Recent Posts

Pages: 1 ... 8 9 [10]
91
Дискусии / Re: Re: Произход на българите !
« Last post by Marlboro on July 08, 2018, 09:40 »
Европейската история и турците-24

Системата на девширмета в Османската империя...


Една от много дискутираните в света системи, прилагани в Османската империя, е била системата за девширме, тоест за помюсюлмачване на християнски деца, които след съответно обучение са ставали държавни чиновници или са заемали отговорни постове в османската администрация и армия.Сред османските държавници, има много девширмета, които са достигнали високи постове и са станали едни от най-силните хора на империята.


Сред тях, особена важност има Сокуллу Мехмед Паша, който е бил везири азам на трима османски падишаси. Сокуллу Мехмед паша се е родил през 1505 година като член на един многоброен род в село Соколович, близо до Вишеград, под името Байо. Като малък той първоначално е бил пастир. Известно време се е учил при чичо си, който е бил монах в манастира Милешева.Съдбата на Байо се променя с пристигането в Босна на Йешилдже  Мехмед Бей, който е натоварен от султан Сюлейман Законодателя с мисията да набира девширмета.

След периода на междуособици, започвайки със султан Мехмед Първи, в османската държава е възприета процедурата за набиране на християнски деца на възраст между 8 и 20 години, за покриване на нуждите от държавни служители и нуждите на еничарския корпус от нови попълнения. Девширметата са били намирани основно в Румелия, като местата, от които са били набирани най-много са Скопие Щип, Кюстендил, Призрен, Самоков, Препол, Янина, Прилеп, Шкодра, Охрид, Дукакин, Битоля, Мостар, Зворник и Хорпище. Събирали са се деца с албански, български, гръцки, сръски и босненски произход. В периода на управление на султан Мурад втори е бил подготвен писмен ферман на султана, в който са определени и правилата за събирането на девширмета. Като правило, девширметата са се събирали главно сред децата на заможни родове и на свещенници, като се е внимавало това да не са еднодетни семейства. Освен това се е обръщало голямо внимание и на физическото им състояние-да не са плешиви, с нисък или с прекалено висок ръст, да не са глезени.

Събирането на девширметата се е осъществявало от назначен от султана чиновник, на периоди от три пет или седем години. Следвал се е принципът да се взема едно момче от децата във всеки 40 семейства в населеното място.Йеширдже Мехмед Паша вижда малкия Байо и го набира като девширме. И по-рано от рода Соколович е имало девширмета на служба в османската държава. Около 20 години преди набирането на Байо, член на рода Соколович е служил в османския дворец под името Дели Хюсрев Паша. Първоначално родът Соколович се е възпротивил на набирането на Байо за девширме, но са били убедени от Мехмед паша че бъдещето на Байо е много бляскаво.

Неговите слова са се оказали пророчески, защото, сред девширметата набирани в периода от началото на 15 век до първата половина на 17 век, когато се слага крайна тази система, Байо става един от най-известните държавници на империята. Всъщност броят на девширметата в османската държава никога не е надвишавал 10 хиляди. Всъщност, много християнски семейства са били против набирането на децата им за девширмета, но е имало и много християнски семейства, които чрез подкупи и по други пътища са осигурявали набирането на децата им за девширме, тъй като са искали те да станат важни държавни служители и да им осигурят спокойно бъдеще.Събираните в Румелия деца са пристигали в Еничарското огнище в Истанбул, където най-напред са получавали мюсюлманско име. Тук Байо е получил името Мехмед.

След това той е бил изпратен на обучение в двореца на султана в Едирне. След като забогатява и става един от влиятелните държавници на империята, той довежда в Истанбул и семейството си. Семейството му също приема исляма. През 1554 година бе назначен за везир. През 1561 година се ожени за дъщерята на принц Селим, който сяда по-късно на османския престол под името Селим Втори, Исмихан Султан. През 1564 година бе назначен на поста Везириазам, тоест главен везир. Той допринася за възраждането на сръбската църква, която до 1557 година е обвързана към българската църква. Начело на сръбската църква е назначен неговият брат Макарийе, който предпочита да остане християнин.

Мехмед Паша Соколович, или Сокуллу Мехмед Паша, укрива от османската армия по време на обсадата на Зигетвар смрътта на султан Сюлейман законодателя в продължение на три седмици, и по този начин осигурява на принц Селим възможността да пристигне в Истанбул и да седне на престола. Подготвя проект за свързването на реките Дон и Волга но този проект остава нереализиран. Също така предприема опит за прокопаването на канал и на мястото на днешния Суецки канал в Египет, но този проект също остава незавършен. Сакуллу Мехмед Паша е бил садразамин на османските падишаси Сюлейман Законодателя, Селим Втори и Мурат Трети и е дал голям принос за възхода на османската държава. Някои историци окачествяват смъртта му през 1579 година като края на периода на възход на Османската Империя.

Същевременно, вниманието на чуждестранните дипломати е било привлечено от това че едно овчарче, е успяло да достигне до най-високия след султана пост в Османската Империя, само въз основа на своите заслуги и лични качества. Посланикът на Венеция в Истанбул в периода 1584-87 година Лоренцо Бернардо подчертава в един свой доклад че всички висши постове в османската администрация и в османскатаармия са връчени на лица, които са заслужили това със своите способности и заслуги, а не според благородническите си титли, както е в Европа.

Сокуллу Мехмед Паша е убит от един босненски дервиш. Дервишът е искал да отмъсти за екзекуцията на своя шейх.

Само един ден преди да падне под удара на кинжала на дервиша, Сокуллу Мехмед Паша слуша със сълзи на очите историята на смъртта на султан Мурад  Първи по време на първото сражение на Косово поле и моли да бъде почетен и той с една подобна смърт.

В академическите среди в света продължават дискусиите над положителните и отрицателните страни на системата за девширме, но е ясно че девширметата са дали голям принос за развитието на османската държава.
92
Дискусии / Re: Re: Произход на българите !
« Last post by Marlboro on July 08, 2018, 09:35 »
Европейската история и турците-23

Хайреттин Барбароса...


Най-прочутият турски мореплавател от 16-ти век е Хайреттин Барбароса. Той е син на турско семейство, което се преселва от Вардарска Яница на остров Митилини. Баща му се е казвал Якуб, а братята му са се казвали Исхак, Иляс и Оруч. Истинското име на Барбарос Хайреттин паша е Хъзър. Брят му Оруч е също един от прочутите турски адмирали и мореплаватели. Той е водел търговия в Средиземно Море и е завладял територии в днешна Северна Африка, по-точно днешен Алжир.


Испанските мореплаватели са назовавали Оруч, известен с прозвището Баба Оруч, като Барбарос. Баба Оруч загива в сраженията в Алжир с испанците, но неговото място като бей на Алжир е поето от Хъзър. Испанците са го назовали също с прозвището Барбарос. Хъзър Реис се присъединява към армията на султан Селим Страшни по времче на войната му за завладяването на Египет и получава голямата признателност за султана за приноса му за военните победи на османската армия и флота. Постепенно, в западните страни той се прочува под името Хайреттин Барбароса.Хайретнин Барбароса развива най-активна дейност при управлението на султан Сюлейман Законодателя.

През 1533 година той пристига в Истанбул по покана на султана, и е назначен за адмирал на османската бойна флота. Това негово бързо повишение е показател за това, колко голямо значение се е отдавало в османската администрация на личните заслуги. Хайретнин Барбароса е владеел гръцки, арабски, испански, италиански и френски езици. Той се превръща в главното оръжие в реализацията на целите на османската империя за прекратяване на морското надмощие на венецианската и испанската флоти в Средиземно море.

Като млад, той участва в походите на своя брат Оруч Реис и затова познава много добре Средиземно море. През 1534 година командваната от него османска флота организира набези в италианските градове Регио, Сперлонга и Фонди. Участва в неупсешната обсада на остров корфу през 1537 година. През 1538 година той присъединява към османската държава 28 острова в Егейско море, които отнема от ръцете на венецианците, и по този начин нанася силен удар върху морската мощ на Венеция и налага османското върховенство в източната част на Средиземно море.Изправените пред тази нова заплаха западни страни, под лидерството на римския папа, събират кръстоносна флота в която са включени испански, венециански и португалски бойни кораби. Командването на обединената христианска флота е поето от испанския адмирал Андрея Дория.

През 1538 година османската и обединенанат християнска флоти се срещат в залива Превеза. Дясното крило на османската флота е командвано от Тургут реас, лявото крило от Салих реис, а Хайреттин Барбароса поема командването на централната група. Сражението завършва с пълна и съкрушителна победа на османската флота. Роля за тази победа изиграват пълководческите способности на Хайреттин Барбароса. По негово искане, османската флота е съставена от кораби с гребла, които са по-слабо повлияни от вятъра и са по маневрени. Освен това османските кораби са били снабдени с по мощни оръдия и на тях са били базирани за първи път специално обучени пехотни подразделения, известни днес като морска пехота, а също така са били подготвени и специални антиабордажни команди.

Християнската флота е била снабдена с тежки ветроходни галери, които са били слабо маневрени. Хайреттин Барбароса се изтегля с леките си кадърги в плитките води на залива Превеза и изчаква затихването на вятъра, с което лишава християнските кораби от възможност за маневриране. С устремна атака османската флота потапя тежките християнски галери и обръща християнската флота в паническо бягство. С тази важна победа, се утвърждава и османското господство в източната част на Средиземно море.През 1570 година, след превземането на остров кипър от османските войски при управлението на султан Селим Втори, се събира нова обединена християнска флота в която се включват кораби от Венеция, Испания и Ватикана.

През 1571 година християнската и османската флота се изправят един срещу друг в Лепанто. Същевременно, адмиралът на османската флота Хайретнин Барбароса почива през 1546 година. Османската флота при Лепанто е водена от Али паша а кръстоносната флота е водена от извънбрачния брат на испанския крал Филип Втори, Дон Хуан. В сражението при Лепанто от 7 октомври 1571 година, османската флота претърпява тежко поражение. Роля за това поражение изиграва упоритото нежелание на османските адмирали за модернизиране на бойната флота и на въоръжението му. Голяма роля за тази победа изиграват 6 венециански тежки галери снабдени с оръдия по двата борба и на носа и кърмата и тежките аркембузи с голяма далнобойност, с които са снабдени екипажите на християнските кораби.

Освен това, западните адмирали много добре анализират силните и слаби страни на османските бойни кораби. Един от участниците в това сражение е и прочутият испански писател Мигел Дьо Сервантес, автор на „Дон Кихот”. Въпреки че в сражението при Лепанто, османската флота е почти напълно унищожена, поради неразбирателства, евпропейските страни не съумяват да се възползват пълноценно от тази победа. Само за една година, османската империя възстановява напълно своята военноморска флота и европейските флоти остават отново изправени пред силна и модернизирана османска бойна флота.Победата от Лепанто обаче разтърсва възцарилото през 15 век в Европа вярване за непобедимостта на османската армия.
93
Дискусии / Re: Re: Произход на българите !
« Last post by Marlboro on July 08, 2018, 09:32 »
Европейската история и турците-22

Как османската държава стана световна империя...


Златният период на Османската империя протича при управлението на султан Сюлейман Първи, който сяда на османския престол през 1520 година и почива през 1566 година. Слутан Сюлейман Първи е турският владетел, който остава най-дълго на престола-46 години.Западните владетели са назовали султан Сюлейман Първи с името, Магнифик-Великолепни. В турската история обаче той е известне предимно с името султан Сюлейман Законодателя, пради приетите по време на неговото управление важни закони.


За първи път това прозвище е било дадено на султан Сюлейман Великолепни, от румънския историк Димитри Кантемир, през 18 век. Това прозвище е било възприето бързо от историците от 18 и 19 век, изследващи турската история и влязло в историческата литература.Редица фактори са подготвили превръщането на периода на управление на султан Сюлейман в златен период за Османската империя. Той унаследява от дядо си Баязид Втори и баща си Селим Страшни, обширна държава със силна армия и флота, която е победила сафавидите в Иран и мамелюките в Сирия и Египет и е завладяла тази богата и важна страна. Освен това, Сюлейман се възкачва на престола като единствен син на Селим Страшни и това предотвратява избухването на борба за власт.Като своя главна цел, султан Сюлейман си поставя разширяването на европейските териториина империята.

Той иска да превземе Белград и Родос, които не бе успял да превземе прадядо му султан Мехмед Завоевателя. Белград е под унгарска власт ав Родос се намира орденът на рицарите Хоспиталиери. Първия си военен поход султан Сюлейман предприема през 1521 година. Той се насочва с армията си към Белград, като строи пътища и мостове през местата, откъдето преминава. Османската армияпревзема на 30 август 1521 година Белград. През 1522 година османската армия този път потегля към остров Родос. С армията потегля и султан Сюлейман. На 20 декември 1522 година, Родос е присъединен към османските територии. Тези успешни походи увеличават авторитета на султан Сюлейман в армията и го превръщат в герой в очите на простолюдието. След превземането на Белград, оценяван от султан Сюлейман като ключа към Централна Европа, османската армия се насочва към Унгария. Друга цел на османската армия е Корфу.

Целта бе с превземането на Буда да се отвори пътят към Виена, а с превземането на Корфу, да бъде отворен пътят към Италия. През 1526 година османската армия потегли към Будапеща и разгроми и унищожи унгарската армия в сражението при Мохач. След като превзе Буда и Пеща, султан Сюлейман се настани в двореца в Буда и нареди да бъде построен мост над рука Дунав, между Буда и Пеща. С приключването на строежа на моста, Буда и Пеща бяха обединени в общ град на име Будапеща. Много от жителите евреи на Буда и Пеща бяха поканени да се преселят в Истанбул.Главната политическа сила в Европа през този период бе Хабсбургската династия. Испанският крал Карл Първи Хабсбургски, през 1519 година бе коронясан за император на Свещенната Римска Империя под името Карл Пети, на латински Шарл Кен, или по известен като Шарлкен. Същевременно, той бе наследник на четири кралски династии-хабсбурги, на бургундските крале, на кралите на Арагон и на Кастилия.

Това го превърна в най-силния владетел в Европа през този период. Тази мощ силно обезпокои обаче френския крал Франсоа Първи. Шарлкен, в рамките на целта си за обединена Европа, искаше да включи и Франция в този съюз. Франция и Свещенната Римска Империя бяха във война поради Миланското херцогство. През 1525 година френския крал Франсоа Първи бе пленен от Шарлкен. Майката на Франсоа Първи поиска помощ от султан Сюлейман за освобождаването на сина ѝ. Една година след това, османската армияпревзе Буда и Пеща в Унгария. С превземането на Буда и Пеща, султан Сюлеийман остана изправен пред великия херцог на Австрия Фердинанд Първи, брат на Шарлкен.

През 1529 година османската армия обсади Виена но не успя да превземе града. Но тази обсада предизвика огромен страх пред османската мощ в Европа и постави на преден план идеята за изграждането на обединена християнска Европа. След като османските войски се изтеглиха от Виена, между Франция и Испания отново избухна война. Френския крал Франсоа Първи установи съюз с Османската империя във войната срещу Испания. Затова Франсоа Първи остава в европейската история и като предател на християнската вяра. Османска флота, водена от Барбарос Хайретнин паша проведе съвместни с френската флота операции срещу испанската флота в Средиземно море и завладя испанските територии в Северна Африка. Френски и османски сили съвместно обсадиха и остров Корфу но тази обсада се оказа безуспешна.Същевременно, през този период османската администрация осигури на френските търговци големи търговски привилегии с цел да възпрепятства политическото обединяване на Европа.

Освен това османската държава оказа подкрепа и на протестантите, които се обявяваха срещу католическите учения. Протестантството намери широка подкрепа в Германия и Северна Европа и се превърна в една от главните християнски секти.Поради сериозните проблеми по източните райони на империята, Султан Сюлейман Великолепни бе принуден да насочи вниманието си на изток и не съумя да повтори похода си на запад. Но държави като Франция и Англия, които бяха против Свещенната Римска Империя, укрепнаха и се превърнаха в една от главните сили в Европа.
94
Дискусии / Re: Re: Произход на българите !
« Last post by Marlboro on July 08, 2018, 09:28 »
Европейската история и турците-21

Епохата на Селим Страшни...


В периода на управление на султан Селим, известен с прозвището Явуз, Страшни, (1512-1520), в границите на Османската империя са включени Сирия, голяма част от Арабския полуостров и Египет и по този начин тя получава излаз и на Индийския Океан. През Сирия и Египет преминават търговските пътища за доставката на подправки от Индия. За да бъдат защитени пристанищата в тези страни, посредством които се води търговията с подправки със западните страни, се изпитваше нуждата от силна военноморска флота. Османската държава се създаде в централните райони на Анадола и затова разполагаше със много силна сухопътна армия, но не притежаваше военноморска флота. С превземането на бейства като Айдъноглуларъ и Карасиоглуларъ, тя получи излаз на море и започна да се възползва от морските традиции на тези две турски бейства. Главен пример за османските мореплаватели бе Айдъноглу Умур Бей.

С превземането през 1354 година на Галиполи, османските турци преминаха и на Балканите и тогава още по-силно се почувства нуждата от силна военноморска флота.

Преход...................

По време на завоевателните походи и на западните нашествия на Балканите, османската армия се нуждаеше от възможност за бързо преминаване от Анадола в Румелия. В началните периоди османската армия се възползва от услугите на Генуа и Венеция, които притежаваха силна флота. Отношенията с Венеция, която бе най-голямата военноморска сила през 15 и 16 век, бяха променливи. Същевременно Генуа, която бе основен конкурент на Венеция, поддържаше по-близки връзки с Османската империя. С превземането от османската държава на пристанищата в Черно, Егейско и Мраморно море, тези две държави останаха изправени пред сериозен проблем във воденето на морската търговия. Османската империя се възползва от наемни венециански и генуезки майстори и съветници в изграждането на своята военноморска флота и подготовката на персонала. Две събития през 15 век се отразиха силно на Европа. Първото бе превземането на Истанбул от турците и следваната от тях стратегия за разширяване на границите на запад, по Средиземноморското крайбрежие.

Второто бе обединяването на Испания с унищожаването на емевидския халифат и създаването на силна испанска военноморска флота. Завоевателните политики на Испанското кралство и на Османската империя в Средиземно море изправиха една срещу друга тези две държави. Всъщност османски флоти достигнаха бреговете на Франция и Испания още в периода на управление на бащата на Султан Селим, Баязид Втори. Баязид Втори поиска от Кемал Реис да изгради силна военноморска флота. С походите си към бреговете на Франция и Испания, Кемал Реис спаси от християнските насилия много мюсюлмани. Той разгроми венецианската флота и спомогна за превземането на крепостите в Пелопонес, които се намираха във венециански ръце. През този период османската военноморска флота се превърна в една от най-силните флоти в света. Роля за това изигра и базирането на мощни и далнобойни за времето си оръдия в османските бойни кораби. За да може да се противопостави на испанската флота, османската флота бе снабдена с добре въоръжени, големи и силни кораби.

Същевременно, в Средиземно море, османската флота остана изправена и пред португалската флота. След като османската държава наложи контрол над търговските пътища от Европа за Азия, европейците започнаха да търсят нови пътища за доставката на подправки от Азия. През 1488 година португалският пътешественик Бартоломео Диаз заобиколи нос Добра Надежда на Африканския континент и откри морския път за Индия. Португалците превзеха пристанището на Джида и поставиха под заплаха Мека и Медина. С откриването на този търговски път, намаля и притокът на стоки от Европа за Азия през османските земи. Благодарение на усилията на Султан Серлим Страшни бе създадеда силна военноморска флота способна да се противопоставя на испанската и португалската флоти. В периода на управление на султан Селим Втори бе създадена османска военноморска флота и в Индийския океан и по този начин бяха поставени под контрол и действията на португалците в този район.Горяма роля за успехите на османската военноморска флота изигра и привличането на средиземноморски корсари. Родственикът на Кемал Реис, Пири Реис, по-късно подготви карта на света, която се приема за една от първите достоверни географски карти. Османските мореплаватели следяха отблизо развитието на технологиите в мореплаването в западните страни и се възползваха от тях, създавайки по този начин много силна флота и разрушавайки мита, че турците не са мореплаватели.

Още по време на управлението на Мехмед Завоевателя, османските турци бяха осъзнали, че само със силна сухопътна армия няма да може да се изгради силна световна империя. При управлението на сина му Баязид Втори бе изградена силна флота, която продължи да укрепва силите си и в периода на управление на Селим Страшни. Но най-голям тласък в развитието на османската военноморска флота бе придадено по време на управлението на султан Сюлейман Законодателя. При неговото управление, османската флота водена от Барбарос Хайреттин Паша разгроми обединената европейска флота и превърна Средиземно море в турско море.
95
Дискусии / Re: Re: Произход на българите !
« Last post by Marlboro on July 08, 2018, 09:24 »
Европейската история и турците-20

Златният период на Османската империя...


В периода 1481-1512 година, Османската империя е управлявана от султан Баязид Втори. За разлика от баща си, Мехмед Завоевателя и своя син султан Селим Страшни, Баязид Втори насочва вниманието си не към завоевания на нови земи, а към развитието на литературата и изкуството. Когато опасва Ятагана на Осман и поема управлението на империята, той остава изправен лице в лце с една вътрешна опасност-недоволството на еничарите, които по време на управлението на баща му Мехмед Завоевателя, почти всяка година потеглят на далечни завоевателни походи. Същевременно са недоволни и заможните граждани, чиито фондации са били одържавени за да се посрещат разходите за тези непрекъснати военни походи. Недоволни са и народните маси, тъй като са увеличени и данъците. След смъртта си, Мехмед Завоевателя остави двама свои сина Джем и Баязид. Джем бе привърженик на завоевателната политика на баща си, докато Баязид бе с по-мирен нрав, обичаще изкуството и литературата и умееше да се вслушва и в исканията на народните маси.


Затова, голяма част от държавните големци подкрепяха Баязид като наследник на Мехмед Завоевателя и в края на краищата постигнаха тази своя цел.След като пое управлението на страната, султан Баязид Втори увеличи заплатите на еничарите и раздаде имоти на видните държавници и на влиятелните лица. Джем от своя страна отрече да признае Баязид за султан и стана претендент за престола. В страната започна 14 годишна борба за власт, която продължи до 1495 година. Най-напред Джем получи подкрепата на мамелюкския владетел в Египет, но първото му сражение с войските на Баязид Втори завърши с поражение. Тгава Джем реши да търси подкрепа в Европа. През 1482 година той отпътува за остров Родос с решението оттам да продължи да ръководи борбата за престола. Но брат му, султан Баязид научи за тези негови планове и подкупи с 40 хиляди дуката рдоските рицари, признавайки им и правото на свободна търговия в османските земи. Освен това, изпрати в инкрустирано със скъпоценности сандъче на рицарите и дясната ръка на християнския светец Жан Баптист.

Тогава родоските рицари отведоха Джем в един техен замък във Франция, далеч от освманските земи. Когато осъзна това, Джем разбра че вече е пленник в ръцете на християните. През 1482 година Джем най-напред бе отведен в Савойското херцогство, след това в Ница, и накрая в Шамбери. По време на това свое пътешествие Джем съумя да опознае отблизо западната култура и начин на живот. До 1489 година Джем престоя в Шамбери. Оттук той бе изпратен в Рим, тъй като римския папа планираше да се възползва от него в организирането на нов кръстоносен поход срещу турците. Джем остана в Рим до 1495 година. През този период брат му, султан Баязид Втори контролираше Джем посредством свои шпиони като Буракс Реис и посредством османските посланици в Европа. Той пдари на римския папа и 120 хиляди златни дуката, върха на копието, което според вярванията е прободило разпнатия на кръст Исус Христос и сунгера с който се е вярвало че е била утолявана жаждата на Христос на кръста. По този начин султан Баязид Втори положи усилия да предотврати една война за престола. През 1494 година френския крал Шарл Осми нахлу в Италия и достигна пред стените на Рим. Той поиска да му бъде предаден Джем и се завърна във Франция. Но по всяка вероятност, Джем бе отровен от папски служители във Ватикана и не успя да достигне до Франция. Джем почина на 25 февруари 1495 година в Кастел Капуана близо до Неапол. Той бе погребан в Гаета, а през 1499 година ковчегът с останките му бе предаден от краля на Неапол на брат му Баязид Втори.Едва след смъртта на брат си, султан Баязид Втори се осмели да влезе в открита конфронтация със западните кралства.

Османската армия превзе намиращите се в ръцете на венецианците крепости в Пелопонес Метхони, Корони и Лепанто. Голяма роля за тези победи изигра османската военноморска флота. С тези победи, султан Баязид Втори доказа че е способен пълководец. Но той отдаде по-голямо внимание на строителството, изкуството и литературата. По време на управлението му в градове като Едирне, Амасия и Истанбул бяха построени сциални комплекси с джамии, обществени кухни, медресета и болници. Днешният площад Баязид и джамията наплощада са наречени на името на султан Баязид Втори. Квартал Йениимарет в Едирне също е бил построен по заповед на султан Баязид Втори. Той кани в Истанбул много поети,  писатели, други дейци на изкуството и учени и им осигурява държавни заплати. Затова много дейци на изкуството в света искат да пристигнат през тзи период в Истанбул. Прочутият художник и учен от този период, Леонардо Да Винчи, написва писмо до султана и казва че иска да построи мостове над Босфора и над Златния Рог. Микеланджело, друг плочут деец на изкуството от периода на Ренесанса, също осведомява султана че може да построи мостове в Истанбул. Днес се готви проект за построяването на мост над Златния Рог по чертежите на Леонардо Да Винчи. В периода на султан Баязид Втори  започва и записването на историческите събития в хроники, с което се поставят и основите на османската история.

Султан Баязид Втори е награждавал богато авторите на исторически хроники и творби, които позволяват днес да се прави доста пълен хронологичен анализ на събитията от този период. Периодът на управление на султан Баязид Втори е период на мир, благоденствие и научен и културен разцвет на империята. Този разцфет е продължил и при управлението на сина му султан Селим Страшни и на внука му Сюлейман Законодателя, които превръщат османската държава в една огромна световна империя.
96
НОВО
Илияна Кръстева - Тръгнали са Асан и Вайда /Iliana Krasteva -  Tragnali sa Asan i Vaida


You are not allowed to view links. Register or Login

Ати Молова - Метия Джембазка /Ati Molova   Metia Djembazka

You are not allowed to view links. Register or Login
97
Политика / Re: Free speech Belarus.
« Last post by pisatel on June 20, 2018, 10:20 »
Счастливая Болгария и Беларусь; Михаил Вашкевич-Беларус, You are not allowed to view links. Register or Login, prorok@dir.bg. Тридцать лет я нахожусь в свободной, демократической стране Республике Болгария. За 30 лет моей жизни в Болгарии меня ни одного раза не остановила полиция, ни одного раза за 30 лет ко мне не подошел полицай с требованием предьявить документы, единственно если я сам не подойду к полицаю с каким то вопросом, полицай всегда вежлив и внимателен.30 лет я нахожусь под защитой и контролем ДАНС РБ,/Державная Агенция за Национальноя
Сигурнасть/, которая не навязчиво обеспечивает мою безопастность через контроль. К сожалению в моей стране Республике Беларусь, где живут мои дети и внуки, это не так. КГБ Беларуси человеко ненавистническая садистская репресивная структура, направленная против граждан патриотов с целью сеения страха и ненависти в жителях своей страны. Диктатор поклонник Гитлера “президент“ Лукашенка дал указ своим холуям из МВД-НКВД шуневичам, шейманам, эскадронам смерти максимольно репресировать уничтожать гражданскую и общественную активнось населения, арестовывать и отправлять в концлагеря гулаги журналистов, тунеядцев, чиновников, банкеров, оппозиционеров, патриотов, политиков, бизнесменов, общественников-просто всех хватать и сажать в концлагер.“Arbeit Macht Frei“ утверждает поклонник Гитлера и его халуи гестаповци. Не зря же в Беларуси, увидев гестаповца милиционера, граждане переходят на другую сторону улицы, иначе остановят, потребуют документы, арестуют по сфабрикованному делу, ибо концлагеря гулаги должны быть заполнены.
98
Oбяви / Re: Pozdrablenie 2018godina.
« Last post by pisatel on June 16, 2018, 18:02 »
Счастливая Болгария и Беларусь; Михаил Вашкевич-Беларус, You are not allowed to view links. Register or Login, prorok@dir.bg. Тридцать лет я нахожусь в свободной, демократической стране Республике Болгария. За 30 лет моей жизни в Болгарии меня ни одного раза не остановила полиция, ни одного раза за 30 лет ко мне не подошел полицай с требованием предьявить документы, единственно если я сам не подойду к полицаю с каким то вопросом, полицай всегда вежлив и внимателен.30 лет я, как и всякий гражданин, нахожусь под защитой и контролем ДАНС РБ,/Державная Агенция за Национальноя Сигурнасть/, которая не навязчиво обеспечивает мою безопастность, обеспечивая мою свободу, права человека. Вот что значит свободная демократичная Болгария. К сожалению в моей стране Республике Беларусь, где живут мои дети и внуки, это не так. КГБ Беларуси человеко ненавистническая садистская репресивная структура, направленная против граждан патриотов с целью сеения страха и ненависти в жителях своей страны. Диктатор поклонник Гитлера “президент“ Лукашенка дал указ своим холуям из МВД-НКВД шуневичам, шейманам, эскадронам смерти максимольно репресировать уничтожать гражданскую и общественную активнось населения, арестовывать и отправлять в концлагеря гулаги журналистов, тунеядцев, чиновников, банкеров, оппозиционеров, патриотов, политиков, бизнесменов, общественников-просто всех хватать и сажать в концлагер.“Arbeit Macht Frei“ утверждает поклонник Гитлера и его халуи гестаповци. Не зря же в Беларуси, увидев гестаповца милиционера, граждане переходят на другую сторону улицы, иначе остановят, потребуют документы, арестуют по сфабрикованному делу, ибо концлагеря гулаги должны быть заполнены. «В течение шести лет после того, как Совет по правам человека OOH учредил мандат спецдокладчика, жизнь в Беларуси регламентировалась целенаправленно репрессивной правовой базой. Это усугублялось регулярно повторяющимися, централизованно планируемыми репрессиями с применением насилия в отношении мирных демонстрантов, неправительственных организаций, политических оппонентов, правозащитников и сотрудников независимых средств массовой информации, — отмечается в сопроводительной записке к докладу. — Власти циклически прибегали к практике лишения свободы политических оппонентов по сфабрикованным обвинениям. Продолжались нарушения права на жизнь в виде регулярного применения смертной казни». Правительство диктатора Лукашенка не пыталось исправить такие системные недостатки как отсутствие верховенства права, подавление выражения любого несогласия, отсутствие плюрализма СМИ, необходимость получения разрешений для осуществления права на свободу ассоциаций и мирных собраний, отмечает спецдокладчик.Состояние лукавой бандитскай семейки диктатора Лукашенки превышает $30 миллиардов, почитаейте отчет американского посольства в Минске, направленный в Госдепартамент США. Посол США в Беларуси Джулиан Асандж всю информацию в интернет сеть опубликовал. Читать полностью:  You are not allowed to view links. Register or Login. Поэтому сам алчный диктатор Лукашенка и его семейная банда будут узурпировать власть до конца своей жизни, вместе со своими холуями будут переизбираться постоянно.
99
Дискусии / Re: Protest.
« Last post by pisatel on June 16, 2018, 17:57 »
Счастливая Болгария и Беларусь; Михаил Вашкевич-Беларус, You are not allowed to view links. Register or Login, prorok@dir.bg. Тридцать лет я нахожусь в свободной, демократической стране Республике Болгария. За 30 лет моей жизни в Болгарии меня ни одного раза не остановила полиция, ни одного раза за 30 лет ко мне не подошел полицай с требованием предьявить документы, единственно если я сам не подойду к полицаю с каким то вопросом, полицай всегда вежлив и внимателен.30 лет я, как и всякий гражданин, нахожусь под защитой и контролем ДАНС РБ,/Державная Агенция за Национальноя Сигурнасть/, которая не навязчиво обеспечивает мою безопастность, обеспечивая мою свободу, права человека. Вот что значит свободная демократичная Болгария. К сожалению в моей стране Республике Беларусь, где живут мои дети и внуки, это не так. КГБ Беларуси человеко ненавистническая садистская репресивная структура, направленная против граждан патриотов с целью сеения страха и ненависти в жителях своей страны. Диктатор поклонник Гитлера “президент“ Лукашенка дал указ своим холуям из МВД-НКВД шуневичам, шейманам, эскадронам смерти максимольно репресировать уничтожать гражданскую и общественную активнось населения, арестовывать и отправлять в концлагеря гулаги журналистов, тунеядцев, чиновников, банкеров, оппозиционеров, патриотов, политиков, бизнесменов, общественников-просто всех хватать и сажать в концлагер.“Arbeit Macht Frei“ утверждает поклонник Гитлера и его халуи гестаповци. Не зря же в Беларуси, увидев гестаповца милиционера, граждане переходят на другую сторону улицы, иначе остановят, потребуют документы, арестуют по сфабрикованному делу, ибо концлагеря гулаги должны быть заполнены. «В течение шести лет после того, как Совет по правам человека OOH учредил мандат спецдокладчика, жизнь в Беларуси регламентировалась целенаправленно репрессивной правовой базой. Это усугублялось регулярно повторяющимися, централизованно планируемыми репрессиями с применением насилия в отношении мирных демонстрантов, неправительственных организаций, политических оппонентов, правозащитников и сотрудников независимых средств массовой информации, — отмечается в сопроводительной записке к докладу. — Власти циклически прибегали к практике лишения свободы политических оппонентов по сфабрикованным обвинениям. Продолжались нарушения права на жизнь в виде регулярного применения смертной казни». Правительство диктатора Лукашенка не пыталось исправить такие системные недостатки как отсутствие верховенства права, подавление выражения любого несогласия, отсутствие плюрализма СМИ, необходимость получения разрешений для осуществления права на свободу ассоциаций и мирных собраний, отмечает спецдокладчик.Состояние лукавой бандитскай семейки диктатора Лукашенки превышает $30 миллиардов, почитаейте отчет американского посольства в Минске, направленный в Госдепартамент США. Посол США в Беларуси Джулиан Асандж всю информацию в интернет сеть опубликовал. Читать полностью:  You are not allowed to view links. Register or Login. Поэтому сам алчный диктатор Лукашенка и его семейная банда будут узурпировать власть до конца своей жизни, вместе со своими холуями будут переизбираться постоянно.
100
НЕНАСИТЕН

 Влизам пак в душата твоя!...
 и чакам с ласки да ме утеши,
 желая пак да си цялата само моя,
 да се слеят в едно нашите души!

Спомням си за първата ни ласка,
 беше осребрена от небесни звезди,
 и като гръм от нежност ме стряска,
 сякаш и двамата бяхме без юзди!

 Красиви думи за Л♡бовта редеше,
 а аз като Ангел решах твоите коси,
 до болка все тъжни песни ти пееше,
 а аз те слушах и мечтаех през сълзи!

 Живея в Л♡бовта с ненаситен глад,
 в нея жаждата единствено си само ти,
 сякаш си късче Рая в този голям свят,
 всеки миг откривам в теб мой черти!

 На такава Л♡бов сбогом не се казва,
 прощава се дори и другия да сгреши,
 в нея всеки с обич - люто се наказва,
 така няма проблем който да не се реши!

 Автор Ибрахим Бялев

You are not allowed to view links. Register or Login
Pages: 1 ... 8 9 [10]