Author Topic: Пъзнаваш ли на Смаиле на съва хоро виено?  (Read 2881 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline bogutevolu

  • Charter member
  • *****
  • Posts: 1000
  • Gender: Male
Пъзнаваш ли на Смаиле на съва хоро виено?
Ко ва пъзнавам и ко не?...ве си Кюрсия пъзнавам-
Шарена хи е басмъна,зелени хи са перана!

Нищам та нища Смаиле, руба са ми е уйгунсуз
За в Мадан не е шиена в Идридере е сбирана в Деридере е кроена
В Алехча е носена...
Земи ма джанъм Кюрсию,купи щем съя зелена уши щем кръпа Маданска
рубана щем я суйдиса...

Нищам та нища Смаиле Мадан го колиби кажат-
Битин е аткрай къшлаци

Земи ма джаним Кюрсию-
Бял ти ща конак угради ни с адин да са немехне ни с уйдисава ,ам да
Са мехне с Кюрсия и беличкана Джамия!

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42