Български > Eзик

Помашки език - (Поматски език) - Pomak language - Pomakcha !

(1/102) > >>

Тоска:
You are not allowed to view links. Register or LoginИ един съвет, говор с тях на поматски език!

--- End quote ---

Тука не ие месту ам незнам ама фаф турция и грция помаците койту са живeет фаф таму думат на помашки. 3аоти таму грците и турцте йимат инакво йезик уд славянскиeeт граматик! и нийе трева да се сетам инаквите мезду официални и източни йезици. Ама може аку да се навива ;)

EVROPOMAK:
Па ия, засигья сая сабота, сметам да торна, пешачком от Чиликлии, през Селца до оня баир над Брезие - Кум  кидикья, да видя, дей бабаитиняь Петко, ией избегал и идвам ия отарвал опинцине и айманите си, от ей ная Помачката четъ през онуй Болканску времиье!

EVROPOMAK:
Па, ощи адна-двие године пу напреш, адин друг Поматски вайвода - Мехмед Синап сей тарнувал за Чеченско по пътя Пашмаклъ - Байремери - Шабаница - Машергидик, по билоно нах горните планини.  8) Нах катад ден другиня ден дойдел нах варшет Машергидик (Хаджиосманското), дето ималу млогу смолено-рупските помаци ут се Кестенджик, Триграда и Алъкьой, дету стъкмявали мандрисе и готвяли общие предойски курбан.  :o
На ливадето околу казанисе, дету е вряло месо, сидели и са изтегали млогу помаце - чечлии, смолени и рупци. Куга овцене биле придуени и миясуто уврелу, кехаите на курбана приканили мусафирете да съ присорнът за иедене.  ;D
На пулената билу кладено мясо,урда, млеко, а леб и качъмак немало. Един от тех прудумал: „ Каните се и ежте, каквото Аллах е дал, а за хлеб и качамак не питайте. Саква саро е дошла, да правим курбан без трохъ леб. Мислем де можим дъ найдим и ут де можим да зьомим жито и брашно за качъмак, ала ни можим да намислим, затова ежте, пак и за хлеб мислите. “   :o
Пу идно вруми Санапя бил млогу замислен, и тамань са наранил, изтупал са отред врьют людесья и им продумал: „ Я, намислих ка да найдим жито, брашно и хлеб. “ Людесья, са зачудили и прудумали ка можило да стане тува, а Мехмедья отьворнал: „ Да се сбьерот на сува место бесюскиши силяхлие челеци. Секьи челек, да зьоме по иючь вретища и да дуведе по ики мулетъ. “   ::)
Они питали коф ше правет, а он им отворнал: „ Кату со сбьорат на сува место, челеците и мулетата, туга ше им кажя ков ше правим пой натам. “   >:(
След 5-10 денья от курбана и мандрите на Машергидик планина се събрали петстотин въоръжени помаци - рупци, смолени и неколцина чечлии, като всеки от тях водел по няколко коне, мулета или магарета.  :P Синап свъртял в кръг хората и конете, влязъл в средата на кръга, развял байрак от зелено-червен плат и гръмко извикал:  >:(  „На сози керван, керванжибашията сам я! Комуто требва жито и брашно, да варви след мене!“.  >:(
Въоръжените помаци извикали: „Да живеиш,Синап! Алал ти вера!“ и повели мулетата и конете след керванджибашията и на следващия ден привечер стигнали и се разположили на планината „Санджак“, северно от село Фотиново, между Батак, Пещера, Брацигово и Девин, от който връх се виждала голяма част от Тракийсканеа равнишка.  ;D  :D  ;)

crusader:
Айдеее, и език си измислихте - защо ли не ме учудва. Ама трябва нещо по уникално да изобретите - това старобългарско "Я" не ви ходи. Седнете и си измислете нова азбука. Тя трябва да има графични елементи от арабски, латински и български. След това вече можете да кажете - ето имаме си език, азбука, ще се наложи една столица да ви измислим...

mirvam:
Споко бе Крузейдър, спокойно. Имаме си всичко, което ни е нужно.

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 
Go to full version