Author Topic: The Arrivals  (Read 2922 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline rhodop_girl

  • Member
  • **
  • Posts: 45
  • Gender: Female
  • Умният винаги отстъпва.... но само колкото да се з
The Arrivals
« on: November 29, 2009, 12:02 »
Попаднах на тези филмчета и искам да ги споделя с вас. Ще се радвам тези, които ги гледат да споделят мненията си. "Пристигащите" - 52 серии, които  показват изследвания за Апокалипсиса според религиозните виждания, Антихриста Даджал, Имам Ал-Махди и второто пристигане на Исус. Работата е вдъхновена от Hashemsfilms  и разбира се, се опира на пасажи от Свещения Коран, Библията и Тората.

You are not allowed to view links. Register or Login

Offline isa71

  • Forum fan
  • *****
  • Posts: 1022
  • Gender: Male
Re:The Arrivals
« Reply #1 on: November 30, 2009, 09:38 »
 Всевишния Аллах казва:

“...Праведността е у онзи, който вярва в Аллах и Съдния ден” (сура ал-Бакара-177)

И Пратеника (С.А.В.) рече в хадиса на Джебраил:

“И извести ме за вярата (имана)?” Той рече: “Да вярваш в Аллах и в Неговите меляйкета, и в Неговите книги, и в Неговите пратеници, и в Съдния ден, и да вярваш в съдбата с доброто и лошото й.” (предаден от Муслим)

Също така трябва да се вярва в признаците и знаците на Съдния ден, които ни извести Пратеника на Аллах (С.А.В.).Учените разделиха тези признаци на малки и големи:

А)-Малките са, които показват приближаването на Часа, и са много, повечето от тях са минали.От тях са:
-изпращането на Пророка (С.А.В.)
-изгубване на доверието
-разкрасяването на джамиите и надпреварване в това
-надпреварването на бедните в изгражането на високи къщи
-воденето на войни с евреите и тяхното избиване
-приближаването на времето
-безработицата
-появяването на раздори (фитнета)
-многото убийства
-разпространяването на блудството
-развалянето на морала.

Казва Всевишния Аллах:

“Наближи Часът и се разцепи луната.” (сура ал-Камер-1)

Б)-Големите са, които ще се случат преди Часа и предупреждават за започването му. Те са десет, нито един признак от тях още не е минал. Те са:
-появяванета на Мехди
-появяването на Деджал
-спусканета на Иса (А.С.) от небесата-праведен съдия, ще счупи кръстовете, ще убие Деджал и прасетата, ще въведе данъко-плащането и ще пресъжда според шериата на Исляма -появяването на Йеджудж и Меджудж, и тогава Иса (А.С.) ще иска от Аллах да ги погуби -трите лунни затъмнения, едното в изток, другото в запад и третото в арабския полуостров -появяването на голям дим от небето, който ще покрие хората и ще ги обхване
-вдигането на Корана от земята към небето
-появявянето на Даббех
-изгряването на слънцето от запад
-появяването на много голям огън от Адн (Йемен), който ще прогони хората към земите на Шам. Той е последния от големите признаци.

Хузейфе ибн Есид ал-Гифари (Аллах да е доволен от него) казва:

“Както си разговаряхме, изведнъж се появи Пророка (С.А.В.) и рече: “Какво разговаряте?” Рекохме: Споменаваме Часа. Той рече: “Часа няма да се случи докато не видите преди него десет знамения”-и спомена-“димът, Деджал, Даббех, изгряването на слънцето от запад, спускането на Иса сина на Мерйем, лунното затъмнение в изток, лунното затъмнение в запад и лунното затъмнение в арабския полуостров, и на края ще излезе огън от Йемен, който ще прогони хората и ще ги събере на Мехшер.” (предаден от Муслим)

Пратеника на Аллах (С.А.В.) рече:

“Ще се появи накрая в моята общност Мехди, Аллах ще му даде дъжд и ще раззелени земята с растения,ще раздава богатства на прведните, ще се увеличи добитъка и ще се гордее общността, ще живее седем или осем,тоест години.” (предаден от Хаким)

Тези признаци са последователни, като зърната в огърлицата, когато един от тях се появи, веднага го следва другия. Когато свършат тези признаци става Часа с позволението на Всевишния Аллах.
А Часа е деня, в който излизат всички хора от гробовете им по заповед на техния Господар, за да бъдат разпитани. Тогава ще бъде награден извършващия добри дела, и ще бъде наказан извършващия лоши дела.

Казва Всевишния Аллах:

“Деня, в който ще излязат забързани от гробовете, сякаш се устремяват към идолите.” (сура ал-Меаридж-43)

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42