Türkçe > Pomakça

Pomaklar Türk ırkındandırlar tezi üzerine

(1/25) > >>

kumaner:
pomaklar Türktür;slavdır diye bulgarlar diyor.

bogutevolu:
You are not allowed to view links. Register or Loginpomaklar Türktür;slavdır diye bulgarlar diyor.

--- End quote ---

Tezinizi destekleyen belgeleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Tarihsel, antropolojik, kültürel, linguistik, arkeolojik her açıdan delil ve belgelerinizle sitemizde tatışma ortamının güçlendirilmesinden ve gerçeklerin aydınlatılmasından onur duyacağız.

kumaner:
Elbette.Şu an yeni trafi kazası sonrası ameliyat oldum.Sizlere bu konuda llkaynaklı dipnotlu sunmak isterdim ancak, tek kol ile ve kıpırdayamaz halde oldugumdan genel olarak temel bilgileri sunmak durumundayım.Ancak kaynak kitaplardan siz irdeleyebilir ve inceleyebilirsiniz. Yararlandıgım kaynaklar: Prof.N.todorov,(bulgar Bilimler Akademisi,Türkçesi var,Bulgar Tarihi), Prof.L.N.Gumilev,tüm kitapları, Ayrıca adını su an hatırlayamadıgım bir macar tarihçi,Oxford universitesinde çıkmış kitabı).Şimdi;Pomakça'daki slavca,Rsian slavca değildir.Ziyadesiyle Ukrayna ,Avrasya ağırlıklı slavcadır. (Slav etnosunun oluşumu için, Gumilev'e bakınız. Rusyadaki slavlığın oluşumunda ve Ukrayna -Avrasya slavlığının oluşumunda FARKLI ETNOSLAR SUPEROTNOSA Gidiyor,tek ana slav kütlesi adı altında değişik varyasyonlar oluşuyor.(Rusyada moskova knezinin kim olacagını M.S.9-10.yuzyıllarda (minnacık tarih kayması olabilir) Altınorda hanları belirliyorduYani Rus ya da slavv dediğiniz kitleler, tarih-i kadim ve güçlü değil her zaman.Daha yeni bir şey.Hele Türk etnosuna göre.)Pomakça'daki slavca'da Ukrayna slavcasının daha fazla olduğu belirtirler, bazı yazarlar. Ancak pomakçada sadece slavca değil, ORta Asya kökenli çok arı türkçe köklü sözcüklerin varlığından bahsedilir. Ayrıca sosyal davranış noktasında, şamanist arkaik kültür izlerinden bahsederler. Esasen pomagların, Peçeneg türk boyu olduğunu ve Peçeneglerin de Ukrayna bölgesi yerleşimli olduğunu söylerler. Peçenekler sarışın,kumral Türkler olarak bilinirler. (Tabii ki, bunda topluluğun coğrafik yer değiştirme sürecinde etnogenezik gelişimin etkisi fazla olsa gerektir.). O dönemde (MS.4-5-6 yy.lar olsa gerek)bulgar (şimdiki bulgarlar değil;şu anda Tataristanda da olan Türk-Bulgarları ile Ukrayna bölgesinde olan ve yeni Bulgaristana göç eden Peçenegler (sanırsam macar bilim adamında göç haritaları Avarlarla birlikte, haritalar verilmişti.). şimdiki Bulgarların ataları olan Türk-Bulgarlarından önce Bulgaristana,(güney Bulgaristana gelmişlerdir). (Hatta bazı peçeneg kabilelerinin Bizans için asker olarak çalıştıklarından da başka kaynaklarda bahsedilmiştir). M.S.8-9. yuzyıl ile birlikte, V(b)olga-İtil bölgesinden bulgarlar aşağıya doğru akmaya başlarlar. (Tekrarlamak gerekirse, bunlar Türk-Bulgarı anlamındadır.(Gerçi Ataka'ya göre,Bulgarları pamir (India) yaylalarına bağlıyorlar,ama bu bizim derdimiz değil şu an.)Bu Bulgar toplulukları (HAn Asparuh,Omurtag v.d.lerinin önderliğinde şimdiki Bulgaristan'da (orta ve Kuzey Bulgaristan ) yerleşmişlerdir. Ancak Bulgarların akışından bir süre sonra, Slav kabileleri de göçe başlar. Ve güçlü bir göç dalgasıdır bu. Sonrasında şu anki Bulgar kimliğini oluşturma yolunda hızlı bir etnogenez başlar. ÖZellikle ortodoks hristiyanlık din zorlaması ie birlikte. İşte tam burada Orta ve Kuzey bulgaristan'!da patırtılar kopar. Bir kısım Türk-Bulgarlar bu dinsel ayraçlı etnogeneze karşoı çıkar. Çıkar da, ya kılıçtan geçirilirler ya da bir kısmı İtalya'ya kaçar. Sonuçta,şimdiki bulgar kimliğinin ilk modeli oluşur. Pomaglar burada nerede? Pomaglar Orta ve Kuzey bulgaristanda değil zati. Güneydeler.Farklı bir iklimdeler. (Rodoplar,kuzey yunanistan ve şimdiki Makedonyanın bir kısmında gibi). Ancak bu süreçte dilleri artık ağırlıklı olarak slavcadır.(Yukarıda kan gövdeyi götürürken,bu şaşırtıcı değilki.).Ki makedonya da bolca slav kabileleri vardır. (Peçenegler onlara göre, yerlidirler,.Bizans v.s. bir farklı kulvardadırlar,slav kabilelerine göre).İşte pomagları (ki tarihsel olarak peçeneglerin dönüşmüş halidir diye düşünebiliriz. Bunu aslında antropolojik,antrolojik-coğrafik ayrımlar ile desteklemek gerekir.Ancak bu konuda doğrudan bu alanla ilgili olmadığımdan açmak istemiyorum..Bu konuda farklı fikirleri olan olursa,onlardan yola çıkarak değerlendirmede bulunabiliriz. Ya da onlar katkıda bulunabilirler.(Teşekkürler ve Saygılar)
not:Gönül isterdiki daha ayrınıtılı konuyu değerlendirelim.Ama dediğim gibi. Ekleyen ya da karşı çıkan olursa, ben de ekleme yapmak isterim.

bogutevolu:
Öncelikle geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Yazınıza şimdilik bir göz attım. Uygun bir zamanımda derinlemesine okuyup eleştiri anlamında değil de fikir paylaşımı açısından kendi düşüncelerimi ifade edeceğim.
 
Söylem olarak daha önce Kuman nickli bir üyemizin ve arkadaşımızın söylemine benzemektedir. Pomakların Kuman veya Peçenek olduklarına dair iddiaların doğrudan karşısında değilim. Sadece bu konuda bilimsel verilerin daha sağlam kanıtlarıyla sunulması yönünde tavsiyelerim olmuştu.
 
Ben de 45 yaşına kadar genellikle sadece Türkiye kaynaklı verilerle beslenmiş olduğumdan başlangıçta Pomakları safkan Kuman veya Peçenek Türk boyu zannediyordum. Sonra daha geniş bir literatüre erişince bu konuda tarihin belirli ön hedefler ile istenen sonuçları elde etmek için nasıl da ayıklandığını ve her ulus yada milletin kendi kökenini yada tarihini yüceltmek maksadıyla tarihi manipüle ettiklerini gördüm. O nedenle ben işin en başından pomakların kökeni ve tarihi konusunda taraftarlık yaklaşımıyla tarihsel gerçekleri çarpıtmamak için objektif olarak konuyu incelemeye karar verdim.
 
Pomak.eu bu yaklaşımı esas almaktadır. Bu nedenle belki başta ne Türk, ne Bulgar ne Yunan nede başka kaynakların paralelinde değil, sadece önce doğrunun ne olduğunu bilmeye çalıştığımızı belirtmek isterim. Tabi bu zor bir yoldur. Çünkü hiç kimseye kendinizi beğendirememiş olursunuz. Ancak lütfen kabul ediniz ki yaklaşımımız tamamen herkes tarafından çarpıtılmaya çalışılan bu konuda önce kendimiz doğru bilgiye ulaşmaya çalışıyoruz. Bu yaklaşımın da -hiç bir tarafı kabul etmiyoruz- anlamında değerlendirilmemesi konusunda ricamızı peşinen belirtelim.
 
Bu nedenle bizim için ufuk açıcı olacak, sağlam veriler ve kaynaklara dayanan bilgilere ve yaklaşımlara daima açık olduğumuzu belirtiyoruz.
 
Bu vesile ile sunduğunuz bilgi ve düşüncelerinizi analiz etmeyi yakın bir zamana bırakarak size teşekkür ediyorum.

bogutevolu:
* “Yararlandıgım kaynaklar: Prof.N.todorov,(bulgar Bilimler Akademisi,Türkçesi var,Bulgar Tarihi), Prof.L.N.Gumilev,tüm kitapları”
Buradaki eserleri bir şekilde temin edip incelemek isterim.

* “Ayrıca adını su an hatırlayamadıgım bir macar tarihçi,Oxford universitesinde çıkmış kitabı)”
Benim aklıma Geza Feher geliyor. Bulgar Türkleri tarihi isimli kitabı bende var. Yararlandığım bir kaynak.

* “Şimdi;Pomakça'daki slavca,Rsian slavca değildir.Ziyadesiyle Ukrayna ,Avrasya ağırlıklı slavcadır. “

Pomakçadaki Slavcanın -“Rsian” kelimesini Rusian” olarak okuyorum- Rus Slavcası olmadığını belirtmişsiniz. Rusların tarihsel gelişimini gösteren bir haritalar zinciri var. Keşki bunları burada verebilseydim. Oradan edindiğim izlenime göre Rusların tarih sahnesine çıkışları 9.yüzyılı buluyor. Bu haritalar dizgesinde 800’lü yıllarda henüz Rus oluşumu yok. 900’lü yıllarda Kiev’den ta kuzeye bir Rus oluşumu ortaya çıkıyor. Ancak 1000’li yıllarda geniş bir Rus oluşumuna şahit oluyoruz.

Diğer taraftan Slavların batıya ve güneye göçlerinin 600’lerde başladığını görüyoruz. Güneye olan slav göçlerinden Smolyanilerin Rodop dağlarına yerleşmesi 700’leri buluyor.  Buanlamıyla Pomakları Ruslarla özdeşleştirmemek gerek. Dolayısıyla Pomak Slavcası eşittir Rusça değildir.

Ancak bir çok durum ve veri bize Pomakçanın Bulgarcanın bir alt kolu olmadığını Güney Rusça ağızları ile ilintili olduğunu da göstermektedir.

Bunlardan birisi 17. Yüzyılda Rodop dağlarını gezen bir seyyahın burada Rusçaya benzer bir dille konuşan bir halk var demesinden ve ayrıca kendi dilimizin de Bulgarcaya ancak yarı yarıya yakın ve benzer olmasından hareketle Pomak Slavcasının daha özgün bir karaktere sahip olduğunun farkındaydık.

Bugün bile yaşadığımız örnek olaylarda Bulgarca konuşanların sizin diliniz Rusça demesine şahit olmamız ve bir Pomakın bir Rus ile gayet kolayca anlaşabilmesi bir gerçeğe işaret etmektedir. Ne dedik Pomakçayı Rusça ile yada Bulgarca ile eşitlememek şartıyla.

Sitemizde bir çok kere Rodoplardaki özellikle Smolyan ve Şiroka Laka ağızlarının güney Rusya ağızlarına olan benzerlik ve yakınlığı bizzat  Bulgar kaynaklarınca da belgelenmiştir.
Bulgar dilinde iki yönlü bir reform yapılarak aynen Türkçemizdekine benzer süreçler ve devrimler orada da yapılmıştır. Birincisi Türkçenin etkisinden kurtarılmaya çalışılması; ikincisi de modern bir dil yaratmak için özellikle Rusçadan yapılan alıntılardır. Yoksa sayısı onbinlere yakın olan Türkçe kelimeler ile Bulgarcanın bağımsız niteliği bile tartışılır niteliktedir.

Burada hemen yazıyı kaynak aramalarla bölmemek için linkleri hemen veremediysek kusura bakılmasın. Çünkü bunların hepsi sitemizde mevcuttur.

Yine de nereden olursa olsun Pomakçanın dilbilimsel yapısını aydınlatabilecek her türlü belge ve kaynak tarafımızca memnuniyetle karşılanacaktır.

Konu ile ilgili değerlendirmelerimiz devam edecektir.

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 
Go to full version