Author Topic: Желязната завеса в Европа  (Read 8846 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Metka

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 1696
 • Gender: Male
Желязната завеса в Европа
« on: May 28, 2009, 08:37 »
Истинската история

Желязната завеса в Европа си стои непокътната

Разделението на континента е факт векове преди речта на Чърчил и ще продължи още дълго време
Иван Петрински

You are not allowed to view links. Register or Login

Анимирана карта на Европа от Фредерик Роуз, 1899 г.

Казват, че в четвъртата книга за Хари Потър започвал участието си в детската поредица българският отбор по измислен спорт, начело с Виктор Крум(ов?). Изглежда, че за втори път след "Кандид" на Волтер България има по-значително участие в литературно произведение със световна известност. Дребните споменавания, като "българските мустаци" в романите на Морис Льоблан и Жорж Сименон, могат да бъдат тук прескочени. Не може, но трябва да прескочим (защото нищо друго не можем да направим) и невежественото безхаберие на една английска домакиня, станала свръхбогата писателка, която беше редно да си даде съвсем малко повече труд и да сътвори поне правилно име за капитана на измисления български отбор. Всъщност не е редно да придиряме на домакинята, щом оксфордски преподаватели "препускат" по българската средновековна архитектура, живопис и археологически паметници в книгите си. И го правят толкова бързо, показвайки такова непознаване на българските паметници, че не би трябвало да заспиват вечер от срам. Обаче си спят, нищо им няма.

Представата на Запада за България, за Източна Европа изобщо, както в съвремието ни, така и в исторически план, е само един от показателите, че двете половини на Европа нямат много общо една с друга. На запад едно българско име не могат да запомнят и сто средновековни църкви не могат да изброят, та какво остава за нещо повече.

Дългите векове на почти пълна изолация са превърнали Европа в два континента, които говорят на различни езици, имат различни стремежи и идеали и няма как да се съберат в близките няколко века (ако изобщо си струва да се говори за някакво събиране). Не известната реч на Чърчил спуска желязна завеса през средата на континента Европа - "от Шчечин . . . до Триест". Това става много по-рано.

* * *

Разделянето на Римската империя при император Теодосий I през 395 г. може да се приеме за акт, от който води началото си съвременното разделение на континента. Наистина, границата между двете части на империята е на Балканите, т. е. доста по на изток, отколкото през втората половина на ХХ в. Две са съществените причини, които в следващите три века ще установят тази граница на обичайното й днес място. През 476 г. западната половина на империята престава да съществува, което е съществено условие за мощното териториално разширение на Източната римска империя при император Юстиниан I няколко десетилетия по-късно в земите дълбоко на запад от бившата граница между двете части на империята.

Значителните размествания на племена и народи, известни като Велико преселение на народите, обновява почти изцяло етническия състав на Източна Европа. Границата между двете половини на континента се измества на запад благодарение и на взривообразното разселение на мощни славянски маси приблизително в края на V - началото на VIII в. С незначителни промени желязната завеса остава на линията о. Рюген - о. Сицилия и до наши дни.

Всъщност изглежда, че дори обединяването на европейския континент, а и на цялото Средиземноморие, в границите на Римската империя в продължение на пет века не се оказва достатъчно, за да спои задълго Европа, понеже разделението е много по-старо.

"Изоставането" на западните покрайнини на Европа през новокаменната епоха е повече от две хиляди години. Паметниците на т. нар. "култура на линеарната керамика" в Централна и Южна Европа се датират от средата на VI до средата на V хил. пр. н. е. Абсолютно сигурни са корените на тези паметници и на населението, което ги създава, в традициите на балканската новокаменна епоха, датираща от средата на VII хил. пр. н. е. Казано накратко и доста обобщено - балканското население от новокаменната епоха очевидно се разселва (не преселва) на запад, на север и на северозапад, носейки със себе си благата на революционни технологии и обществени промени - контролирано добиване на огън, керамични съдове, земеделие и скотовъдство, строителни умения. Най-западните покрайнини на Европа усвояват революционните технологии чак през IV хил. пр. н. е.

Известно изравняване в цивилизационно отношение между двете части на Европа настъпва в края на I хил. пр. н. е., което е благоприятно условие за обединяването на континента в границите на Римската империя.

След първите трудни средни векове на Източна Европа се налага да възпира непрекъснато извиращите от Азия войнствени племена и народи. Благодарение на почти съвършената си финансова политика Византия успява да удържа векове наред, с по-голям или по-малък успех, арабите, персите и селджуците. Източноевропейските средновековни държави отделят грамадни ресурси за усмиряване на непрекъснатите набези. Ресурси, които биха могли да служат за развитие на технологиите и търговията, например. Някъде през ХVI в. И. Валерщайн разполага установяването на западна икономическа хегемония над европейската "периферия". В тази периферия са например Полша и Унгария, но не се включва цялата Източна Европа - от нея отсъстват Русия и европейските владения на Османската империя.

В годините на западноевропейския Ренесанс разделението на Европа е повече на Северна и Южна, точно както по време на Римската империя, но без да се губи класическото делене. Дори през ХVIII в. Европейският изток и Европейският запад са си почти напълно непознати.

Западните пътешественици през Източна Европа ни даряват в разказите си с повече или по-малко прикрито презрение. Граф дьо Сежур, пътувайки в зимните месеци на 1785 г. през земите, които по-късно ще бъдат означени като "желязна завеса", за да поеме посланическото си назначение в двора на Екатерина Велика, усетил, че прекосява извънредно значима граница, че е "напуснал Европа изцяло". Цяла редица европейски пътешественици с мъка ни уверяват, че след Будапеща трябва да се забрави за бирата - питейния символ на Запада. Американецът Джон Ледярд след експедицията си в Сибир упоменава през 1788 г., че навлиза в Европа едва на пруската граница, като преминава "великата бариера между азиатските и европейските маниери".

Впрочем чак до ХIХ в. дори в официалните западноевропейски карти Европа е до р. Дон, както и в повечето съчинения на византийските автори, или пък до Волга, рядко до Урал. Дори Моцарт, прескачайки често от Виена в Прага и обратно, е всеки път с ясното съзнание, че преминава важна граница.

* * *

Описанието на Волтер в неговия "Кандид" (1759 г.) е от първите, представящи България и българите като диви варвари. Независимо от целите си, независимо от отсъствието на достатъчно информация това описание е показателно за новото самочувствие на Запада. Осигурил си най-сетне достатъчно храна, стоплен най-сетне от новите камини, облекчил труда си с използването на силата на водата и вятъра, посъбрал "свободни" пари Западът вече може и да презира Изтока, Европейският изток, който го създава и опазва. Епохата на Просвещението, която отбелязва края на западната бедност, бетонира разделянето на континента.

Никаква желязна завеса не беше събаряна през 1989 г., нито по-късно. Преградата от о. Рюген до Сицилия или от Шчечин до Триест си стои непокътната, независимо дали ще си показваме паспортите по границите или не. Стои си, защото е вътре в нас от много дълго време. Нашата Европа е друга.

   

Днес

Влизането на България в Европейския съюз стана по волята на политическата ни класа. Както и влизането в НАТО. Всички ние, наречени "народ", с това нямаме нищо общо. Същата тая класа голям страх бра, докато не стана тяхното. Опозиция, управляващи, всички вкупом се втурнаха да заработят от "присъединяването", като не пропуснаха и "предприсъединяването". Само в детските ясли не разбраха, че всички тия нечовешки напъни бяха, за да се приберат едни пари. Защото натрупаното по-рано свърши, а за да се произвежда (и печели) трябва поне известна доза саможертва. При тая заработка такава пушилка се вдигна от ентусиазма и от нетърпеливото пърхане и пръхтене на цялата единна политическа класа, че чак Брюксел се уплаши. Вярно, че наскоро им спряха някакви пари по някакви фондове, но няма страшно, пак ще им ги пуснат. Само трябва да обещаят, че ще ни държат, всички нас, наречени "народ", още по-изкъсо и че ще стоим още по-преклонено, за пълно удобство на ползвателите ни.

Влизането в НАТО бе само необходимо, но не достатъчно условие. За сметка на това то бе по-унизителното. Все пак от ЕС ни подхвърлят по някоя и друга пара, далечна мечта или добра дума. Вече е напълно сигурно, че освен страхлива и алчна, политическата ни класа може гордо да се похвали и с пълно отсъствие на достойнство. У нея липсва дори най-мъничкото такова, дори зародиш на същото не може да се наблюдава по никакъв начин. За значението на думата "чест" им е нужен тълковният речник. За да заработи 30-те си сребърника, безродната ни политическа класа бе готова на всичко, наистина на всичко. Тя бе готова да срути държавата, но да се добере до сладките пари, което и направи. А всички ние им го позволихме. Референдуми ли? Плебисцити ли? Пряко гласуване ли? Глупости.


You are not allowed to view links. Register or Login


Римската империя малко преди смъртта на император Теодосий I (379- 395) и разделянето на империята на Източна и Западна. От края на VII в., след падането на Западната Римска империя през 476 г. и след Великото преселение на народите, окончателното разделяне на Европа с "Желязна завеса" се
установява приблизително по линията о. Рюген - о. Сицилия с незначителни колебания през следващите векове.


You are not allowed to view links. Register or Login

Offline mustafa_b

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 2359
 • Gender: Male
  • Всичко за село Корница
Ynt: Желязната завеса в Европа
« Reply #1 on: May 28, 2009, 10:24 »
"Европа свършва там, където започват да ядат шкембе чорба." - Чърчил

Offline celestialwish

 • Advanced member
 • *****
 • Posts: 471
Ynt: Желязната завеса в Европа
« Reply #2 on: May 28, 2009, 10:47 »
От You are not allowed to view links. Register or Login се чудят с какви алабализми да си напълнят сайта.

Offline Metka

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 1696
 • Gender: Male
Ynt: Желязната завеса в Европа
« Reply #3 on: May 28, 2009, 10:53 »
You are not allowed to view links. Register or Login
От You are not allowed to view links. Register or Login се чудят с какви алабализми да си напълнят сайта.

Напротив, никакви  алабализми не са.
Така ти уидисва.
Ако слагаме в графата - "Антибългари" и журналистите от "Сега",
то кои са тогава истинските българи?
Тука в този сайт ли?

Offline celestialwish

 • Advanced member
 • *****
 • Posts: 471
Ynt: Желязната завеса в Европа
« Reply #4 on: May 28, 2009, 11:10 »
You are not allowed to view links. Register or Login
Напротив, никакви  алабализми не са.
Така ти уидисва.
Ако слагаме в графата - "Антибългари" и журналистите от "Сега",
то кои са тогава истинските българи?
Тука в този сайт ли?


Метка, тази думичка - "антибългарин",
с която никога не си бил наричан от мен,
ти е станала любима. Няма проблем,
повтаряй ми я колкото искаш,
стига да се чувстваш добре от това.

Такива завеси се въртят в главите на хора,
които обичат да се чувстват горкички жертви,
и затова се чудят откъде да намерят
нови заплахи за жадното им за тормоз съзнание.


Това е един вид начин
човек сам да се виктимизира.

Offline Metka

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 1696
 • Gender: Male
Ynt: Желязната завеса в Европа
« Reply #5 on: May 28, 2009, 11:21 »
- Да така е Celestialwish, правилният термин е - Автовиктимизиране.
Но идеята че ти не го правиш това, е подвеждаща.
Ние се учим от тебе .
Например съскането.
Преди три години в стария сайт
съскането стана норма.
После клонираното съскане
се преекспонира върху останалите
които ги респектира.
Бих посочил христоматиен пример
 - любимия на всички снейк/Snake/.
Сега забелязвам и тенденция на
клонирано проектиране на
"крякането".

Offline abc

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 1415
Ynt: Желязната завеса в Европа
« Reply #6 on: May 28, 2009, 11:32 »
celestialwish, Metka се учи от стила ти.
Браво Метка.Offline shaban

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 712
Ynt: Желязната завеса в Европа
« Reply #7 on: May 28, 2009, 11:40 »
Работите отиват вече натам ,Исиянкар,celestialwish,abc и некои други падобни субекти да станат разпоредители със сайта и ,щото те са вече почти последната инстанция която дава присъди и определения и дават тон за песен на "Гласът на помаците" .

Offline celestialwish

 • Advanced member
 • *****
 • Posts: 471
Ynt: Желязната завеса в Европа
« Reply #8 on: May 28, 2009, 11:42 »
You are not allowed to view links. Register or Login
После клонираното съскане
се преекспонира върху останалите
които ги респектира.
:)
Като говорим за клониране,
да те питам ли къде изчезнаха
Ahmed_Ribnovo и Whitesnake,
да не те ли питам...?!
Айди няма да питам
:)

Offline Gelina

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 1484
 • Gender: Female
Ynt: Желязната завеса в Европа
« Reply #9 on: May 28, 2009, 11:44 »
Ахмед-Рибново си гледа бизнеса, ако ти трябва да му звънна,а? ;)

Offline Metka

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 1696
 • Gender: Male
Ynt: Желязната завеса в Европа
« Reply #10 on: May 28, 2009, 11:45 »
You are not allowed to view links. Register or Login
:)
Като говорим за клониране,
да те питам ли къде изчезнаха
Ahmed_Ribnovo и Whitesnake,
да не те ли питам...?!
Айди няма да питам
:)

Iskash li da 4uesh istinata?
Nqma da q ponesesh.

No vijte tam v nebeto -
edna pti4ka leti........

Offline abc

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 1415
Желязната завеса в нас
« Reply #11 on: May 28, 2009, 11:46 »
На кривата ракета космоса и пречел.
Айде пък ще караме за плетки и за манджи.


А бялата змия е тук.

Желязната завеса в нас

Offline celestialwish

 • Advanced member
 • *****
 • Posts: 471
Ynt: Желязната завеса в Европа
« Reply #12 on: May 28, 2009, 11:47 »
You are not allowed to view links. Register or Login
Работите отиват вече натам ,Исиянкар,celestialwish,abc и некои други падобни субекти да станат разпоредители със сайта и ,щото те са вече почти последната инстанция която дава присъди и определения и дават тон за песен на "Гласът на помаците" .
По принцип нямам нищо против бан.
Тотален бан - да не мога въобще
да следя какво се пише.
Примоли се на администраторите
и ме освободи от тази зарибявка pomak.eu.

Тогава ще станеш един от хората,
към които вечно ще изпитвам благодарност.
Ако искаш вярвай - твоя си работа.

Offline celestialwish

 • Advanced member
 • *****
 • Posts: 471
Ynt: Желязната завеса в Европа
« Reply #13 on: May 28, 2009, 11:50 »
You are not allowed to view links. Register or Login
Iskash li da 4uesh istinata?
Nqma da q ponesesh.

No vijte tam v nebeto -
edna pti4ka leti........

Хайде Метка,
помогни на Шабан
още днеска
да получа бан!


Между другото, за бана говоря сериозно.
                            

Offline Metka

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 1696
 • Gender: Male
Ynt: Желязната завеса в Европа
« Reply #14 on: May 28, 2009, 11:50 »
You are not allowed to view links. Register or Login
На кривата ракета космоса и пречел.
Айде пък ще караме за плетки и за манджи.


А бялата змия е тук.

Parvo iskam da se izvinq za cinizma mi
koito shte napisha v cini4en stil "abc".
Moderatorite posle mogat da me iztriat ako iskat.
....

abc, .....
Oshte edin pat se izvinqvam , ama drugo ne mojash da se setq..
Sorry

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42