”. Рилският манастир - типична турска архитектура. Единствено на манастира край Поморие е написано, че турчинът Селим бей го е построил.”

Специално за в. “Труд” професор Матанов коментира: “Препоръчвам на всички, които наричат тази книга антибългарска, първо да я прочетат внимателно. Призовавам да се спре с този елементаризъм в историята! Имаме тежко наследство, трудно за преглъщане, но без да свикнем с миналото, не можем да градим настоящето. Европа ни дава достатъчно примери за цивилизован подход към миналото - вземете отношенията между Полша, Германия и Русия.“Антони Георгиев добавя: “Целта на книгата е да информира интересуващите се от България какво виждат, докато пътуват от Силистра до Гоце Делчев и от Видин до Малко Търново.”
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1115291 (http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1115291)

muti, ти си вездесъщ! Не знаех, че архитектурата ти е страст!? ...
Да те поправя: това не е археология, а архитектура...видими надземни строежи или останки от такива.
Мен ако питаш, ние помаците сме научили широките шалвари на това как се правят мостове и други подобни камемнни строежи...Е, не само ние, разбира се. Исках да кажа, че този занаят си е наш. Никой не ние научил на нищо, изключвайки римляните. Така, че "разбунените духове" са хора, които имат още доста да се образоват. В тоя план, нали не мислиш, че воюващия турчин е донесъл важни познания по архитектура? Иска им се на комшиите и те да се наредят покрай вещите народи, ама трудо...не се получава някак. Наскоро даже четох един такъв ахмак как се опитва да обясни, че старите къщи в Лазистан били турско изобретение. Демек, възрожденските къщи при нас те са ги донесли. Въобще трабва да се знае едно: турската империя е най-ретроградното нещо, което се появява на Балканите и за наше нещастие ние сме най-потърпевши. По тази причина остатъчна архитектура от византийско време се запазва при нас до 19 век!!! Това са нашите "възрожденски" къщи. На цялата територия на Турция има едва два-три моста, които са източни като строеж.
С една дума muti, ...Турците нищо не са ни дали! Взели са!
Title: Re: Данни от археологията
Post by: Svetlina on January 23, 2012, 15:39
Така е, Фита - освен някой българоезичен мюсюлманин/помак/ахрянин..., джамия/построена върху християнски храм и арабска заемка в езика, не можели друго да оставят, нито да дадат.
Title: Re: Данни от археологията
Post by: muti6 on January 23, 2012, 15:42
Понятна ли ти е дисциплината Архитектурна Археология!
 

Title: Re: Данни от археологията
Post by: Фита on January 23, 2012, 16:04
You are not allowed to view links. Register or Login
Понятна ли ти е дисциплината Архитектурна Археология!

muti, не разсмивай хората така!  :)....идиотско звучи.
Title: Ynt: Данни от археологията
Post by: Subeyi Kurt on January 23, 2012, 16:30
Гледате на Турската археология като кон с капаци.  Ето ви най-красивата сграда в света която е построена от Турските архитекти Мехмет Иса Ефенди и Мехмет Исмаил Ефенди. Не вярвам да се засрамите но все пак поразгледайте. :D

http://www.turkcebilgi.com/resim/resim_detay.asp?alt=Tac%20Mahal&url=HTTP://WWW.turkcebilgi.com/images/imgb/Taj_Mahal.jpg (http://www.turkcebilgi.com/resim/resim_detay.asp?alt=Tac%20Mahal&url=HTTP://WWW.turkcebilgi.com/images/imgb/Taj_Mahal.jpg)

http://www.google.com.tr/search?q=t%C3%BCrk+mimarisi&hl=tr&prmd=imvnsfd&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=F20dT8uBC4nj8AO8lNHACw&sqi=2&ved=0CFAQsAQ&biw=1280&bih=835 (http://www.google.com.tr/search?q=t%C3%BCrk+mimarisi&hl=tr&prmd=imvnsfd&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=F20dT8uBC4nj8AO8lNHACw&sqi=2&ved=0CFAQsAQ&biw=1280&bih=835)

http://www.google.com.tr/search?q=tac+mahal&hl=tr&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=A24dT4ioJ8ik8QOQl5ysCw&ved=0CEEQsAQ&biw=1280&bih=835 (http://www.google.com.tr/search?q=tac+mahal&hl=tr&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=A24dT4ioJ8ik8QOQl5ysCw&ved=0CEEQsAQ&biw=1280&bih=835)

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dosya:Mostar,_Stari_Most_at_night.jpg&filetimestamp=20090131234813 (http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dosya:Mostar,_Stari_Most_at_night.jpg&filetimestamp=20090131234813)

http://www.google.com.tr/search?q=osmanl%C4%B1+el+sanatlar%C4%B1&hl=tr&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&ei=jXAdT6_RBYK98gORgKmYCw&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&sqi=2&ved=0CBoQ_AUoAQ&biw=1280&bih=835 (http://www.google.com.tr/search?q=osmanl%C4%B1+el+sanatlar%C4%B1&hl=tr&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&ei=jXAdT6_RBYK98gORgKmYCw&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&sqi=2&ved=0CBoQ_AUoAQ&biw=1280&bih=835)
Title: Ynt: Данни от археологията
Post by: ЖАРКО ЖЕГЛЕВ on January 23, 2012, 17:23
Painting on Water (http://www.youtube.com/watch?v=Ay-tD7x6dK8#)

Sred nas ima hora koito dori ne sa 4uvali  izkustvoto za risuvane varhu voda 'Ebru'

kaligrafisanat1.avi (http://www.youtube.com/watch?v=sYRWg1ixJJc#)
Title: Re: Данни от археологията
Post by: muti6 on January 23, 2012, 17:24
You are not allowed to view links. Register or Login
muti, не разсмивай хората така!  :)....идиотско звучи.

Какво ли да се очаква от мозък на фитка ;D
Title: Re: Ynt: Данни от археологията
Post by: Фита on January 23, 2012, 17:28
You are not allowed to view links. Register or Login
Гледате на Турската археология като кон с капаци.  Ето ви най-красивата сграда в света която е построена от Турските архитекти Мехмет Иса Ефенди и Мехмет Исмаил Ефенди. Не вярвам да се засрамите но все пак поразгледайте. :D

http://www.turkcebilgi.com/resim/resim_detay.asp?alt=Tac%20Mahal&url=http://WWW.turkcebilgi.com/images/imgb/Taj_Mahal.jpg (http://www.turkcebilgi.com/resim/resim_detay.asp?alt=Tac%20Mahal&url=http://WWW.turkcebilgi.com/images/imgb/Taj_Mahal.jpg)

http://www.google.com.tr/search?q=t%C3%BCrk+mimarisi&hl=tr&prmd=imvnsfd&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=F20dT8uBC4nj8AO8lNHACw&sqi=2&ved=0CFAQsAQ&biw=1280&bih=835 (http://www.google.com.tr/search?q=t%C3%BCrk+mimarisi&hl=tr&prmd=imvnsfd&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=F20dT8uBC4nj8AO8lNHACw&sqi=2&ved=0CFAQsAQ&biw=1280&bih=835)

http://www.google.com.tr/search?q=tac+mahal&hl=tr&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=A24dT4ioJ8ik8QOQl5ysCw&ved=0CEEQsAQ&biw=1280&bih=835 (http://www.google.com.tr/search?q=tac+mahal&hl=tr&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=A24dT4ioJ8ik8QOQl5ysCw&ved=0CEEQsAQ&biw=1280&bih=835)

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dosya:Mostar,_Stari_Most_at_night.jpg&filetimestamp=20090131234813 (http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dosya:Mostar,_Stari_Most_at_night.jpg&filetimestamp=20090131234813)

http://www.google.com.tr/search?q=osmanl%C4%B1+el+sanatlar%C4%B1&hl=tr&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&ei=jXAdT6_RBYK98gORgKmYCw&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&sqi=2&ved=0CBoQ_AUoAQ&biw=1280&bih=835 (http://www.google.com.tr/search?q=osmanl%C4%B1+el+sanatlar%C4%B1&hl=tr&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&ei=jXAdT6_RBYK98gORgKmYCw&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&sqi=2&ved=0CBoQ_AUoAQ&biw=1280&bih=835)

   subigi, ти плати ли някой долар на Wikipedia?
От доста време насам приканват хората, които активно се ползват от техните данни да дадат по нещо!
Мога ли само да те запитам, ей така приятелски, за къде си се засилил с тия линкове за Тадж Махал? Какви тюрци те гонят тебе на сън? Принц Хуррам не ще да има много общо с дядото на Ердоган. ...по простата причина, че е от татарски род - нещо като внук на Тимур. А Тимур знаеш какво е направил, нали........?
   Та можеш да изброиш всички от Хорезм до Кайро като майстори, но не намесвай комшиите. Те са нещо като кукувицата в световната история - снасят яйца в чежди гнезда.
Title: Re: Данни от археологията
Post by: Turas on January 23, 2012, 17:59
За турците или лошо, или нищо! :D Много са зле завалийките, произвеждат само боклуци! :D
Е да вземем Сувиги - хем пише на български по-добре от мен, хем е турчин! :D А пък копира по-добре, от турски завод - резервни части за немски автомобили! :) :) :)
И да не е само спам: Изровиха къщата на древноримски бизнесмен

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=989460 (http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=989460)
Title: Ynt: Данни от археологията
Post by: Subeyi Kurt on January 23, 2012, 20:30
You are not allowed to view links. Register or Login
   subigi, ти плати ли някой долар на Wikipedia?
От доста време насам приканват хората, които активно се ползват от техните данни да дадат по нещо!
Мога ли само да те запитам, ей така приятелски, за къде си се засилил с тия линкове за Тадж Махал? Какви тюрци те гонят тебе на сън? Принц Хуррам не ще да има много общо с дядото на Ердоган. ...по простата причина, че е от татарски род - нещо като внук на Тимур. А Тимур знаеш какво е направил, нали........?
   Та можеш да изброиш всички от Хорезм до Кайро като майстори, но не намесвай комшиите. Те са нещо като кукувицата в световната история - снасят яйца в чежди гнезда.

Познах че няма да се засрамите.  :D Фита, чети бе човек преди да плямпаш. И за куманите пак така ги лепиш тук че не били тюрки, че щеше да го доказваш, че във википедията било измислици но не даваш никакви факти. ;D Турските извори дават имената на двама архитекта които са били поканени там а те са били чираци на великия архитект Синан и името на художника който е изписал стените. Виж какво е правил Синан и тогава ще разбереш защо са били поканени именно тези турци. Какво да ви разправям че като чуете думата турчин не само си заключвате вратите но си затваряте и очите. :D ;D :D Тежка паталогия ви гази бре бълхари, Аллах да ви е на помощ за да се избавите

http://www.google.com.tr/search?q=mimar+sinan&hl=tr&prmd=imvnso&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=gKMdT7fdK8q-8APh0p2bCw&sqi=2&ved=0CEoQsAQ&biw=1280&bih=835 (http://www.google.com.tr/search?q=mimar+sinan&hl=tr&prmd=imvnso&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=gKMdT7fdK8q-8APh0p2bCw&sqi=2&ved=0CEoQsAQ&biw=1280&bih=835)

MİMAR SİNAN’IN ÇIRAĞI İSA EFENDİ

1630’da inşasına başlanan eser, 22 yıl sonra 1652’de tamamlanmış. Yapının mimarları, Mimar Sinan’ın talebelerinden Mehmet İsa Efendi ve Mehmet İsmail Efendi ile yapıdaki yazıları yazan Hattat Serdar Efendi eserin yapımı için Şah Cihan tarafından İstanbul’dan davet edilmiş. İnşaatta çok sayıda mimar ve ustanın yanı sıra yirmi bin işçi çalışmış.
Title: Re: Данни от археологията
Post by: KaraIbrahim on January 23, 2012, 20:36
  Ето това и е лошото на археологията-че не е обективна наука.
Изрови някой,значи,едни грънци,едни стари дувари и една-две парички и като се почне - бизнесмен бил,срещите си провеждал и прочие.
А не може ли сградата да е била обществена?Може би е била фирмен офис на тогавашната римска Топлофикация?Има баня,остава само да намерят джакузито  ;D
 И малко по-сериозно - не може така с лека ръка да се изнасят твърдения какво е било предназначението на сградата.
Title: Re: Данни от археологията
Post by: Фита on January 23, 2012, 21:27
You are not allowed to view links. Register or Login
  Ето това и е лошото на археологията-че не е обективна наука.
Изрови някой,значи,едни грънци,едни стари дувари и една-две парички и като се почне - бизнесмен бил,срещите си провеждал и прочие.
А не може ли сградата да е била обществена?Може би е била фирмен офис на тогавашната римска Топлофикация?Има баня,остава само да намерят джакузито  ;D
 И малко по-сериозно - не може така с лека ръка да се изнасят твърдения какво е било предназначението на сградата.

Няма време KaraIbrahim, меракът за слава ги изгаря....Първо обявяват, а после му мислят какво е.
Така Овчаров обяви турски синур от 30-години за легионерски надпис!
Title: Re: Данни от археологията
Post by: muti6 on January 23, 2012, 22:40
You are not allowed to view links. Register or Login
Така е, Фита - освен някой българоезичен мюсюлманин/помак/ахрянин..., джамия/построена върху християнски храм и арабска заемка в езика, не можели друго да оставят, нито да дадат.
Светлина, виждате ли каква нетърпимост имате към инакомислещите? Това ваша  позитивна черта ли е?Светът е шарен, не може да накарате хората да мислят еднакво като вас.
Най-лесният начин на този свят  Светлина е да си "Съдник".Май е време вече да почнем да мислим и за причините породили определени действия на определени хора и да се вземат адекватни мерки.Омразата е силна колкото любовта. За нея пък казват, че към третата година изчезвала. Докато омразата държи понякога поколения наред. Т.е. правещите лошо са повече. И не само заради омраза. А заради комплексите, които ги тресат и се опитват да избиват, заради суета, алчност, завист и други такива светли качества.
Много от хората изказващи мнението си тук ,явно не ви се нравят,но проблема си е ваш,а и какво ни пука!!
Title: Re: Данни от археологията
Post by: Rasate on January 23, 2012, 22:48
You are not allowed to view links. Register or Login
Гледате на Турската археология като кон с капаци.  Ето ви най-красивата сграда в света която е построена от Турските архитекти Мехмет Иса Ефенди и Мехмет Исмаил Ефенди. Не вярвам да се засрамите но все пак поразгледайте. :D

http://www.turkcebilgi.com/resim/resim_detay.asp?alt=Tac%20Mahal&url=http://WWW.turkcebilgi.com/images/imgb/Taj_Mahal.jpg (http://www.turkcebilgi.com/resim/resim_detay.asp?alt=Tac%20Mahal&url=http://WWW.turkcebilgi.com/images/imgb/Taj_Mahal.jpg)

http://www.google.com.tr/search?q=t%C3%BCrk+mimarisi&hl=tr&prmd=imvnsfd&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=F20dT8uBC4nj8AO8lNHACw&sqi=2&ved=0CFAQsAQ&biw=1280&bih=835 (http://www.google.com.tr/search?q=t%C3%BCrk+mimarisi&hl=tr&prmd=imvnsfd&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=F20dT8uBC4nj8AO8lNHACw&sqi=2&ved=0CFAQsAQ&biw=1280&bih=835)

http://www.google.com.tr/search?q=tac+mahal&hl=tr&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=A24dT4ioJ8ik8QOQl5ysCw&ved=0CEEQsAQ&biw=1280&bih=835 (http://www.google.com.tr/search?q=tac+mahal&hl=tr&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=A24dT4ioJ8ik8QOQl5ysCw&ved=0CEEQsAQ&biw=1280&bih=835)

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dosya:Mostar,_Stari_Most_at_night.jpg&filetimestamp=20090131234813 (http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dosya:Mostar,_Stari_Most_at_night.jpg&filetimestamp=20090131234813)

http://www.google.com.tr/search?q=osmanl%C4%B1+el+sanatlar%C4%B1&hl=tr&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&ei=jXAdT6_RBYK98gORgKmYCw&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&sqi=2&ved=0CBoQ_AUoAQ&biw=1280&bih=835 (http://www.google.com.tr/search?q=osmanl%C4%B1+el+sanatlar%C4%B1&hl=tr&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&ei=jXAdT6_RBYK98gORgKmYCw&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&sqi=2&ved=0CBoQ_AUoAQ&biw=1280&bih=835)

Синята джамия си е копие на св.София.След завладяването на Константинопол от Мехмед 2 османската архитектура се подчинява до някъде на византийската,като в последствие внася персийска ориенталистика.
В дадените примери няма нищо изключително османско-или е с византийски,или с персийски,или с арабски или с български корен.
Остава да изкарате и Св. София,че е Османо-турска. ;D ;D ;D

За къщите в Османската империя са виновни изключително нашенци от различните български строителни школи.Построяват почти всички по големи къщи от Влашко до Анадола,от Сърбия до Сирия.

Поздрави.
Title: Ynt: Данни от археологията
Post by: Subeyi Kurt on January 24, 2012, 00:03
Турция е наследник на Османската Империя и всичко което е построено в този период по цялата империя е турско, колкото и да ви е тежко и болно да го приемете. ;D
Културите както и архитектурите на отделните цивилизации си взаимствуват което е много естествено. Ако не бяха арабските математици да вкарат и в Европа хиндо-арабските цифри нямаше да е възможно да се правят необходимите изчисления за такива уникални архитектурни храмове. Ако има нещо нередно то е свързано само с вашият  ксенофобо- балкански възглед и мироглед. Ето ви пак турски хубости та да си оплакнете очите и да прогледате в името на истината. Поздрави!

http://www.google.com.tr/search?q=safranbolu+evleri&hl=tr&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&ei=f9gdT5PANoj_8gPC1aDFCw&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&sqi=2&ved=0CCMQ_AUoAQ&biw=1280&bih=835 (http://www.google.com.tr/search?q=safranbolu+evleri&hl=tr&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&ei=f9gdT5PANoj_8gPC1aDFCw&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&sqi=2&ved=0CCMQ_AUoAQ&biw=1280&bih=835)
Title: Re: Данни от археологията
Post by: onegavon on January 24, 2012, 09:07
Курте, ти да не работиш като апликатор в някой турски хотел бе пич? Само реклама бълваш и забавляваш туристите.Това добре само ще помоля за археология ,лингвистика и история да не пишеш.Просто нямаш нужното образование.
Title: Re: Ynt: Данни от археологията
Post by: Turas on January 24, 2012, 09:19
You are not allowed to view links. Register or Login
Турция е наследник на Османската Империя и всичко което е построено в този период по цялата империя е турско
Oсманската е наследник на Византийската,а тя на Римската, а тя на Македонската!
Извод:
  - Всичко е Македонско!!! :D :D :D
Title: Ynt: Данни от археологията
Post by: Subeyi Kurt on January 24, 2012, 16:46
You are not allowed to view links. Register or Login
Курте, ти да не работиш като апликатор в някой турски хотел бе пич? Само реклама бълваш и забавляваш туристите.Това добре само ще помоля за археология ,лингвистика и история да не пишеш.Просто нямаш нужното образование.
Za
You are not allowed to view links. Register or Login
Oсманската е наследник на Византийската,а тя на Римската, а тя на Македонската!
Извод:
  - Всичко е Македонско!!! :D :D :D

Това го знам. Обясни го и на събеседника ти Расате ( тур. наблюдател) ;)
Title: Re: Ynt: Данни от археологията
Post by: Фита on January 25, 2012, 23:14
Цитат на: subigi kurt в Вчера в 00:03
    Турция е наследник на Османската Империя и всичко което е построено в този период по цялата империя е турско
You are not allowed to view links. Register or Login
Oсманската е наследник на Византийската,а тя на Римската, а тя на Македонската!
Извод:
  - Всичко е Македонско!!! :D :D :D

Вологез, виждам пропуски в изброяването....След Римската трябва да наредиш Персийската и тогава Македонската.
И още една грешка: "наследник" в случая е само Османската! Останалите имат собствен облик и принос към покорените земи. 500 и кусур години Ориент Експрес клати с бавна скорост Балканите и за толкова години единственото развитие се явява смяната на чалмата с феса....макар в повечето случаи да се съвместяват.
Title: Ynt: Данни от археологията
Post by: Subeyi Kurt on January 26, 2012, 00:10
You are not allowed to view links. Register or Login

Вологез, .......... "наследник" в случая е само Османската! Останалите имат собствен облик и принос към покорените земи. 500 и кусур години Ориент Експрес клати с бавна скорост Балканите.......

Eee, prav si donyakade Ago Fita. Sigurno ne sa imali vreme za arhitektura :D Ami toya Kodja ( velik) Mimar Sinan koy beshe. Vij edin ot uchenicite mu kakvo e postroil ta snimkite mu krasyat stenite na evropeyskite turisti.

http://www.google.com.tr/search?q=mostar+k%C3%B6pr%C3%BCs%C3%BC&hl=tr&tbm=isch&prmd=imvns&source=lnms&ei=xnwgT4eRE5K28QOqtIDYBw&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&ved=0CBkQ_AUoAQ&biw=1280&bih=835 (http://www.google.com.tr/search?q=mostar+k%C3%B6pr%C3%BCs%C3%BC&hl=tr&tbm=isch&prmd=imvns&source=lnms&ei=xnwgT4eRE5K28QOqtIDYBw&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&ved=0CBkQ_AUoAQ&biw=1280&bih=835)
Title: Re: Данни от археологията
Post by: Rasate on January 26, 2012, 13:18
You are not allowed to view links. Register or Login
Турция е наследник на Османската Империя и всичко което е построено в този период по цялата империя е турско, колкото и да ви е тежко и болно да го приемете. ;D
Културите както и архитектурите на отделните цивилизации си взаимствуват което е много естествено. Ако не бяха арабските математици да вкарат и в Европа хиндо-арабските цифри нямаше да е възможно да се правят необходимите изчисления за такива уникални архитектурни храмове. Ако има нещо нередно то е свързано само с вашият  ксенофобо- балкански възглед и мироглед. Ето ви пак турски хубости та да си оплакнете очите и да прогледате в името на истината. Поздрави!

http://www.google.com.tr/search?q=safranbolu+evleri&hl=tr&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&ei=f9gdT5PANoj_8gPC1aDFCw&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&sqi=2&ved=0CCMQ_AUoAQ&biw=1280&bih=835 (http://www.google.com.tr/search?q=safranbolu+evleri&hl=tr&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&ei=f9gdT5PANoj_8gPC1aDFCw&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&sqi=2&ved=0CCMQ_AUoAQ&biw=1280&bih=835)

 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D

Турция е остатък от Отоманската империя,наречена по късно на основателя си Осман,а не неин наследник.Наследник на Османската империя са всички държави били част от нея.
А докато дали културата е била чисто -турска-не ставай смешен,няма как един номадски народ да има архитектурна култура-всичко е плод на по старите народите в тази империя-гърци,българи,перси и араби.
При условие,че Отоманската култура в началото е била изцяло подчинена на унаследената Византийска и Персийска.Дори Османо-турският език е в 70% персийско-арабски,като арабизмите са влезли в Османо-турският чрез Персийският език.Т.е. с две думи-в лексикално,граматическо и пр. отношение османо-турският е персийски език с по малко от 20% тюркски думи и 10% латизми и гърцизми. ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D

Поздрави.
Title: Re: Ynt: Данни от археологията
Post by: Фита on January 27, 2012, 00:46
You are not allowed to view links. Register or Login
Eee, prav si donyakade Ago Fita. Sigurno ne sa imali vreme za arhitektura :D Ami toya Kodja ( velik) Mimar Sinan koy beshe. Vij edin ot uchenicite mu kakvo e postroil ta snimkite mu krasyat stenite na evropeyskite turisti.

   Виж Subigi kurt, ти явно си го просиш……!
Нямам никакво намерение да те ограмотявам, нито да определям какъв точно вид помак си. За теб ясно е дал определение Мидхат Паша, поради което се дръж тук като гост, а не като съпричастен.
   И нещо важно: пиша само на когото реша и не се чувствам длъжен да отговарям на всеки ахмак, който се е вързал вчера към Глобалната мрежа! Та накратко по твоите терзания:
   
      В предишен пост те бях посъветвал да не четеш турски уикита, но ти явно не си взел поука! Най-вероятно от там идват тези внушения, които пръскаш тук за „турския” архитект на Тадж Махал. Ако четеше английски щеше да разбереш, че в Индия съвсем не смятат като теб. Този наистина грандиозен проект е правен от цял екип архитекти, като всеки от тях, с изключение на персиеца Устад Ахмад /за когото единствено има конкретни писмени данни и е проектирал „Червения форт”/,  е оспорван като възможност. Само една от възможностите е Мохамед Иса Ефенди. Другият вероятен е Устад Иса Афанди, а даже има данни и за някакъв венециански ювелир Джеронимо Веронео, живял по това време в Агра. Има и още три имена. Индийците обаче казват, че самият Принц Джахан е великият архитект на Тадж Махал, а всички останали са давали съвет срещу заплащане в определени моменти.
      Това казва историята, а какво вие с Ердоган сте се разбрали да пръскате из български форуми, аз не знам и не ме интересува. И тъй като си обсебен от тези внушения, че Тадж Махал бил турски обект ще си позволя да обясня на теб, а и за останалите, кой точно е Великия могол - Принц Джахан.

      Принц Хуррам, нарекъл се по-късно Джахан е от Фергански род и пряк потомък на Тимур - всеизвестния татарски вожд Тамерлан. /исках да ти спестя следващото, но май е неизбежно/.
Знаеш ли какво се е случило в 1402 година край Ангора – Анкара?
Точно този Тамерлан, пра-дядо на Принц Джахан със 120 000 конница избива 820 000-на войска на султан Баязид, самонарекъл се Светкавицата. И това не е всичко! На пирът по случай победата „Светкавицата” Баязид е използван за табуретка под краката на Тимур, а първата му жена Деспина е принудена да сервира гола на победителя.
   Има и още пикантни подробности относно девствеността на победения, но ще ги спестя от уважение към жените, които четат този форум.

     Защо си позволих да разкажа последното. Защо лично на мен ми се повръща от този турски шовинизъм, който крещи, че цяла средна Азия били турци. "Тюркският" корен не е основание за принадлежност към турците. Историята за Тамерлан го доказва. Ще ви предложа и друг аналог. Германците също са предполагаеми славяни, но с руснаците не се имат за роднини, а дори ваимно са дали милиони жертви едни срещу други.

     Subigi „Светкавицата”, това е последният ти безплатен урок. Аго Фита е зает човек и не може да се занимава с приумиците на всеки, решил да избива комплекси тук.
Title: Ynt: Данни от археологията
Post by: ibrahim65 on January 27, 2012, 20:07
Османското нашествие в Родопите (http://www.youtube.com/watch?v=QQzWyabZ2S4#)
Title: Re: Данни от археологията
Post by: Rasate on February 16, 2012, 13:00
You are not allowed to view links. Register or Login
Турция е наследник на Османската Империя и всичко което е построено в този период по цялата империя е турско, колкото и да ви е тежко и болно да го приемете. ;D
Културите както и архитектурите на отделните цивилизации си взаимствуват което е много естествено. Ако не бяха арабските математици да вкарат и в Европа хиндо-арабските цифри нямаше да е възможно да се правят необходимите изчисления за такива уникални архитектурни храмове. Ако има нещо нередно то е свързано само с вашият  ксенофобо- балкански възглед и мироглед. Ето ви пак турски хубости та да си оплакнете очите и да прогледате в името на истината. Поздрави!

http://www.google.com.tr/search?q=safranbolu+evleri&hl=tr&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&ei=f9gdT5PANoj_8gPC1aDFCw&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&sqi=2&ved=0CCMQ_AUoAQ&biw=1280&bih=835 (http://www.google.com.tr/search?q=safranbolu+evleri&hl=tr&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&ei=f9gdT5PANoj_8gPC1aDFCw&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&sqi=2&ved=0CCMQ_AUoAQ&biw=1280&bih=835)

Сега на теб ли да вярвам или на Ататюрк-Ататюрк прокламира,че Турция няма нищо общо с Османската империя,а ти твърдиш обратното. ;D ;D ;D ;D ;D ;D

Сега по сериозно-по време на Османската империя не е имало Турция,дори и езикът на Осман и Орхан е повече персийски отколкото тюрски.Ако вземеш показателите на Османският период,ще видиш ,че той е смесица от Византо-персо-арабски стилове,като с преобладаващо влияние е византо-персийския.Кое в Османската империя и съвременна Турция е Тюрско- освен от създадения по време на Ататюрк език.

Поздрави.
Title: Re: Ynt: Данни от археологията
Post by: bozman on October 22, 2012, 02:16
You are not allowed to view links. Register or Login
   Виж Subigi kurt, ти явно си го просиш……!
Нямам никакво намерение да те ограмотявам, нито да определям какъв точно вид помак си. За теб ясно е дал определение Мидхат Паша, поради което се дръж тук като гост, а не като съпричастен.
   И нещо важно: пиша само на когото реша и не се чувствам длъжен да отговарям на всеки ахмак, който се е вързал вчера към Глобалната мрежа! Та накратко по твоите терзания:
   
      В предишен пост те бях посъветвал да не четеш турски уикита, но ти явно не си взел поука! Най-вероятно от там идват тези внушения, които пръскаш тук за „турския” архитект на Тадж Махал. Ако четеше английски щеше да разбереш, че в Индия съвсем не смятат като теб. Този наистина грандиозен проект е правен от цял екип архитекти, като всеки от тях, с изключение на персиеца Устад Ахмад /за когото единствено има конкретни писмени данни и е проектирал „Червения форт”/,  е оспорван като възможност. Само една от възможностите е Мохамед Иса Ефенди. Другият вероятен е Устад Иса Афанди, а даже има данни и за някакъв венециански ювелир Джеронимо Веронео, живял по това време в Агра. Има и още три имена. Индийците обаче казват, че самият Принц Джахан е великият архитект на Тадж Махал, а всички останали са давали съвет срещу заплащане в определени моменти.
      Това казва историята, а какво вие с Ердоган сте се разбрали да пръскате из български форуми, аз не знам и не ме интересува. И тъй като си обсебен от тези внушения, че Тадж Махал бил турски обект ще си позволя да обясня на теб, а и за останалите, кой точно е Великия могол - Принц Джахан.

      Принц Хуррам, нарекъл се по-късно Джахан е от Фергански род и пряк потомък на Тимур - всеизвестния татарски вожд Тамерлан. /исках да ти спестя следващото, но май е неизбежно/.
Знаеш ли какво се е случило в 1402 година край Ангора – Анкара?
Точно този Тамерлан, пра-дядо на Принц Джахан със 120 000 конница избива 820 000-на войска на султан Баязид, самонарекъл се Светкавицата. И това не е всичко! На пирът по случай победата „Светкавицата” Баязид е използван за табуретка под краката на Тимур, а първата му жена Деспина е принудена да сервира гола на победителя.
   Има и още пикантни подробности относно девствеността на победения, но ще ги спестя от уважение към жените, които четат този форум.

     Защо си позволих да разкажа последното. Защо лично на мен ми се повръща от този турски шовинизъм, който крещи, че цяла средна Азия били турци. "Тюркският" корен не е основание за принадлежност към турците. Историята за Тамерлан го доказва. Ще ви предложа и друг аналог. Германците също са предполагаеми славяни, но с руснаците не се имат за роднини, а дори ваимно са дали милиони жертви едни срещу други.

     Subigi „Светкавицата”, това е последният ти безплатен урок. Аго Фита е зает човек и не може да се занимава с приумиците на всеки, решил да избива комплекси тук.

--- Ауууу :'(. То няма нужда от мене тука,  Фита е предостатъчен. Едно буре с ром подарък и пет хавайки на синджир бе Фит, от пиратската сган!  По натам - още  ;D
Поздрави.
Title: Re: Данни от археологията
Post by: solinvictus on October 22, 2012, 03:37
Между турците и помаците има много любители на "тамьгъ" -та ,която се слага на много аватари, като протобулгариянска или турска тук забелязах ,че и помаците сте фенове на тази глупост измислена от туркофилите в БГ хисторито - като бешевлиев и рашев .

Мога да Ви предложа няколко примера ,които разни разбирачи не коментират(нямам понятие защо?)

Ето на един олтар е изобразена тази турска "тамьгь" :
(https://www.pomak.eu/board/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimageshack.us%2Fa%2Fimg560%2F5190%2Fdibujouu.png&hash=9244bde86588fba19461ec596d6cf5e6)
Title: Re: Данни от археологията
Post by: ultras_as23 on August 21, 2018, 13:33
Балканско-ислямски предосмански контакти от епохата на Ранното Средновековие:

Л.Василев - "Ранносредновековна медна монета на Арабския халифат от Пловдив" /"Early Medieval copper coin of the Arab caliphate from Plovdiv"- ЖИАИ,бр.1,Шумен,2017г.,с.35-37.
https://www.academia.edu/33884604/%D0%9B.%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2_-_%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B0%D1%82_%D0%BE%D1%82_%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2_Early_Medieval_copper_coin_of_the_Arab_caliphate_from_Plovdiv_-_%D0%96%D0%98%D0%90%D0%98_%D0%B1%D1%80.1_%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD_2017%D0%B3._%D1%81.35-37
И още интересни материали тук:
https://uni-plovdiv.academia.edu/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2