Author Topic: Пустиян Салих  (Read 7000 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline bogutevolu

 • Charter member
 • *****
 • Posts: 1000
 • Gender: Male
Пустиян Салих
« on: May 13, 2008, 17:27 »
Пустиян Салих Без Сабур,Барем Нечака Неделя Гостине Да Са Разидат Сватбана Да Са Разтуря Ам Сетнана Вече Попита...Имашли Фатме Имане,Имане Още Имене?
Фатме Салиху Ромони,Имах Си Салих Имах Си Юзелли Жалти Алтоне,Мугленско Чосто Баире ,Джуханско Равно Градине ,Паданско Блатско Ливаде Ам Ги Харисах Аго Ми,Зам Да Ми Аго Кордиса До Девет Товара Тешак Спад,Зама Д Ами Аго Изкути До Девет Крави Малдочни С Девт Малки Телета!
Салих Са Яце Нагрочи И Си На Фатме Продума:
Стани Си Фатме Товари Твоено Тежко Товаре,Стани Си Фатме Поеми Твоине Крави Малдочни,
Мен Ми Нетрябват Товари,Товари Крави Младочни,Ам Си Ми Трябва Имане Имане Още Имене!
Фатме Му Нищо Нерече,Кротко Засбира Засгада Товари Девет Товара Изведе Крави Малдочни
Ага Приз Порти Излезе Фатме Салиху Продума :
Ниско Навидай Очинки Салиху Първо Венчило,Очинки Да Ти Неостанат В Моесо Лице Каматно В Мояса Тьонка Снажчица!!
Салих На Фатме Продума:
Напреш Ми Варви Фатмице Нахзад Са Немой Обръща,Очинки Да Ти Неостанат Във Моесо Дворе Широко,Във Моесо Бяло Коначе!
Отишла Фатме Удома На Бащиними Дворове,На Порти Чука И Рука:
Излези Аго Отвори Мене Ма Салих Изпъди Оти Несам Му Отнела Отнела И Откарала Товари Тежко Имане , Имане Още Имене!
Отвътре Аго Продума:Ела Си Сестро Ела Си Бащино Дворе Широко Има Място И За Теб Има Място И За Мен.
Седялами Фатме Чакала Цалими До Три Години,Дано Са Салих Пишмами,Дано Я Надзад Повърне,Нито Бе Мома С Момите Нито Бе Невяста С Невястите!
Дохадали С Аот Търън,Дохадалиса От Тозборун А Че Са Дошли И От Смилян От Сердаровското Коначе Да Ищат Фатме Невяста,Нах Смилян Е Фатме Приела Нах Смилян Ще Невяста Да Иде!
Голяма Са Е Сватба Дигнала С Оники Тьожки Товара,С Оники Яки Мулета С Оники Крави Малдочни С Оники Малки Телета!
Шаминат От Де Ща Минат?
През Чоковскана Махала,През Горно Пшмакли През Салиховине Сокаци..
Салих Си Напорти Седеше И Си Нагоре Гледаше Самичк Си Дума Думаше:
Благатко Му Тоя Чиляк Дето Му Водят Невяста!
Колкно Близе Наближат Салихо Сарце Трепери,Салих Си Фатминка Пазнава,Фатме Най Напред Варвеше На Бяла Кобила Яхаше С Червено Халище.
Агаго Фатме Наближи Силюм Хи Салих Продума :
Слязи Си Фатминко Яласи Еве Ти Дворе Широко Евети Бяло Коначе,Смилян Е Яце Далече Серадровци Са Кавгаджии,Кавгаджии Още Късканджии!
Фатме Нетрябва Да Дума Оти Е Млада Невеста Ала Салиху Продума:
Немога Салих Немога Трисъм Години Седялана Бащинене Дворове,Седяла Тебе Чкала Дано Са Слих Пишманиш Надзад Да Си Ма Повърнеш,Сега Сам Вейке Търнала ,Търнала Съм Ще Идам!
Фарнен Са Камен Не Враща!
Салих Му Бално Добълня ,Извади Ножче Сребарно И Са Прободе В Сърцено И Силум Си Думи Издума:
Прклято Дае Имане Имане Още Имене Ага Ти Нема Севдена,Севдяна Първо Венчило

Offline bogutevolu

 • Charter member
 • *****
 • Posts: 1000
 • Gender: Male
Ynt: Пустиян Салих
« Reply #1 on: May 22, 2008, 12:07 »
Pustiyan Salih bez sabur, barem neçaka nedelya.. Gostine da sa razidat.. Svatbana da sa razturya.. Am setnana veçe popita… İmaşli Fatme imane, imane oşte imene ?

Fatme Salihu romoni: imah si Salih imah si.. Yüzeli jalti altone, muglensko çosto baire, Cuhansko ravno gradine, Padansko blatsko livade.. Am gi harisah ago mi, zam da mi ago kordisa do devet tovara tejak slad, Zama d ami ago izkuti do devet kravi, maldoçni s devet malki teleta !

Salih sa yatse hagroçi i si na Fatme produma:
Stani si Fatme tovari tvoeno tejko tovare, stani si Fatme poemi tvoine kravi maldoçni,
Men ni netryabvat tovari, tovari kravi mladoçni, am si mi tryabva imane.. imane oşte imene !
 
Fatme my nişto nereçe, krotko zasbira zasgada tovari devet tovara
İzvede kravi maldoçni.
Aga priz porti izleze Fatme Salihu produma:
Nisko naviday oçinki Salihu pırvo vençilo, oçinki da ti neostanat v moeso liste kamatno v moyasa tönka snajçitsa !!

Salih na Fatme produma:
Napreş mi varvi Fatmitse nahzad sa nemoy obrışta, Oçinki da ti neostanat vıv moeso dvore şiroko, vıv moeso byalo konaçe !

Otişla Fatme udoma na baştinimi dvorove, na porti çuka i ruka:
İzlezi ago otvori.. Mene ma Salih izpadi oti nesam mu otnela.. otnela i otkarala tovari tejko imane, imane oşte imene !
 
Otvıtre ago produma: ela si sestro ala si.. Baştino dvore şiroko.. İma  myasto i za teb, ima myasto i za men.

Sedyalami Fatme çakala tsalimi do tri godini, dano sa Salih pişmani.. dano ya nadzad dovırne, nito be moma c momite nito be nevyasta s nevyastite!

 Dohadali sa ot Taran, dohadalisa ot Tozborun.. A çe sa doşli i ot Smilyan ot Serdarovskoto konaçe da iştat Fatme nevyasta, Nah Smilyan e Fatme priela nah Smilyan şte nevyasta da ide! 

Golyama sa e svatba  dignala s oniki töjki tovara, s oniki yaki muleta s oniki kravi maldoçni s oniki malki teleta!
Şaminat ot de şta minat?

Prez Çokovskana mahala, prez gorno Paşmakli prez Salihovine sokatsi..
Salih si naporti sedeşe i si hagore gledaşe samiçka si duma dumaşe:

Blagatko mu toya çilyak deto deto mu vodyat nevyasta!
Kolkno blize nablijat Saliho satrse treperi, Salih si Fatminka pazvana, Fatme nai napred varveşe na byala kobila yahaşe s çerveno halişte.

Aga go Fatme  nabliji silyum  hi Salih produma:
Slyazi si Fatminko yala si eve ti dvore şiroko eveti byalo konaçe, Smilyan e yatse daleç, Serdarovtsi sa kavgacii, Kavgacii oşte kıskancii!

Fatme netryabva da duma oti e mlada nevesta ala Salihu produma:
Nemoga Salih nemoga.. Trisam godini sedyalana baştinene dvorove, sedyala tebe çekala.. Dano sa Salih pişmaniş.. Nadzad da si ma povırneş, sega sam veike tarnala, tornala sım şte idam!
Farnen sa kamen ne vraşta!

Salih mu balno dobalnya, izvadi nojçe srebarno i sa provode v sırtseno , silum si dumi izduma:
Prklyato da e imane.. İmane oşte imene.. Aga ti nema sevdana, sevdyana pırvo vençilo.


Offline Pomakinq

 • Member
 • **
 • Posts: 16
 • Gender: Female
Ynt: Пустиян Салих
« Reply #2 on: May 22, 2008, 15:15 »
Това е една много  силна, тъжна и прочувствена песен.
Всеки път когато две колежки я запеят(изпълняват) всички останали плачем.
Песента е много силна(самата история е уникална).
Благодаря Ви за песента  :)

Offline Тоска

 • Charter member
 • *****
 • Posts: 2347
 • Gender: Male
 • % 100 + POMAK
Ynt: Пустиян Салих
« Reply #3 on: May 22, 2008, 19:19 »
АЗ СЪМ СЪГЛАСЕН С ВАС.  И ПОМАЦИTE КОИТО ЖИВЕЯТ В ТУРЦИЯ РАЗБИРАТ ТЕЗИ ДУМИ!

ЕТО ВИ ПЕСЕНТА...ПРИЯТНО СЛУШАНЕ  ;)You are not allowed to view links. Register or Login

Offline Pomakinq

 • Member
 • **
 • Posts: 16
 • Gender: Female
Ynt: Пустиян Салих
« Reply #4 on: May 23, 2008, 08:59 »
Благодаря  :)

Offline shaban

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 712
Ynt: Пустиян Салих
« Reply #5 on: May 30, 2008, 16:57 »
Здравейте ,на всички.Бих искал да споделя нещо ,което съм го чул за великата изпълнителка тази велика песен-
Радка Кушлева.Предавам Ви го ,не със точните думи ,но горе - долу със сходно значение.
Запитана веднъж:
-Защо не смениш  имената на действащите лица в песента.
Тя отговорила:
- Тази песен е изпята за истински хора  ,с истински имена ,ако им сменим имената ,вече и чувствата ще бъдат различни и песента няма да е същата.
Великата певица - християнката Радка Кушлева е била най вече велик човек ,със сърце отворено за всички,затова е и обичана от всички.

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42